top of page

MÅNEN/SOLEN I HOROSKOPET - ASPEKTER

Solen och Månen i ditt horoskop. De två viktigaste faktorerna som utgör dig. Förhållandet mellan Solen och Månen i ett horoskop utgörs av vilka stjärntecken dessa befinner sig i, och således vilken aspekt som uppstår dem sinsemellan. Ständigt hamnar Solen och Månen i trigon, sextil, kvadratur, opposition och konjunktion till varandra, när Månen rusar genom sin månatliga cykel.


Solen och Månen hamnar i en trigon till varandra när båda befinner sig i stjärntecken som tillhör samma element. Dvs båda är i till exempel Lejon, Väduren eller Skytten (eld), Stenbocken, Oxen eller Jungfrun (jord), Tvillingarna, Vågen eller Vattumannen (luft), Kräftan, Fiskarna, Skorpionen (vatten). Det finns en enorm fördel med att ha en trigon mellan sin Sol och Måne. Det finns ett naturligt harmoniskt flöde mellan stjärntecken som tillhör samma element, dessa fattar varandra utan att någon energi behöver spillas. Det är harmoniskt, det är lätt, det är enkelt och det som utgör kärnan av ens individualitet, fungerar utan några svårigheter. Det man identifierar sig med (Solen) krockar inte med det man känner, upplever och framför allt behöver (Månen). Trigon mellan Sol och Måne i horoskopet pekar också ofta (inte alltid) på en harmonisk och enkel relation mellan ens föräldrar.

Vi vill gärna tro att vi vet vilka vi är och hur vi stillar våra behov, men sanningen är att vi inte alltid gör det, utan går på någon form av omedveten instinkt som slänger in oss i olika beteenden. I detta fall, med en trigon mellan Sol och Måne, så är dessa instinkter välfungerande. Den man är och vill vara och det man ger sig själv för att må bra, lirar väl ihop. Ens behov överensstämmer med den identitet man har. Man kan se sig själv som en hyffsat harmonisk och välfungerande individ med trigon mellan ens Sol och Måne.


Mycket trevlig aspekt att ha helt enkelt, det är två energier som göder och förstärker varandra. Säg att man har en Tvilling-Sol och en Vattuman-Måne. Tvilling-Solen is all about att ta till sig ny information och dela med sig utav den till andra, medan Vattuman-Månen BEHÖVER djup kunskap inom ett ämne och att dela sig själv med andra människor. Bra kombo va? Ens JAG och ens BEHOV är på samma spår, och söker samma typ av beteenden. Ett annat exempel är en Skorpion-Måne kombinerad med en Fisk-Sol. Fisk-Solen känner starkt för att förstå och hjälpa andra, medan Skorpion-Måne BEHÖVER fördjupa sig i andras känslor och lära känna någon på djupet, och på så sätt hjälpa. Dessa två ambitioner går hand i hand, precis det som en trigon mellan ens Sol och Måne alltid skapar. Personliga och själsliga ambitioner/behov som går hand i hand.

Nästa fantastiska aspekt är konjunktionen mellan Sol och Måne i ett horoskop, vilket innebär att man är född under en Nymåne. Månen och Solen är i samma tecken. Är man född under en Nymåne kan man uppleva en ännu större helhet i vem man är, eller snarare absolut ingen distinktion mellan den man upplever sig vara och hur man tillfredställer sina behov, för att kunna vara den personen. Även här ser vi ofta föräldrar som är tillsammans livet ut, är väldigt lika eller sammansvetsade. Här har man sällan problem med att skapa sig en trygghet som överensstämmer med ens behov och identitet. Ens undermedvetna instinkter är ALIGNED med den individ man önskar vara. Däremot kan Nymåne-människor bli väldigt ensidigt i ett utövande av samma typ av beteenden, istället för att göda olika beteenden och delar av sin personlighet. Man är VÄLDIGT prominent i en typ av energi (som representeras av det stjärntecknet där Solen och Månen är). Kort och gott blir man hel, men ganska ensidig.

Ex: Sol och Måne i Skytten KOMMER att vara ute i världen och ute på äventyr, det finns inte så mycket annat den vill göra, det är dennes kall inifrån. Inga andra behov, och således inga andra möjligheter till utveckling. Sol och Måne i Jungfrun kommer att pyssla loss hemma och hitta njutning i att damma av i huset, det är vad hon vill och behöver, men inget mer. Det finns helt klart en inre harmoni och förmåga att tokfokusera på ett par specifika beteenden, men man kan lätt fastna i beteenden och vanor som blir enormt svåra att bryta och byta till andra beteenden. Det man har, är en enorm tillgång till just den energin som förmedlas av det tecknet där Solen/Månen är, och man gör bäst i att exploatera detta fullt ut! Människor som är födda under Nymånen upplevs som lite ovanliga och speciella och har ett väldigt tydligt uttryck av det stjärntecknet där Solen/Månen är.

En annan trevlig aspekt är den som kallas för sextil. Sextilen uppstår när Solen och Månen befinner sig i stjärntecken vars element stämmer överens med ett annat. Dvs jord/vatten kommer väl overens, likaså luft/eld. Sextiler skapas mellan alla stjärntecken som tillhör antingen jord och vatten, eller eld och luft. En sextil i horoskopet mellan en Sol och Måne är en harmonisk aspekt, som oftast inte känns av extremt mycket av individen. Saker funkar som de ska helt enkelt med sextiler, men inte mer än så. Man är en fungerande person som inte reflekterar särskilt mycket kring hur ens medvetna jag och omedvetna jag går ihop och fungerar. Detta för att inga problem eller konflikter uppstår mellan dessa två delar av ens personlighet, och allt flyter på. Sextiler generellt sett går förbi tämligen obemärkta, eftersom de varken tillför eller drar iväg energi, den är där och den funkar, kort och gott.

Nu till det mer knepiga; kvadratur. Det är nämligen den svåraste aspekten att ha mellan sin Sol och Måne, och där kan ni ta mig på orden, eftersom vederbörande har en exakt sådan. Kvadraturer uppstår mellan tecken som tillhör samma kvalité, dvs: kardinala tecken (Vädur, Våg, Stenbock, Kräfta), fasta tecken (Oxen, Skorpionen, Lejon, Vattumannen) eller rörliga tecken (Jungfrun, Tvillingarna, Fiskarna och Skytten). Som ni ser så är det ett stjärntecken från varje element som också tillhör en kvalité och ovannämnda kommer inte så bra överens med andra i sin egen grupp, vilket skapar en friktion i hur man ska uttrycka sin personlighet och möta sina behov, om man har Sol/Måne i dessa.

Det uppstår en konflikt mellan vad man vill och vad man behöver. Vem man är och hur man ser till att göda det, är långt ifrån överens. Instinkter och impulser från Månen är i KONFLIKT med den personen man vill vara och identifiera sig med. Ett bra exempel är Stenbock och Våg som är i en kvadratur till varann. Sol-Stenbocken behöver nå mål, planera, jobba hårt och hålla på resurser medan Mån-Vågen vill och behöver njuta av livet, äta och dricka gott, gärna slösa tid och pengar på det. Inre slitning, välkommen. Hur kan en ambitiös och seriös Sol i Stenbocken nå sina mål om dennes impulser och instinkter är att leva det goda livet? Den inre konflikten blir påtaglig, och personen slits mellan helt olika typer av beteenden, och kan klandra sig själv ordentligt för det. “Varför kan jag bara inte göra det jag VET att jag ska?!”. För att emotionella impulser och behov står i vägen.

Eller Sol-Skorpionen som vill hålla inne på information och skydda sitt känsliga inre från andra människor, ihop med en Lejon-Månen som prompt behöver synas och bli bekräftad av andra, för att må bra. Den vill visa upp sig, medan Sol-Skorpionen vill förbli anonym. Självklart kommer personen som har dessa två att klandra sig själv när dennes Lejon-Månen “agerar ut” än en gång. Jungfru-Solen som vill ha kick-ass struktur och identifierar sig med att arbeta och producera, medan dennes Tvilling-Måne skapar kaos överallt den går och spenderar flera timmar på att läsa om något, istället för att arbeta. Denna inre konflikt beror på att man behöver möta både Solens och Månens behov för att känna sig hel, men det är beteenden som motsäger sig varandra, vilket gör att man undrar "varför fungerar inte jag?" och "hur fan ska jag göra för att vara den jag VET att jag är?", “varför vill jag göra en sak, men gör en annan?”.


Knepigt minst sagt, och kräver en medveten ansträngning för att balansera behov (Månen som vill läsa tidningen istället för att arbeta), och ens identitet (Solen som MÅSTE lägga undan tidningen och sätta sig och arbeta). Det är ingen lätt process, eftersom den uppstår varje dag, men det är också denna ansträgning som leder till utveckling och etablering av fungerande vanor.

Sist men verkligen inte minst, så har vi oppositionen mellan Solen och Månen. Opposition uppstår mellan två planeter som är i tecken mitt emot varandra. Har man en opposition mellan Solen och Månen i sitt horoskop, så är man född under en Fullmåne. Bara det, hör ni. Fullmånen förknippas ju med en massa mystiska saker, och visst är det speciellt att ha en sådan relation mellan sin Sol och Måne. Fullt upplyst och synligt vad det är som inte fungerar i en, men desto svårare att föra samman.

Finurligt nog så skapar den en balans, då oppositionstecknen må vara olika, men samtidigt fyller på varandras svagheter, och hjälper energierna att fungera i samspel. MEN, endast om man applicerar sig själv för att medvetet skapa en sådan balans. Den sker inte av sig självt, men den KAN fungera och vara enkel till slut. Är man född med en opposition mellan Sol/Måne, så har man en väldigt kraftfull förmåga att skapa en inre balans mellan två helt olika delar av sin personlighet, men det kommer att kräva arbete och medvetenheten kring ens impulser och instinkter. Sol och Måne i opposition, fungerar inte utan varandra (till skillnad från kvadraturen där man ändå kan “halta på” rätt bra). En ovilja att arbeta med att balansera upp dessa två, kan däremot leda till att man lär sig att stänga av den ena delen av sin personlighet helt, och bara använda sig utav en motor, antingen Solens eller Månens beteenden, beroende på vilken som drar i oppositionen starkast.


Detta skapar beteenden som kan kallas för att vara "two-faced", antingen är man Månens egenskaper eller Solens egenskaper. Eller så skiter man helt i att spela ut den ena utav dem, och överkompenserar med den andra istället. Exempel: En Vädurs-Sol med Månen i Vågen anser sig inte vilja ha relationer eller har svårt att behålla långvariga relationer, för att dessa “står i vägen” för dennes individualitet och frihet. Tolkning: Sol-Väduren har stängt av sina behov och känslor, för att slippa kompromissa. Resultat: Sol-Väduren mår dåligt, för att den inte får sina relationsbehov (Månen i Vågen) mötta. Eller, samma Vädurs-Sol känner att den verkligen behöver få sina behov mötta, och spelar ut sin Måne i Vågen i en relation, “jag behöver dig”, “du och den här relationen är viktig för mig”, men sen när behovet är mött…. då finns inte dessa löften kvar. Vädurs-Solen är återigen ensam tills nästa impuls av att ha relationer dyker upp. Är det rätt väg för en Vädurs-Sol att få sina behov (långvariga och menigsfulla relationer) mötta?


Självklart inte. Rätt väg att gå vore: förstå att långvariga och menigsfulla relationer är ett absolut avgörande behov för Vädurs-Solen att bygga på sin individualitet och se sig själv för den man är. Hitta och bygga relationer som förstår vikten av frihet och individualitet och komma över rädslan att alla relationer kommer på något sätt hindra detta.


Fullmåne-personer har en naturlig förmåga att spela ut två väldigt skilda energier, en i taget, eller med lite medveten anstränging, lära sig att kombinera dessa till en väldigt kraftfull och hel kärna. Få full pott.


Tänk er själva: Sol-Stenbock å ena sidan, iskallt rationell och ambitiös, men Kräft-Måne å andra sidan, ett empatisk djup och djup förmåga att känna av och BEHÖVA andra människor. Ett Sol-Lejon som gillar att glänsa i andras blickar och fokusera på sig själv, tillsammans med en Vattuman-Måne som skapar sociala grupper och är en i gänget. Sol-Jungfru som är pragmatisk och rationell och tror endast på fakta, med en Fisk-Måne som KÄNNER att det finns något mer där… något större än bara det man kan se och bevisa. Sol-Oxen som vill ha det materiella och det som är i direkt fysisk närhet kombinerat med en Skorpion-Måne som vill ha ett rike av känslor, förnimmelser och känner på sig sådant som inte syns. Låter man dessa två olikheter spela ut sig utan ansträngning, som blir man en person fylld av motstridigheter, inre konflikter, problem i relationer och personliga svårigheter. Förstår man sina naturliga instinkter och beteende, och ger plats till båda, sammanför dem med en medveten ansträngning, så blir en kraftfull helhet. En person född under en Fullmånen har kapacitet att ha alla resurser som den behöver, om den lär sig att använda sig av båda energierna, och inte stänga av någon del utav sig för att den känns obekant.


Har du någon aspekt mellan din Sol och Måne? Hur känns den?


Med all kärlek, Alex.


324 visningar6 kommentarer

6 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Dec 06, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

du är helt fantastik, Alex !!!!!!

Like

Unknown member
Dec 03, 2023

Jag är född med en opposition mellan min sol fisk och Jungfru måne. Och det är inte förrän nu som jag läste det här som jag förstår varför jag ständigt kan vara i konflikt med mig själv. Känner in väldigt mycket, men samtidigt försöka tänka realistiskt och logiskt. Det kan blir kaos i huvudet och jag börjar ifrågasätta mig själv om det jag känner in verkligen stämmer.

Like

Unknown member
Dec 02, 2023

Jag är född under nymåne men upplever verkligen inte att mina föräldrar hade en bra relation. Däremot så har jag en stark känsla om vem jag är innerst inne. Sol i skorpionen hus 1 och måne i Skytt hus 2. Dessutom kvadraturer med Pluto och Uranus till månen bl a och även chiron.

intressant har en mycket komplicerad relation till min mor.

Like
Unknown member
Dec 02, 2023
Replying to

Har dock inga kvadraturer mellan sol o måne natalt..

Like

Guest
Dec 02, 2023

Så intressant!! Hur ska jag tolka dock om jag har jungfru-sol och lejon-måne? Ingen aspekt? :-)

Like
Unknown member
Dec 13, 2023
Replying to

Då tolkar du det som att inte är någon aspekt:) varken toppen eller botten så att säga! Månen och Solen agerar separat som delar av din personlighet.

Like
bottom of page