top of page

MÅNFASER - HUR DU ANVÄNDER MÅNEN I VARDAGEN!

Imorgon 12/12, är det återigen en Nymåne, denna gång i Skyttens 20e grad. Var 14e dag är det antingen Nymåne eller Fullmåne, och vad innebär det för oss vanliga dödliga, i vår vardag? Månen och Solen utgör kärnan för livet på Jorden, både biologiskt och symboliskt. Solen ger liv med sin strålning, och Månen påverkar livet genom den gravitationskraft hon utövar med Jorden.


Månens olika faser under 30 dagar är extremt viktiga för allt liv på Jorden, och specifikt för den feminina energin, YIN. Du som har mycket Yin-energi i ditt horoskop, är bärare av en livmoder, har mycket vatten-placeringar i horoskopet, kommer definitivt vara mer påverkad av Månens cykler än andra. I synnerhet om du har planeter i Kräftans tecken. 


Så, hur påverkar olika Mån-faser vårt liv, och hur kan vi anpassa vår dagliga verksamhet, vårt känsloliv, vår själsliga riktning, våra behov och rutiner, till Månens 30 dagars cykel?

 

Det finns tveklöst ett stort fokus på Nymånen och Fullmånen inom olika läror, och självklart är dessa två tillfällen varje månad mycket viktiga att rikta sin energi mot, för att få det önskade flödet i sitt liv. Misstaget man lätt kan göra är att endast fokusera på Nymåne och Fullmåne, vilket jag ofta ser hos dem som precis börjat lära sig astrologi.


Månen är den snabbaste himlakroppen i Sol-systemet och utgör i allra högsta grad endast en daglig påverkan på våra liv, likt vårt humör och känslotillstånd som skiftar från dag till dag och vecka till vecka. Stora händelser och teman i livet hänger sällan ihop med just Månens dagliga rörelse, om inte det rör sig om Mån-förmörkelser. Så, se Månens cykler och nedan råd som ett sätt att rikta din vardag mot den mest produktiva och givande versionen, snarare än att se Månens påverkan och speciellt Nymåne/Fullmåne som några avgörande dagar för hela ditt liv. 


Med det sagt! Låt oss bryta ner Månens månatliga resa genom Zodiaken. 

 

Månens fulla cykel och påverkan under 30 dagar (från Nymåne till Nymåne), kan delas in i fyra olika faser, där varje fas pågår under ca en vecka.

De 2 första veckorna från Nymåne till Fullmåne = växande Måne.

Resterande 2 veckorna från Fullmåne till Nymåne = avtagande Måne.


Sen börjar cykeln om! 

 

Så här delas faserna in.

 

Fas 1 - Månen konjunktion Sol i ett tecken påbörjar cykeln (Nymåne) = vecka 1

Fas 2 -Växande Måne ställer sig i kvadratur till Sol = vecka 2

Fas 3 - Månen opposition Solen (Fullmåne) = vecka 3

Fas 4- Avtagande Måne kvadratur Sol = vecka 4


Exempel för morgondagens Nymåne i Skytten blir då:


Fas/v1 - Nymåne: 12-19 December

Fas/v2- växande Måne: 19-26 December

Fas/v3 - Fullmåne: 26 December - 3 Januari

Fas/v4 - avtagande Måne: 3-10 Januari

 

Den gyllene regeln är att initiera saker och förändring i sitt liv under V 1-2 (Nymåne och 2 veckor fram), samt avrunda saker och projekt under V3-4 (Fullmåne och 2 veckor fram), lagom till nästa Nymåne.


Under V1-2, (Nymåne och 2 veckor fram) när Månen är växande, ser vi ofta en förhöjd aktivitet, mer energi och mer ruljans i det man tar sig för, varpå du gärna vill planera in viktiga saker (speciellt viktiga samtal, beslut, nya projekt) de första 2 veckorna efter en Nymåne. 

 

Under V3-4 (Fullmåne och 2 veckor fram) när Månen är avtagande, är energin generellt sett lägre, aktiviteten är lägre, reaktionerna är långsammare och känslorna är mer intensiva. Här vill du planera in saker som inte kräver lika mycket resurser och beslut från dig, som tillåter dig att slappna av, reflektera, sova ut, komma i kontakt med dina känslor. Vända blicken inåt helt enkelt under den perioden. Under fas 3-4, lagom till nästa Nymåne, vill man avsluta sina projekt, och ladda upp med nya mål till Nymånen. 

 

Så här kan du tänka. Notera dagen då Nymånen sker (och i vilket tecken), och räkna 7 dagar framåt i taget från den dagen, i 4 veckor. Där har du Månens 4 faser. 

 

 • Dag 1 - 7 från Nymånen = en inre process att forma något, här vill du planera, väga för och nackdelar, undersöka information och resurser kopplade till det du vill göra. Helst färre praktiska och yttre handlingar. Endast planering och fundering. 

 

 • Dag 7 - 14 dagar från Nymånen = processen kan ta form på ett yttre plan, energin är högre och du kan köra igång med handling kopplat till ditt projekt, aktivt agera ut allt du vill åstadkomma. 

 

 • Dag 14 - 23 från Nymånen = aktiv handling bör sakta ner, och nu är det dags att börja slutföra och knyta ihop ditt projekt, eller avsluta ett delmål i ett större projekt (har du ett större projekt du vill ta dig an, så är ett bra tips att dela upp det per månad, kopplat till Mån-cykeln, det kommer ge absolut bäst utfall). Påbörja under vecka 3 bara sådant som du kan avsluta under kommande veckan. Allt som du inte hinner påbörja och avsluta kan du lämna till nästa Nymåne. 

 

 • Dag 23 - 30 från Nymånen = sista veckan inför nästa Nymåne, nu börjar processen vändas inåt, och det är istället en tid för att dra ner på aktivitet och energi, reflektera över hur det har gått med ditt projekt, dina delmål, avsluta det du påbörjat och reflektera över vilket nästa blad du vill vända i livet inom en vecka, när du igen står inför en Nymåne.

 

Hur kan man då bäst anpassa sina handlingar och projekt till vilket tecken Månen är i varannan dag, men i synnerhet VAD bör du påbörja under en Nymåne i ett specifikt tecken, som kan ge en extra boost till olika typer av projekt i livet. Speciellt gynnsamt är det att hålla på med saker som hör ihop med de teman vars tecken Nymånen sker i.

 

När Nymånen sker eller Månen befinner sig i:

 

 • Väduren: All kontakt med myndigheter, chefer, auktoriteter. Projekt som kräver mod och våghalsighet, tänk ringa läskiga samtal eller tala inför folk. Ta emot gäster och sällskap. Träning och all form av personlig utveckling. Resor och turism. Ha gärna på dig röda färger och ät röd mat när Månen är i Väduren.

 • Oxen: kreativt, skapande arbete och fritid/hobby. All form av finansiella avtal och transaktioner. Allt pengautbyte, alla köp. Allt som har med fastighet/bostad att göra. Ta emot gäster och sällskap. Renovering/bygg i hemmet. Odling och trädgårdsarbete. Ha gärna på dig blåa färger och omge dig med blått, mat, saker när Månen är i Oxen.

 • Tvillingarna: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. All form av finansiella avtal och transaktioner, kortare resor, skrivande, dialog. Pengautbyte, diverse transaktioner. Signa avtal och viktiga papper. Resor och turism. Ha gärna på dig gula färger och omge dig med gul mat och saker när Månen är i Tvillingarna. 

 • Kräftan: Allt som har med fastighet/bostad att göra, även hemmet rent konkret. Träning, kost och all form av personlig utveckling. Resor och turism. Renovering/bygg i hemmet. Projekt med familjen. Ha gärna på dig gröna färger och omge dig med grön mat och saker när Månen är i Kräftan. 

 • Lejonet: Börja ett nytt jobb. Kontakt med myndigheter, chefer, auktoriteter. Ta emot gäster och sällskap. Påbörja en ny kurs, fritidsaktivitet, personlig utveckling + putsa på utseende så som klipptid, färgning av håret, manikyr, shopping, etc. Ha gärna på dig röda färger och omge dig med röd mat och saker när Månen är i Lejonet. 

 • Jungfrun: forskande, analytiskt och intellektuellt arbete, organisering, bokföring. Sysslor som annars är urbota tråkiga. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. All form av finansiella avtal och transaktioner. Signa avtal och viktiga papper. Allt som har med fastighet/bostad att göra. Resor och turism. Odling och trädgårdsarbete. Hälso-projekt kopplad till kost och träning. Ha gärna på dig blåa färger och omge dig med blå mat och saker när Månen är i Jungfrun. 

 • Vågen: kreativt, skapande och fritid/hobby. Ta emot gäster och sällskap. Resor och turism. Aktiviteter utanför hemmet, gärna i sällskap med andra. Förhandlingar. Putsa på utseende så som klipptid, färgning av håret, manikyr, shopping, etc. Ha gärna på dig gula färger och omge dig med gul mat och saker när Månen är i Vågen. 

 • Skorpionen: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. Träning och all form av personlig utveckling. Ha gärna på dig gröna färger och omge dig med grön mat och saker när Månen är i Skorpionen. 

 • Skytten: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. Börja ett nytt jobb. Ta emot gäster och sällskap. Resor och turism. Ha gärna på dig röda färger och omge dig med röd mat och saker när Månen är i Skytten. 

 • Stenbocken: Börja arbetsprojekt. Börja ett nytt jobb. Renovering. Träningsprojekt. Resor och turism. Fysiskt arbete. Ha gärna på dig blåa färger och omge dig med blå mat och saker när Månen är i Tvillingarna. 

 • Vattumannen: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. Var utanför hemmet och engagera dig med andra i samhället. Höj din kunskap. Ha gärna på dig gula färger och omge dig med gul mat och saker när Månen är i Vattumannen. 

 • Fiskarna: kreativt, skapande och fritid/hobby. Spiritual practice. Träning och all form av personlig utveckling. Resor och turism. Meditativt arbete. Inspireras av musik, film och berättelser, skapa.  Ha gärna på dig gröna färger och omge dig med grön mat och saker när Månen är i Fiskarna.

 

Om det är för mycket att följa Måne i tecken varannan dag, så håll dig till att veta i vilket tecken Nymånen sker och anpassa vad du planerar, gör, refleketerar över och avrundar, under kommande 4 veckorna. Således, from imorgon och i 4 veckor framåt bör vi alla fokusera mer på Skyttens teman, som kommer gå mest framgångsrikt. From 3/1 och 4 veckor framåt, är det istället Stenbockens teman som vi vill lägga extra energi på, osv. 


Kom ihåg att Månens projekt inte behöver vara livsavgörande, utan är definitivt av mindre, daglig karaktär. Rutiner, hälsa, kost, dagliga aktiviteter, saker du vill göra i hemmet och i ditt dagliga arbetsliv, faller definitivt mer under Månens cykel, än till ex att renovera och flytta (även om du gott kan starta igång större projekt under Nymåne också). Exempel är att påbörja en kurs inom något du vill bli bra på när Nymånen är i Lejonet eller Skytten, eller att ha mer sociala kontakter och umgänge efter en Nymåne i Vågen. Forska djupare i dig själv eller något du vill veta mer om när en Nymåne ät i Skorpionen, etc. 


Så, håll koll på Månen och styr upp din vardag, dina projekt, dina rutiner och beteenden i samförstånd med Månens 4 faser. 


Allt gott! / Alexandra Alvis.

473 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page