top of page

Retrograd (rx) Jupiter

Vad innebär det att ha en retrograd Jupiter i sitt födelsehoroskop, och vad ska man göra när Jupiter i transit går retrograd?


Jupiter är den 6e planeten från Solen i vårt Sol-system.


Låt oss börja med att definiera vad en retrograd planet är!


Alla planeter kan vara retrograda förutom Solen och Månen. Det som händer är att det från Jorden ser ut som att planeten stannar av i sin rörelse framåt mot bakgrunden av stjärnorna, börjar sedan backa under en period, stannar upp igen och rör sig till slut framåt. Det sker självklart inte i rymden att några himlakroppar backar, men det är en effekt som syns från Jorden och som är i allra högsta grad relevant att ta med i tolkningar av horoskop. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus och Pluto går regelbundet retrograd ett par gånger per år.

Retrograda planeter symboliserar vanligtvis att planetenergin och vad den symboliserar vänds inåt mot ägaren av horoskopet och trycker på ens undermedvetna processer, som sedan blir en del av det medvetna, ett invant och genomarbetat beteende som sedan gör återkomster under livet, speciellt under just retrograda perioder. Det är en hjälp för att återvända till det som ha varit och arbeta sig igenom det igen. Lite extra tid om man säger så.

Retrograda planeter har generellt sett en förmåga att slänga oss bakåt i tiden, eftersom den "backar" över delar av Zodiaken som den redan gått igenom. Den bringar alltså upprepade mönster av reaktion och beteende som tillåter oss att jobba igenom den typ av frågor som rör planeten. Retrograd Venus slänger oss till exempel ofta i gamla relationer och kärleksmönster. Merkurius bidrar till att vi återvänder till idéer vi hade. Retrograd Mars gör att vi återgår till gamla vanor och handlingar.

En retrograd planet i födelsehoroskopet ses som ett karmiskt bagage som ofta betyder att något inte gick rätt till i ens förra liv. Det är en läxa och en tyngd att jobba sig igenom i detta liv, och därför är det en energi som man bearbetar i sig själv och sin personlighet, för att utvecklas till den fulländade person man kan bli. Retrograda personliga planeter så som Merkurius, Mars och Venus behandlar en specifik del av ditt psyke som du behöver lägga extra vikt vid och där problemen ofta sitter. Retrograda planeter så som Jupiter, Saturnus, Neptunus och Uranus påverkar ofta större massor, om inte dessa är tätt ihopkopplade med dina personliga planeter. Det är också lager i din persona som behöver arbetas igenom. Min erfarenhet är att till exempel retrograd Merkurius ofta bringar olika typer av diagnoser som rör ens psyke, och retrograd Venus skapar svårigheter att bygga friska och trygga relationer.

Om vi tittar på Jupiter och hur det fungerar retrograd i ett födelsehoroskop (du är alltså född under en tid då Jupiter var retrograd), så riktar den allt som den står för in i personen i stället. Jupiter är expansionsplaneten som har som funktion att hjälpa oss att hitta vår plats i den sociala verkligheten. Jupiter står för social status, karriär, ambitioner, moral, religion, filosofiska frågor, personlig välfärd, lycka och tur. Ofta symboliserar Jupiter vilken social stege vi strävar efter här i livet, och vilken ställning vi innehar till alla frågor som rör ovan nämnda ämnen, så som religion och förståelse av samhällsstrukturen. Jupiter är en samhällsplanet och påverkas oss inte på personlig nivå om inte den står väldigt stark i horoskopet, eller ihopkopplad med personliga planeter. När den är retrograd i horoskopet så söker man efter sanningen i sig själv, man är mycket mer benägen att lägga värdering i och tolka drömmar, förnimmelser och "tecken" från ovan. Assimilationen till samhället kommer främst inifrån, och inte genom social status. Man försöker förlika sig med verkligheten genom att arbete igenom sitt inre, till skillnad från förlikning med samhället genom karriär eller ambitioner. Man håller gärna sina ambitioner, övertygelser och tron för sig själv, och delar ogärna med sig till andra om det. Om man har en Jupiter retrograd i födelsehoroskopet så har man ofta en helt annorlunda syn på livet än andra, kanske en udda sådan, vilket ofta är en anledning till att inte vilja dela med sig utav sina åsikter.

Vad händer då när transiterande Jupiter går retrograd på himlen? Detta sker minst 1-2 ggr varje år.

Allt omfattande som hänt i ditt liv INNAN Jupiter gick retrograd, får du en extra chans att arbeta igenom, korrigera och påminnas om igen kommande 4 månaderna. All energi under retrograd perioder, har svårt för att manifestera sig i yttre verkligheten. Det blir alltså mycket fokus på omvärdering av egna interna strukturer, och hur mycket vi än försöker att realisera oss utåt, så blir det svårt under denna period. Ta istället tiden i akt att begrunda dina egna mål, övertygelser och din personliga lycka. Hitta din sanning. Dessa månader är en strålande tid att utvecklas spirituellt och stabilt ställa sig på en inre stege av de övertygelser och frågor som du vill och kan stå för ut mot omvärlden, när Jupiter väl går stationär igen.

Jupiter kommer att tvinga dig att itu med frågor som rör din personliga lycka. Nu kan inget sopas under mattan längre. Är du lycklig med ditt jobb? Din partner? Din levnadssituation?

Agera inte på vad du tror vara fel just nu, utvärdera däremot ditt liv och se till att ha klara svar när Jupiter väl vänder. Du kommer faktiskt inte komma undan hur du än gör :) Nu ställer Jupiter dig inför din egna sanning, och testar om den verkligen är sann. Därav kan denna period upplevas som mindre hoppfull och optimistisk eftersom man inte får möjlighet att blicka framåt, utan måste reda ut det som är ens rådande situation idag, samt det som har varit.

Problemet med denna situation är att vi lätt kan bli otåliga och vill förändra vårt liv och det som inte känns rätt. Avvakta. Ta din tid och var 100% säker på det som inte känns helt rätt, innan du tar några oövervägda beslut. Försök att inte hamna i fällan av att överkonsumera mat, alkohol, shopping och andra lätta täckmantlar för att slippa itu med det som pockar inuti. Det finns en risk för att vi inte vill ta itu med det som är jobbigt under denna period och försöker stilla detta med olika typer av så kallad "over-indulgence".

"When Jupiter retrogrades, its not a good time for new endeavors; rather, its a time to reflect and reconsider undertakings youve already begun in areas influenced by the planet. Its time to slow down and think about what youve been doing, and where that course is taking you. You may need to take some time, back up, work on your communication and heed your instincts in certain areas. Don’t rush to anything, but do start making plans; if you’ve already got plans in the works, reassess them and make necessary changes."

Titta på vilken husplacering den transiterande Jupiter har i ditt födelsehoroskop. Är den i 5e huset så kanske barn är på tapeten. 10e huset behandlar karriär. 11e huset står för att du ska gå den kursen eller hoppa på den där utbildningen. Är det i första huset så behöver du fokusera på dig själv som person och individ, osv.


10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page