top of page

Moon's Nodes/Mån-Noderna

Uppdaterat: 25 aug. 2023

Idag tänkte jag ta upp ett ämne som kanske inte är det första man börjar fundera på när man börjar med astrologi.


En bra generell hänvisning när man börjar rota runt i sin egen karta (börja alltid där) är att först titta på planetplaceringar. I vilka tecken är dina personliga planeter? Titta på Solen, Månen, Merkurius, Venus och Mars, Ascendenten, IC, MC och Descendenten. Titta övergripande på din karta, vart finns det mest koncentration? Samla sedan ihop de stjärntecken där du har mest koncentration av planeter och aspekter, det är din grund. Din energi-grund som du står på. Fundera på vilket element dessa tecken tillhör. Är du en koncentration av luft, vatten, jord eller eld? Saknar du något element? Läs på om varje planet i det specifika stjärntecknet. Det ger en bra överblick över det som man består av.

Steg nr 2 är att börja kika på aspekterna och figurerna som planeter i ditt horoskop skapar till varandra, och hur ditt psyke och dina "lager" av dig själv, förhåller sig till varandra. Titta främst på exakta aspekter, det är de starkaste och mest påverkande. Börja sedan titta på vilka hus som dina planeter står i, och du ser vilka delar av livet som påverkas mest av din inre energi, och vart det mesta av ditt liv spelar ut sig. Sen kan man börja titta på fixerade stjärnor, olika punkter i horoskopet, etc.

De flesta astrologer refererar till ett horoskop som en teaterscen, ditt livs teater. Planeterna är skådespelare med olika roller (det medvetna, det undermedvetna, ens sinnesförmåga och tal, ens handlingskraft och förmåga till action, ens sensualitet och kärlek till sig själv och omgivningen, ens samhällsfunktioner, etc). Zodiaken (12 stjärntecknen) är scenen där allting utspelar sig, på olika sätt, beroende på vilka stjärntecknens kvalitéer du har i dig, och aspekterna är relationen mellan skådespelarna på scenen. Är dessa i en konflikt, eller är det en mysig, harmonisk scen? Husplaceringarna är vart någonstans i livet detta utspelar sig i största mån. I hemmets trygga vrå? I relation med andra? När du reser? Studerar? Etc.

Detta är en uppställning och en förståelse av horoskopet som jag har burit med mig sedan jag startade med astrologi, och den ger en bra förståelse för hur ens horoskop och dess delar fungerar.Som en del av denna teaterscen finns också två viktiga punkter; Mån-Noderna, också så kallade ödes-noder, Moon's Nodes, och gammal hederlig karma.

Vad är dessa punkter och vad betyder dem?

Mån-Noderna (Norra Noden och Södra Noden) står alltid i opposition till varandra, och har en växelverkan sinsemellan. För att förklara det rent teoretisk, vad dessa punkter innebär astronomiskt sett, så är det punkter som visar var Månens, Soles och Jordens omlopssbanor möts med varandra.


Så ser Noderna ut i horoskopet!


Alltid i opposition till varandra, alltså i två motsatta stjärntecken, och i samma grad i dessa två tecken.

Vi börjar med den Södra Noden, den upp och nervända hästskon. Mån-noderna ses generellt sett som karmiska väg som du behöver följa i livet för att genomleva det som du är menad för i detta livet, på en själslig nivå. Noderna visar själens väg, vad den vill uppnå med inkarnationen.

Den Södra Noden är tidigare liv, den karman och det bagaget du tar med dig från dina förra livstider. Det är det som du ÄR i dagsläget, och det som kommer alltid att dra dig tillbaka till din trygghet, det är det som är välbekant, det som är duktig på och där du är bekväm.


Till exempel, om du har din Södra Nod i Vågen i 7e huset, så är du en person som är duktig på att bygga relationer, du försöker alltid skapa bra stämning runt omkring dig och i situationer som du befinner dig i. Det är naturligt för dig agera så, på gott och ont. Du är en medlare, du lägger mycket fokus på relationer i detta liv och är naturligt duktig på att skapa sociala och harmoniska miljö. Det betyder samtidigt att du förmodligen kör över dig själv i din ambition att alltid göra alla nöjda, och undvika att stöta ihop med någon. Vi tittar då på din Norra Nod som är i motsatstecknet Väduren i första huset. Den kräver av du tar ett kliv, ett obehagligt kliv för någon som har Södra Noden i Vågen, att skita i alla andras åsikter och bryta sociala regler. Vara självisk, och se till dina egna intressen. Våga säga ifrån, och kanske till och med köra över andra, något som är otroligt svårt för alla Vågar. Samma sak gäller om det är en motsatt relation, den Södra Noden i Väduren och Norra i Vågen. Då ÄR du en person som lätt kör över andra, är ofta så ivrig att du inte hör andra, mycket självständig och vandrar genom livet på egen hand, och bejakar dina egna intressen. Din ödesväg är då istället att sträva mot att bli mer som en Våg, skapa nära relationer och lyssna till andras råd och bejaka relationer framför dina egna intressen.

Växelverkan mellan Noderna visar på var du kommer ifrån och vad du redan är (Södra Noden), till dit du ska och hur du ska utvecklas (Norra Noden). Norra Noden är alltså dit du ska sträva och det du ska lära dig, det okända och obekväma i många fall, som inte är naturligt för dig. Norra Noden kan ses och kännas som något ouppnåeligt, som ett högt berg som kräver en svår väg att ta sig igenom, en ansträngning som bryter mot det som är bekvämt för dig. En utmaning. En livsutmaning.

Norra Noden (dit du ska) är samtidigt en självklar, naturlig, inneboende strävan. Du VET att det är dit du borde, att du måste få säga ifrån för att inte bli överkörd, men du måste tvinga dig själv att bli den personen som din Norra Nod vill att du ska bli, för det kräver en förändring som inte är naturlig för dig. Men du kommer alltid att känna denna strävan inifrån och tycka att det är självklart när du se dina Noder, att det är klart det är dit du ska.

Så för att sammanfatta; den Södra Noden är ett självklart och ofta destruktivt beteende, något du inte kan komma ifrån och något som inte känns främmande, det är den du är och det du kan. Din comfort-zone. Den Norra Noden är den du ska bli och dit du ska sträva. Titta först på vilka stjärntecken dina Noder faller i, och vad dessa stjärntecken har för kvalitéer och symbolik. Titta på stjärntecknet där din Södra Nod är, det är DU, det är din comfort-zone och på gott och ont, det du redan representerar. Titta sedan på Norra-Noden som står precis på andra sidan Zodiaken. Tänk efter, visst är många av det stjärntecknets kvalitéer det du saknar och tycker är jobbigt?

Det finns många olika variationer på hur Noderna ser ut i personliga horoskop. Ha som utgångspunkt att om Noderna står i någon aspekt till dina planeter i ditt horoskop (speciellt Sol, Måne, Merkurius, Venus eller Mars), så är det en ödesväg som du behöver gå som är oundviklig och som du hela tiden kommer bli pushad mot, och inte kunna undvika. Noderna i aspekt till personliga planeter är mer "krävande" och det finns ett ständigt inre driv att utvecklas mot den Norra Noden. Skapar man inte det i sitt liv, och jobbar inte igenom Noden, så kommer ens psyke att bli lidande. Och mycket i ens liv också!


Är dina Noder i aspekt med yttre planeter (Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto) så kommer du automatisk bli inslängd i situationer i livet som tvingar dig att bli till det som din Norra Nod kräver, det är nästan inget du kan påverka själv, utan måste finna dig i. Du kan också vara involverad i karmiska situationer i samhället pga detta. Generellt sett: människor med många aspekter från yttre planeter i horoskop, brukar oftast bli levererade situationer utifrån som tvingar in dem i det som deras horoskop är. Har man inga aspekter från yttre planeter till sina personliga planeter, så har man mer utrymme och frihet att skapa sig den verkligheten som man vill ha, eller stanna i avsaknad utav den, vilket är samtidigt en stor utmaning då mycket av det ansvaret ligger på en själv.

Noderna är kraftiga på så sätt att det är en energi som du aldrig kan komma ifrån, det är en ständig inre påtryckning från det som vi kallar för själen, som ibland viskar och ibland skriker. Om du inte aktivt strävar till att röra dig dit din Norra Nod kallar så kan du hamna i olika psykosomatiska avvikelser, för du gör inte det som ditt väsen kräver av dig. Depressioner är ett typiskt symtom på att man inte följer sina Noders väg. Vi alla har en inre röst som ett kompass som berättar för oss om vi är nöjda med vår tillvaro eller inte. När du inte är nöjd med din tillvaro, ta en titt igen på din Norra Nod. Vilket stjärntecken, vilket hus? Det är dit du ska, det är beteenden du vill utveckla och hålla fast vid. Se alltid Södra och Norra Noden som en helhet, en väg som du vandrar på. Din utveckling. Från Södra till Norra.


Är Södra Noden i Kräftan så har du med dig från start att vara väldigt mån om din familj, och din trygghet, din lilla vrå där du är i samspel med ditt känsloliv. Du har ett väldigt intensivt känsloliv som kan skymma den krassa verkligheten och lägga en dimridå över det som faktiskt behövs göras. Du kan vara väldigt isolerad från det stora, farliga, yttre välrden (så som du ser den). Din väg att gå är alltså till Stenbocken (motsatstecknet där Norra Noden är). Du behöver mer ihärdighet, mer discplin, högre ambitioner, mer strategi, och att se på världen mer praktiskt och cyniskt, slita dig loss från känslorna, och ihärdigt jobba mot dina mål, ÄVEN om du inte känner för det. Du måste helt enkelt blir mer distansierad till dina känslor.


Tolka dina Noder på det sättet, utifrån vilken symbolik som de stjärntecken som de faller i, har. Sedan tittar du på husplacering, ligger Södra Noden i andra huset till ex? Du är duktig på att samla på dig tillgångar och hålla dig i trygghet hemma. Norra Noden kommer alltså naturligt falla i 8e huset, du behöver bli mindre bekväm och materiella, fokusera på dina känslor och mörker, utforska dina rädslor och inre tvång. Du behöver inse att du inte behöver äga någonting alls för att hitta sann lycka, och livet kommer troligtvis se till att visa dig det!


34 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page