top of page

URANUS I OXEN 2018–2026 - HUR PÅVERKAS DU?

Uppdaterat: 17 maj

Uranus har varit i Oxen sen 15e Maj, 2018. Just nu ser vi en ansamling av planeter runt Uranus i Oxen. Vi har Jupiter här, vi har Nymånen här, vi har Selena och Venus här. Sista möjlighet till förändring och expansion inom vissa områden i våra liv, ÄR HÄR.I April 2026, rör Uranus sig vidare till Tvillingarnas tecken, och vi är nu på väg att lämna bakom oss en tid av ett spirituellt uppvaknande, ekonomiska kriser och resursfördelningar i världen och den stora förändring som Oxar, Vattumän, Lejon och Skorpioner har tragglat sig igenom under dessa år. Innan sin tid i Oxen, var Uranus i Vädurens tecken 2010-2018, och via Väduren då skapat en impuls till förändring, en krigslysten instinkt att behöva uttrycka sig själv och sin individualitet via alla medel, kosta vad det kosta vill. 

 

En ny gnista av förändring tändes inom var och en av oss runt 2010-2011, och from 2018 har vi haft möjlighet att grunda och utveckla idén om VEM VI ÄR, och hur detta kan ta sin form i den materiella/fysiska 3D verkligheten. Förändringen förblev inte bara en ambition, utan den blev ens realitet. Och nu är vi i slutet utav den. 


Och vilken förändring det blev!


Vi har kommit närmare vår kropp, vår energi, vårt fysiska ursprung. Uranus i Oxen handlar om att sammanföra det esoteriska med det fysiska. Själen med kroppen. Ta ner energin från högre dimensioner (5-9e) till den fysiska (3e). Till ex chakra-arbete och fysisk healing, det hamnar under Uranus i Oxen. Shamanism och arbete med jordens element och gåvor utvecklades under Uranus tid i Oxen.


Finansiell framgång och förändring har att göra med Uranus i Oxen. Alla typer av materiella och fysiska investeringar har lett den här förändringen i världen och i ens liv. Var exakt för dig individuellt, kan du se via det huset som har Oxens tecken i ditt horoskop. Under Uranus transit i Oxen fram till 2026, så kommer gnistan av ens individualitet och ens behov att uttrycka sin individualitet, manifesteras i ens faktiska omgivning, grunda sig i ens liv för gott. 

 

Uranus ansvarar för den delen i var och en av oss som utgör vår högst individuella väg och perspektiv. Det är vår unika andliga och spirituella utveckling. När man har sin Uranus-återkomst (Uranus återvänder till samma plats där den var när man föddes) vid 86 års åldern, så räknas det som att man har “levt färdigt livet” som själ. Man har slutfört en cykel av bli sitt unika jag och påverka och förändra världen genom det. Efter 86-års åldern är vi mer connectade med högre dimensioner som vi ska återvända till inom kort.


När vi är i 38-42 års åldern (40 års kris), så har vi Uranus i transit opposition vår egen Uranus. Då kan INGEN av oss längre bortse från vårt behov att leva vårt liv så som VI VILL DET, att följa vår unika väg och bryta oss loss från strukturer påtvingade av andra, som inte resonerar med vårt sanna jag. 


Uranus ÄR den unika individualitet, gnistan av universum som tar sig form i det fysiska och utvecklas indviduellt, för att sedan presentera sin individualitet till omvärlden, och förändra den på så sätt. Uranus inebär att INTE tillhöra någon moral eller tro-system, den förbiser andras åsikter eller tyckande. Uranus ger oss möjligheten att utveckla och följa vår egen moral och perspektiv, och det ser man tydligt genom hur Vattumän lever sina liv, som för oss andra ter sig högst udda och riskfyllda. Uranus särskiljer oss från diverse dogmer.


Av den anledningen ses många Vattumän och Uranus-starka personer som "excentriska", vilket egentligen är ett svepord för "onormal". Uranus är alltså planeten som särskiljer var och en av oss från normen och från sådant som andra tycker och tänker, det som har sagt och tänkts före oss, det som trycks på vårt jag av samhället. Uranus har inga riktlinjer, inga normer, inga standardformer, den ger uttryck för precis vad som helst som själen resonerar med, och följer man den instinkten så lever man det liv man SKA leva i denna inkarnation. Uranus är ett kall att särskilja sig från andra, från det som inte resonerar med ens individualitet.

 

Uranus i Oxen ger oss möjligheten att utveckla vår individualitet i det fysiska, och envist kämpa för vår rätt att få vara den vi är och göra det vi vill, på jorden och direkt i vår fysiska omgivning. Få kommer hålla med en, få kommer förstå ens val och perspektiv. Men, för den globala förändringen är det så oerhört viktigt att varje enskild individ får grunda sin egen verklighet, och våga vara den som sticker ut. Uranus tar alltid med sig förändring in i bilden, vare sig man vill vara med om den eller inte (det kan ju Oxar skriva under på). Det finns ingen anledning att hålla fast vid sådant som inte längre är en del av ens personlighet och individualitet. Det som du INTE är, får inte följa med. Och betona EXAKT det du tycker, anser och vill uttrycka till omvärlden. Stå upp för den du är, din individualitet, dina val och ditt liv, genom att leva det så som du anser är rätt för dig. Bara du vet vad som är rätt för dig, inga samhällsramar ska få tvinga in dig i något som inte resonerar med dig.


Denna process har Uranus i Oxen hjälpt oss med, att skapa okonventionell förändring och faktiskt genomföra den envist och stadigt, även när ingen förstår en. I slutändan hittar vi människor som resonerar på samma nivå som vi gör, FÖR ATT vi envist fortsatt gå vår egen väg. 


Det är syftet med Uranus, den unika individualiteten lyser så starkt att den attraherar andra likasinnade, och tillsammans förändrar vi världen! 

 

Vilket/vilka områden i livet har Uranus krävt förändring i, i ditt liv? Var har du behövt envist följa din väg och uttrycka din individualitet? Vad blir resultatet av detta? 

 

Om du har Oxens tecken på Ascendenten eller i 1a huset

Har du Oxens tecken som ASC så är du tämligen stabil i vem du är och vad du gillar och inte, men inte längre! Uranus transit via första huset har inte bara förändrat ditt yttre, men framför allt förändrat din och andras etablerade syn på vem du är och hur du visar upp dig i världen. Du är INTE den personen du var 2018, och vilket resa det blev!


Det rör sig inte bara om en förändring av din persona, men också ditt utseende, din individualitet och vem du och andra ser dig som. Den "publika" delen av dig som du tidigare projicerade utåt, kommer att ha fått sig någon form av förändring. Du kommer behöva att stå upp och lära dig att resonera med en helt ny version av dig, och förändringen av den du är kommer inte bara vara omfattande, utan även välsynlig för alla runtomkring dig.


Saker du äger och som tidigare har varit en självklart del av din persona kommer att förändras i värde för dig, och du kommer att skapa dig en ny del av din personlighet, där dina värderingar får sig en omgång av förändring. Din kunskap om dig själv förändras, och du växer in i en ny individualitet som du nog var helt oförberedd på! Du kommer att börja identifiera dig med andra saker än du gjort fram tills 2018. Du har helt enkelt växt ur ditt gamla jag, och växer in i vem du är nu. 

 

Om du har Oxens tecken i 2a huset

Här snackar vi lager på lager av förändring, då 2a huset styrs av just Oxens tecken. Har du Oxens tecken i 2a huset i ditt horoskop, så är du väl införstådd med värdet av materiella tillgångar och tryggheten i det. Mycket av dina värderingar kretsat kring en materiell tillvaro och stabilitet, och oj, vad det har förändrats nu! Du kanske har genomgått perioder av materiell otrygghet, eller fått ett nytt perspektiv på va som EGENTLIGEN är värdefullt att äga och ha.


Uranus genom hus 2 ger någon form förändring i dina finanser, dina ägodelar och det du har omkring dig, dina värderingar. Detta hus är också sättet du tjänar pengar på så Uranus transit här förändrar din inkomst och ditt levebröd. Men inte bara, utan också vad du värderar som en tillgång. Är pengar, status, välmående, relationer eller tid med värdefullt? Uranus genom detta hus belyser vad du egentligen behöver förändra för att ha rätt värderingar i ditt liv, som är i linje med ditt sanna jag. Detta sker genom förändringar i spenderande, inkomst och ägande.

 

Om du har Oxens tecken i 3e huset

Kommunikationens hus som får sig en törn av Uranus, förändrar alltid ens sätt att förstå och kommunicera omgivningen på. Den bild du har av världen NU, har lite att göra med hur du förstod världen 2018. Man får ofta genombrott i skrivande, talande, och kommunikation med Uranus i 3e huset, men också någon form av förändring i relationer med syskon eller kusiner. Ny information kan under denna transit förändra din världsbild åt det yttersta. Förändring i kunskap och referensramar är HÄR.


Du kommer att behöva lära dig nya saker under denna transit och anpassa det du tidigare trott är bombsäkert till nya rön. Du kan ha lidit av mentala eller kommunikativa issues under denna transit. De diskurser som har varit normalt för dig, har förändrats via ny information och ny kunskap. Detta är en helhjärtad mental omvandling, som visar vem du egentligen är och hur du ser på världen. 

 

Om du har Oxens tecken på IC eller i 4e huset

Här säger vi farväl till väletablerade hem och locations, samt det som tidigare gav oss emotionell trygghet och stabilitet. Familjeförhållande förändras. Under denna transit kommer du att få rucka på din tidigare privata grund ordentligt, och det som du tidigare kallade ditt hem och trygghet, har förändrats rejält. Det rör sig om att flytta för många, eller bli en nomad, hitta trygghet på nya platser. Eller kanske inte känna sig trygg nånstans initialt, för sökandet efter ditt hem och din trygghet, ska leda dig rätt.


Denna transit kan också ha berört relationen till ditt föräldrarhem, dina föräldrar, och givit dig en ny syn på din barndom och uppväxt. En förändring som lett till att du behövt säga farväl till det som har varit din grund hittills, den plats där du emotionellt och fysiskt har känt dig hemma. ALLT för att leda dig till den nya tryggheten, där du faktiskt utvecklas och inte stagnerar. Det behöver inte ha varit något negativt, men många har nog upplevt denna process som omvälvande, då den berör våra djupaste behov av trygghet och närhet. Många kan ha haft svårt att släppa taget om minnen och anknytningar till vissa platser, människor och beteende, och det är något en behövt göra under denna transit.


Uranus har slitit dig från ditt förflutna eller ditt nuvarande hem, och sett till att du skapat ett förflutet utav det. En ny typ av trygghet och anknytning har tagit sin plats i ditt liv. Kanske ett nytt hem också? 

 

Om du har Oxens tecken i 5e huset

Uranus transit i 5e huset belyser genombrott i kreativiteten och självuttryck. Detta sker ibland genom ens barn, ibland genom ens hobbies och fritid, ibland via skapande och talanger. Du kan inte längre hålla tillbaka den du är och det uttryck du vill ge för det. Oavsett hur absurt eller excentriskt det kan vara i andras ögon, så MÅSTE du under denna transit visa för hela världen VEM du är, genom det du skapar från ditt jag.


Det här ska agera som en inspirerande transit och har du tidigare ansett att självuttryck inte är så viktigt, så har det definitivt förändrats vid det här laget. Ge dig hän dina talanger och den du är, visa alla vad du kan och är stolt över i ditt liv! Det som representerar dig. I detta hus ska du istället för att tänka "jag måste", tänka "jag vill" och "varför inte?", samt “vad älskar jag?”. Man lever bara en gång och Uranus i femte huset kommer att visa dig hur pass roligt man kan ha det när man lever. 

 

Om du har Oxens tecken i 6e huset

Säg farväl till dina nuvarande rutiner och troligtvis också ditt nuvarande jobb. Eventuella förändringar i hälsa kan också förekomma som antingen en varningssignal, eller för att visa behov av förändring i dina rutiner och hur du förhåller dig till och strukturerar ditt dagliga liv.


Uranus transit genom 6e huset bryter upp sådant som behöver brytas upp i vardagen, och i detta hus är det ofta väl-etablerade rutiner kring kost, hälsa och jobb. 6e huset handlar om vad vi gör om dagarna, alla små detaljer som skapar vår vardag, inkl hur det mynnar ut i vilken service vi ger till samhället. Vad vi “hjälper” med, ofta via våra arbetsplatser. Det är dessa teman som kommer att få sig en riktig förändring i ditt liv, så kämpa inte emot! Din psykiska och fysiska hälsa står på spel!


Uranus i 6e huset visar tydligt vad som tar och ger energi, och det som tar energi är inte hållbart i ditt liv. Förändringen kan tvingas på dig i mindre trevliga varianter (som en skada som behöver tas hand om eller en utmattningsdepression som sätter allt på paus), om du INTE uppmärksammar nödvändig förändring i tid. 6e huset är där vi förbättrar och effektiviserar våra liv, (styrs av Jungfrun), så vilka förändringar som än kommer, så ÄR dessa är för att optimera och förbättra din vardag. 

 

Om du har Oxens tecken på Descendenten eller i 7e huset

På DSC och i 7e huset ansvarar Uranus för plötsliga uppbrott från tämligen stabila, men också framför allt bekväma och utdaterade relationer. Nya relationer kommer ofta in. Streta inte emot pga känslan av trygghet, lojalitet, ansvar eller något annat som inte är ren och skär kärlek i relationen.


Har du Oxens tecken i 7e, så finns det en risk att du stannar i relationer endast för att det är bekvämt och för att det kräver mer ansträngning att bryta än att stanna. Detta råder Uranus bot på utan tvekan. Ensam är stark, blir plötsligt en tanke som känns väldigt nära och intressant. Är du i en fortfarande intressant för dig relation, så blir det mycket mer äventyr er sinsemellan.


Singel? Nu händer det grejer! Du kommer att träffa massvis med intressanta och framför allt ovanliga människor som kommer att förändra din syn på relationer. Bli inte förvånad om Vattumän kommer regnandes din väg. Det här gäller inte bara partner relationer, utan även dina vänner och andra viktiga relationer för dig.   

 

Om du har Oxens tecken i 8e huset

Här har vi grävt djupt i oss själva och vårt mörker, förhoppningsvis! Dags att få mental klarhet i sådant som du tidigare har tryckt undan, allt det obehagliga som du inte velat möta. Dina trauman, ditt förflutna, det som ligger under ytan och skapar beteenden i ditt liv som är direkt destruktiva eller mycket stagnerande. Inte med Uranus i 8e huset, då går inte detta längre!


Denna process kan i synnerhet vara svår för er som har lite vatten i horoskopet och rationaliserar känslor och upplevelser. Uranus transit kommer att ge väldigt klara och tydliga insikter kring sådant som du valt att inte bekanta dig med, i dig själv och från tidigare upplevelser. Plötsligt kommer alla “hemliga” känslor upp till ytan. “Oj, älskar inte jag min make längre?”, eller “mår jag så dåligt av att titta på serier?”. Förbered dig på en omtumlande tid av intimitet med dig själv och ditt innersta. I bästa fall förändrar det dig till en modigare, stabilare och starkare person.


I värsta fall förändras du till ett räddhåget vrak, som tvångsmässigt forsätter med samma beteenden/situationer som du ÄR SÅ REDO för att släppa och gå vidare från. Det är även en bra tid att betala av lån, syssla med finansiella investeringar och lösa diverse käbbel med tidigare partners, om ni ägt eller äger saker ihop. Men framför allt, var redo att i sinnet möta sådant som ligger djupt nedbäddat i ditt undermedvetna, och inte minst, det som HÅLLER DIG TILLBAKA från ett liv du vill leva.  

 

Om du har Oxens tecken i 9e huset

Uranus här omvandlar det du tidigare vetat och trott på till en helt ny struktur av en tro om livet och existensen. Till exempel kan du plötsligt börja tro på Gud och änglar, eller sluta tillhöra en vissa religionsdogm. Ditt sinne öppnas upp för helt nya dimensioner som du tidigare inte vetat något om.


Under denna transit plockar du på dig så pass mycket ny kunskap och erfarenhet att du helt enkelt inte KAN hålla fast vid det som du tidigare känts vid och trott på. Du vet så mycket mer nu, och förhoppningsvis har du gett dig själv friheten att få utforska allt som intresserar dig, och inte låtit dina tankar om vardagen hålla dig tillbaka. Här pratar vi inte bara åsikter utan större ämnen så som moralisk kompass, livsfilosofi och tro-system.


Du kan mycket väl kosta på dig ett gäng utlandsresor för att hitta dig själv och din nya tro, eller varför inte resa Jorden runt för att hitta sig själv? Likaså har du potential att träffa människor som blir mentorer, gurus, lärare och vägvisare för dig. Se till att skaka upp livet, gå inte i gamla spår, och sitt inte hemma under denna period. Utbilda dig!

 

Om du har Oxens tecken på MC eller i 10e huset

Med Uranus transit över MC och 10e huset så förändras din publika bild och din professionella status. Den kompetens du ger oss i samhället, förändras. Ditt yrkesliv tar oväntade vändningar. Vissa blir av med jobbet, för att hitta något nytt. Vissa säger upp sig och använder friheten till att förstå vad som är egentligen rätt för en att syssla med. Andra går i konkurs, eller utvecklar sitt företag raskt.


Status quo yrkesmässigt är inte rätt väg att gå, tså a chansen! Om du blir av med ditt jobb under denna period så överensstämmer helt enkelt inte detta jobb med ditt högre jags önskan (Uranus är en transcendental energi som connectar oss med högre dimensioner och spirituella team). Dem förändringar du “utsätts” för, är för att just du ska få uttrycka ditt bästa och mest meningsfulla jag, även i yrkeslivet. Är du på rätt arbetsplats, så kommer din roll att förändras på något vis, eller så din yrkesroll för alltid förpassas till det förflutna, och du tar ett helt nytt kliv. Din relation till auktoriteter och din egna auktoritära roll i ditt liv kommer att förändras ihop med din yrkesstatus. 

 

Om du har Oxens tecken i 11e huset

Dina ideal står på spel här. Och inte bara! Människor som du tidigare kallat vänner åker ut med huvudet före (om inte dessa resonerar med ditt högre jag), och nya människor som delar dina faktiska värderingar och uppskattar dig för den du är, kommer in! 11e huset styrs naturligt av just Uranus och det är här du kopplar din egna individualitet till övriga delar av samhället. Genom att vara den du är, på gott och ont, hittar du dina klick av människor där ute i världen. Genom att var dig själv UT I FINGERSPETSARNA får du möjlighet att sålla bort människor som inte är till för dig, och ta in nya.


Vad älskar du? Vad representera den du är? I vilka sällskap känner du dig FRI och bekväm? Var kan du säga vad som helst och känna dig fri i det? Svaren på dessa frågor uppdagas under Uranus transit i 11e huset, och du skall ha mod att svara på dessa frågor för dig själv och sedan aktiv uttrycka dessa saker bland andra. Visar du inte vem DU ÄR, så kan du heller inte attrahera likasinnade människor. Du kan därför inte skapa värdefulla relationer, och inte heller förändra världen. Endast genom att vara ärlig och öppen med din sanning och den du är, kan du bygga vänskap och ingå i grupper med människor som faktiskt förstår och värderar just dig.


Har du inte funnit dig själv i grupper av likasinnade hittills, så kommer du under denna transit att behöva säga farväl till grupper av människor som inte delar dina intressen och din syn på livet och framtiden. Så är det bara. En utmärkt tid för att hitta nya vänner och bygga relationer med rätt sorts människor för dig. Vänskap både påbörjas och avslutas under denna transit, och intressen och individualiteten skiftar! 

 

Om du har Oxens tecken i 12e huset    

Alla transiter via 12e huset är en diffus historia som verkligen rör om det undermedvetna och djupa strömmar av drömmar, röster, tankar, bilder och sådant som du inte ens riktigt vet vart det kommer ifrån. Själens och nattens röst!


När Solen är strax under horisonten, på väg upp, aktiveras 12e hus. Det är ett hus av totalt närvaro och sanning, total enhetlighet och union. Här kommer du initialt inte märka någon förändring, då inget händer i ditt yttre liv, men vilket arbete genomförs på ett inre plan! Uranus här väcker dig till en helt ny sanning om dig själv och din plats i världen, din tillhörighet och din sanning. Om du tar dig tiden att ta upp till ytan sådant som finns i ditt undermedvetna, via drömmar, medidation och dedikerad närvaro och soul-searching. Vem är jag? Vad händer inne i mig? Hur reagerar jag på det?


Uranus i 12e huset är också ett avslut på en cykel i ditt liv. It’s a spiritual awakening! Denna transit kommer att bearbeta dig på en så pass psykosomatisk nivå, att du kliver ut som en ny person när Uranus senare går över din ASC och in i första huset. Hela du har förändrats efter denna transit, men det kommer inte synas förrän Uranus lämnat 12e huset. Uranus kommer helt och hålle vilja frigöra dig från sådant som har hållit ditt sanna jag tillbaka, och göra det på ett mycket djupgående plan. Du kan vilja dra dig undan och verkligen kontemplera livet och dig själv under denna period. Isolering kan vara ett faktum (The Hermit), men det är för ditt bästa.


Connecta med Spirit, änglar och be om hjälp. Du kommer behöva den. I värsta fall kan Uranus här skapa en mängd psykisk ohälsa, vanföreställningar, illusioner, beroenden och ibland tillvaro på institutioner. Hitta din Gud, och hitta Guden i dig själv. Det kommer strössla ditt liv med ren magi. Magic works through you <3

 

Om du har Oxens tecken i fler än ett hus, läs beskrivningen för alla husen där Oxens tecken befinner sig. Under sin tid i Oxen 2018-2026 kommer Uranus alltså att påverka flera hus i ditt horoskop, och således fler områden i livet. 


All kärlek till er, Alex.

Taggar:

309 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page