top of page

UKRAINA OCH VLADIMIR PUTIN - ASTROLOGISKT

Ursprungligen skrivet 2022


Den 24e Augusti 1991 blev Ukraina ett självständigt land. Det tidigare försöket att utlysa Ukraina som en självständig republik den 22 Januari 1918 lyckades aldrig gå igenom, och innan dess var Ukraina aldrig självständigt. Ukraina har alltid varit ett land i "mellanläge", ofta inblandad i konflikter mellan länder från Asien och Europa.


Idag ska vi titta på Ukrainas födelsehoroskop för att se om vi kan förstå vad som händer och kommer hända i Ukraina astrologiskt. Jag är född i Ukraina, 24e Augusti 1989, 2 år innan Ukraina blev ett självständigt land. Jag är uppväxt i Ukraina och har stolt firat min födelsedag tillsammans med nationen. Det är med smärta som jag följt Ukrainas utveckling från att stolt fira sin självständighet till det land i spillror vi ser idag. Men Ukraina är inte det enda land där människor lider dagligen, och vi får inte glömma att det är så.

Ukrainas horoskop är komplicerat. Flera planeter i konjunktion-kluster ger ett intensivt och maxat flöde av energi som samtidigt blir ensidigt och koncentrerat till ett fåtal tecken. Vi ser en stark accent på Stenbockens och Lejonets tecken, följt av Vattumannen, Skorpionen och Jungfrun. Att säga att Ukraina och dess folk är en stolt nation vore en underdrift. Solen i första graden av Jungfrun, Venus, Merkurius och Jupiter i den sista kungliga graden av Lejonets tecken, där den fixerade stjärnan Regulus befinner sig, visar på ett talangfullt, stolt, kungligt och vackert folk och land, fyllt av resurser och lyx. Men när Merkurius och Jupiter är retrograda så får sällan någon utifrån faktiskt se det, utan det är en internaliserad stolthet som endast ukrainare själva bär på och uttrycker. Mycket att vara stolt över, sitt land och sitt folk, sin kultur och sin historia, men det är få som ser denna stolthet och kan uppskatta det kungliga och rika Ukraina.

Dessa planeter i Lejonet (speciellt Jupiter och Venus), är i opposition till Månen i Vattumannen, som är också i kvadratur med Pluto i Skorpionen på MC, det visar ett land som inte mår bra, som inte får sina grundläggande behov mötta, där kvinnor är undertryckta makten (Månen opposition Venus kvadratur Pluto), där varken mat, pengar, värme eller tak över huvudet är standard för landets invånare. Det är en lyx. Med sina många resurser och gåvor som vi ser i Lejonets tecken, ett rikt och lyxigt land, är det tyvärr inget som har fått nå folket, den gemene mans välmående (Månen i Vattumannen). Utan alla dessa rikedomar och resurser (Lejonet) har gått direkt till makten (Pluto i Skorpionen på MC), som inte har delat med sig av landets rikedomar till folket. Jag har pratat mycket om att fasta tecken är de som är mest "utsatta" under 2022, och Ukraina med planeter i alla fyra fasta tecken, är ingen undantag.

Ukraina är ett hårt arbetande land med Mars i Jungfrun, Ascendenten, Norra Noden, Uranus och Neptunus i Stenbocken. Men resultatet av nationens hårda arbete kan endast vara användbart när Södra Nodens behov i Kräftan på Descendenten är mötta. Och det betyder att Ukraina endast kan skörda frukter av sitt hårda arbete när dess grundläggande behov av trygghet och basic needs är mötta via Kräftans tecken. Igen, ser vi att det är kvinnorna som bär landet (Södra Noden i Kräftan), men det är också kvinnorna som lider mest utav landets strukturer och lagar (Norra Noden i Stenbocken). Neptunus och Uranus på Ascendenten visar ett land som inte har en identitet, ett land som är förvirrande och diffust för både människorna som bor där, och framför allt för andra som ser landet utifrån. Ukraina har som sagt mycket att vara stolta över, men vad är Ukraina känt för? Det är nog inte så många som kan säga något om det på rak arm, förutom de krig som Ukraina utsatts för.

Uranus på Ascendenten visar ett land som destabiliseras gång på gång, som är i ständig chock-artad förändring. Lilith på Ascendenten visar igen en mörk syn på kvinnlighet och kvinnlig sexualitet, där kvinnan är underminerad och undervärderad av manlig auktoritet, och av landets sociala strukturer. Alla uppskattar vackra ukrainska kvinnor, just för det, deras utseende och sexual appeal. Det är Lilith på Ascendenten som ger den enfaldiga bilden av ukrainska kvinnor till omvärlden och landets invånare.

Styrande planet Saturnus är retrograd, opposition Chiron. Det finns inga fungerande strukturer i Ukraina, och har aldrig funnits. Det har varit en charad (Chiron i Lejonet) för folket och för omvärlden. Chiron är var man haltar nånstans, var man upplever smärta och osäkerheter, och i Ukrainas fall är det direkt kopplat till hur landet fungerar genom lagar, regler och sociala strukturer.

Den starka Pluto i Skorpionen på MC visar så tydligt hur landets ledare och makt-elit har kunnat få allt och lite till, och på så sätt skapat destruktivitet i varje led i landet, från presidenten till arbetaren. När vi ser så många retrograder i ett horoskop, med Mån-Noderna så starkt placerade, så ser vi ett horoskop med mycket karmisk skuld, många omvägar och många internaliseringar. Ukraina är tyvärr varken stabilt eller självständigt, och har mycket att gå igenom innan det har möjlighet att bli det.

Så, landets transiter då? Ukraina hade under 2021 sin första Saturnus-återkomst, och som ni vet så får vi se allt som INTE fungerar under Saturnus-återkomster. Det är 30-års kris i Ukraina, och det är ingen lätt sådan. Med Ukrainas utsatta retrograda Saturnus med endast svåra aspekter, så är dess återkomst sannerligen en hård sådan, som blottade alla PROBLEM, blottade landets brister kring lagar, struktur och förmåga att stå stabilt som självständig "vuxen". Södra Nodens inträde i Skorpionen under Januari 2022 har visat hur makten (Pluto på MC) aldrig varit landets, utan tillhört den som har mest pengar, högst röst och mest resurser (landets politiker och övriga stormakter).

Norra Noden och Uranus på väg mot Ukrainas IC i Oxen, ihop med Saturnus transit över Månen i Vattumannen under 2022, kommer tyvärr visa en nation som med svårigheter, som inte får sina grundläggande trygghet och behov mötta (Månen). Det är ett land som inte mår bra. När Ukraina hamnade i kris under pandemin, och nu under kriget, så blottades dess brist på lagar, regler, struktur och auktoritet tydligt. Saturnus visade vad landet går för, och det vi ser är många problem. Den politiska makten i landet (Pluto på MC) har aldrig varit till för folket och dess välmående, och det är vad vi och tyvärr landets invånare, får se med full kraft nu. Årets förmörkelser som kommer ske på Ukrainas MC och IC kommer vara extremt viktiga datum för landets utveckling och händelser. Dessa perioder kommer sträcka sig mellan 30/5-15/5 samt 28/10-15/11.

Med sin starka Ascendent med Norra Noden på den, så SKA Ukraina vara självständigt. Det är dess mål och utveckling. Men det kan endast bli självständigt och starkt när folket mår bra och får sina grundbehov mötta (Södra Noden i Kräftan). Kräftan är känslig när det kommer till grundläggande välmående, behöver emotionell och fysisk trygghet. Under många år har ukrainare slitit och arbetat hårt för ett styre, ett land som inte har gett tillbaka det allra mest basala som varje person behöver.

Förhoppningsvis kan den här krisen i Ukraina leda till en omstrukturering av dess makt-strukturer, dess ledare, och ge en ärlig bild av landet till både dess invånare och omvärlden. Ukraina kommer klara sig, det kommer överleva. Det är ett starkt, resursrikt, mäktigt och stolt land. Men så länge det fortsätter vara en politisk spelbricka, använt i ett maktmissbruk mellan dem som har mest makt, kommer Ukraina och dess folk stå i lågor. Men det kommer alltid vara ett land som reser ur askan.


Ingen eld utan Vladimir Putin, som gärna använder Ukraina som en politisk spelbricka för att visa sin makt och styrka (definitivt maktmissbruk och felaktig användning av Pluto). Låt oss titta på Putins horoskop. Hans födelsetid är inte officiellt känt, men många har gjort en rektifikation på hans horoskop, och kommit fram till följande.

Det är flera intressanta kopplingar mellan Putins och Ukrainas horoskop. För det första är Putins Norra Nod exakt på Ukrainas Måne i Vattumannen. Det skulle kunna innebär att Putins egna karmiska livsresa skulle vara av stor tillgång för Ukrainas välmående. Men, när vi tittar på Putins horoskop ser vi att hans Södra Nod är konjunktion Pluto i Lejonet på MC. Dagens situation visar att Putin har och fortsätter leva ut sin Södra Nod före sin Norra Nod. Han har alltså INTE använt sin makt till folkets (Vattumannen) bästa. Han har använda sitt stora inflytande för att framhäva SIG SJÄLV som ledare (Pluto i Lejonet på MC). Han har klamrat sig fast vid makten, eftersom det är det ENDA han vet, från sina tidigare liv.

Ukrainas självständighet (planeter i Lejonet) är tätt kopplat till Putins makt och karriär, men tyvärr har han inte insett att det också blir hans fall, då han fortsätter envist följa sin Södra Nod istället för sin Norra, och verkar göra om samma misstag som han kom hit igen för att lära sig. Jupiter i Putins horoskop hamnar exakt på Ukrainas IC i Oxen, han skulle med andra ord kunna göra SÅ MYCKET för Ukrainas välstånd och välmående. Han har möjligheter och potential att göra livet bättre för Ukrainas invånare, ge de fler möjligheter, mer stabilitet, ekonomisk trygghet och välstånd, bara han avsäger sig makten över folket och landet. Han skulle kunna ha varit STOLT över det han gjort för landet och dess invånare, men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

I Putins transiter ser vi att Saturnus går över hans Norra Nod i Vattumannen under 2022, vilket ställer hans karmiska utveckling mot verkligheten, och visar vad som har gjorts fel och rätt i Putins liv. Tyvärr när det gäller karmiska resultat för människor med stort inflytande, får även andra ta del av dessa resultat, goda som dåliga. Norra Noden över hans Ascendent och Venus i Skorpionen under 2022-2023, kommer visa VEM han verkligen är, och Uranus och Södra Noden över hans Jupiter och Descendent i Oxen kommer visa tydligt hur hans relationer med omvärlden ser ut. Likväl för Putin som för Ukraina kommer årets förmörkelser att vara viktiga perioder och datum, som visar åt vilket håll Putins karmiska läxa rör sig, hand i hand med landet Ukraina. Han har fortfarande chansen att inte vara en dåraktig kung som skiner via sin makt. Han har fortfarande chansen att ödmjukt gå ner från sin tron, gå ner bland folket, och visa att han bryr sig om den enskilda människan som blir offer för hans beslut. Han har fortfarande chansen att ta rätt beslut, för honom själv. För är det något som kan rädda världen, och framför allt Ukraina, så är det att Vladimir Putin inser att hans lycka och mening ligger i att vara en av folket, att se varje individ lika värdefull som ett helt land, och vice versa. När Vladimir Putin skiftar fokus från Pluto och Södra Noden Lejonet till Norra Noden i Vattumannen, kommer inte bara han, utan hela världen kunna pusta ut. När människor och länder under hans styre får vara fria individer, och Vladimir kan se sig själv som en sådan, varken mer eller mindre än någon annan, då kommer han också att bli fri sin karmiska börda.

/ Alexandra Alvis.


31 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 comentario

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Miembro desconocido
30 oct 2023

Så intressant och så tydligt! Jag ser att detta är ett förfarande som sker på alla de företag jag jobbat inom och som gjort mej så ledsen att ingen ser.

Inom den spiritualistiska världen också och det gör mej ännu ledsnare när människor, grupper gömmer sej bakom kärlek, ljus och att de vill hela och sen handlar det i slutändan om makt och pengar. Jag tror dock att det är omedvetet och att denna kraft(makt) smyger sej in, kanske med påverkan av andra, att man på något sätt FÅR något genom att ha ett stort antal anhängare. Eftersom jag är en person som uttrycker mej så blir jag såklart obekväm för dem.

Jag accepterar det idag efter många år och…

Me gusta
bottom of page