top of page

ÅLDER OCH ASTROLOGI - ÅLDERSKRIS OCH VAD BETYDER DEN?

30-års kris, 50-års kris, "myndig", medelålders, pensionär. Samhället och människor har naturligt kategoriserat olika åldrar, men det finns även astrologiska förklaringar till hur vissa "åldrar" ska kännas. Detta gäller alla människor, oavsett födelsehoroskop. Det enda du behöver veta är hur gammal du är!


Den mest välkända är nog Saturnus-återkomsten (Saturn Return) som infaller för alla mellan åren 28-30, och sedan igen mellan 58-60.Däremellan finns det gott om viktiga åldersmarkörer och personlig evolution. Nedan beskrivna år och transiter gäller alltså för alla människor, medan ens födelsehoroskop ger istället en inblick i HUR dessa cykler kommer att förflyta i ens liv. Varje individ, oavsett tiden man är född i, kommer att genomgå dessa viktiga år i sin utveckling, och det är något som vi alla får ta del av, oavsett förutsättningar i det individuella födelsehoroskopet.

När du föds och tar ditt första andetag, så andas du in det ögonblick av tiden som du sedan under resten av ditt liv spelar ut och spelar med, detta är ditt födelsehoroskop. Men lika fort som alltid, fortsätter tiden att ticka på, och planeterna som i ditt horoskop för alltid fångas i en stillbild, fortsätter att röra sig direkt efter att du kom till det här livet.


Planeterna i sin fortsatta rörelse, ställer sig i olika förhållanden till platsen i Zodiaken där de var när du föddes, och detta är alltså vad transiter är. Transiter påverkar dig vid olika tider och perioder i livet, men vi alla har gemensamma cykler att gå igenom, en gemensam evolution som också sker på individ-nivå. Det är ingen tillfällighet att den stora majoriteten av människor skaffar familj, jobb och ett stabilt boende ungefär samtidigt.


Du kan lägga på minnet att du personligt ALLTID påverkas/påbörjar en ny period i ditt liv, när:

  • Månen en gång per månad är i samma grad i samma tecken som ditt eget Mån-Tecken.

  • Årligen har du en ny personlig cykel att ta dig an när Solen är i samma grad som när du föddes (Solar Return).

  • Venus och Mars påbörjar en ny personlig cykel, när de är i samma grad i samma tecken som när du föddes, deras cykler är 12 mån respektive 18 månader långa.

  • Resterande, yttre planeter visar hur du och din generation arbetar sig genom livet, och vilka utmaningar och insikter som NI står inför, precis som generationerna innan och efter er kommer att göra.

Jag kommer nedan att visa vilka åldrar som är viktiga för alla människor utifrån Jupiter, Saturnus, Chiron, Uranus, Neptunus och Plutos cykler. Dessa är LIVETS transiter, den stora bakgrunden i allas individuella liv, som visar avgörande perioder i livet, oavsett när du är född och hur dina personliga planeter står.


7 år = Jupiter opposition natal Jupiter. Chiron kvadratur natal Chiron. Saturnus kvadratur natal Saturnus

Den första kritiska åldern är när vi fyller 7 år, och i de flesta kulturer tar vårt första steg ut från hemmet ut till det riktiga "samhället", i form av skolan. Vi börjar lära oss vad ansvar innebär (Saturnus), att det finns regler och riktlinjer att följa för hur man beter sig utanför hemmet och att det finns andra vuxna än ens egna föräldrar att lyssna på och ansvara inför. Vi tar till oss ny kunskap och breddar vår förståelse om världen och samhället (Jupiter). Vi växer genom att vi nu lär oss för första gången om vad samhället ÄR, och vad det innebär att vara en del utav det, genom tillhörighet som kommer med skolans värld, och ett mer medvetet möte med jämnåriga, i någon form av struktur (Saturnus).


I den här åldern börjar vi nämligen också bli "bedömda" och "kategoriserade" av våra jämnåriga och människor utanför familjen, och formar utifrån det en självbild (Chiron). Det här är en första kritisk ålder eftersom vi lämnar den illusion av oss själva som vi formar genom relationen till våra föräldrar och närmsta familj, och får istället en mer verklig bild av hur vi uppfattas av andra människor och det samhället vi nu börjar etablera oss i, vad vi "bring to the table" så att säga, och hur andra uppfattar den biten av oss. Den VI tror oss vara ser vi nu tydligt speglas i andras ögon, känslor och åsikter om oss, och denna insikt kommer att följa med oss livet ut, och formateras om vid Chiron-transiter bl.a. Vid 7-års åldern formas den första uppfattningen av VEM vi är utanför hemmet, och hur vi väljer att förhålla oss till den bilden.

9 år = Chiron trigon natal Chiron. Reversal Mån-Nod återkomst. Jupiter trigon Jupiter.

I den här åldern etableras och växer (Jupiter) den bild vi fått av oss själva via yttre kontakter i samhället och utanför hemmet (Jupiter). Vi inser våra svagheter och osäkerheter baserat på hur vi blir bemötta av andra (Chiron), och vi har vår första karmiska push/skifte när Mån-Noderna för första gången ställer sig i samma grader som när vi föddes, fast omvänt, där Södra Mån-Noden är på platsen av Norra, och vice versa. Denna ålder är när vi börjar forma en bild av VEM vi TROR att vi vill VARA, vad våra intressen är och vad vi dras mot i livet (Noderna). Barn i den här åldern börjar forma tydliga riktningar och intressen som senare i livet kommer att spela ut sig på olika sätt, via Mån-Noderna och Jupiter. De intressen, drömmar, och beliefs som vi nu etablerar kommer att spela en avgörande roll i våra framtid val. Jupiter ger här en naivt hejdlös optimism kring våra möjligheter och den ganska verklighetsfrånvända tron vi har på oss själva som barn, som sannerligen kommer grusas mot Saturnus hårda verklighet ett par år senare.

12 år = Jupiter konjunktion natal Jupiter (1a Jupiter-återkomsten)

Optimismen och den sannlösa tron på sig själv och sin framtid tar sannerligen inte slut här, utan börjar istället verka med full kraft för första gången! Vem har inte drömt om att blir ballerina, världskändis, och levt i (nu i efterhand) totalt overkliga drömmar vid 12-års åldern?


Den första Jupiter-återkomsten markeras av en tydlig "växt", dvs de flesta barn kliver in i pre-puberteten och tonåren, och tillsammans med sina jämnåriga tar sitt första steg i det som kommer att bli vuxenlivet, om än inte på det sätt man drömmer om just då, där Jupiter alltid symboliserar individens kliv ut i samhället med en stor och ofta verklighetsfrånvänd optimism om sig själv och sin framtid, något som spelar ut sig via drömmar och visioner, som senare i livet visar sig var helt annorlunda från den visionen och tron man hade om dem i den här åldern. Blev du ballerina? Nåja, du jobbar timmar på en dans-skola idag. MEN, om vi inte kan drömma stort och optimistiskt, hur ska vi våga gör något alls då?

Jupiter vet inte vad VERKLIGHET är, han drömmer stort och brett, och missar faktiska och praktiska konsekvenser av dessa stora och hoppfulla drömmar, det är något Saturnus sen tar hand om! Jupiter vid sin fösta återkomst i denna ålder är en naivt plågsam, optimistisk energi, som verkligen tror fullt ut på att ALLT är möjligt i ens liv. Ofta är det ens föräldrar som tar "ner" en på jorden via sin Saturnus-funktion, men förhoppningsvis grusar inte alls ens drömmar och hopp. Hur man kommer dit finns inte ens tanke kring, Saturnus har ju inte varit i farten än. Hoppet och tron, visionen och drömmen, detta styr ens verklighet, och med all rätt!


Första Jupiter-återkomsten har som funktion att ge förmågan att uttrycka sina stora drömmar fritt (ofta till vuxnas pessimism och förtret, de vet ju faktiskt bättre för att de är äldre), och en förmåga att att interagera och engagera sig i samhället på olika sätt, drömma stort helt enkelt! Här blir ofta kompisar viktigare än föräldrarna och familjen, och genom relationer till människor utanför familjen, formar man nu en individualitet, uttrycker sina drömmar och hopp om livet till andra, och bemöter reaktioner kring det. Man kliver också upp på nästa steg i sin utbildning, och lämnar grundskolan i denna ålder. Man blir en mini-vuxen under sin första Jupiter-återkomst, och som alltid gör Jupiter att man växer till sig helt enkelt.

14-15 år = Saturnus opposition natal Saturnus. Chiron opposition natal Chiron

Här ser vi igen en mycket krisartad ålder för alla oss. Första oppositionen från både strikta Saturnus och smärtsamma Chiron, något som kommer att återupprepas igen runt 35-36. Med andra ord följer vi upp nästa steg i utvecklingen från 7-års åldern, då vi klev ut i andras ögon och blick med våra storslagna drömmar och visioner, och i 14-15 års åldern ser vi nu första resultatet, som vi då naivt och tungt tror nu utgör slutsatsen om oss själva. I denna ålder är plötsligt både ansvaret och reglerna betydligt tyngre än innan, och så är även vår verklighet.


Man möts av ständiga auktoriteter i form av föräldrar, lärare och vuxna, som kräver något utav en, och man är i ständig konflikt med dessa auktoriteter, eftersom man under Saturnus-oppositionen börjar träna på att vara sin egen auktoritet, och det sker genom en konflikt med andra vuxna och deras regler. Säg inte till mig vad och hur jag ska göra, jag vet själv! Synd att vi inte inser då att vi inom 10 år kommer undra varför ingen alls säger till oss vad vi ska göra längre, och om ändå någon KUNDE berätta för oss vad fan det är vi SKA göra nu då. Chiron oppositionen skapar här ytterligare en dimension av ens självbild, men betydligt mer svår, med nya osäkerheter och en ny inställning till sig själv, då både kroppen och psyket förändras stort i denna ålder, och omgivningen reagerar på detta mycket tydligt, men framför allt gör vi det själva. Den här åldern är det allra första steget mot den faktiska vuxna individen som man kommer att bli senare i livet, mellan 28-30. Hur dessa år fortskrider i ens liv (14-15) kommer visa en tydlig bild av hur man kommer att förhålla sig till sitt liv mellan 28-30, samt 58-60, samt resterande Saturnus-inverkan.

18-19 år = Mån-Nod återkomst. Jupiter opposition Jupiter. Saturnus trigon Saturnus.

En sannerligen ytterst viktig ålder, till stor del pga ens första Nod-återkomst, och alla följande år som det sker kommer att bli ytterst viktiga för ens liv och val i livet. När Mån-Noderna kommer tillbaka till samma plats där de var när man föddes, så uppstår år i ens liv då ALLT man gör är av karmisk och ödesdiger karaktär, som blir mycket avgörande och formande för ens framtid. De vanor, beteenden och val du gör under dessa år, det är något som kommer att bli en del av din karma under hela livets gång, och lämna ett stort avtryck på den du är och den du blir, och vill och inte vill bli. Opposition från Jupiter utmanar nu allt det som man har lärt sig i skolan, inför ens framtida steg och utveckling i samhället. Här får många sina första jobb, väljer framtida yrken, utbildningar och tar sina första platser i samhället. Att bli myndig, ger också ett personligt ansvar som till synes verkar fungera smärtfritt och harmoniskt i denna ålder, till följd av trigonen från Saturnus mot ens egna. Men som alla äldre vet, så är myndighet och känslan av att vara vuxen i 18-19 års åldern endast en enkel försmak på vad som komma skall, och utgör en ganska enkel "vuxenhet" i förhållande till hur vuxenlivet upplevs senare i livet. De val du gör i dessa år, kommer att forma ditt liv fram till 36-37 års åldern, och du bör därmed välja klokt och långsiktigt.

22 år = 1a Uranus kvadratur natal Uranus. Saturnus kvadratur natal Saturnus

I den här åldern ställs man för första gången med sin faktiska individualitet och frågan kring sin unikhet och frihet, i form av Uranus kvadraturen. Det är här man börjar inse vad det är som gör en unik och framför allt vilket sorts liv man egentligen vill leva, utifrån sin frihet och den man ÄR. Auktoriteter och förväntningar på en i form av Saturnus börjar utmanas genom ens egna fria vilja och förmåga att bygga sitt liv så som man önskar. Det är inte ens smärtfri process i den här åldern, men mycket riktigt så sliter sig många unga vuxna fria från föräldrarnas/samhällets krav och förväntningar, och beger sig ut i livet och världen på jakt efter sin frihet och därmed sin individualitet (Uranus). Här kommer alla vi att bråka med normer, auktoriteter och ansvar, för att vi ser oss själv annorlunda och frånskilda från det "förlegade" och det som utgör normen då. Försmak på frihet är inte friktionsfritt, då Saturnus samtidigt uppmanar oss att ta ansvar, och det är den fällan många 22-åringar hamnar i och slits mellan.

24-25 år = Andra Jupiter-återkomsten. Chiron trigon Chiron.

Här kommer nästa stora utveckling av individen in i samhället, och den kunskap och kompetens som individen bär med sig in till gruppen. Efter att ha rebellat och slagits mot ansvar, regler och andras förväntningar på en, så landar de flesta i denna ålder i, "vad är nästa steg för mig på allvar". När man varit fri, börjar man se sig om efter hur man istället utvecklas och landar i något sannerligen personlig utvecklande. Här bör högre utbildning komma in i bilden, om man önskar vidareutbilda sig, men även generellt sett nästa steg ut i samhället med den man är och det man kan, det man drömmer om och det man vill (Jupiter), det sker på allvar först vid 24-25 år. Man har nu också etablerat en väldigt tydlig självbild och vet precis vad det är man hatar och älskar med sig själv (Chiron), något som kommer att fortsätta och bör utmanas under hela livets gång.

28-30 år = Reversal Mån-Nod återkomst. Saturnus-återkomst. Jupiter opposition Jupiter

En av de viktigaste och mest krisartade åldern för de flesta. Med en halv Nod-återkomst och samtidigt Saturnus konjunktion ens Saturnus, behöver man på allvar och med full nykterhet utvärdera sina tidigare val och beslut. Vad fan har jag gjort i det vuxenliv jag tagit mig an när jag var 18? Vad har jag uppnått, och är jag nöjd med det? Vad är jag absolut inte nöjd med? Vad är det jag har åstadkommit, so far? Det som tagit form i ens liv som inte ska vara en del av ens liv, och vice versa, kommer att falla bort eller utvecklas under dessa år. Dvs, du kommer bliv av med allt som INTE är rätt för dig, och troligtvis börja arbeta mot det som är. Neptunus transiten ger samtidigt en trevlig aspekt som utgör många och fina fantasier och drömmar om ens eget liv, det är din inspiration om din framtid. Mån-Noderna och Saturnus pekar och krasst och konkret med hela handen mot ens sanna väg, svårt och plågsamt, men nu vet du iaf!


I den här åldern blir vi vuxna på riktigt, vi börjar förstå att tiden inte är evig, att allt inte går att uppnå, vi börjar se hur dumma våra fantasier om livet i tonåren var, vad som går på riktigt att uppnå och inte, hur hårt arbete och hur mycket tid det kräver, vi ser tydligt våra egna brister och tillgångar, och att det definitivt finns konsekvenser av våra handlingar och beslut. Vi blir normala, pessimistiska vuxna, med en mycket nykter blick på våra egna liv, förmågor och ambitioner. Vi börjar förstå vad våra föräldrar menade och uppmanade till. Jupiter opposition Jupiter utmanar samtidigt det vi tidigare lärt oss och gjort där ute i samhället, det vi tidigare drömt om och resultatet utav detta, för att utvärdera om det är rätt eller inte för oss, om det är den utvecklingen vi vill se i våra liv, samt vår kunskap om oss själva.


Uranus är samtidigt trigon ens egen Uranus, och här får man full frihet att bygga det liv man vill se utifrån den frihet man nu inser att man har, för när du är 28-30 år så finns det INGEN annan som tar beslut kring hur ditt liv ser ut, än du själv. Det är faktiskt ingen som varken frågar eller oroar sig för dig särskilt mycket, för nu är du en vuxen person som bör vara kapabel till att hantera ditt eget liv fullt ut, och föräldrarna backar oftast snällt med sina uppmaningar. Den 22-åringen som tidigare slogs för sin frihet att besluta själv, himlade med ögonen åt och slog undan vuxnas uppmaningar om att "ta tag i livet", upplever nu mycket tydligt den frihet under ansvar som det innebär att just vara vuxen och fri, där ingen annan än du själv kommer att ta hand om eller se till att ditt liv rullar åt det håll du vill. Frihet har en bitter eftersmak, och det är ansvar. Dessutom blir många i den här åldern föräldrar själva eller gifter sig, köper bostad, byter karriär, skiljer sig, flyttar, etc, under dessa år, vilket naturligt gör att man inser VAD ansvar för ens liv är på riktigt, och att det inte finns någon frihet från det, hur gärna man än hade velat tro det. Det finns svåra beslut att ta, och dessa har konsekvenser.

32-33 år = Chiron kvadratur Chiron. Jupiter kvadratur Jupiter

Den här åldern handlar ofta om en omvärdering av ens självbild och ens potentiella konflikt med samhället och sin plats i det, samt andras bild av en, och därmed ens egen bild av sig själv. Man har nu dykt upp ur den omformatering av ens liv som en Saturnus-återkomsten tillförde, man är luttrad och man är härdad, man har ha överlevt på egen hand, man har tagit svåra beslut, man har sett sig själv och sitt liv nyktert, och plockar nu upp lösa bitar av den man tidigare var och ville, för att forma en ny typ av persona och verklighet, en mer sanningsenlig och autentisk persona, som nu förhåller sig till sin faktiska kompetens, faktiska möjligheter, riktigt bild av sig själv och sin faktiska plats i samhället på ett betydligt mer verkligt sätt. Den här åldern brukar också kretsa väldigt tydligt kring just Chiron, och de minnen och bilden av en själv som man bär med sig från att först ha känt osäkerhet och smärta i förhållande till det stora livet som man mötte för första gången när man var 7 år, tar sin plats igen. Här är även ofta, men inte alltid, Pluto sextil natal Pluto, och det är nu man också börjar uppleva sig ha en faktisk makt och kontroll över sitt eget liv och dess utfall, eller lär sig att vara kontrollerad av livet och dess omständigheter. På gott och ont sannerligen, men makten finns tillgänglig för en, om man bara vågar ta den.

35-37 år = tredje Jupiter-återkomsten. Mån-Nod återkomst. Saturnus kvadratur Saturnus.

Ännu en kritisk ålder kopplad till ens karma och Mån-Noderna. Saturnus inspel här gör att man blir plågsamt medveten om vad man har uppnått vs inte under de år man levt, vilka drömmar och personliga ambitioner som man nu har i sitt liv, och vilka som ännu inte sett dagens ljus. Det här är en väldigt konkret och karmisk utvärdering från första Nod-återkomsten mellan 18-19 år, då man drömde stor och fritt om sitt liv, med mycket lite verklighetsförankring, och många olika val. I den här åldern nu ser vi alltså resultatet av dessa drömmar och ambitioner, och kvadraturen från Saturnus är nu här för vi ska kunna korrigera och anpassa vår karmiska uppgift och själens röst till vår faktiska verklighet. Var har du misslyckats tidigare, VAD är det du vill och är det möjligt att genomföra, säger den här åldern. Här skalar man av och konkretiserar ännu inte uppfyllda drömmar mycket konkret. Jupiter-återkomsten ger samtidigt en optimism och tro, drömmar och visioner, och möjlighet att utvecklas mot nästa steg i och genom sin kunskap, sin plats i samhället och det man erbjuder till andra och får möjligheter via. Saturnus kombination Jupiter i den här åldern ger en väldigt normal verklighetsförankring, som faktiskt tillåter en att spring mot sina drömmar i det verkliga livet, och inte tappa optimismen och tron på sig själv.

40-43 år = Saturnus trigon natal Saturnus. Jupiter kvadratur natal Jupiter. Neptunus kvadratur Neptunus. Pluto kvadratur natal Pluto. Uranus opposition natal Uranus.

En viktig ålder med många stora skiften i ens verklighet, och 40-års krisen är sannerligen verklig! Dels har vi en stabiliserande period av ens "vuxna" liv som infaller vid 40. Man har via Saturnus-återkomst landat i de förändringar man med all sannolikhet initierat och genomgått mellan 28-30, och har nu en stabil och tydlig grund att stå på rent praktiskt. Man har säkerligen arbetat upp någon form av stabilitet både privat och professionellt, och har nu en ganska stadig yttre struktur att stå på, som den ansvarsfulla vuxna man är. Men nu kommer uppvaknandet, och det med besked!


Kvadraturen från Jupiter utmanar samtidigt ens personliga expansion och utveckling via kunskap och insikt om sig själv, nästa steg i personlig och offentlig utveckling. Många vidareutbildar sig eller tar kurser för att fylla på den där utvecklingen som började vid 3e Jupiter-återkomsten mellan 35-37 år. Den här kvadraturen ger en utmaning i både status, tillgångar, inkomst, kunskap och den plats man tar i samhället, ens sociala tillhörighet. Neptunus långa kvadratur mot ens egna Neptunus som påbörjas nu, är en direkt uppmaning och utmaning kring hur ens drömmar och fantasier om livet har fått ta plats i den faktiska verkligheten i ens liv. Man omvärderar drömmar, utmanar tidigare idén om vilka drömmar som får bli verkliga, och omformaterar den man drömmer om.


Kvadraturen från Pluto till ens natala Pluto som de flesta får uppleva omkring den här åldern är en stark konflikt kring förmågan att ta makten över sitt liv och gå på djupet av den man är och den man har blivit, för att kunna transformeras vidare åt rätt håll. Den här första och troligtvis enda kvadraturen som utgör en konfliktfylld aspekt från Pluto mot ens egna Pluto lyfter på allvar frågan kring liv och död, och det är ofta i den här åldern som man börjar se slutet av livet som något betydligt närmre än början på det. Man är mycket medveten om att man inte längre riktigt vet hur lång tid man har kvar, och den ungdomliga optimismen och känslan av ett evigt liv bemöts av en väl-behövlig inre process kring liv, död och existensiella frågor. Plutos kvadratur mot ens egen Pluto är något som kallar på ens uppmärksamhet, ihop med förmågan att bemöta alla svåra frågor i livet som utgör dess slut och den emotionella transformation som tillkommer ihop med det.


Många i denna ålder kanske även börjar se sina föräldrars åldrande och död. Uranus opposition ens egen Uranus är full av insikter och åtföljs ofta av det som kallas för kundalini-awakening, eller någon form av ett personligt uppvaknande. Kombinationen av Plutos och Uranus påverkan här drar bort alla typer av slöjor och illusioner man tidigare eventuellt skyddat sig med från sin sanning och autencitet. Det går inte att fly någonstans längre, och definitivt inte från sig själv. Man dras in i djupa vatten av sin egen existens, och inser att om inte det görs en förändring nu, så kommer tillfället aldrig igen. Det här är sista tillfället att "hinna med" att göra riktigt stora förändringar i ens liv. Uranus opposition ens egen Uranus påminner om den där 22-åringen om slogs med näbbar och klor för sin frihet och sin rätt att leva sitt liv utan andras tryck och förväntningar på en. 40-åringen inser och minns detta med full kraft och börjar ofta snabbt och plötsligt göra sig av med andras normer och förväntningar på en. Man skiljer sig, flyttar, byter karriär, utbildar sig igen, jagar drömmen, och agerar i drastisk förändring (Uranus), i rädsla (Pluto) att det inte kommer fler chanser.

44-45 år - Saturnus opposition natal Saturnus.

Ungefär samtidigt som man började intensivt jaga sin frihet och individualitet strax efter 40, (i rädslan att inte hinna) så pågår en viktig transit när man är ca 44-45. Den innebär kort och gott att man rent praktiskt river upp mycket av sitt tidigare liv och praktiska omgivning. Det där uppvaknanden i samband med Uranus opposition Uranus kräver direkt förändring, och det är precis vad många gör, och därmed ruckar ordentligt på det liv som de byggt upp sedan första Saturnus-återkomsten vid 28-30. För Saturnus-återkomsten då handlar om att överleva och hitta sin plats som en ansvarsfull vuxen, även om det inte nödvändigtvis handlade om ens egna frihet att göra det man vill i livet, utan snarare ren överlevnad på egen hand. När Uranus slår till med oppositionen strax efter 40, flyger plötsligt ansvar inför andras förväntningar ut genom fönstret, eftersom man nu inser att ens egna frihet är mycket viktigare, nu när man lärt sig att överleva som vuxen. Saturnus-oppositionen bistår därmed med nödvändiga, praktiska förändringar i ens liv som efterföljd, och påminner om att tiden inte är evig, och att ens frihet att välja vilket liv man lever, är så otroligt viktig.

46-47 år = reversal Mån-Nod återkomst. Fjärde Jupiter-återkomsten.

Direkt efter de plötsliga förändringar man initierar i jakten på sin frihet och individualitet efter att man fyllt 40, kommer en reversal Nod-återkomst, där Norra Noden besöker ens Södra Nod, och vice versa. Igen är det en ålder då man mycket tydligt får uppleva sin karma och resultatet av sina tidigare handlingar, samt hur nära eller långt bort man står från sin karma och själens önskemål. Det intressanta är att Uranus oppositionen som åtföljs av en Saturnus opposition mot respektive planet, mellan 40-46, verkar vara en alldeles viktig och avgörande push, för att man de facto ska hinna förändra och göra om det i ens liv som INTE överensstämmer med ens karma och Nodernas och själens väg.


Det enorma uppvaknandet man går igenom strax efter 40, när Uranus ger en ALLA insikter om livet och en själv, är troligtvis en alldeles nödvändig process för att man ska vilja, kunna och driva den förändring som krävs i det stabila och trygga Saturnus-livet som man byggt upp till 40. Ärligt talat, finns det någon som egentligen VILL ställa sig upp när man är 43, packa sina väskor, säga upp sig från jobbet, lämna sin partner, och bege sig efter den där drömmen att starta en yoga-skola i Thailand? Det är så mycket lättare att få sitta kvar i sin bekväma soffa, med bekanta människor hemma och på jobbet, och gå på sina kurser då och då. Men lever du då enligt din karma fullt ut? Nej, säger planeterna, och tvingar ut dig på upptäcktsfärd efter din mission gång på gång under livet, och åldern 46-47 är viktiga år att se vilken mission det är och hur nära den man är. Och inte så konstigt det, för inom bara ett par år står vi alla inför en Chiron-återkomst, som markerar "då" och "från och med nu".

48-50 år - 4e Jupiter-återkomst. Jupiter konjunktion Jupiter.

När man fyller 48, har man ofta kulminerat i sin utveckling och plats i samhället. Jupiter styrs av siffran 4 och den 4e återkomsten är därmed den viktigaste och utgör den högsta toppen man normalt når som individ i samhällets ögon vad gäller kompetens, kunskap, inkomst, status, etc. Det är väldigt få som byter yrke och utbildning för status och inkomst i den här åldern, utan det vanliga är att man har en etablerad plats i samhället i form av jobb och kompetens, som man använder för inkomst och möjligheter, däremot brukar man byta yrke i samband med Uranus-oppositionen runt 40, om man inte trivs där man är, och inte följt drömmen. Många i den här åldern är chefer, rektorer, överordnade, egna företagare, erkända arbetare, och har helt enkelt hamnat på den topp som utgör deras engagemang och utveckling i samhället som initierades den där dagen man tog sina första tveksamma steg till första dagen i 1a klass.


Den 4e Jupiter återkomsten är en viktig markör och topp för alla prov man skrivit, den utbildning och väg i samhället man valt, den där första dagen på universitet, examen, befordran, byte av jobb, högre lön, kurser, utveckling och förvärvad kunskap som nu visar sig i all sin glans på den plats man tagit i samhället. Samtidigt har man möjlighet att kliva ut i samhället på ett personligt och mer utvecklat sätt, med betydligt mer kompetens och kunskap utifrån EGNA erfarenheter och EGEN kunskap.


Saturnus är samtidigt i trigon till ens natala Saturnus när man är 48-49, och tidigare förändring man initierat runt 45, börjar nu landa i en faktisk verklighet. Den här vändan vet man ju förhoppningsvis redan hur man är en ansvarsfull vuxen som tar ansvar för hur ens liv ser ut och ter sig, så etableringen av nya mål och en ny verklighet som man önskar se, går betydligt smidigare i denna ålder.

50-51 år = Chiron-återkomst. Jupiter kvadratur Jupiter. Saturnus kvadratur Saturnus.

När man fyller 50 år så har man sin första och troligtvis enda Chiron-återkomst (vissa har turen att uppleva den x 2). Chiron som var den första och initiala förståelsen av VEM du är i förhållande till din omgivning, och hur din omgivning reagerar på DEN DU ÄR, kommer till sin slutsats och förhoppningsvis ett helande, när vi alla fyller 50. Saken är den, att din själ och den du är, har ALLTID velat levas ut och varas fullt ut. Men den reaktionen som människor har gett på den du är, har också format dig under livets gång, och gjort dig osäker kring vissa delar av dig själv och den du är, som visas genom Chirons placering.


Chiron-återkomsten handlar uteslutande om en möjlighet och BEHOV att få leva ut det där sanna jaget, och leva ut den du är på allra djupaste plan, i din fysiska värld. Vissa av oss klarar av att göra det redan vid 20-års åldern, andra möter denna fråga fullt ut vid 50, eller aldrig. Allt beror på hur Chiron är placerad i ditt horoskop, och hur du har angripit Chirons osäkerheter och smärtor. Chiron-återkomsten är sista möjligheten att kasta av sig sina egna restriktioner och rädslor som utgörs av andras blickar, åsikter, råd och tankar om det man velat göra och uttrycka under livets gång, sin sanna essäns.


Chiron-återkomsten handlar om att sammanföra den du faktiskt är (din själs önskan = Mån-Noder), med det fysiska liv som du lever, OAVSETT vad du själv eller andra tycker och tänker om saken. Dina rädslor och osäkerheter har nu ingen grund längre. Om du som 7-åring, 15-åring, 25-åring, och 32-åring fortfarande brydde dig om vad andra tycker och tänker om dig, oroade dig för hur ska passa in i samhället och i livet, om du var orolig för att den DU är kommer ställa till med problem för dig i livet, och därmed varit rädd för att uttrycka den du är, för att du var rädd för hur det skulle bli, så är du nu i 50-års åldern en så pass utvecklad varelse att du inte längre behöver vara rädd för dessa saker.


Hur många 50-åringar bryr sig om vad ANDRA tycker? Om du är en av dem, så behöver du slänga av dig Chirons bojor BUMS, omedelbart. Det här är DIN tid att leva ut DITT jag och själens röst fullt ut, det kommer inte så många fler tillfällen att sammanföra själ och kropp i detta liv. Se till att göra det du vill och känner starkt att du behöver, även om det kantas av osäkerhet och rädslor. Det är bara inpräntade känslor från när du försökte uttrycka den där essensen och sanningen av vem du egentligen är och vad din själ kom till det här livet att göra, när du var 7 år gammal. Bryt ner ditt eget motstånd mot att uttrycka den du är fullt ut, OAVSETT hur andra reagerar på det. När du är dig själv och lever så fullt ut, och skiter i andras reaktioner på det, så helar du dig själv och din Chiron.


Under året du fyller 51 har du också en kvadratur från Saturnus till din egen Saturnus, vilket innebär att du kan gott och väl rucka på och förändra den yttre struktur som utgör ditt liv, i form av jobb, boende, relationer, situationer, etc. Om din Chiron kräver det, så gör du bäst i att följa själens röst och leva ut din sanning. Jupiter är samtidigt i kvadratur till din egen Jupiter, så här har du också en möjlighet att förändra och göra något nytt utav den status och "offentlighet" som du har i samhällets ögon, den kunskap och kompetens som du tidigare spridit i samhället har nu möjlighet att göras om och göras mer autentiskt för dig. Du har lärt dig mycket om livet och dig själv nu, hur kan du använda den kunskapen för att lära andra?

53 år = Neptunus trigon natal Neptunus. Jupiter trigon natal Jupiter.

Ett harmoniskt och fungerande förverkligande av dina drömmar och även en tid då du öppnar upp och blir väldigt receptiv mot energier och det andliga. Samma sak fanns i ditt liv när du föddes, att du kunde känna och kommunicera med energier, änglar, guider, andar och din själ. Men den praktiska och pragmatiska verkligheten vi lever i idag, slipar dessvärre oftast ner detta naturliga sjätte sinne. Du sprang genom livet i jakt på dina drömmar, ambitioner, frihet, tillgångar, relationer, igenkänning, och i jakten på dig själv. När du är 53 år och Neptunus ställer sig i trigon med platsen där han var när du föddes, så blir allt detta betydligt mindre viktigt.


Efter Chiron-återkomsten, och från och med nu, känner, upplever och förstår du en större sanning om ditt liv, en andlig eller spirituell upplevelse som ofta leder till en tro på något högre och större än det fysiska livet vi lever i. Denna trigon öppnar upp huvud-chakrat och återkopplar dig igen till det alltet som du föddes in från, för du ska ju tillbaka dit! Den här transiten har som uppgift att visa dig varför du har drömt om det har du drömt om, och att det finns en själslig och andlig koppling till de intuitiva ambitioner och mål du jagat efter och drömt om instinktivt sedan du var barn. Jupiter trigonen tillåter dig samtidigt att landa i denna nya kunskap om den själsliga och andliga världen, och om dig själv i samband med det.

55-57 år = Mån-Nod återkomst. Jupiter opposition natal Jupiter. Uranus trigon natal Uranus. Chiron kvadratur natal Chiron

Det hela börjar med en Nod-återkomst vid 55, vilket utgör ännu ett högst viktigt och karmiskt år som tvingar dig att titta på själens röst vs. ditt fysiska och faktiska liv. Du är nu väldigt finstämd och tydlig med vad det är själen vill och dras mot, efter att du fyllt 50, och därmed redo att göra sista penseldrag kring den karma du är menad att leva ut i det här livet. Det går liksom inte längre att undvika alls vad det är din själ vill vara med och utföra. Nästa Nod-återkomst sker vid 63 respektive 70 år, och det kommer att vara en final och utvärdering av hur du förhållit dig till din karma under ditt liv. Jupiters opposition vid 56 tillåter att rucka på och använda sig utav ens samhälls-engagemang, status, jobb, tillgångar, kontakter och det man byggt upp hittills, till sitt förfogande. Chirons kvadratur till ens egna Chiron vid 57 år är den första "nya" konflikten eller utmaning kring den bild du skapat av dig själv from 50, och hur du förhåller dig till dina osäkerheter och smärtor numer.

58-60 år = Andra Saturnus-återkomsten. Uranus trigon natal Uranus. Jupiter opposition natal Jupiter. Chiron trigon natal Chiron.

Den andra Saturnus-återkomsten, ackompanjerad av en harmonisk aspekt från Uranus och Chiron mot respektive egna Uranus och Chiron, handlar om utvärdering. Den där paniken och modet att förändra och bygga dig själv och ditt liv, när du var 28-30, vad har det resulterat i? Uppnådde du det önskade dig då? Klev du över svårigheterna och tog ansvaret för ditt liv och dina val? Fick du den friheten och livet du jagade för 20 år sen, när du precis fyllde 40 och såg din sista chans att förändra ditt liv i enlighet med de DU är och det DU vill ha från livet? Hela du dina egna smärtor och osäkerheter, när du fyllde 50? Hur mår du? Vad känner du när du tittar tillbaka på ditt liv? Lever du din dröm idag, och om inte, hur känns det?


Den här åldern handlar uteslutande om en utvärdering, om harmonisk och fungerande insikt, både mentalt (Uranus) och emotionellt/själsligt (Chiron). Den andra Saturnus-återkomsten är ofta "tung" på ett annat sätt än den första. Den första handlar om en plötslig insikt och mycket nykter syn på hur oduglig man är och hur man lyckats slösa sin tid på saker och ting som bara förstört för en (oftast). Den andra Saturnus-återkomsten handlar ofta om en djup och gedigen insikt att det som är gjort är gjort, att man gjorde sitt bästa, och vad man åstadkommit, och förhoppningsvis ger det en förmåga att landa i det.. Man helar samtidigt sin självbild, oavsett vad man gjort eller inte gjort med Chirons smärtor för att åtgärda detta. Nu spelar verkligen ingen åsikter om en någon roll. Ens kunskap om en själv och livet utvecklas samtidigt via Jupiters opposition till platsen för ens egna Jupiter. Dessa nyktra, expansiva och djupgående insikter om livets snurra, ens val, tidens gång, och resultatet utav det i samband med ens andra Saturnus-återkomsten, ger sannerligen en ny typ av kunskap och personlig utveckling i detta skede av livet.

61-65 år = Pluto trigon natal Pluto. Reversal Nåd Nod-återkomst. Chiron opposition natal Chiron. Uranus kvadratur natal Uranus

Den där rädslan, insikten och konflikten om livets början och slut som man hade runt 40-43 år, landar nu i en harmonisk insikt om att alla vi skall den vägen vandra, kort och gott. Pluto trigon Pluto öppnar harmoniskt och välkomnande upp dörrarna för de djupaste vråerna av ens undermedvetna rädslor, farhågor, mörker och det som vi ofta backar inför och stänger dörren till. i den här åldern blir man ännu mer receptiv och mottaglig för energier, men inte på det drömlika och naiva sätt som Neptunus har, utan på det råa sanningsenliga sättet som Pluto och Skorpionen representerar.


Man ser, upplever och känner den sanningen som livet utgör, och som berättar för en om alla hemligheter om ens liv och ens existens, och det må vara svåra frågor så som vi beskriver dem, men i den här åldern, brukar man vara ganska välkomnande och lugn kring upplevelser som kretsar kring makt, liv och död, sex, existens och man är inte längre rädd, för man behöver inte längre vara rädd. Man har levt, och man vet om det. Livet har sin början och sitt slut, och man är mycket väl medveten och förstående kring det. Det finns mer att upptäcka än vi kan se med blotta ögat, och det är helt naturligt och tillgängligt för en i den här åldern.


Man får ytterligare en möjlighet att släppa taget om sitt förflutna och bemöta sin karma med Mån-Nodernas transit. Man utsätts ofta för och initierar förändringar helt naturligt i den här åldern, men Uranus kvadraturen. Oftast sker dessa väldigt naturligt, eftersom trigonen från Pluto som här ger en en så mycket personlig makt, att man verkligen inte har något att vara rädd för, varken sig själv eller andra, och i synnerhet inte är rädd för att initiera några förändringar i ens liv, oavsett om dessa sker på eget eller yttre bevåg.


68-70 år = Saturnus trigon natal Saturnus. Uranus sextil natal Uranus.

Dessa år kretsar kring en naturlig harmoni i ens tidigare förändring och praktiska utfall av dessa. Saturnus visar och ger en tydlig harmoni och intresse kring hur en yttre liv ser ut och hur nöjd man är med det, oavsett vad man lyckats åstadkomma eller ej. Uranus sextil mot egen Uranus är en subtil men harmonisk förändring i enlighet med det liv man skapat för sig själv via Saturnus. Man anpassar sig helt enkelt till den praktiska strukturen som är (Saturnus), och lever och förändras i det som livet nu har att erbjuda utifrån ens egna tidigare insatser (Saturnus).

71-73 år = 5e Jupiter-återkomst. Saturnus opposition natal Saturnus. Chiron trigon natal Chiron. Mån-Nod återkomst

Den 5 Jupiter-återkomsten utgör ytterligare ett steg i en personlig kunskap och personlig utveckling, men nu på ett mycket privat och andligt plan. Det man VET om saker och ting vid det här laget är djupgående och ofta mycket nyttigt för samhället och andra människor, men det är oftast sig själv och sina närmsta som man applicerar denna visdom och kunskap på. Saturnus oppositionen utmanar ens nuvarande struktur och liv och ger möjlighet att skifta på den.


Chiron trigonen integrerar de sista smärtorna och osäkerheterna man burit med sig genom livet, och Mån-Nod återkomsten slår ett sista slag för ens karma och hur man gjort för att uppleva den genom livet. Utvärdering. Det här är troligtvis den sista Mån-Nod återkomsten man är med om (om inte man lever till 103:) och det är nu man sjunker ner fullt ut i de beslut och val man tagit under livets gång, som fört en närmre eller längre bort från ens sanning, själ och mening. Oavsett utfall, landar man i en harmonisk utvärdering och självbild, med hjälp av trigonen från Chiron mot ens egna. Gjort är gjort, karman är slutförd, och oavsett om det blev som man tänkt sig eller inte, är den värd att utvärdera och förhålla sig till. Misstag som har gjorts hade sin mening, precis som de "rätta valen". I den här åldern har man nog med kunskap, visdom och insikt att kunna förhålla sig till sin tidigare val, beslut och karma på ett sätt som är accepterande och harmoniskt.

79-90 år = Neptunus opposition natal Neptunus. Uranus-återkomst vid 86 år. Tredje Saturnus-återkomsten. 6e Jupiter-återkomsten.

Under dessa år ser vi återkommande transiter av transcendala planeter som höjer ens medvetande och öppnar upp individen mot mycket hög visdom och receptivitet, via känslor (Neptunus), insikt (Uranus), och kunskap (Jupiter). Den yttre världen (Saturnus) blir betydligt mindre relevant, och den andliga, kreativa och spirituella sfären som utgör av Neptunus, Uranus och Pluto, utgör den starkaste påverkan, mot bakgrunden av vissa skiften i ens praktiska liv (Saturnus och Jupiter).


I denna ålder lever man ofta i en medial "uppkoppling" mot ande och energi, man börjar släppa taget om det fysiska och praktiska livet, man står långt bort från den fysiska verkligheten som nya generationer lever i, och upplever livet mer förvirrande och förvirrat (Neptunus). Man är helt enkelt inte längre en del av att "bygga samhället", utan är istället mottaglig och lever i den icke-fysiska energin som vi alltid omges av (Neptunus och Pluto). Det är den man nu har tillgång till och lever i primärt. Precis som när man föddes, är man nu i en fas i livet där man är i full kontakt med andra dimensioner och energier som man föddes från. Man drömmer och känner häftigt, och andra människor kan ha svårt att förstå det man säger och upplever.


I den här åldern är man dock mycket medveten om dessa saker, till skillnad från när man var barn, och oavsett spirituell grad, är man mycket mottaglig för dessa energier och upplever dem i allra största grad. När vi rör oss mot de allra yttersta planeterna Uranus, Neptunus och Pluto, så släpper vi taget om det fysiska livet för att ge rum åt det liv vi alltid känt finns i och runt oss, men som vi inte alltid velat erkänna, då egot och den fysiska dimensionen står i vägen.


Under åren 80-100 i individens liv, kopplar vi återigen oss upp på det som är större än oss, det som skapat oss, och inser att det är fullt verkligt och att det är vårt hem, vår röst och vårt ursprung. Det är det vi kämpat för att återvända till och leva ut hela vårt liv, och nu vet, känner och inser vi, att det är dit vi igen är på väg. Uranus-återkomsten vid 86 öppnar upp dessa grindar på full glänt.

Så, oavsett hur gammal du är och hur långt du kommit i din utveckling och i ditt liv, så skall du veta, att alla vi är från universum komna, och alla skall vi återvända dit, vi har bara olika insikt om det. Du är här på Jorden i det här fysiska livet, för att ge plats, röst och liv till det som din själ önskar sig.


Så slösa ingen tid, var fri och var ansvarsfull, och lev det liv som DU vet och känner att du vill.


All kärlek, Alex.


36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page