top of page

AQUARIUS AGE - PLUTO I VATTUMANNEN

Vattumän, Lejon, Oxar och Skorpioner, ni är början på den transformation som hela världen står inför kommande 20 åren, med Pluto i Vattumannen. The last standing rockstar Pluto går under 2024 helhjärtat in i Vattumannens tecken, och med det, lämnar vi som samhälle Stenbockens förlegade syn på människor, regler, och hierarki bakom oss. Vi träder nu helt och hållet in i “Aquarius Age” och "The New Global/Digital World". Ni vet dessa filmer från 1900-talet om “framtiden”? Detta är den “framtiden”, som blir vår nutid. Vem kommer inte ihåg futuristiska bilder av 2050 där bilar flyger, människor är robotar, robotar är människor och vi lever i ett high-tech samhälle som man bara kan fantisera ihop???Pluto kommer att vara i Vattumannen åren 2024-2044. Sist Pluto var i Vattumannen var åren 1778-1798, och sättet världen transformerades på då var omfattande. Här är lite spännande händelser från dessa år som visar Pluto i Vattumannens anda.Livliga årtionden va? Konflikten mellan “människa vs stat” är tydlig, och det är en Vattumannens naturliga agendor.  


Vi ser alltid evolutionärt avgörande skiften i människans historia när yttre planeters långsamma bana tar oss från ett tecken till ett annat, och när Pluto är i farten får vi definitiva och djupgående skiften i samhället. Saturnus och Jupiter la den praktiska strukturen i Vattumannen under 2021-2023 (tänk hur Covid skiftade vår syn på den digitala sfären, möten och arbete), och nu följer Pluto efter för att slutgiltigt transformera världen med frågor kring frihet, individualitet, globalism, digitalism, strukturer, jämställdhet. Hej då till det som har varit sen.. 1800-talet, och sannerligen hejdå till det som varit sen 2008. 


Vattumannen är det 11e tecknet i Zodiaken, därmed den näst-sista stationen i en evolutionär cykel som vi på minsta skala genomlever varje år (med start årligen 22a Mars). När yttre planeter så som Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, eller Pluto rör sig i slutet/början av en evolutionär cykel, ser vi markant viktiga historiska skeenden i livet på Jorden. MARKANT VIKTIGA. Just nu ser vi Saturnus och Neptunus på väg ut ur Fiskarna och in i Väduren (under 2025), Uranus på väg in i Tvillingarna (under 2027), samt Pluto in i Vattumannen. Detta innebär alltså att alla yttre planeter är på väg in i en ny cykel (Väduren, Tvillingarna och Vattumän kommer de tecken som sätter temat för kommande 2-16 åren).


Stenbocken, det 10e tecknet i Zodiaken, representerar det som har varit, den äldre generationen, historien, tidigare regler och strukturer, det förlegade och det redan etablerade. Det gamla, knakande i knäna, på riktigt fungerande för att det har stått tidens test (Stenbockar, ni är gamla själar, det vet ni väl?). Det innebär att när yttre planeter och speciellt långsamma Pluto lämnar Stenbocken, så finns det ingen återvändo till hur vi gjort saker förut. Absolut ingen återvändo, det nya är 100% på väg in. Precis som när Pluto lämnade Skytten efter att ha spenderat 1995-2008 där, så har vi knappast gått tillbaka till hur samhällsstrukturer fungerade under dessa år. Lustigt nog lanserades både Facebook, Google och Twitter under dessa år, likaså Altavista och Myspace, men vem använder dessa sen 2008? I takt med tiden försvann även det vi känner till som Twitter, och så kommer det att fortsätta! Och! Det som vi har etablerat och tagit till oss gemensamt mellan 2020-2024, det kommer även att fortsätta utvecklas hela vägen fram till 2044. 


Generellt sett kommer “mossiga” strukturer som vi tidigare utgått ifrån, falla långsamt men säkert, till ex saker så som traditionella utbildningar och yrken, traditionella färdsätt, traditionell ekonomi och “arbetarmentaliteten” som vi såg 1900-talet börjar med, i samband med industrialiseringen. Vem som helst kan bli vad som helst i denna nya tidsålder, alla som har tillgång till en digital plattform utgår från samma förutsättning att bli framgångsrika och ta sin plats i samhället, utifrån sin individualitet och talang. Den som har mest digital och global närvaro kommer de facto att sitta på mest makt, till och med på mer makt än politiker. Kvantfysik, strålning, energifrekvenser och energiarbete kommer att bli en självklar del av många människors liv och vardag. Ett “nytt” system som traditionella grupper kommer utan tvekan att kämpa mot, och andra grupper kämpa för. Vattumannen är förändringen från det gamla till det nya, och Pluto handlar om makt, så ni kan vara så säkra på att dessa 20 år kommer att visa många slitningar i världen, där vissa vill hålla fast i det som var för att få behålla sin makt, och andra kommer vilja kliva in ett nytt sätt att se på världen och tar då makten. Finns det risk för krig? Ja, men det får vi diskutera med Neptunus och Saturnus skifte in i Väduren, i mitten på 2025. Finns det risk för revolution? 100% ja.


Vilka nuvarande system vi än väljer att utveckla eller bryta ner kommande 20 åren, så kommer det att bli en markant och oåterkallelig transformation. När Uranus och Neptunus, två yttre och stort påverkande samhälls-planeter, skiftade från Stenbocken till Vattumannen mellan 1996-1999, ställdes vi inför första smaken av vad ett nytt millenium och dess teknik skulle innebära. Jag tror väldigt få människor såg framför sig 1998 att vi inom 25 år skulle ha självkörande bilar och tåg, kunna beställa, skeppa och få varor från andra sidan jordklotet till dörren och ha kamera, karta, betallösningar, banksystem och annat direkt i våra telefoner. Lika lite som människan 1998 kunde föreställa sig det, kan vi föreställa oss världen 2044. Men den kommer att vara totalt ny.


Pluto är INTE en fot här och en fot där, eller testa på något nytt och sen sammanföra det med det gamla. Det är död och uppståndelse med Pluto, allt eller inget, svart eller vitt. Död eller liv. Det betyder att vi kommer under kommande 20 åren se världen och dess strukturer så som vi känner till dem idag, sakta men säkert försvinna in i historians dunkla värld. 


I Vattumannen kommer dessa skiften vara kopplade till: AI, elektricitet och resurser utav det (till ex totalt skifte till elbilar, eller ett nytt sätt att använda och fördela el). Alla digitala medier och verktyg kommer inte bara att utvecklas, utan även ta mer definitiv plats i samhället, likaså kryptovalutor och AI-verktyg. Vårt samhälle kommer att vara genomsyrat av digitala verktyg på ett sätt som vi idag inte kan föreställa oss. Individualism, unikhet, anarki, revolution, transformation av politiska system, och den “lilla människans” röst, kommer att vara ledande faktorer, i den transformationen vi kommer att se. Orättvisa, ojämlikhet, individualitet och “nya sätt att tänka på”, det är Vattumannens största drivkrafter, och från dessa grunder kommer även vår värld att förändras. Det nya systemet är något som vi förmodligen inte kan föreställa oss idag, men det kommer hejjas på av världen, för Vattumannen vill ha NYTT och ORIGINELLT!


Social tillhörighet och sociala grupperingar kommer att vara viktigare än status, bakgrund och utbildning. Är du med i “rätt” krets, så kommer du vara en framgångsrik del av transformationen. Tricket här är att rikta DINA dagliga handlingar (Lejon) mot den stora världen och den stora bilden (Vattumannen), som du själv vill se i framtiden. Vad är din drömframtid? Hur vill du transformera världen? Vad är din hjärtefråga? Vad brinner du för? Vad oroar dig mest i världen? Vad vill du ha mer/mindre utav i framtiden? VILKEN framtid vill DU ha? Du har nu möjligheten att skapa den, genom att handla, säga, tänka och stå för den i ditt dagliga liv, en individuell daglig handling i taget. And find your people, find your tribe, som delar dessa hjärtefrågor.


Möjligheterna är oändliga, och den grupp som har mest anhängare kommer att bli det nya och det etablerade. Därför kommer det vara så otroligt viktigt vilka åsikter, värderingar och grupper DU väljer att engagera dig i, kommande åren. Den som skriker högst och mest passionerat, som har flest anhängare/följare, den kommer att vinna, det är vad Vattuman/Lejon axisen handlar om. Individens sanning och talang samlar anhängare/följare via passionerade/starka åsikter/värderingar, och med det förändrar vi världen i grupp, eller förändrar grupper i världen.

 

Vi alla, har nu med andra ord, en ENORM möjlighet att påverka världen genom våra individuella röster, val och passioner. Vi kan de facto ta del av att förändra framtiden genom att göra vår röst och åsikt hörd i våra dagliga val, och inte bara. Istället för att satsa på status, pengar och trygghet, välj en galen idé som du verkligen brinner för. Det kanske verkar som en galen idé att livnära sig på idag, men världen kommer att förändras enormt kommande 20 åren, och plötsligt är din idé inte så galen längre! Politiker och eld-själar säger det alltid, "din röst kan förändra världen", men det har inte varit så sant som det kommer att vara dem kommande 20 åren. Vad du köper, säger, klickar på, kommenterar, uttrycker, och engagerar dig, det KOMMER att ha en stor påverkan globalt kommande åren.

 

Ett annat scenario för framtiden är en total transformation till det digitala och globala, där allas medvetande och vardag vävs ihop till en gemensam verklighet, där alla dagliga sätt att göra saker på är uteslutande digitala och gemensamma. Vi blir ännu mer till ett kollektiv, inte bra själsligt, men även fysiskt och digitalt.  Livet BLIR i princip uteslutande online, eller maximalt infiltrerat av digitala verktyg och hjälpmedel. På gott och ont har vi fått smaka på den verkligheten under Covid-pandemin, och det är högst troligt att vi kommer fortsätta transformera IRL till online/AI mer och mer. Att AI-utvecklingen skulle sakta ner eller inte ta en så stor plats i samhället, det är uteslutet. Ett annat scenario är en omfattande revolt mot den hierarki och strukturer som vi har i samhället idag, till ex förändring av maktfördelningen idag, skifte från kapitalism till något annat system, med anarki och kaos däremellan. Revolutioner är något Vattumannen mycket väl känner till och använder sig utav gärna. Vi är starkast i grupp, och kan “ta ner” vilket system som helst, bara vi är tillräckligt många. Och många är missnöjda med systemet idag! Precis som under den Franska Revolutionen…

 

Jag lägger då min hoppfullt naiva röst på att vi äntligen kommer bryta oss fria från fysiska begränsningar av alla dess slag, där kön, hudfärg, klass, inkomst, geografisk plats, utseende, titel och alla fysiska förutsättningar helt enkelt inte har någon annat val än att suddas ut. Vi alla är människor med vår unika röst och själ, och det kan och ska inte begränsas av våra fysiska förutsättningar. Jag hoppas att vi denna vända respekterar att vi är från naturen komna, och till naturen skall vi återgå. Att vi är beroende av en helhet där alla får plats. Att inga fabriker, pengar och yttre saker kan stilla själens sanna röst. Kanske vi äntligen förstår att vår unika röst och mening inte har något att göra med vad vi äger eller hur vi ser ut, att vi slutar vara slavar inför status och pengar, att vi förstår meningen med vår unika existens och lever ut den, och att vi räddar vårt eget och allt annat liv på Jorden. Jag hoppas även på en stor frammarsch vad gäller spiritualiteten och dess användning i gemen mans liv. Och nu snackar vi inte bön och affirmationer, utan vi snackar kvantfysik, dimensioner, astralresor, energiarbete, healing av kroppen, och andra “övernaturliga” förmågor som under dunkla tider var straffbart med döden. 


Varför så mycket fokus på just Vattumän, Lejon, Oxar och Skorpionen då? Ni som har planeter i dessa tecken är först ut, ni leder vägen och är en stor och avgörande del i den transformation världen står inför. Ni kommer inte bara att transformeras som individer under kommande 20 åren, ni kommer vara EN DEL av den transformation som vi står inför. Inom din gebit, kommer du som har planeter i dessa tecken, att vara det. Ni som har Norra Noden i Vattumannen, er tid är här! Er uppgift i denna inkarnation är att leda och delta i den transformation vi är på väg in i. 


Så, gör er höst hörd, stötta de organisationer, handlingar, åsikter och människor som delar era sanna värderingar om vilken värld ni vill leva i och lämna till era barn. Vilken värld VI ska leva i framöver. LEV er sanning genom att visa den via åsikter, val och engagemang på daglig basis. Gör det som representerar ert unika jag, våga tänka GALET idag, men satsa ändå. Ni satsar på framtiden. Ni är framtiden! Gör er röst hörd, och tillsammans så kan vi skapa en framtid som är fri, god, connected och jämställd. Inte bara för människor på vår planet, men för allt liv, för alla dimensioner, för alla själar, för allt skapande. <3


Med all kärlek, Alexandra Alvis.


507 visningar4 kommentarer

4 kommentarer

Betygsatt till 0 av 5 stjärnor.
Inga omdömen ännu

Lägg till ett betyg
Okänd medlem
23 apr.

Fint och hoppas jag till sist hittar mina jämlikar som känner likadant som jag.

Gilla

Gäst
21 mars
Betygsatt till 5 av 5 stjärnor.

Wow vad bra beskrivet och inspirerande ! Känns trots allt hoppfullt och meningsfullt nu när jag läst detta 😊

Gilla

Gäst
21 mars
Betygsatt till 5 av 5 stjärnor.

Ha ha, jag är tydligtvis supervattuman med acc i lejonet. Jag resonerar så med detta - folk omkring mig gör det oftast inte. Hoppas på förändring 😊


Gilla

Gäst
20 mars
Betygsatt till 5 av 5 stjärnor.

Bäst! ❤️ inspirerande och hoppgivande! Vi befinner oss i en passage och den som når igenom skådar friheten❤️

Gilla
bottom of page