top of page

Solen - vem är jag?

Uppdaterat: 25 aug. 2023

SOLEN = JAG


Dags för astro-skola!


Har man svårt att hänga med i astro-terminologi, ska man försöka föreställa sig alla stjärntecken, Zodiaken, är en cirkulär vägg/band av stjärnor, mot bakgrund av vilken, planeterna gör sin cirkulation runt solen. Man ska alltså föreställa sig solsystemet med Solen i mitten som roterar runt sig själv, och resten av planeterna i rätt ordning som roterar runt Solen, och "vandrar" genom stjärnkonstellation efter stjärnkonstellation. Det är ganska abstrakt att kunna visualisera det, och kan man inte visualisera det, så bör man ta en titt på hur solsystemet ser ut.

Solens funktion i astrologi och horoskopet

Solen är vårt liv, vår stjärna som allt kretsar kring, den som gör att vårt solsystem och vår planet, överhuvudtaget existerar. Det är Solens energi som ger oss liv, och dess gravitationskraft håller resten av planeterna i sina cykler. Solen har således också en central funktion i astrologin. Det är kärnan, hjärtat av livet, existensen.


När det kommer till individuell astrologi, födelsehoroskop/natal chart, så symboliserar Solen således centrumet för horoskopet, kärnan, gnistan av liv som allting annat kretsar kring och utgår ifrån. Det är ens "jag". Vad är då ens "jag"?

Ni som är bekanta med Sigmund Freuds teorier, vet att personligheten består av flera olika delar, enligt honom. Det så kallade detet, jaget och överjaget. Jaget alltså den medvetna delen utav ens persona. Den delen som man identifierar sig med och som man vill att andra ska se en som. Egot, den medvetet konstruerade bilden av vem man är. Egot börjar formas i samband med att vi blir medvetna om att vi är separata från andra, runt 2-4 års ålder, och fortsätter att formas starkt av våra föräldrar och senare, samhället. Vi vet alla hur stötta och djupt förolämpade vi kan bli när andra personer kommer med påstående om en, som man inte tycker stämmer överens med den man är. När människor tolkar vem vi är på "fel" sätt, så sätter det djupa spår i vår självbild, speciellt om den är svajjig (Solen placerad i 12e eller 4e huset, eller i kvadratur/opposition med yttre planeter till ex) eller beroende av andra för att formas (Solen i 7e huset till ex, eller i Vågen).

En individ har alltid en specifik bild av sig själv, vem man är, vad man går för, vad man kan och inte, och tyvärr är denna bild sällan hela sanningen, faktum är att ofta är väldigt långt bort ifrån sanningen, då vi inte uppmuntras att vara OSS SJÄLVA, utan den vi är paketeras i vad vi presenterar oss som, i form att utseende, klädstil, arbete, boende, ursprung, kön, etc. Detta är något som senare generationer (80-talister och framåt) har försökt att jobba bort, och vi är nog på rätt väg, om än långt ifrån där vi borde vara. Vilket är, Solen/egot/jaget bör vara en medveten spegling av Månen (detet), ett uttryck för vår själ. Jaget BÖR vara en medveten konstruktion/resultat av vår insida, ett kreativt uttryck för vår individualitet. På riktigt. Många tampas med detta, speciellt med kvadraturer/oppositioner mellan Månen och Solen i födelsehoroskopet, och definitivt pga hur samhället är uppbyggt på yttre prestationer som visar vem man är. Jaget ska visa en uppsättning av egenskaper som man identifierar sig med, som speglar en själsliga resa, som ageras ut medvetet och i enlighet med ens inre sanning. Man tillskriver sig också egenskaper, beroende på tidigare erfarenheter, personer, och diverse imprints som den yttre världen har gett en, utifrån dess högst subjektiva perspektiv, vilket är en destruktiv väg att för att forma sin identitet. Den KAN inte bli stark och uttrycka sig hälsosamt om livets upplevelser lätt påverkar den, för livets upplevelser är INTE DEN MAN ÄR. Speciellt identiteter som formas och förändras beroende på vad andra människor berättar för en att man är är ute på hal is. Därför är destruktiva förhållanden så otroligt farliga, andra människor har en enorm makt att påverka vår upplevelse av oss själva, om den är från början svag. Vet du inte vem du är, så är du ett lätt byte för den som vill att du ska vara något för den. Om någon som står dig nära säger tillräckligt många gånger att du är korkad, eller att du har dålig humor, så kommer du till slut tro på det och identifiera dig med det. Den andra personen upplever ju det så, då är det väl sant? Detta är tecken på en svag Sol i horoskopet, som man normalt ser i 4e, 6e och 12e huset, opposition/kvadratur med Månen, Saturnus, Venus, i Vågen tecken ofta.

Det är därför otroligt viktigt att med omsorg välja vilka personer man har i sitt liv som bygger ens självbild. Det måste vara människor som bygger på den självbilden som man själv har, för att man ska trygga sin identitet på ett positivt sätt. Då är frågan, finns det människor FÖDDA med en dålig självbild eller är egot bara en konstruktion? Det enkla svaret är att egot alltid är konstruerat, och kan bli omkonstruerat, om man VILL och om man söker sig till sin inre sanning och vet vad den är i ett första steg, och steg två uttrycker den via övriga personliga planeter.


Saken är den, att Solen är som en bas som alla andra planeter uttrycker sig genom. Merkurius kommunicerar jaget (tankar och ord om sig själv, Sol/Saturnus konjunktion kommer till ex ha format ett pessimistiskt ego i många fall, och kommer tänka och säga om sig själv "jag kunde ha gjort det bättre, det var inte bra nog"). Venus uttrycker jagets värderingar och vill ha (Sol/Saturnus kommer till ex att inte värdera sig så högt). Mars uttrycker jagets handlingar (Sol/Saturnus kommer till ex vara en högpresterare pga sin pessimism kring sin identitet när den inte når en viss standard).

Solen i horoskopet symboliserar alltså ens konstruerade identitet, ens "kärna", den man "är". I grund och botten, så det en FAKTISK sanning där, som uttrycks genom Solens placering. Men vi är högst ansvariga för att ta reda på vem vi faktiskt är, och leva våra liv i enlighet med det, och inte ge vika när andra inte anser det vara bra. Det är lite utav hela resan när vi inkarnerar, sprida vårt ljus, vår energi i den fysiska världen, visa vem vi är på insidan, oavsett vad vi stöter på. Det är en svår resa i dagens värld. För att illustrera med ett exempel, någon som är född i Fiskarnas tecken kommer förmodligen vilja beskriva sig som medkännande, empatisk, emotionell och fantasifull. Någon som inte har planeter i Fiskarna ser istället den personen som en känslosam och naiv person som flyter runt i drömmar, istället för att ta praktiska beslut. Här har Solen i Fiskarna ett val, antingen står fast i sin sanning och gå vidare i livet, eller falla offer för att identifiera sig det som andra säger att man är, inte fråga sig själv, är jag på det här sättet och om jag är det, och det inte lirar med vem jag är, hur kan jag förändra det? Ens identitet är alltid "a work in progress", med syfte och drivkraft att vara den man VERKLIGEN ÄR. Depressioner kommer ofta från att man inte är nöjd med vem man är, och hittar inte sätt att förändra detta på. Återigen, det är viktigt att välja "rätt" personer i sin omgivning, som bejakar ens naturliga energi, istället för att trycka ner eller vilja förändra den. Men det är framför allt viktigt att förstå att man själv väljer vad man identifierar sig med, och att man måste leva ut dessa saker.


När någon ber en att beskriva sig själv som person så beskriver man oftast sina Sol-egenskaper, så fråga er själva om ni genom livet använt samma ord och adjektiv när ni beskriver er själva, och notera om dessa egenskaper är faktiskt den ni är?


Solen är också det som kallas för ens "stjärntecken", när folk frågar om ens stjärntecken. Då är det till Solens position i horoskopet som man refererar till.


Om Solen i ens horoskop är i hårda aspekter med andra planeter, så kan man ha svårt att bygga en stark självbild (eller självförtroende), eller har en negativ sådan, som kräver mer arbete än andra Solar, mer introspektion, mer "avskalande" för att komma till bukt med vem man är, och sedan krävs det mod och styrka att visa upp dessa egenskaper inför världen. Solens placering i ditt horoskop kommer ta den form som du väljer att ge den, och jag ska inte sticka under stolen med att det gäller alla placeringar i ditt horoskop. Den fria viljan är vårt viktigaste verktyg i livet, den kommer avgöra vem du är, vad du har och inte har, vilket du lever och åt vilket håll du utvecklas.


All kärlek, Alex.


13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page