Vet du inget om ditt eget horoskop?

 

Lägg då din personliga karta bums. Om du inte känner till din födelsetid så måste du kämpa med näbbar och klor för att att ta reda på den. Utan exakt födelsetid får du ett betydligt mindre specifikt horoskop, som berövar dig på mycket information kring ditt liv och dig själv. Se därför till att ta reda på så exakt tid på dygnet som det bara går, när det kommer till ögonblicket just du föddes. Om du är född i Sverige kan du begära ut dina födelsehandlingar här.

 

Ditt födelsehoroskop eller natal chart, lägger du till exempel HÄR, eller beställer en tolkning av mig HÄR.

 

För att få ut så mycket ut som möjligt av den informationen som jag delar med mig utav i bloggen, är det viktigt att du börjar med att lägga ditt eget horoskop och börjar lära känna dina individuella planetplaceringar och resten av din chart.

 

Du ser alla planetsymboler i ditt horoskop utsprida över Zodiaken, med en liten siffra bredvid. Det är avsedd grad i det stjärntecknet som planeten befinner sig i. Alla delar i ett horoskop har en viss symbolik, utifrån vilken man gör bedömningen hur planeterna uttrycker sin funktion i olika stjärnkonstellationer/tecken, samt hur planeterna och deras funktion samspelar via aspekter. Det enklaste i början är att lära sig placering/aspekter av sin Ascendent, Måne, Sol, Merkurius, Venus, Mars. Dessa utgör din personlighet och all dess facettering, möjligheter och fallgropar.

 


Grundpelare förutom eld, luft, vatten och jord inom astrologin är:

 

- Planeternas rörelse (hastighet och plats) i sina omloppsbanor runt Solen. Planeternas arketyp och funktion.

- Zodiaken, som utgör den stjärnfyllda bakgrunden mot och genom vilken planeterna i vårt Sol-system rör sig, i sina omloppsbanor. 

- Aspekter, avståndet som planeter och himlakroppar hamnar i, i förhållande till varandra, i sin rörelse runt Solen.

- Hus, har absolut ingen korrelation med namnet, men utgör sektorer som vi delar himlavalvet in i, utifrån var på Jorden vi tittar upp på himlen,.

 

Den stjärnbeströdda himlen vi ser varje natt, är inte randomiserad inför oss, utan har ett specifikt synligt "band", eller cirkel av stjärnor, som våra förfäder noggrant grupperat till stjärnkonstellationer utifrån hur nära/långt bort varje stjärna är. Dessa är i folkmun kända som stjärntecken. Varje stjärnkonstellation upptar 30 grader av en full cirkels 360 grader. Detta ger oss 12 olika stjärnkonstellationer som förmedlar olika typer av energier, antigen sänder ut den aktivt eller tar emot den passivt (tänk på Solen och Månen som har liknande funktioner). Denna typ av energi, aktiv eller passiv, har samma egenskaper som de fyra förutsättningarna för liv på Jorden har. Vi har eld som visas tydligt av Väduren, Lejonet och Skyttens stjärnkonstellationer. Vattens mottagliga magnetism ser vi hos Kräftan, Skorpionen och Fiskarnas stjärnkonstellationer. Luft symboliserar av av Tvillingarna, Vågen, Vattumannen stjärnor. Jord ser vi via Oxens, Jungfruns, Stenbockens stjärnor.

 

De 12 tecken delas också in i tre tillstånd som vi ser representerat i naturen: Början på varje årstid styrs av kardinala/drivande stjärnkonstellationerna Väduren, Vågen, Kräftan, Stenbocken. Mitten på varje årstid utgör ett fixerat/stabilt tillstånd och visas upp av Oxen, Lejon, Skorpionen och Vattumannen. Slutet på varje årstid utgör ett flexibelt/anpassningsbart/föränderligt tillstånd, som vi får se uttryckas via Tvillingarna, Jungfrun, Skytten, och Fiskarna. 

 

Planeterna rör sig konstant och cykliskt genom och med bakgrund av dem stjärnkonstellationerna som utgör Zodiaken, och det är planeterna som representerar en specifik funktion/arketyp i våra liv. Solen är vårt ego/medvetet jag, Månen är vår själ/detet/våra undermedvetna flöden/känslor, Merkurius är vårt sätt att kommunicera och tala på, Venus är hur vi relaterar till saker och människor, Mars är hur vi tar oss fram i världen genom vår motivation och därmed handlingskraft. Det är varje persons personliga planeter och utgör en kärnpersonligheten hos individen. Yttre planeter: Jupiter och Saturnus, visar på hur individen utvecklas i grupp, i samhället, likväl hur samhället utvecklas i stort. Yttersta planeter: Uranus, Neptunus och Pluto är energier som vi har lite tillgång till, representerar en högre kunskap/energi av existensen och livet, då dessa påverkar stora generationer av människor, i sina långsamma omloppsbanor runt Solen.