top of page

SATURNUSÅTERKOMST I HUS - TILL DIG SOM ÄR 28-30 OCH 58-60.

Varje år upplever någon generation så kallade stora återkomster. Egentligen upplever man ständiga planetariska återkomster eftersom planeter rör sig i cyklisk ordning och återvänder till sina ursprungliga platser beroende på längden av sitt "år". Varje födelsedag till exempel är en Solar-återkomst, då Solen återvänder till den platsen där ens egen Sol finns i horoskopet. Man kan till ex lägga horoskop för varje solar-return som det kallas, för att förstå tendenser för sitt kommande år. Månen rör sig en gång per månad förbi ens egen Mån-placering, likaså Merkurius och Venus mer frekvent. En planet-återkomst är helt enkelt när planeten har gjort ett helt varv runt Solen och återvänder till samma grad och tecken som den var på när just du föddes.När det rör sig om yttre planeter; Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto, så är dessa återkomster mycket mer avgörande, då de är så pass långsamma och långt påverkande.

Saturnus tar till exempel 28-30 år på sig att slutföra ett helt varv runt Zodiaken, och återvända till den plats den var på, när just du föddes. Därav den ökända 30-års krisen. :) Saturnus fortsätter sedan med ytterligare ett varv och återvänder igen till där den är i ditt födelsehoroskop i åldern 58-60, ytterligare en viktig period i livet. En omstrukturering av livet är Saturnus ledord.

Den första återkomsten av Saturnus handlar alltid om att hitta sig själv och sin plats i samhället. Behöva handskas med det som man har gjort fram tills att man har fyllt 28. Majoriteten utav oss hamnar i någon form av stabilt framtidsliv under dessa två, dock turbulenta år, när Saturnus gör konjunktion med ens egen Saturnus.

Det kan kännas som att man plötsligt upptäckt en ny sida av sig själv som man prompt måste ge utlopp för. Ens eget "riktiga" jag visar sitt ansikte och man är sällan den man var innan. För många kan det utspela sig som en barndomsdröm som till slut blir verklighet, eller att man bryter upp med sitt gamla liv, som inte är ens "riktiga" jag, och tvingas att fronta sina egna, tidigare val. Det behöver inte nödvändigtvis vara en dålig period, men mantrat "ur kris kommer insikt" är verkligen applicerbart här. Snarare "ur insikt, kommer kris" i vissa lägen.


SATURNUS-ÅTERKOMST - I VILKET HUS?

Saturnus påverkan sträcker sig över cirka 2 år när det kommer till återkomsten. Saturnus går retrograd ett par gånger per år och "backar" tillbaka över grader den redan passerat, vilket drar ut på transitens påverkan.

Det jag vill ta upp idag är husen där återkomsten sker, dvs, i det huset du har din Saturnus i ditt födelsehoroskop, kommer också visa vilka teman du står inför när du går igenom en Saturnus-återkomst. (om du inte vet i vilket hus din Saturnus är i, kan du enkelt kolla upp det på till ex www.astro.com). De läxor och omstruktureringar som Saturnus ger oss under återkomsten hänger tätt ihop med det huset där den sitter i ditt horoskop.

Nu till husen!

Saturnus stod ju i något hus när du föddes, och du bör känna till din natala Saturnus hus-placering. Det är det huset som lär oss läxor livet ut, det är inom det området som vi har mest svårigheter och hårda nitar att gå på genom livet. Det är där shit is getting real om jag får uttrycka mig så, speciellt när man genomlever en återkomst. Det är det huset som gör att vi mognar som personer, tar ansvar och blir till fulländade individer som kan lära de yngre om livets lärdomar och minor. Nu är det så att Saturnus-återkomsten kan gå igenom flera hus om Stenbockens tecken hamnar i flera hus i era horoskop. Då kommer flera områden i livet att påverkas av återkomsten. Fundera också på vilket hus som är mitt emot det huset där Saturnus är (om du har Saturnus i första huset, så är oppositionshuset det sjunde till exempel, 2-9, 3-8, 4-9, 5-11, 6-12). Oppositionshuset (det som är mitt emot) kommer också påverkas av Saturnus-återkomsten då den skapar oppositioner till det automatiskt.

Saturnus på ASC eller i första huset

Din återkomst kommer att utvärdera dig själv och din förmåga att göra intryck på omgivningen, din hälsa och din fysiska kropp. Du har naturligt med dig en seriös och allvarsam inställning till livet, och det syns ofta på dig direkt. Du är en person som disciplinerar dig själv å det yttersta eller vet att det är vad du borde göra. Återkomsten här skärper till dig och ger dig möjlighet att hålla den där strukturen du så illa vill behålla. Det är DU som person som är på tapeten för utvärdering, inga andra saker i livet. Det är DU mot alla andra, vilket kan förstås skapa en del friktion.

Du har sedan du varit liten varit "vuxen", och du växer ytterligare in i mognaden som har slagit dig följe hela ditt liv. Saturnus här kan påverka huden, tänderna och ditt utseende. Du hittar din stil under denna tid eller fäster den stil du redan här. Du kan bli ytterligare slankare, vare sig du vill eller inte. Saturnus i första huset och speciellt på ASC kan ge ett grymt eller "stone" yttre, vilket ger en utmaning till att visa och förmedla känslor. Man kanske inte alltid vill göra ett grymt intryck på andra, och det är din utmaning. Återkomsten i detta hus skapar en personlig utmaning, ifrågasätter vem du egentligen är och vad du behöver förändra i hur andra uppfattar dig. Det kommer ofrånkomligen att röra frågor kring ditt yttre, ditt uttryck, ditt minspel och det första intrycket du gör på omgivningen. Din interaktion med andra och hur andra ser dig blir din saker att utvärdera under din återkomst.

Saturnus i andra huset

Har man Saturnus i andra huset natalt så har antigen problem med tillgångar och att hålla kvar vid saker, eller motsatsen, det som kallas för hoarding. Man tar inga risker med en sådan placering och kan krampaktigt hålla kvar vid vartenda öre och pappersmugg. Man kan gå så långt att ens tillhörighet och tillgångar är det som avgör livet och dess kvalité, medan människor runt omkring en tar mer och mer avstånd från någon som inte delar med sig och är galet strikt med sina ägodelar. Försök att låna något från en person som har denna placering. Antigen har man för mycket, eller så har man problem med att förvärva saker.

Läxan i detta liv blir att reglera sin relation till ägodelar och det som finns i ens direkta närhet. När återkomsten sker så man kan råka ut för saker där man behöver hantera förlust av ägodelar, skala av det man tror sig vara i behov av, eller tvärtom, lära sig att inte vara så snål med att köpa grejer. Det kan vara saker som rör att man av olika anledningar inte kan bo kvar där man har alla sina grejer, eller att man förvärvar så pass mycket saker att plats inte längre finns och att man är illa tvungen att gå igenom allt och göra sig av med mycket. Eller att det man har inte är tillräckligt. På ett personligt plan är läxan och utmaningen att hitta värdet eller snarare icke-värdet i sina ägodelar. Vissa av oss, speciellt ni med Saturnus i andra huset, lägger alltför mycket livs-värde i det ni äger. Och Saturnus-återkomsten kommer att lära er att inte göra det. Skala av.

Saturnus i tredje huset

Med Saturnus i tredje huset så fokuseras livets utmaningen kring det som rör ens kommunikation till andra. Ens vänner, syskon/kusiner, och människor i direkt närhet. Livets läxa är att skapa en muntlig och mental kontakt med sin omgivning på ett vettigt sätt. Att kunna hålla kvar vid de människor som man tar kontakt med, eller att överhuvudtaget lära sig att ta kontakt med människor och ge något tillbaka i kommunikationen. Vissa med Saturnus i tredje kan ha just kommunikationsproblem, det kan röra sig om saker som att man har svårt att hitta orden, stammar eller är på något sätt begränsad i sin kommunikation. Det kan röra sig om att man har för lite eller för mycket utav kontakter. Återkomsten belyser detta område i livet. Hur kommunicerar jag? Hur lägger jag fram orden? Gör jag mig förståelig för andra? Kan jag ingå i sociala nätverk? Har jag några? Detta rör förstås också i alla största utsträckning sociala medier i dagens samhälle. Begränsas jag på något vis av de sociala medier jag använder? Ens retorik, ens mentala förmåga och tankestrukturer kommer att sättas under Saturnus-lampan och vara fokus. Syskon, kusiner och familj kommer att spela stor roll under denna återkomst.

Saturnus i fjärde huset

Saturnus i fjärde eller på IC natalt medför att ens anor och släkt spelar en stor roll i ens liv och för ens identitet. Det kan ibland röra sig om begränsningar från barndomen och hemmet, men också helt enkelt medföra att släkten spelar en stor vikt i ens personliga utveckling. På något är ens arv på tapeten ofta, både i person och ägodel. Man kan ibland vilja ta avstånd från sin familj med denna placering, eller vara hårt regelstyrd av familjen ifråga. Återkomsten utvärderar just ens barndom, ens föräldrar, ens hem och det man kallar för familj idag. Hur sträng är man som förälder egentligen? Hur mycket styrd blir man av sina egna föräldrar? Olika frågor som rör din närmsta familj och ditt hem kommer att utspelas under återkomsten. Vikten av din familj och relationen till den är väldigt stort under perioden som Saturnus rör sig i ditt fjärde hus och tvingar dig att mogna till och sätta egna gränser i de familjerelationer du har, oavsett om det rör dina föräldrar eller din egen bildade familj. Att ärva saker under denna period är mycket vanligt och man tvingas att hantera "vuxen"-frågor som rör just hemmet och familjen.

Saturnus i femte huset

Saturnus i femte ter sig en enklare historia för många, det är helt enkelt en tid då det är lättare att inte ha dåligt samvete när man har det roligt och ger tid till det man egentligen tycker är kul. Saker som är tråkiga och avsaknad av struktur ger en inte lika dåligt samvete i detta hus (Saturnus är ju egentligen vårt samvete, vår inre lärare som vet bättre i många fall och skyr inga medel för att sätta oss på rätt spår).

Man kan dock bli hård mot sig själv under denna transit, börjar tvivla på ens själv-värde och talang. Har man Saturnus i femte natalt så kretsar mycket av ens livsstruktur kring kreativitet och utlopp för sin inre talang, samt hur man förankrar det hela i den verkliga världen. Många med denna placering löser det problemet genom att skaffa barn, och på så sätt automatiskt ge utlopp för sitt inre (bokstavligen). Man kan också känna sig låst i att kunna uttrycka kreativitet, eller till och med fundera på om man saknar en sådan (det gör man inte). Får jag verkligen göra det jag tycker är kul, är det acceptabelt att lägga så mycket tid på det jag tycker är roligt?, är frågor som Saturnus berör i femte.

Det skapas många funderingar kring hur man för sig själv vidare, hur kommer den där livskärleken som finns inne i en, ut i verkliga livet? Det kan vara så att man de facto är något av en person som "tar lätt på livet" och "have fun while it lasts", eller har strikt inte gett utlopp för sig själv och gömt sig i kulisserna av vardagsbestyr och räkningar som ska betalas, istället för att ge sig hän.

Nu är tiden kommen för att inte gömma sig i kulisserna längre. Via denna transit ges möjligheten att på riktigt ge utlopp för sin kreativa sida via sina barn, sina hobbies, och göra verklighet av kreativa aktiviteter överlag, vad det nu än är som ditt hjärta slår för.

Det är helt enkelt en period då man måste lära sig att sätta "viktiga" och vardagliga aktiviter åt sidan och lära känna sig själv utanför alla måsten. Om du någonsin har velat ge utlopp för dina intressen och "roliga" saker du har velat göra, så är den tiden inne nu. Tänkt att du vill skriva en bok? Perfekt tid för det. Lära dig break-dance? Börja måla? Skaffa barn? Lära känna dina barn/barnbarn ytterligare?

Ditt inre jag, din kreativa och lekfulla sida kommer att belysas under denna transit, och ger du inte den tiden till den sidan av dig själv, så kommer du att bli ledsen, kort och gott. Saturnus-transit i 5e huset ger realitet till drömmar och skapar en verklighet för din kreativitet och själv-uttryck. Det är en tid då du ska bejaka det du verkligen njuter utav och du får möjlighet att ge en seriositet till det som du tycker är kul att syssla med på fritiden, oavsett vad det är. Det kan också vara en tid av självtvivel och utvärdering av den kreativa delen av dig. Är jag verkligen så duktig på att måla som jag trodde? Only one way to find out. Att göra det. Du definierar dig själv via ditt skapande under denna transit, oavsett vad detta skapande är i just ditt liv. Du kan komma att behöva förändra något i sättet hur du givit uttryck för ditt inre jag fram tills nu. Dags att lära känna dig själv och din inre eld, på riktigt.

Saturnus i sjätte huset

Efter det roliga, kommer det tråkiga! Saturnus i sjätte huset är väl ingen dans på rosor i sig, men det är en nyttig transit. Precis som att det är godare att äta hamburgare än morötter, så är sjätte huset transiter nödvändiga i våra liv, på ett tråkigt, nyttigt sätt (precis som Jungfruar är, man vet ju att de har rätt i allt dem påtalar). Saturnus i sjätte huset ger just en möjlighet att förbättra och effektivisera på ett yttre plan, dvs, på ett vardagligt rutinmässigt plan. Det här är en tid då frågor som rör ens vanor och vardag kommer upp för granskning, något som i sig påverkar ens hälsa och välmående. Ens vanor är grundläggande för ens hälsa. I vissa fall är Saturnus-återkomsten i sjätte huset sammanflätad med sjukdom och hälsotörnar, imaginära sådana i många fall. Har man Saturnus natalt i sjätte huset är man oftast mer än rigid med sina vanor och hälsa (och är dessutom hypokondriker), därför brukar inte återkomsten i sig medföra just sjukdom, utan snarare ett fokus på ens hälsa och fysiska tillstånd, och fler läkarbesök.

Saturnus-transiten i sjätte huset är inte elak, utan den pekar på avsaknaden av något i ens vanor och vardag, som eventuellt kan leda upp till att man inte är frisk. Det är mycket riktigt en tid då man behöver besöka läkare mer för att utvärdera sin hälsa, ur alla möjliga aspekter (från tänder till vitaminbrist till fotsvamp). Det behöver inte vara negativt per se, utan endast vara en period då man måste avsätta tid för att utvärdera och bedöma sitt hälsotillstånd och sin fysiska kropp.

Med en Saturnus-återkomst i sjätte står man där, mitt uppe i vardagen, och tvingas att fundera. Är min vardag funtad så som jag vill att den ska vara det? Är mitt jobb det jag vill lägga ner många timmar i veckan på? Hur disponerar jag min tid? Hur mår min kropp egentligen? Är jag en tillgång för mig själv, eller motarbetar jag mig själv? Vilka dåliga/bra vanor har jag/vill jag ha? Sjätte huset transiter är krisiga i sig, för att man tvingas att utvärdera sin vardag, innan man kliver ut på kuspen av sjunde huset och ut i det "offentliga". Ens vardag är ju oftast det man är mest orolig för, och därför blir denna transit i sig omtumlande för många.

Här kommer du behöva ta reda på vad som fungerar och inte helt enkelt, både fysiskt, mentalt och överhuvudtaget i ditt liv. Och hittar denna transit saker som inte fungerar i livet, så kommer du tvingas att göra dig av med dem, vare sig det gäller vanor, människor eller det som tar din tid som inte fungerar. Det är samtidigt en period för att bygga nya mönster och vanor, som fungerar.

Saturnus på DSC och sjunde huset

En väldigt viktig transit, och en seriös återkomst för den som har Saturnus på DSC eller i sjunde natalt. Att ha Saturnus på viktiga punkter så som ASC, IC, DSC eller MC ger alltid extra tyngd åt kartan och placeringen i sig blir viktigare (dvs påverkar livet i större utsträckning). Axeln 1-7 huset är så kallade personliga hus, och har man mycket planeter där eller mycket planeter som transiterar 1-7e huset så ligger väldigt mycket fokus på ens egna personliga utveckling. Man jobbar bakom skynket, med sig själv och sina egna bestyr. Känner sig ofta avskärmad eller utanför samhället, en inre press, inre känsla som tvingar en till handling. Så fort transit-planeterna passerar över DSC och påbörjar sin resa från 7e till 12e huset så behöver man börja fungera utanför sig själv och sin egna personliga utveckling, och ställs därför inför yttre, social press. Man ställs inför utmaningar eller belöningar som har att göra med den yttre omvärlden, både i ens direkta närhet och samhället överlag.

När Saturnus passerar DSC och huserar i sjunde (har man Saturnus i sjunde så är relationer till andra överlag en utmaning genom livet) blir man plötsligt medveten om vikten av ens relationer och hur dessa spelar ut sig, samt vad som är viktigt i en relation. Därför är denna transit känd för både giftermål och skilsmässor. Man tar viktiga beslut kring relationer till andra under denna återkomst/transit, och kommande åren (Saturnus mellan 7e-10e husen) tvingas man att lära sig att fungera i världen utanför sin egna lilla, personliga bubbla. Tiden för personlig utveckling (1-7e husen) är över och nu är det dags att visa andra vad du går för. Du har växt till en fullfjädrad fågel and now it's time to fly.

På vilket sätt du än vill bygga din plats i samhället på, så är det alltså tid för att göra det under denna Saturnus-transit. Det görs dels via din relation till andra (vilka är mina människor och inte, vilka vill jag ha i min närhet), och dels via din egen förmåga att göra din röst och just din förmåga hörd. Take and stand your ground där ute, i samhället. Under denna transit är du i blickfånget hos andra, oavsett vilken aktivitet du bedriver (vilket ibland sammankopplas med att dra på sig fiender). Du kan komma att behöva förändra denna aktivitet och genomgå kriser om du INTE gör saker som påverkar andra och tar fokus från dig själv. Fokusera på vad du egentligen gör i livet och, vem du är egentligen ihop med, och vad det egentliga målet är, och hur du påverkar andra människor egentligen. Denna transit kommer att tvinga dig att göra det just det.

Saturnus i åttonde huset

Det dunkla åttonde huset, å vad gör du med oss?

Ofta bränd och med bortryckta fjädrar kommer man ut på andra sidan av sjunde huset och finner sig själv i åttonde, i en helt ny dimension av sig själv och sitt liv. Saturnus i sjunde huset definierar vilka man vill och kan ha i sitt liv, och i många fall gör man sig av med relationer eller drar på sig nya blickar. I åttonde omvandlas man till den nya "offentliga" personen som har arbetat och gjort sig hörd i sjunde. Man inser plötsligt vem man är på djupt personligt plan, återfödd in i den nya realiteten som sjunde huset har slängt in en i. Man behöver hitta sig själv i denna nya värld, antigen ensam eller i en ny tvåsamhet.

Oavsett är det en transit av upptäckt och ofta ett djupt inre lugn eller bottenlös avgrund. Saturnus här öppnar upp porten till undervärlden av våra psyken och våra egon, och visar hur vi har hanterat tidigare Saturnus hus-transiter, med att ge oss en RIKTIG blick inåt oss själva. Vår reaktion är antigen superstyrka eller avgrund, beroende på vad just du har gjort tidigare. och vad som försiggår i ditt horoskop. I åttonde huset ställs man brutalt inför en spegel, i den ser man sitt riktiga jag och tvingas möta sina tidigare beslut på ett psykologiskt plan. Här kommer man inte undan Saturnus. Om man kunde jobba bort Saturnus i sjätte och hitta trygghet i sina saker i andra huset, så blir man naket avskalad i åttonde. Man är som en krigare som kommit till andra sidan fältet och blickar tillbaka över det. Så många döda.... så mycket smärta.... vad är mening med allt detta? Vad är meningen med mitt liv och min erfarenhet?

Det är också en tid då man tvingas se över sina finanser (ofta efter uppbrott efter sjunde huset transiten), och olika typer av förluster, tyvärr. Den här avskalningen och personliga sanningen som Saturnus i åttonde bringar är så pass djupt rotad att den måste i vissa fall innebära både förlust av ägodelar, trygghet men också närstående. Den är en tid av det djupaste insikt av vad andra människor har betytt eller betyder för en, vilket ibland tyvärr har att göra med bortgång. Det är en tid då man transformeras på ett djupt, inre plan, oavsett vad de utlösande faktorerna till det är. Det kan röra sig både om att hitta sig själv spirituellt, långt borta från det materialistiska, eller förstå innebörden av sin relation med andra människor eller grupper.

Saturnus i 9e huset

När Saturnus rör sig runt i åttonde huset i ens horoskop så får man en del personliga uppvaknanden, till stor del för att denna transit skapar förlust och tillgång i olika delar av livet, detta för att kunna bygga upp något nytt där det gamla satt.

Saturnus rörelse vidare in i 9e öppnar istället upp för expansion och nya möjligheter, ny visdom och kunskap, hopp om livet om man så vill. En ny livsfilosofi, en förändring. En öppning att växa in i den nya personen man tvingats att bli från åttonde transiten. Det här är en fantastisk tid för att lära sig något nytt. Inte i form av en ny hobby eller något ytligt, utan på djupet. Det är en tid för att utbilda sig, grotta ner sig i ett ämne som utmanar ens värderingar och filosofi, och bli en själsligt och fysiskt berest person. Skapa sig sin egen moral. Det är svårt att hålla sig inne och i sig själv under denna period. Man vill skrika ut till världen om alla möjligheter och lärdomar man har dragit på sig sen tidigare och vill dela med sig utav.

Saturnus funktion handlar alltid om att definiera och fokusera, blir av med det onödiga i livet, skapa en struktur, ett skelett som håller. Och i nionde huset får man lov att fokusera på sina ideal och definiera vad det är som kopplar ens personliga skelett till den kropp som utgör samhället. Vad har man för livsmoral egentligen? Vad tycker man om saker och ting? Är man en person som har som filosofi att ha ett högt välstånd, en stor familj, hjälpa mindre lottade, kämpa för miljön, skapa bättre möjligheter barn/ungdomar, eller fullkomligt drivs av sin egen talang och sin egen utveckling? Vad är sensmoralen av ditt liv, undrar nionde huset. Vad tror du om din egen existens, om livet, om döden?

Här måste du ta ståndpunkt eller lära dig mer om vad som finns bakom den fysiska verkligheten vi ser varje dag. Vad tror du på? Vad är din ambition i livet och kan du koppla den till den person du är innerst inne? Svårigheter under denna transit dyker upp när man bara gör saker utan att koppla det tillbaka till sin egna persona. Folk hoppar av utbildningar, har problem på sina utforskar-resor, börjar tvivla på sin tro och utmana den. Det är en tid och definition för din tro, kort och gott. Du har nu avhandlat många delar av föregående hus via Saturnus-rörelse genom ditt horoskop: dig själv, dina ägodelar, hur du kommunicerar och skapar nätverk, din familj, din självkänsla, din vardag/jobb, dina närmsta relationer, dina förluster och ditt ego. Nu är tiden kommen för att sätta ihop allt detta med din tro om världen och mänskligheten, och din plats i den. Du är på väg mot toppen (MC och tionde huset) och du måste veta VARFÖR du gör det du gör och VAD det är du gör i livet.

Saturnus på MC eller 10e huset

Mer "offentlig" och pressad än under denna transit blir inte ens förmåga under livets gång. Du har nu nått toppen av så långt upp du kan nå med det du sysslat med fram tills nu, och behöver nu stå till svars inför andras dömande blickar. Här skördar man ofta proffesionellt eller privat genom någon form av utdelning (om man har gjort rätt saker under föregående transiter).

Saturnus känner sig bra i tionde huset som styrs av Stenbocken och dito Saturnus, så det här är en stark transit. Har du återkomsten av Saturnus i 10e eller på MC, så har din karriär nått en peak, och ofta en positiv sådan.

Här är vad du har åstadkommit, varsågod, här är allt du har jobbat mot, säger Saturnus. Ditt "namn", din sociala status, din position i samhället, ditt välstånd blir plötsligt utvärderat och definierat. Du kan nu observera ditt liv utifrån, eftersom alla andra observerar ditt liv också och ger dig ett hum om vart du står och vem du är för dem.

Du kommer antigen till ett slut av vad du har sysslat med senaste 10-15 åren, och vill inte längre vara där, eller så når du det mål du har jobbat mot de senaste 10-15 åren, och kan le nöjt eller behöva ändra kurs. Har dessa mål varit destruktiva eller oproduktiva, blir resultatet därefter.

Kom ihåg, ingen slipper undan Saturnus i sitt eget horoskop. En förmögen finansminster likväl en hemlös missbrukare har sina återkomster och transiter, vilket i detta hus ger just frukten av det man har sysslat och sätter en label på en utifrån samhällets syn på saken. Det viktiga är du har nått den synen du vill ha på dig själv här, och att det du har strävat efter motsvarar verkligheten. Om ditt mål har varit att vara en flerbarnsmamma som hängivit dig åt familjen men alla ser dig som en duktig ekonom istället så uppstår problem när Saturnus vandrar här.

Man känner ofta ett stort ansvar på sig att reda ut saker här, om man råkat ut för fel bild av sig själv för andra. Denna transit korrigerar dit du vill, kontra vad du har de facto uppnått hittills. Alla i ditt liv börjar hålla dig ansvarig för vem du faktiskt är och vad du faktiskt gör, och visst kan det uppstå friktioner, men lever man som man lär, så brukar denna transit istället ge saftig skörd.

Saturnus i 11e huset

Efter trycker utifrån i 10e huset, tvingas man ofta ut/omvärdera vad resultatet av allt hårt arbete (eller avsaknaden utav det) har blivit, och vilken position man nu vill ta i samhället. Det här är en transit av slående insikt och inre utveckling.

Efter hörnhusen som skapar aktivitet (första, fjärde, sjunde, tionde) kommer tid för insikt där man för att smälta ner det som skedde behöver stanna upp och bromsa in (andra, femte, åttonde, elfte huset). Sedan anpassar man sig till det nya och rör sig vidare (tredje, sjätte, nionde, tolfte huset).

Tiden när man stannar upp och bromsar in drabbas man ofta av intensiv insikt kring vad en har sysslat med och vilken position man har tagit inför andra, hur man ser ut "utifrån". Så känns transiten i 11e huset. Du har precis sprungit förbi mål-linjen och måste nu hämta andan och utvärdera loppet mentalt. Vilken influens har du på dina "grupper" av människor? Din familj, dina vänner, din kollegor? Alla som känner till dig. Vem blev du till slut? Det här en "realisation" transit av vad du har åstadkommit hittills, oavsett positiv eller negativ insikt (beroende på vad du har åstadkommit), så är det oavsett en insiktsfull transit.

Om ditt engagemang i den "yttre" världen, dvs allt du gör och i förhållande till andra, har varit meningslöst för dig, så kommer du att drabbas av frustration och hårda tider som gör att du ofta drar dig undan från den offentliga rollen du har haft innan dess och utvärderar på egen hand, egen mental regi. Är du på rätt spår, så växer du tvärtom ytterligare in i de grupper som du har kommit att vara en del utav, och når insikt kring din åsikt om dessa grupper (med grupper menar jag både jobb, vänner, fritidsverksamhet, familj och alla andra små nätverk av människor man har omkring sig). Den negativa frustration manifesterar sig ofta i att man drar sig ur olika grupperingar och avslutar sitt engagemang i dessa. Det här kan vara en väldigt bitter period för den som inte har gjort aktiva, rätt val fram tills nu, och följt yttre stimuli istället för sina inre. 7-12e huset är den tiden vi skördar det vi har sått under 1-7e huset transiterna, och Saturnus i 11e ger dig antigen en bitter eller ljuvlig insikt om vad du har uppnått och vad du är en del utav.

Saturnus i 12e huset

The end of a cycle. Och samtidigt en förberedelse inför nya tider. Efter 11e huset bitande eller härliga insikter, får man en möjlighet att påbörja en helt ny cykel i sitt liv och göra om, göra rätt om man så vill.

En ny vision kan ta form, nya mål behöver snart formas och skapas. Men allt detta sker först när Saturnus närmar sig och passerar Ascendenten och sedan fortsätter genom första huset. Då kan en konkret formulera vart man ska och hitta sin väg igen. Oftast gör man upp med det gamla och påbörjar något nytt under Saturnus i 12e fram tills Asc.

I 12e huset upplöses saker och känns oklara, svåra att rationalisera och förklara för sig själv. Har man till exempel planeter i sitt horoskop 12e huset, så har man ofta svårt att känna den planetens påverkan på ens persona och kan liksom inte riktigt greppa eller analysera dess funktion. Den är omedveten och svår att få tag på.

Det är som en deja-vu känsla, eller en tanke som precis var där men nu är simmar vagt på minnets näthinna. Man tror sig kunna komma ihåg, man känner på sig något bekant, men det går inte att sätta ord på eller framkalla tydligt i sinnet. Det är 12e huset. Därtill är det berusningens hus då man dämpar medvetandets funktion och ger en boost åt sitt omedvetna när man berusar sig.

Likaså dissolveras Saturnus benhårda struktur i 12e huset och man pustar ut, stannar upp och ser sig om igen. Likt åttonde huset har man passerat slagfältet, men nu ser man knappt det för all dimma som omger en. Man måste hitta en ny väg, famlandes i dimman ett tag. Det är en förvirrande tid, och det kan kännas som att man inte har några mål eller riktning i livet. Man kan isolera sig och känna sig nere. Man står handfallen och känner "men vad sker nu då?". Det är en helt naturlig känsla när Saturnus passerar 12e och meningen med denna transit är just att skapa ett nytt mål att sträva mot. Men det gamla måste få lov att upplösas först, och det måste medvetandegöras.

Dra dig tillbaka från det du har gjort tidigare, kämpat mot eller nått till (minska aktiviteten i vilket fall) och ge dig ensamtid att utvärdera och skapa nytt. Insikterna från 11e har fallit och nu är det tid att drömma vidare, drömma nytt och drömma annorlunda. När en dröm eller vision går i kras, så skapas en annan. Livet fortsätter oavsett vad du gör, så ge dig själv tiden att blicka inåt, förstå ditt syfte och forma kommande åren därefter. Se det som ett pånyttfödelse, oavsett hur gammal du är. Var dock redo för starka drömmar (faktiska drömmar under natten), minnen som flyter upp, smärtsamma ibland, och i vissa fall dyker även bilder upp på näthinnan som man inte vet vart de kommer från. Man kan ha många spirituella upplevelser under denna tid, speciellt om någon gått bort tidigare i ens liv. Ge dig tiden att reflektera, sluta stirra in i skärmar som drar din uppmärksamhet från dig själv. Det är dags för ett nytt kapitel i livet.


All kärlek, Alex.


44 visningar1 kommentar

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Unknown member
Nov 08, 2023

Jepp andra återkomsten nu för mej. undrar om det är för att Saturnus styr stenbocken som du menar att det kan vara olika hus.. fattade inte riktigt det

Like
bottom of page