top of page

HUR TOLKAR JAG MITT EGET HOROSKOP - TECKEN OCH ASPEKTER

Att börja med astrologi är svårast. Sätta ord på alla symboler och linjer i ett märkligt diagram. Det är som börja lära sig fysik från grunden. Terminologin är för det mesta obekant och allt man ser är diagram och små symboler som ska föreställa hela ens essäns och väg i livet. Ofta vill man ha enkla svar: Hur kommer det att bli? När kommer jag att träffa den rätta? Vad ska jag jobba med? Hur blir detta år för mig? Blir det bra eller dåligt?


Det enkla svaret (innan vi går in på hur man tolkar sitt horoskop), är att alla dessa svar finns redan i dig. Du är inte frånkopplad från ditt horoskop och när du ger dig själv tid att tänka och känna efter så vet du instinktivt vart du ska. När du möter ditt inre flöde genom att vara medveten om kroppen och sinnet, när du är i tystnad, så kommer svaren till dig. Under perfekt stillhet, när tankarna inte snurrar runt, så får du alla svar om dig själv och var du ska. Skriv, meditera, dansa, promenera, skapa, vara närvarande!

Varken horoskop eller astrologi är ett deterministiskt verktyg, dvs, inget är skrivet i sten. Det finns en känd studie gjord av en astrolog i USA som undersökte tusentals horoskop av män som satt i fängelse, dito medarbetare runt om i fängelser I USA. Det visade sig att alla hade en del gemensamma faktorer i sina födelsekartor (för den intresserade, många kvadraturer mellan Månen eller Mars och Uranus eller Pluto eller Neptunus). Summan av det hela är att man inte föds med ett "färdigt", utstakat liv. Man kan använda sina Neptunus influenser till att måla och skriva låtar eller så kan man bli beroende av heroin, något som till exempel Janis Joplin gjorde, med sin Måne i 12e huset.

Det vi får reda på via att lära oss om våra egna planetplaceringar och aspekter mellan planeterna, det är vilka strängar vi kan spelar kontra inte spela på, genom livet. Det strängar man inte kan spela på naturligt får man anstränga sig att lära sig (om man vill och behöver). Det som man har med sig i sitt horoskop är ofta både en gåva och en förbannelse, beroende på hur man använder det.

Med astrologi lär sig man varför man är som man är, vad ens styrkor och naturliga miljöer är, och vad man kan behöva förändra i sitt liv, för att det ska bli bättre. Man kan alltid agera ut och bygga på mer positiva sidor av planeter, stjärntecken och aspekter i sitt horoskop, istället för att ta den lätta vägen. Alla delar av astrologin är ett två-sidigt mynt, precis som livet är, svart eller vitt, med en massa gråzoner då och då.


Där Vågen är charmig och perspektivtagande är han också sliskig och osann. Där Stenbocken är hårt arbetande och strukturerad är han också en kritiker som trampar över vem som helst för att ställa sig bredvid den som är högst uppsatt. Där Kräftan är omhändertagande och förstående är hon också bekräftelsesökande och osäker. Där Lejon skiner av naturlig självsäkerhet och talang är han också narcissistisk och barnslig. Osv, osv.

Ditt födelsehoroskop är ett verktyg att försäkra att din egen intuition stämmer och bekräfta det du redan vet om dig själv, men för att också visa dig vilka sidor du har till hands att använda dig utav, och inte. Därför finns det inga enkla svar vad gäller din egen förståelse av vem du är och vart du vill, däremot kan astrologin kristallisera ut det, samt ge dig perioder som är bäst lämpade för att göra det du vill.

Så, vart börjar man som nybörjare i detta virrvarr av symboler? Ditt horoskop kan du se som en lök, med massvis av lager. En konsultation hos en kunnig astrolog ger onekligen alla svar om denna lök som du består utav, men man vill ju fortsätta lära sig om sig själv och förstå ytterligare hur ens liv utvecklar sig och varför. Därför vill jag ge er ett nybörjar-kit. Vad tittar man på först?


För dig som hellre tittar än läser, har jag gjort en step-by-step video för hur man tolkar sitt horoskop - https://youtu.be/rNESeAMCiw4?si=jmDCYlF3BtvfkGi1

Börja med att lägga ditt eget horoskop på www.astro.com. Gå till "Free Horoscopes" och välj “Horoscope Drawings and Data” och sen "Extended Chart Selection", där kan du även spara dina uppgifter så att du inte behöver peta in födelsedata varenda gång du vill titta på din eller någon annans karta.

Upp får du Zodiakens cirkel med en hel massa symboler och linjer. Börja med att titta övergripande på bilden (den som jag har tagit som exempel här ovan är lagd för just denna stund). Vart är "tyngden" i horoskopet? Med tyngd menas "vart finns det mest symboler och vartåt pekar alla linjer". I många fall är det en spridd historia, (till ex som på bilden ovan), men alltför oftast är det mer planeter och “action” i en viss del av cirkeln.

Stjärntecknens symboler känner de flesta igen och tittar vi på bilden ovan så ser man att majoriteten av planeterna är i Skorpionen, Oxen och Väduren. Dessa tecken kommer således vara mest framträdande hos personen ifråga. Om du är osäker på vilket stjärntecken som har vilken symbol, googla alla tecken, till ex Stenbocken (eller Capricorn på engelska), så syns det direkt vad som är vad.

Titta härnäst i vilka tecken linjen "AC-DC" hamnar (om du vet din exakta födelsetid), likaså linjen "IC-MC". Dessa bokstäver står för “Ascendenten (rising sign) - Descendenten” och “IC - 4e huset/MC-10e huset”. Dessa punkter är viktiga i ditt horoskop, och har du planeter konjunktion dessa punkter (kallade angles), blir de extra framträdande i ditt liv.

Det man börjar med att tolka i sitt eget horoskop i allra första hand är personliga planeter, dvs: Solen, Månen, Merkurius, Venus, Mars och Ascendenten. Vidare kan tolka Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus och Pluto, som finns i allas horoskop men som endast behöver tolkas i ett första steg om dessa står väldigt nära ens personliga planeter, eller på angles. Gör en liten googling på varje planetposition, typ "Moon in Aries" eller "Mercury in Virgo". Läs om varje planetposition och fundera sedan i vilka tecken som du har mest planeter. Är det flest jord-tecken? Eld-tecken? Luft? Vatten? Saknas något element? Titta på kvalitéerna av dessa tecken (fast, flexibel, kardinal). Har du mycket fast energi i dig (Skorpionen, Oxen, Vattumannen, Lejonet), mycket rörlig energi (Tvillingarna, Jungfrun, Fiskarna, Skytten), eller mycket kardinal energi (Väduren, Kräftan, Vågen, Stenbocken? Vad består du utav så att säga när det kommer till element och kvalité.

Vilka planeter är starka, är i sitt eget tecken dvs? Vilka planeter är svaga och befinner sig i tecken som inte är deras hem?

Planeters styrka i tecken och hus:

 • Solen styr Lejonets tecken och femte huset.

 • Månen styrs Kräftans tecken och IC (fjärde huset).

 • Merkurius styr Tvillingarnas och Jungfruns tecken, dito tredje och sjätte huset.

 • Venus styr Vågens och Oxens tecken, samt DC (sjunde) och andra huset.

 • Mars styr Vädurens tecken, samt AC (första( huset

 • Jupiter styr Skyttens tecken och nionde huset.

 • Saturnus styr Stenbocken och MC (tionde huset)

 • Uranus styr Vattumannen och 11 huset

 • Neptunus styr Fiskarna och 12 huset

 • Pluto styr Skorpionen och åttonde huset

Nästa steg är att titta på aspekterna i ditt horoskop, dvs planeternas förhållande till varandra. Det är alla blåa och röda linjerna på bilden. Blåa linjer på astro.com står för harmoniska aspekter, dvs, sextiler och trigoner, medan röda står för utmanande, dvs kvadraturer och oppositioner (tänkt på att färgerna kan vara olika i olika program). Ledtråd för att räkna ut vilken aspekt det är själv: Harmoniska aspekter uppstår alltid mellan tecken som tillhör samma element eller element som fungerar väl ihop (vatten/jord eller eld/luft). Svåra aspekter uppstår mellan tecken som tillhör samma kvalité (fast, rörlig eller flexibel), samt tecken som är i opposition till varandra.


Planeter som är väldigt nära varandra, mindre än 5 grader sinsemellan, räknas till konjuktioner (på bilden ovan är till exempel Mars och Sol i Skorpionen i konjuktion med varandra), och ska tolkas alltid i kombination med varandra. Har man en Merkurius som är i konjuktion med Jupiter så fungerar inte dessa planeter separat, precis som en opposition mellan Venus och Mars alltid "sätter igång" varandra. Så fort Venus symbolik spelas ut i verkliga livet, dvs, kärlek till exempel, så kickas igång oppositionen till Mars direkt, vilket gör att vissa människor agerar ut kärlek mer aggressivt än andra (Mars-Venus aspekter i horoskopet). Så Merkurius konjunktion Jupiter kommer visa sig som att alltid när du tänker (Merkurius), så tänker du STORT (Jupiter)!

Ingenting i ditt horoskop är egentligen separat från någon annan del, utan det är alltid en kedja som utlöser något annat, just genom aspekterna. Därför är det så svårt att ge generella tolkningar för enskilda stjärntecken, ditt horoskop består ju av så många olika saker och kedjereaktioner!

För att återgå till vilka steg du ska följa om du vill lära dig att tolka horoskop.

1. Personliga planeter i stjärntecken (element, kvalité, planetens styrka i tecknet)

2. AC-DC, MC-DC i stjärntecken

3. Aspekter mellan planeter, vilka aspekter har du flest utav, mellan vilka planeter? Konjuktioner extra viktiga.

4. I vilket hus är planeten, förutom att vara i ett stjärntecken? (läs nästa inlägg för guide av tolkning av hus).


Sammanfatta och skriv gärna ner det som du kommer fram till, det blir dels lättare att få en överblick över ditt horoskop då, och du tränar på att lära dig alla symboler och linjer som kan vara förvirrande i början.

Till exempel kan du skriva ner:

 • Solen i Lejonet. Lejonet är ett eld-tecken som styrs av Solen och är av fast kvalité. Solen i Lejonet är i 6e huset. Lejonet är tecken som är lekfullt, generöst, centralt, barnsligt, stolt.

 • Merkurius i Jungfrun. Jungfrun är ett jord-tecken och är av rörlig kvalité som styrs av Merkurius. Merkurius i Jungfrun i sjunde huset, nära DC. Jungfrun är pedantisk, pessimistisk och hälsosam.

 • Månen är i Tvillingarna. Tvillingarna är ett luft-tecken som styrs av Merkurius och är av rörlig kvalité. Månen i Tvillingarna är i 12e huset. Tvillingarna är rörliga, pratglada och nyfikna.

 • Venus i Kräftan. Kräftan är ett vatten-tecken som styrs av Månen och är av kardinal kvalité. Venus i Kräftan är i 5e huset. Kräftan är känslig, familjeorienterad och sårbar.

 • Osv, osv, osv, hela vägen till Pluto.

Att sätta ord på tecken, planeter och aspekter underlättar i början tolkningen och förståelsen av ett horoskop. Med tiden behöver man inte "glosorna", utan lär sig att tyda symbolerna direkt. Om inget av ovan text känns lätt eller rimligt, räds ej! Du har gjort det svåra arbetet; att ta reda på och se vart alla dina planeter är. Nu börjar det roliga! Nämligen att få lov att läsa och lära sig mer om dig själv. :) Snart kan du läsa prognoser och tolkningar som berör alla delar i ditt horoskop, och nästa gång du läser om Saturnus i 5e huset så vet du att just du har denna placering i ditt horoskop, och kan ta till dig informationen.

Framför allt, ge det tid. Det finns inget mer intressant än att kunna se "insidan" av sig själv och andra, bakom alla försvarsmekanismer och "ansikten" som vi gärna plockar på oss genom livet. Genom att lära dig om ditt eget och dina näras horoskop, så får du reda på vilka ni är på riktigt, in i själen!


All kärlek, Alex!


134 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page