top of page

TWIN FLAMES OCH ASTROLOGI - KAN MAN SE DET I HOROSKOPET?

Ett omdiskuterat och omtvistat tema... kan man se Twin Flames via astrologiska kopplingar i en synastri?

Alltså i relationshoroskop mellan två personer, när man lägger individuella horoskop över varandra, KAN man se om det är en soul-mate relation eller om det är en de facto Twin Flame (TW) koppling?


Astro-svaren i korthet får ni nedan, och mer detaljerat i texten där jag tar mig friheten att förklara vad en Twin Flame ÄR och hur man inte ska råka missta det för något annat, utifrån min samla förståelse och kunskap om begreppet Twin Flame.

TWIN FLAMES och ASTROLOGI sammanfattning (för er som bara ville astro-svaren).

Twin Flames funktion är att trigga våra djupt liggande omedvetna mönster upp till ytan.

Omedvetna mönster: Månen, Chiron, 12e huset, Pluto, IC/4e, Neptunus, Chiron, Uranus, Pluto. Lilith och Juno, som ofta tycks vara involverad via konjunktion/aspekt med den andres "upp till ytan" platser i horoskopet.

Upp till ytan platser i horoskopet: Sol, Merkurius, MC/10, 11e, 12e huset, Ascendenten, Descendenten.

- Månen hos båda kommer vara involverade med den andres planeter på något sätt, eller varandra.

- Mån-Noderna är alltid involverade via aspekt med andres planeter/angles.

- MC är en återkommande samlingsplats av planeter i TW-synastrier, likaså Ascendenten/12 huset.

- Liknande aspekt-konfigurationer/aspekter. Båda har ett T-kors, stor-trigon, kvadraturer, etc.

- Många planeter i samma grad av Zodiaken, om än i olika tecken.

- Liknande retrograder eller “uppvägande” av retrograder.

- Liknande svagheter/styrkor i horoskopet (båda har stark/svag Merkurius, Sol, Måne, etc).

- Asteroid-kopplingar (alltid Chiron involverad på något sätt), och speglingar i horoskopet av alla dess slag, s.k. double whammys ofta.


Den astrologiska undersökningen (gjord av mig), är gjord på synastrier mellan 2 personere som upplever sig vara en TW-connection. Underlaget gjordes på 20 synastrier (40 individer), där exakt födelsedatum, tid och plats har varit känt.

10-14 av dessa var troligtvis till 70-80% TW-synastrier (vissa tydligt mer än andra), resterande visade på en soul-mate connection. Inga av synastrier jag tittat på, har varit helt tagna ur luften vad gäller relationer som inte är MENADE att vara, utan alla som skickat in sin data, har en mycket stark koppling till sin partner. Men inte alla har varit Twin Flames givetvis.

Så. Då. För att reda ut hur du vet vad som är en Twin Flame relation och inte (även om det egentligen spelar föga roll), behöver vi lite bakgrundsinformation till konceptet Twin Flames!

Alla som har kommit i kontakt med begreppet Twin Flames, har troligtvis en sådan upplevd relation i sitt liv, eller på annat sätt stöter på den informationen som förbereder en för mötet med sin själsliga tvilling (och det är ingen flummig nymodighet om man säger så, utan i spirituella kretsar har man känt till, skrivit om och utforskat detta koncept länge). Det är inget som trillar in random i ens liv och fångar ens uppmärksamhet, om man givetvis inte misstar Twin Flame för något det inte är. Idag finns den risken i stor grad tyvärr, då mainstream spiritualitet har likt all annan kommersialism satt sin negativa prägel på grund-konceptet. Därav ska vi REDA UT konceptet Twin Flames, då det idag blivit ett mycket omtvistat spirituellt tema, och det finns många felaktigheter i vad som presenteras som Twin Flame inom mainstream spiritualitet, och därmed vad man sedan förväntar sig från en Twin Flame, eller tror det vara.

Jag har under flera års tid satt mig in i detta koncept och grävt djupt i den kunskapen som finns om Twin Flames. Som den logiskt lagda och rationella person jag är med den stora kunskapen jag samlat på mig inom den spirituella/andliga sfären, har jag behövt kunskap och tydlighet i vad fan man menar när man säger att Twin Flames är “en själ som delar sig i två, som letar hela livet efter att få återförenas med sin halva, därav den stora saknaden, smärtan och även kärleken”.

Det kunde bara inte och kan bara aldrig vara sant, att själens lycka och mening, att ens individuella helhet bygger på en annan persons närvaro i ens liv. Så funkar inte Spirit, så funkar inte själen. Att bli splittad i två själar som är på evig jakt efter varandra, genom blod och tårar, men för den stora kärlekens skull, går emot alla spirituella lagar och tro. Det enda som stämmer i den tolkningen av Twin Flames, det är att vi gör det för den stora kärlekens skull. Det är vad vi ÄR.

Jag behövde förstå Twin Flames på ett sätt som rimmar med det vi vet om Spirit, och senare kom de astrologiska fynden jag gjort på synastrier hos par som upplever sig vara i en TW-relation.

Hittade jag återkommande astrologiska mönster?

Ja.

Kan man med säkerhet titta på två horoskop ut och säkerställa en TW-koppling?

Tveksamt.

Är det ganska komplext och kräver att många faktorer spelar in på synastrin?

Helt klart.

Här handlar det inte om någon enstaka Sol/Måne konjunktion plus Mån-Nod koppling och ett par planeter i 7e huset, plus en kvadratur mellan sexiga Venus och Mars. I TW-synastrier kommer vi se otroligt många band och kopplingar, och dessa märkliga synkroniciteter som märks i en TW-connection, kommer även att synas i synastri (och även i övriga relationshoroskop, composites, samt ofta att båda individers secondary progressions följer samma mönster till ex).

Vad är en Twin Flame?

Den absolut mest intressanta och givande insikten av denna romantiska och idealistiska fantasi om två hjärt-halvor som för alltid älskar och söker efter varandra, är INTE att ens själ delar sig i två delar och lever separat i en annan person, tills man träffar hen, återförenas och blir hel. NEJ.


Den andra insikten: Har alla en Twin Flame? Troligtvis inte.

Tredje etablerade faktumet: Kan man ha fler än en Twin Flame under en livstid? Troligtvis inte.


Spirituell teori: Själ är energi, allt är energi i olika former och på olika frekvenser, från sten till mygga, från fågel till människa. Den mänskliga själen är en mycket evolutionärt utvecklad energi, i jämförelse med stenar och myggor. Men även hög-utvecklad energi vibrerar och reinkarneras till olika frekvenser och format, för att sedan återvända till sin energiska form när den fysiska kroppen dör än en gång. Själar är givetvis olika “gamla”, och olika utvecklade och existerar på olika frekvenser även i sin rena energi-form (här kan vi börja snacka dimensioner osv men jag ska inte gå för djupt på den spirituella teorin idag;).


Idén med reinkarnation är att själen genom det fysiska livet ska lära sig, utvecklas, växa, och ta sig an nya dimensioner och uppgifter när den återvänder till sitt rena energiska ursprung. En själ i sitt rena energiformat kan skicka delar av sig själv till olika platser som den har tillgång till via sin evolutionära frekvens (fördelen med att tid och rum inte existerar utanför 3D), och självklart är det så att när du återföds i en fysisk kropp, så är det en del av ditt energi-”jag” som bosätter sig i den fysiska kroppen.

Ditt högre jag, som du alltid kan komma i kontakt med, är fortfarande kvar i spirit-realm, där finns majoriteten av din energi som befinner sig kvar i sin energi-form och guidar dig (tillsammans med dina själsliga kompisar) genom din fysiska inkarnation. Du kan ha mer eller mindre tillgång till den omfattningen av din egen själs-energi som existerar, beroende på hur medveten om den du är. Vissa går hela livet utan att känna av och in sin egen själ och energi, och tyvärr har det gjort många människor olyckliga helt i onödan i vår värld idag. Vissa föds med en öppen kanal till sitt högre jag och sitt spirituella gäng direkt (ofta människor med prominent Neptunus, Måne och vatten i horoskopet).

Det är därför vi ska meditera, djupandas, vara kreativa, stanna upp, sluta tänka, lyssna och känna inåt, arbeta med chakran (energi-center), och använda våra känslor som ledord genom våra liv och val. Själar och energi kan bara kommunicera med oss medan vi lever i fysisk form, via våra känslor, då känslor är den enda kopplingen vår fysiska kropp har mot sådant som står utanför 3D. “fick ont i hjärtat”, “kändes dåligt i magen”, “håll huvudet kallt”, “kände det från tårna”, "håret reste sig", “halsen snörpte ihop sig”, allt detta är våra enfaldiga tolkningar av själens försök till kommunikation med oss via känslor, som vi avfärdar som biologiska bagateller. Nej då, det är där vi hittar dem sanna svaren! Känslor är den högsta frekvensen av energi (både negativa och positiva, därför övar man på att känna tacksamhet och kärlek, för att höja sin vibration), och det är spirits sätt att förmedla information till oss på, inte genom tankar och ord. Det där är homo sapiens påfund. Därför kopplar vi ihop Månen, Neptunus, och Mån-Noderna i horoskopet, samt vattenhusen 4, 8, 12 med karma och det högre jagets röst, själens sanna önskemål.

Om vi återgår till Twin Flames. Konceptet, så som jag förstått det, bygger i grunden på själar som stagnerat i sin utveckling, och VILL HA MER!

Nåja, så enkelt är det inte, men Twin Flames uppstår när en själ gång på gång väljer karmiska och för den till synes utvecklande inkarnationer, men där egot och den fysiska kroppen tampas med samma inbitna karmiska mönster om och om igen, och verkar till slut ha en alltför tung karmisk kappa att bära, som hindrar den från att utvecklas vidare under sina inkarnationer. Trots allt har vi människor under vårt liv en fri vilja, och därifrån kommer det allra godaste och det allra ondaste, tyvärr.

Twin Flames uppstår när en själ väljer att reinkarneras i två fysiska kroppar under en och samma livstid. Den är med andra ord så pass erfaren och utvecklad (levt många liv), att den har förmågan och kapaciteten att uppleva två inkarnationer parallellt, och se sina förvärvade karmiska hinder/mönster, från två olika perspektiv samtidigt och det genom kärlekens ögon till den andre. Själen ser sig själv och alla sina brister och misstag i den andres ögon, i en TW-relation, vilket är en otroligt djup och lärorik upplevelse (för själen, för egot är det högst smärtsamt och plågsamt att se sina värsta sidor). Den här typen av inkarnation är väldigt viktig och betydelsefull för själen ifråga, den vill hinna med att lösa flera inbitna saker samtidigt under en TW-inkarnation. Och det är mönster som sitter ytterst djupt, något själen burit med sig från liv till liv, utan att komma vidare med det. Man ser således ofta i det individuella horoskopet hos människor som är inblandade i TW, mycket karmiska placeringar (SN/NN konjunktioner med planeter, eller i 4, 8, 12e huset)

Man kan se det två på sätt, som är egentligen olika perspektiv på en och samma fråga. Vi inkarneras för att utvecklas och växa i enlighet med det själen förstått och lärt sig från föregående livstider. Själen väljer det liv som det anser vara mest adekvat för dess fortsatta utveckling. Vi föds igen, lär känna den fysiska världen, går och lever genom den, jagar mål och drömmar, gör misstag, dör, utvärderar och återföds igen för att lära oss av det vi gjorde fel eller rätt tidigare. En själ som inkarnerats många gånger bär på en rejäl “karmisk kappa”, som ibland kan bli för tung kring ett tema eller lärdom, som vi återupprepar. Karmisk skuld och den "karmiska kappan” tar vi nämligen på oss varje gång vi inkarnerar, från alla tidigare inkarnationer. Så funkar det att äntra 3D. Nothing goes to waste när vi talar om energi.

Med en mycket specifik karmisk kappa, ser vi TW-inkarnationer, där man antingen kan se det som väldigt stora spirituella hopp/utveckling för själen (därför ser vi ofta spirituella uppvaknanden/utveckling när TW sker), eller tolka det som en mycket viktig och återkommande karmisk läxa, som vi tenderar att göra om och om och om och om igen, och själen ifråga har inte kunnat reda ut just denna karmiska lärdom under många inkarnationer, och nu valt att inkarneras där den ser sig själv i någon annan, upprepar den karman, och möter sig själv på ett så djupt plan, via en annan person, att läxan inte längre går att missa. Det blir omöjligt att bortse från sig själv, när man ser sig själv i någon annans ögon.

När inte karmiska läxor, relationer och soul-mates räcker till, som alltid kommer in i våra liv för att lära oss något viktigt om oss själva, och när vi inte lär oss från dessa, slänger av oss vår kamiska kappa (gör och beter oss annorlunda, icke-skadligt), DÅ sker en tvilling-själ/dubbel-inkarnation. Ett mycket intensivt sätt att bli slagen i ansiktet (själen) med sin karma på.

Se det som du vill, spirituell/själslig utveckling eller karmiska hemläxor som ej blev gjorda, så kvarstår faktum för dig, att om du är involverad i en TW-situation, att några stora förändringar hos dig krävs, och det kommer vara smärtsamma och personliga teman som du upplevt genom många liv. Twin Flames är således lång ifrån en romantisk saga om två personer som är perfekta för varandra som två pussel-bitar som för alltid ska existera i symbios och lycka. Twin Flames-upplevelsen är en hårddragen gräns av din själ, som påtalar; dags att utvecklas framåt i din själsiga resa, du har nått en platå nu. Lär dig läxan, re-birth and re-grow.

När man ser det på det sättet förstår man varför dels inte alla har en Twin Flame under sin livstid.


“Å nej, får inte jag leva i den här telepatiska, mystiska, passionerade kopplingen? Varför är inte jag utvald till denna extatiska erfarenhet av kärlek?”. Svaret är, du är helt enkelt inte på en platå av själslig utveckling, som kräver en sådan drastisk åtgärd. Utifrån detta perspektiv förstår man också varför Twin Flames ofta är så lika som personer, har haft liknande erfarenheter, problem och upplevelser, samt varför de ofta drömmar om varandra och har en tät själslig kontakt sinsemellan. Din Twin Flame, är en del av dig som du connectar med kort och gott, en tvilling av din själ, en del av din själ. Visst är det vackert och plågsamt samtidigt? Det vet alla som är i en Twin Flame situation, att det är så det känns.

Varifrån kommer passionen och konflikterna/utmaningarna i TW? Bådadera kommer ALLTID vara extremt framträdande faktorer i just TW. Den fysiska passionen är för att du inte ska ta så lätt på konflikterna/utmaningarna, som ÄR det viktiga i TW. Dessa konflikter ni har, emotionella triggers och sårbarheter som ni upptäcker genom varandra, det är mycket djupt liggande och återkommande karmiska spår under många livstider hos en, som på något sätt HINDRAR dig från din utveckling. Du har fastnat i samma karmiska hjulspår, därför får du nu se allt du kunde blunda för förut, I DEN ANDRE. Du har fått karmiska partners att lösa denna fråga med, du har ej tagit till dig den, varsågod här är en kopia av dig själv som du älskar villkorslöst utan att veta varför och som skapar lika mycket smärta i dig som kärlek. Kärleken är svaren på alla frågor, och TW-relationer ska lära oss att älska oss själva och se oss själva för vad vi är, och endast då kan vi utvecklas mot ljus och kärlek, om vi nu fastnat i egots mörker.

Därför, astrologiskt (och i relationen), upptäcker man ofta i TW-par att de tenderar att lida av samma problem och svagheter. Eller “matchar” varandras problem och svagheter, dubbelt upp triggar samma fråga så att säga. Säg att själen återkommande haft problem med någon av egots konstruktioner under många livstider, som satt ett för djupt karmiskt spår vid inkarnation, till ex missbruk, otrohet, arbetsnarkomani, girighet, makt, osv (allt som rör The Devil i tarot om någon undrar, det är nämligen egots speglingar och konstruktioner vi ser i det kortet, det är djävulen och synden). I en TW-inkarnation ser vi således liknande problem hos båda personerna. Eller erfarenheter som per se triggar varandra, där den ena är till ex en alkoholist och den andra är uppvuxen med en alkoholiserad förälder, och när dessa två möts, triggas just denna fråga hos båda att läka och arbeta igenom, en gång för alla. Eller att båda varit utsatta för samma typ av mobbning (eller den ena mobbat, den andra blivit mobbad för samma sak), ofta uppväxta med liknande familje-konstellationer, mönster i livet, etc. I TW-relationer kommer vi ALLTID se samma typ av mönster/erfarenheter/problem/djupt sittande emotionella beteenden, som speglar den andres på något sätt.

Inte minst kommer vi i en TW se för oss komisk synkronicitet, som att man bott nära varandra hela livet utan att veta om det, har samma siffror eller bokstäver i sitt födelsdatum/namn, gått på samma skola/utbildning, valt samma yrke, flyttat lika många gånger, att ens vänner/släktingar känt varandra hela livet, man har samma udda intressen och beteenden, och övriga små “märkliga” saker som uppstår i en TW-connection, när man möts. “är du också vänsterhänt och älskar liljor för att de påminner dig om din mamma? Jag med!”, “vad sjukt, vi lärde oss att prata flytande tyska pga rent intresse”, “vi båda ÄLSKAR ödlor, och båda äger 5 var!”, “har du också exakt 4 syskon och är äldsta barnet som mig?”

Dessa speglingar som inte går att förklara med rim och reson (och vem vill göra det egentligen), kommer vi mycket riktigt även se i synastrin astrologiskt. Ex: båda kommer ha liknande aspektkonfigurationer/aspekter som triggar liknande problematiska funktioner hos båda. Säg att båda parter har problem med emotionell anknytning/relationer, där den ena kommer ha ett T-kors (kvadraturer/oppositioner) mellan Måne/Uranus, och den andra kommer ha det med Venus/Uranus. Den som har Måne/Uranus problemet kommer inte lita på att emotionellt trygghet går att uppnå pga sina tidigare emotionella erfarenheter, och den som har Venus/Uranus problemet kommer inte ha självkänsla/kärlek nog att förmå sig att stanna i stabila och trygga relationer. När dessa två möts, aktiverar de varandras svaga punkter, där tanken är att de lär varandra hur man knyter an emotionellt på ett tryggt sätt och att man är värd den kärleken. Att man löser det problemet genom att träffa den som aktiverar det så tydligt.

Förhoppningsvis gör man det, och tar sig igenom det tillsammans, men troligtvis kommer det väcka mycket smärta, osäkerhet och sårbarhet, långt innan båda är tillräckligt visa/utvecklade nog att se sina beteendemönster för vad de är, och som sitt eget ansvar. Därför ser vi sällan att Twin Flames träffas unga, blir kära och är ihop resten av livet, friktionsfritt. När man är ung har man inte insikt och erfarenhet nog att förstå sina svagheter och djupt liggande beteendemönster. Utan det lär man sig se med åldern, genom återkommande erfarenheter. Och en Twin Flame relation kan ENDAST vara helande och utvecklande, och överhuvudtaget existera, om BÅDA vill/har kommit till insikt med sitt eget bagage. Därför träffas ofta Twin Flames, triggar varandras inre problem, och går sedan skilda vägar för att samla så mycket insikt och erfarenhet kring denna fråga, som bara är möjligt. De allra flesta träffas igen senare i livet (eller helt enkelt när man gjort det arbete med sina problem som krävs för att kunna gå vidare från dem), för att då gräva något djupare och utvecklas vidare i samma tema, förstå sin karma och mönster mer, göra sig av med det som skadar ens själ, det som är egots inbitna vanor och konstruktioner. Ofta kommer vi se emotionell anknytning, relationer och kärlek som framträdande teman i bådas individuella horoskop att hela, med prominent Chiron, Måne, Södra Noden och Venus i aspekt med Uranus, Saturnus, Neptunus.

Visst finns det lyckliga TW-relationer som är ihop under många år och hjälper och stöttar varandra i sin utveckling. Men för det, krävs två högst insiktsfulla, pålästa och medvetna personer, som ofta också är spirituellt visa och intelligenta, för att inte låta egot ta över och styra enligt gammal sed. TW- individer har ofta väldigt speciella och starkt placerade Solar, som skapar det inbitna och starka egot som denna själ agerat utifrån i många liv. För så fort egot tar över, är vi kvar i samma gamla spår av att skada oss själva och andra, och inget gör mer ont än att skada sin egna själ, det som ego-drivna Twin Flames individer gör mot varandra. När två egon driver en Twin Flame relation, så orsakar man så mycket smärta och skada varandra, att man inte kan vara ihop eller ens i samma rum. Detta är tanken, att förstå hur skadligt ens ego har varit och fortfarande är mot en själv.

DÄRFÖR ser vi också OFTA i natala horoskop att Solen/Månen/ASC är konjunktion den Södra Noden i ens eget horoskop, samt kopplat med den andres i synastrin. Till ex: du har en planet konjunktion SN i ditt horoskop, och din TW har en planet där också. Södra Noden kommer överlag vara nästan alltid involverad i en TW-synastri, troligtvis i en double whammy (när man ser dubbla kopplingar i synastri, ex enas SN konjunktion andres Måne, och andres SN konjunktion den första Solen). Double Whammy ser man nästan alltid i TW-synastrier överlag. Ett intressant exempel som jag stötte på under min research som är 100% TW-relation, är där den enes Chiron är konjunktion den andres Norra Nod, och exakt vice versa. Ett annat exempel är att ena personen hade Månen konjunktion Södra Noden/Uranus i sitt horoskop och den andra hade Solen konjunktion Södra Noden/Uranus i exakt samma grad av Kräftans tecken, i sitt horoskop. Jag ser ofta kopplingar mellan Solen/Månen i en TW-synastri, ofta i samma grad av något tecken, eller exakt konjunktion.

På tal om grader, så hittade jag ofta i TW-synastrier att oavsett tecken, var majoriteten av planeterna hos båda i samma grader i Zodiaken (Ex ena har Solen i 1a graden Väduren, andra har Solen i 1a graden Jungfrun. Ena har Månen i 5e graden Vågen, andra har Venus i 5e graden Fiskarna, osv). Det går inte att undgå att TW-individer har ofta mycket liknande placeringar och mönster i sina individuella horoskop. Samma typer av aspekter mellan samma typer av planeter, liknande konjunktioner, hus-placeringar, där vi ser en synastri som liksom “klickar” ihop när man lägger horoskopen över varandra. Pussel-bit mot pussel-bit, hur frustrerande det än må vara.

I TW-synastrier hitta jag även ofta kopplingar mellan den enes Pluto och den andres personliga planeter, varandras Noder och planeter. Att någons Måne hamnar på en “utsatt” plats i den andras horoskop, antingen mycket synlig på Ascendenten eller MC, eller i ett vatten-hus, IC/4e huset, 8e/12e huset, ofta i någon i aspekt med Pluto, Neptunus, Uranus, Chiron. Tanken med en TW-relation är att ta upp till ytan ens omedvetna beteenden och mönster som skadar eller hindrar själens utveckling och resa, och då kommer vi alltid se att Månen hos båda är ihopkopplad mot den andres planeter/angles på något vis, starkt. Vidare är Chiron ALLTID framträdande i TW-synastrier, ofta konjunktion den andres mycket personliga planeter eller viktig punkt i horoskopet. Likaså kommer Chiron vara framträdande i bådas individuella horoskop, då något behöver läkas och det rejält hos båda.

Någon av de transcendentala planeterna (Uranus, Neptunus, Pluto). är alltid inkopplad via aspekt till den andres personliga planeter i en TW-synastri, då dessa planeter “väcker” oss till högre insikt och spirituell utveckling. Asteroiden Lilith är ofta involverad i konjunktioner med den andres planeter, likaså asteroiden Juno i TW-synastrier. 12e huset och planeter i 12e huset eller på Ascendenten, syns ytterst ofta i TW. Även “matchande” retrograder verkar vara ett återkommande tema, där den enes retrograda planet är direkt i den andres horoskop och vice versa. Retrograda planeter i horoskopet räknas till en karmisk skuld från tidigare inkarnationer, och det är troligt att anta att denna spegling i en TW-relation bidrar till den karmiska skulden som en retrograd planet behöver komma till skott med.

Mån-Noderna på ASC/DSC/IC/MC är också ofta vanligt i TW, eller konjunktion den andres planeter. Summa summarum är dock, att det aldrig är EN eller ens två eller tre saker i en synastri som kommer styrka en TW-connection, utan bilden jag fick, är det alltid är en mycket komplex synastri, med många speglingar och kopplingar till varandra, där man via aspekt ser allt bli knutet medelst i princip alla planeter båda individerna bär på individuellt.

Du som är i en Twin Flame connection kan utröna om du är i en, endast på ett sätt, och det är genom att den personen du tror är din TW, har satt ett så djupt spår av insikt hos dig, som både är djupt smärtsam och djupt insiktsfullt kring VEM DU ÄR och VARFÖR DU ÄR. Om du sitter ensam eller med din partner och gång på gång triggas av samma känsla med just den personen, som du kan härleda till en röd tråd som varit återkommande genom hela ditt liv, och personen du tror är din TW har samma upplevelse fast från sitt perspektiv/problem/känsla, så är det troligt att ni är i en TW-relation. Det enkla och svåra svaret på om du är i en TW eller inte, är hur mycket du insett om dina egna problem och beteendemönster, som skadat dig själv och andra. Den enkla och svåra lösningen på en TW-relation, det är att din twin flame inte är lösningen på dina problem, för en Twin Flame ställer frågan och ger svaret. Vad du/ni gör med det sen är upp till er, och tro mig, det är resan som är målet, och målet är inte ett lyckligt slut med din tvilling-själ, utan målet är ett lyckligt slut med dig själv, där du äntligen får slänga av dig de karmiska bojjorna som hållit dig fast så länge. Får du göra denna resa tillsammans med din Twin Flame, så är det en bonus och en gåva, och ni som får njuta av den gåvan, skall skatta er lyckliga. Inte bara för att ni är med personen ni älskar mest, men framför allt för att ni är så insiktsfulla och medvetna nu, att ni är redo att gå vidare en nivå i er utveckling, och ERAN SJÄL JUBLAR!

Om du som läser det här känner dig ledsen, sårad, arg, provocerad eller frustrerad av din relation eller icke-relation med din Twin Flame i dagsläget, så är ni inte på rätt spår och fokuserar på fel saker. Hur svårt det än är, så är en av er inte redo än att komma ut ur egots bur, där ni för alla galler inte ser själens renhet och den villkorslösa kärleken som måste skapas först gentemot DIG själv.

Det är den svåra biten, att båda i en TW måste först älska sig själva (sin själ) fullt ut, innan de kan älska den andre på ett sätt som inte skadar. Inte tänka "jag älskar mig själv, absolut", utan agera VARJE DAG på ett sätt som bevisar att DU älskar DIG själv. Du går inte ärenden å egots vägnar längre, du lever och andas för själen, för kärleken till den. Endast då kan du utvecklas tillsammans med din TW på ett sätt som inte skadar. Det är det som är poängen med att ni träffades, att du skulle förstå varför du är värd att leva i kärlek, och att endast du kan värdesätta dig själv och agera mot dig själv på ett sådant sätt som du skulle agera mot din TW. Du kan inte KRÄVA den kärleken från din TW, genom att vända på det och rikta all din kärlek mot din TW, och hoppas på att få tillbaka det din själ suktar efter. Kruxet är att det går åt andra hållet i en TW-relation, inte "älska den andre så som du vill bli älskad", utan "älska dig själv så som du älskar den andre". Så länge du inte går via kärleken till dig själv i en TW-relation, kommer er relation kommer fortsätta vara svår och smärtsam.

Om tanken på, eller närvaron av din Twin Flame på något sätt i ditt liv (energiskt eller fysiskt), gör ont, skadar dig, och skapar negativa känslor, så måste ni släppa varandra fria. NI MÅSTE för er egen själs skull. Ni är inte redo för att jobba åt själen, ni är fortfarande bundna av egot, och när insikten och viljan hos båda att leva för er egen själs och kärleks skull finns, då kommer ni bli återförenade. Jag är inte den som gillar floskler, men så fungerar denna besynnerliga upplevelse, som kallas Twin Flame. Och precis på det där besynnerliga och ovanliga sättet som ni träffades på för första gången, kommer ni ses igen, när båda har gjort hemläxan, och lever och agerar från själens vilja, i kärlek mot sig själv. Tro mig, ert högre jag vill inget hellre än att se er jobba igenom era svårigheter och enträgna karmahjul. Ni är färdiga med dessa! Er själ vill älska och det på det allra renaste och största plan, det är därför vi finns. Och ni har fått den största gåvan av alla, att få älska så stort och rent som det bara går! Att få lära sig hur man gör det igen!

Så, om vi nu glömt bort det på vägen, så får vi gå separata vägar ett tag. Tills den dagen vi är redo att älska oss själva fullt ut igen, utan skada. Oss själva först, och sedan den andre.

Tro, hopp och kärlek, mina vänner, önskar jag er!


/Alexandra Alvis.


47 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page