Fullmåne Skorpionen/Oxen - vad betyder den?

FULLMÅNE IDAG OXEN/SKORPIONEN!

 

Sker i 7 graden av Oxen/Skorpionen, mest påverkas ni som har planeter mellan 5-15e graden av Oxen, Skorpionen, Vattumannen, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Stenbocken, Fiskarna.

 

 

Dagens så kallade super Fullmåne i Skorpionen/Oxen! Varför SUPER-Fullmåne då kan man fråga sig?

 

JO, för att Solen är konjunktion Uranus i Oxen (plötsliga insikter/förändring i ens materiella verklighet), opposition Månen i Skorpionen (våra djupaste rädslor/känslor kring vår materiella verklighet kommer upp till medveten yta). SAMTIDIGT är Solen/Månen kvadratur Saturnus i Vattumannen (vårt jag och våra känslor är i konflikt med den materiella strukturen vi har byggt upp och de resultat vi har uppnått hittills i livet), slutligen är Fullmånen i trigon Mars som precis klivit över till 1a graden Kräftan (hur skall jag agera på allt detta missnöje, insikt och eventuell konflikt kring min materiella verklighet och det jag värderar som viktigt). Och emotionella konflikter, det blir det i mängder nu med Mars i Kräftan.

 

Så många aspekter till en Fullmåne, i synnerhet alltid när konjunktioner mellan yttre planeter och Nymånar/Fullmånar sker, ger alltid en extra vikt, tyngd, dynamik och händelser och upplevelser kopplade till Fullmånens/Nymånens tecken, på en större och mer avgörande skala i ens liv. Med yttre planeter är det dessutom ofta yttre händelser som triggar igång Fullmånens inre processer. Speciellt med Uranus/Saturnus kvadraturen som leder hela 2021, finns beskrivet i detalj i ett annat inlägg längre ner.

 

Denna vecka är det alltså Skorpionens och Oxens, 2a och 8e husets, Venus och Plutos arketyp och teman, funktioner i livet, som står under opposition, konflikt, motstridighet, men en vilja att sammanföras, lösas och sammansmältas till någon form av fungerande helhet i ditt liv. Det kommer ske via plötsliga medvetna insikter och känslor. Det handlar om dina värderingar i livet, mot saker, människor och dig själv, dina relationer, tillgångar, resurser och nöjen (Venus/Oxen/2a huset). Det handlar om dina vilka förändringar du BORDE eller BÖR göra, något som ofta skaver tydligt vid Fullmånar. Det handlar om dina djupaste rädslor och känslor kring dessa frågor (Skorpionen/Månen). Det handlar samtidigt om konkret förändring av hur ditt liv ser ut på ett fysist plan (Saturnus) och hur du agerar på det och i vilken affekt (Mars i Kräftan).

 

Vilka områden påverkas i ditt liv?? Leta upp Oxens och Skorpionen tecken i ditt horoskop och titta på vilka hus berörs, samt vilka planeter som finns i dessa tecken, likväl i Vattumannen/Kräftan som både aspekteras av Fullmånen som har oss i sitt grepp under denna vecka. Men en generell regel är att ALLAS Venus/Plutos teman i livet står under konflikt och uppgörelse.

 

Skorpionens energi är ju intensiv i sig, och triggas här av att Mars i Kräftan ger eld till våra känslor, där Mars blir mycket emotionellt påstridig, viljekraftig och aggressiv i Kräftans tecken. Du kommer att agera i affekt i veckan och det är viktigt att vara medveten om vilka förändring (Uranus), du i affekt agerar på och vilka konsekvenser i ditt liv det kan leda till på fullt allvar och lång sikt (Saturnus). Det är en mycket tunn linje vi balanserar på här, att lyckas inte bara emotionellt, men även rationellt bedöma vad som är rätt sorts förändring på lång sikt och vad som inte är det, utan bara sker i plötslig affekt. Speciellt kopplat till relationer, pengar, och hur vi spenderar vår fritid och tid (Venus).

 

Det här är dynamit som kommer att explodera rakt i ditt ansikte på olika sätt, och endast efter att de emotionella vattnen har lagt sig, kommer du notera om det var rätt agerat eller ej. Och emotionella vatten simmar vi i rätt rejält nu med alla tre vatten-tecken aktiverade till fullo.

Uranus som står för förändring och frihet, bär sina konsekvenser (Saturnus). Ensamhet är samtidigt frihet och som det är isolation. Relationer är trygghet men samtidigt regler och begränsningar. Alla förändringar (Uranus) bär sina konsekvenser (Saturnus), och det är denna dynamiken som emotionellt driver oss just nu, vilket har sina för och nackdelar såklart.

 

Nackdelen är uppenbar, och det är att vi agerar på känslor, och dessa är ju flyktiga. Fördelen är uppenbar också, starka känslor är en viktig indikation på något, och att agera på det och förändra det, är väl då bra?

 

Månen i Skorpionen och Mars i Kräftan (dina starka känslor att vilja agera på något), är en reflektion av som händer i Oxens tecken i ditt horoskop, i Venus-teman i ditt liv. Det handlar om dina värderingar och om du lever upp till dessa kort och gott. Du behöver under Fullmånen omvärdera det du värderar idag i ditt liv, dina egna beteenden och handlingar, människor du omger dig med, saker du har eller inte har, dina mål, drivkrafter och behov. Är allt på det sätt som du värderar är rätt och viktigt för dig? Vad behöver få dö och ge plats åt något nytt att transformeras till? (Skorpionen). Vad är av det du tyckte var viktigt att lägga din tid, pengar och investering på förut, behöver nu förändras eller struktureras om?

Status Quo är alltid en långsam död, för att allt som existerar är per fysisk lag i ständig rörelse och reformation, så bör även du och ditt liv vara, dina relationer, värderingar, åsikter och allt annat. Detta är något Oxar och andra fasta tecken ofta stretar emot, och denna motstridighet och förmågan att känna, inse och förstå denna motstridighet till förändring, ser vi tydligt spelas ut i under denna Fullmåne.

Död av det gamla, transformation, frihet från det du inte längre värderar, emotionell och materiell omvärdering, det är vad denna Fullmåne handlar om, och Mars i Kräftan hjälper oss att agera på dem förändringar vi inser vi behöver kring dessa saker. Emotionellt och explosivt absolut, men icke-desto mindre väl-behövligt, även om det är emotionellt tungt.

 

Avslutar med dessa viktiga påminnelser

 • What’s no longer in use needs to be repurposed, recycled, or disposed of.
 • Nothing can exist in a vacuum. Nothing lasts forever.
 • As much as we want to freeze the status quo, it defies the laws of nature.
 • The only constant is change.
 • The Full Moon in Scorpio is a great opportunity to ask yourself
 • What do I cling to?
 • What freedom can I find by letting go of what is mine?
 • Where am I stuck?
 • What can I repurpose so I can move forward?
 • Who am I no longer willing to be?
 • Who am I becoming?

 

Så mina vänner, har du ställt dig dessa frågor, och framför allt, har du hittat svaren? Lita på dina känslor, skriv ner och integrera svaren medvetet, så kommer förändringen ske naturligt och autentiskt.

 

Glad Fullmåne! All kärlek till er, Alex.

0 Comments

Nymåne i Väduren. Venus kvadratur Pluto. Chiron konjunktion Merkurius. FIRE!

Nymånen i Väduren idag den 11/4 2021 är ingen simpel Nymåne inte! Passion är ledordet!

 

Första Nymånen på det nya året är alltid en eldig, aktiv, nödvändig rivstart. En skarp nytändning i livet som tar dig till en ny nivå, ny aktivitet, ny fas, ny inställning, nästa steg i resan.

 

Men Nymånen i Väduren 2021 är spektakulärt påträngande vad gäller att börja om och låta sig transformeras kring mycket personliga teman i våra liv. Nämligen våra passioner! Uppmaningen till att det är dags att göra annorlunda nu är mycket påstridig, det är Väduren som ger oss modet och viljan att just testa att göra annorlunda, göra om.

 

Denna Nymåne i Väduren bär ett starkt VENUS-tema, med ett släpande CHIRON-tema i bakgrunden.

 

Vi ser följande saker ske i Vädurens tecken 10-12e April.

- Solen/Månen konjunktion Venus och asteroiden Ceres i 20-27e graden Väduren.
- Chiron konjunktion Merkurius i 12e graden Väduren. 
- Alla som har planeter i Väduren, Vågen, Lejonet, Skytten, Stenbocken i Kräftan påverkas starkt.
- Ni som har en stark Mars i horoskopet, påverkas starkt.
- Ni som har Mån-Noderna i Väduren/Vågen påverkas extremt starkt.
- Det hus som Vädurens tecken är i ditt horoskop, är det området som påverkas i ditt liv.
- Eld-tecknen har en mer harmonisk nystart och början, resterande en mer problematisk sådan.

 

Ceres är en asteroid som handlar om cykler och processer kring sådant vi älskar och som vi vill ha och behålla, vårda och ge mer till. Det liknar således Venus arketyp, och båda är högst involverade  i denna Nymåne. Utveckling och vård, samt avslut av det vi en gång älskat hör till Ceres. Nymåne, Venus, Ceres konjunktion ger således en välbehövlig (om än svår) om/nystart, en aktiv förändring i allt som rör Venus-teman i ditt liv: kärlek, relationer, pengar, fritid, det vi värderar högt, älskar och vill ha mer av i livet. Sådant som ger just DIG ett värde i livet, sånt som du gillar och älskar kort och gott.

 

Chiron/Merkurius ger en smärta/helande (utifrån där Chiron är i ditt horoskop) genom plötsliga tankar/minnen/ord som “hugger till”, gör ont eller känns som en viktig insikt som ger helande. Denna process agerar som grund eller som bakgrund till det stora Venus-temat som den här Nymånen aktiverar i våra liv. Merkurius i Väduren behöver få prata om sin smärta och sina känslor, precis som Månen i Väduren. Explosiva insikter, tankar och idéer. Skriv, tänk, prata med dig eller andra kring dina insikter, tankar och känslor. Bråka inte med dig själv eller andra, utan diskutera och reflektera framför allt. Teman detta gäller för dig konkret kommer från husplacering av Vädurens tecken i ditt horoskop, samt din natala placering av Chiron i tecken och hus.

 

Väduren vill ha ALLT, just nu, exakt det jag vill ha SKA jag ha. Impulserna och drivkrafterna att få det man vill hända just exakt nu är mycket starka, och du ska använda den påstridiga drivkraften till att göra något annorlunda, kopplat till det Venus-tema som är starkt i ditt liv just nu, den passion och intresse som brinner som mest i dig. Dina passioner, intressen och "vill ha" i livets står nu på första plats och bör ageras på! Men det finns en tvist! Ett förflutet som gör sig påmint om att något behöver transformeras och dö ut kring det du älskar och älskat. Nu måste du börja göra annorlunda än tidigare, då tvisten är Pluto i Stenbockens kvadratur till just Venus/Nymånen, och den är både karmisk, svår och känslomässigt laddad!

 

Venus är vad du VILL HA, av ren och skär passion och kärlek. Det är sådant du attraheras av, skapar relation till, vårdar och älskar. Venus visar vad kärlek är för DIG. Pluto uppmanar att släppa taget om det förflutna, våga låta vissa delar i oss själva och i våra liv dö, reformera och ge plats åt ny mark. Det som inte fungerar måste dö. Och nu handlar det om din Venus, just dina passioner och "vill ha". Vissa av dina passioner och starka intressen har tjänat ut sin tid i den format du sett dem som, och har blivit till en destruktiv tvångsmässig besatthet, eller total ångestfylld stagnation, fylld av ilska, uppgivenhet och problem. Den här Nymånen ger dig en möjlighet att göra om detta, börja agera annorlunda för att omvandla en destruktiv och passionerad besatthet, till en fungerande och livsgivande passion, så som passion och kärlek ska kännas.

 

Så, inte en helt lätt Nymåne. Notera vad i ditt liv du älskar och hatar samtidigt. Det kan vara personer, beteenden, mål/drömmar, situationer, platser, vad som helst som du har en stark passion för, men där det nu även finns svårigheter och ett mörker som förgör dig och den kärleken du initialt hade till saken ifråga. Det är den delen av livet som den här Nymånen handlar om för dig. Du kanske alltid haft en passion för att måla och drömde om att bli en konstnär, men idag jobbar du med något annat och känner ett hat och mörker när du tittar på dina tavlor och penslar i hörnet. Eller den personen du älskade, men som idag ger dig en klump i magen. Det där huset du ville ha, men som du vänder blicken från ilsket när du passerar ett liknande hus på gatan numer. Hatkärlek är destruktivt för att vi vägrar släppa taget om något vi tidigare älskade. Vi vägrar att omvärdera våra passioner och värderingar om något. Men saker förändras, och det som vi nu hatar behöver vi inte längre älska. Och det vi älskar på riktigt, ska vi inte hata. Denna process är vad Venus kvadratur Pluto handlar om, och detta är vad som ges en nystart till under denna Nymåne. Transformera dina passioner och din kärlek till livet, till en givande och älskande kraft, istället för en hatfull och destruktiv. Släpp taget om det du tidigare älskat, genom att agera på något nytt som du kommer att älska.

 

Den ilska och frustration du känner kring något i ditt liv just nu, pekar specifikt på situationer där du stagnerat och fastnat för att du inte fått det du ville ha. Vad är det du vill ha? Varför vill du ha det? Och om du inte kan få det, vad kan du göra istället? Vad kan du vilja ha istället? Omvärdera.

Väduren må vara envis och bråkig, men han testar även alla vägar som går att gå, för att få det han vill ha. Det kardinala tecknet Väduren underkastar sig inte situationens tvång och omöjlighet, utan ställer sig upp och testar något annat istället. Var en Vädur. Låt inte dig inte fastna i ilska och frustration kring det du ville ha förut men INTE fått, utan rikta om agerandet och handlingarna på att hitta något annat som blir din passion. Eller gör något ANNAT som är kopplat till det du ville ha tidigare, men gör något som du inte testat förut. Radikal förändring av tidigare tvångsmässigt agerande på din passion och "vill ha" i livet är nödvändigt.

 

Den här Nymånen handlar uteslutande om en rivig nystart och aktiv acceleration som kommer att sätta temat för resten av HELA året, så passa och börja om passionerat, för kommande 12 åren kommer vara tätt kopplade till planeten Venus och dess teman i ditt liv. Se det som att koppla om en bil som hela tiden gått sönder för att du envist kört den på samma sätt om och om igen, på samma svåra väg. Växla om nu, och välj en annan väg. Kliv ut ur bilen och gå åt andra hållet om det krävs.

 

Nymånen i Väduren aktiverar således en nödvändig omstart kring Venus/Pluto kvadraturen som återkommer och aktiveras i omgångar under 2021. Detta tema kan även vara kopplat till Chiron (det som gör ont i dig), och den stagnerade situationen kopplad till Venus i ditt liv. Emotionell smärta, osäkerhet, och ilska kring saker du älskar och identifierar som dina passioner är således viktiga vägvisare på att det är dem som behöver en omstart.  

 

Fråga därför dig själv nu: Vad är det jag älskar? Vad är det jag vill jag ha? Vad vill jag ha mer av? Vad är värdefullt för mig? Vad är jag värd? Vad gör mig lycklig? Och viktigast av allt, vad älskar jag idag, som nu har blivit mer av en svårighet än ren och skär kärlek och lycka? Där har du hittat din omstart.

 

Den här Nymånen är då en perfekt tid att ta ett första annorlunda steg från eller i den riktningen. Om du idag känner en svårighet eller destruktivitet kring det du vill ha i livet, när det du vill ha och älskar blir tvångsmässigt och tungt, eller att du bara känner att du kört fast där du är, att det inte ger någon passion mer än problem, SLUTA agera på den situationen som du alltid gjort! Fall inte tillbaka i tidigare beteenden, så som du alltid reagerat på den frågan FÖRUT. Venus/Pluto kvadraturen som den här Nymånen är en väg ut ur, ÄR en kris som tvingar dig transformera din syn på din passion, och nu har du möjlighet att testa en annan typ av handling och nya beteenden gentemot den situationen. 

 

Om dina passioner och "vill ha" i livet idag upplevs som stagnerade eller svåra, som ett problem, så är det nu något som istället håller dig tillbaka, för att du håller krampaktigt kvar i den visionen som du hade av det initialt. Du håller fast i hur det VAR, eller hur det BORDE ha blivit. Därför är det numer ett problem, mer än glädje. Dags att transformeras! Stagnation är en långsam död. Väduren är en primal instinkt som tar dig ut på en ny väg, ett nytt sätt att se och göra saker på. En ny början. Ta tillfället i akt. Vad passionen än råkar vara just i ditt liv, agera mot den på ett sätt du inte testat förut. 

 

Definiera därför DIN svåra Venus-tema i livet, och det är den du upplever dig ha en tvångsmässig, passionerad besatthet av, den du är totalt besatt och uppslukad av, MEN det är den som inte heller känns bra av någon anledning. Det kan som sagt vara relationer, din fritid, dina saker, intressen, ditt utseende, din fritid, ekonomi (husen där Vädurens tecken är kommer ge en hint om vad det är, men jag är säker på att det inte undkommer dig vad det är i livet som du är destruktivt och passionerad besatt av). Ju värre denna besatthet känns, alltså ju sämre den får dig att må, ju fler cirklar du cirklar runt och i den utan att hitta en väg ut, desto mer behov finns det att agera på nya sätt mot just den. Det är DET i ditt liv som nu behöver ett nytt beteende, ett nytt agerande. Det som ska motivera dig nu är inte hur det har varit eller borde varit och jakten på att det ska bli SÅ, utan du ska bara testa göra annorlunda. Gör något annat, eller på något annat sätt. Testa nytt. Vad våghalsig, modig, tänk inte, planera inte, reflektera inte, gör bara något du inte gjort tidigare i förhållande till situationen ifråga.

 

Var inte rädd för att förlora det du är så passionerad besatt av, för när du nu testar att göra annorlunda, så är det enda du förlorar stagnation och uppgivenhet kring frågan. Du transformeras aktivt och det kommer Pluto alltid att ge dig goda resultat för. När du släpper det förflutna sättet att se och agera på situationen, så vinner du nästa steg och evolution i den. Du vinner tillbaka den sanna passionen.

 

Venus-temat som nu bör få detta annorlunda agerande från din sida, kan vara något påbörjats eller intensifierats under Januari-månad, men kan såklart ha hängt med i många år sen tidigare. Din starka passion och commitment till frågan är nu under en kris som kräver nya handlingar och beteenden, en release av gamla beteendemönster som har släpat med och stagnerat situationen och dig i den. Ge dig själv tillbaka passionen och kärleken till livet, genom att testa nytt :)

 

Harmoniska sextiler från Jupiter i Vattumannen och Mars i Tvillingarna till Nymånen, med hjälp av karmiska vägskäl och ödesdigra skeenden från Noderna i Skytten/Tvillingarna, kommer också ge denna process en snabb expansion och tillväxt. Testa bara, det kommer gå snabbt. Kvadraturen från Pluto till Nymånen/Venus ger absolut en “på liv eller död” känsla och en stark rädsla kring hur mycket som faktiskt står på spel vad gäller dina passioner, relationer och "vill ha" i livet, Javisst, mycket står på spel kring det vi värderar högt och är starkt passionerade kring, men om du nu är rädd att förlora något av det och även gör det, så måste du åtminstone kunna säga att du gjorde ALLT i din makt för att testa göra annorlunda. Och det är just det du ska göra den här Nymånen. Gör allt i din makt (medelst handlingar) för att dina passioner ska få se dagens ljus och upplevas fullt ut, i ett rent och kärleksfullt format. Venus ÄR kärlek och kärleken är ren och ljus i sin essäns, den inbegriper inte mörker, destruktivitet och hat och sorg. Då är det inte längre kärlek vi talar om, och vad ska du med något annat än ren och skär kärlek i ditt liv? Så, hitta till det som är ren och skär kärlek för dig, det som gör dig glad och lycklig, dina passioner, din kärlek till saker, ting, människor, platser och beteenden, och ge dessa din energi och dina handlingar just nu. Testa allt du impulsivt dras till. Det som inte är kärlek kommer då att falla bort naturligt. 

 

Ha dessa tre saker i åtanke när du bemöter och förändrar din Venus-situation just nu

 • Du har inte rätt till en annan persons tid eller kärlek, och andra människor har inte rätt till din.
 • När du har förlorat något, så var det inte ditt. 
 • Att vara rädd för förändring och klamra sig fast vid det som har varit är en långsam död. 

 

Väduren är, och så också vi, fria och drivkraftiga nog just nu för att agera på våra sanna passion och kärlek, välja med hjärtat och lyckan. Vad får dig att le? Vad gillar du att göra? Agera på det. Känn den friheten och modet som Väduren har naturligt. Spring med aktiv handling mot det som gör dig lycklig, och du kommer få det. Du behöver inte ha en plan, du behöver inte fundera på hur det SKA bli eller vad utfallet är, hur det blev förut. Du behöver inte älta, och du behöver framför inte klamra dig fast i gamla hjulspår, hindrad av rädsla att förlora det du har. Det du förlorar, var inte ditt. Du behöver inte veta eller tänka, som Vädur behöver du följa impulsen och instinkten i stunden, till det som får dig att må bra och gör dig lycklig. Sann passion och kärlek, here we come!

 

Det räcker för den här Nymånen. 

 

All kärlek och ljus till er, Alex.

 

3 Comments

8e huset, Skorpionen och Pluto i horoskopet.

8e huset och dess funktion! Det dolda mörkret i oss alla som är totalt avgörande att förstå, bemöta, acceptera och transformeras genom.

 

Likt ormen, så dör vi om vi inte ömsar skinn via 8e huset, där vi ser vår egen destruktivitet och mörker, accepterar den som en fullvärdig del av oss själva, och arbetar bort från den med medvetenhet. Ersätter mörker med ljus, destruktivitet med produktivitet. Men för att kunna välja bort mörkret till förmån för ljus, måste vi först våga kliva in i och kunna identifiera oss med mörkret.

 

Så här kan du tolka ditt 8e hus, likväl Plutos placering i horoskopet. Tecken som ditt 8e huset styrs av är det tecknet som 8e huset börjar i + planeter i 8e huset.

 

8e huset = oppositionshus till 2a huset. Fast vatten, Skorpionens hus. Där det dolda blir synligt. Ditt mörker som blir värdefullt och transformerande för dig. Eller så blir det så destruktivt att det blir din död.

 

Tänk alltid i termer av oppositionstecken/oppositionshus, då alla oppositionstecken och hus har samma teman som speglar och väger upp varandra, två motstridigheter som hittar svaren till helhet och harmoni i sin motpart. Den ena existerar inte utan den andra.

 

2a huset som är i opposition till 8e, är Oxens hus, och visar vad du värderar i livet och i dig, medvetet, synligt och konkret. Det är saker du GILLAR, och ser därmed bara det positiva i dem. 8e huset visar i sin tur hur dessa saker du valt att gilla och ta till dig i 2a, förhåller sig till den objektiva och fulla sanningen.

 

2a huset = det jag värdesätter, 8e huset = det andra värdesätter. 8e huset är platsen där dina egna subjektiva värderingar möter andras och blir synliga i all sin prakt. I 2a huset är vi "bi-ased", i 8e huset får vi se hela sanningen, och vi får den mörka sanningen, för det är den vi inte vill se själva!

2a huset = vad du medvetet valt som en del av dig, ditt värderingssystem, saker du värdesätter, gillar och tycker om = positiva sidan av saker och ting. Jag är/jag är inte, Jag vill ha/jag vill inte ha, jag tycker det är viktigt att/jag tycker inte det är viktigt att, jag tycker om/jag tycker inte om. 8e huset = baksidan av dina värderingar som du oftast inte tar till dig eller vill ha. 8e huset är därmed "baksidan" av det du gillar, vill ha, värderar och tycker om med dig själv och livet. Det är sidan av dig som du förnekar för att du inte vill se det negativa, något som andra kommer att berätta och avslöja för dig, något som får dig att acceptera och se nya sidor av dig själv, och genom det transformeras du till en mer autentiskt och fungerande person. För du ser hela bilden. Om du vägrar att se och acceptera det negativa i dig, så visar sig dessa saker istället som rädslor, fobier, obehag, mardrömmar, tvångstankar, all form av psykisk ohälsa är ett resultat på det du undviker att se i ditt liv och i dig själv. Det du är rädd för.

 

Även det mörka måste komma upp till ytan, och när man lägger locket på för att är för svårt, negativt eller traumatisk att lära sig det som sig själv och omvärdera den man är, så börjar 8e huset och Pluto knacka på starkare inifrån, i form av panikångest, dödsångest, fobier, psykisk ohälsa, missbruk, osv. Det är ditt mörker som du måste möta, och transformera till något ljusare. Endast genom att våga öppna dörren till ditt inre mörker, se det för vad det är, och acceptera att det är en del av dig också, kan du transformeras och välja bort destruktiviteten, då den nu är en medveten del av dig, och kan kontrolleras på samma sätt som andra medvetna delar av den du valt att se dig som.

 

8e husets, Plutos och Skorpionens funktion är därmed att se den fulla sanningen, acceptera den, omvärdera den du är utifrån den sanningen, dåligt som bra. Detta är vad som ger sann självinsikt, styrka, makt och stabilitet. Att gräva fram och ta till sig sanningen om sig, oavsett hur svår, mörk och obehaglig den är. Sanningen om den du är ska fram förr eller senare, och den kommer fram via Pluto, 8e huset, tecken och planeter i det.

 

Här är två exempel som förklarar dynamiken mellan 2a och 8e huset. I 2a huset värderar du dig själv och din omgivning, till ex "jag värdesätter att jag har en stark vilja och går alltid efter vad jag vill ha, oavsett vad andra säger (stark Mars eller Vädur). I 8e huset får du reda på en annan sanning från någon som omvärderar din värdering = "du är aggressiv och trampar över andra när du alltid ska ha det du vill". Plötsligt behöver du också acceptera den andra sidan av din viljestyrka och driftighet. Den aggressiva och påstridiga personen, det är också du.

 

Eller, ditt 2a hus börjar i Oxen eller du har Venus där och du ser dig själv som en “livsnjutare” som gillar mat, dryck och spenderar gärna pengar på njutningar. I 8a huset får du även reda på att din positiva bild av din livsnjutning, även utgör ett missbruk av något slag. Eller att du är en materialist, någon som inte har koll på sin ekonomi, slösar för mycket pengar. Det är vad andra ser det som, och det är också en del av dig nu. 8e huset speglar alltså en sanning av oss själva, som vi själva gärna vägrar att se eller acceptera, för att den är mindre trevlig. Men det är ändock DIN sanning och den DU är, och du behöver lära känna, förstå och acceptera den delen av dig, för att vara hel. Vi kan inte transformeras och bli hela om vi väljer att blunda för någon del av oss, bara för att det är något vi inte vill vara. 8e huset visar alltså vårt eget obehag inför vissa delar av oss som vi inte ser, men andra gör.

 

8e huset förknippas ofta med död, men sanningen är att det sällan handlar om en fysisk död. 8e huset representerar döden av den du trodde att du var i din egna skapade värld, och pekar på en återfödelse till den du är på riktigt. En ärlig och ofta smärtsam korrigering av din egna bild av dig, kort och gott.

 

Så, med det sagt. Tecken som 8e huset börjar i och planeter i 8e huset (även Plutos placering i horoskopet), visar vad dina mörka sidor som andra ser, vad i dig du inte ser eller vill möta, vad du vägrar identifiera dig med fastän det är en uppenbar sanning, samt vägen till transformation efter att ha vågat möta och acceptera den fulla sanningen om dig, och omvärderat den bilden du hade av dig själv sen tidigare.

 

Nedan är en komprimerad och kort guide kring tecken och planeter i 8e.

Väduren/Mars - kommer ofta påstridigt och direkt uttrycka sina styrkor och viljor. Ens värderingar om vad som är rätt och fel för en själv, möter därmed sina mörkare sidor genom konflikt med andra, ofta i en “strid” kring värderingar, rätt och fel. Genom drivkraft, handling, sexualitet och aggression går man också djupare i sin sanning, och möter det mörker som finns kopplat till hur man agerar och på vad. Förstår vad motivet är bakom dina handlingar och vilket sorts mörker i dig det pekar på. Agerar du destruktivt eller produktivt? Vad säger andra om dina handlingar?

 

Oxen/Venus - möter sina mörka sidor och sin sanning genom relationer, passion och kreativitet. Genom kärleken till nånting kan det allra djupaste och mest transformerande komma upp till ytan, även bristen på kärlek och trygghet, något som sökes i andras eller fysiska njutningar. Du är inte bara en charmig "don juan", du jagar kärlek och bekräftelse för du inte älskar dig själv. Du är inte bara en plågad genialisk konstnär, du är också en fattig alkoholist. Oxen här möter sina mörkare sidor och sin sanna essäns genom att förstå hur destruktiva saker och människor man älskar kan bli för en, och vad det pekar på inom en själv.

 

Merkurius/Tvillingarna - möter sitt mörker och sin sanning genom att höra sina tankar, och framför allt åsikter och dialog med andra kring sina värderingar och det man tycker är viktigt. Andra kommer berätta sanningen för dig, och den sanningen måste påverka och förändra hur du tänker kring för dig viktiga saker. Det är i tankarna och samtalen du möter det du inte vill kännas vid i dig själv. Saker du säger, hur påverkar det människor omkring dig? Vad är deras reaktion på dina ord?

 

Månen/Kräftan - möter sin sanning och mörker genom känslor och känsloflöden, behov, anknytningsbeteenden och trygghetsbeteenden. Behöver uppmärksamma känslor som känns obehagliga, “stora” eller gör en rädd, speciellt känslor man inte vill kännas vid är av vikt. Dessutom kan du hitta sanning om dig själv i relationen till modern och hur du tillfredställer dina emotionella behov. Finns det en destruktivitet i hur du ser till att DU mår bra? Hur påverkar det dig och människor omkring dig?

 

Solen/Lejon i 8e - identifierar sig med att söka sanningen om sig själv via andra, behöver spegla den man tror man är i omgivningen, för att förstå sina mörka sidor och det man faktiskt är. Går naturligt ner i olika djup, för att förstå sig själv. Behöver en stark närvaro från andra och omgivning i sitt liv, för att förstå sig själv. Behöver utforska rädslor och mörka teman för att förstå sig själv, och behöver framför allt lära sig att man inte behöver identifiera sig med mörker och destruktivitet. Man väljer vem man är, även efter att ha sett och upplevt sitt eget mörker och destruktivitet.

 

Jungfrun/Merkurius - behöver söka sin sanning genom research och medveten kategorisering kring sina tankemönster och sitt dagliga sätt att leva på, sina rutiner och daglig organisation. Är dina rutiner produktiva eller destruktiva? Kunskap är makt här och nyckeln till att förstå vad man är och inte är. Fråga andra:)

 

Vågen/Venus - ännu starkare betoning på destruktiva/transformerande relationer med andra, att få spegla sig själv i andra och acceptera och förstå sin sanning utifrån det. Din relationer är en spegelbild på det som du själv inte tror att du är, med Venus och Vågen här. Notera vilka sorts människor och relationer du är med om, för att förstå dina egna mörker. Är din kärlek destruktiv eller produktiv?

 

Skorpionen/Pluto - Karmisk placering. Behöver bryta ner alla sina rädslor och obehag för att hitta sanningen. Här finns ofta uppbygga inre strukturer och rädslor kring “vem jag är och inte är”, och det är rädslorna och obehaget inför vissa teman och saker man inte vill identifiera sig med som ger nyckeln till den djupare sanningen. Här behöver man gå direkt mot och genom obehaget. Acceptera och utforska det du är rädd för eller inte vill kännas vid, istället för ta kontroll över det genom att ta avstånd från dessa saker och leva i ständig rädsla.

 

Skytten/Jupiter - hittar ofta en mening och ett personlig utvecklande genom att dela stort och expansivt av sina värderingar, sin tro och sin filosofi till sin omgivning, hittar mer nyanser och djup i sin egen sanning via att exponera den till omvärlden. Finns en högre tro på även allt det svåra, samt en optimism, en mening även i det svåra och mörka. Ett större syfte att få vara med om och se sitt mörker, så länge man inte har en för stark övertro på att det berör alla andra förutom en själv.

 

Stenbocken/Saturnus - låset på! Kan ha svårt att dela med sig utav “sitt” riktiga jag och sin värdemodell, för att få den utvärderad av omvärlden, eftersom man inte vill eller tycker det är svårt att “kännas vid” sitt riktiga inre jag, både bra som dåligt. Behöver släppa på begränsningar och planerat och disciplinerat utvärdera och dela med sig utav “sig själv” för att hitta djupare lager av det man byggt och trott om sig. Rigid kontroll och behålla status quo och stabilitet är inte 8e husets uppgift, varpå man måste öppna upp sina gränser och stängsel för att låta något annan komma in och förändra en.

 

Vattumannen/Uranus - här måste man hitta frihet i att känna och uppleva sina mörka sidor och instinkter. Inte fria sig från dem genom att “stå över dem intellektuellt”, utan hitta frihet i att erkänna sig vara mänsklig och felande, och känna och acceptera sina mörka sidor genom att ta del av dem och förändras genom dessa känslor och upplevelser. Högre kunskap och praktik kan också leda till att förstå sig själv och sin sanning, men inte fly från svårigheter genom plötsliga förändringar och "nya" liv. Kom ihåg att ingen kan fly från Pluto och 8e huset, eftersom man inte kan fly från sig själv.

Fiskarna/Neptunus - inga kategorier eller labels kring vem man är och vem man tror sig vara, vilket ofta gör en öppen för att ta till sig olika sanningar om sig själv från omvärlden, bli “formad” av olika sanningar från andra, mörkt som ljust. Behöver vara vaksam med vad man tar till sig som “sitt” eller inte, då man kan uppleva en förvirring kring vad som är de facto ens egna outforskade djup, och vad som är inte det. Man kan alltså väljer mörka sanningar och destruktivitet om sig själv som man inte behöver leva i. Sluta romantisera elände och destruktivitet, och välj en riktning som leder dig bort från mörkret, när du har fått uppleva det.

 

Titta på ditt 8e hus och interaktionen med andra när du uttrycker den du tycker dig vara, för att förstå vad du inte vill se i dig själv. 

 

All kärlek och ljus till er, Alex.

0 Comments

SATURNUS KVADRATUR URANUS. DEN VIKTIGASTE TRANSITEN UNDER 2021-2022.

Dessa två långsamma yttre jättar som bygger och förändra våra liv och samhällen, kommer vara inom en nära orb ifrån varandra under hela året (och även inpå 2022).

 

Orb är antalet grader som planeterna är ifrån varandra, något som visar hur exakt aspekten och därmed påverkan mellan dem blir. Det här är alltså inte en påverkan som kommer och går under året, utan Saturnus kvadratur Uranus kommer utgöra en daglig, långverkande, bakgrundstransit under hela året (och även under 2022).

 

Däremot har vi viktiga markörer under året då båda planeterna är i aspekt till varandra på exakt grad, som initierar och intensifierar transiten.

 

 • Första EXAKTA kvadraturen är under Feb 2021, sker i 7e graden av Oxen/Vattumannen.
 • Andra EXAKTA kvadraturen är under Juni 2021, samma grader.
 • Tredje EXAKTA kvadraturen sker under December 2021, samma grader.

 

Vi kommer således knappast se specifika händelser som sker på dagen med dessa transiter, utan det här är en långsam process som pågår i bakgrunden, mycket likt den som initierades med Saturnus/Pluto/Jupiter/Noderna i Stenbocken, när Covid slog till. MEN dessa månader är viktiga för att de ger en starkare och tydligare påverkan av transiten ifråga.

 

Saturnus kvadratur Uranus – långsam process av förändring.

Yttre planeter är långsamma och tar med sig gradvisa skiften som vi i efterhand noterar som stora förändringar av våra grundligaste strukturer i livet, en förändring av oss själva genom stora förändringar i livet. Du kommer troligtvis inte notera utfallet av denna transit förrän i efterhand, då dessa jättar arbetar i bakgrunden. Men förändring av din livsstruktur kommer att ske! Speciellt om du är Oxe, Vattuman, Lejon eller Skorpion.

 

I Februari (speciellt), Juni och December 2021 kommer Saturnus-Uranus teman vara mer påtagliga och tydliga, men ha alltså i åtanke att detta är en pågående process som sker över 2 års tid i allas våra liv.

Saturnus och Uranus är precis likt Saturnus och Jupiter, varandras motsatser. Där Saturnus bromsar, gasar Jupiter. Och där Uranus kör av vägen, håller sig Saturnus till kartan och planen. Men fördelen är att alla motsatser (tänk oppositionstecken till ex), arbetar bra ihop, då den ena har något som den andra saknar, och således ser vi alltid rörelse framåt, även när motsatser sätts i arbete mot varandra.

Uranus kommer efter Saturnus, och när Saturnus arbete är färdigt (etablerat något som fungerar men vägrar släppa taget om det pga så mycket jobb lades ner), så tar Uranus nödvändiga förändring som leder till utveckling, över.

 

Tänk, när en generation går i pension, så är förändringen oundviklig, när nästa generation tar över arbetsplatsen. Hade Saturnus fått välja, så hade nästa generation gjort precis på samma sätt som tidigare, eftersom varför förändra det som redan är upparbetat och lagts ner tid på. Men så fungerar inte utveckling, den stagnerar om man krampaktigt håller fast i det man redan upparbetat, och inte tar nya risker att göra på ett annat sätt. Chansa. Våga följa den där galna idén.

 

Ex: Vi har ju alltid kört och beställt Taxi, fungerar ypperligt att ringa hit den. Men sen kommer en ny generation som frågar sig, varför ska vi ringa taxin och varför ska man behöver köra runt i gula taxi-bilar, när vi kan över en app connecta med alla som råkar ha en bil, och kan köra oss någonstans? Här ser vi tydligt Saturnus/Uranus in action i samhället.

 

Kruxet med Uranus och Saturnus energierna, är att de måste samarbeta för att fungera i våra liv. Uranus är frihet, men frihet fungerar endast under ansvar, och det är vad Saturnus står för. Vi HAR möjlighet att göra precis vad tusan vi behagar, men vi måste rikta den friheten till något medvetet och planerat (Saturnus). Med kvadratur så räcker inte vilja till förändring enbart, och det räcker inte längre att hålla fast vid det som var tidigare. Därför måste du medvetandegöra vad det är du vill förändra i ditt liv, och ansvarsfullt planera den förändringen. Att bara slita sig loss från strukturer, och hoppas på det bästa, kommer inte Saturnus att tycka om och skapa problem. Att inte vilja slita sig loss från några strukturer, i rädsla eller ovetande inför förändring, kommer inte Uranus gilla, och skapa chockartade förändringar som man varken var förberedd på eller planerat inför. Oavsett.

 

Planerad och medveten förändring av specifika områden i livet (hus) är därför vad som efterfrågas av denna transit, speciellt med kvadratur, som sannerligen inte tillåter en att ta några genvägar och hoppas på det bästa (och med trigoner och sextiler, så blir så ibland att det bästa sker). Men inte med kvadraturer, då får vi problem när vi inte gör som vi "ska". Och Saturnus kräver insikt, utvärdering, planering. För att sedan låta Uranus ta över med en fungerande och nödvändig förändring.

 

Saturnus/Uranus transiter och aspekter påminner om Chirons problematik, då Chiron är en asteroid som snurrar mellan dessa och sammankopplar den fysiska/materiella verkligheten (Saturnus), med den högre insikten och visheten som kommer från Uranus. Chirons problematik handlar om rädslor och osäkerheter att förändras mot det som är okänt och obekvämt, det nya som man inte vet vad det är. När vi sammanför vår fysiska värld (Saturnus med våra högre insikter och större vetande (Uranus), så helar vi också Chirons disconnection, och det är alltså varför Saturnus/Uranus transiter behövs i våra liv. Stagnera inte, var inte alltför fast och trygg i din fysiska värld. Och förändras inte utan en plan och det praktiskt krävande arbete som Saturnus behöver. Saturnus utgör skelettet, strukturen, grunden för ditt liv. Det ansvar du tagit för ditt liv, den praktiska verklighet du byggt omkring dig. Uranus ger förmågan att växa genom det skelettet, utvecklas och ge liv, ge meningen till den struktur och grund du byggt och bygger.

 

När det nu kommer till denna kvadratur i Oxen (Uranus), respektive Saturnus (Vattumanen), så ser vi en battle of the titans i två fixerade tecken, som varken initierar aktivitet så som kardinala tecken, eller är särskilt anpassningsbara till nya omständigheter, som flexibla tecken. Fixerade tecken vinner på ihärdighet och tålamod, det går långsamt, men arbetet görs. I dessa två tecken ser vi därför långsamma och stabila förändringar, vilket är trevligt.

 

Hur kommer Saturnus kvadratur Uranus påverka dig?

Notera först om några viktiga händelser i livet skedde för dig under åren 1988-1989, 1990-2000, samt 2008-2010. Finns några återkommande teman under dessa år i ditt liv? Du kan gott förvänta dig en påbyggnad av dessa teman även under 2021-2022.

Vidare behöver du hitta Oxens och Vattumannens tecken i ditt horoskop, och se i vilka hus dessa hamnar i. Dessa husens tema kommer vara de områden i livet där planerad och medveten förändring bör spela ut sig i ditt liv. Det är där du själv behöver ta tyglarna nu, utvärdera vad du redan byggt upp på den fronten, var du har stagnerade inom dessa områden i livet, och planera en förändring därefter. Du behöver inte förändra HELA livet med denna transit, under endast de hus och planeter som Saturnus/Uranus påverkar i ditt horoskop.

 

Ni kommer att denna uppleva transit mer intensivt än andra:

 • Stenbocks eller Vattuman Ascendent
 • Planeter i 6-14 graden av Oxen, Lejon, Skorpionen, Vattuman.
 • Ascendent, Descendent, IC, MC i 6-14 graden av ovan tecken.

Vilka hus har du Vattumannen eller Oxen i? Vill du veta exakt hur du påverkas, mejla mig för en kortare konsultation astroalvis@gmail.com.

0 Comments

Ålderskris eller transiter? Hur vi utvecklas och blir till genom åren.

30-års kris, 50-års kris, "myndig", medelålders, pensionär. Samhället och människorna i det, har onekligen satt vissa etiketter på specifika åldrar, och det finns självklart även ett astrologiskt sammanhang som tydligt syns i ens ålder och utveckling.

 

Den mest välkända idag är nog Saturnus-återkomsten som infaller för alla oss mellan åren 28-30, och sedan igen mellan 58-60. Men däremellan finns det gott om transiter, återkomster och övrig aspektering från planeterna mot ens eget horoskop, som ger oss alla gemensamma riktlinjer för vilka åldrar som innebär vad, OAVSETT personligt horoskop. Nedan beskrivna år och transiter gäller alltså för alla människor, och det personliga horoskopet ger inblick i HUR dessa cykler förflyter i ens liv.  Varje individ, oavsett generation, genomgår gemensamt viktiga år i sin utveckling, och det är något som vi alla får ta del av, oavsett personlighet och förutsättningar i det individuella födelsehoroskopet.

 

När du föds och tar ditt första andetag, så fångar du ett ögonblick av tiden som du sedan under ditt liv spelar ut och spelar med, detta är ditt födelsehoroskop. Men lika fort som alltid, fortsätter tiden att ticka på, och planeterna som i ditt horoskop för alltid fångas i en stillbild, fortsätter att röra sig direkt efter att du kom till det här livet, givetvis. Planeterna i sin fortsatta rörelse, ställer sig i olika förhållanden till platsen i Zodiaken där de var när du föddes, och detta är alltså vad transiter betyder. Dessa påverkar dig vid olika tider och perioder i livet, men vi alla har gemensamma cykler att gå igenom, en gemensam evolution som sker på individ-nivå, om man så vill. Därför är DIN generation och människor födda samma år som dig, ofta går igenom livets faser och utveckling i ungefär samma takt. Det är väl inget under att den stora majoriteten av människor skaffar familj, jobb och ett stabilt boende, ungefär samtidigt? (under den första Saturnus-återkomsten allt som oftast). 

 

Jag kommer nedan att diskutera och tolka generella transiter som berör oss alla till följd av följande himlakroppar; Jupiter, Saturnus, Chiron, Uranus, Neptunus och Pluto. Dessa är LIVETS transiter, den stora bakgrunden du spelar mot i det här fysiska livet, därmed mycket avgörande perioder i allas liv, oavsett när du är född och hur dina personliga planeter står. Du kan även lägga på minnet att du personligt påverkas ALLTID och påbörjar en ny period i ditt liv, när: Månen en gång per månad är i samma grad i samma tecken som ditt eget Mån-Tecken. Årligen har du en ny personlig cykel att ta dig an när Solen är på samma plats som när du föddes (när du fyller år). Venus och Mars påbörjar en ny personlig cykel, när passerar samma grad i samma tecken som när du föddes, 12 respektive 18 månader i taget. Resterande, yttre planeter visar hur du och din generation arbetar sig genom livet, och vilka utmaningar och insikter som NI står inför, precis som generationerna innan och efter er kommer att göra. 

 

7 år = Jupiter opposition natal Jupiter. Chiron kvadratur natal Chiron. Saturnus kvadratur natal Saturnus

Det första kritiska åldern är när vi fyller 7 år, och i de flesta kulturer tar vårt första steg ut från hemmet ut till det riktiga "samhället", i form av skolan. Vi börjar lära oss vad ansvar innebär (Saturnus), att det finns regler och riktlinjer att följa för hur man beter sig utanför hemmet och att det finns andra vuxna än ens egna föräldrar att lyssna på och ansvara inför. Vi tar till oss ny kunskap och breddar vår förståelse om världen och samhället (Jupiter). Vi växer genom att vi nu lär oss för första gången om vad samhället ÄR, och vad det innebär att vara en del utav det, genom tillhörighet som kommer med skolans värld, och ett mer medvetet möte med jämnåriga. I den här åldern börjar vi nämligen också bli "bedömda" och "kategoriserade" av våra jämnåriga och människor utanför familjen, och formar utifrån det en självbild (Chiron). Det här är en första kritisk ålder eftersom vi lämnar den illusion av oss själva som vi formar genom relationen till våra föräldrar och närmsta familj, och får istället en mer verklig bild av hur vi uppfattas av andra människor och det samhället vi nu börjar etablera oss i, vad vi "bring to the table" så att säga, och hur andra uppfattar den biten av oss. Den VI tror oss vara ser vi nu tydligt speglas i andras ögon, känslor och åsikter om oss, och denna insikt kommer att följa med oss livet ut, och formateras om vid Chiron-transiter bl.a.

Vid 7-års åldern formas den första uppfattningen av VEM vi är utanför hemmet, och hur vi väljer att förhålla oss till den bilden.

 

9 år = Chiron trigon natal Chiron. Reversal Mån-Nod återkomst. Jupiter trigon Jupiter

I den här åldern etableras och växer (Jupiter) den bild vi fått av oss själva via yttre kontakter i samhället och utanför hemmet (Jupiter). Vi inser våra svagheter och osäkerheter baserat på hur vi blir bemötta av andra (Chiron), och vi har vår första karmiska push/skifte när Mån-Noderna för första gången ställer sig i samma grader som när vi föddes, fast omvänt, där Södra Mån-Noden är på platsen av Norra, och vice versa. Denna ålder är när vi börjar forma en bild av VEM vi TROR att vi vill VARA, vad våra intressen är och vad vi dras mot i livet (Noderna). Barn i den här åldern börjar forma tydliga riktningar och intressen som senare i livet kommer att spela ut sig på olika sätt, via Mån-Noderna och Jupiter. De intressen, drömmar, och beliefs som vi nu etablerar kommer att spela en avgörande roll i våra framtid val. Jupiter ger här en naivt hejdlös optimism kring våra möjligheter och den ganska verklighetsfrånvända tron vi har på oss själva som barn, som sannerligen kommer grusas mot Saturnus hårda verklighet ett par år senare. 

 

12 år = Jupiter konjunktion natal Jupiter (Jupiter-återkomst)

Optimismen och den sannlösa tron på sig själv och sin framtid tar sannerligen inte slut här, utan börjar istället verka med full kraft för första gången! Vem har inte drömt om att blir ballerina, världskändis, och levt i (nu i efterhand) totalt overkliga drömmar vid 12-års åldern? Den första Jupiter-återkomsten markeras av en tydlig "växt", dvs de flesta barn kliver in i pre-puberteten och tonåren, och tillsammans med sina jämnåriga tar sitt första steg i det som kommer att bli vuxenlivet, om än inte på det sätt man drömmer om just då, där Jupiter alltid symboliserar individens kliv ut i samhället med en stor och ofta verklighetsfrånvänd optimism om sig själv och sin framtid, något som spelar ut sig via drömmar och visioner, som senare i livet visar sig var helt annorlunda från den visionen och tron man hade om dem i den här åldern. Blev du ballerina? Nåja, du jobbar timmar på en dans-skola idag. MEN, om vi inte kan drömma stort och optimistiskt, hur ska vi våga gör något alls då?

 

Jupiter vet inte vad VERKLIGHET är, han drömmer stort och brett, och missar faktiska och praktiska konsekvenser av dessa stora och hoppfulla drömmar, det är något Saturnus sen tar hand om! Jupiter vid sin fösta återkomst i denna ålder är en naivt plågsam, optimistisk energi, som verkligen tror fullt ut på att ALLT är möjligt i ens liv. Ofta är det ens föräldrar som tar "ner" en på jorden via sin Saturnus-funktion, men förhoppningsvis grusar inte alls ens drömmar och hopp. Hur man kommer dit finns inte ens tanke kring, Saturnus har ju inte varit i farten än. Hoppet och tron, visionen och drömmen, detta styr ens verklighet, och med all rätt! Första Jupiter-återkomsten har som funktion att ge förmågan att uttrycka sina stora drömmar fritt (ofta till vuxnas pessimism och förtret, de vet ju faktiskt bättre för att de är äldre), och en förmåga att att interagera och engagera sig i samhället på olika sätt, drömma stort helt enkelt! Här blir ofta kompisar viktigare än föräldrarna och familjen, och genom relationer till människor utanför familjen, formar man nu en individualitet, uttrycker sina drömmar och hopp om livet till andra, och bemöter reaktioner kring det. Man kliver också upp på nästa steg i sin utbildning, och lämnar grundskolan i denna ålder. Man blir en mini-vuxen under sin första Jupiter-återkomst, och som alltid gör Jupiter att man växer till sig helt enkelt. 

 

14-15 år = Saturnus opposition natal Saturnus. Chiron opposition natal Chiron

Här ser vi igen en mycket krisartad ålder för alla oss. Första oppositionen från både strikta Saturnus och smärtsamma Chiron, något som kommer att återupprepas igen runt 35-36. Med andra ord följer vi upp nästa steg i utvecklingen från 7-års åldern, då vi klev ut i andras ögon och blick med våra storslagna drömmar och visioner, och i 14-15 års åldern ser vi nu första resultatet, som vi då naivt och tungt tror nu utgör slutsatsen om oss själva. I denna ålder är plötsligt både ansvaret och reglerna betydligt tyngre än innan, och så är även vår verklighet. Man möts av ständiga auktoriteter i form av föräldrar, lärare och vuxna, som kräver något utav en, och man är i ständig konflikt med dessa auktoriteter, eftersom man under Saturnus-oppositionen börjar träna på att vara sin egen auktoritet, och det sker genom en konflikt med andra vuxna och deras regler. Säg inte till mig vad och hur jag ska göra, jag vet själv! Synd att vi inte inser då att vi inom 10 år kommer undra varför ingen alls säger till oss vad vi ska göra längre, och om ändå någon KUNDE berätta för oss vad fan det är vi SKA göra nu då. Chiron oppositionen skapar här ytterligare en dimension av ens självbild, men betydligt mer svår, med nya osäkerheter och en ny inställning till sig själv, då både kroppen och psyket förändras stort i denna ålder, och omgivningen reagerar på detta mycket tydligt, men framför allt gör vi det själva. Den här åldern är det allra första steget mot den faktiska vuxna individen som man kommer att bli senare i livet, mellan 28-30. Hur dessa år fortskrider i ens liv (14-15) kommer visa en tydlig bild av hur man kommer att förhålla sig till sitt liv mellan 28-30, samt 58-60, samt resterande Saturnus-inverkan. 

 

18-19 år = Mån-Nod återkomst. Jupiter opposition natal Jupiter. Saturnus trigon natal Saturnus

En sannerligen ytterst viktig ålder, till stor del pga ens första Nod-återkomst, och alla följande år som det sker kommer att bli ytterst viktiga för ens liv och val i livet. När Mån-Noderna kommer tillbaka till samma plats där de var när man föddes, så uppstår år i ens liv då ALLT man gör är av karmisk och ödesdiger karaktär, som blir mycket avgörande och formande för ens framtid. De vanor, beteenden och val du gör under dessa år, det är något som kommer att bli en del av din karma under hela livets gång, och lämna ett stort avtryck på den du är och den du blir, och vill och inte vill bli.  Opposition från Jupiter utmanar nu allt det som man har lärt sig i skolan, inför ens framtida steg och utveckling i samhället. Här får många sina första jobb, väljer framtida yrken, utbildningar och tar sina första platser i samhället. Att bli myndig, ger också ett personligt ansvar som till synes verkar fungera smärtfritt och harmoniskt i denna ålder, till följd av trigonen från Saturnus mot ens egna. Men som alla äldre vet, så är myndighet och känslan av att vara vuxen i 18-19 års åldern endast en enkel försmak på vad som komma skall, och utgör en ganska enkel "vuxenhet" i förhållande till hur vuxenlivet upplevs senare i livet. De val du gör i dessa år, kommer att forma ditt liv fram till 36-37 års åldern, och du bör därmed välja klokt och långsiktigt. 

 

22 år = Första Uranus kvadraturen mot natala Uranus. Saturnus kvadratur natal Saturnus 

I den här åldern ställs man för första gången med sin faktiska individualitet och frågan kring sin unikhet och frihet, i form av Uranus kvadraturen. Det är här man börjar inse vad det är som gör en unik och framför allt vilket sorts liv man egentligen vill leva, utifrån sin frihet och den man ÄR. Auktoriteter och förväntningar på en i form av Saturnus börjar utmanas genom ens egna fria vilja och förmåga att bygga sitt liv så som man önskar. Det är inte ens smärtfri process i den här åldern, men mycket riktigt så sliter sig många unga vuxna fria från föräldrarnas/samhällets krav och förväntningar, och beger sig ut i livet och världen på jakt efter sin frihet och därmed sin individualitet (Uranus). Här kommer alla vi att bråka med normer, auktoriteter och ansvar, för att vi ser oss själv annorlunda och frånskilda från det "förlegade" och det som utgör normen då. Försmak på frihet är inte friktionsfritt, då Saturnus samtidigt uppmanar oss att ta ansvar, och det är den fällan många 22-åringar hamnar i och slits mellan. 

 

24-25 år = Andra Jupiter-återkomsten. Chiron trigon Chiron. 

Här kommer nästa stora utveckling av individen in i samhället, och den kunskap och kompetens som individen bär med sig in till gruppen. Efter att ha rebellat och slagits mot ansvar, regler och andras förväntningar på en, så landar de flesta i denna ålder i, "vad är nästa steg för mig på allvar". När man varit fri, börjar man se sig om efter hur man istället utvecklas och landar i något sannerligen personlig utvecklande. Här bör högre utbildning komma in i bilden, om man önskar vidareutbilda sig, men även generellt sett nästa steg ut i samhället med den man är och det man kan, det man drömmer om och det man vill (Jupiter), det sker på allvar först vid 24-25 år. Man har nu också etablerat en väldigt tydlig självbild och vet precis vad det är man hatar och älskar med sig själv (Chiron), något som kommer att fortsätta och bör utmanas under hela livets gång. 

 

28-30 år = Reversal Mån-Nod återkomst. Neptunus sextil natal Neptunus. Saturnus-återkomst. Jupiter opposition Jupiter

En av de viktigaste och mest krisartade åldern för de flesta. Med en halv Nod-återkomst och samtidigt Saturnus konjunktion ens Saturnus, behöver man på allvar och med full nykterhet utvärdera sina tidigare val och beslut. Vad fan har jag gjort i det vuxenliv jag tagit mig an när jag var 18? Vad har jag uppnått, och är jag nöjd med det? Vad är jag absolut inte nöjd med? Vad är det jag har åstadkommit, so far? Det som tagit form i ens liv som inte ska vara en del av ens liv, och vice versa, kommer att falla bort eller utvecklas under dessa år. Dvs, du kommer bliv av med allt som INTE är rätt för dig, och troligtvis börja arbeta mot det som är. Neptunus transiten ger samtidigt en trevlig aspekt som utgör många och fina fantasier och drömmar om ens eget liv, det är din inspiration om din framtid. Mån-Noderna och Saturnus pekar och krasst och konkret med hela handen mot ens sanna väg, svårt och plågsamt, men nu vet du iaf!


I den här åldern blir vi vuxna på riktigt, vi börjar förstå att tiden inte är evig, att allt inte går att uppnå, vi börjar se hur dumma våra fantasier om livet i tonåren var, vad som går på riktigt att uppnå och inte, hur hårt arbete och hur mycket tid det kräver, vi ser tydligt våra egna brister och tillgångar, och att det definitivt finns konsekvenser av våra handlingar och beslut. Vi blir normala, pessimistiska vuxna, med en mycket nykter blick på våra egna liv, förmågor och ambitioner. Vi börjar förstå vad våra föräldrar menade och uppmanade till. Jupiter opposition Jupiter utmanar samtidigt det vi tidigare lärt oss och gjort där ute i samhället, det vi tidigare drömt om och resultatet utav detta, för att utvärdera om det är rätt eller inte för oss, om det är den utvecklingen vi vill se i våra liv, samt vår kunskap om oss själva. Uranus är samtidigt trigon ens egen Uranus, och här får man full frihet att bygga det liv man vill se utifrån den frihet man nu inser att man har, för när du är 28-30 år så finns det INGEN annan som tar beslut kring hur ditt liv ser ut, än du själv. Det är faktiskt ingen som varken frågar eller oroar sig för dig särskilt mycket, för nu är du en vuxen person som bör vara kapabel till att hantera ditt eget liv fullt ut, och föräldrarna backar oftast snällt med sina uppmaningar. Den 22-åringen som tidigare slogs för sin frihet att besluta själv, himlade med ögonen åt och slog undan vuxnas uppmaningar om att "ta tag i livet", upplever nu mycket tydligt den frihet under ansvar som det innebär att just vara vuxen och fri, där ingen annan än du själv kommer att ta hand om eller se till att ditt liv rullar åt det håll du vill. Frihet har en bitter eftersmak, och det är ansvar. Dessutom blir många i den här åldern föräldrar själva eller gifter sig, köper bostad, byter karriär, skiljer sig, flyttar, etc, under dessa år, vilket naturligt gör att man inser VAD ansvar för ens liv är på riktigt, och att det inte finns någon frihet från det, hur gärna man än hade velat tro det. Det finns svåra beslut att ta, och dessa har konsekvenser. 

 

32-33 år = Chiron kvadratur Chiron. Jupiter kvadratur Jupiter

Den här åldern handlar ofta om en omvärdering av ens självbild och ens potentiella konflikt med samhället och sin plats i det, samt andras bild av en, och därmed ens egen bild av sig själv. Man har nu dykt upp ur den omformatering av ens liv som en Saturnus-återkomsten tillförde, man är luttrad och man är härdad, man har ha överlevt på egen hand, man har tagit svåra beslut, man har sett sig själv och sitt liv nyktert, och plockar nu upp lösa bitar av den man tidigare var och ville, för att forma en ny typ av persona och verklighet, en mer sanningsenlig och autentisk persona, som nu förhåller sig till sin faktiska kompetens, faktiska möjligheter, riktigt bild av sig själv och sin faktiska plats i samhället på ett betydligt mer verkligt sätt. Den här åldern brukar också kretsa väldigt tydligt kring just Chiron, och de minnen och bilden av en själv som man bär med sig från att först ha känt osäkerhet och smärta i förhållande till det stora livet som man mötte för första gången när man var 7 år, tar sin plats igen. Här är även ofta, men inte alltid, Pluto sextil natal Pluto, och det är nu man också börjar uppleva sig ha en faktisk makt och kontroll över sitt eget liv och dess utfall, eller lär sig att vara kontrollerad av livet och dess omständigheter. På gott och ont sannerligen, men makten finns tillgänglig för en, om man bara vågar ta den. 

 

35-37 år = tredje Jupiter-återkomsten. Mån-Nod återkomst. Saturnus kvadratur natal Saturnus. 

Ännu en kritisk ålder kopplad till ens karma och Mån-Noderna. Saturnus inspel här gör att man blir plågsamt medveten om vad man har uppnått vs inte under de år man levt, vilka drömmar och personliga ambitioner som man nu har i sitt liv, och vilka som ännu inte sett dagens ljus. Det här är en väldigt konkret och karmisk utvärdering från första Nod-återkomsten mellan 18-19 år, då man drömde stor och fritt om sitt liv, med mycket lite verklighetsförankring, och många olika val. I den här åldern nu ser vi alltså resultatet av dessa  drömmar och ambitioner, och kvadraturen från Saturnus är nu här för vi ska kunna korrigera och anpassa vår karmiska uppgift och själens röst till vår faktiska verklighet. Var har du misslyckats tidigare, VAD är det du vill och är det möjligt att genomföra, säger den här åldern. Här skalar man av och konkretiserar ännu inte uppfyllda drömmar mycket konkret. Jupiter-återkomsten ger samtidigt en optimism och tro, drömmar och visioner, och möjlighet att utvecklas mot nästa steg i och genom sin kunskap, sin plats i samhället och det man erbjuder till andra och får möjligheter via. Saturnus kombination Jupiter i den här åldern ger en väldigt normal verklighetsförankring, som faktiskt tillåter en att spring mot sina drömmar i det verkliga livet, och inte tappa optimismen och tron på sig själv. 

 

40-43 år = Saturnus trigon natal Saturnus. Jupiter kvadratur natal Jupiter. Neptunus kvadratur Neptunus. Pluto kvadratur natal Pluto. Uranus opposition natal Uranus.

En viktig ålder med många stora skiften i ens verklighet, och 40-års krisen är sannerligen verklig! Dels har vi en stabiliserande period av ens "vuxna" liv som infaller vid 40. Man har via Saturnus-återkomst landat i de förändringar man med all sannolikhet initierat och genomgått mellan 28-30, och har nu en stabil och tydlig grund att stå på rent praktiskt. Man har säkerligen arbetat upp någon form av stabilitet både privat och professionellt, och har nu en ganska stadig yttre struktur att stå på, som den ansvarsfulla vuxna man är. Men nu kommer uppvaknandet, och det med besked!

Kvadraturen från Jupiter utmanar samtidigt ens personliga expansion och utveckling via kunskap och insikt om sig själv, nästa steg i personlig och offentlig utveckling. Många vidareutbildar sig eller tar kurser för att fylla på den där utvecklingen som började vid 3e Jupiter-återkomsten mellan 35-37 år. Den här kvadraturen ger en utmaning i både status, tillgångar, inkomst, kunskap och den plats man tar i samhället, ens sociala tillhörighet. Neptunus långa kvadratur mot ens egna Neptunus som påbörjas nu, är en direkt uppmaning och utmaning kring hur ens drömmar och fantasier om livet har fått ta plats i den faktiska verkligheten i ens liv. Man omvärderar drömmar, utmanar tidigare idén om vilka drömmar som får bli verkliga, och omformaterar den man drömmer om. Kvadraturen från Pluto till ens natala Pluto som de flesta får uppleva omkring den här åldern är en stark konflikt kring förmågan att ta makten över sitt liv och gå på djupet av den man är och den man har blivit, för att kunna transformeras vidare åt rätt håll. Den här första och troligtvis enda kvadraturen som utgör en konfliktfylld aspekt från Pluto mot ens egna Pluto lyfter på allvar frågan kring liv och död, och det är ofta i den här åldern som man börjar se slutet av livet som något betydligt närmre än början på det. Man är mycket medveten om att man inte längre riktigt vet hur lång tid man har kvar, och den ungdomliga optimismen och känslan av ett evigt liv bemöts av en väl-behövlig inre process kring liv, död och existensiella frågor. Plutos kvadratur mot ens egen Pluto är något som kallar på ens uppmärksamhet, ihop med förmågan att bemöta alla svåra frågor i livet som utgör dess slut och den emotionella transformation som tillkommer ihop med det. Många i denna ålder kanske även börjar se sina föräldrars åldrande och död. Uranus opposition ens egen Uranus är full av insikter och åtföljs ofta av det som kallas för kundalini-awakening, eller någon form av ett personligt uppvaknande. Kombinationen av Plutos och Uranus påverkan här drar bort alla typer av slöjor och illusioner man tidigare eventuellt skyddat sig med från sin sanning och autencitet. Det går inte att fly någonstans längre, och definitivt inte från sig själv. Man dras in i djupa vatten av sin egen existens, och inser att om inte det görs en förändring nu, så kommer tillfället aldrig igen. Det här är sista tillfället att "hinna med" att göra riktigt stora förändringar i ens liv. Uranus opposition ens egen Uranus påminner om den där 22-åringen om slogs med näbbar och klor för sin frihet och sin rätt att leva sitt liv utan andras tryck och förväntningar på en. 40-åringen inser och minns detta med full kraft och börjar ofta snabbt och plötsligt göra sig av med andras normer och förväntningar på en. Man skiljer sig, flyttar, byter karriär, utbildar sig igen, jagar drömmen, och agerar i drastisk förändring (Uranus), i rädsla (Pluto) att det inte kommer fler chanser. 

 

44-45 = ungefär samtidigt som man började intensivt jaga sin frihet och individualitet strax efter 40, i rädslan att inte hinna, så pågår en Saturnus opposition natal Saturnus transit när man är ca 44-45. Det innebär kort och gott att man rent praktiskt river upp mycket av sitt tidigare liv och praktiska omgivning. Det där uppvaknanden i samband med Uranus opposition Uranus kräver direkt förändring, och det är precis vad många gör, och därmed ruckar ordentligt på det liv som de byggt upp sedan första Saturnus-återkomsten vid 28-30. För Saturnus-återkomsten då handlar om att överleva och hitta sin plats som en ansvarsfull vuxen, även om det inte nödvändigtvis handlade om ens egna frihet att göra det man vill i livet, utan snarare ren överlevnad på egen hand. När Uranus slår till med oppositionen strax efter 40, flyger plötsligt ansvar inför andras förväntningar ut genom fönstret, eftersom man nu inser att ens egna frihet är mycket viktigare, nu när man lärt sig att överleva som vuxen. Saturnus-oppositionen bistår därmed med nödvändiga, praktiska förändringar i ens liv som efterföljd, och påminner om att tiden inte är evig, och att ens frihet att välja vilket liv man lever, är så otroligt viktig. 

 

46-47 år = reversal Mån-Nod återkomst. Fjärde Jupiter-återkomsten. 

Direkt efter de plötsliga förändringar man initierar i jakten på sin frihet och individualitet efter att man fyllt 40, kommer en reversal Nod-återkomst, där Norra Noden besöker ens Södra Nod, och vice versa. Igen är det en ålder då man mycket tydligt får uppleva sin karma och resultatet av sina tidigare handlingar, samt hur nära eller långt bort man står från sin karma och själens önskemål. Det intressanta är att Uranus oppositionen som åtföljs av en Saturnus opposition mot respektive planet, mellan 40-46, verkar vara en alldeles viktig och avgörande push, för att man de facto ska hinna förändra och göra om det i ens liv som INTE överensstämmer med ens karma och Nodernas och själens väg. Det enorma uppvaknandet man går igenom strax efter 40, när Uranus ger en ALLA insikter om livet och en själv, är troligtvis en alldeles nödvändig process för att man ska vilja, kunna och driva den förändring som krävs i det stabila och trygga Saturnus-livet som man byggt upp till 40. Ärligt talat, finns det någon som egentligen VILL ställa sig upp när man är 43, packa sina väskor, säga upp sig från jobbet, lämna sin partner, och bege sig efter den där drömmen att starta en yoga-skola i Thailand? Det är så mycket lättare att få sitta kvar i sin bekväma soffa, med bekanta människor hemma och på jobbet, och gå på sina kurser då och då. Men lever du då enligt din karma fullt ut? Nej, säger planeterna, och tvingar ut dig på upptäcktsfärd efter din mission gång på gång under livet, och åldern 46-47 är viktiga år att se vilken mission det är och hur nära den man är. Och inte så konstigt det, för inom bara ett par år står vi alla inför en Chiron-återkomst, som markerar "då" och "från och med nu". 

 

48-50 år = när man fyller 48, har man sin 4e Jupiter-återkomst, något som markerar en all-time high utveckling och plats i samhället. Jupiter styrs av siffran 4 och den 4e återkomsten är därmed den viktigaste och utgör den högsta toppen man normalt når som individ i samhällets ögon vad gäller kompetens, kunskap, inkomst, status, etc. Det är väldigt få som byter yrke och utbildning för status och inkomst i den här åldern, utan det vanliga är att man har en etablerad plats i samhället i form av jobb och kompetens, som man använder för inkomst och möjligheter, däremot brukar man byta yrke i samband med Uranus-oppositionen runt 40, om man inte trivs där man är, och inte följt drömmen. Många i den här åldern är chefer, rektorer, överordnade, egna företagare, erkända arbetare, och har helt enkelt hamnat på den topp som utgör deras engagemang och utveckling i samhället som initierades den där dagen man tog sina första tveksamma steg till första dagen i 1a klass. Den 4e Jupiter återkomsten är en viktig markör och topp för alla prov man skrivit, den utbildning och väg i samhället man valt, den där första dagen på universitet, examen, befordran, byte av jobb, högre lön, kurser, utveckling och förvärvad kunskap som nu visar sig i all sin glans på den plats man tagit i samhället. Samtidigt har man möjlighet att kliva ut i samhället på ett personligt och mer utvecklat sätt, med betydligt mer kompetens och kunskap utifrån EGNA erfarenheter och EGEN kunskap. Saturnus är samtidigt i trigon till ens natala Saturnus när man är 48-49, och tidigare förändring man initierat runt 45, börjar nu landa i en faktisk verklighet. Den här vändan vet man ju förhoppningsvis redan hur man är en ansvarsfull vuxen som tar ansvar för hur ens liv ser ut och ter sig, så etableringen av nya mål och en ny verklighet som man önskar se, går betydligt smidigare i denna ålder.

 

50-51 år = Chiron-återkomst. Jupiter kvadratur natal Jupiter. Saturnus kvadratur natal Saturnus. När man fyller 50 år så har man sin första och troligtvis enda Chiron-återkomst (vissa har turen att uppleva den x 2). Chiron som var den första och initiala förståelsen av VEM du är i förhållande till din omgivning, och hur din omgivning reagerar på DEN DU ÄR, kommer till sin slutsats och förhoppningsvis ett helande, när vi alla fyller 50. Saken är den, att din själ och den du är, har ALLTID velat levas ut och varas fullt ut. Men den reaktionen som människor har gett på den du är, har också format dig under livets gång, och gjort dig osäker kring vissa delar av dig själv och den du är, som visas genom Chirons placering. Chiron-återkomsten handlar uteslutande om en möjlighet och BEHOV att få leva ut det där sanna jaget, och leva ut den du är på allra djupaste plan, i din fysiska värld. Vissa av oss klarar av att göra det redan vid 20-års åldern, andra möter denna fråga fullt ut vid 50, eller aldrig. Allt beror på hur Chiron är placerad i ditt horoskop, och hur du har angripit Chirons osäkerheter och smärtor. Chiron-återkomsten är sista möjligheten att kasta av sig sina egna restriktioner och rädslor som utgörs av andras blickar, åsikter, råd och tankar om det man velat göra och uttrycka under livets gång, sin sanna essäns. Chiron-återkomsten handlar om att sammanföra den du faktiskt är (din själs önskan = Mån-Noder), med det fysiska liv som du lever, OAVSETT vad du själv eller andra tycker och tänker om saken. Dina rädslor och osäkerheter har nu ingen grund längre. Om du som 7-åring, 15-åring, 25-åring, och 32-åring fortfarande brydde dig om vad andra tycker och tänker om dig, oroade dig för hur ska passa in i samhället och i livet, om du var orolig för att den DU är kommer ställa till med problem för dig i livet, och därmed varit rädd för att uttrycka den du är, för att du var rädd för hur det skulle bli, så är du nu i 50-års åldern en så pass utvecklad varelse att du inte längre behöver vara rädd för dessa saker. Hur många 50-åringar bryr sig om vad ANDRA tycker? Om du är en av dem, så behöver du slänga av dig Chirons bojor BUMS, omedelbart. Det här är DIN tid att leva ut DITT jag och själens röst fullt ut, det kommer inte så många fler tillfällen att sammanföra själ och kropp i detta liv. Se till att göra det du vill och känner starkt att du behöver, även om det kantas av osäkerhet och rädslor. Det är bara inpräntade känslor från när du försökte uttrycka den där essensen och sanningen av vem du egentligen är och vad din själ kom till det här livet att göra, när du var 7 år gammal. Bryt ner ditt eget motstånd mot att uttrycka den du är fullt ut, OAVSETT hur andra reagerar på det. När du är dig själv och lever så fullt ut, och skiter i andras reaktioner på det, så helar du dig själv och din Chiron. Under året du fyller 51 har du också en kvadratur från Saturnus till din egen Saturnus, vilket innebär att du kan gott och väl rucka på och förändra den yttre struktur som utgör ditt liv, i form av jobb, boende, relationer, situationer, etc. Om din Chiron kräver det, så gör du bäst i att följa själens röst och leva ut din sanning. Jupiter är samtidigt i kvadratur till din egen Jupiter, så här har du också en möjlighet att förändra och göra något nytt utav den status och "offentlighet" som du har i samhällets ögon, den kunskap och kompetens som du tidigare spridit i samhället har nu möjlighet att göras om och göras mer autentiskt för dig. Du har lärt dig mycket om livet och dig själv nu, hur kan du använda den kunskapen för att lära andra?

 

53 år = Neptunus trigon natal Neptunus. Jupiter trigon natal Jupiter.

Ett harmoniskt och fungerande förverkligande av dina drömmar och även en tid då du öppnar upp och blir väldigt receptiv mot energier och det andliga. Samma sak fanns i ditt liv när du föddes, att du kunde känna och kommunicera med energier, änglar, guider, andar och din själ. Men den praktiska och pragmatiska verkligheten vi lever i idag, slipar dessvärre oftast ner detta naturliga sjätte sinne. Du sprang genom livet i jakt på dina drömmar, ambitioner, frihet, tillgångar, relationer, igenkänning, och i jakten på dig själv. När du är 53 år och Neptunus ställer sig i trigon med platsen där han var när du föddes, så blir allt detta betydligt mindre viktigt. Efter Chiron-återkomsten, och från och med nu, känner, upplever och förstår du en större sanning om ditt liv, en andlig eller spirituell upplevelse som ofta leder till en tro på något högre och större än det fysiska livet vi lever i. Denna trigon öppnar upp huvud-chakrat och återkopplar dig igen till det alltet som du föddes in från, för du ska ju tillbaka dit! Den här transiten har som uppgift att visa dig varför du har drömt om det har du drömt om, och att det finns en själslig och andlig koppling till de intuitiva ambitioner och mål du jagat efter och drömt om instinktivt sedan du var barn. Jupiter trigonen tillåter dig samtidigt att landa i denna nya kunskap om den själsliga och andliga världen, och om dig själv i samband med det. 

 

55-57 år = Mån-Nod återkomst. Jupiter opposition natal Jupiter. Uranus trigon natal Uranus. Chiron kvadratur natal Chiron

Det hela börjar med en Nod-återkomst vid 55, vilket utgör ännu ett högst viktigt och karmiskt år som tvingar dig att titta på själens röst vs. ditt fysiska och faktiska liv. Du är nu väldigt finstämd och tydlig med vad det är själen vill och dras mot, efter att du fyllt 50, och därmed redo att göra sista penseldrag kring den karma du är menad att leva ut i det här livet. Det går liksom inte längre att undvika alls vad det är din själ vill vara med och utföra. Nästa Nod-återkomst sker vid 63 respektive 70 år, och det kommer att vara en final och utvärdering av hur du förhållit dig till din karma under ditt liv. Jupiters opposition vid 56 tillåter att rucka på och använda sig utav ens samhälls-engagemang, status, jobb, tillgångar, kontakter och det man byggt upp hittills, till sitt förfogande. Chirons kvadratur till ens egna Chiron vid 57 år är den första "nya" konflikten eller utmaning kring den bild du skapat av dig själv from 50, och hur du förhåller dig till dina osäkerheter och smärtor numer. 

 

58-60 år = Andra Saturnus-återkomsten. Uranus trigon natal Uranus. Jupiter opposition natal Jupiter. Chiron trigon natal Chiron. 

Den andra Saturnus-återkomsten, ackompanjerad av en harmonisk aspekt från Uranus och Chiron mot respektive egna Uranus och Chiron, handlar om utvärdering. Den där paniken och modet att förändra och bygga dig själv och ditt liv, när du var 28-30, vad har det resulterat i? Uppnådde du det önskade dig då? Klev du över svårigheterna och tog ansvaret för ditt liv och dina val? Fick du den friheten och livet du jagade för 20 år sen, när du precis fyllde 40 och såg din sista chans att förändra ditt liv i enlighet med de DU är och det DU vill ha från livet? Hela du dina egna smärtor och osäkerheter, när du fyllde 50? Hur mår du? Vad känner du när du tittar tillbaka på ditt liv? Lever du din dröm idag, och om inte, hur känns det? Den här åldern och dessa transiter handlare uteslutande om en utvärdering, om harmonisk och fungerande insikt, både mentalt (Uranus) och emotionellt/själsligt (Chiron). Den andra Saturnus-återkomsten är ofta "tung" på ett annat sätt än den första. Den första handlar om en plötslig insikt och mycket nykter syn på hur oduglig man är och hur man lyckats slösa sin tid på saker och ting som bara förstört för en (oftast). Den andra Saturnus-återkomsten handlar ofta om en djup och gedigen insikt att det som är gjort är gjort, att man gjorde sitt bästa, och vad man åstadkommit, och förhoppningsvis ger det en förmåga att landa i det.. Man helar samtidigt sin självbild, oavsett vad man gjort eller inte gjort med Chirons smärtor för att åtgärda detta. Nu spelar verkligen ingen åsikter om en någon roll. Ens kunskap om en själv och livet utvecklas samtidigt via Jupiters opposition till platsen för ens egna Jupiter. Dessa nyktra, expansiva och djupgående insikter om livets snurra, ens val, tidens gång, och resultatet utav det i samband med ens andra Saturnus-återkomsten, ger sannerligen en ny typ av kunskap och personlig utveckling i detta skede av livet. 

 

61-65 år = Pluto trigon natal Pluto. Reversal Nåd Nod-återkomst. Chiron opposition natal Chiron. Uranus kvadratur natal Uranus

Den där rädslan, insikten och konflikten om livets början och slut som man hade runt 40-43 år, landar nu i en harmonisk insikt om att alla vi skall den vägen vandra, kort och gott. Pluto trigon Pluto öppnar harmoniskt och välkomnande upp dörrarna för de djupaste vråerna av ens undermedvetna rädslor, farhågor, mörker och det som vi ofta backar inför och stänger dörren till. i den här åldern blir man ännu mer receptiv och mottaglig för energier, men inte på det drömlika och naiva sätt som Neptunus har, utan på det råa sanningsenliga sättet som Pluto och Skorpionen representerar. Man ser, upplever och känner den sanningen som livet utgör, och som berättar för en om alla hemligheter om ens liv och ens existens, och det må vara svåra frågor så som vi beskriver dem, men i den här åldern, brukar man vara ganska välkomnande och lugn kring upplevelser som kretsar kring makt, liv och död, sex, existens och man är inte längre rädd, för man behöver inte längre vara rädd. Man har levt, och man vet om det. Livet har sin början och sitt slut, och man är mycket väl medveten och förstående kring det. Det finns mer att upptäcka än vi kan se med blotta ögat, och det är helt naturligt och tillgängligt för en i den här åldern. Man får ytterligare en möjlighet att släppa taget om sitt förflutna och bemöta sin karma med Mån-Nodernas transit. Man utsätts ofta för och initierar förändringar helt naturligt i den här åldern, men Uranus kvadraturen. Oftast sker dessa väldigt naturligt, eftersom trigonen från Pluto som här ger en en så mycket personlig makt, att man verkligen inte har något att vara rädd för, varken sig själv eller andra, och i synnerhet inte är rädd för att initiera några förändringar i ens liv, oavsett om dessa sker på eget eller yttre bevåg. 


68-70 år = Saturnus trigon natal Saturnus. Uranus sextil natal Uranus. 

Dessa år kretsar kring en naturlig harmoni i ens tidigare förändring och praktiska utfall av dessa. Saturnus visar och ger en tydlig harmoni och intresse kring hur en yttre liv ser ut och hur nöjd man är med det, oavsett vad man lyckats åstadkomma eller ej. Uranus sextil mot egen Uranus är en subtil men harmonisk förändring i enlighet med det liv man skapat för sig själv via Saturnus. Man anpassar sig helt enkelt till den praktiska strukturen som är (Saturnus), och lever och förändras i det som livet nu har att erbjuda utifrån ens egna tidigare insatser (Saturnus). 

 

71-73 år = 5e Jupiter-återkomst. Saturnus opposition natal Saturnus. Chiron trigon natal Chiron. Mån-Nod återkomst

Den 5 Jupiter-återkomsten utgör ytterligare ett steg i en personlig kunskap och personlig utveckling, men nu på ett mycket privat och andligt plan. Det man VET om saker och ting vid det här laget är djupgående och ofta mycket nyttigt för samhället och andra människor, men det är oftast sig själv och sina närmsta som man applicerar denna visdom och kunskap på. Saturnus oppositionen utmanar ens nuvarande struktur och liv och ger möjlighet att skifta på den. Chiron trigonen integrerar de sista smärtorna och osäkerheterna man burit med sig genom livet, och Mån-Nod återkomsten slår ett sista slag för ens karma och hur man gjort för att uppleva den genom livet. Utvärdering. Det här är troligtvis den sista Mån-Nod återkomsten man är med om (om inte man lever till 103:) och det är nu man sjunker ner fullt ut i de beslut och val man tagit under livets gång, som fört en närmre eller längre bort från ens sanning, själ och mening. Oavsett utfall, landar man i en harmonisk utvärdering och självbild, med hjälp av trigonen från Chiron mot ens egna. Gjort är gjort, karman är slutförd, och oavsett om det blev som man tänkt sig eller inte, är den värd att utvärdera och förhålla sig till. Misstag som har gjorts hade sin mening, precis som de "rätta valen". I den här åldern har man nog med kunskap, visdom och insikt att kunna förhålla sig till sin tidigare val, beslut och karma på ett sätt som är accepterande och harmoniskt. 

 

79-90 år = Neptunus opposition natal Neptunus. Uranus-återkomst vid 86 år. Tredje Saturnus-återkomsten. 6e Jupiter-återkomsten. 

Under dessa år ser vi återkommande transiter av transcendala planeter som höjer ens medvetande och öppnar upp individen mot mycket hög visdom och receptivitet, via känslor (Neptunus), insikt (Uranus), och kunskap (Jupiter). Den yttre världen (Saturnus) blir betydligt mindre relevant, och den andliga, kreativa och spirituella sfären som utgör av Neptunus, Uranus och Pluto, utgör den starkaste påverkan, mot bakgrunden av vissa skiften i ens praktiska liv (Saturnus och Jupiter). I denna ålder lever man ofta i en medial "uppkoppling" mot ande och energi, man börjar släppa taget om det fysiska och praktiska livet, man står långt bort från den fysiska verkligheten som nya generationer lever i, och upplever livet mer förvirrande och förvirrat (Neptunus). Man är helt enkelt inte längre en del av att "bygga samhället", utan är istället mottaglig och lever i den icke-fysiska energin som vi alltid omges av (Neptunus och Pluto). Det är den man nu har tillgång till och lever i primärt. Precis som när man föddes, är man nu i en fas i livet där man är i full kontakt med andra dimensioner och energier som man föddes från. Man drömmer och känner häftigt, och andra människor kan ha svårt att förstå det man säger och upplever. I den här åldern är man dock mycket medveten om dessa saker, till skillnad från när man var barn, och oavsett spirituell grad, är man mycket mottaglig för dessa energier och upplever dem i allra största grad. När vi rör oss mot de allra yttersta planeterna Uranus, Neptunus och Pluto, så släpper vi taget om det fysiska livet för att ge rum åt det liv vi alltid känt finns i och runt oss, men som vi inte alltid velat erkänna, då egot och den fysiska dimensionen står i vägen. Under åren 80-100 i individens liv, kopplar vi återigen oss upp på det som är större än oss, det som skapat oss, och inser att det är fullt verkligt och att det är vårt hem, vår röst och vårt ursprung. Det är det vi kämpat för att återvända till och leva ut hela vårt liv, och nu vet, känner och inser vi, att det är dit vi igen är på väg. Uranus-återkomsten vid 86 öppnar upp dessa grindar på full glänt. 

 

Så, oavsett hur gammal du är och hur långt du kommit i din utveckling och i ditt liv, så skall du veta, att alla vi är från universum komna, och alla skall vi återvända dit, vi har bara olika insikt om det. Du är här på Jorden i det här fysiska livet, för att ge plats, röst och liv till det som din själ önskar sig. Så slösa ingen tid, var fri och var ansvarsfull, och lev det liv som DU vet och känner att du vill.

 

Om du vill veta exakt när och hur du går igenom dessa viktiga åldrar (utifrån ditt födelsehoroskop), samt hur det påverkar dig individuellt, mejla mig på astroalvis@gmail.com för en konsultation.

 

All kärlek till er och skin er sanning alltid, Alex. 

0 Comments

ASTROLOGI-UTBILDNING 6e Februari-29e Maj 2021

Äntligen får jag lov att presentera en långt efterlängtad och planerad grund-kurs i astrologi! För er alla som vill kunna tolka ert och andras horoskop, och förstå sammanhanget mellan tecken, planeter, hus och aspekter, en gång för alla! Hur bedömer man placeringar, vad är viktigast att notera? Hur tolkar man olika planeter i olika tecken och i olika delar (hus) i horoskopet? Hur tolkar man aspekter och vad innebär de? Full grundkurs som sträcker sig över 16 veckor med tre duktiga och erfarna astrologer, och lär dig det som du behöver för att själv fortsätta tolka och förstå planeternas och stjärnornas språk!

 

 

Se all info nedan, och maila astroalvis@gmail.com för anmälning till kursen eller vid frågor. 

0 Comments

Tillbakablick på 2020 och Januari 2021

God Jul på er, mina vänner! Hur har ert Jul-firande varit? Stockholm har blivit blessed med Sol och snö, vilket är mer än vad man hade kunna hoppats på denna Jul. 

 

Ett nytt år står än en gång inför dörren, och vi får vända blad till den plågsamt spännande fortsättningen på en ny verklighet som för oss var helt otänkbar för ett år sen.

 

Ingen kunde ana hur våra naturliga sociala koder och beteenden skulle brytas ner och försvinna ur våra liv under 2020, en i taget. Kramas? Stå nära någon? Skaka hand? Sitta i möte? Äta lunch med sina kollegor i lunch-rummet? Dansa i en svettig folkmassa? Gå på konsert? Gå på dejt och undra om det blir en första kyss den kvällen? Se en match och jubla med tusentals andra? Sitta i ett fullt Globen? Gå på teater? Sitta bredvid någon på bussen? Stanna till och klappa en förbipasserande hund? Vara pirrig på flygplatsen inför en stundande resa? Landa i en ny stad och utforska dess pubar och restauranger? Dela en cigarett? Smaka på varandras goda drinkar? Trängas under mellandagsrean? Inte rygga tillbaka inför alla människor som kommer inom en meters radie från en?

 

Vem kunde ha trott att det socialt etablerade regelverk som funnits mellan oss människor så naturligt och vardagligt, plötsligt skulle ersättas av en ny verklighet där alla skrämset går omvägar inför varandra, vinkar på avstånd, spenderar sina dagar i ensam isolation med återkommande avbrott av överbelastade online-möten, där ingen ser varandra och det är en sån fördröjning på det som sägs, att interaktionen omöjligen kan flyta på normalt. Och detta i allra bästa fall. 

 

Allt detta tar mig tillbaka till slutet på December 2019, då vi hade en Sol-förmörkelse i början av Stenbocken, totalt hela 6 planeter i Stenbockens tecken och jag skrev följande som en del av en prognos för 2020:

 

"Vi måste komma ihåg att vi har att göra med två långsamma yttre planeter som är i ett planerande och avvaktande jord-tecken (Stenbocken), så att bryta ner de strukturer som har varit fram till nu blir till en långsam process som har tagit sin start nu och kommer hålla på året ut, med flera retrograder av Saturnus och Pluto. Så vi har en lång väg att vandra i både individuell och samhälls-strukturell förvandling. Nu kan du påbörja den långdragna process som var och en av oss behöver genomgå i och med Saturnus/Pluto konjunktionen i Stenbocken under 2020. Bryta ned strukturer i livet som inte funkar eller bygga på det som funkar bra och är rätt för dig. 

 

För att ta ner det på individ-nivå (trots att det kommer ske många olika "nedbryt" av diverse strukturer i världen till följd av denna konjunktion), vill jag ge er möjlighet att utvärdera placeringen av Saturnus/Pluto i just ditt horoskop och se vilket område i livet som kräver din absoluta uppmärksamhet under 2020."

 

Så här står vi med facit i hand på vilka etablerade strukturer oss emellan, som har prompt försvunnit (vissa tillfälligt förhoppningsvis), och i och med det, vilka nya som har fått ta stor plats. Jag tänker även på ekonomin och företagande, där vissa företag gått i graven ofrivilligt, medan andra exploderat ofrivilligt, till följd av detta nedbryt av allt som tidigare var normalt och vedertaget, som vi sett omkring oss under 2020. 

 

Det är ganska intressant (på intet positivt sätt) att se hur vi har haft väldigt lite att säga till kring denna förändring i våra liv, något Stenbockens tecken ringar in så väldigt väl. Någon uppifrån som pekar med hela handen och auktoritärt förklarar varför saker behöver vara på ett visst sätt. En chef som rullar ut en ny målsättning, och alla måste tvunget följa med på färden. Någon som hela tiden säger att det finns regler att följa, att restriktioner behöver tas på allvar, att vi behöver ta ansvar. Att alla måste lägga in det hårda arbetet nu, med en potentiell fri framtid och hopp i sikte. Gör det du inte vill idag, för att få något du vill sen. Det är Saturnus och Stenbocken som Saturnus styr i ett nötskal, den hårda föräldern som försöker göra sitt bästa för sitt barn, trots behov av straff, regler och disciplin. Och så har världen sett ut hela 2020, någon som hela tiden begränsar en för i sitt tycke, ens eget bästa. 

 

2021 blir annorlunda, det går inte undvika att se det. Men inte i Januari. 2021 blir dock ett år av att liksom landa och grunda sig i den här nya verkligheten, se den frihet och de fördelar som finns med nya påtvingade regler och livsstilar, en ny arena och spelregler att följa och hitta i det sin individuella röst och plats. Samhället och dess struktur har i stora sjok brutits ner, och 2021 kommer handla om att formatera om det hela till något som funkar för en, och där vi alla landar i dessa nya sätt att leva våra isolerade och digitala liv på. Vissa kommer gå under av detta, andra klara sig. Kämpa för din frihet och för din röst, du har inget att förlora längre. Det gjordes åt dig under 2020. 

 

Då astro-prognoser från alla håll och kanter har fullständig överöst oss med tolkningar av de större transiterna, framför allt Jupiter och Saturnus möte i Vattumannen, vill jag istället ge en sammanfattning på en mer down-to-earth, vardaglig påverkan under Januari 2021. 

 

Det första vi ska göra, det är att titta på tolvslaget och Nyårsnatten 2020. Det som står ut direkt är en Lejon-Måne i exakt opposition till Saturnus/Jupiter i Vattumannen, trigon Chiron i Väduren, vid tolvslaget. Den individuella, emotionella smärtan att få leva ut sitt jag fritt och festligt. 

 

Det är säkert att anta att det kommer försiggå en hel del festligheter på Nyårsnatten trots allt, då Lejon-Månen är envist etablerad i att få leva ut sitt liv och sin glädje, sällan firar något ensam, men den emotionella grunden kommer att vara ganska nedslagen av vad som kunde ha varit, och hur storslaget man kunde ha firat in det nya året. Det är mycket eld under Nyårsnatten planet-mässigt, vilket utgör en impulsiv och framåtdrivande anda, med lite tankar på långsiktiga konsekvenser. Månen opposition Saturnus/Jupiter i Vattuman, kommer ge växelvis en övertro på situationen, eller en känsla av nedslagenhet och depression. Båda känslo-tillstånd kommer ta sin plats i olika hushåll och hos olika människor, men resultatet är som vanligt verkliga konsekvenser med Saturnus i farten, så det är naturligt att tro att den som tror för mycket och för högt om att kunna leva som vanligt även detta Nyår, kommer att mötas av hårdare konsekvenser senare. Den som är nedslagen och deprimerad har sina emotionella konsekvenser av det att möta. 

 

Med trigonen från Chiron i Väduren till denna festliga Måne i Lejonets tecken, så är det en kollektiv emotionell smärta som visar sig under Nyårsnatten. Ett tomt Times Square, tomma torg och gator över hela världen, där människor tidigare samlades i en gemenskap som bara kan upplevas vid tolvslaget när världen firar in ett nytt år. Avlägsna smällar men inga hejdundrande fyrverkier att blicka upp mot tillsammans, avsaknaden av kramar och spontana nyårskyssar. Skåla stillsamt i champagne hemma, med den du bor med, eller på egen hand. Inga nyårsfester, inga bara ben i klackar på väg mot en oförglömlig natt. Beskåda hur klockan tickar in en värld på paus, som vill så gärna släppa taget om det hemska året, och fira in och önska varandra ett RIKTIGT GOTT NYTT ÅR, ett år som skall bli bättre! Ett år då vi kan börja leva igen! Det är tron, andan och hoppet, men det är bara känslan av hur det tidigare har känts att tro på detta fullt ut på nyårsnatten, som finns närvarande i år, allting annat är helt annorlunda och så otryggt och märkligt. Nyårsnatten blir för majoriteten ett smärtsamt spöke av hur världen har förändrats och vad den har blivit till. 

 

Detta förstärks även av Venus plats i Skyttens tecken, i exakt konjunktion med Södra Noden under Nyårsnatten. Vårt förflutna kommer göra sig tydligt påmint under Nyårsnatten och veckan efter. Vilka vi tidigare har firat in det nya året med, de mest minnesvärda och passionerade nyårsnätterna som har etsat fast sig i minnet som hopp, kärlek och tro om att detta år, just detta år kommer att bli allt det där jag drömt och drömmer om, i takt med att färgglada explosioner och jublande människor omkring en, tror på precis samma sak. Vi kommer genomleva dessa nätter i tanken, känslorna och samtalet detta nyår. Vi kommer höra av oss till och höra från människor vi inte pratat med på länge, de där relationerna som runnit ut i sanden, men som på något gjort våra tidigare nyårsnätter minnesvärda. En känsla av hur kul vi har haft det, och hur mycket vi har älskat och trott. 

 

Det blir hoppfullt och visionärt även i år trots allt, för om det inte kan bli sämre, så kan det ju bara bli bättre, eller hur? Venus i Skytten kommer att påminna oss om hur bra det har varit, och hur bra det kan bli i framtiden, att det här inte kommer vara för alltid, och att vi har många vackra och nära stunder med människor vi älskar, framför oss. Vi kommer att kramas och skåla in framtiden igen. Det är vad vi måste tro för att behålla livsglädjen och optimismen inför framtiden. Det är så Skytten fungerar.

 

Det blir inte sentimentalt och gråtmilt med tre planeter i eld, utan det blir handlingskraftigt och påstridigt hoppfullt, om att vi klarar det, och att det blir bättre. Vissa kan tippa över till "låt oss leva och festa idag, för vem vet hur morgondagen blir". Det är tyvärr felaktigt att tro att morgondagen inte kommer gry utan konsekvenser. Släng inte alla konsekvenser överbord under nyårsnatten, även om du och framför allt många unga, kommer att känna starkt för det.

 

Venus konjunktion Södra Noden exakt under Nyårsnatten kommer att ta upp teman kopplade till Midsommar 2020 samt 14e December 2020. Det där släppa taget om vissa saker som hängt kvar i ditt liv, vare sig du vill eller inte. Om ödet vill det så sker det, tänk så, och streta inte mot Södra Nodens tydliga indikationer på vilka känslor, relationer, kärlekar, intressen och delar av dig och ditt liv som du så gärna vill älska, men inte längre kan av olika anledningar. Älska inte det som inte vill eller längre är värt att bli älskat, och ge därmed plats till kärlek som går åt båda hållen, det är Södra Noden konjunktion Venus som gör sin röst hörd i början av 2021. För alla som har planeter i 15-25e graden av Skytten/Tvillingarna gäller denna regel i allt som berör era liv just nu. Det som inte vill vara kvar i ert liv och ger dig tecken på att det vill försvinna, det behöver du släppa, oavsett om det är saker i dig eller utanför dig. Gör plats åt något som istället vill komma in i ditt liv, och bankar ihärdigt på dörren till ditt medvetna. Det handlar alltså inte om relationer och andra människor enkom, utan allt i ditt liv. 

 

Denna process pågår tydligast fram till 10e Januari, ett datum vi plötsligt ser en ny fas i den här nya världen och livet vi ganska snabbt behövt bekanta oss med. Venus lämnar Noderna därhän och rör sig in i praktiska Stenbocken, likaså lämnar Mars eldiga Väduren (där han varit sen början på sommaren!), och följer med Venus genom en trigon in i den praktiska och stabila Oxen. Elden av det förflutna brinner tillfälligt ut, saktar ner inför något annat, något nytt. Mars i Oxen utmanar förmågan att kunna agera på det här nya (via en kvadratur till Saturnus/Jupiter/Merkurius i Vattumannen).

 

Idéer och tankar om hur det nya året skall bli för en och vad man vill med det här nya, börjar ta form, men det finns varken ork, lust eller vilja att kunna agera på dessa tankar. Inte riktigt än. Det kommer vara svårt se någon form av plan, eller samla energi till annat än att lösa det som behövs lösas i stunden. Mars i Oxen agerar alltid sist och mot omedelbara hot, den har inte viljan att springa och leta efter potentiella hot att agera på, så som Väduren har. Där Väduren är dumdristigt handlingskraftig att agera på allt och ingenting, är Oxen långsamt envis i att inte göra något alls.

 

Världen kommer börja visa en mer praktiskt approach till alla problem vi ser omkring oss, och när Solen passerar Pluto i 25e graden av Stenbocken i mitten av Januari, kommer majoriteten av oss att vara omgivna av information och handlingar i vår praktiska omgivning, kopplade till Covid-19 och våra övriga problem som uppdagats under 2020. Nu är det sannerligen dags att ta tag i saken praktiskt, det är vad vi kommer att se omkring oss. Men handlingarna och agerandet är för plötsliga och för långsamma, för övermäktiga praktiskt, för att det ska gå smidigt till. Tanken är god så att säga, men det praktiska haltar med kvadraturen från Mars/Uranus i Oxen till Saturnus/Jupiter/Merkurius i Vattumannen. Idén och visionen om hur saker skall bli, kommer möta svårigheter att kunna utföras i praktiken i Januari 2021. Det troliga är att vi än en gång kommer behöva gå ner i den djupa och panikslaget rädda avgrunden som pandemin har utgjort sen Saturnus mötte Pluto i Stenbocken, i början av 2020. Det kommer vara en påminnelse om att vi ännu inte är färdiga med den processen som började då, och att vi definitivt inte kommer kunna återgå till "så som det var förut", vilket är en inbillad utopi som inte längre har något utrymme att ta plats, vilket vi kommer bli väldigt varse om från och med Februari 2021.

 

Denna påminnelse om hur den praktiska lösningen på våra liv, inte riktigt är så nära runt hörnet som vi trodde, kommer att fortgå fram till den 11e Februari, vilket är ett datum att hålla i minnet, då vi ser en imponerande ansamling av Sol, Måne, Merkurius, Venus, Jupiter och Saturnus i Vattumannens tecken, i trigon till Norra Noden. 6 planeter i ett och samma tecken är hyfsat ovanligt, en företeelse som markerar viktiga månader under stora skiften, när yttre planeter är involverade. Vi såg samma sak hända i Januari 2020, fast i Stenbocken. I år dock, i Vattumannen istället, görs ny mark om något, och när tidigare planerade handlingar på våra problem inte visat sig funka, kan vi i Februari istället grundligt tänka om och formatera om. Ni som har planeter i Vattumannen och Lejonet, Februari 2021 blir en absolut viktig månad för er! En plattform av ny insikt inför kommande åren. En månad som plötsligt visar vägen framåt, om än inte utstakat. 

 

Men under Januari 2021 fortsätter vi hoppfullt att traska runt i gamla spår och  gamla planer där vi inte riktigt har landat i att världen, våra liv, vår omgivning, och vi själva, har förändrats, och hur vi ska bemöta och hantera denna förändring praktiskt. Vi sörjer gamla sätt och hoppas på nya, men finner oss fortfarande i någon form av långsamt mellanläge i Januari. 

 

Ta det lugnt under Januari 2021, låt tiden ha sin gång, bli inte frustrerad på praktiska problem som verkar sakna lösning, njut fullt ut av det du redan har och äger, och förbered dig på den intensiva brain-storm om vad som komma skall, till Februari 2021.

 

God Jul och Gott Nytt År på er, håll hoppet nära hjärtat och viljan till förändring nära tanken.

 

Med all kärlek, Alex. 

6 Comments

Astrologiska framtidsspaningar och Vattumannens tidsålder.

Ni som har haft en tuff period i livet sedan 2017, räck upp en hand! Ni kan då äntligen börja pusta ut.

 

För i skrivande, bokstavliga stund, gör Saturnus nämligen sin sista grad i Stenbockens tecken, dit han inte kommer återvända förrän Januari 2047!

 

Beroende på i vilket hus Stenbockens tecken befinner sig i, i ditt horoskop, samt vilka planeter som du har i Stenbockens tecken, så har du behövt möta dessa teman i ditt liv på ett väldigt krasst, hårt och konkret sätt. Du ser Stenbockens tecken, Jupiter, Saturnus och Pluto, längst till höger på bilden ovan, ihop med bokstäverna Ds, 29. 

 

Inga genvägar med Saturnus hörni, tyvärr! Utan den verkliga och ofta hårda sanningen, direkt upptryckt i ens ansikte och liv, i all sin krassa glans, det är Saturnus. Stenbockar, Kräftor, Vädurar och Vågar, pusta ut! Vattumän, Lejon, Oxar och Skorpioner, ni har tur! För ni står då sannerligen näst på tur för Saturnus hårda och krassa granskning, men åtminstone under 2021 får ni betydligt mer möjligheter och tur till er hårda verklighet, än vi andra normalt får med Saturnus transiter. Detta självklart på grund av The Great Conjunction, som inleder den nya framtiden som vi alla nu står inför och undrar ängsligt, hur skall den bli? 

 

Sist Saturnus var i sitt eget Stenbocken var åren 1988-1991, och ni som var med på tiden kan utan tvekan dra paralleller mellan händelser i livet då och nu, framför allt de problem ni behövt ta itu med då, brukar antigen visa sig som större problem nästa gång Saturnus besöker samma tecken, eller som ett resultat av lösta problem. Men det krävs hårt arbete för att förändra sin invanda verklighet och etablerade liv! Stora förluster följer ofta med. Samma sak ser vi i samhället.

 

Varför så mycket fokus på att Saturnus lämnar just Stenbocken nu då? Det är då ingen extrem företeelse att Saturnus byter tecken, vilket sker i snitt var tredje år, även om Saturnus transiter alltid mycket tydligt visar den praktiska samhälls-strukturen och dess evolution. Saturnus är nog den yttre planeten som vi tydligast kan se och tolka i samhället, ihop med Jupiter som är lite mer subtil med 1 år per tecken och därmed en betydligt kortare påverkan. Men! När det finns ANDRA yttre planeter i det tecknet som Saturnus passerar, så ser vi ofta en betydligt större och rejäl påverkan i samhället, än man skulle väntat sig annars (vem minns egentligen några större händelser 2014-2017, då "bara" Saturnus var i Skytten?).

 

Vi ser alltid evolutionärt avgörande skiften i människans historia med yttre planeters långsamma bana runt Zodiakens 12 stjärnkonstellationer, och när Saturnus får vara med i leken, så börjar dessa skiften synas mycket tydligt och konkret i våra samhällen och vår grupp-dynamik. Saturnus står för alla typer av konkreta strukturer, allt det som vi gemensamt (eller mindre så gemensamt, den som har mest makt brukar ha mest rätt, damn you Pluto) har bestämt ska gälla som "rätt och fel" bland oss. Saturnus lämnar väldigt lite utrymme till tolkning, likt lagtext.

 

Saturnus är tydligheten själv, så här får vi göra och så här får vi inte göra, punkt. Vi kan göra vad vi vill såklart, men det finns tydliga konsekvenser för det vi gör. Detta gäller både i våra individuella liv där Saturnus agerar som en sorts förälder eller samvete, där vi VET när vi gör fel och när vi gör rätt, samt i samhället där det finns tydliga riktlinjer vilka vi inte kan kliva utanför. Vi alla kan göra vad fan vi vill ärligt talat, eftersom vi har fått gåvan och förbannelsen i form av den fria viljan. Men de konsekvenser som följer våra handlingar, det är den hårda läxan som Saturnus arketyp handlar om. Visst, rök hela livet om du vill, men du dör ung. Stjäl och mörda, men du hamnar i fängelse. Betala inte skatt, betala böter istället. Kör för fort, krocka. Etc. Saturnus är resultatet av dina och våra tidigare val, alltid. Saturnus är en stor del av vår gemensamma och individuella karman. Det samhälle vi ser omkring oss idag är med andra ord vad vi kan tacka våra tidigare generationer (hej 30-60 talister) och deras beslut för. Så frågan med Saturnus blir, är du villig att göra det hårda arbetet idag, för att din och dina barns framtid ska bli bra? 

 

Vem kunde ha anat att Saturnus resa genom sitt eget strukturella Stenbocken skulle resultera i så många nya lagar och riktlinjer globalt? Vi visste att regler och strukturer i samhället skulle undergå någon form av stor transformation när Saturnus skulle passera Pluto i Stenbocken mellan slutet av 2019 och slutet av 2020, men resultatet av "restriktioner" och transformationen av lagar globalt blev så mycket mer konkret och större än någon någonsin kunde ha föreställt sig. Alla länders grundläggande lagverk blev ställda på sin spets i samband med 2020!

 

Så med vördnad i hjärtat och en naivt optimistisk framtidssyn, vill jag meddela och förmedla att det nu är alltså dags för Saturnus och som tur är (pun intended) Jupiter, ihop att inleda en ny 3-års period i vår gemensamma samhälls-verklighet, som bara är startskottet på vår gemensamma och nya, runt hörnet framtid! Det är lite för futtigt att tala om individuell påverkan när det är yttre planeter som byter tecken, även om ni har som planeter i Vattumannen, Oxen, Skorpionen, Tvillingen, Vågen och Lejonet, självklart står högt i kurs kommande 3 åren. Jupiter och Saturnus konkreta närvaro och samhälls-förändring i Vattumannen kommer att mynna ut i samband med att the last standing rockstar Pluto också går in i Vattumannens tecken, därmed lämnar Stenbockens förlegade syn på människor, regler, och hierarki bakom sig, och skapar mellan 2024-2044 "the new world" som det gjordes film om sen 80-talet! Vem kommer inte ihåg futuristiska bilder av 2050 där bilar flyger, människor är robotar, robotar är människor och vi lever i ett high-tech samhälle som man bara kan fantisera ihop???

 

Nu är vi alltså i startskottet av den tiden! Hur spännande???

 

Saturnus lämnar Vattumannen i början av 2024, och när Saturnus och Jupiter har lagt den praktiska och strukturella basen för den nya tiden under 2021-2023, så följer Pluto efter i slutet av 2024 och transformerar oss slutgiltigt och grundligt som grupp, som en gemensam organism. Det vi kallar för samhällen och länder. Pluto kommer att lägga den sista touchen på det vi ser till blir den grund som läggs nu och kommande 3 åren. Hej då till det som har varit sen.. 1800-talet, men sannerligen sen 2008.

 

Hur framtiden blir? Det kan bara vi ansvara för. Du kan och ska göra din röst hörd NU, för det är i allra högsta grad rätt tid att skapa en annorlunda framtid, om du så önskar och vill. Allas röst räknas nu, det ska ni veta!

 

Ett scenario för framtiden är en total transformation till det digitala och globala, där allas medvetande och vardag vävs ihop till en gemensam verklighet, där alla dagliga sätt att göra saker på är uteslutande digitala och gemensamma. Livet BLIR i princip uteslutande online. På gott och ont har vi fått smaka på den verkligheten under pandemin, och det är högst troligt att vi kommer fortsätta transformera IRL till online mer och mer. Ett annat är en omfattande revolt mot hierarki och en transformation från kapitalism till något annat system, med anarki däremellan. Revolutioner är något Vattumannen mycket väl känner till och använder sig utav gärna. Vi homo sapiens är starkast i grupp som bekant. Bara vi är tillräckligt många så.

 

Vilket tema och nuvarande system vi än väljer att bejaka eller bryta ner, så kommer det att bli det nya och totalitära from 2024. Notera att Uranus och Neptunus, två yttre och stort påverkande samhälls-planeter, skiftade från Stenbocken till Vattumannen mellan 1996-1999, och ja... vad kan man ens skriva om de storslagna åren som förberedde ett millenium-skifte, internet-åldern och utgjorde en tydlig markör mellan världen då och nu? Vattumannen har den gåvan! Vattumän initierar allas vår framtid genom att se och förstå den mycket tydligt, samt samla människor för att göra praktik utav teori. 

 

Stenbocken, det 10e tecknet i Zodiaken, representerar det som har varit, den äldre generationen, historien, tidigare regler och strukturer, det förlegade och redan etablerade. Det gamla, knakande i knäna, på riktigt fungerande för att det har stått tidens test (sorry Stenbockar, ni är gamla själar, men det vet ni väl?). Det innebär att när yttre planeter och speciellt långsamma Pluto lämnar Stenbocken, så finns det ingen återvändo till hur vi gjort saker förut. Absolut ingen återvändo, det nya är 100% på väg in. Slut-stationen för att utvärdera "så här har vi gjort tidigare, det fungerar och detta fungerar inte" är alltså Stenbockens tecken, det sista jord-tecknet. Precis som när Pluto lämnade Skytten efter att ha spenderat 1995-2008 där, så har vi knappast gått tillbaka hur samhällsstrukturer fungerade mellan dessa år. Lustigt nog lanserades både Facebook, Google och Twitter under dessa år, och vem söker på Altavista eller använder Myspace sen 2008? Så, det vi etablerar och tar till oss som gemensamt fungerande nu mellan 2020-2024, kommer att sätta temat för våra liv hela vägen fram till 2044. 

 

Frågan är bara vad vi i grupp väljer att fokusera på och skapa något mer och större utav? Här finns väldigt mycket valmöjligheter, och den grupp som har mest anhängare kommer att bli det nya, i sann Vattuman-anda. Därför kommer det vara så otroligt viktigt vilka åsikter, värderingar och sätt DU väljer att stötta kommande åren. Den som skriker högst och mest passionerat, som har flest anhängare/följare, den kommer att vinna, det är vad Vattuman/Lejon axisen handlar om. Egots sanning samlar anhängare/följare via passionerade/starka åsikter, och därmed förändrar världen i grupp. 

 

Vi alla, har nu med andra ord, en ENORM möjlighet att påverka genom våra individuella röster, val och sätt att leva våra liv på. Vi kan de facto förändra framtiden genom att göra vår röst och åsikt hörd i alla våra dagliga val. Politiker och eld-själar säger det alltid, "din röst kan förändra världen", men det har inte varit så sant som det kommer vara kommande 3 åren, på länge.

 

Vattumannen är det 11 tecknet i Zodiaken, därmed den näst-sista stationen i en evolutionär cykel som vi på minsta skala genomlever varje år (med start 22a Mars). När yttre planeter så som Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto rör sig i slutet av en evolutionär cykel, ser vi markant viktiga historiska skeenden i livet på Jorden. MARKANT VIKTIGA. Just nu ser vi Jupiter, Saturnus, Pluto på väg in i Vattumannen, Neptunus i det sista tecknet Fiskarna, och Uranus som 2011 påbörjade en ny cykel i Vädurens tecken. Detta innebär alltså att alla yttre planeter är antigen på väg in i en ny cykel (Väduren), eller på väg ut från den redan förvärvade (Fiskarna). 

 

Vi håller just nu på att lägga sista pusselbitarna inför en ny tid som vi bara kan ana oss till hur den blir, men vi alla har en möjlighet att påverka den genom våra individuella val kommande 2-3 åren! Tänk att varje individ nu har makten att påverka den stora bilden genom dagliga val. Det är The Great Conjunction i sitt sitt essä denna vända, i Vattumannen. Vad du köper, säger, klickar på, kommenterar, uttrycker, engagerar dig i dagligen, har en stor påverkan globalt kommande åren, du måste komma ihåg det.

 

Enkel sanning: den/de grupper som har stört ansamling kring något, kommer att ta makten kommande decennium, så är det bara. Tricket här är att rikta DINA dagliga små handlingar (Lejon) mot den stora världen och den stora bilden (Vattumannen), som du vill se i framtiden. Enkelt sagt, Saturnus uppmanar nu oss alla, på ett väldigt seriöst sätt, att på RIKTIGT stand by our cause i våra dagliga handlingar och åsikter.

 

Vad är din hjärtefråga? Vad brinner du för? Vad oroar dig mest i världen? Vad vill du ha mer/mindre utav i framtiden? VILKEN framtid vill DU ha? Du har nu möjligheten att skapa den, genom att handla, säga, tänka och stå för den i ditt dagliga liv, en individuell daglig handling i taget. Som sagt, den grupp som har samlat mest människor runt sig kring en fråga/tema, kommer vara den som har rösten kommande åren och sätta temat för ALLAS våra liv kommande decennium. Så välj med hjärtat.

 

Jag lägger då min hoppfullt naiva röst på att vi äntligen kommer bryta oss fria från fysiska begränsningar av alla dess slag, där kön, hudfärg, klass, inkomst, geografisk plats, utseende, titel och alla fysiska förutsättningar helt enkelt inte har någon annat val än att suddas ut. Vi alla är människor med vår unika röst att skina, och det kan och ska inte begränsas av våra fysiska förutsättningar (Vattumannen har talat). Min hoppfullt naiva röst hoppas att vi äntligen förstår att vår unika röst och mening inte har något med vad vi äger och ser ut att vara, att vi slutar vara slavar inför prylar och pengar, att vi förstår var någonstans mening och lycka på riktigt finns, när själens röst får leda. Att vi räddar vårt eget och allt annat liv på Jorden.

 

Min hoppfullt naiva röst hoppas att vi någon gång vaknar till och återminns att vi från naturen kommer, och till naturen skall återgå. Att vi är beroende av en helhet där alla får plats. Att inga fabriker, pengar och yttre saker kan stilla själens sanna röst. Vi har då sannerligen insikten, vi har verktygen, vi har möjligheten att göra detta till full verklighet. Det enda vi behöver göra är att våga ställa oss upp, säga ifrån mot hur det varit tidigare, göra vår individuella röst hörd, slänga av oss våra fysiska och begränsande bojjor, våga göra revolt, och se att det är VI som styr förändringen nu. VI styr vår framtid, så länge vi tillåter det att ske. Jag hoppas och jag tror (när Jupiter tar över).

 

Och hörrni, ni med planeter i Vattumannen, Lejon, Oxen, Skorpionen, Tvillingar och Vågen, det är ni som leder denna framtid vi står inför, så gör er höst hörd, stötta de organisationer, handlingar, åsikter och människor som delar era sanna värderingar om vilken värld ni vill leva i och lämna till era barn. Vilken värld VI ska leva i framöver. LEV er sanning genom att visa den via åsikter, val och engagemang på daglig basis. Ni är framtiden! Gör er röst hörd, och tillsammans så kan vi skapa en framtid som är fri, god, liberal och jämställd. Inte bara för människor på vår planet, men för allt liv som finns på Jorden. För vår framtid. För oss. Tiden för förändring ÄR NU, och i sann Vattuman-anda, så måste vi stå UNITED för att den ska blir vår verklighet. Stjärnorna och planeterna är på vår sida nu, så låt oss skapa och följa med i den förändring som är nödvändig för oss.

 

We can do it!

 

Med all kärlek, Alex.

7 Comments

Astrologiska Tendenser 2021 - online event.

 

Jag vill med stolthet bjuda in alla astro-intresserade till detta fenomenala online-föredrag där jag, Margareta Hedin och Anders Asker har gått ihop med OPA International för att upplysa och dela med oss utav våra tankar, prognoser och resonemang inför transiterna som kommer att påverka hela 2021. Som ni vet så står vi inför en Great Conjunction som innebär att Jupiter och Saturnus tillsammans påbörjar en 300-årig cykel i luft-tecken, och detta är bara en bråkdel av vad vi tre kommer att prata om den 15e November kl 19.00 live via Zoom, under dem 90 min vi fått tillgodo! 

 

För att registrera dig för detta event behöver du följa denna länk: https://www.opaastrology.org/store/International-ONLINE-Event-p226890562

 

Om du inte kan vara med den 15e November kl 19.00 live, så kommer du få ta del av inspelningen i efterhand, om du registrerat dig via ovan länk. När du betalat och registrerat dig får du en länk till Zoom-eventet som sker live den 15e November. För dig som inte är medlem i OPA Astrology, kostar detta 150 kr, och för dig som är eller blir medlem, är detta gratis. Kika gärna in på www.opaastrology.org för att ta reda på vad du får för saftiga astrologiska förmåner för ett års medlemskap, och det är inte lite! Jag är själv medlem sedan ett antal år tillbaka, och förutom den saftiga månatliga astro-tidningen som man får i brevlådan, finns även mycket annat gott att grotta ner sig i, för den astrologi-intresserade! 

 

Om du har frågor kring till exempel The Great Conjunction som jag kommer prata om, kommentera nedan, så kan jag ta med ett gäng!

 

Vi ses den 15e November!

 

Kärlek, Alex. 

4 Comments

Pluto i horoskopet - mörker eller makt?

Den omvälvande, transformerande och avslutande döden, Pluto! Hur tolkar man denna läskiga planet i horoskopet?

 

Sol-systemets slutstation Pluto är den minst utforskade arketypen och energin av alla stora himlakroppar inom astrologin. Dels för att Pluto är så pass långt bort från oss och rör sig så långsamt, och dels för att himlakroppen ifråga upptäcktes sist av alla. Men varför är alla så rädda för Pluto och kopplar ihop planeten med död och hemskheter?

 

Backstory: Plutos upptäckt 1930 skedde de facto under en högst omvälvande, transformerande och även mörk period i vår historia. Det är svårt att se hur man inte skulle koppla ihop Pluto med mörker och död när Plutos upptäckt skedde mellan Första och Andra världskriget, i ett djupt mörker av fattigdom, i sviterna mellan krig, pandemi, och industrialisering som börjar få fäste, men där tiden från koloniserande stormakter och den förödelse de tillsatte globalt under föregående 400 åren, fortfarande är färsk i minnet. Den transformationen som människan och samhället går igenom i samband med industrialiseringen/global ekonomi är en av våra stora utvecklingar genom historien, och självklart ska Pluto få vara med oss som arketyp från och med det!  

 

Pluto utgör alltså fortfarande en tämligen outforskad kraft och därför är den också en svår arketyp att tolka i horoskopet. Tyvärr har Pluto ett oförtjänt dåligt rykte där död förknippas primärt med denna planet. Men det vore alldeles för enkelt att kunna tillskriva fysisk död till bara en planet, så låt oss slå hål på den myten en gång för alla. Plutos transiter och placering kan på intet sett förutse eller indikera någons fysiska död!

 

Kärt barn har många namn och förknippas även med stora, kollektiva, undermedvetna krafter, men även med karma och öde. Pluto är både Fågeln Fenix, Hades, makt, pengar och sex. Pluto tolkas som outforskat mörker i ens egna själ, men även i samhället, som gruppens mörka teman. Pluto är allt som är tabu, det som inte får se dagens ljus i våra liv. Det vi bestämt avfärdar som "fel" eller inte vill veta sanningen om. Pluto är obehaget, Pluto är ett mörkt rum där kanske något lurar under sängen eller i garderoben. Pluto är det vi backar inför och låser dörren till instinktivt. Pluto är därmed vår skuggsida som vi sällan vill öppna upp för, men tvingas till slut, för att uppleva existensen ur alla dess vinklar, just like it was intended, oavsett hur mörkt eller ondskefullt det må vara i våra vuxna etiska ögon. Därför är Pluto även rädslor, tvångssyndrom, själslig och mental "död", mardrömmar, och överlag alla typer av avslut i ens liv (notera att det inte behöver vara negativa avslut, men eftersom människor sällan utsätter sig för sitt mörker, så tvingas det fram genom yttre händelser, och upplevs då vara av negativ karaktär). Plutos grundarketyp är inte ond bråd död, det är transformationer av det stora slaget, och det är för att när du/gruppen fått se det Pluto vill visa en, så kan man helt enkelt inte gå tillbaka till det som var innan. Att det sedan klassas som negativt att behöva transformeras och förändras, möta det okända, av oss människor.... ja, det är helt enkelt vår natur :) 

 

Varför är Pluto kopplad till Hades, död och undervärlden, mörker och det som är "okänt" och "mörkt/förbjudet"? Denna astrologiska approach till vad Pluto representerar kan gott förklaras av Plutos faktiska position och omloppsbana.

 

Plutos omloppsbana står ut från resten av Sol-systemets cykliska rörelse, genom att vara ovanligt kaotisk. Dels snurrar Pluto på sidan, precis som Uranus (därav Uranus galna arketyp), och dels  särskiljer den sig vilt i förhållande till den normala omloppsbanan runt Solen som resten av planeter följer (längs ekliptikan). Plutos omloppsbana är väldigt avvikande från övriga planeters, där Pluto istället cirklar något ovanifrån och underifrån resten av planeterna, och därmed långsamt "ringar in" Sol-systemet med sin udda ovala, cirkel till omloppsbana, där han då även tar 250 år på sig att ta ett endaste varv runt Solen. En Pluto-cykel sträcker sig alltså över flera generationer, vilket också kan förklara varför just Pluto får stå för döden. Ingen får ju någonsin uppleva en hel Pluto-cykel. Pluto består även till stor del av is och sten, och temperaturerna på denna härliga plats är närmre -300 Celsius. Natt och dag på Pluto växlar knappt mellan ljus och mörker, då Solen är så långt bort att den under dagtid syns blott som en stjärna gör under en natt på Jorden.

 

Självklart utgör då denna plats perspektiv i vårt Sol-systemet även den mest avlägsna, djupa, mörka, djupa och frusna platsen i vår verklighet. Om du befinner dig på Pluto är så det kallt och mörkt. Livets glädje och gnista känns otroligt avlägset på denna plats i vårt Sol-system. Från Solens perspektiv, så bländar egots strålar allt omkring en. Solen (egot) bränner ner sin direkta omgivning för att om du bara ser världen från Solens (egots) plats, så ser du ingenting annat (hej Lejon). Från Neptunus perspektiv ser vi blott dimma och moln, varpå Neptunus naturligt bär förvirringens och berusningens arketyp. Från Mars perspektiv är vi omgivna att röda, ilskna och ovänliga landskap. Saturnus asteroid-ringar ger oss den nödvändiga gränsen för Jupiters oändliga expansion, som den gasplanet Jupiter är. Det är enkelt att se kopplingar mellan varje planets representation astrologiskt och dess astronomiska karaktär.

 

Om Sol-systemet återbildas i var och en av oss, i varje liv som kan observera och förstå Sol-systemets existens, så är även Plutos plats tydligt representerad som något outforskat, mörkt och fruset med potential till kaos, i oss alla och i vår mänskliga verklighet. Och när man möter det som tidigare var mörkt och okänt i ens verklighet, blir man transformerad och pånyttfödd. När man gör sense av ett kaos, så följer styrka och makt. Föreställ dig alla gånger som din verklighet har skiftat stort när ett nytt lager av verkligheten har avslöjats för dig. Tydligast och mest återkommande sker det när vi växer upp, men även i vuxen ålder möter vi av dessa nya lager av livet, men som blir betydligt mer omvälvande för oss, eftersom vi går runt i en tro att vi redan sett, hört och förstått allt. Insikter och nya lager av verkligheten så som: att du ska begrava dina föräldrar. När du som barn upptäckte din sexualitet. När du förstod att dina föräldrar och äldre släktingar har haft och har sex. När du förstod att pengar är vad världen bygger på. När du såg orättvisorna i världen. När du upptäckte att det är skillnad på folk och folk i andras ögon. När din partner visade sig vara en manipulatör/psykopat/våldtäktsman. När slöjan från Neptunus plötsligt lyfts och raserar alla dina tidigare övertygelser, DET är Plutos transformationer, det är Plutos urkraft. Att plötsligt inse och se ett lager av verkligheten som tidigare varit dold för dig av olika skäl, efter det kan det inte finnas någon återvändo. What is seen can not be unseen / Pluto.

 

När vi pratar om fysisk död så är Plutos arketyp absolut mest rimlig att koppla ihop döden med, men det är olyckligt att vi har satt prägeln på död som något ondskefullt och hemskt, när det i själva verket är endast ännu ett lager av verkligheten som vi upptäcker i samband med döden. 

 

För att inte bli alltför filosofisk och utsvävande, så vill jag med allt detta alltså presentera och föreslå en mer nyanserad tolkning av Pluto, och eventuellt lyfta på den slöja av mörker och rädsla som omger denna ovanliga himlakropp som utgör slutstationen för vårt Sol-system. Så här kan du tänka när du tolkar Pluto i ditt horoskop, och via transiter. Där Pluto är i ett horoskop, där avslöjas alla lager av verkligheten för individen vare sig man är redo, villig, intresserad eller inte.  Sen kan du själv välja hur du förhåller dig till din nya kunskap om livet. Väljer du att vara rädd för döden till ex när du möter den för första gången i livet, eller väljer du att se den som något annat? Pluto belyser livet intensivt och extremt, oåterkalleligt, men det är alltid ditt val att göra något positivt transformerande för dig av detta. Som med allt annat, din fria vilja står högt i kurs, men det gör även din själsliga utveckling. Kombinerar du dessa två medvetet, så kommer du att leva ett meningsfullt och lyckligt liv. 

 

Men vad vore en astrolog som inte kunde ge lite generella linjer kring tolkningar, även om det gäller Pluto! Jag hatar då sannerligen när astrologer säger att alla delar i horoskopet måste tolkas i förhållande till varandra, och inget kan tolkas i ensamet, men det är tyvärr i allra högsta grad en sanning. Du är lika komplex som alla delar i ett Sol-system, och alla delar interagerar hela tiden med varandra, så en placering kan inte tolkas i sin ensamhet. Men det vet ni ju redan :) 

 

Så utifrån din nyvunna förståelse att Plutos belyser och avslöjar ALLA lager av verkligheten i det hus/kontakt med planet som han befinner sig i natalt eller passerar via transit, men att det är ditt val hur du väljer att förhålla dig till dessa avslöjanden, så kan Plutos placering i ett horoskop både representera ens största maktkälla och personliga kraft att använda sig utav, men samtidigt ens största rädslor och motstånd. Det man lägger locket på har alltid potential att bli ens absoluta styrka, men även ens största fallgrop.

 

What doesn't kill you makes you stronger bör definitivt vara Plutos slogan. 

 

Det som Pluto påverkar i ens horoskop (via aspekt, i tecken och i hus) kan vara något som ger dig en otrolig styrka och stor förståelse för livets essäns, men det kan även vara en plats som bistår med skräck, plågoandar, smärta och katastrof. Katastrof-tankar, mardrömmar, döds och panikångest är faktiskt ofta uttryck av ett stort motstånd från individen mot Plutos teman i sitt horoskop. När vi trycker ner Plutos starka kraft att visa oss sanningen, oavsett hur vidrig den är för oss, när vi medvetet väljer att blunda, så kommer Pluto ändå alltid fram, och då i form av stora rädslor, tvång, ångest, och en generell handlingsförlamning. När du har skygglappar på så minskar du ALLTID din egna kraft och makt. Det finns en anledning till varför just hästar får bära skygglappar, man vill begränsa deras förmåga att se mer av sin omgivning och påverkas av det. Så, låt inte dig själv kapa av ditt egna synfält!

 

För att istället ta nytta av Plutos ofantliga styrka och ultimata visdom, behöver du möta dina största rädslor, skuggor, smärtor och obehag. Det är ditt mörker att se, och det kommer att belysas förr eller senare, och definitivt återkommande tills du ser allt du behöver se i ditt eget liv. Kliv därför in i obehaget själv och möt det du är rädd för, för då samarbetar du med Plutos processer och kan hämta styrka från dessa, istället för att leva i rädsla när Pluto själv trycker på. Pluto ihop med Saturnus och Mån-Noderna är även kopplad till den karmiska utvecklingen som vi genomgår som kollektiv och individuellt, varpå många av Plutos rädslor och mörker är inte nödvändigtvis dina egna erfarenheter eller faktiska rädslor i det här livet, utan en "tillgång" till något större som du varit med om i tidigare liv eller har tillgång till andras upplevelser. Det är oavsett något som just DU måste utforska, och även om Plutos rädslor känns som absolut verkliga, så är det inte någon form av dom, utan helt enkelt din utmaning att kliva in i och ta tillbaka din makt. 

 

Två frågor att ställa sig själv utifrån Plutos placering/transit i horoskopet är:

 

1. Vilka delar av livet gör ont och känns obehagliga att tänka på, som jag inte bemött fullt ut? 

2. Vad är jag mest rädd för?

 

Svaret på dessa två utgör det som du behöver dyka ner i mentalt och emotionellt, och se det från alla perspektiv, samt forma en ny livsstrategi utifrån dina nyvunna insikter och upplevelser. Här följer förslag på tolkningar av Pluto natalt (i ditt födelsehoroskop), samt via transit (när Pluto rör sig genom ditt horoskop). Kom också ihåg att Plutos teman och processer är just stora och livsavgörande för att Pluto är så oerhört långsam, och kan på sin höjd arbeta sig igenom 3-4 tecken/hus under en livstid. Pluto är därför den absoluta sanningen om dig som du är här för att upptäcka, i just den här reinkarnationen, och det är något du utforskar och transformeras i enlighet med, under hela livets gång. 

 

Pluto på Ascendenten/i 1a huset/i aspekt med Mars

Potential till styrka ligger i om du väljer att ta makt över den du de facto är, dina val och din persona, dvs du döljer inga delar av dig för andra eller för dig själv. Rädslor och obemött mörker här visar sig som en stor osäkerhet och rädsla kring sig själv, sitt yttre, det intryck du gör på andra, en rädsla att exponera sitt jag inför andra, och även inför sig själv. Du vet att det finns djupa vatten i dig, och du kan vara livrädd för att andra ska på något sett se detta, för att du själv är rädd att simma i dessa vatten. Det här är en väldigt karmisk placering, då Pluto här är direkt kopplad till en del av din personlighet (samma sak med Pluto i aspekt med ens Sol och Måne). Pluto på Ascendenten får väldigt starka reaktion på sig själv från omgivningen, eftersom du som har denna placering så tydligt utsöndrar en atmosfär av det mystiska, dolda och maktfulla. Som sig bör med Pluto så är människor generellt ganska rädda för dess teman, och med Pluto på Ascendenten, så kan du ha gått genom livet med en känsla att andra på något sätt ryggar inför dig. Detta bemötande och andras upplevelse av dig kan alltså vara din största styrka och personlig makt, men även din största osäkerhet och rädsla. Att inte passa in, att alltid stå ut och bli feltolkad. Att naturligt utsöndra makt är ett viktigt åtagande att lära sig att hantera, där du inte är rädd för din personliga makt och påverkan på andra, utan vänder det till en egenskap som vänligt men bestämt hjälper andra människor att se deras egna mörker och skuggor. DU är den som belyser allas mörker helt naturligt, och det är din gåva att hantera varsamt, även om många kommer rygga inför denna gåva. Du kan transformera människor genom din blotta uppenbarelse, lyfta upp dem från mörker, maktlöshet och uppgivenhet. För att du själv vet precis hur det är att ha varit där och hittat till andra sidan Det är din styrka. Var inte rädd för andras reaktioner på dig, och missbruka inte din makt när du känner starkt. Du får INTE använda din stora kunskap om andra till något som gagnar dig själv och egots intentioner. Då kommer Pluto ser till att rasera dig och vända dig tillbaka till sanningen. 

 

Pluto i 2a huset/i aspekt med Venus

Sätter en stor press på att du fullt ut bemöter och utforskar ditt värdesystem, vad du medvetet väljer som viktiga faktorer för ditt välmående. Pluto i andra huset kommer att slänga in dig i olika situationer där du måste lära dig vad det innebär att ha mycket och inte ha något alls, om du inte har ett tydligt värde-system från start. Pluto är alltid en ytterlighet, en extrem upplevelse som är per se transformerande, och medan i första huset är det DU som är hela den upplevelsen, så visar Pluto i andra huset däremot vad det finns för ytterligheter när det kommer till vad du värderar som viktigt för din egen stabilitet och välmående. När du värderar fel saker som viktiga och avgörande så kommer du ryckas ifrån dessa. I andra huset blir frågor som rör pengar och tillgångar av yttersta vikt för individen, och hela livet kan återkommande snurra kring rädslor kopplade till materiell säkerhet, där du återkommande blir utmanad att omvärdera och belysa dina sanna värderingar fullt ut. Därför kan du möta situationer där du förlorar alla dina tillgångar, eller strävar efter personlig makt genom att tvångsmässigt spara pengar, eller inte ens titta på hur du spenderar pengar. Pluto här kommer att se till att du lär dig vad DU behöver för att överleva, och precis hur mycket av det du behöver, varken mer eller mindre. Därför vill du medvetandegöra och möta din inställning och känslor kopplade till vad du äger och har som är absolut avgörande för dig, och även rädslan att inte ha dessa saker. Vad är viktigt på riktigt så att säga. 

Obehaget här är grundad i rädslan att inte ha några pengar att leva för, inte ha de saker du vill ha, tid till saker du vill göra, lägga för stor vikt vid pengar och ägandeskap, där du låter dessa yttre saker definiera din trygghet och personliga makt. Med Pluto i 2a huset måste du reda ut vad du är beroende utav i din yttre omgivning och hur livet skulle se ut utan dessa saker/människor/platser. Här kan du alltför ofta vara beroende av vad andra ser som makt och välstånd, och definiera dina egna värderingar utifrån det. Det kommer inte Pluto att tillåta, utan se till att du bygger ett eget, gediget värderingssystem som inte baserar ditt välmående på materiella ting eller saker utanför dig själ. Var därför förberedd mentalt och emotionellt på hur det är att både ha allt du önskar dig, men även inte ha något alls. Din styrka och trygghet kommer från att ha utforskat och accepterat båda situationerna, där ingen av dem rubbar på din grund. Själv-respekt, själv-kärlek och personlig makt kan inte komma från yttre faktorer, och det är vad Pluto i andra huset har som uppgift att belysa för dig som har denna placering. 

 

Pluto i 3e huset/i aspekt med Merkurius

Belyser ut och in allt som har att göra med dina tankar och mentala tillstånd. Pluto här sätter press på dina referensramar och sättet du formar din tankeverksamhet på, samt även kommunicerar det till din omgivning. Den stora fallgropen här är rädslan för att göra sin röst hörd, att din kunskap och förståelse är värt något, samt att du inte ska sträva efter kontroll över dina tankar, men även vara uppmärksam på vad för ingrodda tankebanor styr dig. Styrkan ligger i samma processer av att våga dela med dig utav dina tankar och insikter till din omgivning. Från denna placering kommer människor som inte vågar dela med sig utav sina tankar och insikter för att de är så pass skrämmande för dem själva, men även maktfulla skribenter och författare som tar världen med storm. När du ger röst och form åt dina tankar, så lyfter du även bort slöjan av mörker och rädsla inför dessa. När du låter tankarna flöda istället för att kontrollera vad som "får" och inte får tänkas, så får du din makt åter. Återkommande utmaningar för personen att möta med Pluto i 3e är andras reaktioner på ens egna sanningar och det man kommunicerar till andra, speciellt är detta utmanande under skolåren, där skolans rigida kunskapsram inte riktigt passar Pluto i 3e huset människor. Din makt kommer från att ha tillit till dina egna tankar och intuitiva kunskap, och genom att dela med dig utav detta till andra människor frikostigt, oavsett rädslor för hur det kan tas emot. Du är här för att sprida viktig kunskap, och ditt arbete ligger i att dyka ner i din egna tankeverksamhet fullt ut, likväl att inte låta dig beröras av andras reaktioner på det du kommunicerar. När du är säker på din egen sanning för att du har utforskat den från alla håll och kanter, så kommer du inte heller känna dig maktlös när andra inte håller med dig, eller ryggar inför det du säger. Du har all kunskap och alla sanningar redan, tillåt dig själv att lita på det, och lyfta slöjan för andra genom dina ord och din kommunikation. Spread the word!

 

Pluto i 4e huset/på IC/i aspekt med Månen

Även detta är en ytterst karmisk placering (likadant med Pluto i 8e och 12e huset), där Plutos processer är djupt integrerade och styrande i dig sedan du föddes, och inte minst i vilken familj din själ valde att födas in i! Din barndom och familj är noga utvalda av din själ för att du ska genomarbeta en hel del emotionella processer kopplade till trygghet, anknytning och förmågan att skydda och ta hand om dig själv. Därför ser vi ofta utmanande familjesituationer hos barn som har Pluto i 4e huset. Du blir ställd inför frågor kopplade till att känna tillhörighet, trygghet, lära dig om anknytning och hitta makten i att du har DIN plats i dig som gör dig trygg, oavsett var och med vem du är. Detta kan till synes kännas maktlöst eftersom du ofta är utsatt för situationer redan i barndomen som utmanar dessa teman. Makten kommer från att ha mött rädslor kring att inte ha någon alls, att vara den enda personen som kan ge dig själv trygghet, välmående, säkerhet och emotionell anknytning. Din makt kommer från lärdomen att du själv är kapabel till att ge dig själv alla dessa saker. När du växer upp med känslan av att du måste överleva snarare än att leva, så lär du dig också att vara self-sustainable och skapa dig trygghet var du än är. Men det kan även handla om förmågan att ge bort din makt genom att våga släppa människor tätt inpå, även när du blivit bränd, och ha en familj som du tillåter dig själv att lita på och göra en del av ditt inre. Pluto här vill lära din själ att du är hemma var du än är, med vem du än är med i. Dina rötter och därmed trygghet går djupare än att vara beroende av människor som ger dig trygghet. Den hittar du alltid och primärt i dig själv, och därifrån kommer också den styrkan och makten du behöver för att känna dig trygg genom livet. Utforska din rädslor kring att inte ha en familj och ett hem, inte känna dig trygg, och se vad du kan hitta på insidan som berättar för dig att du är hemma var du än är, och med vem du än är. Din själ har redan denna kunskap. 

 

Pluto i 5e huset/i aspekt med Solen

Här snackar vi verkligen utmaningar och vinster med ditt inre centrum och kärna av personlig makt. 5e huset styrs av Solen och egots makt kan antigen styra dig eller så kan du välja att styra ditt ego utifrån det som sannerligen är dina hjärtfrågor och högre kall. Pluto i 5e huset kommer att skapa känslor av att du inte har kontroll över ditt ego och dess uttryck, en rädsla och upplevelse av att vara styrd av egots impulser, snarare än tvärtom. Här står du inför ett scenario där du är rädd att uttrycka dina unika talanger, ditt unika jag, din kreativitet och det som du brinner för. Av någon anledning kan du kanske inte förmå dig att våga satsa på den där drömmen, eller göra det som du faktiskt älskar att göra, men aldrig kan ta tag i för att det känns så överväldigande! Men när du gör det, så hittar du även till en enorm inre makt och styrka, eftersom du har klivit över rädslan av att uttrycka den du är på riktigt. Dina rädslor kan kretsa kring ett svagt eller övermäktigt ego som gör som det vill, inte som det ska, likväl en rädsla att andra inte noterar ditt jag, din unikhet, att du slösar bort dina talanger. Det kan även visa sig som tvångmässighet kring kreativitet och uttryck av dina talanger, där du är absolut beroende av vad andra tycker om dig och dina talanger, vilket sätter upp hinder för dig att uttrycka ditt jag fritt. Styrkan här kommer från en insikt att det du gör, gör du för dig själv primärt, för att det är DIN passion och DITT behov av uttryck, inte för att andra ska säga "bra gjort, vad duktig du är!". Ditt ego behöver inte andras validering, och rädslan att inte ha det är din uppgift att bemöta fullt ut, och våga fortsätta att uttrycka de mäktiga talanger du har, även om ingen är där för att se dessa. Du hämtar personlig kraft och makt från att göra det ändå, oavsett om någon tittar på eller inte. Pluto i 5e huset kan också röra upp stora och existensiella känslor och frågor kring att vara förälder och ha barn, något som är nödvändigt för ditt ego att bemöta, där du förstår att din styrka och egots fullfilment inte vilar i andras händer, inte ens i dina barns händer. 

 

Pluto i 6e huset/i aspekt med Merkurius

Här rör Pluto upp ett internt kaos och rädslor kring förmågan att leva en fungerande vardag. Att vara en del av samhället och ta en plats i samhället som ger tillbaka till människor, att vara en god medarbetare och ha ordning och reda i sitt liv. Människor med Pluto i 6e har antingen fullständig kaos i sin vardag, eller en tvångsmässigt pedant ordning i allt de gör. Båda scenarion kontrollerar dig och ditt liv, om du inte bemöter dina rädslor kring det ena eller det andra. Förmågan att ta hand om dig själv på ett sätt som säkerställer din produktivitet, hälsa och effektivitet, att hitta en styrka och personlig makt i rutiner och struktur, men på ett sätt som inte TAR av dig, utan GER dig mer energi. Det kan finnas rädslor kopplade till ansvar, måsten, rutiner och ditt arbete, vilket kan i värsta fall göra dig totalt förlamad inför dessa saker, eller extremt överarbetad. Även rädslor kopplade till ens hälsa och fysiska kropp är ofta vanliga uttryck av Pluto i 6e huset, som pushar dig till att leva i en hälsosam och fungerande vardag, som i sin tur visar sig som en personlig styrka och makt, att DU har kontrollen över din fysiska och mentala hälsa, genom att vårda båda delarna. Pluto i 6e huset tar med sig en skuggsida av att inte vara bra nog eller tillräcklig i hur du fördelar din tid mellan dina måsten och åtaganden. Att överarbeta och ta ut sig själv leder i sin tur till en obalans i att ta hand om din hälsa, och ger rädslor kring just hälsotillståndet. Styrkan är kunna dedikera dig till det som är sannerligen viktigt för dig, balansera alla tårtbitar, ha tydlig gränssättning gentemot dig själv och andra, och värdera din hälsa och välmående primärt. Inte fastna i kritik och detaljarbete i allt du tar dig för, och ha en tydlighet i vad du lägger din tid på och varför. DU styr vad du lägger din tid på och tar på dig, inte tvärtom. Låt dig inte bli maktlös genom att erbjuda andra att styra och ställa över din tillvaro, genom att tacka ja och ta på dig allt som erbjuds, eller tacka nej till allt och kliva undan all ansvar och arbete. Du tjänar dig själv och andra bäst genom att vara noga med din tid och förmågan att säga nej till saker. 

 

Pluto i 7e huset/Desdecenten/aspekt med Venus

Pluto i relationshuset kommer sannerligen sätta press på dig att utforska alla typer av utfall kopplade till relationer med andra. Därför har du som har Pluto i 7e genom livet intensiva relationer, där frågor kring makt och dynamiken i "du vs jag" utforskas fullt ut. Din styrka kommer från lärdomen att du inte är beroende av andra människor för att vara hel. Rädslor är ofta kopplade till ensamhet och därmed tenderar den här placeringen att ge bort sin makt och allt du har till din partner, vilket i sin tur ofta gör att du hamnar i relationer med människor som gladeligen tar din makt ifrån dig och visar dig hur förödande det är att vara i ohälsosamma och obalanserade relationer. Ett annat scenario är att du kontrollerar dina relationer och din partner i en stor rädsla att din partner annars försvinner någonstans. Din största rädsla är att inte vara accepterad och älskad av andra, varpå du lättare hamnar i fällan av att inte veta vem du är eller vara den du är i relation med andra. Att vara omtyckt, älskad och accepterad kan leda dig in på villovägar att vara någon du inte är i motpartens ögon, återkommande. Att hålla fast i relationer oavsett vad, för att din största rädsla är att inte ha någon alls. Pluto kommer att återkommande leda dig in i relationer där du möter rädslan av att inte vara accepterad och älskad, oavsett om den är verklig eller inte, för att du ska förstå att det inte är DIG det är fel på, att du får vara precis den du är och älskad ändå. Maktlösheten ligger i att låta andra definiera ditt värde och vem du är, medan makten kommer från att behålla din själv-bild stark och stadig, och avsäga dig relationer som försöker på något sätt göra avkall på den. Ensamhet är din verklighet att utforska och hitta styrka i fullt ut, så att du väljer relationer utifrån rätt anledningar framöver. Var inte rädd för att säga nej till någon, det är inte den sista personen som kommer din väg, även om Pluto ger känslan av att så är fallet. 

 

Pluto i 8e huset

Hemma i sitt eget hus så kommer Pluto att se till att vända in och ut på ditt psyke, och belysa de allra djupaste vråerna av det. Här är du i full kontakt (om du väljer det) med dina inre processer, och du vill vara det för att ha kontroll över ditt psyke. Rädslan här kommer från en känsla av att inte kunna avslöja sitt inre för andra, eftersom du själv kan känna sig så pass överväldigad av dina känslor, tankar och inre upplevelser. "Hur ska någon annan kunna acceptera mitt mörker?" är en vanlig känsla med Pluto i 8e huset. Du kan ha tidigare blivit sviken eller illa bemött när du har varit intim och öppen med din omgivning, och därifrån stämmar rädslan och tron att du behöver bygga murar runt ditt inre, både inför dig själv och inför andra. Styrkan kommer från att gång på gång släppa ner garden inför ditt inre, och se det utvecklas och bedömas av andra människor och dig själv. Det som andra triggar i dig och som gör ont, är viktiga lärdomar att ta del av, och därför är förmågan att öppna upp sig inför andra viktig, för att själv kunna förstå sina dolda processer. Rädslorna är ofta stora med denna placering, och din makt kommer från insikten att alla dessa saker är till för att bli helade och arbetade igenom. Ofta hamnar människor med Pluto i 8e huset i extrema situationer i livet som tvingar dem att möta sitt mörker, ta upp det till ytan och transformeras i samband med det. Du ska veta att du sitter på en enorm förmåga att resa dig upp och gå vidare efter svåra situationer, och det är din styrka att ha i detta livet. Du måste genomleva dessa starka känslor som Pluto i 8e tar med sig, för att förstå exakt hur stark och maktfull du är. Backa inte för smärta eller obehag, den är din makt! 

 

Pluto i 9e huset/i aspekt med Jupiter

När vi börjar röra oss genom övre delen av horoskopet (hus 7-12) så sammankopplar Plutos individuella processer dig med samhällets och gruppens processer. Du är därmed i detta livet för att även kunna påverka och delta i den kollektiva karman, via Pluto. 9e huset handlar om en större tro, en större mening med livet. Rädslor och mörkret här kan uppstå i samband med att du tar dig ut i samhället och börjar forma din egen mening och syfte med ditt liv. Du måste utforska många olika perspektiv på vad en högre tro innebär, och hitta en egen som utgör din sanning. Din rädsla inför att kliva ut i världen och uppleva den är det som också blir till din styrka när du har sett, upplevt och avfärdat det som inte utgör din sanning. Kliv ut genom dörren och släng dig ut på olika äventyr! Styrkan och makten kommer från insikten om vad som är sant och falskt för dig att bilda din tro om livet på. Och det kommer du inte kunna göra från hemmets trygga vrå. Att få vara livets och sanningens sökare, ofta rotlös och på språng är nödvändigt för den här placeringen att genomgå, även om det är skrämmande. Att våga omvärdera och förändra din vision och dina drömmar, din optimism och tro på lycka är nödvändigt att genomgå med Pluto i 9e huset, återkommande genom livet. En vision, en dröm, en tro, en förståelse räcker inte. Du kommer uppleva stunder av hopplöshet inför din egen existens med Pluto i 9e och det är för att du ska kunna transformera din syn på meningen med din existens, och våga tro på alla möjligheter som du står inför i livet. Du kan även dras med rädslor kring att din tro inte är i linje med det som är accepterat i samhället, och att du därför inte vågar/kan leva ut din tro och din sanning. Slå dig fri från andras tro och syn på livet, även om det innebär att du går mot strömmen. Lev din tro och din sanning så det syns och hörs, och vad ödmjuk inför att du är en evig lärjunge som måste omvärdera och anpassa din grund-tro på livet utifrån nya erfarenheter och kunskap. Du kommer behöver utvärdera vad som inte längre är en sanning för dig, och ha förmågan att släppa taget om det som du tidigare var 100% övertygad om är din sanning, samt göra din sanning hörd inför andra! 

 

Pluto i 10e huset/MC/i aspekt med Saturnus

Rädsla/styrka kommer från förmågan att etablera sig en plats i samhället, i det offentliga ögat, välsynlig med ditt mörker och inre processer inför andra! Karmiskt sett dras man mot yrken som rör makt, och kan finna sig själv i en position i livet där man inser att yrkesmässig makt inte är så tillfredställande som man trott. Pluto drar en alltid mot ens absoluta djupaste inre, det är din sanning som måste få levas ut, och med Pluto på MC ser man ofta människor som vill nå höjder professionellt, men makten som det bär med sig, är i sig aldrig autentisk. Det är bara en slöja för att undvika att dela med sig utav sitt riktiga inre mörker till andra, och därmed påverka andra genom sin yrkesposition! Det är sann makt att vara så öppen, sårbar och personlig som man behöver vara med Pluto i 10e, inför andar. Makten med Pluto i 10e kommer från den påverkan som individen har över stora massor av människor, men där måste finnas ett autentiskt budskap bakom ens prestationer och karriär-mål. Rädslan med Pluto här kommer från det faktum att man är rädd för att förlora det man uppnått, att blotta sitt privata jag på jobbet, och det sker när man vet att man inte är autentisk i den offentliga påverkan man har med den här placeringen. Ofta behöver man möta yrkesmässiga fall om valet inte gör rätt från början kopplat till ens yrke. 10e huset/MC är DITT rykte i samhället, det är vad andra säger att du är, läkare, frisör, lärare, chef, etc. Pluto här ger ett stort och mäktigt rykte ofta, och det är ytterst viktigt att välja sin yrkesbana och påverkan av rätt anledningar, för att inte falla i andras ögon ryktesvägen. Men oroa dig inte, du med Pluto här, kommer alltid att kunna resa dig upp. Du som har den här placeringen KAN inte jobba med något som inte är autentiskt och riktigt för dig, det kommer inte Pluto att tillåta här. Du som har denna placering, fråga dig själv. Vad vill DU ser mer av i världen? Är du i en yrkesposition där du kan påverka detta? Om ja, är det verkligen vad du vill? Att svara på dessa frågor kan kristallisera din själs sanning, som du behöver följa, då Pluto i detta hus är till för att människor med denna placering ska vara med och förändra samhället, precis som människor med Pluto i 9e och 11e huset. 

 

Pluto i 11e huset/i aspekt med Uranus

Rädslan kommer från att stå utanför normen, utanför samhället, utanför gruppen, att vara isolerad, inte bli accepterad av andra för sina sanningar och övertygelser, sin ideologi. Likt Pluto i 5e huset är denna placering ofta märkbart oroad och rädd för att inte få vara sitt jag och hitta sin tribe i och med det. Du som har Pluto här har en stor påverkan på samhällsfrågor och bör och ska syssla med teman i samhället som du personligt ser som orättvisa och viktiga att förändra och lyfta upp till ljuset. Du har makten att visa andra vad sanningen är och bör vara i samhället, du är en rebell som belyser den mörka ojämställdheten och orättvisan i samhället, och du ska göra din röst hörd! Och samtidigt hitta dina jämlikar i det. Din styrka kommer från förmågan att kliva ut med dina Pluto-sanningar och engagera dig i grupper i samhället som bär på och stämmer in på det som du själv vet och upptäckte inte funkar i samhälls-dynamiken. Även om det innebär att vissa grupper inte kommer välkomna dig åter, och även troligtvis exkludera dig för gott. Du kan och ska inte göra alla nöjda med denna placering, utan du ska rebella och revolutionera med de sanningar du ser, din makt kommer från att du vågar göra det! Men gör det inte ensam! Att du blivit utanför gruppen tidigare betyder INTE att det är något att vara rädd för. Du behöver bara hitta DIN grupp att sprida sanningen med. 

 

Pluto i 12e huset/i aspekt med Neptunus

12e huset är likt Pluto en plats där du får möta inre flöden och processer i kollektivet. Det är homo sapiens historia som vilar i 12e huset, genom återkommande arketypiska upplevelser som vår art har trampat upp sen början av vår existens. Pluto i 12e huset är en ytterst karmisk placering som ofta ger mediala personer, som måste göra allt i sin makt för att ge tid till sitt inre och vad som försiggår där. Du får MYCKET information till dig via denna placering, och du ska inte vara rädd för din direktkontakt med högre energier, andras undermedvetna, samt ditt eget högre jag. Du får till dig information i drömmar, i ord, bilder, känslor och minnen som är från tidigare liv och energier runt dig. Din gåva och makt ligger i att acceptera denna informationskanal och vända dig till den återkommande för att förstå vad som försöker bli förmedlat till dig. STÄNG INTE AV och FLY INTE! Pluto kommer att se till att du behöver möta detta förr eller senare, och hellre förr och på dina villkor är alltid mycket bättre med Pluto. Här måste du "surrender" till den kraft och högre vetskap som leder dig genom livet. Du är inte i det här livet för att leva ut ditt ego, utan du är här för att du ska förmedla viktiga budskap till den fysiska sfären. Du kan se det som att du egentligen aldrig glömde bort att du levt tidigare liv och är en själ i en reinkarnation, och den insikten är viktig att acceptera och använda sig utav, för att inte vara rädd för sitt eget psyke. Använd din gåva att connecta med andar, änglar, drömmar, människor och dig själv. Den är en del av dig, och du måste respektera och ta tillvara på den. Den är din makt, din vägledning. Om du inte ger upp och ponerar att du kan förlora allt, om du sätter för mycket värde i yttre attribut, och blundar för meddelanden inifrån, så kan Pluto se till att du de facto förlorar allt som egot värderar och håller kärt, och i samband med det MÅSTE du vända blicken inåt eller gå under. Gör detta själv och se hur mycket hjälp och vägledning du får från ditt högre jag, från din själ. Den har mycket viktigt att berätta för dig. Och du har i och med det mycket viktigt att berätta för andra som i lever i blindhet och mörker. 

 

Hoppas att du nu är fullt införstådd med din Pluto och din karmiska resa att lysa upp under det här fysiska livet. Var aldrig rädd, du är alltid ledd.

 

Med all kärlek, Alexandra. 

 

3 Comments

Oktober-energier: Vågen, Skorpionen, Väduren, Stenbocken, Kräftan, Oxen, Jungfrun.

Oktober 2020 blir inte en lugn månad, utan vi ser en följetong av årets tidigare intensitet. Mest påverkade i Okt blir ni som har planeter i Vågen, Jungfrun, Väduren, Stenbocken, Kräftan, Oxen, och Skorpionen.

 

2a Okt - Venus går in i Jungfrun

Venus lämnar kreativa och stolta Lejonet, och börjar i Jungfrun istället fundera på hur hon kan applicera sin talang på sin vardag, hur hennes vardag kan förbättras, var det finns brister både i kroppen och utanför, och vad som behöver organiseras och planeras för att förbättra dessa områden. Venus i Jungfrun är flitig och vill hålla sig upptagen, speciellt med frågor som rör hennes hälsa och vardag, därför vill du följa denna energi i dina fritidsaktiviteter. Förändra rutiner, optimera vardagen, effektivisera dig själv och ditt liv. Vi blir mindre dramatiska och mer förankrade i verkligheten när Venus är i Jungfrun, speciellt vad gäller våra relationer och vår fritid och njutningar. Det är inte så många fantasier och överspelade känslouttryck som leder en, utan en ganska pragmatisk inställning till både kärlek och fritid. Trevlig och nykter influens i våra liv, välbehövlig för att parera hetsiga och impulsiva handlingar från Mars i Väduren.

 

4e Okt - Pluto går direkt i Stenbocken

Pluto har varit retrograd länge och är sist i gänget i Stenbocken att gå direkt, vilket innebär att Stenbocks frågorna är sannerligen på sluttampen, och så är även processen med ditt mörker och dina rädslor! Pluto-energin peakar alltså runt 4-7e Okt och vi kan förvänta oss mer "antigen eller" inställning till det område som Pluto berör i ens horoskop via hus. Du är nu färdig. Det är alltså en form av avslut på något plan i livet, kopplat till Plutos transit i ditt horoskop. Du kan känna dig färdig med ett stort och viktigt tema i livet, att du har hittat de svar och lösningar som tidigare verkat vara ett moment 22, eller omöjliga på något sätt. Har du gjort arbetet och djupdykt i ditt eget mörker, så flyter du nu upp med betydligt mer insikt och svar. Det är dags att lämna det mörker som plågat dig i det förflutna, för nu har du hittat svaren på hur du tar dig an detta problem. Nu kan vi igen känna att vi har kontroll över det som sker. 

 

8e Okt - Mars i Väduren kvadratur Pluto i Stenbocken

Merkurius i Skorpionen opposition Uranus i Oxen

 

En intensiv dag, då Mars tar fram konkret handling från och mot den transformation och förändring som Pluto avslutar i ditt liv. Nu VET du hur du ska agera på det som besvärar dig, men dina handlingar kan fortfarande ha svårt att hitta korrekt sätt att angripa problemet på. Här finns det en inre konflikt mellan att du vet VAD du ska göra, och din förmåga att faktiska applicera dina handlingar på det. Mars är nämligen vad DU vill, medan Pluto är vad Universum vill, så denna aspekt kommer att spela ut sig som en konflikt mellan det du vill göra i stunden, och det som du borde göra för ditt högre jag och din högre mening. Försök att inte agera impulsivt på diverse inre flöden, utan håll dig till din plan och tidigare insikt om vad du borde agera på och hur, även om det inte går smidigt. Om du upplever dig själv ha en låg handlingsförmåga, så agera under denna period. Om du tvärtom tampas med att agera för mycket och för ogenomtänkt, så sakta ner dina handlingar och utvärdera dem. Samtidigt är Merkurius grävande intensiv från Skorpionen och utmanar dig att möta ditt Pluto-mörker fullt ut, och göra någon form av tankemässig förändring kopplad till det som utgör ett problem för dig. Här kan det vara vettigt att notera, analyser och förändrar dina tankegångar kring saker och ting, snarare än att agera kraftfullt. Hur och vad du tänker formar din verklighet, och den 8e Oktober kommer utmana dig att förstå och förändra detta till ditt bästa. 

 

11-18e Okt - Solen i Vågen kvadratur Jupiter/Saturnus/Pluto i Stenbocken

Solen är under en vecka i hårda aspekter mot gänget i Stenbocken, vilket kommer för många (speciellt Vågar, Stenbockar, Vädurar och Kräftor) att skapar en inre identitets-konflikt. Att den DU är  idag kanske inte riktigt får plats i "det stora hela" som Stenbocken representerar. Att du inte får lov att uttrycka ditt jag inför andra och i samhället. Att dina talanger går obemärkta förbi, att du inte hittar någon "plats" att uttrycka dessa på. Dessa aspekter handlar om en identitets-kalibrering och insikt kring var du får bäst utlopp och respons på den du är och ditt jag, dvs där ute i samhället. Denna vecka gäller det att gå till kärnan med vad som är autentiskt för dig och var någonstans du kan uttrycka denna autenticitet. Vilka delar av ditt jag inte längre tjänar dig eller tar dig framåt. 

 

12e Okt - Jupiter i Stenbocken sextil Neptunus i Fiskarna

En tacksam och lättsam aspekt mellan två yttre jättar, som ger oss en möjlighet att se och förstå vad våra drömmar faktiskt betyder för vår egen utveckling och lycka. Hur vi kan korrigera vardagen så att drömmar får mer konkret plats och praktiskt utrymme. Den här aspekten ger en starkare tro på sig själv och ens visioner. Att det GÅR att göra det vi vill i livet, att vi HAR alla svaren redan, att den stora drömmen ÄR en faktisk möjlighet att leva ut. 

 

14e Okt - Merkurius retrograd i Skorpionen, Solen i Vågen opposition Mars i Väduren

Merkurius påbörjar sin retrograda resa tillbaka till Vågens tecken, och är retrograd fram till 3e November. Ett par veckor av ett helst inre arbete med dina känslor framför allt, och även dina rädslor och det mörker som är stort och personligt för dig. I vanlig ordning kommer det dyka upp en hel del missar i information och kommunikation medan Merkurius är retro (även borttappade saker), vilket är förstås lite oroande med tanke på att USA-valet infaller den 3e November. Inte optimalt att Merkurius är retrograd när så mycket data ska samlas in, analyseras och ge ett korrekt utfall. Jag skulle vänta mig fördröjningar i slutresultatet i valet pga Merkurius retro under denna period. En svag Sol opposition en stark retro Mars utgör också ett problem i sig, där vi ser individens sanning och identitet vara i total motsats till individens handlingar, där handlingarna har ett klart övertag. Detta i sig kan förstås leda till en hel del inre och yttre konflikter, till följd av hur du AGERAR. Ge dina handlingar tid istället, tänk efter och låt Merkurius tankegångar landa i utforska dina handlingar innan du agerar ut dem.

 

16e Okt - Nymåne i Vågen 

En annars lättsam och trevlig Nymåne i 23e graden av Vågen, kommer i år att istället bli en ganska utmanande sådan, då Solen och Månen får möta kvadraturer från gänget i Stenbocken, och här får varje enskild individ uppleva de problem som finns mellan individ - samhället. Det blir ingen lätt dag, utan kan vara fylld av frustration över hur samhället och samhällsstrukturerna ser ut i dagsläget. Ha med er att dessa snart kommer börja ta ny form, när Jupiter/Saturnus går in i Vattumannen. Frustrationen du känner denna dag är till för att du ska hitta till en inre helhet, oavsett hur världen runt omkring ser ut just nu. Omge dig med människor du kan prata med och umgås med avspänt och njutningsfyllt. 

 

18e Okt - Venus i Jungfrun opposition Neptunus i Fiskarna

En förvirrande period i ens relationer och värderingar. Man vill ha något mer, något annat, något som man inte riktigt kan sätta fingret på eller ens förstå. Det är en inspirerande och kreativ dag, så låt din fritid vara av en kreativ men effektiv karaktär. Gör om i hemmet, eller organisera om något i ditt liv, skapa något som fungerar bättre än det gjorde innan. 

 

22a Okt - Solen in i Skorpionen

Men Solens inträde i Skorpionen ser vi det sista andetag av liv i naturen, och går på riktigt in i det mörker och död som Skorpionen naturligt representerar, och som syns tydligt i naturens sista fallna löv. Nu kommer ett halvår av att överleva, transformeras, förbereda och analysera. Skorpionens månad kommer att bli betydligt lugnare än Vågens i år, men det är ändå en månad av intensitet som riktar blicken inåt på allvar. 

 

27e Okt - Venus in i Vågen

Venus går in i sitt favorit tecken, och första två veckorna kan vi med gott samvete njuta av vårt liv på alla tänkbara sätt. Behovet av att socialisera och göra roliga saker blir större, och romantiken flödar, likaså kreativiteten! 

 

31a Okt - Fullmåne i Oxen/Skorpionen

Oktober avslutas självklart med en intensiv Fullmåne med Solen i Skorpionen och Månen i Oxen. Inte hade man velat ha det annorlunda på Alla Helgonens Dag! Fullmånen sker i 8e graden av respektive tecken, och väver även in Uranus i energierna som kommer bli intensiva, djupgående, fyllda av plötsliga insikter, känslor och generellt sett mycket saker som kommer upp till ytan, med Uranus inblandning från Oxen. Den här Fullmånen kommer ge oss alla viktiga meddelanden från Universum, från ett högre vetande, via Uranus. Du kan tanka ner bokstavligen universums information till din själ under denna helg. Och hur märkliga eller obekväma dessa insikter/känslor blir för dig, är det viktigt att du vet att den här Fullmånen vill leda dig rätt, så ta dig tiden att känna in, vara närvarande och lyssna noggrant på det som kommer till dig sista helgen i Oktober. 

 

Med all kärlek, Alex.

3 Comments

Månfaser - göra vad och när i symbios med Månen.

Månen och Solen utgör kärnan för livet på Jorden, både biologiskt och symboliskt. Solen är den kraft som ger liv, sår ett frö av liv, och Månen bär på det genom sina cykler, något som vi ska prata närmre om i det här inlägget! Hur påverkar olika Mån-faser vårt liv, och hur kan vi anpassa vår dagliga verksamhet, vårt känsloliv, vår själsliga riktning, våra behov och rutiner, till Månens 30 dagars cykel.

 

Det finns ett stort fokus på Nymånen och Fullmånen inom olika läror, och självklart är dessa två tillfällen (två ggr per månad) viktiga för att rikta sin energi på ett mer produktivt sätt. Misstaget man lätt kan göra är att lägga för stort fokus och påverkan på just Nymåne och Fullmåne, vilket jag ofta ser hos dem som precis börjat lära sig astrologi. Månen är den snabbaste himlakroppen i Sol-systemet och utgör i allra högsta grad endast en daglig påverkan på våra liv, likt vårt humör och känslotillstånd som skiftar från dag till dag och vecka till vecka. Stora händelser och teman i livet hänger sällan ihop med just Månens cykler, om inte det rör sig om Mån-förmörkelser. Så, se Månens cykler och nedan råd som ett sätt att rikta din vardag mot den mest produktiva och givande, snarare än att se Månens påverkan och speciellt Nymåne/Fullmåne som några avgörande dagar för hela ditt liv. Så, med det sagt! Låt oss bryta ner Månens månatliga resa genom Zodiaken. 

 

Månens fulla cykel och påverkan under 30 dagar (från Nymåne till Nymåne), kan delas in i fyra olika faser, där varje pågår under ca en vecka. De två viktigaste perioderna är första två veckorna från Nymåne till Fullmåne = växande Måne, samt resterande två veckor från Fullmåne till Nymåne = avtagande Måne. Sen börjar det om. 

 

Så här delas faserna in.

 

Månen konjunktion Sol i ett tecken påbörjar cykeln (Nymåne) = vecka 1

Växande Måne ställer sig i kvadratur till Sol = vecka 2

Månen opposition Solen (Fullmåne) = vecka 3

Avtagande Måne kvadratur Sol = vecka 4

Nymåne igen. 

 

Den gyllene regeln är att initiera saker och förändring i sitt liv under en Nymåne och 2 veckor fram till Fullmåne, samt avsluta saker och projekt under 2 veckorna efter Fullmånen, då lagom till nästa Nymåne, när Månen är på väg mot en konjunktion med Solen igen i ett tecken. Första två veckorna efter en Nymåne när den är växande ser vi ofta en förhöjd aktivitet, mer energi och mer tur i det man tar sig för, varpå man gärna vill planera in viktiga saker (speciellt viktiga samtal, beslut, yttre händelser) de första två veckorna efter en Nymåne. 

 

Efter Fullmånen har vi 2 veckor där energin är generellt lägre, aktiviteten är lägre, reaktionerna är långsammare, känslorna är mer intensiva och därmed vill man planera in saker som inte kräver lika mycket resurser och beslut från en under den perioden, gärna av avslutande och reflekterande karaktär. Under två veckor efter Fullmånen, lagom till nästa Nymåne vill man istället avsluta sina projekt, och ladda upp med nya mål till Nymånen. 

 

Så här kan du tänka. Notera dagen då Nymånen sker (och i vilket tecken), och räkna 7 dagar framåt i taget från den dagen. 

 

Vecka 1 efter Nymånen = en inre process att forma något, därav vill du planera, väga för och nackdelar, undersöka information och resurser kopplade till det du vill påbörja. Inga praktiska och yttre handlingar. Endast planering och fundering. 

 

Vecka 2 efter Nymånen = processen blir nu av yttre karaktär, energin är högre och du kan påbörja handling kopplat till ditt projekt, aktivt agera ut den. 

 

Fullmåne och vecka 3 = nu är det dags att börja slutföra och knyta ihop ditt projekt, eller avsluta ett delmål i ett större projekt (har du ett större projekt du vill ta dig an, så är ett bra tips att dela upp det per månad, kopplat till Mån-cykeln, det kommer ge absolut bäst utfall). Påbörja under vecka 3 bara sådant som du kan avsluta under kommande två veckorna. Allt som du inte hinner påbörja och avsluta kan du lämna till nästa Nymåne. 

 

Vecka 4, sista veckan inför nästa Nymåne = återigen går processen inåt, och det är istället en tid för att dra ner på aktivitet och energi, reflektera över hur det har gått med ditt projekt, ditt delmål, och avsluta det du påbörjat inför ett nytt blad när Nymånen träder in igen i ett nytt tecken.

 

Hur kan man då bäst anpassa sina handlingar och projekt till vilket tecken Månen är i varannan dag, men i synnerhet VAD du kan och bör påbörja under en Nymåne i ett specifikt tecken, som ger en extra boost till olika typer av projekt i livet. Speciellt gynnsamt är det att starta upp saker inom specifika områden när det är Nymåne i rätt sorts tecken för det du ska påbörja.

 

När Nymånen sker eller Månen befinner sig i:

 

Väduren: All kontakt med myndigheter, chefer, auktoriteter. Projekt som kräver mer mod och våghalsighet av dig än annars. Ta emot gäster och sällskap. Träning och all form av personlig utveckling. Resor och turism. Ha gärna på dig röda färger och ät röd mat när Månen är i Väduren.

 

Oxen: kreativt, skapande arbete och fritid/hobby. All form av finansiella avtal och transaktioner. Allt pengautbyte, alla köp. Allt som har med fastighet/bostad att göra. Ta emot gäster och sällskap. Renovering/bygg i hemmet. Odling och trädgårdsarbete. Ha gärna på dig blåa färger och omge dig med blått, mat, saker när Månen är i Oxen.

 

Tvillingarna: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. All form av finansiella avtal och transaktioner, kortare resor, skrivande, dialog. Pengautbyte, diverse transaktioner. Signa avtal och viktiga papper. Resor och turism. Ha gärna på dig gula färger och omge dig med gul mat och saker när Månen är i Tvillingarna. 

 

Kräftan: Allt som har med fastighet/bostad att göra, även hemmet rent konkret. Träning, kost och all form av personlig utveckling. Resor och turism. Renovering/bygg i hemmet. Projekt med familjen. Ha gärna på dig gröna färger och omge dig med grön mat och saker när Månen är i Kräftan. 

 

Lejonet: Börja ett nytt jobb. Kontakt med myndigheter, chefer, auktoriteter. Ta emot gäster och sällskap. Påbörja en ny kurs, fritidsaktivitet, personlig utveckling + putsa på utseende så som klipptid, färgning av håret, manikyr, shopping, etc. Ha gärna på dig röda färger och omge dig med röd mat och saker när Månen är i Lejonet. 

 

Jungfrun: forskande, analytiskt och intellektuellt arbete, organisering, bokföring. Sysslor som annars är urbota tråkiga. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. All form av finansiella avtal och transaktioner. Signa avtal och viktiga papper. Allt som har med fastighet/bostad att göra. Resor och turism. Odling och trädgårdsarbete. Hälso-projekt kopplad till kost och träning. Ha gärna på dig blåa färger och omge dig med blå mat och saker när Månen är i Jungfrun. 

 

Vågen: kreativt, skapande och fritid/hobby. Ta emot gäster och sällskap. Resor och turism. Aktiviteter utanför hemmet, gärna i sällskap med andra. Förhandlingar. Putsa på utseende så som klipptid, färgning av håret, manikyr, shopping, etc. Ha gärna på dig gula färger och omge dig med gul mat och saker när Månen är i Vågen. 

 

Skorpionen: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. Träning och all form av personlig utveckling. Ha gärna på dig gröna färger och omge dig med grön mat och saker när Månen är i Skorpionen. 

 

Skytten: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. Börja ett nytt jobb. Ta emot gäster och sällskap. Resor och turism. Ha gärna på dig röda färger och omge dig med röd mat och saker när Månen är i Skytten. 

 

Stenbocken: Resor och turism. Fysiskt arbete. Ha gärna på dig blåa färger och omge dig med blå mat och saker när Månen är i Tvillingarna. 

 

Vattumannen: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. Var utanför hemmet och engagera dig med andra i samhället. Höj din kunskap. Ha gärna på dig gula färger och omge dig med gul mat och saker när Månen är i Vattumannen. 

 

Fiskarna: kreativt, skapande och fritid/hobby. Träning och all form av personlig utveckling. Resor och turism. Meditativt arbete. Inspireras av musik, film och berättelser, skapa.  Ha gärna på dig gröna färger och omge dig med grön mat och saker när Månen är i Fiskarna.

 

Om det är för mycket att följa Måne i tecken varannan dag, så håll dig till att veta i vilket tecken Nymånen sker och anpassa där efter dina kommande 4 veckor till det projekt som bäst överensstämmer med det tecknet som Nymånen sker i. Kom ihåg att Månens projekt inte behöver vara livsavgörande, utan välj ett tema kopplad till Nymånen som på något sätt ökar till välmående och ger dig positiva känslor, och så genomför du det projektet under 4 veckor. Det kan till exempel handla om att påbörja en kurs inom något du vill bli bra på när Nymånen har varit Lejonet eller Skytten, eller att ha mer sociala kontakter och umgänge efter en Nymåne i Vågen. Forska djupare i dig själv eller något du vill veta mer om när en Nymåne varit i Skorpionen, etc. Håll koll på Månen och styr upp din "dagliga verksamhet" och införandet av nya rutiner och beteenden i samförstånd med Månens rörelse genom Zodiaken. 

 

Idag är Månen i Skytten, inne på vecka 2 efter Nymånen i Jungfrun. Kanske vill du sätta igång något relevant för dig lagom till nästa Nymåne i Vågen som sker 16-17e Oktober?

 

All kärlek till er, Alex.

 

0 Comments

Jupiter framåt i Stenbocken - vad expanderar i ditt liv?

Jupiter, den stora, glada, generösa, äventyrliga, högljudda, optimistiska och skrockande gubben (så som jag föreställer mig Jupiter) går äntligen framåt igen i Zodiaken! 

 

Den retrograda perioden för de yttre planeterna i Stenbocken är på sluttampen, och börjar med att Jupiter rör sig framåt igen den 13e September. Saturnus rör sig framåt den 29e September. Pluto den 4e Oktober. Och Neptunus i Fiskarna framåt igen den 29e November. När planeter är retrograda, får vi en tidsperiod av att bearbeta de grader och delen av vårt horoskop som planeten backar igenom. En liten "re-cap" att kunna backa och förstå vad vi vill göra annorlunda inför planetens rörelse framåt. En liten paus att tänka efter, förstå och göra bättre nästa gång. När planeten sedan igen rör sig genom dessa grader i sin rörelse framåt, får vi en till chans att "göra rätt" inom de teman som utspelar sig i dessa grader i just våra horoskop. Hösten 2020 utgör alltså en ypperlig och nödvändig period att "göra rätt" inom de områden som representeras i ditt horoskop via Stenbockens andra halva (15-27e graden). Och det kommer vara viktigt att avsluta denna period genom att nu göra rätt, för den är på sin absoluta sluttamp, last call att förändra och skapa något av de planeter och hus som påverkas av Stenbocken i ditt horoskop.

 

"Stenbocks-perioden" definierar jag som tiden mellan Dec 2017-Dec 2020. Dessa tre år vill du nu avsluta med rätt typ av action! Börja med att fundera lite på vad som initierades i ditt liv Dec 2017, och vad dessa tre år haft för återkommande teman i ditt liv. 

 

Vad du behöver veta innan du läser resten av det här inlägget.

 

1. Ta en avstickare och få upp ditt födelsehoroskop (astro.com till ex).

2. Leta upp Stenbockens tecken i din chart. Stenbockens symbol ser ut som på bilden till inlägget. 

3. Varje tecken är 30 grader. Du behöver hitta 16-27e graden av Stenbocken, det är andra halvan av tecknet (den halvan som är närmre Vattumannens tecken). 

4. Har du några planeter i andra halvan av Stenbocken tecken? I vilket hus hamnar andra halvan av Stenbockens tecken? 

5. Om du har planeter där, eller om ett hus BÖRJAR i andra halvan av Stenbockens tecken, så kan du se Jupiters rörelse framåt igen som extra viktig för just DIG!

 

Vad gör Jupiter? Jupiter expanderar och förstorar, både bra och dåliga saker. Det finns en klassisk tolkning av Jupiter som den stora lyckobringaren, och Saturnus som den stora olyckan (samt att Pluto är DÖDEN), vilket är ett högst krasst (och gammalt) sätt att tolka planetarketyper på. Det finns inget gott eller ont i planeternas cykler, däremot finns det konkreta utfall som visar resultatet av dina handlingar i samförstånd med planeternas påverkan på ditt horoskop. Du kan se det som att du får en bättre/större möjlighet att agera på en planetarketyp när transiten är aktiv i ditt liv, men hur du agerar kommer vara utfallet för den transiten, när den är över. 

 

Jupiters funktion natalt och via transit utgör våra största RESURSER, det är det överflöd vi tenderar att ha mest naturligt och även spendera. Jupiter är vår största möjlighet till expansion, men mot vad expansionen blir avgör du själv. Där Jupiter är, finns alltid gränslöst med överflöd och resurser, men VAD du gör med dessa är helt klart upp till dig. Lägger du in arbete för att öka dina resurser inom ett visst områden i livet (huset där Jupiter är i), så kommer dessa att öka. Men väljer du att spendera det överflöd du har, så står du till slut med inget kvar. Det är inte så konstigt att Jupiter styr pengar bl.a. Jupiters funktion kan ses som en investering på börsen, Jupiter kan ge både stora vinster och stora förluster, beroende på hur du investerar dina resurser. 

 

Låt oss säga att Jupiter nu transiterar ditt 1a hus/Ascendenten. Det kan dels spela ut sig som att du lägger mer pengar, tid och expansion på ditt utseende, och jobbar hårt för de resultat du vill se i ditt eget utseende/fysik/hälsa. Till exempel: du har bestämt dig för att följa ett träningsschema, och får betydligt bättre, större och snabbare resultat än annars, nu när Jupiter passerar ditt 1a hus. Det andra alternativet är att du ökar dina kroppsliga resurser i form av att ökat kaloriintag, och därmed är resultatet att din fysik helt enkelt expanderar, dvs, du går upp i vikt snabbare än vanligt, eftersom Jupiter passerar ditt 1a hus. Jupiter kommer med andra ord att förstärka och ge större expansion oavsett till det temat i ditt liv som finns i Stenbockens tecken, men Jupiter kommer att expandera även negativa beteenden och handlingar snabbare och mer omfattande. Hur du använder Jupiters generösa och omfattande resurser är med andra ord helt upp till dig, och därför vill du alltid börja med att generellt besvara Jupiters funktion med frågan till dig själv "Vad vill jag ha MER utav?", för det är precis vad du får med Jupiters energi. 

 

Ett annat ex: Jupiters transit i 2a huset kan till exempel ge ökade tillgångar om du riktar dina handlingar mot att öka dina finansiella resurser (antigen genom att jobba mer eller spendera mer vaksamt, sälja av dina tillgångar), men det andra alternativet är att du känner att du har så mycket pengar (Jupiter i andra huset) att du spenderar pengar hejdlöst, utan några begränsningar, och har till slut inget kvar! Däremot kommer du nu äga betydligt mer saker/erfarenheter än vanligt, vilket också är ett utfall att Jupiters transit genom 2a huset.

 

Så, se Jupiter som en möjlighet att expandera och öka resurser inom det huset/planeten som den nu berör genom att röra sig framåt, fast gör det på ett konstruktivt sätt, som ökar det du vill ha mer av, speciellt om du just nu har för mycket av det dåliga som är kopplat till hus/planet som Jupiter påverkat hos dig sen ca Februari 2020. Jupiter ökar alltid det du gör, och därmed vill du vara medveten om vad du vill ha mer utav i ditt liv! De grader som Jupiter återigen kommer att bearbeta är 17-27e graden av Stenbocken, och det är alltså ett aktuellt tema i ditt liv som har expanderat och ökat, sedan Feb 2020. Fundera lite på vilka expansiva beteenden som har varit aktuella i ditt liv kopplade till hus/planet Jupiter påverkar i ditt horoskop, sedan Feb 2020. Fundera också på vilka förändringar du har gjort eller vill göra kopplade till 17e-27e graden av Stenbocken i ditt horoskop, för nu gör Jupiter en sista tur i den delen av ditt liv innan han lämnar Stenbocken för gott kommande 12 åren! Se den här tiden (fram till December) som en sista chansen att skapa en positiv expansion och ökning på den platsen som Stenbockens andra halva tar upp i ditt horoskop! 

 

Här är lite tolkningshjälp kring planeterna/husen som Jupiter påverkar i just ditt horoskop, alltså 17-27e graden av Stenbocken, andra halvan av det tecknet, om du inte kan se grader. Om Jupiter passerat/passerar över en kusp, alltså påverkar flera hus, så vill du tolka det husets teman vars början finns i 17e-27e graden av Stenbocken. Om Jupiter passerar flera planeter i dessa grader i ditt horoskop, så vill du ta med tolkningen för båda. 

 

Om Jupiter transiterat/transiterar ditt första hus/Ascendent/Mars

 

Hur har dina handlingar och agerande ökat och mot vad generellt? Vad har du agerat mer på och har det varit handlingar som expanderat dig mot positiva eller negativa resultat? Till ex, har du agerat mer på att sitta hemma i soffan, eller vara ute och springa? Hur har dina handlingar sett ut kopplat till ditt utseende/hälsa/fysik/appearance? Var har du överlovat, övergjort, och vad har du mer utav idag kopplat till ditt yttre och din "reputation"? Har andras intryck av dig förbättrats eller försämrats? Hur vill du expandera och öka dina resurser via dina dagliga handlingar, och i förhållande till ditt utseende, fysik, hälsa? Vad kan du göra mindre utav som inte är bra för dig?

 

andra huset/Venus

 

Vad har du lagt pengar på sen början på året? Hur ser din ekonomi/tillgångar ut idag och vad har förändrats i den sen början på året? Vad äger du mer utav? Behöver du verkligen mer kläder/möbler/smycken/etc? Vilka njutningar/fritidsaktiviteter har varit överdrivna eller för mycket av? Vilka har varit bra för dig, kontra dåliga? Har du spenderat mycket pengar på utemat till ex, eller för att fylla på skafferiet? Vilken nytta har du fått från de pengar du har spenderat på det du ville ha? Vad är viktigt för dig att ha MER av under kommande månaderna när det kommer till saker du äger och har?

 

tredje huset/Merkurius

 

Var har du riktat din uppmärksamhet/mentala kapacitet sen i Maj? Vem har du kommunicerat med och om vad? Har det varit planlöst scrollande, skvaller, skitsnack eller har du förvärvat dig någon vettig/nyttig kunskap? Har du vidgat dina referensramar, och åt vilket håll, negativa tankar eller positiva? Har du stärkt/förbättrat dina mentala förmågor, eller slösat på dem? Hur har du fördelat dina mentala resurser i vardagen och till vilken nytta? Vilka nya människor har du lärt känna och vad och med vem har du diskuterat? Vilken typ av kunskap vill du öka och ha mer av? Vilken typer av kontakter och socialt utbyte vill du ha mer/mindre utav?

 

4e huset/Månen 

 

Vilka vanor har du haft mer av/vill ha mer av? Vilka av dessa förbättrar/försämrar ditt välmående? Har du varit vaken mer än vanligt eller sovit mer än vanligt? Har du ätit mer eller tränat mer? Har du suttit stilla och varit inomhus mer än vanligt, eller har du förbättrat ditt hem på något sätt? Har du spenderat mer tid med din familj eller i soffan hemma? Har du haft mer positiva eller negativa känslor? Vad vill du ha mer/mindre utav när det kommer till dina vanor? Vilka beteenden får dig att må bättre/sämre?

 

5e huset/Solen 

 

Hur och vilka resurser har du lagt på dig själv och det du älskar att göra? Har du varit ute och festat extra mycket, putsat på din image genom att shoppa nya outfits, eller har du skrivit upp dig på en kurs i en fritidsaktivitet du alltid velat testa? Har du lagt extra tid och pengar på dina barn och kärlek, eller har du anammat ett egoistiskt tänk i hur du fördelar tid och pengar? Har du dejtat hejdlöst, och till vilken nytta var det? Har din fritid sett ut som du vill, eller har du fått mer av en fritid som varit icke-produktiv för dig?

 

6e huset/Merkurius

 

Hur har dina vanor och vardag sett ut sedan i Maj, vad har du haft mer utav i din vardag? Hur har "mer av det" fått dig att må? Vilka dagliga beteenden har ökat? Är dessa av godo för dig? Har det varit en återkommande träningsrutin eller en ökad mängd av kaffe och sockerintag? Hur har du fördelat dina dagliga resurser, i form av att lägga tid på olika dagliga vanor och rutiner? Har din hälsa blivit bättre eller sämre sen i Maj?

 

7e huset/Venus

 

Vilken ökning har du sett i dina relationer, om någon? Har du ökat de bra relationerna eller gett tid till de dåliga i en övertro att det ändå kommer bli bra? Har du överhuvudtaget lagt resurser på relationer, och har dessa varit gynnsamma för dig eller har ni spenderat för mycket pengar, ätit för mycket, suttit still för mycket eller druckit för mycket? Är dina relationsresurser investerade av godo eller ondo för dig, åt vilket håll har NI expanderat, bra eller dåligt?

 

8e huset/Pluto

 

Har dina rädslor och emotionellt obehag ökat eller minskat? Har du fördelat dina emotionella resurser mot att skapa ljus i ditt liv eller ökat mörker? Har du ökat några tvångsmässiga beteenden, som alltid är av destruktiv karaktär? Har du blivit mer destruktiv eller känner du dig mer "ren" både i kropp och själ sen i Maj? Har du ökat din kapacitet att bemöta ditt mörker och inre obehag, eller har du ökat mörker och inre obehag? 

 

9e huset/Jupiter

 

Hur har din personliga expansion generellt sett ut sen i Maj? Har du ökat din kunskap inom något betydelsefullt och meningsfullt, har du förändrat ditt synsätt på ditt liv och framtid till det bättre eller sämre? Har du tänkt framåt på ett positivt eller negativt sätt om ditt liv? Har du en vision framåt, och av vilken karaktär är den? Har du ökat hopplösheten eller meningsfullheten i din syn på din resa? Hur vill du utvecklas och ha mer resurser i ditt liv? Alla möjligheter är tillgängliga när Jupiter passerar sitt eget hus, eller sig själv via transit. Se till att dessa blir meningsfulla och utvecklande för dig!

 

10e huset/MC/Saturnus

 

Hur har dina resurser mot din personliga framgång fördelats sen i Februari? Din arbetssituation? Har du ökat resurser mot att få bättre arbetsmöjligheter eller har du ökat resurser mot att befinna dig i fortsatt obekväm yrkessituation? Har du tagit på dig ansvar som är bra eller dåligt för dig? (Bra ansvar känns utvecklande, dåligt ansvar känns som en tyngd/problem). Har du tagit något ansvar överhuvudtaget för din situation, eller känner du att du och din kompetens/kunskap står utanför andras ögon och samhället? Har du expanderat på din framgång/definierat din framgång/eller stampar du på samma ställe? Vad vill du ha mer utav i ditt yrkesliv? 

 

11e huset/Uranus

 

Hur har du spenderat din tid ensam? Produktivt eller meningslöst? Har du utvecklats och känt mening via ditt personliga engagemang i samhällsfrågor, eller har du bara varit frustrerad och arg i din ensamhet? Har du känt dig isolerad och ensam, eller har du expanderat i förståelse och kunskap under tiden du varit ensam? Har du expanderat eller stagnerat i ditt liv, dvs, har du skapat/bemött några bra förändringar eller tackat nej till allt vad förändring heter? Har du ökat dina kontakter med andra likasinnade, eller har du ökat din ensamhet/isolation? Har du känt dig som del av samhället eller utanför? Vad vill du har mer utav?

 

12e huset/Neptunus

 

Har du ökat och expanderat mot ett fritt drömmande och låtit fantasier härja fritt, eller har du ökat och expanderat mot flykt från ditt liv? Har du gett dig själv mer resurser att vara medveten och närvarande, insiktsfull i ditt inre, eller har du ökat tiden som du är bortkopplad från ditt inre och ditt liv? Har du känt dig mer fri, harmonisk och hoppfull, eller har du känt dig mer isolerad, "instängd" och uppgiven? Vilka känslor och inre flöden har du haft mer utav sen Februari, och vilka VILL du ha mer utav egentligen? 

 

Med Jupiter är det bara en läxa att komma ihåg. Jupiter kommer att öka och ge mer av det som du gör, tänker, och känner, oavsett vad det är. För att förändra din situation om du har svarat ja på en negativ ökning på någon fråga ovan, så vill du först fråga dig själv, vad är det de facto jag vill ha mer utav? Är det isolering och ensamhet, eller är det relationer? När du definierar VAD du vill ha mer av, och agerar, tänker och känner mot det, då kommer du uppleva Jupiter som en turbringande och positiv kraft, för oavsett vad du vill ha mer utav, så kommer du att få det när Jupiter är i farten. Så, se till att veta vad du vill ha mer av, istället för att gränslöst expandera i alla typer av beteenden och handlingar. Jupiter fungerar bara positivt om det finns någon form av större mening och syfte bakom Jupiters kraft, dvs din definition av vad som är meningsfullt för dig. Om det istället är omedvetna och impulsiva beteenden som i synnerhet är kopplade till belöningar på kort sikt, så kommer Jupiter att expandera mot väldigt negativa resultat, så som dålig ekonomi, övervikt, dålig hälsa, falska löften och planlös lättja. 

 

Fram till 21a December har du alltså möjlighet att använda Jupiters expansion och tur till mer gynnsamma och positiva utfall i den del av livet som Stenbockens andra halva representerar i ditt horoskop. 

 

Stort lycka till, som Jupiter hade sagt! 

 

All kärlek till er, Alex. 

2 Comments

Solar Return - hur ser ditt kommande år ut?

Erbjudande: 500 kr för tolkning av din Solar Return chart.

 

Det finns en mängd olika sätt att prognostisera astrologiskt. Till exempel transiter och progressioner är ett av de vanligare sätten. Men det finns många ledtrådar även i olika typer av returns, den mest intressanta är så klart Solens återkomst till den graden den var i när just du föddes, varje år.

 

Varje år så hamnar Solen på exakt den plats i Zodiaken där den var när du föddes, i samma grad och gradtal. Just den minuten och dess chart är en viktig indikator för hur det kommande år kommer att se ut och ha för tendenser, det är din karta för året från och med din födelsedag. Ibland sker detta exakt på ens födelsedag, ibland någon dag innan eller efter. När Solen är i exakt den graden som den var när du föddes så påbörjas en ny cykel i ditt liv, ett nytt solar år, ett år som väldigt tydligt beskrivs av det horoskop som läggs för exakt den stunden då Solen är på samma plats i Zodiaken som när du föddes, just detta år. Det är en karta för det kommande året i ditt liv, en samling indikationer (aspekter, planet i hus bl.a.) för hur just DET här året kommer att te sig i ditt liv. Vilka teman kommer vara närvarande i olika delar av livet. Till ex om du är intresserad av hur relationer och ekonomi kommer vara under året som följer från din födelsedag, så tittar vi på Venus tillstånd, via aspektering och i hus. Vill du veta hur arbete kommer gå, så tittar vi på MC och 6e huset, etc.

 

Kort och gott, får du veta alla relevanta teman att förvänta dig under året som kommer, och vad du i synnerhet bör vara uppmärksam på.

 

Nu erbjuder jag en möjlighet att få sin Solar-chart tolkad hos mig personligen. Detta är bäst lämpad för dig som fyller år inom ramen av 2-3 månader bakåt eller framåt from idag, men funkar förstås även för dig som har fyllt eller kommer fylla tidigare/senare än så och vill veta vad ditt kommande år har för tendenser för dig personligen. Tolkningen sker över telefon, kostar 500 kr, och bokas genom att mejla mig på astroalvis@gmail.com. 

 

Hoppas vi hörs!

 

Med all kärlek, Alex.

0 Comments

Astro heads-up för SEPTEMBER 2020.

Välkommen hösten! Den har vi längtat efter, va?

 

Tyvärr inget att längta efter! För astrologiskt ser September 2020 väldigt lik ut Mars 2020, vilket gör att September kommer bli ytterligare en viktig vändpunkt och månad för hur 2020 har tett sig so far. Vi har fått lite andrum under Juli och Augusti, men September utlovar liknande typer av transiter som året inleddes med, och det tar oss tillbaka till det som har varit i Mars, men på ett annat, mer påstridigt sätt!

 

Hela 2020 har grundat sig på ett gäng planeter i Stenbockens tecken, där planeten Mars varit väldigt involverad ihop med Mån-Noderna. Karmiska individuella handlingar har haft direkt påverkan på den stora bilden (Saturnus, Jupiter, Pluto). I September ser vi samma märkliga återuppspelning av planeten Mars interaktion med Saturnus, Jupiter och Pluto, gång på gång. Den här vändan ser vi dock att Mars i Väduren ställer sig i kvadratur till dessa yttre planeter, vilket istället gör att individuella handlingar blir ett sätt att lösa det "stora problemet" som yttre planeter i Stenbocken ansvarar för, men inte på ett särskilt produktivt sätt. Det sker varken på ett fungerande eller smidigt sätt, utan det kommer ske genom konflikter och "clash together". Mars är stark nu och kommer att utmana olika samhällsstrukturer genom en aktiv och hetlevrad konflikt mellan individen och samhället. Se till att inte stå mitt i den! 

 

Både September och Oktober leds av återkommande kvadraturer från Mars i Väduren till planeterna i Stenbocken, likväl till Kräftan och Vågen. För er som har planeter i dessa tecken, så kommer "the struggle" att återupptas. Precis det du försökte genomföra eller skapa i Mars/April, kommer återupptas med full kraft under September/Oktober, och ha en hel del frustration på vägen. Förvänta dig samma typer av problem, konflikter eller behov av lösningar som du upplevde då. Det handlar helt enkelt om samma teman som du var med om under våren 2020. Sommaren var lite av en andningspaus för att processa hela den karusellen, men hösten kommer att kräva aktiv handling och ett jävlar anamma från dig. Det går inte att luta sig tillbaka med dessa aspekter.

 

Det bästa du kan göra är att inte rikta din ilska och frustration mot destruktivitet och slapphet, utan mot AKTIV HANDLING. Ditt agerande har en enorm påverkan på ditt liv och framtid just nu, så se till att agera på det som utgör ett problem eller ett mål i ditt liv. Sitt inte still i båten och gå heller inte runt och var arg eller frustrerad på dem omständigheter som gjort att du hamnat där du är. Det är ett destruktivt uttryck av Mars i Väduren, vara arg på alla som man upplever står i ens väg. Så löser du inte problemet denna höst!

 

Stenbocken och Väduren ömkar inte, utan i ett gott uttryck, arbetar hårt och ihärdigt, med gott mod och stark övertygelse som fana, mot sina mål, oavsett hur svåra det verkar vara. Det värsta du kan under hösten är att gå runt och vara arg på andra eller livet i sig, på det som har varit. Det är dina handlingar och handlingskapacitet som avgör vad som sker nästa år, och det är dags att sätta in ett hårt och produktivt arbete mot det du vill förändra i ditt liv, och det nu! Väduren, Stenbocken, Vågen och Kräftan är de fyra tecken som skapar denna frustration och konflikt i dig, och när dessa tecken uttrycker sig på destruktiva sätt så kommer Väduren att vara arg, Stenbocken kommer vara cynisk och bitter, Vågen kommer leva för dagen mer än någonsin och blunda för sina problem, och Kräftan kommer att gråta över spilld mjölk och sina tidigare beslut. Om du undviker dessa beteenden under hösten (speciellt om du har planeter i dessa tecken) och istället uttrycker de fungerande egenskaperna hos dessa tecken, så kommer din höst att bli så mycket lättare. De fungerande beteenden du letar efter är, hos Väduren förmågan att blint och envist följa sin ambition och ge all sin tid och energi till den under dygnets alla timmar. Hos Stenbocken hämtar du en planering för det du vill uppnå och en daglig struktur i VAD du gör för att nå dit. Hos Vågen hämtar du förmågan att nätverka och nästla in sig hos nödvändiga kontakter och personer som kan hjälpa dig mot dina mål. Kräftans styrka är att ta hand om sig själv villkorslöst, se till att du sover och äter bra och att du har dagliga rutiner som återställer ditt välmående och säkrar en emotionell stabilitet. 

 

Om du strävar mot att uttrycka dessa beteenden, så kommer all frustration och problematik vara obetydlig, eftersom DU GÖR DITT BÄSTA utifrån de förutsättningar du har. Och även om förutsättningarna må suga under hösten, så tar du hand om det på bästa sätt. 

 

Nyckeln eller vapnet i höst är tveklöst planeten Mars som då aspekterar majoriteten av planeterna med sina hårda kvadraturer, och specifikt Vågen, Kräftan och Stenbocken. När Mars går retrograd den 9e September så blir den ännu mer aktiv, speciellt under tiden den är i opposition med Merkurius och Solen i Vågen. Mars är vad vi gör om dagarna, det är alla våra handlingar. From 9e September vill du med gott samvete kunna säga att du agerar i enlighet med dina mål (som du har planerat och tänkt till kring eftersom Stenbocken kräver det, eller hur?). Om ja, så har du inget att vara orolig för, även om September kommer att vara en tuff månad, där konflikter och stagnation ofta förekommer i kontakt med alla delar i samhället. 

 

Saturnus går även direkt den 29e September, och ställer sig omgående i en kvadratur till Mars, så här har vi en viktig dag att ta vara på för att utvärdera ens handlingar i förhållande till de hinder man upplever sig ha i livet. När Saturnus går direkt är det som att samhället vaknar till liv, alla de där besluten och teorierna som det har spånats/tänkts på innan, börjar plötsligt träda i verklig kraft. Individen kommer inte vara nöjd med samhällets "aktivitet" under September och Oktober och det kommer skapa en hel del konflikter på olika platser i världen. Återigen, håll dig fokuserad på dina ambitioner och mål (Saturnus) och hur du kan agera mot dessa i full kraft (Mars), samt ditt välmående och återhämtning, ihop med de relationer som är viktiga för dig. 

 

På andra sidan av detta frustrerande kaos har vi en helt ny anda att vänta oss, och var och en av oss behöver hitta sin plats och fungerande del i denna nya anda som träder in på Julafton. 2020 har varit ofantligt tufft, och vi får nu genomleva de sista dödsryckningarna av en tid i historien som förändrar både individen och samhället till en point of no return. 

 

Håll i er!

 

All kärlek, Alex.

6 Comments

Augusti 2020 - Nymåne i Lejonet, Uranus retrograd, Venus konjunktion Mån-Noder.

Augusti bjuder på en försmak av höstens aktiva, aggressiva och kardinala energi, där vi ser Mars vandra runt hemma i Väduren och aktivera konflikten mellan individen och etablissemanget detta år ut. Det finns ett gäng viktiga datum i Augusti som påverkar olika platser i Zodiaken och er med planeter där, och här kommer dem! 

 

 

 

 

4e-7e Augusti ser vi ett magiskt och avgörande avslut på Venus lekfulla sommar i Tvillingarnas tecken, där hon har unikt nog huserat sen 13e MAJ. Människor och romanser har kommit och gått in och ut ur våra liv under denna period, och Venus avslutar sitt öppna och mångsidiga inspel i våra kärleksliv med en karmisk BANG. Vad har hänt i ditt relationsliv sedan 13e Maj? Vilka kom? Vilka gick? Vilka stannade? Vilka fick dig att känna vad?

 

Innan Venus går in i Kräftans tecken den 8e Augusti ställer hon sig nämligen i konjunktion med Norra Noden i Tvillingarna och i opposition till Södra Noden i Skytten. Det karmiska bandet mellan dig och någon/några i ditt liv är antigen stärkt eller kapat. Vissa av dina vanor bör antigen vara stärkta eller kapade. Du har nu alla svaren vad gäller dina relationer och din roll i dem, där människor som står kvar vid din sida efter den här händelserika sommaren (tänk alla som kommit in i ditt liv igen eller på nytt sen i Maj) kommer visa sig vara karmiskt viktiga personer för dig, och du för dem. Människor och relationer som har försvunnit... skulle tyvärr försvinna ut ur våra liv, oavsett hur ont det gör. Människor du träffar under den här veckan kommer också ha en viktigt påverkande roll på dig, din fritid, dina pengar, dina framtida relationer och även din syn på dig själv i förhållande till andra. Notera vilka människor som tar med sig smärta och besvikelse till ditt liv, och vilka som får dig att känna dig harmonisk och älskad. Vem får dig att känna vad i ditt liv? Så vet du vad som är karmiskt rätt för dig.  

 

5e Augusti lämnar Merkurius och därmed våra tankegångar äntligen den sentimentala Kräftan där han har varit blödig under sommaren, och går nu in i spektakulära Lejonet, för att joina sin stjärna Solen där. Med Solen och Merkurius i Lejonets tecken så kan vi inget annat än att sjunga, skratta och skrika ut vårt budskap högt! Detta kommer vara en förberedande process inför Nymånen som kommer att skina Lejonets energi ut i fingerspetsarna, och så vi med den. För er som inte har planeter i Lejonets tecken är det en fantastisk tid att få uppleva den kreativitet, självsäkerhet och glans som Lejonet så naturligt speglar sig i varje dag inför sig själv och andra. Passa på att använda ditt språk, dina tankar och ord för att skapa och visa vem DU ÄR, och vad DIN sanning och passion är, primärt för dig själv. Lejon är inte bekanta med lögner eller ödmjukhet, och med all rätt, så det ska inte resten av oss alla vara just nu heller! Speak your truth och känn hur stark du blir när du talar och agerar från hjärtat. Styrkan, stoltheten och självsäkerhtten kommer från att DU vet VEM DU ÄR när du talar och agerar din sanning, oavsett hur svårt det är. 

 

7e Augusti lämnar Venus Tvillingarna, för att gå in i ett bekvämare och känslomässigt djupare och mer autentiskt tecken, Kräftan. Nu duger inga ytliga tidsfördriv, var sig det gäller människor eller din egen fritid. Venus följer nu Merkurius och Solens vandring genom Kräftans grader tidigare i sommaren, och i första graden av Kräftan kommer hon återaktivera den viktiga Nymånen som skedde under midsommar-helgen. Nu följer även våra känslor och vårt hjärta efter det som hände då, och bekräftar det vi redan visste och kände på oss den 19e Juni. Det finns inga fler ursäkter, undanflykter eller mentala efterkonstruktioner som Venus skapade i Tvillingarna. Nu är det dags att inse och känna på riktigt vad som har hänt i dina relationer, och vad utfallet nu blev. Det som behövde göras, har gjorts. Det som behövde säga, har sagts, och nu är det sista steget att ta ett djupt andetag, acceptera och känna det som har hänt fullt ut, med hjärtat som ledande stjärna. Du vet vad och vem du är värd. 

 

8e-14e Augusti utgör veckan då Mars i Väduren för första gången ställer sig i kvadraturer till gänget i Stenbocken som har rört upp strukturer i världen sedan början på 2020. Här ser vi den första av tre kvadraturer under hösten/vintern som kommer att accentuera och accelerera världsläget och konflikten/frustration mellan individens frihet att agera på sitt, samt samhällets/maktens restriktioner. Dessa kvadraturer handlar om ett personlig krig mot samhällets strukturer och makt, samt den hierarki som finns i samhällen och individens styrka att slå tillbaka med full kraft. Var försiktiga under denna vecka, speciellt ni som har planeter i 20-30e graden av Väduren, Stenbocken, Kräftan eller Vågen. Det är er kamp, men den får inte vara baserad på ilska, våld och aggressivitet. Det är inte rätt väg till frihet. Som individ, se över din dagliga struktur och hitta din personliga makt, snarare än att slåss mot samhället. Den största påverkan du har gäller dig själv och din verklighet, det är den kampen du vill ta upp. 

 

15e Augusti ser vi ännu ett yttre jätte gå retrograd året ut, och denna gång handlar det om förändringens planet Uranus, som kommer att backa från 10e till 6e graden av Oxen. När yttre planeter är retrograda har vi möjlighet att använda deras omfattande energi till våra egna personliga verkligheter. Speciellt ni som har planeter i 5-11e graden av Oxen, Skorpionen, Jungfrun, Vattumannen, Lejonet och Stenbocken har stora möjligheter att skapa och tygla er egna personliga förändring, baserad på det temat som  utgör huset som Uranus transiterar i ditt horoskop. Uranus har sedan börjat på året gett oss språng framåt, oavsett om vi var beredda på det eller inte, och året ut har vi alltså en chans att ta tillbaka kontrollen över de förändringar som skett i våra liv sedan 11e Januari 2020. Nu är det du som driver din egen förändring, tyglar och planerar den bättre, så passa på att möta förändringarna med ett högt buret huvud and a plan. 

 

17e Augusti möts Solen och Merkurius för en konjunktion i Lejonets 26e grad, och här har du DIN dag att verkligen förstå dig själv och din väg i livet, som en grund inför Nymånen som följer. Lejonet tvivlar aldrig på sig själv och sin väg, eftersom Lejon leder sitt liv med hjärtat och passion i det som de tar sig för. Därför är den 17e Augusti en perfekt dag för oss alla att sammanföra tankar med hjärtat, och röra oss framåt utifrån de insikter som kommer till oss då. Lyssna inåt, och fråga vad hjärtat vill. 

 

18e-19e Augusti utgör nämligen en stolt, passionerad och värdig Nymåne i Lejonet, som kan bli en riktigt spektakulär nystart  för dig som har lyssnat inåt och frågat hjärtat och jaget om vägen. Nymånen ackompanjeras även av Merkurius i Lejonet denna vända, så dina intentioner kommer inte att förbli dolda för dig. Du kommer veta precis vad nästa steg är, och det vet du när du känner att hjärtat vaknar till liv kring det du föreställer dig att du vill eller ska göra. Den här Nymånen förbereder oss väl inför Jungfru-säsongen som alltid är en tid som bör bestå av upptagenhet kopplad till ens vardag och rutiner i den. En form av planering och utförande som ett nästa steg i den sanning du fann under Lejon-säsongen.

 

När du vet vad hjärtat klappar för, så kommer du också kunna kick-starta Jungfru-säsongen med ett cleant mindset och en bestämdhet kring vart du ska oc hur du ska ta dig dit. Det i sin tur kommer ge dig en produktiv och effektiv Jungfru-säsong, med dig i centrum, med en tydlighet och självsäkerhet i vem du är och varför du gör det du gör. Kom ihåg att Lejon inte behöver fejka eller låtsas vara något de inte är, utan de gör och agerar utifrån sin sanning, för att den är värd att skinas och det är också det som vi alla ska göra under denna Nymåne. Du behöver inte vara någonting annat än den du är, och det är den vackraste och starkaste insikten som du ska fokusera på och unravel under denna Nymåne. 

 

20e-22a Augusti börjar Jungfru-säsongen med både Solen och Merkurius som kliver in i Jungfruns första grader. NU mina vänner kommer det vara dags att ta ut din sanning och den du är till verklighetens vardag och se till att varje dag agera på den personen du är eller vill bli. Det är en hög tid för att planera och göra, inspirerad av de insikter du landat i under Nymånen. Jungfru-säsongen i år tar oss tillbaka till de fantastiskt praktiska stor-trigoner som varit sedan början på 2017, nämligen där Saturnus/Jupiter/Pluto och Uranus blir harmoniskt involverade i de personliga förehavanden och företagande som vi tar oss till under tiden som planeter passerar Jungfruns-tecken. Time to change your reality, och nu vet du precis vad och hur du ska förändra det som just du behöver. 

 

Augusti avslutas med att Venus i Kräftan ställer sig i opposition till Jupiter/Saturnus/Pluto i Stenbocken och grundar, expanderar och intensifierar våra känslor i våra relationer och till oss själva. Verkligheten är krass när Kräftan möter Stenbocken och Venus möter Saturnus, men det är även en tid för att definiera och förstå verkligheten precis så som den är, oavsett om den gör dig glad eller ledsen. Kom ihåg, du har precis gått igenom och hittat till din kärna, din sanning, din passion och till dig själv. Du har längre inget att vara rädd, osäker eller orolig för. Shine, live and let live. 

 

Njut av sommarens sista glansdagar och ge den här månaden till dig själv. 

 

All kärlek till er, Alex.

8 Comments

Juli 2020 = Mercury direct + Nymåne i Kräftan + Chiron retro + ELD!

Vi är på sluttampen av att traggla runt i Kräftans tecken, med dess rejäla aktivering (ihop med Stenbocken) sedan 2019. Både förmörkelser av båda slagen och Noder har härjat runt i Kräftan, och med Fullmånen förra helgen, är vi ny inför sista aktivering och möjlighet att kunna släppa taget om ditt personliga förflutna och se framåt.

 

Som ni vet, alla retrograda perioder är nödvändiga tider för reflektion och introspektion av det som är och primärt det som har varit, och speciellt när medvetna Merkurius är retrograd behöver vi vara mer än vanligt närvarande i att TÄNKA och KÄNNA, det är väldigt viktigt för att reda ut ens inre, speciellt när den skvalpat runt i vatten-tecken. Idag, den 12e Juli, vänder Merkurius stationär igen i 6e graden av Kräftan, så vi som har planeter där bör vara uppmärksamma på vilka tankar och känslor som besöker oss idag, och släppa iväg tankar som har snurrat i huvudet som vi inte vill ha del av något mer, sedan DEN 17E JUNI! Det betyder inte att man ska klippa och skjuta undan tankar, utan bara uppmärksamma vad som verkar vara på väg bort mot minnets och dåtidens land, och framför allt vad som BÖR vara på väg bort. Försök att minnas vad som hände den 17e Juni i ditt liv, två dagar innan midsommar, vad du gjorde, vad du tänkte, hur du kände. Det troliga är att du bjöd in ditt förflutna tillbaka in i ditt liv, och NU är det dags att släppa taget om det på riktigt, om du känner att det är så det ska vara (lita på dina känslor kring det hela). 

 

Under Maj och Juni hade vi både Merkurius och Venus retrograd vilket ofta utgör ett tillfälligt steg bakåt mot ens förflutna, för att reda ut det hela, och sätta punkt där det behövs. Sommaren ut dock, bjuder bara på personliga stationära planeter, så även om samhället är i sitt egna retrograda kliv bakåt just nu, så har DU kapaciteten att röra dig handlingskraftigt framåt på alla dina plan (nu när Mars är hemmastadd ordentligt i Väduren, någon annan som märkt en uppsving av våld/konflikter och vapenbråk omkring sig eller i nyheterna? Jag har behövt prata med polisen som vittne TRE gånger sen 1a Juli, då Mars klev in i Väduren).  

 

En ypperlig avslutning på senvåren och första halvan av sommaren  väntar oss nu, och kommer alltså att bestå dels av rörelse framåt på alla inre personliga plan, lite mer eld och energi (när Solen äntrar Lejonets tecken den 22a Juli), samt en round two av Nymånen i Kräftan att kicka igång den eldiga sensommaren med! Det är inte extremt vanligt med en Nymåne som händer i samma tecken under samma Mån-cykel, men desto mer speciell och karmisk blir den när den involverar Förmörkelser!

 

Det stora karmiska "slaget" har redan skett, som bekant numer ökända midsommar 2020 som levererade en molnfri helg och ovanligt höga temperaturer för midsommar, men desto molnigare och regniga känsloliv för många av oss. Nymånen är som bekant början på något och avslut på det som var innan, om man väljer att ta tillfället i akt och reda ut sina känslor kring saker och ting, specifikt när den kickar igång och uppmärksammar en på ens karma, som Månen/Solen har gjort sen sommaren började. NU tar vi oss vidare till STEG TRE av FEM i denna Mån/Förmörkelse-cykel (i Kräftans anda, det kommer fler i vinter från Stenbockens håll).

 

FÖRSTA steget skedde under nationaldagen/helgen, då Solen och Månen passerade respektive Mån-Nod som båda var på väg ut ur det som berör Kräftan/Stenbocken teman som vi tampats med senaste 2 åren. ANDRA steget utgjorde midsommar (19-21a Juni) som bestod av första Nymånen i Kräftan i första graden av Kräftans tecken, väldigt starkt påverkad av Mån-Noderna som såklart hängde omkring dessa grader, men då redan hunnit skifta fokus mot Tvillingarna/Skytten teman.

 

TREDJE steget utgjorde Fullmånen förra helgen, som lös upp Solen/Merkurius i Kräftan genom Månen i Stenbocken (eller vice versa), och tog saker och känslor till sin bittra spets och starka känslouttryck under senaste veckan.

 

FJÄRDE steget: 20e Juli som innebär en andra Nymåne i Kräftans tecken, men denna gång i 28-29e graden av Kräftan, alltså avslut på midsommarhelgens energi (bli inte förvånade om samma teman dyker upp tanke och känslomässigt den 20e som det gjorde under midsommar). Den här Nymånen är globalt väldigt intressant, då den samtidigt påbörjar en ny process kopplad till alla yttre planeter i Stenbockens sista grader, som är ansvariga för världsläget just nu.

 

Pluto, Saturnus och Jupiter har nu gosat ihop sig i 24e-29e graden av Stenbockens tecken (fram till December), och lurar där i sin finala bearbetning av Stenbockens sista grader (samma sak skedde, men första gången, i Mars 2020). Därmed avslutas det här årtiondets-ish (sen 2008) processer och skiften! Notera att det här är sista gången Saturnus och Jupiter är retrograda eller överhuvudtaget är i Stenbockens tecken på 30, respektive 12 år! Pluto kommer härja vidare i sista graderna av Stenbocken där han satte igång den transformation av strukturer i samhället ihop med Saturnus som vi ser nu, fram till slutet av 2024, och då minsann kan vi vänta oss en helt ny värld att möta! Glöm Stenbockens förlegade kapitalism, hierarki och klass-samhälle.

 

2024 kommer Vattumannens sanna ålder att kliva in med sin liberalism, frihet, allas lika förutsättningar, digitalism, teknologi (future is here), nya sätt att tjäna och skapa pengar på, och allt detta genom möjligheten att varje individs unika röst kan göra sig hörd, oavsett förutsättning. Glöm kapitalism och socialism, det är förlegat, 2024 ser vi slutligen ett helt nytt system och tema (som Vattuman-generationerna födda 1991-1993, samt 1996-2004 kommer att ta med sig in i samhället), och styra det mycket riktigt globala samhället, som inte bryr sig om vilken familj du är född, vad du har pluggat för något eller vad tjänar och äger (Stenbocken), utan hur starkt du kan göra din individuella röst hörd (Vattumannen)!

 

Vi såg en försmak av vår framtid, det nya samhället, när Saturnus snabbt bearbetade första graderna i Vattumannen under våren 2020, men framtiden är bara i sin linda, nyfött, på väg att formas, och kommer på riktigt börja göra det när Pluto äntrar Vattumannens tecken om fyra år. Dock kommer vi alla börja uppleva denna stora transformation i samhället betydligt tidigare, då både Saturnus och Jupiter kommer att bana och skapa vägen för den samhällstransformation vi står inför i slutet av 2024, när Pluto äntrar Vattumannen och behåller sin makt där fram till ofattbara 2043! Sannerligen framtiden i sitt essä. Notera att Pluto har härskat i Stenbocken sedan 2008, och världen 2024 kommer knappast se ut som den började göra under 2008.

 

Mänskligheten är i sluttampen av att att lämna ännu en bit av historia bakom oss (Stenbockens enkelspåriga men praktiska "så har vi alltid gjort" samhälle). Nu är vi på riktigt, på väg mot vår nya story-telling som baserar hela livet på det DIGITALA livet, som kommer att fullkomligt explodera uteslutande i ALLA samhällsdelar from 2024, och etablera sig ordentligt i 50 år framåt (vem vet vad som sker när Pluto ändrar Vädurens tecken och börjar om hela sin 200-åriga cykel igen, 2067. Jag gissar på ny revolution och "fan vad trötta vi är på att stirra in i skärmar så fort vi behöver något" inställning). 

 

Det är därför jag återkommande uppmanar er, och kommer fortsatta att uppmana er till, (med hjälp av kortare planetariska cyklar så som Månen, Merkurius, Venus, Mars) att definiera vad som tillhör ditt personliga förflutna och vad som utgör din framtid. Det bästa vi människor kan göra av vår tid (planeternas cykler), är att vara medvetna om våra inre skiften som ALLTID kallar på vår uppmärksamhet genom känslor, tankar, insikter. Ta tillvara på dessa och följ din inre röst, det är det enda rätta. Din själ har redan alla svar, tveka aldrig på det. Din inre röst är universums dånande och samtidigt ljudlösa vetskap, glöm aldrig det. Om DU följer vad DU vet och känner är rätt för dig, då följer du också den större planen, din själs uppdrag, då hinner du svänga in på rätt väg i rättans tid! 

 

Vi astrologer är bara här för att hinna säga till dig i tid, så du slipper svänga tvärhöger i allra sista sekund. =)

 

Något av en avstickare, men den förklarar väl hur vi kan förhålla oss till kortare planetariska cykler

(Nymåne/Fullmåne/Merkurius/Mars/Venus), som är utspridda mellan 2 veckor till 2 år, för att vi i sin tur ska kunna anpassa vår personliga verklighet till att fungerande möta de större tids-cykler som återspeglas i vårt samhälle och på vår planet, dels genom Jupiter/Saturnus långsamma påverkan, men framför allt Uranus, Neptunus och Plutos påverkan, den som lever har turen att få se dessa skiften. 

 

Men!

 

Åter till den andra Nymånen i Kräftan som regerar över varje individs inre kärna fullt ut under 19-21a Juli 2020. Ytterst kort och futtig planetarisk i det stora sammanhanget, men mycket personligt viktig transit för oss alla. Under Nymånen 19-20e Juli, försök att avsluta allt du känner dig färdig med, med betoning på vad du KÄNNER dig färdig med. Se efter vad som finns i 28-30e graden av Kräftans tecken i ditt horoskop (vilket hus, vilka planeter/arketyper). För er som har lärt er aspekter, notera om Nymånen aspekterar något i ditt horoskop genom att titta på 28-30e graden av Stenbockens tecken (you're in for en rejäl transformation och förändring just nu (äntligen!) om du har planeter där), men även du som har planeter i 28-30e graden av Vågen och Väduren blir utmanad att möta dina känslor och reda ut dina inre frustrationer runt 19-22a Juli. Come on, do it! Det är viktigt.

 

Fiskarna och Skorpioner kommer få en något härligare flow från denna Nymåne (om du har planeter i sista graderna i något av tecknen), men även Jungfruar och Oxar med planeter i sista graderna av respektive, kommer gynnas av denna Nymåne,  på ett väldigt subtilt men definitivt sätt.

 

Det är början på ett slut brukar man säga som bekant, men den här Nymånen utgör nu istället slutet av ett AVSLUT, i sin allra starkaste bemärkelse. Ut med alla grämande känslor och in med självsäkerhet, eld och styrka! 

 

Okej, sist men inte minst, behöver vi också uppmärksamma det faktum att asteroiden Chiron (som har arbetat runt i Vädurens första 10 grader sedan April 2018 (tiden går snabbt!), nu börjar agera retrogad. Från och med, idag 12e Juli, är den alltså retrograd i flera månad framåt, efter ett faktiskt första, nära möte med Mars i Väduren.Faktum är att idag, Söndag den 12e Juli, så har det onekligen varit svårt att inte göra saker, och har man inte gjort något så har det inte känts lika bra som en annan seg-Söndag i soffan. Månen konjunktion asteroiden Selena, samt Chiron som vänder tillbaka efter en exakt konjunktion med Mars, alla ihoptryckta i mitten av Väduren, det lämnar inte mycket utrymme till att ta det lugnt och njuta av en dag i soffan/sängen. Nej, nu kommer en mängd med inre känslor och plågor kopplade till din förmåga att agera på det DU vet att du VILL och SKA göra (Väduren/Mars). Men märk väl, när du väl agerar och gör det DU vet att VILL och SKA göra, så förvandlas dina inre känslor och eventuella plågor snabbt till en känsla av vinst och säkerhet. You can do it trots allt, du är en stark individ. Väduren is all about att bevisa primärt för sig själv (så även andra som oftast inte är särskilt intresserade) att "JAG KAN JU DET HÄR! KOLLA! JAG SA ATT JAG SKULLE AND I DID! MOM, LOOK NO HANDS!:)". 

 

Så nu får vi alla samma släng av det drivet som Vädurar naturligt bär runt på, sin egendomliga och uttrycksfulla vilja att visa tydligt det faktum att var och en av oss kan bevisa för sig själv (och andra), att du kan ta för dig av vad DU vill i livet, använda DIN handlingskraft, notera hur den fungerar, om den fungerar smärtfritt eller inte (Chiron och Mars i Väduren). Att Chiron råkar gå retrograd just i mötet med Mars i Väduren visar bara att det är en känslomässig introspektion vad gäller din förmåga att agera handlingskraftigt på dina egna intressen som står under granskning, med en känslomässig bakgrund som ackompanjerar det hela. Det är DIN strid mot DIG själv att föra onekligen, så ställ dig upp (bokstavligen do it när du läser detta), blunda, ta ett djupt andetag, och fråga dig själv, "vad har jag INTE gjort ännu, som jag vill göra, och vad vill jag göra just NU?"

 

Första svaret som kommer till dig är rätt till 100%, vare sig det är städning, träning, plugg, byte av jobb, göra slut, börja investera, köpa hus, skaffa barn, stort som smått. Ut och agera på det svaret, vad det än blev, NU!

 

Med det sagt, låt oss nu avsluta och bearbeta vårt sega och ibland smärtsamma förflutna, fram till den 22a Juli. Låt oss sedan tillsammans kliva in i den varma, eldiga, självsäkra och generösa avslutningen på sommaren (jag vet, det är tråkigt att höra, men den 24e Augusti kliver vi in i Jungfru/höst-tider), och gör nu DITT bästa och starkaste intryck på DIG själv! Hey you, surprise you! 

 

Väck din inre krigare och din inre passion till livet!

 

Alltid eran, Alex.

2 Comments

Saturnus i Stenbocken, Kräfta/Stenbock Fullmåne 4e Juli 2020

Känns som att så fort en hinner komma upp över vattenytan för ett andetag, så säger kosmos "SLAM" och slänger in en till planetarisk challenge. You got it, mina vänner! 

 

Den här helgen utgör en aftermath på midsommarhelgens Nymåne i första graderna av Kräftan. Fullmånen i helgen utgör en kulmination på dina känslor och upplevelser från midsommarhelgen. Fråga dig själv, vill jag återuppleva samma känslor och saker som jag gjorde på midsommar, eller vill jag inte det? Det är en ganska enkel ekvation när det kommer till Kräftans tecken, dvs, vad känns bra och inte, vad får mig att må bra och inte. Vi som fick en emotional breakdown över midsommar, kan med gott samvete konstantera att de aktiviteter, människor, situationer och beteenden vi utsatte oss själva under midsommar, var helt enkelt INTE bra för ens välmående och tryghet.

 

Man kan kort och gott säga att om midsommar helgen var emotionellt turbulent, så har man misslyckats med att ta hand om sig själv och tillgodose sina egna basic needs under midsommar. Nu kommer en andra chans att förstå och inse vad det är som får dig att må bra och inte. Midsommarhelgen gav en tydlig riktning mot eller från något, och denna helg under Fullmånen har du en fin chans att landa i vad som får dig att må bra och inte. För er som enbart hade fina och härliga känslor under midsommar, så vill ni återkomma till de människor, situationer, aktiviteter och beteenden som skapade dessa härliga känslor. För er som inte vet hur ni mådde under midsommar (vilket är högst osannolikt med planetpåverkan från emotionellt uttrycksfulla Kräftan), behöver ni vara väldigt uppmärksamma på hur ni mår i helgen. Fullmånar utgör något av en inre splittring (pga Sol och Måne oppositionen), och ställer därmed ens inre konflikter mot varandra, för att reda ut vad som är vad. Nymånar tenderar istället att sammanföra en tydlig aspekt i ens liv, och uttrycka den med full kraft, vare sig den är problematisk eller fungerande. Nymånar bringar tydlighet och kraft, Fullmånar bringar insikt och utvärdering. Så, koppla med all fördel denna helg till midsommarehelgen, och SPECIELLT är detta av största vikt för er som har planeter/Ascendent/Descendent/IC/MC i Kräftan/Stenbocken/Väduren/Vågen. Notera vilka hus som innehåller Stenbocken och Kräftan i din chart, eftersom det är där Nymåne/Fullmåne insikter spelar ut sig i ditt liv. För mig är det till exempel Ascendenten och Descendenten och Nymånen i Kräftan under midsommar accentuerade väldigt tydligt mina relationer och vilka som fungerar och inte. 

 

Var väldigt medveten och närvarande under helgen, försök att vara så lite "frånkopplad" från din kropp, dina känslor och dina tankar som möjligt. Nu är inte tiden att hålla sig upptagen och distraherad, utan du behöver vara fullt närvarande i dig, för att reda ut dina känslor och se en tydlig riktning mot din personliga trygghet och välmående, som förbereder dig unför nya tider i vinter.

 

Just nu är i allra högsta grad en tid av att gå tillbaka till det som har VARIT, och notera vad från ditt förflutna som inte FÅR följa med vidare. Denna process är extra tydlig till följd av att herren Saturnus, och i och med det, vår verklighet, har backat ur Vattumannens framtid och tillbaka till Stenbockens dåtid. Vi vill återuppleva och återminnas vårt liv från Mars 2020 och vad som försigick i ditt liv då. Vilka problem hade du? Vilka planer hade du? Vilka människor och situationer fanns i ditt liv? Vad funderade du på i början av våren 2020? Resten av sommaren är nämligen en fas av utvärdering och bearbetning av våren 2020, för att kunna reda ut vad som får stanna kvar i dåtid och vad som behöver tas med in i framtiden. Mycket av detta handlar dels om hur du tar ansvar för ditt välmående, och dels kretsar det kring de livsområden (hus) som innehåller Stenbocken/Kräftan i din chart. Gör det medvetna arbetet nu, för att vara fullt rustad till Oktober 2020, då Saturnus vänder stationär i 26e graden av Stenbockens tecken, och avslutar 2017-2020 händelser i allas liv för denna gång, när han slutligen kliver in i Vattumannen i December 2020. Då börjar en ny 3-års period med Vattuman-anda, och en period för alla Vattumän att ta sig i kragen, och skapa den nya fasen i vår gemensamma verklighet. 

 

Speciellt ni med planeter i Stenbocken och Kräftan behöver aktivt gå igenom de senaste tre åren i ert liv mentalt och emotionellt, se över era planer sen 2017, samt i synnerhet tänka över 2020, som är ett år som utgör ett avslut och en "knyta ihop" fas i era liv, som måste utvärderas och sållas ur till December 2020, då ni vill vara fullt redo för en helt NY FAS I LIVET. 

 

Med det sagt, trevlig helg på era mina vänner, och på återhörande. 

 

Med all kärlek, ALEX. 

4 Comments

Mars i Väduren i 6 månader + Covid-19 update.

Historiska 2020 fortsätter att slå till med ovanliga astrologiska företeelser, och näst på tur efter en viktig förmörkelse i 1a graden i ett av de fyra kardinala tecken som tveklöst har många fingrar med i det globala spelet i år, är planeten Mars inträde i Vädurens tecken, där han kommer husera hemma i sitt eget tecken till Januari 2021! 

 

De fyra kardinala tecken som utgör den aktiva energin i Zodiaken som driver saker framåt, fast var och ett på sitt eget sätt, utgörs av Väduren, Kräftan, Vågen och Stenbocken. Stenbocken/Kräftan axisen har varit väldigt aktiva med många planeter i båda, sedan början på året, och satt temat för 2020. Nu ser vi också Väduren, och i höst Vågen, kliva in i den battle som utspelar sig i världen. Kardinala tecken agerar handlingskraftigt och skapar förändring, icke att förglömma. 

 

Mars är en av våra närmsta grannar (ihop med Venus), så till skillnad från långsamma jättar längre ut i Sol-systemet, är Mars omloppsbana runt Solen och därmed en full cykel genom Zodiaken, ca 18 månader. Mars är nu i slutet av sin senaste cykel (påbörjades Januari 2019), och någonting nytt är precis runt hörnet att påbörjas och spelas ut fram till Juni 2022. Vad kan det tänkas sig vara?

 

Håll i er! 

 

Våra grannar, Mars och Venus, är också retrograda betydligt mer sällan än till ex Merkurius och övriga planeter i Sol-systemet, eftersom båda planeterna rör sig ungefär i samma takt som Jorden runt Solen, och "kör sällan" om oss i Sol-systemet. Mars är retrograd vartannat år, och Venus var 1,5 år. Att båda är retrograda unde samma år, är alltså en hyffsat ovanlig företeelse, speciellt då båda råkar ha sin retrograda i ett och samma tecken, utan att hinna korsa till ett annat. Det ger oss helt absurt långa perioder av både Venus och Mars i ett tecken, och ger oss "en sorts" energi, med full kraft. Notera att Venus är normalt sett i ett tecken och aktiverar dess egenskaper i ca 3 veckor innan hon går vidare till nästa, och Mars spenderar normalt sett ca 5 veckor i ett tecken och aktiverar dess egenskaper, innan han går vidare till nästa tecken.

 

2020: Venus är i Tvillingarna April-Aug 2020. Mars är i Väduren Juli 2020-Januari 2021 (!)

 

Mars och Venus arketyper utgör det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga uttrycket. Varandras motpoler på många sätt, men som i symbios skapar det allra heligaste, nytt liv. Det är tydligt att uråldriga astrologer och civilisationer tillskrev Mars och Venus det manliga och kvinnliga uttrycket, utan att veta att vår planet där livet hade turen att uppstå, är positionerad precis mellan dessa två, som måste ha varandra för att skapa nytt liv.

 

Mars: den maskulina aggressiviteten och drivkraften till att ta det som han vill ha, utan rädsla eller kompromiss, där våld och krig är en naturlig del av att få ta det man vill ha (om inte typiskt manligt så säg). Därför styr Mars Vädurens och Skorpionens tecken, där vi hittar modiga och obevekliga krigare, redo att slåss för sin sak till döds. Får jag inte makten, så tar jag den. 

 

Venus: den vackra, sköna, skapande feminiteten, som medlar, älskar, romantiserar, förlåter och relaterar, genom fred, skönhet, njutning och kärlek, som är naturliga uttryck av hur hon attraherar och rör sig genom sin omgivning. Sensualitet är lockande, sexualitet kan vara påstridig, som Mars ansvarar för. Därför styr Venus Oxens och Vågens tecken, där vi hittar fredliga, diplomatiska, kreativa och relationella uttryck för hur man får det man vill ha. 

 

Natten till 29e Juni, nästlar sig Mars in i sitt eget tecken Väduren, som också är det första tecknet i Zodiaken, den primala instinkten till att överleva och ta det man vill ha av livet, kosta vad det kosta vill. Från sista tecknet i Zodiaken, Fiskarna, där vi ser slutet av en cykel, från mjukt vatten till explosiv eld, rör sig alltså krigarens planet Mars in i sitt eget hem, där han får uttrycka sig i all sin fulla prakt, under kommande 6 månaderna. Det är en ohyggligt lång period för den extrema energin som Mars i Väduren tenderar att bidra med. Det positiva är att vi plötsligt bli så handlingskraftiga och fyllda av full beredskap till handling, som det bara är möjligt. Energiresurserna är höga och vi agerar på ren impuls, för att få bukt med den inre explosiviteten som driver oss till handling, vad som helst, men inte sitta handfallen och tycka synd om sig själv. Vi brinner inombords av att vilja ta och göra det som vi ser nödvändigt för oss, och vi upplever tydligt vad det är, på ett instinktivt och obevekligt sätt. Försök att komma med ett motargument för att förändra Mars i Vädurens vilja. Omöjlig konflikt att vinna.

 

Med Mars i Väduren finns det inga tveksamheter eller planering, inga naturligt rationellt baserade beslut. Det finns bara en stark instinkt och övertygelse om sin egen rätt att följa den instinkten, för den är ju så stark. Mars i Väduren gör naturligt först och tänker sen, för den måste få komma först (pun intended:)). Därför är människor födda natalt med Mars i Väduren, extremt drivna och springer alltid i frontline, före alla andra. Inga frågor ställs, inga funderingar tas, utan de rusar på allt som känns rätt i stunden. Därför springer Mars i Väduren ofta fel, och behöver vända tillbaka och ta en annan väg. Men inte blir han nedslagen för det, för energin och framför allt viljan, är outsinnlig.

Vad är återhämtning? Ingen aning. Vad är vänta? Ingen aning. Planering? Andras input? Lära sig av andras (eller sina egna) misstag? Ingen som helst aning. Vi kör och ser hur det blir! Igen, och igen och igen. Mars i Väduren hinner inte tänka efter, han MÅSTE få agera ut sina impulser direkt, och därför kan den här energin ta ut en ordentligt, speciellt när varje individ påverkas av den på ett väldigt personligt plan, under hela 6 månader. För er som har Sol/Ascendenten/Månen/Mars i Väduren, Lejonet eller Skytten, kommer det här inte vara någon överraskning, snarare en förstärkning, men ni MÅSTE ta det lugnare än vanligt. Energin är inte outsinnlig, även om det känns så, ni vill inte bränna ut er. För oss andra som inte är vana vid så höga energi-nivåer, behövs desto mer återhämtning och balans (motsatstecknet Vågens egenskap).

 

På tal om bränder. Mars är så het han bara kan bli i Vädurens tecken, och vi kommer tveklöst se en global påverkan av den här långa transiten. Detta primärt för att Mars kommer ställa sig i kvadratur med det yttre gänget i Stenbocken (Jupiter, Saturnus, Pluto), som är ansvariga för alla stora händelser globalt sedan årsskiftet. Och så klart för att Mars i Väduren alltid bidrar med extrema händelser i världen, och nu kommer dessa vara under ett halvår. Det andra intressanta är att det sista Mars gör nu, innan han lämnar Fiskarna och påbörjar sin långa period i sitt eget hemmatecken, är att ställa sig i en kvadratur till Mån-Noderna i Skytten/Tvillingarna. Mån-Noderna är också involverade i globala skiften (genom förmörkelser bl.a.), och såklart även individuella. Att det sista Mars gör är kvadraturer till Mån-Noder, innan inträdet i Väduren, pekar på att Mars kommer att ha stor påverkan på det som Mån-Noderna initierade i början av 2020 ihop med gänget i Stenbocken. Vi kan alltså inte avskriva Mars transit genom Väduren det minsta för den globala stämningen, även om Mars generellt sett inte är involverad i stora skeenden globalt (men det var han genom sin närvaro i Stenbocken under Dec 2019-Jan 2020). 

 

Det slutsats jag drar av detta, är att energin och "hettan" globalt kommer att skruvas upp från och med Juli. Kom ihåg att Mars styr den råa impulsiviteten att få uttrycka sin vilja och få det du vill ha, om inte genom fred, så genom våld. När Mars är i Fiskarna till ex ser vi snarare altruister som vill göra världen bättre, där ingen ska lida, som vi nu också sett med demonstrationerna world wide (där har Saturnus i Vattumannen ett finger med i spelet förstås). När Mars är i Vågen, ser vi fredliga samtal där båda parter helst vill samsas på ett rationellt och fungerande plan.

 

När Mars är i Väduren.... då ser vi istället "om du inte gör som jag vill, så kommer jag att tvinga dig till att göra som jag vill", "om inte jag får det jag vill ha NU, så kommer jag att ta det med våld". Att Mars kliver in i Vädurens tecken nu och kommer spendera resten av året där, är förstås ganska oroande, med tanke på vad som sker i världen just nu. Vi ser dels konflikter mellan olika delar i samhället, och det globalt, men vi är också tvungna att möta den handfallenhet som tvingats på oss till följd av en pandemi. Det lirar inte så bra med Mars i Väduren intensiva vilja till handlingskraft. Det finns just nu betydligt färre platser dit vi normalt kan rikta vår handlingskraft och viljan att göra något. Mars i Väduren är inte en tid att inte ha något att göra, då byggs ilskan och aggressiviteten upp, likt en vulkan. Mängder av människor globalt har längre inget jobb att gå till. Gym, klubbar och andra platser där vi kan ge utlopp för vår energi förblir stängda. Massvis med länder kommer fortsatt vara under lockdown och begränsningar. Sitta hemma för att någon sa att jag ska göra det? Inte när Mars i Väduren är i farten.

 

När auktoriteter (Stenbocken) begränsar individens rätt att göra det hen vill (Väduren), blir detta till ett stort problem när Mars pockar på att agera på något och bli av med sin explosiva energi. När den här starka energin och drivkraften inte hittar produktiva och naturliga utlopp, när den blir begränsad av andra, inträngd i ett hörn av regler och restriktioner, då slår Väduren bakut och gör sig redo för att slåss för sin sak. Kom ihåg, Mars i Väduren BACKAR ALDRIG, och när den här placeringen väl kokas upp till ilska, är det väldigt lite som kan hålla den tillbaka från att slåss för sin sak, på liv eller död. Därför är det inte långt till att tro att människor kommer gå från fredliga demonstrationer för allas lika rätt, till betydligt mer våldsamma sammanslaningar, där syndabocken blir ironiskt nog Stenbocken (auktoriteter, regler, restriktioner, "den högre klassen", kapitalismen). Den konkreta konflikten kommer byggas upp fram till Augusti och spelas ut hela vägen till November, då Mars i Väduren kommer vara i flera kvadraturer (hård aspekt) med Jupiter, Saturnus och Pluto i Stenbocken. Första halvan av September och sista veckorna i November kommer vara avgörande perioder globalt, där vi kommer se nuvarande, begränsande strukturer tas ner med våld, om inget annat alternativ ges. 

 

Kommer det att ha något att göra med pandemin? JA. 23e-26e graden av Stenbocken är avgörande grader där Covid-19 tog grepp om världen den här vändan. Detta sedan början på 2020, då Saturnus/Pluto/Jupiter har träffats i dessa grader i konjunktioner med varandra, och med Solen och Mars inte minst. Varför tror astrologer att pandemin är långt ifrån över? Jo, för att Saturnus, Pluto och Jupiter har alla gått retrograda innan de hann vidare till Vattumannen och avsluta sin business i Stenbocken. Dessa tre backar alltså nu tillbaka i Stenbockens tecken, tillbaks till de graderna där året började, där världen började bli rejält ruckad på, TO IT'S CORE. Och det är alltså långt ifrån över. Från och med Juli är Jupiter och Pluto tillbaka i 25e graden av Stenbocken, där Saturnus joinar i September, samtidigt som Mars är kvadratur dessa grader och planeter från Väduren under sensommaren och hösten. Vi återupprepar alltså det som påbörjades i Januari, det är dags för ROND TVÅ. Den här gången är dock individen trött på att inte får göra som hen vill, och konflikten mellan individer och auktoriteter kommer att trappas upp globalt, och det våldsamt, om auktoriteter globalt inte hittar sätt att FREDLIGT bemöta människors viljor i samhället. Men vi är ju alla människor, så det är en stor tveksamhet att så blir fallet.

 

Alla dessa kopplingar (aspekter) som vi ser astrologiskt är förstås otroligt oroande i dagsläget, och inte nog med att vi utan tvekan kan vänta oss en het sommar globalt, med ganska extrema temperaturer och säkerligen bränder, kommer vi också se enormt många konflikter, onödiga olyckor och våldsamma upplopp. När auktoriteter inte kan tillgodose individens vilja och rätt till frihet att agera ut sin drivkraft, så kommer individen att slå tillbaka med full råge och kräva sitt. Människor runt om i världen, i brist på stöd från fungerande samhällsstrukturer, kommer att börja ta ödet i sina egna händer, och det är sällan det kommer göras på konstruktiva och fredliga sätt. 

 

Revolution? Ja. Konflikter? Ja. Våld? Ja. Impulsiva, ogenomtänkta beslut? Ja. 

 

Från och med 1a Juli kommer världsläget att börja trappas upp, och energin skruvas upp. Och vi kommer inte vara färdiga med dessa konflikter och förändringar förrän slutet av 2020. Vad kan du göra som individ? Rikta din handlingskraft mot produktiva engagemang och ge utlopp för dina handlingar och din starka vilja under genom att skapa något, istället för att blint rusa framåt. Gå inte in i konflikter generellt, backa hellre, tänk efter, vad kan jag göra som inte är av skadlig och aggressiv karaktär? Var försiktig, engagera dig inte i extrema och farliga sammanhang, och gör din vilja hörd genom konstruktiva handlingar, snarare än impulsiva och aggressiva. Hitta utloppet för din identitet i samhället på ett produktivt sätt, snarare än att stånga dig blodig mot allt och alla, i ren ilska.

 

Spänn fast era mina vänner, nu kliver vi in i nästa fas av historiska 2020. 

 

All kärlek, Alex.

4 Comments

FÖR ALLA - Övning till Nymånen/Solförmörkelsen i Tvillingarna/Kräftan

Solförmörkelsen och Nymånen på kuspen av Tvillingarna/Kräftan har trätt i full kraft och “skiftat” om något i ditt liv, mindre eller mer noterbart. Även mentala och medvetna Merkurius är i Kräftans tecken och i sin retrograda fas, vilker nu ger oss en god och nödvändig möjlighet att medvetangöra och rationellt förstå vad livet kräver av oss just nu, men....

 

Eftersom vi har att göra med Kräftans tecken primärt, är det alltså ett emotionellt skifte som skett i dig, som kan kräva lite mer medveten ansträngning att notera och förstå rationellt. Och du måste notera och förstå den medvetet, för att kunna följa med i det karmiska flowet som Förmörkelserna alltid presenterar till oss. För att inte rusa runt i blinda känslor utan klarhet, får ni här en liten övning av mig att göra, för att medvetandegöra det som aktiveras i ditt liv av Nymånen/Förmörkelsen, detta påbörjades i Fredags.

 

Steg 1: Titta på ditt horoskop (astro.com) och hitta slutet av Tvillingarnas tecken och början av Kräftans tecken. Vilket hus hamnar denna plats i? Finns det några planeter mellan 28e graden av Tvillingarna och 5e graden av Kräftan? Skriv ner eller notera vilket hus och planeter som påverkas, och svara sedan på nedan frågor för dig själv.

 

Steg 2: För att känslor ska få ta full plats och Mån-Noderna ge dig full vägledning, behöver du blunda, ta ett par djupa andetag, känna in kroppen, varva ner och sen börja föreställa dig de saker som är kopplade till den aktivering som sker genom Nymånen/Förmörkelsen i ditt horoskop, enligt nedan. 

 

 

Om Nymånen/Förmörkelsen aktiverade din Ascendent/första huset/Mars behöver du fråga dig själv, vilka känslor har jag känt sen i Fredags kopplat till mig själv? Blunda och känn in din kropp, vilket är det första ordet om som dyker upp när du tänker på DIG? Vad är din styrka och hur definierar du den? Hur känns det i kroppen? Hur känner DU dig?

 

aktiverade ditt andra hus/Venus behöver du fråga dig själv, vilka känslor känner jag kopplat till saker jag har omkring mig? Blunda och föreställ dig din närmsta omgivning, platsen där du bor, staden, saker du har och äger. Vilket är det första ordet som dyker upp när du tänker på din materiella grund, vad du har? Din stabilitet?

 

aktiverade ditt tredje hus/Merkurius behöver du fråga dig själv, vilka känslor känner jag när det kommer till mina sociala omgivning, mina vänner, mitt sätt att kommunicer med andra? Vilket är det första ordet som dyker upp när du tänker på hur du “connectar” med andra? Vad mer vill du lära dig som du ännu inte kan så mycket om?

 

aktiverade din IC/Måne/fjärde huset behöver du fråga dig själv, vilka känslor känner jag när det kommer till mina egna känslor, min trygghet i livet, mitt safe place? Blunda och känn in, föreställ dig din trygga plats, känn vilka känslor som primärt dyker upp när du tänker på vad som gör dig trygg i livet. Vad är dessa saker och hur känns det?

 

aktiverade ditt femte hus/Solen behöver du fråga dig själv, vilka känslor känner jag när det kommer till saker jag älskar i livet? VAD och VEM får ditt hjärta att slå extra? Vilket är det första du tänker på när du tänker på dig själv? VEM är du? Vilket ord beskriver dig? Vilken känsla åtföljs det av?

 

aktiverade ditt 6e hus, behöver du fråga dig själv, vilka känslor känner jag när jag tänker på min vardag, mina rutiner, vad är känslan när du tänker på hur du strukturerar upp din vardag? Din hälsa, mentala och fysiska styrka. Tänk på din arbetsplats eller avsaknaden av den, vilken känsla ger dig den? Din vardag, vilken känsla?

 

aktiverade din Descendent/sjunde huset/Venus. Blunda och tänk på dina relationer, vilka känslor dyker upp? Vilka människor tänker du på? Tänk på ett ord/känsla som beskriver DIG i dina relationer. Tänk på ett ord/känsla som beskriver alla dina nära relationer i livet. Vad känner du inför dina relationer?

 

aktiverade ditt 8e hus/Pluto. Blunda och släpp fram alla dina rädslor, tankar och känslor du inte velat eller orkat tänka på. Känn in känslan kring vad som gör dig mest rädd i livet, vad är det? Vad gör dig passionerad? Vad ger dig personlig makt? Vilken känsla gör dig stark? Vad gör dig rädd? 

 

aktiverade ditt 9e hus/Jupiter. Blunda och tänk på din framtid, din vision om hur du föreställer dig din framtid. Vilka känslor åtföljer den? Vad gör dig optimistisk, hoppfull? Vad är din mening med livet? Hur känns det?

 

aktiverade din MC/tionde huset/Saturnus. Blunda och föreställ dig det som du upplever som svårt i ditt liv, men det som du strävar mot, dina högsta mål. Vilken känsla åtföljer detta? Hur lång har du kommit?

 

aktiverade ditt 11e hus/Uranus. Blunda och föreställ dig det som du brinner för, samhällsfrågor och teman som du dras till eller är engagerad i, vill bli engagerad i. Vilka är det och vad är känslan? Tänk på vad du skulle vilja göra om du var helt fri och hade all tid i världen, vad är det? Hur får det dig att känna? Vad får dig att känna dig fri/inte fri?

 

aktiverade ditt 12 hus/Neptunus. Blunda och låt känslorna bara skölja över dig. Tänk inte, utan fokusera på din andning, och känn efter i kroppen. Vilka känslor dyker upp? Vilka tankar/bilder dyker upp? Vad kommer fram när du släpper taget helt?

 

Dela gärna med er!

 

All kärlek, Alex.

2 Comments

Juni 2020 - ecplises/förmörkelser (DIN KARMA) - vad, när, hur?

Det märks att Saturnus, Jupiter och Pluto har varit retrograda sedan mitten på Maj. Plötsligt då, stannar pandemin av i sin extrema uppåtgående kurva, saker omkring oss börjar lugna ner sig, sommaren gör mycket plötslig intåg och det blir nästan semester-tyst omkring oss.

 

OM det inte vore för Solen i Tvillingarna, med en retrograd Venus i Tvillingarna i släptåg, som sedan sitt inträde i det retrograda gänget styrt upp en hel kommunikation oss alla sinsemellan. Tur det, säger jag! Vi alla har behövt ta upp lite gamla kontakter och socialisera oss på distans eller ej, och vi alla har behövt lite lättsamhet i livet, och det har Solen, Merkurius och Venus i Tvillingarna bjudit en hel del på under hela Maj. 

 

Vad ser vi ske i Juni, som är en mycket avgörande månad? Förutom den minst noterbara Merkurius retrograd, som är omtalad, men i sig inte utgör så mycket mer bekymmer än ett par missade samtal och tåg, har vi betydligt viktigare påverkan, i form av ett fortsatt följetong av förmörkelser, Pluto/Jupiter konjunktionen runt midsommar (som kommer att vara en viktig tidpunkt för Covid-19 utvecklingen, men om detta i ett annat inlägg), samt att Neptunus OCKSÅ går retrograd. Det är ovanligt med så många retrograder samtidigt, och vi vill definitivt ta en extra titt på förmörkelserna, som alltid involverar Mån-Noderna, och som verkar vara så ödesdigra.

 

Vad är förmörkelser och varför så stor astrologisk omtalan sedan urminnes tider?

 

Mån-Noderna visar ihop med Pluto, den karmiska evolutionen, både på individ och samhällsnivå. Saturnus tenderar visar återkommande fysisk evolution och dess mönster, medan Pluto och Mån-Noderna indikerar och visar den energetiska evolutionen. All energi är sammanbunden via dess beståndspartiklar, även om vi inte alltid med blotta ögat kan se det "nät" av energi som omger oss (vi kan se den i "form" av regnbågen när solens energi speglar sig i vatten och blanka ytor, vilket jag fann vara väldigt fint när jag förstod den kopplingen), så är det trots allt, alltid trådar av partiklar som omger oss, och agerar som det nät som utgör universum (av det vi kan se och sett av det).

 

Vi är inte särskilda från det på något vis, även om vi ofta enfaldigt tror oss vara betydligt enklare "byggda" än vi är. Vår konkreta evolutionära utveckling kan vi fysiskt förstå, se och lära oss om dels via historia, biologi, etc, men också se oss runt om den värden som vi numer byggt upp med nuvarande regler och strukturer (Saturnus). Sen har vi den mindre konkreta och synliga evolutionen, som är den karmiska och själsliga, och där kliver förmörkelser in för att påminna oss om att så är fallet. Livet på Jorden står under direkt påverkan av vår planets delaktighet i vårt Sol-system, och allt liv på Jorden, speciellt det intelligenta livet som byggt upp civilisation efter civilisation (och raserat och utplånat andra arters civilisationer om vi nu ska kliva in på nackdelarna), är precis som allting annat direkt beroende av den konkreta energetiska påverkan från Solen och Månen, planetens två ljus-bringare som skapar den biologiska och fysiska rytmen vi alla lever i och är underställda.

 

Alla förmörkelser är astrologiskt sett en konjunktion mellan Mån-Noderna och Solen/Månen. Mån-Noderna är inga fysiska himlakroppar, utan räknas ut i form av en axis (opposition) som utgör korsningspunkter mellan Solen/Månen/Jordens omloppsbanor, och deras förhållande till varandra vid en given tidpunkt. Mån-Noderna visar således den konkreta bilden av relationen mellan vår planet och våra två viktigaste himlakroppar, som utgör kärnan för varje existens, Solen och Månen. 

 

Förmörkelser (totalt och mindre sådana) i sig är inget extremt eller ovanligt förekommande fenomen, utan normalt har vi ca 2-3 per år (per 12 månader), som påverkar olika delar av världen olika starkt (regeln är att den del av jordklotet som ser förmörkelsen mest är också den som påverkas mest av förmörkelsen ifråga). Mellan December 2019 och December 2020 inträffar 6 stycken förmörkelser, och vi alla vet hur viktig förmörkelsen i December 2019 var, och den totala förmörkelsen 14e December 2020 kommer INTE vara ett undantag. Detta gör denna kalendermånad till ett ganska extremt sådant, och det ser vi väldigt tydligt nu. 

 

Förmörkelser inträffar alltid antigen vid en Nymåne eller Fullmåne, som också är viktiga tidpunkter av förhållande (aspekter) mellan Jorden, Solen och Månen. Jag tror inte jag behöver förklara vad detta innebär astronomiskt, men för den som är intresserad finns info här.

 

Astrologiskt och astronomiskt sett, är oppositionen mellan Solen och Månen med Jorden emellan, utgör alltså Fullmånen, och konjunktionen mellan Solen och Månen, med Jorden "längst bort" av alla tre, utgör alltså Nymånen. Fullmånen är "toppen" av en månatlig cykel, den ställer saker på sin spets, 2 veckor efter att en Nymånen initierar något nytt. Vi är inte underställda dessa krafter mer än vad vi väljer att vara delaktiga i det, men eftersom vi lever i ett samhälle som idag är globalt på ett sätt som vår planet aldrig tidigare skådat, ser vi också en tendens till att bli "gemensamt" involverade i det som sker i mindre grupperingar, i form av interna konflikter i länder, den globala ekonomi, etc.

 

På gott och ont äntrar vi nu till 100% en tid av fullskalig globalism (Saturnus i Vattumannen, Neptunus i Fiskarna) där vi inte kan längre ha tydliga gränser för "det som händer där borta händer där borta", utan vi alla blir indragna i allt som sker i offentlighetens öga, via den unika möjligheten att majoriteten av människor i alla delar av världen, kan göra sin röst hörd och global via sociala medier och därmed involvera hela världen. Den här typen av samhälls-struktur har vi aldrig tidigare kunnat föreställa oss (även om jag tänker mig att telefonledningarnas och telefonens initiali uppfinning kändes som ungefär samma steg framåt för dåvarande generationer), att de nyheter och "interna uppgörelser" som sker i varje land, inte blir det samhällets angelägenheter bara, utan berör oss ALLA, och blandar in ALLA mänskliga krafter som går, vilket skapar en extremt större påverkan på varje individ, vare sig man vill eller inte vill vara med om detta. Detta är ett sidospår, men gör förstås, att den delen av världen som är mest påverkad av Sol eller Mån-förmörkelse, blir därmed hela världens angelägenhet. 

 

Varför är DÅ förmörkelser av så stor vikt?

 

För det första, varje gång en planet är konjunktion platsen i Sol-systemet där Jordens, Månens och Solens omloppsbanor möts (Mån-Nodernas axis), pushas den etablerade "ordningen" på Jorden åt något håll, den förändras helt enkelt, oavsett om vi är redo för det eller inte. Vi har sett hur yttre planeters konjunktioner kan utspela sig, när Södra Noden senast var i konjunktion Saturnus/Pluto i December 2019, något som visade sig vara en global pandemi, IGEN. Saturnus var konjunktion Södra Noden i Kräftan årskiftet 1916/1917, kvadratur Jupiter i Väduren (Spanish Flu vs WW1 vs The Great Depression).

 

När vi då ser Solen/Månen konjunktion Mån-Noderna som är det som vi kallar och ser som förmörkelser, ser vi också stora karmiska skiften för väldigt många människor, öden som blir etsade fast eller förändrade (hur man än vill se på det) för en lång period framåt. Eftersom Solen/Månen utgör kärnan för varje individuell existens så tar alltså förmörkelser ner det karmiska skiftet på individ-nivå, som i sin tur vävs ihop med andra människors öden, speciellt blir det till viktiga skeenden i livet/samhället, triggade av Nodernas konjunktion med yttre planeter innan dess. Förmörkelser är kort och gott en så kallad "ödets nudge", och påverkar i allra största grad och direkt människor som har personliga planeter/punkter i de grader som förmörkelsen sker i.

 

Vilka är ni som får ta emot "ödets nudge" dubbelt upp i Juni?

Alla får ta emot den i någon grad i sitt horoskop, i någon aspekt och i något hus, men speciellt du som har Solen, Månen, Ascendent/Descendent/IC/MC eller någon annan planet i SISTA graderna av Tvillingarna/Skytten eller FÖRSTA graderna av Kräftan/Stenbocken får ta del av det ödesdigra skiftet som Mån-Noderna nu sprider omkring sig via sitt inträde i Tvillingarna/Skytten. Datumen för förmörkelserna är 5e Juni (Lunar Partial Ecplise/Fullmåne) respektive 19e Juni (Full Annular Eclipse/Nymåne).

 

Det är en av dem där stunderna i livet som vi kallar för "nu eller aldrig". Ett kapitel måste avslutas och ett nytt påbörjas, och det är desto bättre om du, som har planeter/punkter i dessa grader. tar själv tag i tyglarna och rider din häst till liv åt det hållet som du VET att du måste åt. Mån-Noderna är själens karma att gå igenom i detta fysiska liv, och varje enskild individ VET i hjärtat vad som är rätt för hen eller inte. Skriv det där avskedsbrevet, ta upp kontakten med ett ex, säg upp dig från ditt jobb, hoppa på en utbildning, FLYTTA, gör slut, gör det som hjärtat skriker efter, oavsett vad det är. Skiftet kommer att komma oavsett och "tiderna kommer att förändras" och inte ge dig en lika bra chans att vända ditt liv på ca 18,5 år till, så ta chansen i akt. 20 år är länge, och vem vill miss out??

 

Den första förmörkelsen, NU på Fredag utgörs av en Fullmåne, vilket innebär REFLEKTION och samling, VAD är det jag villl? VAD drivs jag mot, men inte agerat på? Vad SKRIKER själen efter som inte är gjort ännu? Reflektera, meditera, skriv ner, samla dig och dina krafter, inför den STORA förmörkelsen.

 

Den 19e Juni är det nämligen dags att på riktig möta (för första gången för vissa, för sista för andra) det skiftet som konjunktionen mellan Solen och Norra Noden i 29e graden av Tvillingarna och Månen och Södra i 29e graden av Skytten innebär. Vilka hus påverkas i ditt horoskop? Vilka punkter och planeter? Vad för arketyp har dessa planeter, vilken del av ditt liv berörs?

 

Och om du ska kasta allt det formella åt skogen, vad är det din själ skriker efter egentligen när du sitter ensam och förlorar dig i dina egna tankar? Vad drömmer du om på nätterna (god indikation på själens önskemål, rädslor och drivkrafter)? Vad bankar hjärtat och tankarna för just nu? Du vet det själv, du behöver egentligen inte gräva i ditt födelsehoroskop, om inte du vill stärka dina misstankar så klart. Oavsett hur osäkert, dumt, smärtsamt, läskigt eller märkligt själens önskemål och driv må vara i dagens stund, så är det ditt öde att genomleva och genomgå, kort och enkelt. Den här typen av öde-skiften handlar sällan om lätta beslut eller förlikningar med sig själv och sitt liv, för själen skriker som högst när den behöver som mest, och om din själ skriker just nu, så står du vid ett vägskäl i livet, och Juni-månad kommer bli en vändning i ditt liv. Ta då dina tyglar och välj vägen. Fråga dig själv "vem är jag?" och det första svaret som kommer, det är din sanning att följa. Om du inte vet svaret? Din sanning ligger i att reda på det. Har du inte levt ut den än eller står vid ditt personliga stup att ta avstamp från, så kommer det vara viktigt att börja anpassa dig till det skiftet från och med slutet på Juni. Bli medveten. Bli stark. Bli styrande. 

 

Sommaren kommer ge dig gott om tid att börja justera och anpassa dig, vi har som sagt 6 retrograder samtidigt och det är långsam energi och mycket introspektion som gäller under sommaren. Rom varken byggdes eller raserades på en dag. Men, lägg December 2020 på minnet, för December kommer att innebära ännu ett steg framåt mot en förändring i världen och samhället, och ditt ansvar nu, det är att se till att ta reda på (i enlighet med hjärtats och själens önskemål), vad din plats i denna nya värld utgör. Sommaren och speciellt 5e och 19e Juni är till för att DU ska definiera denna plats för dig själv, och samla alla dina resurser och krafter till det startskottet som går av i slutet av det episka 2020, som kommer att gå till historieböckerna utan tvekan. 

 

Allt väl och på återhörande mina vänner. Med all kärlek, Alex.

10 Comments

HÄLSA OCH ASTROLOGI

Välkommen Tvilling-säsongen och till ära av "min" Nymåne i Tvillingarna imorgon, får ni ett fullsmockat inlägg + video (om du inte orkar läsa, finns den längst ner i inlägget) kring hur du kan hitta ledtrådar till din hälsa i ditt födelsehoroskop.

 

Vad behöver du titta på i ditt födelsehoroskop för att kunna bedöma dina hälso-risker?

 

1. Solens placering, som beskriver din generella livsvitalitet, energi och som via tecken och aspekter kommer att indikera vilka områden i kroppen som kan vara extra utsatta för hälsoproblem.

2. Månens placering, som beskriver din emotionella, själsliga och därmed mentala/fysiska hälsa. Månen via tecken och aspekter visar hur du själv bemöter dina grundläggande behov, vilka vanor du har på daglig basis, och hur din själ mår i och med det, därmed vilka fallgropar du har hälsomässigt.

3. Ascendenten, styr vår faktiska fysiska kropp och form, och via tecken, planeter i närheten och styrande planet, pekar på faktiska fysiska besvär. 

4. 6e huset, via tecken det börjar i, via planeter i 6e huset, visar din hälsa, din dagliga rutiner, och potentiella hälso-risker. 

5. Saturnus, har alltid ett finger med i spelet, även när det kommer till hälsa, då Saturnus styr vår faktiska verklighet, och ihop med Ascendenten kroppens yttre och inre struktur.

 

(det går inte att endast via födelsehoroskopet "förutspå" framtida sjukdomar och hälsotillstånd, eftersom dessa dels alltid aktiveras via transiter och progressioner under livets gång, men du själv har också stor påverkan på din hälsa via din livsstil, och många latenta hälsoproblem KAN undvikas genom dina egna dagliga rutiner i form av rätt kost, sömn, träning. Om du vill ha en professionell bedömning av mig vad gäller dina hälso-risker i horoskopet, mejla mig på astroalvis@gmail.com för en 40 min telefonkonsultation för 500 kr.)

 

Vad styr vad i kroppen astrologiskt?

ELEMENT

Mycket tyngd på ett specifikt element i ens natal chart har en påverkan på "overall" hälsotillstånd och eventuell hälso-problematik, men INTE bara.

 

JORD: många planeter i Oxen, Jungfrun och Stenbocken tenderar att lättare att “behålla allt i kroppen”, både gott som dåligt, alltså både toxiner och vitaminer enkelt uttryckt. Mycket jord i horoskopet kan ofta visa sig som värk i leder och i kroppens fysiska struktur, till följd av mer stillhet hos individen generellt. Du som har mycket jord i horoskopet, behöver rensa ut kroppen oftare genom fasta, träning som både förhöjer rörligheten, stärker muskulaturen och se till att du svettas ut toxiner. Lavemang är också ett gott råd.

 

LUFT: många planeter i Tvillingarna, Vågen och Vattumannen kan enklare ge svårigheter med lungorna och andningen, neurologiska besvär (överaktivitet mentalt), sömnsvårigheter, över-rörliga leder. Du som har mycket luft i horoskopet behöver lära dig andningsövningar, andas ut toxiner, andas in frisk luft, varva ner mentalt, lära dig att ta kontroll över sinnet och tankarna (meditera), träna upp muskel-styrka. 

 

ELD: många planeter i Väduren, Lejonet och Skytten kan enklare leda till inre inflammationer, överaktiva organ generellt, där kroppen "bränner ut sig", ett överaktivt immunförsvar (som kan ta form som auto-immuna sjukdomar), utbrändhet, högt blodtryck och hjärtproblem. Du som har mycket eld i horoskopet behöver vara mer vaksam med din energi, alltså vara väldigt noga med återhämtning och rutiner som reglerar din inre eld, samt "sakta ner" kroppens inre processer genom fysiska och mentala avslappningsövningar, så som yin-yoga till ex. Du behöver också varva det med fysisk träning som tränar upp hjärtmuskeln. Kallbad och kallduschar är att rekommendera.

 

VATTEN: många planeter i Kräftan, Skorpionen och Fiskarna, kan ha svårigheter att reglera vätskor i kroppen, behålla mycket vatten och vätskor som egentligen ska ut, samt har en förhöjd receptivitet för bakterier/virus, där vi tenderar att se ett svagare immunförsvar. Receptiviteten för energier överlag, som inte reds ut i en själv, kan på sikt leda till emotionell och mental ohälsa. Du som har mycket vatten i horoskopet behöver "skölja ur" kroppen både på ett yttre och inre plan, träna på känslohantering. Du behöver också ha en kost och rutiner som stärker ditt immunförsvar. 

 

TECKEN OCH KROPPEN

 

VÄDUREN: styr över huvudet, näs-öron-mun-kanalen.

OXEN: styr käkarna, nacke, hals, stämband, sköldkörtel.

TVILLINGARNA: styr lungorna, tungan, nyckelben, handleder, händer och fingrar.

KRÄFTAN: styr brösten, magsäcken, övre delen av magen, livmodern.

LEJONET: styr bröstryggen och hjärtat.

JUNGFRUN: styr nedre delen av magen och tarmkanalen, upptag av allt som passerar tarmen.

VÅGEN: styr ländryggen och njurar och ihop med Skorpionen, reproduktionsorganen.

SKORPIONEN: styr reproduktions och könsorganen.

SKYTTEN: styr bäckenbotten, höfter, lår, gluteus (rumpa).

STENBOCKEN: styr knän, skelett, leder, tänder.

VATTUMANNEN: styr anklarna.

FISKARNA: styr fötter, sulor och tår. 

 

Beroende på i vilket tecken du har Solen, Månen, Ascendenten och 6e huset i, kan du alltså se dina utsatta områden enligt ovan. För tips på till ex yoga-övningar som stärker respektive utsatt område hos dig, kolla in min "yoga för varje stjärntecken" serie på min YouTube-kanal.

 

PlANETER OCH KROPPEN

 

SOLEN styr hjärtat, alla stora artärer och blodkärl, ryggraden, generell livsvitalitet.

MÅNEN styr alla vätskeflöden i kroppen förutom blodet, livmodern, brösten, bukspottskörteln. 

MERKURIUS styr nervsystemet (ihop med Uranus), rösten/tungan + de fem sinnen, primärt synen. 

VENUS styr hormonet östrogen, äggstockar, njurar.

MARS styr blod och blodkroppar, muskler, hormonet testosteron, mjälten.

JUPITER styr fettvävnad och levern, och förstorar allt som den berör via aspekt.

SATURNUS styr skelettet, alla leder, senor, hud, hår, naglar, kroppens fysiska inre/yttre struktur, visar på kroniska tillstånd via aspekter.

URANUS styr benmärgen, all cirkulation i kroppen, nervsystemets signaler, visar på plötsliga tillstånd via aspekt.

NEPTUNUS styr alla mentala tillstånd som inte är verkliga, missbruk/beroenden bl.a., och ihop med Saturnus, Sol, Mars, Ascendent ens immunförsvar, visar på svårförklarliga och svår-diagnosticerade tillstånd via aspekter, samt förhöjer känsligheten för alla substanser/läkemedel.

PLUTO styr prostatan, urinblåsan, äggstockar, bukspottkörteln (ihop med Venus), och diverse psykosomatiska tillstånd, visar på definitiva och ibland dödliga/svåra tillstånd via aspekt. 

 

Här ser vi en extrem komplexitet mellan tecken/planeter som visar hur många saker som behöver vara involverade astrologiskt för att på sikt visa specifika sjukdomstillstånd, som också behöver styrkas av ASPEKTER i ditt horoskop, och ha i åtanke att transiter/progressioner + din livsstil har en stor påverkan på utveckling av vissa sjukdomar och hälso-tillstånd, samt att vi ofta ser FLERA återkommande faktorer i horoskopet som styrker en specifik sjukdom eller hälsoproblem.

 

Hur ska du tolka detta i förhållande till ditt eget födelsehoroskop? 

Exempel på tolkning

 

Solen i Vattumannen, styrd av Uranus = hjärtat och livsvitaliteten (Solen) är direktkopplad till ditt nervsystem och dess aktivitet (Uranus). Anklarna är utsatt område (Vattumannen). Dessa delar av kroppen har en högre risk att utsättas för negativ påverkan om Solen också har oppositioner/kvadraturer/konjunktioner från Uranus, Saturnus, Jupiter eller Pluto.

 

Månen i Vågen, styrs av Venus = östrogen-nivåer är att hålla extra koll på, likväl bröst, äggstockar och menstruationscykeln (om du är av biologiskt kvinnligt kön). Njurar och ländryggen utgör utsatta områden. Dessa delar av kroppen har en högre risk att utsättas för negativ påverkan om Månen också har oppositioner/kvadraturer/konjunktioner från Uranus, Saturnus, Jupiter eller Pluto. Speciellt aspekter från Jupiter och Pluto kan förhöja risken för till ex högt blodsocker, problem med reproduktionsorganen/könsorganen, och extra risk för könssjukdomar.

 

Ascendenten i Stenbocken konjunktion Pluto, styrs av Saturnus = kalcium-nivåer behöver hållas koll på, tänder och naglar kan peka om dessa är av normal styrka. Skelett, speciellt knän och leder överlag är extra utsatta. Prostatan/äggstockar/reproduktionsorganen kan visa sig vara kroniska tillstånd på sikt. Dessa delar av kroppen har en högre risk att utsättas för negativ påverkan om Ascendenten också har oppositioner/kvadraturer/konjunktioner från Uranus, Saturnus, Jupiter eller Pluto.

 

6e huset börjar i Fiskarnas tecken, med Saturnus i 6e = fötter kan visa sig vara ett problem-område, likväl beroende/missbruk/emotionella besvär, eventuellt ett svagare immunförsvar om Saturnus är hårt-aspekterad och åtföljs av en vatten-Ascendent/Sol/Måne. samt en extra känslighet för läkemedel och substanser i övrigt. 

 

Det här är ett MYCKET förenklat exempel på hur man kan tolka hälso-risker i ett horoskop, varpå jag vill med all VIKT trycka på att du inte ska skrämma upp dig själv genom att tro att du kommer få det ena eller andra, och få vissa sjukdomar, bara för att du ser vissa tecken på det i ditt horoskop (speciellt ni hypokondriker med många planeter i Jungfruns tecken eller 6e huset ska ta ett djupt andetag och gå på en promenad istället för att skrämma upp er själva).

 

MÅNGA faktorer spelar in på ens hälsa, och hälsa/sjukdom är ett av de mest komplexa ämnen som människan har grubblat på sedan urminnes tider. Använd därför denna information för att leka runt med olika alternativ på vilka delar av kroppen kan vara extra utsatta och bör tas extra hand om, och lev ett så hälsosamt liv som du kan ge dig själv, både fysiskt och själsligt. 

 

SVAR PÅ ERA FRÅGOR

 

Är man menad att få vissa sjukdomar, dvs, är det förutbestämt?

Det är en svår fråga som jag skulle vilja svara nej på, men visst ser vi till ex medfödda eller under livet uppkomna sjukdomar, som utgör en del av själens karma i detta liv att genomleva. Då ser vi dock nästan alltid en involvering av karmisk påverkan i horoskopet via Pluto, Saturnus, Chiron, Mån-Noderna (i förhållande tills ens personliga planeter/6e huset), samtidigt aktiverade via transiter/progressioner. Jag ger ett bra exempel på ett sådant fall i videon. MEN, många sjukdomar kan man utan tvekan undvika/förbättra genom livsstilsval, även om man löper stor risk att få dessa.

 

Jag är född ca tre veckor för tidigt och har alltid fått höra att det kan va därför jag föddes med astma och sköldkörtelproblem (hypotyreos) och därmed dåligt immunförsvar. Vissa sjukdomar är ju även ärftliga, t.ex. hypotyreos, vad betyder det astrologiskt sett?

När man födds för tidigt är inte alla organ redo att se dagens ljus än, vilket kan naturligt leda till vissa kroniska sjukdomar genom livet. Detta brukar spegla sig i födelsehoroskopet, och kan till ex synas via hårda aspekter till den planet som styr det organ som är underutvecklat (i detta fall tittar vi på Venus/Oxen/Tvillingarna/Merkurius/Uranus, deras placering och aspektering).

 

Carl Jung skrev i en av sina böcker att vi alla föds med ett “inkodat minne”, dvs vårt DNA, som han menade inte är bara ett rent fysiskt fenomen, men att vi också föds med ett "mentalt DNA", som utgör en del av hans teori kring det kollektiva undermedvetna (12e huset), som vi alla har tillgång till från födseln, via återkommande arketyper genom mänsklighetens historia, som utgör mönster vi naturligt "minns" och känner igen från att vi föds. Detta kan vi återkommande se när vi tittar på horoskop i en familj, där man förvånansvärt nog ofta ser återkommande placeringar/aspekter hos föräldrar/barn/syskon, så ja, det verkar finns en koppling mellan genetik och den stunden själen väljer att födas, även astrologiskt.

 

Kan en se huruvida en är mer utsatt för RISK till skador vid exvis idrott/sport?

Ja, via hårda aspekter till ens Mars från yttre planeter/6e husets tillstånd. Samma högre risk uppkommer under transiter/progressioner från yttre planeter mot ens Mars/6e huset.

 

Jag undrar vilka placeringar signalerar hormonrubbningar och om immunförsvaret.

Immunförsvaret är ett komplext system som hänger ihop med allt från lymfsystemet till mjälten, blodkroppar, njurar, lever, etc.) Många olika organ och funktioner i kroppen styr dess försvar, vilket försvårar ett tydligt svar astrologiskt, men det verkar som att vi både behöver titta på Sol, Mars, Ascendent, Saturnus och Neptunus i tecken och aspektering av dessa, för att försöka utröna hur starkt immunförsvaret är. Hormonrubbningar är kopplade till Venus placering/aspektering, 6e huset, till ex hårda aspekter mot Venus, eller/och Pluto i 6e kan peka på hormonrubbningar, likväl till ex en hård-aspekterad Sol/Måne/Ascendent i Vågen eller Oxe. Du vill definitivt titta på Venus (om du är biologisk kvinna), Mars (om du är biologisk man), Pluto, och vad som sker i Vågen/Oxen i ditt horoskop.

 

Kan man se hög/låg fertilitet i horoskopet?

Ja, återigen tittar vi på Venus, Pluto, men även på Månen (utgår från ett kvinnligt perspektiv). Till ex en starkt placerad Måne i 5e huset, konjunktion Jupiter, ihop med en harmonisk och stark Venus kan peka riktigt hög fertilitet. Fertilitet hänger ihop med hormoner och därför vill vi titta på Venus, Pluto, men också 5e huset som styr barnafödande, 6e huset, samt Saturnus involvering i det hela. 

 

Kan man se tendens till auto-immuna sjukdomar? Nyfiken då både jag och dottern har det🙏

Återigen en komplex fråga att besvara enkelt, då den är kopplad till immunförsvaret, men som här är över-aktivt, och ger upphov till auto-immuna sjukdomar, som också har en brett spektra. Till EXEMPEL (men absolut inte bara), kan en över-tyngd på eld i horoskopet, en överaktiv Mars med hårda-aspekter från till ex Neptunus på Ascendenten och Saturnus i eld, i 6e huset, kunna peka på det. Men det finns inget "ett svar" vad gäller immunförsvaret.

 

Står alltid att lungorna är känsliga i alla möjliga tolkningar, men kan det lika gärna vara en styrka eller uthållig kondition istället för känslig? Varför så negativt?

Alla ens placeringar utgör en svaghet likväl en styrka, beroende på hur du hanterar dem. Däremot är det självklart så att om du har utsatta lungor i ditt horoskop, där vi ser enbart hårda aspekter mot till ex din Måne i Tvillingarna, Merkurius konjunktion Saturnus i 6e huset + och en luft-Sol i 3e huset, så är det ett gäng faktorer som helt klart pekar på en större svårighet med lungorna än för gemene person. Men även detta kan avhjälpas med till ex andningsövningar, frisk luft, rätt typ av träning, etc.

 

Har fibromyalgi, hur ser man det? Jag har värk i leder, varför?

Saturnus och Mars har definitivt ett finger med i spelet vad gäller muskel-smärta, ihop med Neptunus aspekter och transiter, som gör att läkarna har svårt att sätta en konkret diagnos. Värk i lederna hänger ofta ihop med Saturnus/Stenbocken, och bör åtgärdas med rätt typ av träning som stärker muskulaturen kring leder som gör ont. 

 

Håravfall då?

Saturnus aspekter och placering mot ens personliga planeter (speciellt Ascendenten), transit som natal.

 

Chakra och sjukdomar?

Blockeringar i chakrana kan utan tvekan leda till sjukdomar, och hänger ihop med respektive chakrana, men detta är ett separat tema, som jag gärna tar upp i framtiden.

 

Vad pekar på en svag lever?

Jupiter transit eller i hård aspekt mot Sol, Måne, Ascendent (även konjunktion), samt 6e huset. Sällan bara en av dessa, utan som sagt flera typer av "samma" påverkan astrologiskt, ger också tydlig påverkan i livet. 

 

Betyder Jupiter i 6e att jag har tur med hälsan?

Det kan det göra, beroende på Jupiter placering/aspektering, men denna placering kan också leda till en övertro på att din hälsa är oändligt, vilket i sin tur leder till hälsoproblem.

 

 

Här sätter jag min textpunkt för idag, mina vänner, och detta inlägg är en sammanfattning på den video som du ser här under, så titta gärna på den för mer utförlig info och fler svar på era frågor. Har du några funderingar eller tankar, alltid varmt välkommen att höra av dig till mig!

 

Med all kärlek och hälsa till er, Alex.

 

2 Comments

Mån-Noder till Tvillingarna/Skytten och Saturnus/Jupiter/Venus RETROGRADA - MAJ 2020!

Ingen ro, ingen frid, fastän vi alla har möjlighet till det i hemmets lugna vrå, även om världen utanför stormar så intensivt att var och en av oss undrar hur morgondagen kommer att ser ut!

Och så kommer 2020 (minst) fortsätta att se ut. 

 

Den ovanliga ansamlingen av planeter som vi såg i Stenbocken under hösten/vintern 2020, samt de ytterst sällsynta konjunktionerna som skett i Stenbocken mellan ett gäng yttre planeter och Mån-Noderna, pekar verkligen inte på att den tid vi lever i nu, utgör en kort period av "ovanlighet" som sedan återgår till det normala. Tvärtom ser vi fortsatt stora skiften i samhällsordningen med yttre planeter som kommer att gå in i Vattumannens tecken kommande åren, med start i December 2020. Och så bara tanken på att den mest långsamma himlakroppen vi känner till, Pluto, byter tecken och äntligen äntrar Vattumannen i Maj 2023, efter sina FEMTON år i Stenbocken. Det är verkligen en enormt påverkande transit, om inte den mest påverkande, ihop med Neptunus och Uranus skiften från ett tecken till ett annat.

 

I början av 08' äntrade nämligen Pluto Stenbockens tecken och började då dra sig genom mitt 7e hus, genom först en lååååång konjunktion med min Descendent, samtidigt i opposition till min Ascendent. Jag var 19 år på den tiden, hade precis tagit studenten under våren, flyttat hemifrån under hösten och råkade träffa mitt livs första riktiga kärlek, i en kö på ett hak som jag jobbade på, den vintern. Han var den förste som ville svepa mig med storm och jag blev blixtkär i honom första gången han beställde mat av mig. Den kärleken vi sedan skapade och hur den relationen såg ut och tog slut, blev sedan min naturliga refensram för hur alla relationer skulle se ut. Den relationen var bra, men tog tyvärr slut på ett hemskt sätt, och än idag får jag sona för mina relationsbrott med Plutos närvaro i mitt 7e hus under så lång tid. Relationer som alltid tenderar att dö snarare än att transformeras i enhet med varandra via ärlighet och via intimitet. De dör istället, tar slut. Och så har mönstret sett ut i mitt sjunde hus, i 13 år. Det är inget för inget som Plutos transiter räknas som till svåra i många fall.

 

Och äntligen, om inte så många år, skiftar Pluto till Vattumannens tecken och lämnar Stenbockens för gott. Alla med planeter i Stenbocken kan andas ut och börja samla ihop spillrorna efter sig själva och sitt liv i vissa fall. Det är enormt stort när Pluto byter tecken, och kommer skifta samhället slutligen från Stenbockens traditionella och konservativa strukturer, gamla förlegade sätt att göra saker på, driva samhällen på. Detta gamla och icke-fungerande kommer vara förlegat för gott fram till 2023. Det mesta i samhället kommer göras annorlunda, eller åtminstone genomgå en förändring i majoritet. New world order som jag säger med glimten i ögat, är trots allt inte så avlägset från den faktiska verkligheten som vi alla börjar leva i och kommer fortsätta leva i, en verklighet som håller på och förändras på ett sätt där människan tvingas att hitta nya sätt att överleva på. Vilket vi är grymt bra på. Vi kommer att ha en helt ny verklighet att ta ställning till med helt nya normer och reformer. Det är utan tvekan. Men mer om det när det väl sker, eller hur?

 

Just nu har vi fortfarande Stenbockens tecken i fokus, alltså de etablerade strukturer som vi människor hittat på och gjort till verklighet, som vi nu fått se stå tryck för mycket planetarisk energi sen i höstas, men som vi fortfarande lever i och funderar på hur vi ska förändra och anpassa oss till den här nya situationen med en global pandemi, som för oss som lever idag är helt obekant.

 

Vad händer nu, när vi i Maj ser tre planeter, varav två yttre jättar, som styr våra samhällsramar i princip, börja gå back i sin retrograda fas, ihop med Pluto som redan är retrograd?

 

Disclaimer: för alla som är nya på min blogg och inom astrologin, så vill jag berätta att astrologer vet att det är fysiskt omöjligt för himlakroppar att backa i sina omloppsbanor. När astrologer pratar om den retrograda fasen av en himlakropp (asteroid eller planet) och att den "backar", så menar vi det faktumet att det från Jorden sett, ser ut som att en himlakropp stannar upp i sin rörelse, och sedan backar en bit i sin väg genom Zodiaken (stjärnorna) på himlen. Varför det ser ut som att himlakroppar backar på himlen då och då, beror på vår egen omloppsbana runt Solen, att Jorden har en hyfsat snabbt omloppsbana runt Solen som nummer 3 bort från den, och rör sig därför ganska ofta förbi ett antal andra planeter, speciellt långsamma yttre planeter. Saturnus till exempel då, ser ut att sakta ner när Jorden närmar sig honom ganska snabbt i sin betydligt snabbare omloppsbana, och när vi passerar Saturnus i en form av kosmisk "omkörning", ser det ut som att Saturnus backar ifrån oss, då Jorden rusar på framåt för att hinna med sina 365 dygn runt Solen. Fun fact, men så funkar det.

 

I Maj 2020 får vi då ett väldigt starkt retrograd fokus på många nivåer, med tre planeter som påbörjar och kör igång sin retrograda fas, och Pluto som reda är retrograd, och Uranus som går retrograd i slutet av sommaren. Just nu är det speciellt intressant och viktigt att både Jupiter och Saturnus, som båda har ett finger med i spelet vad gäller pandemin och de samhällsförändringar som nu sker, kommer att gå retrograda bara inom ett par dagar från varandra (betyder att Jorden är på g att passera båda).

 

Samhällsförändringarna KOMMER att fortsätta ske med råge, speciellt from December 2020 när Saturnus och Jupiter slutligen möts i Vattumannen. Vi har fått turen att få smaka på hur det kommer att kännas när Saturnus på riktigt påbörjar sin resa i Vattumannens tecken som kommer fortgå mellan 20 Dec 2020 - 15 Mars 2023. Denna energi har vi fått känna på sedan början av Mars 2020, och det har nog märkts tydligast genom nya social strukturer, regler och ramverk plötsligt behövt poppa upp, till ex i form av att man visst kan hålla de allra flesta möten online, till och med det som sänds på tv, kan skötas via video-samtal hemifrån tydligen. Hur är det något vi tidigare inte alls värderat lika högt eller förstått den verkliga nyttan utav, även om det varit fullt tillgängligt? Varför har inte alla gjort så tidigare? Vi har vår vana trogen, rullat på i de redan etablerade ramverken och rutiner vi har, där händer måste skakas och man måste fysiskt mötas runt ett bord, för att komma fram till något. Så är inte längre fallet, och det har vi nu förstått och sett väldigt tydligt. Att arbeta och kunna tjäna samhället på nya sätt, som inte tidigare ens var tänkta, kommer var ett tydligt tema för Saturnus och Jupiter i Vattumannen kommande åren. 

 

Vad händer då när Saturnus, Jupiter och Venus går retrograda med bara ett fåtal dagar emellan? Något som också är hyfsat ovanligt ur ett astrologiskt perspektiv, att det sker samtidigt.

 

Rent praktiskt så backar alla planeter över de grader i Zodiaken som de redan påverkat och aktiverat via sin energi under sina retrograda perioder, ergo återigen visar på de skeenden, tankar, händelser som redan hänt och aktiverats under perioden planeten första gången rörde sig över dessa grader i Zodiaken. Därmed innebär retrograda perioder alltid att vi också "backar" till det som redan har skett, tänkts och gjorts tidigare. I detta fall det som skett sedan årsskiftet, individuellt och i stort i samhällen.

 

Retrograda perioder hos planeter ger oss med andra ord en till möjlighet att genomgå, utvärdera och förändra det som vi redan varit med om. Det vinner oss tid och därmed värdefull insikt, vilket i sig ger en möjlighet att korrigera, göra annorlunda, göra bättre vid nästa tillfälle, dvs, vid det tillfället när planeterna vänder stationärt och återigen börjar passera samma grader i Zodiaken som de redan aktiverat första vändan. Retrograda perioder förbereder oss alltid för en andra chans kort och gott, hur bra är inte det? Att just Saturnus och Jupiter är retrograda, ihop med Pluto, är verkligen en extremt gynnsam möjlighet för den situationen världen befinner sig i nu. Alla får mer tid att utvärdera de snabba besluten som behövts ta i samband med det som Saturnus och Pluto ställt till mig i början av 2020. På makro-nivå, fungerar de strategier som olika länder anammat för att hantera Covid-19? Vad kan göras bättre, annorlunda? Nu får hela världen mer tid att utvärdera, fundera, korrigera, och göra bättre, och nu har vi betydligt mer kunskap och förståelse för både viruset och konsekvenserna av att hantera en global pandemi.

 

Som jag beskrev, när Pluto gick retrograd den 25e April, och nu när Saturnu snart går retrograd den 11e Maj, tätt följd av Jupiter den 13e Maj, så kommer vi troligtvis se en mer slät kurva och en nedsaktning av officiella siffror vad gäller virusets spridning. Detta ger alla länder tid och möjlighet att kalibrera och korrigera sina åtgärder, och jag hoppas sannerligen att det görs med insikt och försiktighet inför att vi inte är på något vis färdiga med Covid-19, utan enkom får en paus att kunna utvärdera det som gjorts hittills, vilka effekter det haft, samt få en chans att planera om framåt utifrån det. Att Mån-Noderna byter tecken från Stenbocken/Kräftan är också en stor fördel att röra sig bort från det som har varit, och börja använda Tvillingen/Skyttens arketyper för att anamma de nya strukturerna i samhället som vi blir tvungna att möta fullt ut from December 2020, bara vi inte slänger alla regler överbord, vilket är en sann risk med Tvillling/Skytten energin. Men sommaren är en tid av förberedelse helt enkelt, det är var retrograda yttre planeter ger oss. Vi har fram till Oktober på oss. 

 

Om vi går ner till individ-nivå med alla dessa retrograder, hur ska vi tänka då?

 

Vi ska tänka likadant som att plana ut en kurva. Sen årsskiftet har vi aktivt rört oss framåt, om än inte snabbt, men målmedvetet (Stenbockens tecken har styrt våra handlingar). Vi har känt en "itch" att göra något, förändra saker i livet kardinalt (pun intended för er som fattar:)), vi har dessutom med hjälp av Södra Noden i Stenbocken och Norra i Kräftan, KÄNT på oss vad som behöver förändras kardinalt i våra egna liv, för att vi ska kunna göra upp med vårt förflutna och röra oss framåt mot vår framtid (Norra Noden), samt lära oss att balansera ansvar gentemot samhället och personligt välmående privat. Arbetsliv vs Hemmaliv har varit centrala frågor. Vissa beslut är tagna, medan andra fortfarande behöver gräddas färdigt, innan vi kan agera på dessa, pga retrograder. Detta för att vi idag inte har all information och den inre insikten och kunskapen, att kunna ta slutgiltiga beslut kring frågor som berör seriösa strukturer i våra personliga liv, som vi undrar om vi ska bryta eller inte, och hur det kommer påverka vårt välmående och emotionella trygghet.

 

Så, om du går omkring och funderar på ett stort beslut i livet just nu, så är det inte läge att ta ett slutgiltigt beslut eller agera ut det i verkligheten riktigt än. Du behöver tid att tänka och utvärdera beslutet ifråga, du behöver gå tillbaka till det förflutna ett tag till under sommaren, för att verkligen kunna ta rätt och definitiva beslut, med all information tillgänglig, med all tid given till situationen, en sista chans. Så fungerar retrograda faser av planeter, de ger oss tid och möjlighet att en sista gång gå tillbaka till det som har varit, det som vi eventuellt bedömer som vårt förflutna, för att inom kort ha ett definitivt underlag att kunna ta beslut från. Ett sista möte med ditt förflutna är vad sommaren handlar om, oavsett vad du tror ditt förflutna bör vara. Efter sommaren kommer det att bli det, om det är meningen att det ska bli ditt förflutet, det kommer du veta utan tvekan och kunna ta ett definitivt beslut.

 

Den 11e Maj går alltså Saturnus retrograd, därefter följer Jupiter och Venus direkt efter varandra den 13e-14e Maj (också ovanligt, och signalerar att Jupiter och Venus kommer ha ett utbyte sinsemellan under sina retrograda perioder och framåt). Med dessa tre ser vi alltså en period av att behöva återgå till sitt förflutna (eller det som är idag nuet men kommer bli ens förflutet efter sommaren), kopplat till våra tidigare avgörande/stora beslut/vilja, kopplat till ens etablerade personliga strukturer/vanor (Saturnus), ens personliga möjligheter och vägar att ta i livet (Jupiter), samtidigt kopplat till ens relationer, ens pengar och hur ditt fritidsfördriv ser ut (Venus). Hur detta påverkar dig individuellt är så klart betydligt tydligare när vi ser vart någonstans dessa transiter faller i ditt horoskop, samt hur de påverkar dina individuella planeter via aspekter bl.a. Antigen testar du att själv leta upp Tvillingarnas/Skyttens 20-25e grader, Stenbockens 26-29 grader och Vattumannens 1-5 grader i ditt horoskop, och ser hur dessa platser i ditt horoskop blir påverkade av transiterna, eller så bokar du in en telefonkonsultation hos mig för en femhundring, och jag berättar för dig hur du blir påverkad! 

 

Förutom alla retrograder så har vi också ett stort skifte i form av att Mån-Noderna byter tecken imorgon! Detta förtjänar nog ett eget inlägg, men får ta plats här, för er som orkar läsa så här långt iaf. :)

 

Mån-Noderna byter tecken var 18e månad, vilket är en tillräckligt lång tid för att Mån-Nodernas skifte från ett tecken-par till ett annat, ska räknas till en långsam och därmed starkt påverkande transit. 

 

I November 2018 bytte Södra Noden från Vattumannen till Stenbocken och Norra Noden från Lejonet till Kräftan. Stort skifte från "samhälls funktion genom att bejaka individen" kontra "individens drivkraft/passion tar plats i samhället" till Stenbockens "samhällets ansvarsbärande strukturer" kontra Kräftans "hur tar man hand om individen i samhället". Nu är vi framme vid nästa skifte som sker den 5e Maj 2020, då Södra Noden kliver in i sista graderna av Skytten och påbörjar därmed sin resa genom Skyttens tecken (Mån-Noder rör sig alltid baklänges genom Zodiaken, det är inga himlakroppar dock).

 

Norra Noden kliver simultant in i sista graderna av Tvillingarna. Det är ett välkommet skifte i stort, då Skytten/Tvillingarna axisen har en helt annan energi och uttryck än Stenbocken/Kräftan, som är betydligt lättsammare åtminstone, om än mindre eftertänksam... men, låt oss komma ihåg att Stenbocken/Kräftan är ett jord respektive vatten-tecken, som styrs av Saturnus respektive Månen (två planeter som inte kommer överens), och är därtill kardinala tecken, alltså aktivt agerande i sitt uttryck.

Vi har alltså ställts inför många olika aktiva förändringar på mikro och makro-nivå, kopplade till Månen (våra individuella behov till välmående) vs Saturnus (samhällets strukturer och dess förmåga att tillgodose detta). Det är ganska tunga frågor det handlar om och ganska tunga energier att ha å göra med. Hur ska samhället tillgodose varje individs välmående och samtidigt fungera i ett vinnande koncept? Det har varit knepigt att lösa den frågan, och det har vi sett nu, att den frågan inte ens är i närheten av att vara löst, men utsatts för hårt tryck. 

 

Nu ser vi snart, istället en helt annan typ av energi med Tvillingarna/Skytten, som dels är både väldigt rörlig (anpassningsbar). Två tecken som visar luft och eld-elementen (betydligt mer lättsamt än jord och vatten generellt), men också två tecken styrda av Merkurius respektive Jupiter, som också är betydligt bättre kompisar och utgör faktiskt ett syskonpar, där Jupiter är en högre oktav av Merkurius, dvs har samma uttryck av energi som Merkurius, i den mån att det är kunskap som är gemensam för båda, hämtas in och används fullt ut, men på två helt olika sätt. Det är ändå en betydligt bättre fungerande duo än Månen och Saturnus utgör ihop. Skytten/Tvilling axisen utgör energier som nog är den mest lättsamma delen i hela Zodiaken. Inte bara är dessa tecken betydligt mer lättsamma och rörliga, de är också optimistiska och visionära, mentala, snabba, dock inte så praktiskt lagda. Det är en stor skillnad mot de senaste 18 månaderna vi levt it.

 

Nu kommer vi kunna vi prata, tänka, kommunicera, visualisera, hoppas på och tro på nya sätt och via nya medier, där ALLA kan få ta del av information att bli inspirerade av. Den här perioden ger både individen och samhällen nya sätt att utvecklas på, primärt genom kommunikationsutbyte och delad kunskap, gemensamma visioner och trosföreställningar (i en utopi). Men det gör att allt går snabbare, jag hoppas att det inte är viruset. Som bekant, symboliserar och visar Mån-Noderna på karma i stort och det är Mån-Noderna som visar på både individuell, och den stora massans karma, genom ödesdigra (avgörande) handlingar från individens/massans håll, genom Södra Noden (den som varit i Stenbocken i 2 år). Mån-Noderna visar vår tidigare historia och dess misstag/vinstervia Södra Noden, likväl som den Norra Noden samtidigt visar på/indikerar vår gemensamma och individuella karmiska framtid, OM vi medvetet agerar mot den på rätt sätt, så att vi inte missar chanser och möjligheter och behöver återvända till Södra Nodens läxor igen, för att lära oss, göra om och göra rätt. Det är nog det mest oroande vad gäller Corona.

 

För att lära oss läxan av Södra Nodens placering, måste vi titta på Norra Nodens placering, och därifrån kunna agera rätt, mot dess egenskaper och uttryck. Detta gäller både på individ och samhälls-nivå. Så, vad har vi för teman framför oss kommande 18 månaderna? Södra Noden i Skytten är en tydlig indikation på att man inte bara kan leva och ta beslut utifrån en teoretisk och optimistisk vision och tro på något. Att tro starkt på något är ett stort steg mot att uppnå just det (law of attraction etc), men själva tron på det räcker inte, eller hur? Du behöver för det första nog med fakta, information, och att du delar din idé med andra för få input på dess förmåga att bli verklig. Du behöver ha alla detaljer och info på plats innan du faktiskt kan agera ut din vision och göra verklighet utav den.

 

Detta är vad vi kommer vi se i samhället med Mån-Noderna i Skytten/Tvillingarna, där vi tydligt ser att endast TRO på något, endast HOPP om att det blir så, kommer INTE att räcka. Vi behöver istället ett stort utbyte av information och kunskap oss alla sinsemellan, för att arbeta mot vår gemensamma framtid, till ett bättre format. Utbyte av och öppna flöden av information kommer bli centralt för att skapa oss en trygg framtid. Vi kommer troligtvis se och märka ett betydligt högre och intensivare informationsutbyte kommande 18 månaderna, där all information blir mer tillgänglig för gemene man. Vi kommer möta en hel del falsk information, vilket är bra men svårt att vara uppmärksam på, detta för att att Tvillingarnas tecken inte alltid bryr sig om att hitta och hänvisa till källan för sina påståenden, och "faktan" kan bokstavligen vara tagna ur luften. Men, vi alla kommer både se och hitta nya sätt att kommunicera på med varandra, sprida sanning av olika slag, och vi kommer helt klart hitta nya sätt att förflytta oss lokalt, samt få det vi behöver lokalt. 

 

Skyttens tecken, där Södra Noden (förfluten karma) kommer att husera, handlar inte bara om stora visioner och ledare som inspirerar med sina visioner, och därmed leder den stora massan (detta kommer också bli utdaterat, då det inte längre är en ledares vision som kommer leda och inge trygghet och tro, utan det är den informationen och kunskapen som den stora massan har tillgång till, som visar vägen). Skyttens tecken handlar också om långa resor och möten mellan olika kulturer, intag av kunskap rent fysiskt. Södra Noden i Skytten kommer tydligt visa oss hur mycket i det förflutna det ligger att resa på det sättet som vi gjort senaste 18 åren (sen Södra Noden var i Skytten sist). Att resa långt och inom ett fåtal timmar (max ett dygn), kunna möta människor från andra sidan av världen inom 24h, är något utav en storslagen vision som mänskligheten utan tvekan gjort verklighet utav senaste 100 åren. Men detta kommer med all sannolikhet visa sig bli en del av vårt förflutna, åtminstone dem kommande 18 månaderna, och istället kommer lokala resor och möten bli en del av vår framtid via Norra Noden i Tvillingarna, som rör på sig lokalt, men kommunicerar på alla sätt den kan (digitalt). Du behöver inte fysiskt vara i Sydney för att prata med din syster som är där.

 

Så skiftet kommer inte bara handla om att gå från "storslagen vision till folket, utan konkreta detaljer hur den ska ske" till "utdaterade visioner, men mer information/detaljer till folket", men också handla om skiftet från "mötet med den stora världen" till "mötet med sin lokala värld". Skiftet från den abstrakta hoppet och tron på något, till att få/hitta information som faktiskt visar om det man hoppas/ tror på är legitimt och trovärdigt nog, eller inte alls. Många stora visioner som ledare har presenterat och lovat världen senaste åren kommer att gå i graven kommande 2 åren, och detta gäller även dina individuella visioner om ditt liv och din framtid, att det du hoppas och tror på kommer att förändras i takt med den information och kunskap som du får till dig via Norra Noden i Tvillingarna. Det är en period av att sätta dina teoretiska visioner/förhoppningar på prov, via att hämta in nog med information för veta om du faktiskt kan sätta dem i verklighet eller inte. Många av våra visioner/förhoppningar (Jupiter) känns bra i tanken, "jag vill så gärna kunna investera på börsen", det är en vision/förhoppning till exempel. Det är Skytten som styr den typ av en föreställning och driv till något. Men sen sätter du dig framför datorn och börjar samla information (Tvillingarna) för att lära dig hur du ska investera på börsen. Antigen lyckas du samla nog med information för att fortsätta vilja göra verklighet av din vision och investera på börsen, eller så inser du att du inte alls är så intresserad av all den konkreta kunskapen som behövs för att kunna investera på börsen framgångsrikt. Detta är en stor del av vad Mån-Nodernas transit kommer handla om i dessa två tecken, dvs, sätta alla abstrakta visioner på prov genom att samla in och ta del av konkret information/kunskap, kopplade till visionen ifråga. Det är bara så vi kan förstå vilka idealföreställningar och visioner som är de facto genomförbara, och vilka är bara tomma föreställningar utan någon genomförbar grund. Så, på individuell nivå, sätt dina drömmar/visioner på prov, för att förstå vilka drömmar och inre drivkrafter som är sanna och vilka som inte är det, på riktigt, i det verkliga livet. Och samla in konkret kunskap.

 

Resten av samhället/världen kommer utsättas för samma dynamik, men i en större skala förstås. Till ex, visionen (Jupiter) är "ekonomin måste klara sig hållas flytande". I praktiken ser vi ett tillskott av pengar till näringslivet från statliga myndigheter. Frågan är, har detta beslut/verkställande tillräckligt med verkligt informationsunderlag (Tvillingarna), för att mötas med visionen, eller inte?

 

Det får vi se. Och det kommer vi få se globalt. Många beslut har den senaste tiden behövt tas snabbt,i stor skala, och det kommer inom kort bli väldigt tydligt hur det ser ut när visionen möter verkligheten, om det funnits nog med riktig information och detaljerad kunskap som underlag för att visionen ska leva upp i verkligheten. De löften och visioner som inte bär, har inte haft all information tillgänglig och troligtvis tagits med tanken "hoppas på det bästa". Inte rätt väg att gå kommande 1,5 åren. 

 

Mest av alla blir förstås Tvillingarna och Skyttar påverkade av Mån-Nodernas transit (ni som har någon planet i dessa tecken, oavsett himlakropp + AS/DS/MC/IC), men även kommer alla eld och luft-tecken, samt resterande rörliga/flexibla tecken (Fiskarna/Jungfrun), ta emot aspekter från Mån-Noderna och påverkas mer än andra av deras transit. 

 

För alltid ers, Alex.

2 Comments

Covid-19, Pluto/Jupiter/Saturnus retrograd, Venus i Tvillingarna, Nymåne i Oxen - April/Maj 2020.

Och så välkomnar vi Oxen-säsongen med glädje och värme som vanligt!

 

Varje år, då Solen kliver in i första graderna av Oxens tecken, ser vi direkt Jordens tillgångar börja visa sig i naturen. Alla växter och djur börjar förvärva sig det som luft, ljus, jord och vatten har att erbjuda så här års! Inte undra på att Oxar har samma fantastiska egenskap att förvärva det bästa runt omkring sig, ta tillvara på och förvalta sina tillgångar med det tålamod som krävs för att kunna skörda det man behöver senare! 

 

Förutom den fantastiska blomningen vi börjar se i naturen när Solen kliver in i Oxens tecken, så har vi ett ovanligt avslut på vintern och början på våren just 2020. Nymånen i Oxen sker förstås varje år, och inte är det annorlunda denna vända, då vi idag och kommande två dagar ser en start på en månatligt cykel där Månen möter Solen i Oxen, och livet börjar på allvar ta tillvara på sin omgivning (likväl bör du som individ). Som vanligt med Nymånar, den näst-kortaste cykeln vi kan ta tillvara på, så är det alltid bra att påbörja och förändra något i sitt liv under varje Nymånar. I Oxens tecken handlar det konkret och fysiskt om vad du äger och vad du kan göra för att äger mer, så simpelt som att plantera grödor och så frön till ex, eller rensa ut balkongen och landstället. Gå över sina tillgångar generellt, gör gärna det. 

 

Denna Nymåne sker dock specifikt i konjunktion med den yttre, långsamma planeten Uranus som började härja i Oxens tecken i Maj 2018 och kommer fortsätta göra så i ca 7 år till (på olika sätt och i olika fart förstås, minns ni att jag har sagt att en planet alltid är som starkast i sitt uttryck i början av ett tecken, och det ser vi i alla charts, oavsett dess syfte. När en planet, speciellt en yttre, äntrar ett tecken, då ser vi ett starkt startskott, ALLTID, sen utvecklar sig den historien som började när planeten äntrade tecknet under planetens färd genom tecknets 30 grader. Sidnot: läs på om dekaner i varje tecken om du vill fördjupa dig).

 

Både Solen och Månen möter alltså långsamma Uranus i Oxen via konjunktion 22-25 April, och den förändringen du behöver/vill göra blir inte bara personlig för dig, eller går obemärkt förbi dig och ditt liv, utan denna Nymåne påverkar det som sker i samhället i stort, via kontakten med Uranus. Dels för det, men också för att din personliga förändring via personliga himlakropparna Solen/Månen, vare sig du vill det eller inte, kommer att åtföljas av för dig okontrollerade, yttre skeenden (Uranus), som "tvingar" in dig i eller snarare ger dig ett gäng olika förändringsalternativ att agera på, olika framtidsscenarion att välja, om man så vill. Glöm aldrig att planeterna endast erbjuder olika energier att ta tillvara på, och du väljer alltid själv vilken du väljer att agera på! Där möts komplexiteten i ödet/karmisk synkronicitet och vår fria vilja att välja väg i livet.  

För att se hur/när/var din personliga Nymåne-förändring kan erbjuda dig, tittar du såklart på om du har några planeter i Oxens tecken, deras arketyp och "tema", aspekter till dem, samt i vilket hus Nymånen och Uranus sker, dvs, hitta Oxens tecken i ditt födelsehoroskop och se vilket hus börjar i det (hör av dig till mig om du behöver vägledning och förklaring (konsultation)). Denna Nymåne involverar dessutom resten av av de yttre planeterna via olika aspekter, och blir därför inte bara individuell för oss alla, utan kommer ha tät koppling till det som sker övergripande i samhället, utan tvekan.

 

Det beror att yttre planeter styr samhällets utveckling, och vi ser dels en (påbörjad) kvadratur till Saturnus i Vattumannen från Uranus-Nymånen, som tydligt visar på hur samhället genom denna kvadratur fortsätter utsättas för problem/frustration (kvadratur) som kräver plötsliga förändringar (Uranus) av etablerade strukturer (Saturnus). Den tydligaste är väl den etablerade rörelsefriheten för varje individ som plötsligt nu är förändrad, och begränsas av Saturnus i Vattumannen, som styr individens rättigheter bl.a.

 

Det är dock alldeles rätt tid att isolera sig även astrologiskt, med Uranus-Nymånen denna vecka, och retrograder som följer, så för er som lidit i isolation, kan det nu eventuellt kännas lite lättare att kunna vara ensam och ge lite mer tid till sig själv och sina intressen (Sol/Mån/Uranus-konjunktionen). Har du möjlighet att ta tillvara på naturens tillgångar nu, så gör det! Plantera, promenera, odla, gräv i jorden, var ute på landet, häng med djur, åkt ut till lantstället, var ensam i naturen, etc. Men var ensam och eftertänksam, för det finns nu mycket information att ta del av i ensamhet via Uranus insikter (kräver dock ensamhet och eftertanke). 

 

Vidare har vi intressant nog, en ganska motstridig effekt på allt ovan, i form av Venus långvariga inträde i Tvillingarnas tecken, Venus som kommer gå retrograd under Majmånad, och sedan vara i Tvillingarnas tecken sommaren ut, vilket är extremt ovanligt och nog ganska oturligt i just dessa tider. I vanliga fall, hade detta varit en ypperlig transit, för vem ser inte fram emot en sommar där alla vill leka, socialisera, umgås, hitta på saker, bli kära, hitta nya romanser, prata och hänga, känna sig som barn igen som om det inte fanns ett bekymmer i hela världen? (Det är Tvillingarnas tecken det). Men nu måste vi istället medvetet begränsa och gå emot den starka drivkraften och viljan som Venus vill få oss att relatera till andra genom Tvillingarnas sociala och bekymmerslösa sätt på. Att träffa nya människor och inleda nya relationer, likväl som umgås med gamla, återuppta relationer och vänner (ni kanske märkte när Venus klev in i Tvillingarna den 3e April, att det helt plötsligt började höra av sig massvis med folk som en inte pratat eller umgåtts med på länge. Karantän säger vissa, Venus i Tvillingarna säger jag. :)) Vet med er, att nu är drivkraften till att umgås och socialisera, väldigt stark, och kommer förbli så fram till 8e Augusti, så vi får helt enkelt försöka ta tillvara på Saturnus och Mars innovativa förmåga i Vattumannen till att hitta nya sätt att uttrycka Venus önskemål på. Håll avstånd, var inte fysisk, prata på telefon eller video, på avstånd, skriv och sjung, och får ur dig din kärlek primärt i ord och skrift på avstånd, snarare än i fysiska uttryck (you can do it). Venus i Tvillingarna kommer bli en utmaning att hålla sig borta från varandra under sommaren, och det bör vi vara medvetna om, men å andra sidan, är sensuella Venus i ett luft-tecken trots allt, så vi kanske klarar av att hålla oss borta från kyssarna under syrén-buskarna. ;)

 

Något annat STORT som har varit igång sedan 4e April, och något som jag tolkade redan i Covid-19 inlägget, är förstås Jupiter/Pluto konjunktionen i Stenbocken. Som jag misstänkte och prognostiserade,  så ökade antalet fall och dödsfall i Covid-19, in i absurdum från och med att Jupiter/Pluto möttes i Stenbockens sista grader. Jag skrev min prognos om Covid-19 och dess utveckling den sista Februari, och förklarade då att jag tolkar utvecklingen av viruset kopplat till följande transiter: Jupiter, Pluto och Mån-Noderna primärt, med inspel av Mars (kommer bli intensivt med fall under Mars långa resa i Väduren inom kort).

 

Speciellt nämnde jag att Jupiter hade med ett finger i spelet genom sina många konjunktioner med planeterna i Stenbocken under December/Januari när allt började ta fart. Jupiter expanderar ju allt den rör vid och Pluto styr virus och död bl.a, så för mig var det självklart att situationen skulle eskalera när dessa två möttes. Kopplingen mellan virus (Pluto/Mån-Noderna) och Saturnus ser vi genom de verkliga strukturerna som tveklöst fått stå trycket för Plutos intressanta infallsvinkel denna vända i sin utmaning av vår historia (genom viruset då). I början av månaden Mars hade vi officiellt 120 000 Corona-infektioner worldwide och ca 90 länder var involverade. Jag prognostiserade en rejäl ökning när Jupiter skulle möta Pluto via konjunktion den 4e April 2020, en konjunktion som håller på exakt 4-25e April, men inte alls tar slut där. Jag misstänkte då även en ökning i dödsfallen.

 

Stats:

2a April: Ca en miljon infektioner worldwide. 

22a April: 2,5 miljon infektion worldwide. 

 

Här är också grafer som tydligt visar på den extrema ökningen från dagen då Jupiter/Pluto möttes i Stenbocken, omkring 2a April, då aspekten började gälla på allvar. 

 

Källa: https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Allt hade eventuellt varit frid och fröjd och vi hade haft ett slut på denna historia, då Jupiter hade kommit ikapp Saturnus i Vattumannen, saktat ner förloppet, och båda hade lämnat Stenbocken och Pluto för gott.

 

Så är tyvärr inte fallet. Det är för måna retrograder av dessa viktiga yttre planeter som sker samtidigt inom kort, som pekar på att vi inte alls är i slutet eller ens halvvägs genom Corona-situationen.

 

Pluto förbereder sig nu för sin retrograda fas som påbörjas den 25e April, och den löper på fram till 4e Oktober. Plutos retrograda period, kan mycket väl visa sig vara en tid då spridningen börjar plana ut och sakta ner (eller ge sken utav det iaf), och vi kommer troligtvis se att linjerna på bilderna ovan blir mer linjära from slutet på April och en viss period framåt, troligtvis fram till att Jupiter och Pluto möts igen i en konjunktion igen. Generellt sett hade det inte hänt förrän om 12 år, men... 

 

Jupiter är nämligen också på g att gå retrograd, i samma veva som Saturnus gör det, 11 respektive 14e Maj, börjar båda yttre planeterna röra sig bakåt i Stenbockens/Vattumannens tecken, vilket är varför jag rekommenderat alla jag konsulterat, att ta en så lugn sommar som möjligt, rikta energin inåt, snarare än utåt, inte påbörja något, och ge sig själv tid att landa i sitt liv. Under sommaren kommer vi alltså ha tre yttre planeter retrograda samtidigt, plus Venus vid ett tillfälle. Alla tre yttre planeterna (Pluto, Jupiter, Saturnus), är dessvärre direkt involverade i utvecklingen av Corona-viruset och dess påverkan av samhället, så det kommer INTE alls att vara lugnt eller över, ÄVEN om det verkar så, vilket är vad som oroar mig personligen. När Pluto och speciellt Jupiter börjar agera retrograda, kommer vi troligtvis se att antal fall och dödsfall dalar, vilket kan vagga samhällen och världen in i en falsk trygghet att vi tippat över toppen av den här pandemin, och kan då börja lyfta restriktionerna och bete oss mer frikostigt med varandra. 

 

Så kommer det inte vara i den faktiska realiteten (astrologiska:)) och vi kommer inte se ett slutgiltigt resultat på hur vi, världens strukturer, ledare och människor i världen har lyckats med den här utmaningen som viruset bär med sig, förrän i December 2020. När Jupiter och Saturnus slutgiltigt lämnar Stenbocken och det som båda påbörjat där, kan vi se ett konkret utfall av denna situation. Vad utfallet blir, vet vi bara, när vi ser vilka åtgärder som funkat som vi tar mot spridningen viruset, och jag ser på det optimistiskt, då världen verkligen tagit sitt ansvar på många sätt, även om det innebär stora förluster för många. Jag är imponerad och optimistisk vad gäller just spridningen och dödsfallen via Corona, även om jag är medveten om att världen aldrig kommer bli sig lik igen efter denna pandemi (vilket den aldrig bli efter en Saturnus/Pluto-konjunktion). 

 

Med andra ord, rent konkret iag, är det inte riktigt dags att pusta ut än, ÄVEN om det kan se ut som det i siffrorna kommande månaderna. Jag tror dock att när Jupiter/Pluto återigen möts i en konjunktion (fast retrograda) exakt i Juli-månad, så kommer vi notera uppsving igen. Ha i åtanke att dessa yttre planeter är långsamma himlakroppar och hinner inte röra sig så långt ifrån varandra under sina retrograda perioder, så min förhoppning är att vi INTE ser en tydlig nedgång på antal fall, nu när Pluto påbörjar sin retrograde resa den 25e April, så pass extremt, att vi börjar bli översäkra och ha för hög övertro på att vi klarat av pandemin, att vi börjar komma ut på andra sidan (glöm inte att Jupiter vill att vi ska tro det bästa dessutom, och slänger alla gränser och problem överbord). 

 

Vädret är fint och det är lätt att tro att du inte berörs, eller att vi är safe, så fort siffrorna börjar dala, eller info från media kommer om att det verkar dala, men vi måste ha tålamod nog till December minst, för att veta hur och när vi kommer ut på andra sidan, ur den här högst märkliga (men nödvändiga) situationen. 

 

Så, vad kan du, som individ göra? Till att börja med, fortsätt med dina rutiner att hålla avstånd och hålla dig frisk, under hela sommaren, även om det är svårt när det är fint väder och alla är "lediga". Förutom det, ta vara på tiden denna vecka, att rikta blicken inåt under Nymånen och ge dig själv lite ensamtid från omvärlden och alla i den, och samtidigt känn in, utveckla och träna på förmågan att känna dig trygg i att leva i ovisshet och förändring, det som Uranus representerar. Den känslan får vi nog nu alla smaka på, på något sätt, men väldigt få klarar av känslan av att inte veta vad morgondagen bär med sig, inte oroa sig, och njuta i att leva dag till dag. Strukturella förändringar och inte minst plötsliga förändringar kommer fortsätta vara en del av vår konkreta vardag och framför allt vår personliga och globala ekonomi (Oxen), i minst 7 år till (fast på olika sätt och i olika perioder såklart, som beskrivet ovan), så vi alla MÅSTE träna på att hitta en trygghet i dels förändring och ovisshet, men ta vara på dem positiva egenskaperna som Uranus har, förmågan att tänka riktigt stort outside the box, re-formera, förändra och använda din tid till eftertanke, för att ge dina insikter plats och låta en plan få ta form.

 

Inte alla kommer kunna fortsätta få ha sina tillgångar på samma sätt eller förvärva dessa på samma sätt (lön till ex), majoriteten skulle jag säga. Men, Uranus vill inte bara rycka ifrån trygghet och förändra dumdristigt, han gör med ambitionen att skapa nytt och annorlunda, ge plats till något som var otänkbart förut. Så, i denna situation, har du personligen ett utmärkt tillfälle att fundera på HUR du kan säkra dina tillgångar på nya, innovativa sätt, nya sätt att arbeta på och tjäna pengar på. Inte minst nu när Saturnus är hemma hos Uranus, i Vattumannen, och hjälper oss med nytänkande kring våra etablera strukturer. Till ex, visar oss hur vi kan jobba online och fortsätta säkra vår ekonomiska bas och trygghet på andra sätt än tidigare. Embrace förändring och hitta din emotionella/spirituella trygghet i förändring och ovisshet i vardagen, endast då släpper oron och genialiteten får ta sin plats och ger dig lösningar istället för att bara se problem. 

 

Jag kommer skriva mer om alla yttre planeterns retrograder och dess påverkan, under våren och sommaren, men det är nu det börjar med Plutos första retrograda fas den 25e April. Väldigt lägligt, nu efter den chocken som vi alla blivit utsatta för sedan början på 2020 egentligen, så kan Pluto ge oss möjlighet att börja sakta ner, reflektera, integrera, acceptera, definiera och re-formera, förändra framåt, men även förstå att var och en av oss behöver hitta en inre trygghet i att inte veta hur imorgon eller veckan efter kommer att se ut. Det är stort arbete för de allra flesta människor som är trygghetssökande varelser av naturen. Men energierna vill annorlunda under den här perioden i historien, även om vi nu får lite andrum i form av starka retrograda perioder, och får alltså möjligheten att "settle in" och etablera oss i denna nya "världsordning" som så snabbt blev den del av allas liv. 

 

Vi hörs snart igen!

 

All kärlek och hälsa till er, Alex. 

2 Comments

JUPITER - hur agerar den och påverkar ditt födelsehoroskop?

JUPITER! DEN STORA LYCKOBRINGAREN, RIGHT?!

 

Nej, inte alltid dessvärre.

 

Snarare, Jupiter is the planet of plenty and the planet of waste.

 

Jupiters placering via tecken, hus och aspektering visar sannerligen på tursamma möjligheter och stor expansion, men kan också peka på var vi tappar som mest på grund av högmod, övertro, frosseri och girighet. Jupiter kan både visa sig vara en tjock gubbe som har spenderat hela sitt liv på att frossa i mat och spenderat pengar, men inte utvecklats på något personligt plan, då han inte tagit vara på några möjligheter för att frosseriet och personlig njutning kommit först. Men Jupiter kan också visa sig som en vis lärare, en guru som leder andra, någon som skapar fred och sprider kunskap omkring sig, någon med värdighet och en stark tro som grund. Alla planeter, tecken och aspekter har två vägar att gå, det finns alltid ett val att ta. Saturnus är inte alltid tung och hemsk, och Jupiter är inte alltid tursam och gör att man vinner på lotto. Det är vad DU väljer med din Jupiter när den gång på gång presenterar möjligheter till dig under livets gång, i en bred palett. Det du väljer kommer också att bli din verklighet. Sen ska vi inte sticka under stolen med att Jupiter kan självklart vara starkare och svagare placerad i ett horoskop, vilket antigen ökar dess förmåga till att erbjuda möjligheter och expansion, eller dämpar den.

 

Men även en hård-aspekterad Jupiter i ett "svagt" för Jupiter tecken, kommer utgöra DIN största talang,  DIN största utveckling, DINA största möjligheter, bara du väljer rätt saker och inte vibrerar lågt med Jupiters negativa kvalitéer. Här kommer lite fakta om Jupiter!

 

Till att börja med, vilka tecken påverkar Jupiters naturliga energi som mest?

 • Starkast i Skytten/Fiskarna
 • Stark i Kräftan/Oxen/Vågen
 • Svagare i Tvillingarna (märkligt nog)
 • Svagare i Stenbocken

Det här är urgamla definitioner som astrologer tagit med sig till nutid, och jag är inte beredd att hålla med om allt, men det är ett separat inlägg.

 

Men, varför är en planet svagare i ett tecken och starkare i ett annat kan man fråga sig då?

 

JO, det beror på vem den är på besök hos, via sin närvaro i ett tecken. Styrkan på planet i tecken tolkas i relation till den planeten som naturligt styr tecknet ifråga, och därmed visar dessa två planeters relation till varandra. Ex: Varför anses Merkurius vara svag i Fiskarna? Inte enbart för att Fiskarns är i opposition till Jungfrun, men primärt för att rationella och faktabaserade Merkurius förstår ingenting av Neptunus förvirrade och dimmiga energi (Neptunus styr Fiskarnas tecken). Merkurius är inte van att resonera kring diffusa känslor, och agerar därmed "out of it's game" i Fiskarnas tecken, alltså räknas som "svag" där. Den vill ha fakta och konkretisering, inte "feels" och antaganden. (Moderna astrologer försöker undvika att använda orden så som svag och stark, svår och lätt när det kommer till placeringar, men det vi egentligen vill förmedla, är hur naturligt planeten kan uttrycka sina naturliga kvalitéer i varje tecken).

 

Därmed, klart Jupiter till ex trivs hemma hos Månen som styr Kräftan, och är starkare där än hemma hos Saturnus, i Stenbocken. Månen är mjuk, tillåtande, empatisk och vill alla väl, dessutom gränslös i sina känslor, likt Jupiter är gränslös i sig. Jupiter hemma hos Saturnus, när den är i Stenbocken, är förstås svagare i sitt uttryck, då den är hemma hos sin totala motsats i princip, allt som Jupiter står för är Saturnus motsatta kvalitéer. 

 

Därför pratar vi om starka och svaga placeringar av planet i tecken. Hos vem är planeten på besök hos och hur kommer dessa två planeter överens? Tänk typ Mars och Venus, deras energier är ju inte kompisar. Mars vill ha blod och krig och Venus vill ha kärlek och fred. Därför är Mars svag i Vågen/Oxen som styrs av Venus, medan Venus är svag i Väduren som styrs av Mars. Den här typen av tankesätt är bra träning där man behöver lära sig vilka planeter som styr vilka tecken, och vilka egenskaper en planet naturligt uttrycker, samt hur dessa är överens med en annan planets egenskap. Kompisar eller fiender? Detta kommer underlätta enormt för dig, som studerar astrologi, att snabbt läsa av en chart och se svagheter och styrkor i planetplaceringarna.

 

Vidare med fakta om Jupiter! 

 

- Jupiter (Zeus i grekisk mytologi), är den största planeten i vårt Sol-System och tar 12 år på sig att slutföra ett varv runt Zodiaken och Solen. Alla har således sina Jupiter-återkomster var 12e år under livets gång, från födelseögonblicket. Detta göra att vart 12e år i livet, kan du "re-set", och påbörja en ny cykel i livet, kopplad till det området i livet som Jupiter ockuperar i din natal chart.

 

- Jupiter har förmågan att attrahera och expandera ALLT, den ger ALLA möjligheter, en palett att välja fritt från.

 

- Jupiter styr följande saker: Skytten, 9e huset, levern, blodcirkulationen, färgerna indigo, blått och lila. Metallen tenn, kalcedon (mineral), åldern 35-42, dag Torsdag, domare, juridik, jurister/advokater, religioner, tro, präster, missionärer, profeter, professorer, lärare, farmare och uppfödare. Jupiter styr alltså som har att göra med kunskap och utbildning, ledare/chefer, sport/idrott (vinnare och pris), samhällsskick (social klass), kyrkor, statliga ledare, nybyggnation, domare, lagar, moral, filosofi, äktenskap, generositet, tro på det bästa, hopp och optimism. Jupiter styr också natur och naturliga aka "alternativa" metoder. Jupiter i samhället är ledaren, läraren, gurun, filosofen, mentorn. Med andra ord, människor som har en prominent Jupiter i sitt horoskop tenderar att dras till ovan nämnda saker och utvecklas mycket genom dem. Ingen surprise för mig som har Jupiter på Ascendenten, att jag till ex alltid ÄLSKAT färgen indigoblå, från barnsben och genomgående i livet. 

 

- Jupiters funktion är att individen ska kunna etablera sig i samhället, inte så mycket enligt "det man ska", så som Saturnus påtalar, utan på ett sätt där ens sociala omgivning avgör ens "plats" i samhället. Jupiter är en social energi och söker sig till grupper som delar dess tro, värderingar och moral, för att kunna sprida dessa vidare, och skapa olika samhällsskikt. Den spelar ut sig på en inter-social nivå, alltså utgör en brygga mellan individen och grupper i samhället. Där Saturnus sätter konkreta strukturer via lagverk och "korrekt" socialt beteende i samhället, så är Jupiters samhällsfunktion mer av ett lärande och filosofiskt slag, it brings people together baserad på ens världsåskådning, byggd på den kunskap och erfarenhet som en har plockat på sig. Därför styr Jupiter och Skytten, 9e huset, naturligt utbildning och lärosäten. Jupiter måste varit mycket prominent i transiterna under Upplysningeran (1700-1800talet), då världen såg många filosofer och vetenskapsmän forska i olika teorier, bygga och dela kunskap med varandra, samt då akademin blev central i samhället. 

 

Jupiter bygger sociala broar, samhällsskikt och grupper i samhället via värderingar, trosföreställningar, gemensam kunskap, kulturer, kutymer och rättvisa (kom ihåg att inga av dessa behöver vara goda, utan det beror helt på hur Jupiter är placerad natalt och i transit). Det handlar bara om utveckling och expansion genom kunskap, sen vilken kunskap det är, det bryr sig inte Jupiter om. Den högsta sanningen vill Pluto åt, Jupiter kan tro på vad som helst, bara han är övertygad nog om saken. Därför ser vi också många religiösa sekter styrda av Jupiter-starka personer. 

 

- Jupiter i din chart visar bl.a. din egen utveckling i samhället, din personliga talang, samt den plats i horoskopet som du har möjlighet att hela dig själv genom, bli din egen lärare och guru. Det tecknet som Jupiter ockuperar ger ett hum om vilken typ av "terapi", både bokstavlig och alternativ, som du kan gynnas av. Huset Jupiter är i, visar under vilka omständigheter (i vilka sammanhang i livet) som du kan behålla din bästa hälsa, ditt bästa jag.

 

"In your chart, the position of this planet shows in what aspect of your life you’ll seek opportunities and the capacity you have to benefit from it. The position of Jupiter in your natal chart by sign, house and aspect indicates the measure of your confidence, growth, prosperity and fulfilment."

 

Om Jupiter i din natal chart får till sig hårda aspekter och är placerad i ett tecken där han inte trivs så bra, så får man ofta individer som naturligt tenderar att bete sig oansvarigt, tar gärna oberäknade risker, med en blind tro att allt mirakulöst kommer gå vägen, överdrivna beteenden av all dess slag (beroende på tecken Jupiter är i), lättja, girighet, skryt och en övertro på allt man tar sig för, en dumstridig optimism, samt ofta dålig förmåga att hålla på sina tillgångar. Ett bra exempel, är min Jupiter på Ascendenten. Den är stark i Kräftan och jag har haft mycket tur genom livet, men den är väldigt hårt aspekterad av både Saturnus, Uranus och Venus, vilket gör att allt beskrivet ovan, har stämt bra in på mitt liv hittills. :)

 

Om Jupiter i din natal chart är placerad i ett tecken där han trivs, och tar emot harmoniska aspekter, så ökar den ofta ens tillgångar på olika sätt. Den ger en bred och klok förståelse för omvärlden, öppenhet inför olika perspektiv, mycket kunskap, visdom, erfarenheter, mycket gynnsamma möjligheter från samhället, en vitalitet och en stark tro på sig själv och det man tar sig för. En självsäkerhet utan dess like, vilket ta en fram i samhället. En väldigt starkt placerad Jupiter brukar även peka på någon med helande förmågor.

 

Nedan ser ni väldigt begränsade exempel på hur Jupiter kan uttrycka sig i olika tecken, så ta det inte för 100% sanning, utan mer som en hänvisning.

 

 

1 Comments

Sveriges horoskop och transiter - vart är Sverige på väg?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gren inom astrologin aka Mundane Astrology beskriver bl.a. en nations/land utveckling och karaktär. Detta förändras förstås över långa tidsperioder, då nationer och civilisationer försvinner ur tiden, formateras om och blir till något nytt och aktuellt. Sverige har ett grund-födelsehoroskop, daterat 6e Juni 1523, då Sverige de facto blev ett land med namnet Sverige. Horoskopet ovan visar dock den moderna födelsen av landet och nationen Sverige, så som vi är vana att se den idag. Födelsen av det moderna Sverige är daterat dagen då den parlamentariska konstitutionen (dvs hur landet ska styras) klubbades igenom. Med andra ord, dagen då Riksdagen fick se dagens ljus och påbörjade sin roll som ett styrande verktyg för det svenska samhället och nationen.

 

Utifrån ovan horoskop kan vi dra vissa slutsatser om det svenska samhället i stort, men också dess utveckling via hur transiterna påverkar dess födelsehoroskop. 

 

Om vi först gör en kort tolkning av Sverige som samhälle och nation, så börjar vi med att titta på Solens placering för att se hur landet har styrts av "head of state". I Sveriges fall, är det alltså Riksdagen som syns via en väl-aspekterad Sol i Skytten i 6e huset. Det visar på ett optimistiskt lagt styre som lägger tyngd på utbildning (Skytten) och arbete (6e huset), och inte minst tror det bästa om sina medborgare, om än med ett något högt övertro på sig självt.

 

Kvadraturen från Chiron i Fiskarna till Solen i Skytten pekar en vilja till en humanitär och altruistisk makt-struktur, som ogärna skadar sina medborgare med hårda reformer och begränsningar, men som också kan vara alltför godtroget naivt i sitt beslutstagande, och med det de facto skada medborgarna via denna kvadratur. Dessutom verkar landets styre sitta på en egen stor osäkerhet och tvivel på sin förmåga att leda landet, vilket är förstås en nackdel. Ambitionen har varit att skapa ett regelverk/samhälle utifrån perspektivet att ge så mycket som möjligt till samhället, där alla får tillgång till utbildning, jobb, vård, MÖJLIGHETER och därmed möjligheten till ett gott liv. Det är vad Skytten handlar om, att ge möjligheten till alla. Tanken är god, men detta perspektiv spelar inte ut sig i samhället, utan att tillfoga rejäl smärta och osäkerhet för medborgarna. Detta genom dels ett svagt beslutsfattande (där makthavare själva är osäkra), men framför allt för att beslutsfattandet varit alltför frånkopplad från den faktiska realiteten som medborgarna lever i. Skyttens och Jupiters vision måste hela tiden kalibreras och anpassas till hur verkligheten reagerar på den, för att den ska fortsätta gälla, men Sveriges samhällsstruktur har haft väldigt lite förändring senaste 50 åren. 

 

Sveriges styre har också handlat om rörlighet, plötsliga förändringar och snabba "släcka bränder" beslut, samt att besluten från staten också generellt varit ogenomtänkta och svåra att genomföra i den praktiska verkligheten, då dessa kantats av en alltför hög optimism, övertro, och visioner som låter fantastiska i teorin, men som inte är i linje med det som GÅR att genomföra i verkligheten. En typisk Jupiter-inställning, där det lätt glöms bort att Jupiter bara kan lova guld och gröna skogar, men att det är Saturnus som visar på det faktiska resultatet. Det Riksdagen dock har lyckats med, det är att skapa en tro hos varje medborgare, att denne kan känna en trygghet i att staten "got it's back", även om det i verkligheten sedan visar sig vara sisådär. Tillit och tro på staten är dock ett starkt, genomgående tema i Sverige, och det ser man tydligt via Skyttens egenskaper att leda med löften, gemensam tro och en vision där allas bästa står i fokus. 

 

För att se människorna i samhället, svenskarna, vi som bor i Sverige, tittar vi på Månens placering. Vi ser även här en väl-aspekterad Måne i Lejonet i 4e huset, som visar en stolt nation med en anrik historia och en bokstavlig kunglighet och klass som är bara Lejonets tecken förunnat. Inte en överraskning att Sverige konsekvent behållit sin status som ett kungarike, med Månen i Lejonets tecken i sitt födelsehoroskop. Medborgarna är alltså generellt sett stolta över sitt land, sitt samhälle, och medborgare är i harmoni med dem beslut som Riksdagen genomför, då medborgarna (Månen) har en direkt påverkan på dem beslut som Riksdagen (Solen) genomför. Med andra ord, Sverige är en fullt fungerande demokrati, där få saker döljs eller göms under ytan (eld-tecken är väldigt öppna och ärliga), och där majoriteten får helt enkelt leda landet framåt.

 

Trigonen mellan Solen (staten) och Månen (medborgarna) visar på att Sverige är en fullt fungerande en demokrati, med få konflikter mellan stat och medborgare, där inga saker döljs eller göms under ytan (eld-tecken är väldigt öppna och ärliga), och där majoriteten av befolkningen helt enkelt får leda landet framåt genom sina röster (lustigt nog är landets styre i eld-tecken, som visar på en röd demokrati).

 

Mycket riktigt har svenskar en etablerad kultur av att lita på statens beslut, och lita på att staten agerar utifrån medborgarnas bästa, där det politiska styret har haft som ambition att skapa ett tryggt hem och tillvaro för varje medborgare. Det ser man via Månen är i 4e huset, då svenskar alltid brunnit passionerat och emotionellt för sitt land, varit delaktiga i stora beslut som påverkat landet med hjärtats röst och känslor som kompass. Månen i 4e huset visar också på att svensken har genomgående trivts bäst i sitt egna hem och sin egna privata kärna, snarare än att vara ute i samhällets offentliga ögon. 

 

Merkurius placering visar på hur landet har byggt upp kommunikationen mellan dels medborgare och styret, men också den geografiska kommunikationen, i form av transport. Merkurius är konjunktion Jupiter i Stenbockens tecken i 8e huset, opposition Uranus i Kräftan i 1a huset. Det visar på en väldigt strukturerad och tursam utveckling av informationsflödet, transport och kommunikation i samhället. Innovation har varit centralt för dessa, och dessa teman kommer alltid leda Sverige till en finansiell expansion och utveckling. 

 

Landet har effektiva men traditionella sätt att kommunicera med sina medborgare, och utvecklingen av transport, kommunikation och informationssamhället har varit centralt för Sveriges utveckling. Det har fört svenskarna närmare varandra för att utbyta idéer, vilket har lett till en mycket snabb utveckling för landet!

 

Jupiter konjunktion Merkurius opposition Uranus är Sveriges största tillgång och är ensamt ansvariga för det innovativa och digitala tech-Sverige som exploderat i omgångar sedan 80-talet, något som också gjort landet rikt och ledande globalt (Jupiter). Landets största tillgång på alla sätt och vis, är dels ett fritt flöde av information, förflyttning inom landet och utbyte av information mellan medborgarna, ett fungerande socialt nätverk, med utbildning och kunskap som grund. Oppositionen från nytänkande Uranus beskriver utan tvekan den mängd start-ups och innovation som Sverige har levererat till övriga världen de senaste 100 åren. Uppfinningarnas land! Värt att ha i åtanke, är att Sverige på kort tid, gick från ett tämligen fattigt bondesamhälle, till ett av världens ledande industrisamhällen, med hjälp av vår innovation, och en arbetsmodell som både är produktiv men behåller medborgarna friska och glada. Det teknologiska och digitala hoppet som Sverige sedan gjorde, har också varit exponentiellt och placerat oss på toppen av den digitala åldern. Detta har skett genom den omfattande innovation som den svenska nationen har möjlighet till genom oppositionen från Uranus till Merkurius/Jupiter, där staten gärna belönar och uppmuntrar till utbildning, skapande och innovation. Sverige kommer alltid vinna på att utvecklas genom öppna informationsflöden, kommunikation, transport (Scania, Volvo till ex) och innovation. Där i ligger också vår finansiella guldgruva. 

 

Venus visar på hur det svenska folket har haft roligt och njutit av livet genom tiderna, och en oaspekterad Venus i Skorpionen i 6e huset pekar på att det tyvärr inte handlat så mycket om att ha roligt, utan fritiden har även den bestått av arbete, måsten och framför allt att säkra den finansiella säkerheten. Det gör mig inte förvånad, då det fortfarande verkar vara av intresse och nöje att diskutera arbete, befattningar, boendepriser, räntor, investeringar, även när man umgås på fritiden. 

 

Mars visar på hur vi som land har hanterat krig och konflikter, externt och internt. Det är vår militär och förmågan att vara aggressiva och handlingskraftiga (inte särskilt förvånad att Sovjetunionen visade sig ha Mars/Venus/Neptunus konjunktion i Lejonets tecken i sitt födelsehoroskop, go figure varför de älskade att kriga och erövra så mycket och hade så höga tankar om sig själva). Sveriges Mars är dock i positiva Skytten, precis som Solen, och försöker lösa konflikter på samma sätt som man styr landet, dvs med en optimism, hopp och tro, snarare än fysisk aggression eller handlingsplan. "Vi har en stark tro på att det kommer lösa sig" är ett typiskt uttalande från en Skytt-styrd regering. Vi hoppas på det bästa helt enkelt, tappa inte in tron! Dock, när det kommer till kritan, så kan landet snabbt mobilisera och anpassa sig till situationer i kris som kräver omedelbar handlingskraft och att säkra överlevnad för samhället (Skytten är ett eldigt, rörligt tecken), samtidigt behålla en optimistisk anda i det hela.

 

Sveriges Mars i Skytten är dock i trigon till Neptunus i Väduren, vilket gör att att landets sätt att hantera interna/externa konflikter på och försvara sig själv på, är av karaktären "pacifique", dvs frid och fred in i det sista, samt gärna inte ge hela bilden av situationen (Neptunus), för att inte spä på negativitet/pessimism bland medborgarna. Altruism, socialism och droger styrs bl.a. av Neptunus, och vi kan se alla dessa tre teman närvarande i vårt samhälle, speciellt Neptunus lustiga förmåga att till synes verka idealistiskt och perfekt, men i själva verket dölja en mängd hemligheter i de grumliga vatten som Neptunus representerar. När något är för bra för att vara sant, så är det inte sanning vi ser, och på det sättet agerar tyvärr Sveriges makthavare i många fall. 

 

Denna aspekt mellan Mars och Neptunus, visar tydligt på varför Sverige inte (officiellt) varit involverat i några krig på över 300 år. Det ligger helt enkelt inte i vår natur att kriga och skada andra. Istället vill vi undvika konflikter och aggression genom den idealism, empati och medkänsla som grund, som råder i samhället. Vad som sker i verkligheten är dock en helt annan femma. Ingen ska leva i villfarelsen att det svenska folket är fromma lamm som inte skulle kunna vara våldsamma eller aggressiva, utifrån någon hög moral om altruism, då både Mars och Neptunus är i eld-tecken, och i Väduren så kommer man döda för sina ideal och drömmar, utan tvekan. Samtidigt är en aspekt från Neptunus en väldigt naiv energi, som gör att landets inställning till värdsliga konflikter och krig är definitivt naivt, samt sällan verklighetsförankrat. Man utgår från ett föreställt ideal av hopp, tro och godhet, som samhället styrs mot när det kommer till krig, kris och konflikt, men på bekostnad av att på riktigt kunna skydda medborgarna och landet. Neptunus skapar dessutom förvirring kring i vilket riktning man ska agera och på vilket sätt, vilket jag återkommande tycker mig se i dem beslut och uttalanden som kommer från landets styre. "Vi tror på det bästa" är Sveriges generella motto när det kommer till att agera i kris och konflikt. 

 

 

Saturnus visar på hur väl strukturerat samhället är, om lag och regelverk är tillräckligt stabila för att landet ska rulla på i en fungerande form. I Skorpionen är Saturnus stark och skapar en inre, personlig känsla av struktur hos befolkningen att vara plikttrogna landets regelverk, socialt och officiellt. För Sverige handlar det också om finansiella och makt-kopplade toppar och dalar, då Skorpionen styr makt likväl pengar. Oppositionen från Pluto mot Saturnus visar på många toppar och dalar för landet, både finansiellt och hur mycket makt och påverkan Sverige har globalt. Vi kan alltså fortsätta förvänta oss återkommande toppar och dalar i Sveriges finansiella och ledande tillstånd globalt, likt det vi sett senaste 200 åren. Till följd av opposition från Pluto i Oxen (långsam, grundlig transformation av tillgångar) till Saturnus i Saturnus (stabilitet i samhället), så är Sverige alltid ett land i en mycket långsam, strukturell förändring som kretsar primärt kring våra tillgångar och överlevnad (Oxen/Skorpionen). Sverige kommer alltid långsamt men säkert, förändras och omstruktureras både vad gäller regelverk, sociala normer och samhällsstrukturer, som påverkar våra tillgångar och finansiella tillstånd. I 6e huset visar Saturnus återigen på samhällets trogna pliktskyldighet att jobba och ge tillbaka till samhället, men också att arbete utgör ett tema i samhället som ständigt utmanar medborgarnas välmående och hälsa genom Saturnus tunga närvaro då.  

 

Ascendenten i Tvillingarna beskriver människorna som bor i landet, och svenskarna verkar tyvärr inte ha anammat Tvillingarnas sociala chit-chatting, mer än att göra det online. Där har vi alla en åsikt. Däremot är Tvillingarna ett tecken som visar på en stor variation av olika typer av människor, i ständig rörelse och förändring, med tyngd på många unga och visar en befolkning där information sprids otroligt snabbt. Att Sverige skulle förbli en homogen grupp var uteslutet för längesedan, med sin Tvilling-Ascendent. Landets befolkning utgör naturligt en miljö där människor med en mängd variation av olika bakgrunder mixas i samhället, och accelererar samhället genom utbyte av information och innovation med varandra. Sverige har Uranus i 1a huset, och det visar tydligt på att innovation av all dess slag är centralt för vårt land och dess utveckling. Det ser vi tydligt genom historien och Sveriges förmåga till uppfinning, Alfred Nobel, musikexporten (via Neptunus) samt den tech-resan som Sverige har gjort. Detta kommer fortsätta att vara landets största talang och tillgång, om vi får möjlighet att använda vår förmåga till innovation och uppmuntran till det från styrande makt. 

 

Om vi då istället tittar på hur Sveriges horoskop påverkas av nuvarande transiter, kanske vi kan få ett hum om vart landet är på väg. 2008 och 2017 var viktiga år för Sveriges finansiella stabilitet och utveckling, då Pluto gick in i Stenbockens tecken 2008 och Saturnus gick in i det 2017. Både Pluto och Saturnus har sen dess påverkat landet största förmåga till växt och expansion, via Merkurius/Jupiter konjunktionen i 7e graden av Stenbockens tecken, på kuspen av 8e huset. Pluto visade oss tydligt 2008 hur enkelt vårt finansiella system kan falla, bara ordet om att det går neråt börjar sprida sig (Merkurius), så börjar det bli verklighet. Kom ihåg, all information, både bra och dålig, färdas otroligt snabbt i just vårt land.

 

Saturnus påbörjade sin verkliga förändring av samhället i December 2017. Det har varit tuffa år ekonomiskt för Sverige då Saturnus varit i dess 8e hus, och idag ser vi både Jupiter, Saturnus och Pluto göra sina sista grader i Stenbockens tecken och Sveriges 9e hus. Har Sverige hunnit med den globala utvecklingen (9e huset) senaste åren? Nej, det har vi inte. Vi har för längesen blivit omsprungna av många länder i världen när det kommer till samhällets utveckling och funktioner. Vi har inte förändrat något i våra grundstrukturer tillräckligt mycket för att fortsätta kunna vara i framfart, och det beror på Saturnus och Pluto tunga påverkan på Sveriges finansiella sektor (8e huset), samt att landet behöver vara i ständig förändring och innovation för att vara framgångsrik via Uranus i 1a huset.

 

Det intressanta är att Jupiter och Saturnus via transit kommer att mötas på Sveriges MC i December 2020, och fortsätta vara i Sveriges 10e hus flera år framöver. MC och 10e huset styr bokstavligen människor/organisationer som leder en nation och dess funktioner. MC och 10e huset visar landets konkreta styre i verkligheten. Vi står alltså inför en "make it or break it" situation när det kommer till vår regering from Dec 2020. Det viktigaste valet Sverige kan göra, är valet till förändring och att våga kliva från etablerade sätt att se vårt samhälle på. Vattumannen och Uranus som styr Vattumannen, är för Sverige framgångsrika strategier, som bygger på förändring genom innovation, kunskap och nytänk. Att göra annorlunda, att våga sticka ut från mängden. Om inte Sverige anammar ett nytt sätt att styra landet på, kliver ifrån "så har vi alltid gjort det", om inte någon i regering eller inom politik vågar sticka ut huvudet och bara banbrytande och stå ut från mängden, så kommer Vattumannen/Uranus arketypen istället leva ut sin energi i form av revolution, anarki, demonstrationer, och missnöje, där den enskilda individidens rebelliska ådra väcks, för att kunna påverka den ovilja till förändring och förvirring till agerande som man ser hos makthavare. Sverige är naturligt ett traditionellt land med en väldig tydlighet i sina regelverk, men vi som samhälle är samtidigt väldig formbara och anpassningsbara, vi är rörliga och i behov av återkommande förändring i samhället, för att fortsätta finnas kvar (Skytten/Tvillingen).

 

Vi kommer inte ha något annat val än att möta och anpassa oss till den strukturella förändring som statsstyret/regeringen står inför (för den kommer), och kommer tvinga på oss, först när Saturnus och Jupiter passerar Sveriges MC i December 2020, och ännu mer påtagligt när Saturnus och Jupiter på MC börjar påverka Månen i Lejonet (medborgarna) via en opposition under mitten av 2021. Då kan vi se en konkret påverkan på människorna i landet och deras välmående/hälsa, och om det inte sker något nytänk eller förändring i regeringens beslutsfattande fram till dess, kommer denna påverkan på medborgarna vara negativ. Staten vs medborgarna för att sammanfatta denna opposition kort. Sverige måste våga börja agera annorlunda och nytänkande, för att klara detta skifte någorlunda bra. Sverige står inför nästa val 2022 och det bästa du kan göra då, är att rösta på nytänk, innovation, någon som sticker ut och uttrycker nya reformer som kretsar kring Vattumannens arketyper.

 

En annan viktig transit som Sverige står inför, är att Uranus i Oxen är på väg mot Sveriges Pluto i Oxen i 12e huset, som är den planeten som utmanar Sveriges finansiella strukturer (via sin opposition till Saturnus i Skorpionen i 6e) till ständig transformation (tyvärr inte särskilt behaglig sådan och med många återkommande förluster). Uranus börjar påverka Pluto första gången under våren 2021, och kommer sedan vandra fram och tillbaka över Sveriges Pluto och Saturnus fram till 2023. För att göra det tydligt följer nedan nyckelord för vad dessa planeter, som är involverade i Sveriges närmsta framtid, representerar:

 

 • Saturn– The elderly, traditions, government, conservatism. Financial structures.
 • Uranus- Technology, innovation, unruly events, change, wild changes in weather.
 • Pluto– Nuclear power, upheaval of governments, terrorism, transformation.

 • Sixth House– The workers of the country, labor, public health, medical services.
 • Twelfth House– Prisons, hospitals, secret enemies, crime and criminals, the collective mind.

Det är alltså inte svårt att föreställa sig att Sverige står inför stora förändringar kopplade till statligt styre, finansiella strukturer, arbetslivet, vården, publik hälsa, kriminalitet och därmed en förändring i det kollektivt undermedvetna (12e huset). 12e huset är den inre intuitionen/känslan vi människor gemensamt delar och förmedlar kring det som sker i det samhället som vi lever i gemensamt.

 

Det är svårt att se Corona som något annat än destruktivt och fruktansvärt, men denna situation verkar utgöra den pushen som Sverige behöver för att hinna vakna till innan det är för sent att förändra något alls i sitt sätt att styra landet på. En förändring krävs, och den kommer utan tvekan att komma i sinom tid, mer eller mindre turbulent. Nu kanske landet får möjligheten att inse att förändringen faktiskt är nödvändig och hinner initiera den, innan Uranus smäller ner på hela samhället under 2021. Om regeringen och makthavare inte hinner förstå eller vill göra de uppenbara förändringar som både vården, arbetslivet och Sveriges ekonomiska strukturer behöver, så kan vi vara så säkra på att individen i grupp (Vattumannen) kommer att kliva in och göra sin röst hörd. Riktigt högt och tydligt. Att vi står inför en förändring i samhället, det är utan tvekan, men hur väl den ter sig, beror helt och hållet på vad vår optimistiska regering väljer att göra med den och hur starkt vi, medborgarna, kan göra våra känslor och röster hörda kring att en förändring behövs. 

 

Om du någonsin ville vara en rebell och påverka samhället med din röst och åsikt, så är din tid nu och från och med December 2020. 

 

Trevlig kväll på er.

 

All kärlek, Alex.

2 Comments

Coronavirus astrologiskt - vad händer?

Det går längre inte att undgå att Covid-19 påverkar stora delar av världen, med omkring 118,000 bekräftade fall worldwide, 3,000 avlidna och ca 40,000 tillfrisknade.  (edit, fler (4,300) avlidna, samt 62 000 tillfrisknade). Jag är benägen att hålla med andra astrologer om att det är en pandemi vi är inne i, som inte kommer att ebba ut kommande månader.

 

 

 

Siffrorna i sig är alarmerande, då Corona uppmärksammas första gången den 31a December 2019, och på drygt 9 veckor smittar över 100 000 människor worldwide. Det som är mest alarmerande är förstås den utbredda globala spridningen, som tydligt visar hur skört vårt resande är och hur stor påverkan det har på människan som grupp. Det finns gott om info online att ta del av för mer detaljer kring spridning och påverkan, men det är tydligt att det inte handlar om en mindre företeelse, utan en situation som dels är global och dels påverkar fler samhällsfunktioner än bara hälsosektorn. Informationsspridningen är så pass snabb idag att hela världen påverkas av stora nyheter likt denna. Ekonomin, produktionen och turism är bara ett fåtal branscher som får ta smällen av en situation likt denna, men det troliga är att hela samhällsstrukturer och primärt ekonomin som styr den globala samhällsstrukturen får utstå hårda test. 

 

Astrologer tittar på ett par viktiga datum i detta sammanhang: 

 

 • 31a December 2019 - första rapporteringar om ett virus från Wuhan, Kina. 
 • 7e Januari 2020 - Kina bekräftar att det rör sig om ett nytt virus, tidigare okänt. 
 • 13e Januari 2020 - första bekräftade fallet utanför Kina.
 • 20e Januari 2020 - en mängd andra länder bekräftar nya fall. 
 • 30e Januari 2020 - WHO utlyser "global emergency" i samband med Corona-viruset.
 • 14e Februari 2020 - första bekräftade dödsfallet i Europa.
 • 21a Februari 2020 - Italien rapporterar sina första fall, som kommer att stiga till 10 000 inom två veckor.

 

Vi ska titta lite närmre astrologiskt på ovan datum, men först vill jag ge lite astrologiskt sammanhang när det kommer till den här typen av virus. Som ni vet, så styrs ALLT på Jorden av en viss typ av energi och fysisk sammansättning. Allt som existerar på Jorden finner sin representation i planeter och stjärnor som omger vår planet via deras fysiska sammansättning.

 

Coronaviruset utspelar sig som en infektion där viruset angriper lungorna och bosätter sig där, vilket för cirka 10% av drabbade leder till antigen komplikationer eller döden. Primära symtom är hög feber och problem med luft-vägarna samt hosta. Viruset blir i sin tur angripet av kroppens immunförsvar som resulterar i hög feber och en inre kamp mellan viruset och kroppens försvar. Här ser man flera planeter och energier som spelar in och representerar denna kamp. Kardinala tecken (Stenbocken, Kräftan, Vågen och Väduren) styr akuta infektioner och inflammationer i kroppen, med bl.a. hög feber som följd, tillika planeten Mars som styr samma saker. Den röda ilskna planeten. Luftvägarna, andning, luft och lungor styrs av Merkurius och Tvillingarnas tecken (samt 3e huset). Kräftans tecken (och därmed Månen) har en stark faktor här eftersom tecknet och planeten bl.a styr vätskor i kroppen, specifikt kroppens förmåga att göra sig av med slem och vätska som inte ska vara i kroppen. Planeten Mars är kopplad till feber, eld och värme överlag. Virus och parasiter är generellt sett styrda av Mån-Noderna och deras aspektering till himlakroppar. Det är då väldigt tydligt att viruset skulle bryta ut den 31a December, då vi hade en historisk Merkurius, Solen, Södra Noden och Jupiter konjunktion i Stenbocken + Saturnus/Pluto i Stenbocken (rekord med 5 himlakroppar i Stenbocken), samt Norra Mån-Noden i Kräftan, och Mars i ett eld-tecken.

 

Men, vilka transiter styr då Coronaviruset och dess spridning? Är det Saturnus/Pluto som alla säger? Det är inte särskilt överraskande att Corona dyker upp under Nyårsnatten, även om ingen visste om det då.

 

Så här skrev jag strax efter nyår

 

"Inget speciellt hände i världen på Nyårsafton, och många som varit rädda för Saturnus/Pluto konjunktionen som är som mäktigast nu och hela året ut, kanske blir lite fundersamma över varför inget händer. 

 

Vi måste komma ihåg att vi har att göra med två långsamma yttre planeter som är i ett planerande och avvaktande jord-tecken (Stenbocken), så att bryta ner de strukturer som har varit fram till nu blir till en långsam process som har tagit sin start nu och kommer hålla på året ut, med flera retrograder av Saturnus och Pluto. Så vi har en lång väg att vandra i både individuell och samhälls-strukturell förvandling."

 

Saturnus och Pluto har utan tvekan ett finger med i spelet när det kommer till att utsätta diverse samhällsstrukturer för en enorm press, för att se vad som håller och inte håller, PÅ RIKTIGT. Detta tryck ser vi ett gott bevis på nu, när både vården, ekonomin och bl.a. turismen får stå under skarp granskning när force major är ett faktum. Har vi levt i en naiv bild kring hur pass fungerande vården och samhället är? Har vi levt i en villfarelse att vårt resande inte har någon större effekt på omgivningen? Har vi trott att vi är oövervinnliga i västvärlden, när vår ekonomi är stark och vi lever i bekvämlighet? Har vi levt i en falsk trygghet, invaggade i den av makthavare och politiker? 

 

Coronaviruset är väldigt tydligt en av Plutos nödvändiga läxor, som visar oss vad som fungerar i grunden och inte. Lögner och uppblåsta löften rullar inte med Pluto. Kina är världens starkaste ekonomi, och Plutos transit synar den i sömmarna. So far, so good. Men Sverige då? Det finns inget annat än ren sanning när Pluto är i farten, det går inte att ljuga och slänga fram fina siffror och hopp till honom. Pluto bryr sig inte om något förutom en fungerande struktur som uppehåller livets essäns i dess bästa och renaste form. Pluto kräver förändring tills existensen är så autentisk som den kan bli i förhållande till sin egen mening. Pluto VILL att saker och ting ska fungera enligt sin sanna mening, inga lögner och dimridåer. Pluto är inte Neptunus. Det som är löst sytt i sömmarna kommer att raseras under Plutos transiter, och det ser vi tydligt på de svajjande strukturer som ekonomin och samhällen får ta emot efter att bara drygt 100k människor insjuknar och paniken stiger på alla håll i världen. Är informationssamhället med global spridning av allas åsikter rätt väg att gå? Är det mänsklighetens sanna utveckling? Det kommer Pluto att berätta kommande 2-3 åren. 

 

Pluto och Saturnus möttes i en exakt konjunktion den 13e Januari 2020, vilket är dagen då första fallen rapporteras utanför Kina, och viruset blir en global angelägenhet. Flygindustrin och turismen börjar granskas av hela världen. Hur mycket flyger vi egentligen och vilken säkerhet kan erbjudas för globala resenärer? Hur påverkas världens samhällsstrukturer av vårt intensiva resande? Hur snabbt kan ett virus spridas 2020 när vi flyger kors och tvärs över Jorden? Vad händer om man stänger ner enorma flygplatser i Asien och begränsar in och utresa till länder? Svaren på dessa frågor börjar vi märka runt den 20e Januari, och nu finns det ingen återvändo från den avgörande konjunktionen mellan Saturnus/Pluto. Hela världen får ta del av en historisk karantän som begränsar rörligheten under den största reseperioden i Asien. Men är den så begränsande som Kina vill ge sken av? Inga andra länder stänger ner flygplatser förutom utvalda delar av Kina och ett fåtal länder i Oceanien. Den största strukturen, ekonomin, får ännu inte ruckas på. 

 

Den stora astrologiska frågan är, är det Saturnus/Pluto konjunktionen som styr Coronavirusets utveckling eller inte? Tittar man på de viktigaste datumen nämna ovan, så är det inte specifikt den transiten som styr Corona, utan Corona-viruset är bara en av många prövningar som Saturnus/Pluto kommer ställa mänskligheten inför kommande åren. 

 

När vi tittar på horoskopet för 31a Dec 2019, då Corona uppdagas, så ser vi en exakt och högst karmisk konjunktion mellan Solen, Jupiter och Södra Noden i Stenbockens tecken, där också Saturnus/Pluto håller till. Individen (Solen) och samhället (Jupiter) är inte klara med något från sitt förflutna (Södra Noden).

 

Det är ingen slump att man liknar Coronaviruset vid Spanska influensan. Dels för att båda är ett influensa-virus, och dels för att vi är med om något som mänskligheten redan varit med om (Södra Noden), och uppenbart hanterat ytterst dåligt (för den som är intresserad finns denna bra dokumentär om Spanish Flu). Makthavare och politiker prioriterade att se bra ut i WW1 framför människors säkerhet, och det slaget mot mänskligheten var förödande, där 30% av jordens befolkning blev smittade av enkom influensan och 5% av jordens befolkning dog. I dagens mått mätt skulle det innebära att 78 miljoner människor dör.

 

Vi lärde oss uppenbarligen inte läxan, och Södra Noden tar alltid med sig återkommande situationer, om den förra läxan inte är bearbetad och klar. Den här vändan finns tydliga kopplingar till börsen och världsekonomin, där varje land har sina egna intressen att följa. Bör tilläggas att Saturnus och Pluto befann sig i konjunktion med varandra i Kräftans tecken (opposition till Stenbocken där de är idag) år 1914, bara ett par år innan influensan bröt ut. Det är dock Jupiters inblandning i det hela som är intressant i Covid-19, inte minst för att Jupiter stod i konjunktion med Pluto när Spanska influensan bröt ut, precis som den gör nu när Corona bryter ut. Jupiter är inte bara lycka och guld och gröna skogar, utan han är gränslös och sprider saker vitt och brett, oavsett vad han berör. Jupiters transiter kan bl.a. innebära okontrollerad cellbildning, aka cancer, likväl spridning av bakterier, virus, etc. Jupiter expanderar ALLT han berör, även Plutos dödliga teman. Mån-Noderna styr som bekant virus, och deras placering i kardinala tecken (Kräftan och Stenbocken i detta fall) visar på en konkret och explosiv utveckling av viruset. Viktigt att notera att Mån-Noderna befann sig i Skytten/Tvillingarna när Spanska influensan bröt ut 1918, och det är dit Mån-Noderna är på väg nu (from Juni 2020). Därtill hade vi en stark Mars i Skorpionens tecken under Nyårsnatten 2019 som visar på kroniska och långdragna tillstånd. Det är med andra ord inte troligt att Covid-19 skulle passera obemärkt förbi eller dö ut snabbt, utan att påverka mänskligheten särskilt mycket. 

 

Södra Noden och Jupiter är enligt min bedömning, ihop med Mars, styrande planeter av viruset. Det visar sig tydligt när vi ser att Jupiter är konjunktion Södra Noden fram till 14e Januari 2020, och att Mars är i Jupiters hemmatecken Skytten, fram till 14e Februari. Den 21a Februari exploderar Italien med en mängd bekräftade fall och den dagen är Mars i konjunktion med Södra Noden i Stenbocken, och Månen är konjunktion Jupiter i Stenbocken. En avgörande vändning i Corona-historian.

 

Idag den 10e Mars, är 112 länder drabbade i hela världen. Kina, Iran, Italien och Sydkorea toppar listan med totalt 100k fall. Jupiter är på ingång mot en konjunktion med Saturnus/Pluto, som kommer att vara exakt den 20e Mars, då också Mars hinner ikapp gänget. Det finns med andra ord ingen anledning att tro att spridningen kommer att stanna av, utan kommer att fortsätta växa exceptionellt fram till mitten av Maj 2020 då Jupiter påbörjar sina retrograda fas. Jupiter kommer att ställa i konjunktion med Pluto innan han vänder retrograd, vilket tyder på att dödsfallen kommer att öka fram till mitten på Maj 2020. Under Jupiters retrograda period kan vi gott tänka oss att fallen kommer att avstanna worldwide, och samhällen kommer behöva mobilisera sig för att förstå vad som har gjorts fel i hanteringen av Corona fram till då. Resandet (som styrs av Jupiter) är en starkt bidragande faktor till att viruset sprids, och det är viktigt att makthavare inser det och sätter upp riktlinjer kring resande. 

 

I början på Juni 2020 ser vi också Södra Noden lämna Stenbocken och backa in i Skyttens tecken, som styrs av Jupiter, medan Norra Noden är i Tvillingarna. Dessa två teckens rörlighet och snabbhet är inte optimala för virusspridningen, och jag skulle tro att spridningen kommer att se ut att stanna av officiellt, men kommer i själva verket vara utanför samhällets och strukturens kontroll vid det laget.

 

Jupiter är retrograd mellan Maj och Oktober 2020, samtidigt som Mars äntrar sin långa period i Väduren from Juni 2020. Det troliga är att vi TROR att det är lugnt, men Mars i Väduren är aggressiv och hetlevrad, så infektionerna kommer inte att avstanna i den faktiska verkligheten. En annan oroande faktor är att Jupiter vänder stationär i 19e graden av Stenbockens tecken, där den möttes med Månen och Mars/Södra Noden den 21a Februari 2020, när Italien började falla under trycket av Corona-viruset. Man kan gott anta att spridningen kommer att återuppta sin styrka och intensitet from Oktober 2020. Vi ser en avgörande konjunktion mellan Jupiter/Saturnus i Vattumannen samt Södra Noden/Solen/Merkurius den 20e December 2020. Här finns en chans att vända trenden OM makthavare och samhällen tar sitt förnuft till fånga och börjar arbeta för INDIVIDENS bästa (Vattumannen) istället för att uppehålla sina strukturer och en falsk bild av att ekonomin är viktigare. Början på 2021 fortsätter med flera konjunktioner mellan Jupiter och andra planeter, vilket indikerar att viruset kommer att fortsätta härja. 

 

Det finns med andra ord inga astrologiska indikationer på att Corona skulle vara en fluga som sakta försvinner ur vårt medvetande och vår verklighet inom ett par mån, utan viruset är ett nödvändigt test för att testa de strukturer vi byggt upp sedan 1914, då Saturnus och Pluto sist möttes mitt emot Stenbockens tecken, i Kräftan. Tog världen hand om människorna då? Nej. Lärdes läxan? Troligtvis inte. Det positiva är att vi numer har en global informationsspridning, något som inte fanns under 1918-1920, vilket bidrar till att enskilda individer kan påverka stora massor till det bättre (Vattumannen).

 

Jupiter kommer lämna Vattumannens tecken samtidigt som Södra Noden lämnar Jupiters styrande tecken, Skytten, den sista December 2021, samtidigt som Merkurius och Venus är i konjunktion med Pluto i 25e graden av Stenbocken. Ett sista test för att se om människan, även den på toppen, ser till mänsklighetens och individens bästa, eller fortsätter uppehålla sin makt och pengar-struktur för att gynna sig själva. 

 

Vi står inför en avgörande period i mänsklighetens historia, och det gör mänskligheten alltid när yttre planeter möter varandra via konjunktion. Om vi alla drar vårt strå till stacken genom att TA ANSVAR för oss själva och människor omkring oss under denna period, så kommer vi kunna segla ur det här utan några större förluster. Egoistiska beslut är INTE rätt under denna period. Vattumannen behöver se till andras bästa, gruppens bästa, snarare än sina egoistiska drivkrafter (Lejonet). Och med planeter i Vattumannen inom kort, har vi möjlighet att påverka varandra, genom våra egna personliga beslut.

 

Enligt min mening, vore det naivt att tro att alla människor på Jorden är så förståndiga, och mänskligheten tenderar att återupprepa samma läxor fram till att dessa är lärda och integrerade. Det som inte fungerar i samhället kommer att falla fram till 2022, och det är vår lott att ta ansvar för de misstag som tidigare generationer gjorde. 

 

Allt väl, Alex. 

5 Comments

GOTT NYTT 2020: hur påverkas du?

Och så var vi plötsligt på andra sidan. Det omtalade decennium-skiftet, på alla sätt och vis, har nu trätt i kraft och jag kan bara föreställa mig hur många galna nyårsnätter och historier alla varit med om och har att berätta. Inget speciellt hände i världen på Nyårsafton, och många som varit rädda för Saturnus/Pluto konjunktionen som är som mäktigast nu och hela året ut, kanske blir lite fundersamma över varför inget händer. 

 

Vi måste komma ihåg att vi har att göra med två långsamma yttre planeter som är i ett planerande och avvaktande jord-tecken (Stenbocken), så att bryta ner de strukturer som har varit fram till nu blir till en långsam process som har tagit sin start nu och kommer hålla på året ut, med flera retrograder av Saturnus och Pluto. Så vi har en lång väg att vandra i både individuell och samhälls-strukturell förvandling. 

 

Men den förvandlingen börjar hos varje individ, idag den 2a Januari, då Solen i Stenbocken är i konjunktion Södra Noden i Stenbocken och kickar därmed igång den individuella karman i var och en av oss, oavsett vad som sker på det yttre, globala planet. Var och en av oss har en individuell karma att lösa, beroende på var Stenbockens tecken är i just din Natal Chart (kolla upp den på astro.com).

 

Merkurius är också i nära konjunktion med både Solen och Södra Noden i Stenbocken, så nog har det inte gått miste någon av oss vilken sorts gammal karma det är som ska bort. Det är svår att bortse från helt enkelt. Insikterna är så tunga som de bara kan bli, och balansen mellan ens förflutna och ens framtid är som ett skuggland som upplevs högst fysiskt och i total realitet just nu, på ett fullt medvetet plan för oss alla.

 

Stenbocken har inga hemligheter att dölja, och snart är det dags att börja agera på ens konkreta insikter, då Mars bryter upp med Skorpionens hemlighetsfulla och mörka energi, och träder in på Jupiters hemmaplan, dvs Skyttens tecken, from imorgon den 3e Jan.

 

Nu kan du påbörja den långdragna process som var och en av oss behöver genomgå i och med Saturnus/Pluto konjunktionen i Stenbocken under 2020. Bryta ned strukturer i livet som inte funkar eller bygga på det som funkar bra och är rätt för dig. 

 

För att ta ner det på individ-nivå (trots att det kommer ske många olika "nedbryt" av diverse strukturer i världen till följd av denna konjunktion), vill jag ge er möjlighet att utvärdera placeringen av Saturnus/Pluto i just ditt horoskop och se vilket område i livet som kräver din absoluta uppmärksamhet under 2020.

 

Om du inte vet var någonstans i din chart du hittar 23-29e graden av Stenbockens tecken så gå in på astro.com och leta upp denna del av Zodiaken, samt titta på i vilket hus-nummer Stenbockens sista grader hamnar i. Det är där ditt arbete kommer ligga under 2020, speciellt OM du har planeter som är aspekterade av Saturnus/Pluto konjunktionen, dvs, om du har planeter i sista graderna av Stenbocken, Oxen, Jungfrun, Väduren, Vågen, Kräftan, Fiskarna, Skorpionen eller Tvillingarna. Generellt sett är det ingen som kommer undan denna konjunktion, och den påverkar alla stjärntecken via någon aspekt, men endast dina planeter om dessa är 23-29e graden av något tecken, dvs i sista dekaden av en stjärnkonstellation.

 

Via hus-placering påverkar denna transit oss alla och här kommer en kort guide kring vilket område som påverkas i ditt liv, utifrån vilket hus du har Stenbockens sista grader i. Jag utgår från hus-systemet Placidus och råder dig att göra likaså när du ställer din chart på till exempel astro.com.

 

Saturnus/Pluto konjunktion på Ascendenten eller i första huset:

 

Den här transiten är en början på en helt ny cykel i livet för dig och blir väldigt personlig och troligtvis ganska ego-centrerad, då det här är DIN början på en ny fas i livet. Transiten kretsar kring att förändra och bygga upp nya strukturer kring dels ditt utseende, men också det intrycket du gör på andra människor, och din relationer till andra människor, du kommer att förändras helt, både på det yttre och inre planet. Det är en nystart utan dess like att haka tag i. Den du har varit och det spontana intrycket du gjort på andra tidigare i livet genom din Ascendent och det som alla ser i första hand, kommer genomgå en nedbrytning och om-formatering till något helt nytt. Du kan påbörja ett helt nytt liv om du önskar. Om du är nöjd med hur du ser ut rent fysiskt, hur stark du är fysiskt och vilket intryck du gör på andra med ditt sätt att vara på, så kan du stärka dig själv under den här långa transiten, men det är trots allt en nystart kring hur du bemöter andra och varför andra bemöter dig på det sätt som de gör. Troligtvis går du igenom en förändring utseendemässigt under den här perioden, blir mer seriös i ditt sätt att bli uppfattad på av andra, likaså blir dina relationer starkt påverkade av din personliga transformation, den är väl-synlig för både dig och andra och nödvändig för att stärka och bygga upp dig själv under 2020. Det här är en nystart för dig, så ta vara på den med all kraft du har. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i andra huset:

 

Stenbockens kvalitéer styr ditt andra hus och i och med det styr din syn på värdet av dina materiella tillgångar och basala behov. I detta hus behöver transformation rakt av handla om hur du tillfredställer dina grundbehov genom (tyvärr) pengar och tillgångar av olika slag. Dina inkomstkällor är under granskning och det är definitivt en bra idé att se över sina inkomster och utgifter, samt ägandeskap av olika saker. Vad har du och vad är det värt? Har du nog med tillgångar för att kunna leva tryggt? Kan du ta ansvar för ditt eget leverne? Hur ser du till att säkra din materiella trygghet och därmed dina basala behov så som mat på bordet, tak över huvudet och tillgångar överlag. Din strukturella transformation kommer handla om inkomst och din förmåga att säkra din materiella överlevnad kort och gott. Det är ganska basic, du behöver ta ansvar för din överlevnad, om du är i vuxen ålder. Var uppmärksam på dina inkomstkällor och var inte frikostig med pengar, tvärtom var förberedd på att behöva spara och hitta nya sätt att tjäna pengar på, för dessa kommer komma din väg. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i tredje huset:

 

Din närmsta sociala krets och förmåga att kommunicera dig själv till din omgivning står under tryck och transformation. Här behöver vissa ytliga relationer falla bort, och många nära relationer i din närmsta sociala krets utvärderas, för att du ska se vilket värde som finns i din sociala omgivning och hur den och människor som finns i den påverkar eller hämmar din egen utveckling, likaså vilken sorts utbildning/kunskap du behöver för att bygga upp dig själv. Under denna transit kan du ha svårt att förklara i ord för andra varför du behöver avsluta vissa relationer och dra dig undan och förändra din närmsta omgivning, och ta in ny sorts kunskap. De relationer som inte fungerat till 100% eller skavt i er interaktion kommer att behöva avslutas eller om-formateras, bli mer genuina och ärliga. Det kan handla om allt från relationen till dina syskon, kusiner, grannar och överlag ditt sätt att knyta sociala band med din omgivning på. Du kommer att behöva bli mer seriös kring vilka människor du lägger tid på att kommunicera med, kontra inte, samt hur du kommunicerar med människor överlag, och vässa ditt sätt att kommunicera ditt jag på till din omgivning. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion på IC/fjärde huset:

 

Din familj, föräldrar eller äldre släktingar kommer behöva din tid och uppmärksamhet, likaså ditt hem och det du ser som din privata sfär och närmsta familj, oavsett blodsband eller ej. Ditt 2020 kommer handla om strukturella förändringar inom din familj och med starkt fokus på äldre släktingar som under det här året kan gå bort eller kräva mycket av din tid. Förändringar i hemmet och i familjen är något du behöver vara förberedd på och ta det med det allvar som det kommer att kräva av dig. Det kan handla om allt från omfattande flyttar, arv, formellt engagemang kring allt som berör din familj eller dem som är äldre i din släkt, likaså en för dig personlig inre växt som kräver att du börjar ta ansvar för din plats inom din familj och agera som en vuxen person gentemot din familj och det som utgör din släkt. Överlag är det här en period för dig att ta ditt ansvar för din familj och släkt. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i femte huset:

 

Här handlar det om ditt kreativa uttryck och förmågan till att "ha roligt" men också njuta av till exempel föräldraskap eller det som utgör din fritid. Saturnus och Pluto kommer att trycka på ett generellt ansvar kring din fritid och det du ser som njutningar, samt hur du fördelar din tid mellan ansvarstagande och planering, och dina tidigare beteenden kring att "leva för dagen", och insikten att det inte går att göra det på lång sikt utan en plan. Vi är alla unga en gång i tiden och ofta lever för dagen, men vi alla behöver en struktur kring ens framtid. Planering. Spontana uttryck av kreativitet, njutningar och "det roliga" behöver tas på allvar och ha någon form av struktur och plan om din kreativitet och "leva för dagen" tid ska klara sig på lång sikt. Är du en person som lever för det kreativa och spontana, så kommer du behöver strukturera om din fritid till något som fungerar i verkligheten, och inte bara i fantasin, och det kommer kräva hårt arbete att var kreativ under denna transit, samtidigt som din kreativitet faktiskt kan få sen dagens ljus och bli uppmärksammad under denna period. Om du är äldre så kanske är det dina barn flyttar hemifrån, och du kommer behöva lägga tid på det, likaså kanske är det dags för barnbarn om du är i det stadiet i livet. Oavsett är det din fritid och dina nöjen som står under fokus och omstrukturering under 2020, och att "leva för dagen" är inte längre nog för att du ska klara dig på lång sikt. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i sjätte huset:

 

Här behöver du ha full fokus på din vardag, dina rutiner och din hälsa. Saturnus/Pluto kommer uppmärksamma alla misstag och snedsteg när det kommer till dina rutiner och hur du strukturerat din vardag fram tills nu. Det gäller både ditt arbete, din vanor och dina beteenden till vardags. Är det några beteenden som skadar dig och stjälper dig, så kommer du behöver förändra dessa till något som istället bygger upp dig. Denna transit kommer visa dig både på hur enkelt det är att vara destruktiv i sina vanor, likväl ha vanor som bygger upp dig inifrån och ut. Du har möjlighet att bli den bästa du kan vara när Saturnus/Pluto går igenom ditt 6e hus, likaså kan du tydligt se vilka vanemönster som inte längre fungerar för att du ska må bra och fungera i din vardag, och dessa behöva du göra dig av med under 2020.

 

Saturnus/Pluto konjunktion på DC/sjunde huset:

 

Här behöver relationer i ditt liv tas på stort allvar och genomgå en rejäl granskning. Är du i rätt relation så är det hög tid att bli mer seriös och formell kring den. Är du i fel relation så kommer dessa yttre planeters tryck se till att du frigör dig från de relationsstrukturer som inte gynnar dig och din framtid. Både privata och professionella relationer, speciellt med auktoriteter (chefer till ex) kommer behöva utvärderas och förändras till en fungerande form. Kanske du själv kliver upp till en mer ansvarsfull roll i dina relationer, både på jobbet och privat. Allt "löst" och icke-fungerade i dina relationer kommer komma upp till ytan under 2020 och behöva falla bort, antigen genom din egen ansträngning eller yttre omständigheter som ser till att du tar dig själv på allvar i förhållande till andra och att de relationer du ingår i, är på lång sikt fungerande och gynnsamma för dig. Både giftermål och skilsmässor sker under denna transit, så blicka inåt och använd den objektiva rationalitet som Stenbocken erbjuder för att avgöra var du och "den andre" står och fungerar i ditt liv. Det är ingen idé att klamra sig fast i det förflutna som egentligen inte fungerar. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i åttonde huset:

 

Du behöver möta dina största rädslor face to face. Likväl alla beteenden som du upplever som tvångsmässiga i ditt liv behöver förändras och brytas ned till något nytt som fungerar för dig framåt. Oavsett vad det är som du fruktar personligen, kommer du behöva möta och förändra just under 2020. Skorpionens hus tvingar oss alltid att gräva på djupet, gräva i det som vi är mest rädda för att möta i verkligheten, och med Saturnus/Pluto här, så kommer du behöva möta dina rädslor i verkligheten, och inse att det går att förändra sina egna farhågor till något annat, och återuppstå från den man var till något nytt, eller fördjupa dig i den person du redan är. Hitta till din allra innersta kärna och förändra dig själv inifrån ut, om det är det som krävs för att du ska kunna leva och vara lycklig. Det här är en tung transit överlag och i 8e huset speciellt, då Pluto kräver någon form av personlig transformation och återfödelse i ett nytt format, oavsett var du står i livet. Möt dina rädslor med nykterhet och rak rygg, det är du som styr din framtid och ditt liv, låt dig inte kuvas av farhågor och subjektiva rädslor. Under 2020 behöver du möta den du är på riktigt, avskalad från allt som du trott gett dig trygghet tidigare. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i nionde huset:

 

Här är det dags att bygga något nytt, en ny tro och filosofi kring den du är och det liv du lever. Oavsett om du behöver flytta, utbilda dig eller hitta till en ny tro på livet, så är det nu du gör det. Leta efter ditt sätt att hitta tillbaka till en grund-tro på vem du är och den du vill vara. Din personliga väg och filosofi är under stor förändring och du kan leta efter och hitta svar överallt, bara du vågar expandera och leta efter dem. Stanna inte kvar i tryggheten av det gamla och ut-tjänade, för det är inte längre den du är. Du har nu möjlighet att helt bygga om ditt liv och din väg framåt, så ta tillfället i akt och se dig om i världen för att hitta din väg. Har du redan hittat rätt, så stabiliserar och fördjupar du din sanning, din personliga växt och tro. Är du stabil på den plats du är på i livet, och känner att den platsen är rätt, så har du extremt stora möjligheter att växa och fördjupa dig genom utbildning, nya erfarenheter och kunskap överlag. Sug åt dig allt du kan inom ditt område, och transformera och stabilisera dig inom din sanning och tro. Våga vara äventyrlig och föränderlig, för att på djupet hitta till din sanning.

 

Saturnus/Pluto konjunktion på MC/tionde huset:

 

Här är Saturnus hemma och uppmanar dig att ta ett steg till inom den professionella sektorn som du valt, den tron och sanningen du valt i 9e huset. Här är din transformation också väl-synlig för din omgivning, och antigen kliver du upp ett steg inom ditt yrke och den du valt att vara offentligt, eller så behöver du omstrukturera, planera om och hitta till den sanna vägen yrkesmässigt, detta kommer Pluto att kräva av dig. För lever och jobbar du för något som du inte tror på personligen och som inte utgör din inre sanning, så måste du hitta ett sätt att offentliggöra din sanning via din yrkes-persona och karriärsval. Är du på rätt spår yrkesmässigt och valt rätt område att bli expert på, så kommer du behöva lägga mycket tid på att bli ännu bättre på det du gör, och även skörda frukterna av det arbete du tidigare lagt ner för att nå där du är idag. Är du i valet och kvalet kring vad DU är, och ska bli expert inom, rådgöra andra inom, så är det dags att välja en konkret väg och följa den dedikerat under 2020. Bli den auktoritet du drömmer om, inom det område som lockar dig naturligt. Det finns inga genvägar eller undanflykter nu, gör din sociala röst hörd och bli en påverkande kraft genom konkreta beslut och åtaganden. Point of no return är 10e huset, så se till att stå på rätt väg som utgör din personliga sanning, och sprid din kunskap till andra. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i elfte huset:

 

Du har jobbat hårt i många år, både med dig själv, dina relationer, dina sociala nätverk, ditt arbete, vardag och insikter kring vem du är och vad din plats i samhället utgör. Det är dags att se dig om och se hur du påverkar andra samt hur andra påverkar dig. Vilka är dina vänner på riktigt? Vilka människor och grupper delar din tro och syn på livet? Hittar du dem på arbetsplatsen eller utanför? Hur går dina vänner och social tillhörighet ihop med ditt övriga liv? Har du någon social tillhörighet och människor att diskutera livet med, eller går du från arbetet till hemmet och sen tillbaka till jobbet? Vad får du ut av livet överlag är vad elfte huset transiten handlar om. Får du leva i din individuella frihet eller känner du dig låst av livet? Saturnus/Pluto i 11e huset kommer lyfta frågor kring din tillhörighet och din personliga frihet i den strukturen som du skapat hittills. Frågor kring din personliga frihet och förmågan att hitta till "din" plats i livet kommer att lyftas, och har du ingen sådan plats i livet än, så behöver du ge dig ut på jakt efter likasinnade individer som delar din tro på frihet och hur man spenderar sin tid och vad man får tillbaka från sin fritid. Känner du dig ensam, så sök dig till aktiviteter och grupper som delar dina intressen. Är du redan på rätt spår kring hur och med vilka du spenderar din fritid med, så kommer dessa relationer och utdelning från dina fritidsintressen att fördjupas och bli mer viktiga under 2020. Hitta din tillhörighet och dela den med andra är din resa det kommande året. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i tolfte huset:

 

Du är i slutet av en inre, lång, personlig resa, och allt som skett fram tills nu behöver utvärderas på djupet och integreras i ditt undermedvetna, för att du ska vara redo inför en ny cykel när Saturnus och Pluto rör sig vidare mot ditt första hus så småningom. Allas individuella resa är inte utan smärta, och det är vad 12e huset lyfter fram till verkligheten, alla dolda skelett i garderoben som du klivit över för att ta dig dit du är.  Tiden är ni inne att möta ditt förflutna fullt ut och djupdyka i de misstag du har gjort på resan hittills.

Allt detta, för att rena dig inför en ny cykel och en ny process. Saturnus/Pluto i 12e huset kan kännas riktigt smärtsamt för att det är en transit att reda ut allt som man förbisett eller försökt "gömma" inför sig själv på vägen hit. I 12e huset finns inte längre några gömmor, och allt flyter upp till ytan för att inse, bearbeta och integrera. Likt 4e och 8e huset är det här ett djupdyk i alla ens misstag och en acceptans och bearbetning av det som inte blivit som man tänkt sig, eller den smärtan man utsatt sig själv eller andra för på sin individuella resa. Ta dig tiden att besöka ditt undermedvetna och låt allting flöda ut och flöda fritt. Känner du dig på gränsen till galen eller har svårigheter att lösa dina inre problem själv, så ta hjälp av psykologer och kunniga människor som objektivt kan leda in dig på rätt spår. Det här är en tung och avslutande transit, som vill att du väver ihop allt som har varit fram tills nu, och gör dig redo att på alla plan påbörja en ny resa och en ny cykel i ditt liv. Ramla inte ihop, möt ditt förflutna med en stolt rygg, och vet med dig att du snart påbörjar en ny cykel i ditt liv. 

 

Med det sagt, oavsett var du har Saturnus/Pluto i din individuella resa, var redo att möta verkligheten och transformeras till din djupaste inre sanning som just du lever för. 

 

Dela gärna med dig utav din resa i kommentarerna och vet med dig att du har styrka att möta Saturnus och Pluto på ett sanningsenligt sätt och var redo för din personliga transformation.

 

Som alltid, all kärlek och lycka till, Alex.

0 Comments

Varför bloggar jag så sällan? (plus en samling av mina bästa astro-artiklar)

Nu är det dags att bli lite personlig hörni!

 

Alexandra Alvis Everyday Astrology var första namnet på bloggen när jag startade den i Augusti 2016. Idén kom till mig i form av en ren insikt från ovan, jag minns det ögonblicket exakt. Jag stod i en dörröppning i min andrahands-lägenhet i centrala Stockholm, jobbade heltid på kontor, var då 27 år gammal och var mer än redo att börja dela med mig av astrologin till världen, men jag visste inte hur jag skulle göra det. Jag hade då grottat ner mig i astrologin ordentligt i ca 10 år och VISSTE att det är vad jag kommer behöva jobba med under livets gång, hur tufft det än blir, för det är tydligen min karma (bland mycket annat) i detta liv. Det var dags att börja sprida budskapet, jag var redo.

 

MEN.

 

HUR? Min totala avsaknad av eld i horoskopet gjorde att jag stod handfallen inför att kliva ut i offentligheten med min kunskap. Hur bygger man hemsidor? Ingen aning. Hur når jag ut med den och skapar trafik? Jag har ingen marknadsförings-utbildning, jag har en kandidat i socialpsykologi.

HUR hörs och syns man genom internet-bruset? Ingen aning. Hur marknadsför man sig själv? Inte en aning. Hur får mitt viktiga budskap synlighet där ute i vida webben? Jag hade ingen som helst aning om jag ska vara ärlig.

 

Jag minns mycket väl ett ögonblick under våren 2016 då jag satt i min mammas kök ensam med min dator i knät och bråkade med Wordpress. Tårarna rann, jag försökte bygga en webb-sida utan någon som helst kunskap om det, jag kände ingen som kunde hjälpa mig och jag kände bara hopplöshet och förtvivlan inför det stora berget jag skulle bestiga.  

 

Den första beta-versionen som lanserades (hoppas den hemsidan inte ligger kvar ute :') var en töntig webbsida utan en blogg, bara kontaktuppgifter och beskrivning av mig. Jag tänkte att folk skulle komma rusandes, men utan SEO är man ingenting år 2016. Jag kom då på att jag SÅKLART skulle blogga om astrologi, det var precis rätt då. Jag har alltid gillat att skriva med min starka Merkurius, och det föll sig naturligt att fortsätta skriva (ni som följt mig länge vet ju hur långa och utförliga inlägg jag kan få till).

 

Initiala tanken var att skapa en astro-blogg som endast fokuserade på kärlek och relationer ur ett astro-perspektiv, synastrier, composites, vad passar med vad och inte, etc. Inte en helt främmande tanke för mig med Venus i Vågen. Relationer är väldigt centralt i mitt liv, likaså kärlek. Den är störst av allt utan tvekan. Men det blev snabbt en salig mix av en astro-skola och prognostisering. Jag vet ärligt talat inte varför jag uteslutande började skriva prognoser för kommande veckor, eftersom det är bokstavligen det mest tråkiga som finns i min mening när det kommer till astrologins mångfacetterade användningsområden. Men jag tänkte nog att det kanske var det som ni var intresserade av att läsa!

 

På stapplande steg inför 2-4 läsare (typ mina vänner och familj) började jag producera inlägg då i Aug 2016, som handlade om allt från hur man tolkar sin chart, till en mycket uppskattad Månen genom Zodiaken-serie. Den kämpade jag med länge ska ni veta, och den är väldigt informativ. Det finns extremt många guldkorn för er astro-intresserade i mitt arkiv. Jag har jobbat hårt med bloggen i tre år och har producerat enorma mängder artiklar och information om astrologi. Totalt har jag skrivit och publicerat 250 st, ofta lååååånga inlägg under dessa tre år, plus en hel video-serie som handlar om Yoga för varje tecken.

 

Så här i backspegeln, vill jag tillåta mig att få vara stolt över detta, trots mina nitiskt kritiska tre planeter i Jungfrun. Aldrig nöjd :) Tro mig, när jag läser era kommenterar om varför jag inte bloggat på länge, så får jag extremt dåligt samvete, det bara gnager i mig att jag inte tar "mitt ansvar". Typiskt jord-placeringar med andra ord. Därav detta inlägg.

 

Jag vill därmed bjuda er på ett härligt axplock av det bästa jag skrivit under dessa år:

Bemöter Astrologi-debatten på SVT.

Oppositionstecken.

Hur kompatibla är vi?

Solen/Månen i ditt horoskop och deras aspekter till varandra.

Hur tolkar jag mitt eget horoskop?

Din styrande planet i din chart.

Södra och Norra Noden och din karma.

Missbruk i födelsehoroskopet.

Asteroiderna Lilit och Selena.

Solen i ditt horoskopet: jaget och egot.

Månen och dess 30 dagars cykel.

Att vara född på fel plats.

Jupiter och dess påverkan. 

Skorpionens tecken.

Aspekter i din chart: konjunktioner, tritoner, kvadraturer, spxtiler, oppositioner.

Yoga-serie för varje tecken och asanas för just det tecknet.

Vad är och gör asteroiden Chiron? 

Mån-placering i alla tecken. 

Varför astrologi?

 

Jag rekommenderat varmt och mycket alla mina nya läsare att ta en titt på dessa inlägg, för ni kommer lära er mycket. Också för er som har hängt med från start, får ni gärna läsa om och komma ihåg. Vilka har gjort det förresten??? Kommentera gärna ni som hängt med bloggen från start.

 

Bloggen växte dock inte alls snabbt och var helt klart inte väl-synlig (eftersom jag inte på något sätt marknadsförde den, tills poletten föll ner och jag började pusha ut mina inlägg på Facebook). Detta tog mig till 400 läsare per dag, och jag var redan glad när det var 40 pers som läste mina inlägg. Så detta var stort! Men det stagnerade det också, och jag behövde få nya idéer kring hur jag skulle få snurr på det jag gör. Det är det viktigaste jag har nämligen, att upplysa världen om astrologi fick jag tidigt reda på var min karmiska uppgift i detta liv. Så jag har inget val tyvärr. :) 

 

Jag vill också säga att jag uppskattar ENORMT att var och en av er kommer tillbaka hit gång på gång, i hopp om att få läsa ett nytt inlägg, och blir lika besviken varje gång det är samma titel längst upp. Tro mig, jag känner till den frustrationen. Trots denna vetskap, kunde det gå månader mellan mina inlägg. Dels var jag genom min Saturnus-återkomst 2017-2019 och den tog väldigt hårt på mitt privatliv, vilket gjorde att det professionella blev åsidosatt. Sen upptäckte jag att det varken är effektivt eller hälsosamt att både skriva långa och utförliga inlägg på bloggen, samtidigt som jag konsulterar skriftligt med ca 30-40 skrivna sidor "för hand" (dvs ingen copy-paste) per vecka. Jag började få ont i handlederna av allt tangentbords-krigande, ont i ögonen av att stirra in i en datorskärm i timmar, och blev också tvungen att höja mina priser på konsultationerna, för det tog så enormt lång tid att skriva ihop dem. Och mina konsultationer (det vet ni som har beställt av mig), är ALLTID väl-gjorda å det yttersta, och man får alltid mer info än man betalat för :). Sent in på nätterna satt jag och skrev och skrev och skrev och skrev. 

 

Det ni kanske inte vet om mig, det är att jag har tre planeter i Jungfruns tecken: Solen, Mars och Merkurius. Jungfrun-arketypen är en majoritet av min identitet. Detta är som vanligt på gott och ont, men det onda är att jag är nitisk å det löjligaste i alla mina företaganden, det kan vara allt från typsnitt, innehåll, vilka ord som återupprepas i texten, oändliga korr-läsningar av samma tolkningar på 30-40 sidor. INGET FÅR BLI FEL.  Allt som produceras av Jungfruar måste vara perfektion, tyvärr fungerar arbetsmyror Jungfruar på det sättet. Tyvärr får vår egen del oftast, eftersom vi sliter oss själva för att tjäna andra. Så, det visade sig helt enkelt vara ohållbart, tog alldeles för lång tid att skapa och förmedla så mycket information, speciellt när det kommer till min passion, astrologin. Jag vill ju berätta ALLT för er, det ska ni veta. 

 

Det jag insåg mitt i all denna frustration över den arbetsbelastningen jag utsatt mig för och den modellen jag erbjudit, är att jag helt enkelt gömt mig bakom ord och text. Jag ville bara vara anonym, en kunnig astrolog. Jag vågade inte exponera mig öppet och personligt på nätet, för det känns inte naturligt för mig, och det känns ärligt talat skit läskigt VARENDA gång jag laddar upp en ny video till exempel (återigen avsaknad av eld i ens chart ger inte direkt något mod och våghalsighet). Jag ville inte synas, men det visade sig var fel väg att gå (viskade en röst från ovan).

 

Så, under 2019 har jag blivit tvingad till att övervinna mina personliga rädslor och undersöka andra sätt att göra min röst hörd på sociala medier och därmed kan ni numer hitta mig på nedan platser, där jag exponerar mig själv mer än nog (pweh). 

 

Min Facebook-page med alla uppdateringar, där man också enkelt kan kontakta mig.

 

Min Astrologi Akademi grupp, också på Facebook. Där är vi snart 400 härliga astro-intresserade medlemmar som diskuterar diverse astrologiska frågor på daglig basis, och där är jag väldigt involverad i majoriteten av diskussionerna.

 

På min Instagram har jag nu börjat med dagliga transiter och prognos-uppdateringar via mina stories, samt lägger upp en del intressant info i bild-format, så in dit, följ, titta, DM:a. Där får man också lättast kontakt med mig om man önskar.

 

På min Youtube-kanal kommer ni hitta intervjuer gjorda av mig, med andra proffs som jobbar med astrologi, healing, tror, kristaller, etc, samt mina egna educational videos om diverse. Allt handlar alltid om astrologi, förstås. 

 

Efter tre år av att försöka nå ut med mitt budskap genom en enda plattform, har jag förstått att jag inte bara kan gömma mig bakom ord och text, i full anonymitet. Det har inte funkat så bra som jag trodde (drömmen vore ju åtminstone 1000 personer som läste mina inlägg varje dag efter tre års ihärdigt skrivande). Därför har jag valt att exponera Alexandra Alvis Astrology på andra sätt, genom att samla grupper av astro-intresserade, genom min YouTube och Instagram. Det går helt enkelt snabbare att prata än att skriva, och jag kan leverera mer på det sättet. Däremot ska ni veta att den redigering jag gör med mina videos på YT är brutalt nitiska, där får jag släppa kontrollen lite. :)

 

Denna nya strategi har också lett in mig på ett nytt spår att leverera individuella tolkningar och konsultationer som ni beställer av mig. ALLA mina konsultationer kommer nu att bestå av ca 10-12 sidor text med det ALLRA viktigaste i tolkningen som du bara måste ha i skrift, och resten är en sit-down på telefon eller face-to-face, ca en timme (ofta något längre en så, en gång satt jag med en av mina kunder i tre timmar, men det fasta priset är fast) med mig personligen där vi pratar om allt som rör din chart, prognos eller fråga. Dessa samtal brukar vara bra att spela in på sin telefon.

 

Efter många utförda konsultationer åt er som har beställt dessa av mig (och ni är snart 100 personer!), har jag också upptäckt att det personliga samtalet med en astrolog är SÅ mycket mer givande, mycket mer givande än när en astrolog sammanställer en "blind" tolkning av din chart, utan någon som helst inblick i personens liv som äger horoskopet.

 

Priserna för mina konsultationer ser där med ut nu som följande (en härlig sänkning i pris och den beror verkligen inte på avsaknad av efterfrågan, jag drunkar i arbete):

 • Tolkning av födelsehoroskop: 1000 kr
 • Årsprognos, månad för månad: 2000 kr
 • Synastri (hur väl passar vi ihop): 600 kr
 • "En fråga konsultation", kan gäller någon specifik del av din chart eller en fråga du har om något astro-relaterat kopplat till dig personligen: 400 kr 
 • Ge bort ett födelsehoroskop i present: 1000 kr

 

Jag förstår mycket väl frustrationen hos er som bara har läst min blogg och får ett långt inlägg varann månad. Tyvärr kommer det inte att bli mycket bättre än så, eftersom jag helt enkelt inte hinner att hantera alla kanaler samtidigt. MEN, det trevliga med min Tvilling-Måne, det är att det mycket sällan kommer upp samma information i alla mina kanaler, utan det blir olika frågeställningar, prognoser och info, allt lite överallt, precis så all over the place som en Tvilling-Måne brukar vara :)

 

Så summa-summarum, om du vill fortsätta följa mitt arbete (och den kommer jag inte att sluta med någonsin), så följ mig gärna på mina andra kanaler som uppdateras mer frekvent, och jag kan inte tala mig varm nog om just Astrologi Akademin på Facebook, där många är aktiva och ställer intressanta frågor, som jag får nöjet att besvara och diskutera.

 

Bloggen kommer inte att läggas ner, någonsin. Den var startskottet för det som är min mission i livet och den kommer leva vidare i liknande format, med liknande uppdateringar eller andra tankar som besöker mig då och då som jag vill skriva mer utförligt om.

 

Så, kika gärna in här då och då, men mest hittar ni mig på alla anda länkar ovan. 

 

Hoppas vi ses där!

 

Trevlig Söndag och all kärlek till er, Alex.

6 Comments

Fullmåne Skorpionen/Oxen - vad betyder den?

FULLMÅNE IDAG OXEN/SKORPIONEN!

 

Sker i 7 graden av Oxen/Skorpionen, mest påverkas ni som har planeter mellan 5-15e graden av Oxen, Skorpionen, Vattumannen, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Stenbocken, Fiskarna.

 

 

Dagens så kallade super Fullmåne i Skorpionen/Oxen! Varför SUPER-Fullmåne då kan man fråga sig?

 

JO, för att Solen är konjunktion Uranus i Oxen (plötsliga insikter/förändring i ens materiella verklighet), opposition Månen i Skorpionen (våra djupaste rädslor/känslor kring vår materiella verklighet kommer upp till medveten yta). SAMTIDIGT är Solen/Månen kvadratur Saturnus i Vattumannen (vårt jag och våra känslor är i konflikt med den materiella strukturen vi har byggt upp och de resultat vi har uppnått hittills i livet), slutligen är Fullmånen i trigon Mars som precis klivit över till 1a graden Kräftan (hur skall jag agera på allt detta missnöje, insikt och eventuell konflikt kring min materiella verklighet och det jag värderar som viktigt). Och emotionella konflikter, det blir det i mängder nu med Mars i Kräftan.

 

Så många aspekter till en Fullmåne, i synnerhet alltid när konjunktioner mellan yttre planeter och Nymånar/Fullmånar sker, ger alltid en extra vikt, tyngd, dynamik och händelser och upplevelser kopplade till Fullmånens/Nymånens tecken, på en större och mer avgörande skala i ens liv. Med yttre planeter är det dessutom ofta yttre händelser som triggar igång Fullmånens inre processer. Speciellt med Uranus/Saturnus kvadraturen som leder hela 2021, finns beskrivet i detalj i ett annat inlägg längre ner.

 

Denna vecka är det alltså Skorpionens och Oxens, 2a och 8e husets, Venus och Plutos arketyp och teman, funktioner i livet, som står under opposition, konflikt, motstridighet, men en vilja att sammanföras, lösas och sammansmältas till någon form av fungerande helhet i ditt liv. Det kommer ske via plötsliga medvetna insikter och känslor. Det handlar om dina värderingar i livet, mot saker, människor och dig själv, dina relationer, tillgångar, resurser och nöjen (Venus/Oxen/2a huset). Det handlar om dina vilka förändringar du BORDE eller BÖR göra, något som ofta skaver tydligt vid Fullmånar. Det handlar om dina djupaste rädslor och känslor kring dessa frågor (Skorpionen/Månen). Det handlar samtidigt om konkret förändring av hur ditt liv ser ut på ett fysist plan (Saturnus) och hur du agerar på det och i vilken affekt (Mars i Kräftan).

 

Vilka områden påverkas i ditt liv?? Leta upp Oxens och Skorpionen tecken i ditt horoskop och titta på vilka hus berörs, samt vilka planeter som finns i dessa tecken, likväl i Vattumannen/Kräftan som både aspekteras av Fullmånen som har oss i sitt grepp under denna vecka. Men en generell regel är att ALLAS Venus/Plutos teman i livet står under konflikt och uppgörelse.

 

Skorpionens energi är ju intensiv i sig, och triggas här av att Mars i Kräftan ger eld till våra känslor, där Mars blir mycket emotionellt påstridig, viljekraftig och aggressiv i Kräftans tecken. Du kommer att agera i affekt i veckan och det är viktigt att vara medveten om vilka förändring (Uranus), du i affekt agerar på och vilka konsekvenser i ditt liv det kan leda till på fullt allvar och lång sikt (Saturnus). Det är en mycket tunn linje vi balanserar på här, att lyckas inte bara emotionellt, men även rationellt bedöma vad som är rätt sorts förändring på lång sikt och vad som inte är det, utan bara sker i plötslig affekt. Speciellt kopplat till relationer, pengar, och hur vi spenderar vår fritid och tid (Venus).

 

Det här är dynamit som kommer att explodera rakt i ditt ansikte på olika sätt, och endast efter att de emotionella vattnen har lagt sig, kommer du notera om det var rätt agerat eller ej. Och emotionella vatten simmar vi i rätt rejält nu med alla tre vatten-tecken aktiverade till fullo.

Uranus som står för förändring och frihet, bär sina konsekvenser (Saturnus). Ensamhet är samtidigt frihet och som det är isolation. Relationer är trygghet men samtidigt regler och begränsningar. Alla förändringar (Uranus) bär sina konsekvenser (Saturnus), och det är denna dynamiken som emotionellt driver oss just nu, vilket har sina för och nackdelar såklart.

 

Nackdelen är uppenbar, och det är att vi agerar på känslor, och dessa är ju flyktiga. Fördelen är uppenbar också, starka känslor är en viktig indikation på något, och att agera på det och förändra det, är väl då bra?

 

Månen i Skorpionen och Mars i Kräftan (dina starka känslor att vilja agera på något), är en reflektion av som händer i Oxens tecken i ditt horoskop, i Venus-teman i ditt liv. Det handlar om dina värderingar och om du lever upp till dessa kort och gott. Du behöver under Fullmånen omvärdera det du värderar idag i ditt liv, dina egna beteenden och handlingar, människor du omger dig med, saker du har eller inte har, dina mål, drivkrafter och behov. Är allt på det sätt som du värderar är rätt och viktigt för dig? Vad behöver få dö och ge plats åt något nytt att transformeras till? (Skorpionen). Vad är av det du tyckte var viktigt att lägga din tid, pengar och investering på förut, behöver nu förändras eller struktureras om?

Status Quo är alltid en långsam död, för att allt som existerar är per fysisk lag i ständig rörelse och reformation, så bör även du och ditt liv vara, dina relationer, värderingar, åsikter och allt annat. Detta är något Oxar och andra fasta tecken ofta stretar emot, och denna motstridighet och förmågan att känna, inse och förstå denna motstridighet till förändring, ser vi tydligt spelas ut i under denna Fullmåne.

Död av det gamla, transformation, frihet från det du inte längre värderar, emotionell och materiell omvärdering, det är vad denna Fullmåne handlar om, och Mars i Kräftan hjälper oss att agera på dem förändringar vi inser vi behöver kring dessa saker. Emotionellt och explosivt absolut, men icke-desto mindre väl-behövligt, även om det är emotionellt tungt.

 

Avslutar med dessa viktiga påminnelser

 • What’s no longer in use needs to be repurposed, recycled, or disposed of.
 • Nothing can exist in a vacuum. Nothing lasts forever.
 • As much as we want to freeze the status quo, it defies the laws of nature.
 • The only constant is change.
 • The Full Moon in Scorpio is a great opportunity to ask yourself
 • What do I cling to?
 • What freedom can I find by letting go of what is mine?
 • Where am I stuck?
 • What can I repurpose so I can move forward?
 • Who am I no longer willing to be?
 • Who am I becoming?

 

Så mina vänner, har du ställt dig dessa frågor, och framför allt, har du hittat svaren? Lita på dina känslor, skriv ner och integrera svaren medvetet, så kommer förändringen ske naturligt och autentiskt.

 

Glad Fullmåne! All kärlek till er, Alex.

0 Comments

Nymåne i Väduren. Venus kvadratur Pluto. Chiron konjunktion Merkurius. FIRE!

Nymånen i Väduren idag den 11/4 2021 är ingen simpel Nymåne inte! Passion är ledordet!

 

Första Nymånen på det nya året är alltid en eldig, aktiv, nödvändig rivstart. En skarp nytändning i livet som tar dig till en ny nivå, ny aktivitet, ny fas, ny inställning, nästa steg i resan.

 

Men Nymånen i Väduren 2021 är spektakulärt påträngande vad gäller att börja om och låta sig transformeras kring mycket personliga teman i våra liv. Nämligen våra passioner! Uppmaningen till att det är dags att göra annorlunda nu är mycket påstridig, det är Väduren som ger oss modet och viljan att just testa att göra annorlunda, göra om.

 

Denna Nymåne i Väduren bär ett starkt VENUS-tema, med ett släpande CHIRON-tema i bakgrunden.

 

Vi ser följande saker ske i Vädurens tecken 10-12e April.

- Solen/Månen konjunktion Venus och asteroiden Ceres i 20-27e graden Väduren.
- Chiron konjunktion Merkurius i 12e graden Väduren. 
- Alla som har planeter i Väduren, Vågen, Lejonet, Skytten, Stenbocken i Kräftan påverkas starkt.
- Ni som har en stark Mars i horoskopet, påverkas starkt.
- Ni som har Mån-Noderna i Väduren/Vågen påverkas extremt starkt.
- Det hus som Vädurens tecken är i ditt horoskop, är det området som påverkas i ditt liv.
- Eld-tecknen har en mer harmonisk nystart och början, resterande en mer problematisk sådan.

 

Ceres är en asteroid som handlar om cykler och processer kring sådant vi älskar och som vi vill ha och behålla, vårda och ge mer till. Det liknar således Venus arketyp, och båda är högst involverade  i denna Nymåne. Utveckling och vård, samt avslut av det vi en gång älskat hör till Ceres. Nymåne, Venus, Ceres konjunktion ger således en välbehövlig (om än svår) om/nystart, en aktiv förändring i allt som rör Venus-teman i ditt liv: kärlek, relationer, pengar, fritid, det vi värderar högt, älskar och vill ha mer av i livet. Sådant som ger just DIG ett värde i livet, sånt som du gillar och älskar kort och gott.

 

Chiron/Merkurius ger en smärta/helande (utifrån där Chiron är i ditt horoskop) genom plötsliga tankar/minnen/ord som “hugger till”, gör ont eller känns som en viktig insikt som ger helande. Denna process agerar som grund eller som bakgrund till det stora Venus-temat som den här Nymånen aktiverar i våra liv. Merkurius i Väduren behöver få prata om sin smärta och sina känslor, precis som Månen i Väduren. Explosiva insikter, tankar och idéer. Skriv, tänk, prata med dig eller andra kring dina insikter, tankar och känslor. Bråka inte med dig själv eller andra, utan diskutera och reflektera framför allt. Teman detta gäller för dig konkret kommer från husplacering av Vädurens tecken i ditt horoskop, samt din natala placering av Chiron i tecken och hus.

 

Väduren vill ha ALLT, just nu, exakt det jag vill ha SKA jag ha. Impulserna och drivkrafterna att få det man vill hända just exakt nu är mycket starka, och du ska använda den påstridiga drivkraften till att göra något annorlunda, kopplat till det Venus-tema som är starkt i ditt liv just nu, den passion och intresse som brinner som mest i dig. Dina passioner, intressen och "vill ha" i livets står nu på första plats och bör ageras på! Men det finns en tvist! Ett förflutet som gör sig påmint om att något behöver transformeras och dö ut kring det du älskar och älskat. Nu måste du börja göra annorlunda än tidigare, då tvisten är Pluto i Stenbockens kvadratur till just Venus/Nymånen, och den är både karmisk, svår och känslomässigt laddad!

 

Venus är vad du VILL HA, av ren och skär passion och kärlek. Det är sådant du attraheras av, skapar relation till, vårdar och älskar. Venus visar vad kärlek är för DIG. Pluto uppmanar att släppa taget om det förflutna, våga låta vissa delar i oss själva och i våra liv dö, reformera och ge plats åt ny mark. Det som inte fungerar måste dö. Och nu handlar det om din Venus, just dina passioner och "vill ha". Vissa av dina passioner och starka intressen har tjänat ut sin tid i den format du sett dem som, och har blivit till en destruktiv tvångsmässig besatthet, eller total ångestfylld stagnation, fylld av ilska, uppgivenhet och problem. Den här Nymånen ger dig en möjlighet att göra om detta, börja agera annorlunda för att omvandla en destruktiv och passionerad besatthet, till en fungerande och livsgivande passion, så som passion och kärlek ska kännas.

 

Så, inte en helt lätt Nymåne. Notera vad i ditt liv du älskar och hatar samtidigt. Det kan vara personer, beteenden, mål/drömmar, situationer, platser, vad som helst som du har en stark passion för, men där det nu även finns svårigheter och ett mörker som förgör dig och den kärleken du initialt hade till saken ifråga. Det är den delen av livet som den här Nymånen handlar om för dig. Du kanske alltid haft en passion för att måla och drömde om att bli en konstnär, men idag jobbar du med något annat och känner ett hat och mörker när du tittar på dina tavlor och penslar i hörnet. Eller den personen du älskade, men som idag ger dig en klump i magen. Det där huset du ville ha, men som du vänder blicken från ilsket när du passerar ett liknande hus på gatan numer. Hatkärlek är destruktivt för att vi vägrar släppa taget om något vi tidigare älskade. Vi vägrar att omvärdera våra passioner och värderingar om något. Men saker förändras, och det som vi nu hatar behöver vi inte längre älska. Och det vi älskar på riktigt, ska vi inte hata. Denna process är vad Venus kvadratur Pluto handlar om, och detta är vad som ges en nystart till under denna Nymåne. Transformera dina passioner och din kärlek till livet, till en givande och älskande kraft, istället för en hatfull och destruktiv. Släpp taget om det du tidigare älskat, genom att agera på något nytt som du kommer att älska.

 

Den ilska och frustration du känner kring något i ditt liv just nu, pekar specifikt på situationer där du stagnerat och fastnat för att du inte fått det du ville ha. Vad är det du vill ha? Varför vill du ha det? Och om du inte kan få det, vad kan du göra istället? Vad kan du vilja ha istället? Omvärdera.

Väduren må vara envis och bråkig, men han testar även alla vägar som går att gå, för att få det han vill ha. Det kardinala tecknet Väduren underkastar sig inte situationens tvång och omöjlighet, utan ställer sig upp och testar något annat istället. Var en Vädur. Låt inte dig inte fastna i ilska och frustration kring det du ville ha förut men INTE fått, utan rikta om agerandet och handlingarna på att hitta något annat som blir din passion. Eller gör något ANNAT som är kopplat till det du ville ha tidigare, men gör något som du inte testat förut. Radikal förändring av tidigare tvångsmässigt agerande på din passion och "vill ha" i livet är nödvändigt.

 

Den här Nymånen handlar uteslutande om en rivig nystart och aktiv acceleration som kommer att sätta temat för resten av HELA året, så passa och börja om passionerat, för kommande 12 åren kommer vara tätt kopplade till planeten Venus och dess teman i ditt liv. Se det som att koppla om en bil som hela tiden gått sönder för att du envist kört den på samma sätt om och om igen, på samma svåra väg. Växla om nu, och välj en annan väg. Kliv ut ur bilen och gå åt andra hållet om det krävs.

 

Nymånen i Väduren aktiverar således en nödvändig omstart kring Venus/Pluto kvadraturen som återkommer och aktiveras i omgångar under 2021. Detta tema kan även vara kopplat till Chiron (det som gör ont i dig), och den stagnerade situationen kopplad till Venus i ditt liv. Emotionell smärta, osäkerhet, och ilska kring saker du älskar och identifierar som dina passioner är således viktiga vägvisare på att det är dem som behöver en omstart.  

 

Fråga därför dig själv nu: Vad är det jag älskar? Vad är det jag vill jag ha? Vad vill jag ha mer av? Vad är värdefullt för mig? Vad är jag värd? Vad gör mig lycklig? Och viktigast av allt, vad älskar jag idag, som nu har blivit mer av en svårighet än ren och skär kärlek och lycka? Där har du hittat din omstart.

 

Den här Nymånen är då en perfekt tid att ta ett första annorlunda steg från eller i den riktningen. Om du idag känner en svårighet eller destruktivitet kring det du vill ha i livet, när det du vill ha och älskar blir tvångsmässigt och tungt, eller att du bara känner att du kört fast där du är, att det inte ger någon passion mer än problem, SLUTA agera på den situationen som du alltid gjort! Fall inte tillbaka i tidigare beteenden, så som du alltid reagerat på den frågan FÖRUT. Venus/Pluto kvadraturen som den här Nymånen är en väg ut ur, ÄR en kris som tvingar dig transformera din syn på din passion, och nu har du möjlighet att testa en annan typ av handling och nya beteenden gentemot den situationen. 

 

Om dina passioner och "vill ha" i livet idag upplevs som stagnerade eller svåra, som ett problem, så är det nu något som istället håller dig tillbaka, för att du håller krampaktigt kvar i den visionen som du hade av det initialt. Du håller fast i hur det VAR, eller hur det BORDE ha blivit. Därför är det numer ett problem, mer än glädje. Dags att transformeras! Stagnation är en långsam död. Väduren är en primal instinkt som tar dig ut på en ny väg, ett nytt sätt att se och göra saker på. En ny början. Ta tillfället i akt. Vad passionen än råkar vara just i ditt liv, agera mot den på ett sätt du inte testat förut. 

 

Definiera därför DIN svåra Venus-tema i livet, och det är den du upplever dig ha en tvångsmässig, passionerad besatthet av, den du är totalt besatt och uppslukad av, MEN det är den som inte heller känns bra av någon anledning. Det kan som sagt vara relationer, din fritid, dina saker, intressen, ditt utseende, din fritid, ekonomi (husen där Vädurens tecken är kommer ge en hint om vad det är, men jag är säker på att det inte undkommer dig vad det är i livet som du är destruktivt och passionerad besatt av). Ju värre denna besatthet känns, alltså ju sämre den får dig att må, ju fler cirklar du cirklar runt och i den utan att hitta en väg ut, desto mer behov finns det att agera på nya sätt mot just den. Det är DET i ditt liv som nu behöver ett nytt beteende, ett nytt agerande. Det som ska motivera dig nu är inte hur det har varit eller borde varit och jakten på att det ska bli SÅ, utan du ska bara testa göra annorlunda. Gör något annat, eller på något annat sätt. Testa nytt. Vad våghalsig, modig, tänk inte, planera inte, reflektera inte, gör bara något du inte gjort tidigare i förhållande till situationen ifråga.

 

Var inte rädd för att förlora det du är så passionerad besatt av, för när du nu testar att göra annorlunda, så är det enda du förlorar stagnation och uppgivenhet kring frågan. Du transformeras aktivt och det kommer Pluto alltid att ge dig goda resultat för. När du släpper det förflutna sättet att se och agera på situationen, så vinner du nästa steg och evolution i den. Du vinner tillbaka den sanna passionen.

 

Venus-temat som nu bör få detta annorlunda agerande från din sida, kan vara något påbörjats eller intensifierats under Januari-månad, men kan såklart ha hängt med i många år sen tidigare. Din starka passion och commitment till frågan är nu under en kris som kräver nya handlingar och beteenden, en release av gamla beteendemönster som har släpat med och stagnerat situationen och dig i den. Ge dig själv tillbaka passionen och kärleken till livet, genom att testa nytt :)

 

Harmoniska sextiler från Jupiter i Vattumannen och Mars i Tvillingarna till Nymånen, med hjälp av karmiska vägskäl och ödesdigra skeenden från Noderna i Skytten/Tvillingarna, kommer också ge denna process en snabb expansion och tillväxt. Testa bara, det kommer gå snabbt. Kvadraturen från Pluto till Nymånen/Venus ger absolut en “på liv eller död” känsla och en stark rädsla kring hur mycket som faktiskt står på spel vad gäller dina passioner, relationer och "vill ha" i livet, Javisst, mycket står på spel kring det vi värderar högt och är starkt passionerade kring, men om du nu är rädd att förlora något av det och även gör det, så måste du åtminstone kunna säga att du gjorde ALLT i din makt för att testa göra annorlunda. Och det är just det du ska göra den här Nymånen. Gör allt i din makt (medelst handlingar) för att dina passioner ska få se dagens ljus och upplevas fullt ut, i ett rent och kärleksfullt format. Venus ÄR kärlek och kärleken är ren och ljus i sin essäns, den inbegriper inte mörker, destruktivitet och hat och sorg. Då är det inte längre kärlek vi talar om, och vad ska du med något annat än ren och skär kärlek i ditt liv? Så, hitta till det som är ren och skär kärlek för dig, det som gör dig glad och lycklig, dina passioner, din kärlek till saker, ting, människor, platser och beteenden, och ge dessa din energi och dina handlingar just nu. Testa allt du impulsivt dras till. Det som inte är kärlek kommer då att falla bort naturligt. 

 

Ha dessa tre saker i åtanke när du bemöter och förändrar din Venus-situation just nu

 • Du har inte rätt till en annan persons tid eller kärlek, och andra människor har inte rätt till din.
 • När du har förlorat något, så var det inte ditt. 
 • Att vara rädd för förändring och klamra sig fast vid det som har varit är en långsam död. 

 

Väduren är, och så också vi, fria och drivkraftiga nog just nu för att agera på våra sanna passion och kärlek, välja med hjärtat och lyckan. Vad får dig att le? Vad gillar du att göra? Agera på det. Känn den friheten och modet som Väduren har naturligt. Spring med aktiv handling mot det som gör dig lycklig, och du kommer få det. Du behöver inte ha en plan, du behöver inte fundera på hur det SKA bli eller vad utfallet är, hur det blev förut. Du behöver inte älta, och du behöver framför inte klamra dig fast i gamla hjulspår, hindrad av rädsla att förlora det du har. Det du förlorar, var inte ditt. Du behöver inte veta eller tänka, som Vädur behöver du följa impulsen och instinkten i stunden, till det som får dig att må bra och gör dig lycklig. Sann passion och kärlek, here we come!

 

Det räcker för den här Nymånen. 

 

All kärlek och ljus till er, Alex.

 

3 Comments

8e huset, Skorpionen och Pluto i horoskopet.

8e huset och dess funktion! Det dolda mörkret i oss alla som är totalt avgörande att förstå, bemöta, acceptera och transformeras genom.

 

Likt ormen, så dör vi om vi inte ömsar skinn via 8e huset, där vi ser vår egen destruktivitet och mörker, accepterar den som en fullvärdig del av oss själva, och arbetar bort från den med medvetenhet. Ersätter mörker med ljus, destruktivitet med produktivitet. Men för att kunna välja bort mörkret till förmån för ljus, måste vi först våga kliva in i och kunna identifiera oss med mörkret.

 

Så här kan du tolka ditt 8e hus, likväl Plutos placering i horoskopet. Tecken som ditt 8e huset styrs av är det tecknet som 8e huset börjar i + planeter i 8e huset.

 

8e huset = oppositionshus till 2a huset. Fast vatten, Skorpionens hus. Där det dolda blir synligt. Ditt mörker som blir värdefullt och transformerande för dig. Eller så blir det så destruktivt att det blir din död.

 

Tänk alltid i termer av oppositionstecken/oppositionshus, då alla oppositionstecken och hus har samma teman som speglar och väger upp varandra, två motstridigheter som hittar svaren till helhet och harmoni i sin motpart. Den ena existerar inte utan den andra.

 

2a huset som är i opposition till 8e, är Oxens hus, och visar vad du värderar i livet och i dig, medvetet, synligt och konkret. Det är saker du GILLAR, och ser därmed bara det positiva i dem. 8e huset visar i sin tur hur dessa saker du valt att gilla och ta till dig i 2a, förhåller sig till den objektiva och fulla sanningen.

 

2a huset = det jag värdesätter, 8e huset = det andra värdesätter. 8e huset är platsen där dina egna subjektiva värderingar möter andras och blir synliga i all sin prakt. I 2a huset är vi "bi-ased", i 8e huset får vi se hela sanningen, och vi får den mörka sanningen, för det är den vi inte vill se själva!

2a huset = vad du medvetet valt som en del av dig, ditt värderingssystem, saker du värdesätter, gillar och tycker om = positiva sidan av saker och ting. Jag är/jag är inte, Jag vill ha/jag vill inte ha, jag tycker det är viktigt att/jag tycker inte det är viktigt att, jag tycker om/jag tycker inte om. 8e huset = baksidan av dina värderingar som du oftast inte tar till dig eller vill ha. 8e huset är därmed "baksidan" av det du gillar, vill ha, värderar och tycker om med dig själv och livet. Det är sidan av dig som du förnekar för att du inte vill se det negativa, något som andra kommer att berätta och avslöja för dig, något som får dig att acceptera och se nya sidor av dig själv, och genom det transformeras du till en mer autentiskt och fungerande person. För du ser hela bilden. Om du vägrar att se och acceptera det negativa i dig, så visar sig dessa saker istället som rädslor, fobier, obehag, mardrömmar, tvångstankar, all form av psykisk ohälsa är ett resultat på det du undviker att se i ditt liv och i dig själv. Det du är rädd för.

 

Även det mörka måste komma upp till ytan, och när man lägger locket på för att är för svårt, negativt eller traumatisk att lära sig det som sig själv och omvärdera den man är, så börjar 8e huset och Pluto knacka på starkare inifrån, i form av panikångest, dödsångest, fobier, psykisk ohälsa, missbruk, osv. Det är ditt mörker som du måste möta, och transformera till något ljusare. Endast genom att våga öppna dörren till ditt inre mörker, se det för vad det är, och acceptera att det är en del av dig också, kan du transformeras och välja bort destruktiviteten, då den nu är en medveten del av dig, och kan kontrolleras på samma sätt som andra medvetna delar av den du valt att se dig som.

 

8e husets, Plutos och Skorpionens funktion är därmed att se den fulla sanningen, acceptera den, omvärdera den du är utifrån den sanningen, dåligt som bra. Detta är vad som ger sann självinsikt, styrka, makt och stabilitet. Att gräva fram och ta till sig sanningen om sig, oavsett hur svår, mörk och obehaglig den är. Sanningen om den du är ska fram förr eller senare, och den kommer fram via Pluto, 8e huset, tecken och planeter i det.

 

Här är två exempel som förklarar dynamiken mellan 2a och 8e huset. I 2a huset värderar du dig själv och din omgivning, till ex "jag värdesätter att jag har en stark vilja och går alltid efter vad jag vill ha, oavsett vad andra säger (stark Mars eller Vädur). I 8e huset får du reda på en annan sanning från någon som omvärderar din värdering = "du är aggressiv och trampar över andra när du alltid ska ha det du vill". Plötsligt behöver du också acceptera den andra sidan av din viljestyrka och driftighet. Den aggressiva och påstridiga personen, det är också du.

 

Eller, ditt 2a hus börjar i Oxen eller du har Venus där och du ser dig själv som en “livsnjutare” som gillar mat, dryck och spenderar gärna pengar på njutningar. I 8a huset får du även reda på att din positiva bild av din livsnjutning, även utgör ett missbruk av något slag. Eller att du är en materialist, någon som inte har koll på sin ekonomi, slösar för mycket pengar. Det är vad andra ser det som, och det är också en del av dig nu. 8e huset speglar alltså en sanning av oss själva, som vi själva gärna vägrar att se eller acceptera, för att den är mindre trevlig. Men det är ändock DIN sanning och den DU är, och du behöver lära känna, förstå och acceptera den delen av dig, för att vara hel. Vi kan inte transformeras och bli hela om vi väljer att blunda för någon del av oss, bara för att det är något vi inte vill vara. 8e huset visar alltså vårt eget obehag inför vissa delar av oss som vi inte ser, men andra gör.

 

8e huset förknippas ofta med död, men sanningen är att det sällan handlar om en fysisk död. 8e huset representerar döden av den du trodde att du var i din egna skapade värld, och pekar på en återfödelse till den du är på riktigt. En ärlig och ofta smärtsam korrigering av din egna bild av dig, kort och gott.

 

Så, med det sagt. Tecken som 8e huset börjar i och planeter i 8e huset (även Plutos placering i horoskopet), visar vad dina mörka sidor som andra ser, vad i dig du inte ser eller vill möta, vad du vägrar identifiera dig med fastän det är en uppenbar sanning, samt vägen till transformation efter att ha vågat möta och acceptera den fulla sanningen om dig, och omvärderat den bilden du hade av dig själv sen tidigare.

 

Nedan är en komprimerad och kort guide kring tecken och planeter i 8e.

Väduren/Mars - kommer ofta påstridigt och direkt uttrycka sina styrkor och viljor. Ens värderingar om vad som är rätt och fel för en själv, möter därmed sina mörkare sidor genom konflikt med andra, ofta i en “strid” kring värderingar, rätt och fel. Genom drivkraft, handling, sexualitet och aggression går man också djupare i sin sanning, och möter det mörker som finns kopplat till hur man agerar och på vad. Förstår vad motivet är bakom dina handlingar och vilket sorts mörker i dig det pekar på. Agerar du destruktivt eller produktivt? Vad säger andra om dina handlingar?

 

Oxen/Venus - möter sina mörka sidor och sin sanning genom relationer, passion och kreativitet. Genom kärleken till nånting kan det allra djupaste och mest transformerande komma upp till ytan, även bristen på kärlek och trygghet, något som sökes i andras eller fysiska njutningar. Du är inte bara en charmig "don juan", du jagar kärlek och bekräftelse för du inte älskar dig själv. Du är inte bara en plågad genialisk konstnär, du är också en fattig alkoholist. Oxen här möter sina mörkare sidor och sin sanna essäns genom att förstå hur destruktiva saker och människor man älskar kan bli för en, och vad det pekar på inom en själv.

 

Merkurius/Tvillingarna - möter sitt mörker och sin sanning genom att höra sina tankar, och framför allt åsikter och dialog med andra kring sina värderingar och det man tycker är viktigt. Andra kommer berätta sanningen för dig, och den sanningen måste påverka och förändra hur du tänker kring för dig viktiga saker. Det är i tankarna och samtalen du möter det du inte vill kännas vid i dig själv. Saker du säger, hur påverkar det människor omkring dig? Vad är deras reaktion på dina ord?

 

Månen/Kräftan - möter sin sanning och mörker genom känslor och känsloflöden, behov, anknytningsbeteenden och trygghetsbeteenden. Behöver uppmärksamma känslor som känns obehagliga, “stora” eller gör en rädd, speciellt känslor man inte vill kännas vid är av vikt. Dessutom kan du hitta sanning om dig själv i relationen till modern och hur du tillfredställer dina emotionella behov. Finns det en destruktivitet i hur du ser till att DU mår bra? Hur påverkar det dig och människor omkring dig?

 

Solen/Lejon i 8e - identifierar sig med att söka sanningen om sig själv via andra, behöver spegla den man tror man är i omgivningen, för att förstå sina mörka sidor och det man faktiskt är. Går naturligt ner i olika djup, för att förstå sig själv. Behöver en stark närvaro från andra och omgivning i sitt liv, för att förstå sig själv. Behöver utforska rädslor och mörka teman för att förstå sig själv, och behöver framför allt lära sig att man inte behöver identifiera sig med mörker och destruktivitet. Man väljer vem man är, även efter att ha sett och upplevt sitt eget mörker och destruktivitet.

 

Jungfrun/Merkurius - behöver söka sin sanning genom research och medveten kategorisering kring sina tankemönster och sitt dagliga sätt att leva på, sina rutiner och daglig organisation. Är dina rutiner produktiva eller destruktiva? Kunskap är makt här och nyckeln till att förstå vad man är och inte är. Fråga andra:)

 

Vågen/Venus - ännu starkare betoning på destruktiva/transformerande relationer med andra, att få spegla sig själv i andra och acceptera och förstå sin sanning utifrån det. Din relationer är en spegelbild på det som du själv inte tror att du är, med Venus och Vågen här. Notera vilka sorts människor och relationer du är med om, för att förstå dina egna mörker. Är din kärlek destruktiv eller produktiv?

 

Skorpionen/Pluto - Karmisk placering. Behöver bryta ner alla sina rädslor och obehag för att hitta sanningen. Här finns ofta uppbygga inre strukturer och rädslor kring “vem jag är och inte är”, och det är rädslorna och obehaget inför vissa teman och saker man inte vill identifiera sig med som ger nyckeln till den djupare sanningen. Här behöver man gå direkt mot och genom obehaget. Acceptera och utforska det du är rädd för eller inte vill kännas vid, istället för ta kontroll över det genom att ta avstånd från dessa saker och leva i ständig rädsla.

 

Skytten/Jupiter - hittar ofta en mening och ett personlig utvecklande genom att dela stort och expansivt av sina värderingar, sin tro och sin filosofi till sin omgivning, hittar mer nyanser och djup i sin egen sanning via att exponera den till omvärlden. Finns en högre tro på även allt det svåra, samt en optimism, en mening även i det svåra och mörka. Ett större syfte att få vara med om och se sitt mörker, så länge man inte har en för stark övertro på att det berör alla andra förutom en själv.

 

Stenbocken/Saturnus - låset på! Kan ha svårt att dela med sig utav “sitt” riktiga jag och sin värdemodell, för att få den utvärderad av omvärlden, eftersom man inte vill eller tycker det är svårt att “kännas vid” sitt riktiga inre jag, både bra som dåligt. Behöver släppa på begränsningar och planerat och disciplinerat utvärdera och dela med sig utav “sig själv” för att hitta djupare lager av det man byggt och trott om sig. Rigid kontroll och behålla status quo och stabilitet är inte 8e husets uppgift, varpå man måste öppna upp sina gränser och stängsel för att låta något annan komma in och förändra en.

 

Vattumannen/Uranus - här måste man hitta frihet i att känna och uppleva sina mörka sidor och instinkter. Inte fria sig från dem genom att “stå över dem intellektuellt”, utan hitta frihet i att erkänna sig vara mänsklig och felande, och känna och acceptera sina mörka sidor genom att ta del av dem och förändras genom dessa känslor och upplevelser. Högre kunskap och praktik kan också leda till att förstå sig själv och sin sanning, men inte fly från svårigheter genom plötsliga förändringar och "nya" liv. Kom ihåg att ingen kan fly från Pluto och 8e huset, eftersom man inte kan fly från sig själv.

Fiskarna/Neptunus - inga kategorier eller labels kring vem man är och vem man tror sig vara, vilket ofta gör en öppen för att ta till sig olika sanningar om sig själv från omvärlden, bli “formad” av olika sanningar från andra, mörkt som ljust. Behöver vara vaksam med vad man tar till sig som “sitt” eller inte, då man kan uppleva en förvirring kring vad som är de facto ens egna outforskade djup, och vad som är inte det. Man kan alltså väljer mörka sanningar och destruktivitet om sig själv som man inte behöver leva i. Sluta romantisera elände och destruktivitet, och välj en riktning som leder dig bort från mörkret, när du har fått uppleva det.

 

Titta på ditt 8e hus och interaktionen med andra när du uttrycker den du tycker dig vara, för att förstå vad du inte vill se i dig själv. 

 

All kärlek och ljus till er, Alex.

0 Comments

SATURNUS KVADRATUR URANUS. DEN VIKTIGASTE TRANSITEN UNDER 2021-2022.

Dessa två långsamma yttre jättar som bygger och förändra våra liv och samhällen, kommer vara inom en nära orb ifrån varandra under hela året (och även inpå 2022).

 

Orb är antalet grader som planeterna är ifrån varandra, något som visar hur exakt aspekten och därmed påverkan mellan dem blir. Det här är alltså inte en påverkan som kommer och går under året, utan Saturnus kvadratur Uranus kommer utgöra en daglig, långverkande, bakgrundstransit under hela året (och även under 2022).

 

Däremot har vi viktiga markörer under året då båda planeterna är i aspekt till varandra på exakt grad, som initierar och intensifierar transiten.

 

 • Första EXAKTA kvadraturen är under Feb 2021, sker i 7e graden av Oxen/Vattumannen.
 • Andra EXAKTA kvadraturen är under Juni 2021, samma grader.
 • Tredje EXAKTA kvadraturen sker under December 2021, samma grader.

 

Vi kommer således knappast se specifika händelser som sker på dagen med dessa transiter, utan det här är en långsam process som pågår i bakgrunden, mycket likt den som initierades med Saturnus/Pluto/Jupiter/Noderna i Stenbocken, när Covid slog till. MEN dessa månader är viktiga för att de ger en starkare och tydligare påverkan av transiten ifråga.

 

Saturnus kvadratur Uranus – långsam process av förändring.

Yttre planeter är långsamma och tar med sig gradvisa skiften som vi i efterhand noterar som stora förändringar av våra grundligaste strukturer i livet, en förändring av oss själva genom stora förändringar i livet. Du kommer troligtvis inte notera utfallet av denna transit förrän i efterhand, då dessa jättar arbetar i bakgrunden. Men förändring av din livsstruktur kommer att ske! Speciellt om du är Oxe, Vattuman, Lejon eller Skorpion.

 

I Februari (speciellt), Juni och December 2021 kommer Saturnus-Uranus teman vara mer påtagliga och tydliga, men ha alltså i åtanke att detta är en pågående process som sker över 2 års tid i allas våra liv.

Saturnus och Uranus är precis likt Saturnus och Jupiter, varandras motsatser. Där Saturnus bromsar, gasar Jupiter. Och där Uranus kör av vägen, håller sig Saturnus till kartan och planen. Men fördelen är att alla motsatser (tänk oppositionstecken till ex), arbetar bra ihop, då den ena har något som den andra saknar, och således ser vi alltid rörelse framåt, även när motsatser sätts i arbete mot varandra.

Uranus kommer efter Saturnus, och när Saturnus arbete är färdigt (etablerat något som fungerar men vägrar släppa taget om det pga så mycket jobb lades ner), så tar Uranus nödvändiga förändring som leder till utveckling, över.

 

Tänk, när en generation går i pension, så är förändringen oundviklig, när nästa generation tar över arbetsplatsen. Hade Saturnus fått välja, så hade nästa generation gjort precis på samma sätt som tidigare, eftersom varför förändra det som redan är upparbetat och lagts ner tid på. Men så fungerar inte utveckling, den stagnerar om man krampaktigt håller fast i det man redan upparbetat, och inte tar nya risker att göra på ett annat sätt. Chansa. Våga följa den där galna idén.

 

Ex: Vi har ju alltid kört och beställt Taxi, fungerar ypperligt att ringa hit den. Men sen kommer en ny generation som frågar sig, varför ska vi ringa taxin och varför ska man behöver köra runt i gula taxi-bilar, när vi kan över en app connecta med alla som råkar ha en bil, och kan köra oss någonstans? Här ser vi tydligt Saturnus/Uranus in action i samhället.

 

Kruxet med Uranus och Saturnus energierna, är att de måste samarbeta för att fungera i våra liv. Uranus är frihet, men frihet fungerar endast under ansvar, och det är vad Saturnus står för. Vi HAR möjlighet att göra precis vad tusan vi behagar, men vi måste rikta den friheten till något medvetet och planerat (Saturnus). Med kvadratur så räcker inte vilja till förändring enbart, och det räcker inte längre att hålla fast vid det som var tidigare. Därför måste du medvetandegöra vad det är du vill förändra i ditt liv, och ansvarsfullt planera den förändringen. Att bara slita sig loss från strukturer, och hoppas på det bästa, kommer inte Saturnus att tycka om och skapa problem. Att inte vilja slita sig loss från några strukturer, i rädsla eller ovetande inför förändring, kommer inte Uranus gilla, och skapa chockartade förändringar som man varken var förberedd på eller planerat inför. Oavsett.

 

Planerad och medveten förändring av specifika områden i livet (hus) är därför vad som efterfrågas av denna transit, speciellt med kvadratur, som sannerligen inte tillåter en att ta några genvägar och hoppas på det bästa (och med trigoner och sextiler, så blir så ibland att det bästa sker). Men inte med kvadraturer, då får vi problem när vi inte gör som vi "ska". Och Saturnus kräver insikt, utvärdering, planering. För att sedan låta Uranus ta över med en fungerande och nödvändig förändring.

 

Saturnus/Uranus transiter och aspekter påminner om Chirons problematik, då Chiron är en asteroid som snurrar mellan dessa och sammankopplar den fysiska/materiella verkligheten (Saturnus), med den högre insikten och visheten som kommer från Uranus. Chirons problematik handlar om rädslor och osäkerheter att förändras mot det som är okänt och obekvämt, det nya som man inte vet vad det är. När vi sammanför vår fysiska värld (Saturnus med våra högre insikter och större vetande (Uranus), så helar vi också Chirons disconnection, och det är alltså varför Saturnus/Uranus transiter behövs i våra liv. Stagnera inte, var inte alltför fast och trygg i din fysiska värld. Och förändras inte utan en plan och det praktiskt krävande arbete som Saturnus behöver. Saturnus utgör skelettet, strukturen, grunden för ditt liv. Det ansvar du tagit för ditt liv, den praktiska verklighet du byggt omkring dig. Uranus ger förmågan att växa genom det skelettet, utvecklas och ge liv, ge meningen till den struktur och grund du byggt och bygger.

 

När det nu kommer till denna kvadratur i Oxen (Uranus), respektive Saturnus (Vattumanen), så ser vi en battle of the titans i två fixerade tecken, som varken initierar aktivitet så som kardinala tecken, eller är särskilt anpassningsbara till nya omständigheter, som flexibla tecken. Fixerade tecken vinner på ihärdighet och tålamod, det går långsamt, men arbetet görs. I dessa två tecken ser vi därför långsamma och stabila förändringar, vilket är trevligt.

 

Hur kommer Saturnus kvadratur Uranus påverka dig?

Notera först om några viktiga händelser i livet skedde för dig under åren 1988-1989, 1990-2000, samt 2008-2010. Finns några återkommande teman under dessa år i ditt liv? Du kan gott förvänta dig en påbyggnad av dessa teman även under 2021-2022.

Vidare behöver du hitta Oxens och Vattumannens tecken i ditt horoskop, och se i vilka hus dessa hamnar i. Dessa husens tema kommer vara de områden i livet där planerad och medveten förändring bör spela ut sig i ditt liv. Det är där du själv behöver ta tyglarna nu, utvärdera vad du redan byggt upp på den fronten, var du har stagnerade inom dessa områden i livet, och planera en förändring därefter. Du behöver inte förändra HELA livet med denna transit, under endast de hus och planeter som Saturnus/Uranus påverkar i ditt horoskop.

 

Ni kommer att denna uppleva transit mer intensivt än andra:

 • Stenbocks eller Vattuman Ascendent
 • Planeter i 6-14 graden av Oxen, Lejon, Skorpionen, Vattuman.
 • Ascendent, Descendent, IC, MC i 6-14 graden av ovan tecken.

Vilka hus har du Vattumannen eller Oxen i? Vill du veta exakt hur du påverkas, mejla mig för en kortare konsultation astroalvis@gmail.com.

0 Comments

Ålderskris eller transiter? Hur vi utvecklas och blir till genom åren.

30-års kris, 50-års kris, "myndig", medelålders, pensionär. Samhället och människorna i det, har onekligen satt vissa etiketter på specifika åldrar, och det finns självklart även ett astrologiskt sammanhang som tydligt syns i ens ålder och utveckling.

 

Den mest välkända idag är nog Saturnus-återkomsten som infaller för alla oss mellan åren 28-30, och sedan igen mellan 58-60. Men däremellan finns det gott om transiter, återkomster och övrig aspektering från planeterna mot ens eget horoskop, som ger oss alla gemensamma riktlinjer för vilka åldrar som innebär vad, OAVSETT personligt horoskop. Nedan beskrivna år och transiter gäller alltså för alla människor, och det personliga horoskopet ger inblick i HUR dessa cykler förflyter i ens liv.  Varje individ, oavsett generation, genomgår gemensamt viktiga år i sin utveckling, och det är något som vi alla får ta del av, oavsett personlighet och förutsättningar i det individuella födelsehoroskopet.

 

När du föds och tar ditt första andetag, så fångar du ett ögonblick av tiden som du sedan under ditt liv spelar ut och spelar med, detta är ditt födelsehoroskop. Men lika fort som alltid, fortsätter tiden att ticka på, och planeterna som i ditt horoskop för alltid fångas i en stillbild, fortsätter att röra sig direkt efter att du kom till det här livet, givetvis. Planeterna i sin fortsatta rörelse, ställer sig i olika förhållanden till platsen i Zodiaken där de var när du föddes, och detta är alltså vad transiter betyder. Dessa påverkar dig vid olika tider och perioder i livet, men vi alla har gemensamma cykler att gå igenom, en gemensam evolution som sker på individ-nivå, om man så vill. Därför är DIN generation och människor födda samma år som dig, ofta går igenom livets faser och utveckling i ungefär samma takt. Det är väl inget under att den stora majoriteten av människor skaffar familj, jobb och ett stabilt boende, ungefär samtidigt? (under den första Saturnus-återkomsten allt som oftast). 

 

Jag kommer nedan att diskutera och tolka generella transiter som berör oss alla till följd av följande himlakroppar; Jupiter, Saturnus, Chiron, Uranus, Neptunus och Pluto. Dessa är LIVETS transiter, den stora bakgrunden du spelar mot i det här fysiska livet, därmed mycket avgörande perioder i allas liv, oavsett när du är född och hur dina personliga planeter står. Du kan även lägga på minnet att du personligt påverkas ALLTID och påbörjar en ny period i ditt liv, när: Månen en gång per månad är i samma grad i samma tecken som ditt eget Mån-Tecken. Årligen har du en ny personlig cykel att ta dig an när Solen är på samma plats som när du föddes (när du fyller år). Venus och Mars påbörjar en ny personlig cykel, när passerar samma grad i samma tecken som när du föddes, 12 respektive 18 månader i taget. Resterande, yttre planeter visar hur du och din generation arbetar sig genom livet, och vilka utmaningar och insikter som NI står inför, precis som generationerna innan och efter er kommer att göra. 

 

7 år = Jupiter opposition natal Jupiter. Chiron kvadratur natal Chiron. Saturnus kvadratur natal Saturnus

Det första kritiska åldern är när vi fyller 7 år, och i de flesta kulturer tar vårt första steg ut från hemmet ut till det riktiga "samhället", i form av skolan. Vi börjar lära oss vad ansvar innebär (Saturnus), att det finns regler och riktlinjer att följa för hur man beter sig utanför hemmet och att det finns andra vuxna än ens egna föräldrar att lyssna på och ansvara inför. Vi tar till oss ny kunskap och breddar vår förståelse om världen och samhället (Jupiter). Vi växer genom att vi nu lär oss för första gången om vad samhället ÄR, och vad det innebär att vara en del utav det, genom tillhörighet som kommer med skolans värld, och ett mer medvetet möte med jämnåriga. I den här åldern börjar vi nämligen också bli "bedömda" och "kategoriserade" av våra jämnåriga och människor utanför familjen, och formar utifrån det en självbild (Chiron). Det här är en första kritisk ålder eftersom vi lämnar den illusion av oss själva som vi formar genom relationen till våra föräldrar och närmsta familj, och får istället en mer verklig bild av hur vi uppfattas av andra människor och det samhället vi nu börjar etablera oss i, vad vi "bring to the table" så att säga, och hur andra uppfattar den biten av oss. Den VI tror oss vara ser vi nu tydligt speglas i andras ögon, känslor och åsikter om oss, och denna insikt kommer att följa med oss livet ut, och formateras om vid Chiron-transiter bl.a.

Vid 7-års åldern formas den första uppfattningen av VEM vi är utanför hemmet, och hur vi väljer att förhålla oss till den bilden.

 

9 år = Chiron trigon natal Chiron. Reversal Mån-Nod återkomst. Jupiter trigon Jupiter

I den här åldern etableras och växer (Jupiter) den bild vi fått av oss själva via yttre kontakter i samhället och utanför hemmet (Jupiter). Vi inser våra svagheter och osäkerheter baserat på hur vi blir bemötta av andra (Chiron), och vi har vår första karmiska push/skifte när Mån-Noderna för första gången ställer sig i samma grader som när vi föddes, fast omvänt, där Södra Mån-Noden är på platsen av Norra, och vice versa. Denna ålder är när vi börjar forma en bild av VEM vi TROR att vi vill VARA, vad våra intressen är och vad vi dras mot i livet (Noderna). Barn i den här åldern börjar forma tydliga riktningar och intressen som senare i livet kommer att spela ut sig på olika sätt, via Mån-Noderna och Jupiter. De intressen, drömmar, och beliefs som vi nu etablerar kommer att spela en avgörande roll i våra framtid val. Jupiter ger här en naivt hejdlös optimism kring våra möjligheter och den ganska verklighetsfrånvända tron vi har på oss själva som barn, som sannerligen kommer grusas mot Saturnus hårda verklighet ett par år senare. 

 

12 år = Jupiter konjunktion natal Jupiter (Jupiter-återkomst)

Optimismen och den sannlösa tron på sig själv och sin framtid tar sannerligen inte slut här, utan börjar istället verka med full kraft för första gången! Vem har inte drömt om att blir ballerina, världskändis, och levt i (nu i efterhand) totalt overkliga drömmar vid 12-års åldern? Den första Jupiter-återkomsten markeras av en tydlig "växt", dvs de flesta barn kliver in i pre-puberteten och tonåren, och tillsammans med sina jämnåriga tar sitt första steg i det som kommer att bli vuxenlivet, om än inte på det sätt man drömmer om just då, där Jupiter alltid symboliserar individens kliv ut i samhället med en stor och ofta verklighetsfrånvänd optimism om sig själv och sin framtid, något som spelar ut sig via drömmar och visioner, som senare i livet visar sig var helt annorlunda från den visionen och tron man hade om dem i den här åldern. Blev du ballerina? Nåja, du jobbar timmar på en dans-skola idag. MEN, om vi inte kan drömma stort och optimistiskt, hur ska vi våga gör något alls då?

 

Jupiter vet inte vad VERKLIGHET är, han drömmer stort och brett, och missar faktiska och praktiska konsekvenser av dessa stora och hoppfulla drömmar, det är något Saturnus sen tar hand om! Jupiter vid sin fösta återkomst i denna ålder är en naivt plågsam, optimistisk energi, som verkligen tror fullt ut på att ALLT är möjligt i ens liv. Ofta är det ens föräldrar som tar "ner" en på jorden via sin Saturnus-funktion, men förhoppningsvis grusar inte alls ens drömmar och hopp. Hur man kommer dit finns inte ens tanke kring, Saturnus har ju inte varit i farten än. Hoppet och tron, visionen och drömmen, detta styr ens verklighet, och med all rätt! Första Jupiter-återkomsten har som funktion att ge förmågan att uttrycka sina stora drömmar fritt (ofta till vuxnas pessimism och förtret, de vet ju faktiskt bättre för att de är äldre), och en förmåga att att interagera och engagera sig i samhället på olika sätt, drömma stort helt enkelt! Här blir ofta kompisar viktigare än föräldrarna och familjen, och genom relationer till människor utanför familjen, formar man nu en individualitet, uttrycker sina drömmar och hopp om livet till andra, och bemöter reaktioner kring det. Man kliver också upp på nästa steg i sin utbildning, och lämnar grundskolan i denna ålder. Man blir en mini-vuxen under sin första Jupiter-återkomst, och som alltid gör Jupiter att man växer till sig helt enkelt. 

 

14-15 år = Saturnus opposition natal Saturnus. Chiron opposition natal Chiron

Här ser vi igen en mycket krisartad ålder för alla oss. Första oppositionen från både strikta Saturnus och smärtsamma Chiron, något som kommer att återupprepas igen runt 35-36. Med andra ord följer vi upp nästa steg i utvecklingen från 7-års åldern, då vi klev ut i andras ögon och blick med våra storslagna drömmar och visioner, och i 14-15 års åldern ser vi nu första resultatet, som vi då naivt och tungt tror nu utgör slutsatsen om oss själva. I denna ålder är plötsligt både ansvaret och reglerna betydligt tyngre än innan, och så är även vår verklighet. Man möts av ständiga auktoriteter i form av föräldrar, lärare och vuxna, som kräver något utav en, och man är i ständig konflikt med dessa auktoriteter, eftersom man under Saturnus-oppositionen börjar träna på att vara sin egen auktoritet, och det sker genom en konflikt med andra vuxna och deras regler. Säg inte till mig vad och hur jag ska göra, jag vet själv! Synd att vi inte inser då att vi inom 10 år kommer undra varför ingen alls säger till oss vad vi ska göra längre, och om ändå någon KUNDE berätta för oss vad fan det är vi SKA göra nu då. Chiron oppositionen skapar här ytterligare en dimension av ens självbild, men betydligt mer svår, med nya osäkerheter och en ny inställning till sig själv, då både kroppen och psyket förändras stort i denna ålder, och omgivningen reagerar på detta mycket tydligt, men framför allt gör vi det själva. Den här åldern är det allra första steget mot den faktiska vuxna individen som man kommer att bli senare i livet, mellan 28-30. Hur dessa år fortskrider i ens liv (14-15) kommer visa en tydlig bild av hur man kommer att förhålla sig till sitt liv mellan 28-30, samt 58-60, samt resterande Saturnus-inverkan. 

 

18-19 år = Mån-Nod återkomst. Jupiter opposition natal Jupiter. Saturnus trigon natal Saturnus

En sannerligen ytterst viktig ålder, till stor del pga ens första Nod-återkomst, och alla följande år som det sker kommer att bli ytterst viktiga för ens liv och val i livet. När Mån-Noderna kommer tillbaka till samma plats där de var när man föddes, så uppstår år i ens liv då ALLT man gör är av karmisk och ödesdiger karaktär, som blir mycket avgörande och formande för ens framtid. De vanor, beteenden och val du gör under dessa år, det är något som kommer att bli en del av din karma under hela livets gång, och lämna ett stort avtryck på den du är och den du blir, och vill och inte vill bli.  Opposition från Jupiter utmanar nu allt det som man har lärt sig i skolan, inför ens framtida steg och utveckling i samhället. Här får många sina första jobb, väljer framtida yrken, utbildningar och tar sina första platser i samhället. Att bli myndig, ger också ett personligt ansvar som till synes verkar fungera smärtfritt och harmoniskt i denna ålder, till följd av trigonen från Saturnus mot ens egna. Men som alla äldre vet, så är myndighet och känslan av att vara vuxen i 18-19 års åldern endast en enkel försmak på vad som komma skall, och utgör en ganska enkel "vuxenhet" i förhållande till hur vuxenlivet upplevs senare i livet. De val du gör i dessa år, kommer att forma ditt liv fram till 36-37 års åldern, och du bör därmed välja klokt och långsiktigt. 

 

22 år = Första Uranus kvadraturen mot natala Uranus. Saturnus kvadratur natal Saturnus 

I den här åldern ställs man för första gången med sin faktiska individualitet och frågan kring sin unikhet och frihet, i form av Uranus kvadraturen. Det är här man börjar inse vad det är som gör en unik och framför allt vilket sorts liv man egentligen vill leva, utifrån sin frihet och den man ÄR. Auktoriteter och förväntningar på en i form av Saturnus börjar utmanas genom ens egna fria vilja och förmåga att bygga sitt liv så som man önskar. Det är inte ens smärtfri process i den här åldern, men mycket riktigt så sliter sig många unga vuxna fria från föräldrarnas/samhällets krav och förväntningar, och beger sig ut i livet och världen på jakt efter sin frihet och därmed sin individualitet (Uranus). Här kommer alla vi att bråka med normer, auktoriteter och ansvar, för att vi ser oss själv annorlunda och frånskilda från det "förlegade" och det som utgör normen då. Försmak på frihet är inte friktionsfritt, då Saturnus samtidigt uppmanar oss att ta ansvar, och det är den fällan många 22-åringar hamnar i och slits mellan. 

 

24-25 år = Andra Jupiter-återkomsten. Chiron trigon Chiron. 

Här kommer nästa stora utveckling av individen in i samhället, och den kunskap och kompetens som individen bär med sig in till gruppen. Efter att ha rebellat och slagits mot ansvar, regler och andras förväntningar på en, så landar de flesta i denna ålder i, "vad är nästa steg för mig på allvar". När man varit fri, börjar man se sig om efter hur man istället utvecklas och landar i något sannerligen personlig utvecklande. Här bör högre utbildning komma in i bilden, om man önskar vidareutbilda sig, men även generellt sett nästa steg ut i samhället med den man är och det man kan, det man drömmer om och det man vill (Jupiter), det sker på allvar först vid 24-25 år. Man har nu också etablerat en väldigt tydlig självbild och vet precis vad det är man hatar och älskar med sig själv (Chiron), något som kommer att fortsätta och bör utmanas under hela livets gång. 

 

28-30 år = Reversal Mån-Nod återkomst. Neptunus sextil natal Neptunus. Saturnus-återkomst. Jupiter opposition Jupiter

En av de viktigaste och mest krisartade åldern för de flesta. Med en halv Nod-återkomst och samtidigt Saturnus konjunktion ens Saturnus, behöver man på allvar och med full nykterhet utvärdera sina tidigare val och beslut. Vad fan har jag gjort i det vuxenliv jag tagit mig an när jag var 18? Vad har jag uppnått, och är jag nöjd med det? Vad är jag absolut inte nöjd med? Vad är det jag har åstadkommit, so far? Det som tagit form i ens liv som inte ska vara en del av ens liv, och vice versa, kommer att falla bort eller utvecklas under dessa år. Dvs, du kommer bliv av med allt som INTE är rätt för dig, och troligtvis börja arbeta mot det som är. Neptunus transiten ger samtidigt en trevlig aspekt som utgör många och fina fantasier och drömmar om ens eget liv, det är din inspiration om din framtid. Mån-Noderna och Saturnus pekar och krasst och konkret med hela handen mot ens sanna väg, svårt och plågsamt, men nu vet du iaf!


I den här åldern blir vi vuxna på riktigt, vi börjar förstå att tiden inte är evig, att allt inte går att uppnå, vi börjar se hur dumma våra fantasier om livet i tonåren var, vad som går på riktigt att uppnå och inte, hur hårt arbete och hur mycket tid det kräver, vi ser tydligt våra egna brister och tillgångar, och att det definitivt finns konsekvenser av våra handlingar och beslut. Vi blir normala, pessimistiska vuxna, med en mycket nykter blick på våra egna liv, förmågor och ambitioner. Vi börjar förstå vad våra föräldrar menade och uppmanade till. Jupiter opposition Jupiter utmanar samtidigt det vi tidigare lärt oss och gjort där ute i samhället, det vi tidigare drömt om och resultatet utav detta, för att utvärdera om det är rätt eller inte för oss, om det är den utvecklingen vi vill se i våra liv, samt vår kunskap om oss själva. Uranus är samtidigt trigon ens egen Uranus, och här får man full frihet att bygga det liv man vill se utifrån den frihet man nu inser att man har, för när du är 28-30 år så finns det INGEN annan som tar beslut kring hur ditt liv ser ut, än du själv. Det är faktiskt ingen som varken frågar eller oroar sig för dig särskilt mycket, för nu är du en vuxen person som bör vara kapabel till att hantera ditt eget liv fullt ut, och föräldrarna backar oftast snällt med sina uppmaningar. Den 22-åringen som tidigare slogs för sin frihet att besluta själv, himlade med ögonen åt och slog undan vuxnas uppmaningar om att "ta tag i livet", upplever nu mycket tydligt den frihet under ansvar som det innebär att just vara vuxen och fri, där ingen annan än du själv kommer att ta hand om eller se till att ditt liv rullar åt det håll du vill. Frihet har en bitter eftersmak, och det är ansvar. Dessutom blir många i den här åldern föräldrar själva eller gifter sig, köper bostad, byter karriär, skiljer sig, flyttar, etc, under dessa år, vilket naturligt gör att man inser VAD ansvar för ens liv är på riktigt, och att det inte finns någon frihet från det, hur gärna man än hade velat tro det. Det finns svåra beslut att ta, och dessa har konsekvenser. 

 

32-33 år = Chiron kvadratur Chiron. Jupiter kvadratur Jupiter

Den här åldern handlar ofta om en omvärdering av ens självbild och ens potentiella konflikt med samhället och sin plats i det, samt andras bild av en, och därmed ens egen bild av sig själv. Man har nu dykt upp ur den omformatering av ens liv som en Saturnus-återkomsten tillförde, man är luttrad och man är härdad, man har ha överlevt på egen hand, man har tagit svåra beslut, man har sett sig själv och sitt liv nyktert, och plockar nu upp lösa bitar av den man tidigare var och ville, för att forma en ny typ av persona och verklighet, en mer sanningsenlig och autentisk persona, som nu förhåller sig till sin faktiska kompetens, faktiska möjligheter, riktigt bild av sig själv och sin faktiska plats i samhället på ett betydligt mer verkligt sätt. Den här åldern brukar också kretsa väldigt tydligt kring just Chiron, och de minnen och bilden av en själv som man bär med sig från att först ha känt osäkerhet och smärta i förhållande till det stora livet som man mötte för första gången när man var 7 år, tar sin plats igen. Här är även ofta, men inte alltid, Pluto sextil natal Pluto, och det är nu man också börjar uppleva sig ha en faktisk makt och kontroll över sitt eget liv och dess utfall, eller lär sig att vara kontrollerad av livet och dess omständigheter. På gott och ont sannerligen, men makten finns tillgänglig för en, om man bara vågar ta den. 

 

35-37 år = tredje Jupiter-återkomsten. Mån-Nod återkomst. Saturnus kvadratur natal Saturnus. 

Ännu en kritisk ålder kopplad till ens karma och Mån-Noderna. Saturnus inspel här gör att man blir plågsamt medveten om vad man har uppnått vs inte under de år man levt, vilka drömmar och personliga ambitioner som man nu har i sitt liv, och vilka som ännu inte sett dagens ljus. Det här är en väldigt konkret och karmisk utvärdering från första Nod-återkomsten mellan 18-19 år, då man drömde stor och fritt om sitt liv, med mycket lite verklighetsförankring, och många olika val. I den här åldern nu ser vi alltså resultatet av dessa  drömmar och ambitioner, och kvadraturen från Saturnus är nu här för vi ska kunna korrigera och anpassa vår karmiska uppgift och själens röst till vår faktiska verklighet. Var har du misslyckats tidigare, VAD är det du vill och är det möjligt att genomföra, säger den här åldern. Här skalar man av och konkretiserar ännu inte uppfyllda drömmar mycket konkret. Jupiter-återkomsten ger samtidigt en optimism och tro, drömmar och visioner, och möjlighet att utvecklas mot nästa steg i och genom sin kunskap, sin plats i samhället och det man erbjuder till andra och får möjligheter via. Saturnus kombination Jupiter i den här åldern ger en väldigt normal verklighetsförankring, som faktiskt tillåter en att spring mot sina drömmar i det verkliga livet, och inte tappa optimismen och tron på sig själv. 

 

40-43 år = Saturnus trigon natal Saturnus. Jupiter kvadratur natal Jupiter. Neptunus kvadratur Neptunus. Pluto kvadratur natal Pluto. Uranus opposition natal Uranus.

En viktig ålder med många stora skiften i ens verklighet, och 40-års krisen är sannerligen verklig! Dels har vi en stabiliserande period av ens "vuxna" liv som infaller vid 40. Man har via Saturnus-återkomst landat i de förändringar man med all sannolikhet initierat och genomgått mellan 28-30, och har nu en stabil och tydlig grund att stå på rent praktiskt. Man har säkerligen arbetat upp någon form av stabilitet både privat och professionellt, och har nu en ganska stadig yttre struktur att stå på, som den ansvarsfulla vuxna man är. Men nu kommer uppvaknandet, och det med besked!

Kvadraturen från Jupiter utmanar samtidigt ens personliga expansion och utveckling via kunskap och insikt om sig själv, nästa steg i personlig och offentlig utveckling. Många vidareutbildar sig eller tar kurser för att fylla på den där utvecklingen som började vid 3e Jupiter-återkomsten mellan 35-37 år. Den här kvadraturen ger en utmaning i både status, tillgångar, inkomst, kunskap och den plats man tar i samhället, ens sociala tillhörighet. Neptunus långa kvadratur mot ens egna Neptunus som påbörjas nu, är en direkt uppmaning och utmaning kring hur ens drömmar och fantasier om livet har fått ta plats i den faktiska verkligheten i ens liv. Man omvärderar drömmar, utmanar tidigare idén om vilka drömmar som får bli verkliga, och omformaterar den man drömmer om. Kvadraturen från Pluto till ens natala Pluto som de flesta får uppleva omkring den här åldern är en stark konflikt kring förmågan att ta makten över sitt liv och gå på djupet av den man är och den man har blivit, för att kunna transformeras vidare åt rätt håll. Den här första och troligtvis enda kvadraturen som utgör en konfliktfylld aspekt från Pluto mot ens egna Pluto lyfter på allvar frågan kring liv och död, och det är ofta i den här åldern som man börjar se slutet av livet som något betydligt närmre än början på det. Man är mycket medveten om att man inte längre riktigt vet hur lång tid man har kvar, och den ungdomliga optimismen och känslan av ett evigt liv bemöts av en väl-behövlig inre process kring liv, död och existensiella frågor. Plutos kvadratur mot ens egen Pluto är något som kallar på ens uppmärksamhet, ihop med förmågan att bemöta alla svåra frågor i livet som utgör dess slut och den emotionella transformation som tillkommer ihop med det. Många i denna ålder kanske även börjar se sina föräldrars åldrande och död. Uranus opposition ens egen Uranus är full av insikter och åtföljs ofta av det som kallas för kundalini-awakening, eller någon form av ett personligt uppvaknande. Kombinationen av Plutos och Uranus påverkan här drar bort alla typer av slöjor och illusioner man tidigare eventuellt skyddat sig med från sin sanning och autencitet. Det går inte att fly någonstans längre, och definitivt inte från sig själv. Man dras in i djupa vatten av sin egen existens, och inser att om inte det görs en förändring nu, så kommer tillfället aldrig igen. Det här är sista tillfället att "hinna med" att göra riktigt stora förändringar i ens liv. Uranus opposition ens egen Uranus påminner om den där 22-åringen om slogs med näbbar och klor för sin frihet och sin rätt att leva sitt liv utan andras tryck och förväntningar på en. 40-åringen inser och minns detta med full kraft och börjar ofta snabbt och plötsligt göra sig av med andras normer och förväntningar på en. Man skiljer sig, flyttar, byter karriär, utbildar sig igen, jagar drömmen, och agerar i drastisk förändring (Uranus), i rädsla (Pluto) att det inte kommer fler chanser. 

 

44-45 = ungefär samtidigt som man började intensivt jaga sin frihet och individualitet strax efter 40, i rädslan att inte hinna, så pågår en Saturnus opposition natal Saturnus transit när man är ca 44-45. Det innebär kort och gott att man rent praktiskt river upp mycket av sitt tidigare liv och praktiska omgivning. Det där uppvaknanden i samband med Uranus opposition Uranus kräver direkt förändring, och det är precis vad många gör, och därmed ruckar ordentligt på det liv som de byggt upp sedan första Saturnus-återkomsten vid 28-30. För Saturnus-återkomsten då handlar om att överleva och hitta sin plats som en ansvarsfull vuxen, även om det inte nödvändigtvis handlade om ens egna frihet att göra det man vill i livet, utan snarare ren överlevnad på egen hand. När Uranus slår till med oppositionen strax efter 40, flyger plötsligt ansvar inför andras förväntningar ut genom fönstret, eftersom man nu inser att ens egna frihet är mycket viktigare, nu när man lärt sig att överleva som vuxen. Saturnus-oppositionen bistår därmed med nödvändiga, praktiska förändringar i ens liv som efterföljd, och påminner om att tiden inte är evig, och att ens frihet att välja vilket liv man lever, är så otroligt viktig. 

 

46-47 år = reversal Mån-Nod återkomst. Fjärde Jupiter-återkomsten. 

Direkt efter de plötsliga förändringar man initierar i jakten på sin frihet och individualitet efter att man fyllt 40, kommer en reversal Nod-återkomst, där Norra Noden besöker ens Södra Nod, och vice versa. Igen är det en ålder då man mycket tydligt får uppleva sin karma och resultatet av sina tidigare handlingar, samt hur nära eller långt bort man står från sin karma och själens önskemål. Det intressanta är att Uranus oppositionen som åtföljs av en Saturnus opposition mot respektive planet, mellan 40-46, verkar vara en alldeles viktig och avgörande push, för att man de facto ska hinna förändra och göra om det i ens liv som INTE överensstämmer med ens karma och Nodernas och själens väg. Det enorma uppvaknandet man går igenom strax efter 40, när Uranus ger en ALLA insikter om livet och en själv, är troligtvis en alldeles nödvändig process för att man ska vilja, kunna och driva den förändring som krävs i det stabila och trygga Saturnus-livet som man byggt upp till 40. Ärligt talat, finns det någon som egentligen VILL ställa sig upp när man är 43, packa sina väskor, säga upp sig från jobbet, lämna sin partner, och bege sig efter den där drömmen att starta en yoga-skola i Thailand? Det är så mycket lättare att få sitta kvar i sin bekväma soffa, med bekanta människor hemma och på jobbet, och gå på sina kurser då och då. Men lever du då enligt din karma fullt ut? Nej, säger planeterna, och tvingar ut dig på upptäcktsfärd efter din mission gång på gång under livet, och åldern 46-47 är viktiga år att se vilken mission det är och hur nära den man är. Och inte så konstigt det, för inom bara ett par år står vi alla inför en Chiron-återkomst, som markerar "då" och "från och med nu". 

 

48-50 år = när man fyller 48, har man sin 4e Jupiter-återkomst, något som markerar en all-time high utveckling och plats i samhället. Jupiter styrs av siffran 4 och den 4e återkomsten är därmed den viktigaste och utgör den högsta toppen man normalt når som individ i samhällets ögon vad gäller kompetens, kunskap, inkomst, status, etc. Det är väldigt få som byter yrke och utbildning för status och inkomst i den här åldern, utan det vanliga är att man har en etablerad plats i samhället i form av jobb och kompetens, som man använder för inkomst och möjligheter, däremot brukar man byta yrke i samband med Uranus-oppositionen runt 40, om man inte trivs där man är, och inte följt drömmen. Många i den här åldern är chefer, rektorer, överordnade, egna företagare, erkända arbetare, och har helt enkelt hamnat på den topp som utgör deras engagemang och utveckling i samhället som initierades den där dagen man tog sina första tveksamma steg till första dagen i 1a klass. Den 4e Jupiter återkomsten är en viktig markör och topp för alla prov man skrivit, den utbildning och väg i samhället man valt, den där första dagen på universitet, examen, befordran, byte av jobb, högre lön, kurser, utveckling och förvärvad kunskap som nu visar sig i all sin glans på den plats man tagit i samhället. Samtidigt har man möjlighet att kliva ut i samhället på ett personligt och mer utvecklat sätt, med betydligt mer kompetens och kunskap utifrån EGNA erfarenheter och EGEN kunskap. Saturnus är samtidigt i trigon till ens natala Saturnus när man är 48-49, och tidigare förändring man initierat runt 45, börjar nu landa i en faktisk verklighet. Den här vändan vet man ju förhoppningsvis redan hur man är en ansvarsfull vuxen som tar ansvar för hur ens liv ser ut och ter sig, så etableringen av nya mål och en ny verklighet som man önskar se, går betydligt smidigare i denna ålder.

 

50-51 år = Chiron-återkomst. Jupiter kvadratur natal Jupiter. Saturnus kvadratur natal Saturnus. När man fyller 50 år så har man sin första och troligtvis enda Chiron-återkomst (vissa har turen att uppleva den x 2). Chiron som var den första och initiala förståelsen av VEM du är i förhållande till din omgivning, och hur din omgivning reagerar på DEN DU ÄR, kommer till sin slutsats och förhoppningsvis ett helande, när vi alla fyller 50. Saken är den, att din själ och den du är, har ALLTID velat levas ut och varas fullt ut. Men den reaktionen som människor har gett på den du är, har också format dig under livets gång, och gjort dig osäker kring vissa delar av dig själv och den du är, som visas genom Chirons placering. Chiron-återkomsten handlar uteslutande om en möjlighet och BEHOV att få leva ut det där sanna jaget, och leva ut den du är på allra djupaste plan, i din fysiska värld. Vissa av oss klarar av att göra det redan vid 20-års åldern, andra möter denna fråga fullt ut vid 50, eller aldrig. Allt beror på hur Chiron är placerad i ditt horoskop, och hur du har angripit Chirons osäkerheter och smärtor. Chiron-återkomsten är sista möjligheten att kasta av sig sina egna restriktioner och rädslor som utgörs av andras blickar, åsikter, råd och tankar om det man velat göra och uttrycka under livets gång, sin sanna essäns. Chiron-återkomsten handlar om att sammanföra den du faktiskt är (din själs önskan = Mån-Noder), med det fysiska liv som du lever, OAVSETT vad du själv eller andra tycker och tänker om saken. Dina rädslor och osäkerheter har nu ingen grund längre. Om du som 7-åring, 15-åring, 25-åring, och 32-åring fortfarande brydde dig om vad andra tycker och tänker om dig, oroade dig för hur ska passa in i samhället och i livet, om du var orolig för att den DU är kommer ställa till med problem för dig i livet, och därmed varit rädd för att uttrycka den du är, för att du var rädd för hur det skulle bli, så är du nu i 50-års åldern en så pass utvecklad varelse att du inte längre behöver vara rädd för dessa saker. Hur många 50-åringar bryr sig om vad ANDRA tycker? Om du är en av dem, så behöver du slänga av dig Chirons bojor BUMS, omedelbart. Det här är DIN tid att leva ut DITT jag och själens röst fullt ut, det kommer inte så många fler tillfällen att sammanföra själ och kropp i detta liv. Se till att göra det du vill och känner starkt att du behöver, även om det kantas av osäkerhet och rädslor. Det är bara inpräntade känslor från när du försökte uttrycka den där essensen och sanningen av vem du egentligen är och vad din själ kom till det här livet att göra, när du var 7 år gammal. Bryt ner ditt eget motstånd mot att uttrycka den du är fullt ut, OAVSETT hur andra reagerar på det. När du är dig själv och lever så fullt ut, och skiter i andras reaktioner på det, så helar du dig själv och din Chiron. Under året du fyller 51 har du också en kvadratur från Saturnus till din egen Saturnus, vilket innebär att du kan gott och väl rucka på och förändra den yttre struktur som utgör ditt liv, i form av jobb, boende, relationer, situationer, etc. Om din Chiron kräver det, så gör du bäst i att följa själens röst och leva ut din sanning. Jupiter är samtidigt i kvadratur till din egen Jupiter, så här har du också en möjlighet att förändra och göra något nytt utav den status och "offentlighet" som du har i samhällets ögon, den kunskap och kompetens som du tidigare spridit i samhället har nu möjlighet att göras om och göras mer autentiskt för dig. Du har lärt dig mycket om livet och dig själv nu, hur kan du använda den kunskapen för att lära andra?

 

53 år = Neptunus trigon natal Neptunus. Jupiter trigon natal Jupiter.

Ett harmoniskt och fungerande förverkligande av dina drömmar och även en tid då du öppnar upp och blir väldigt receptiv mot energier och det andliga. Samma sak fanns i ditt liv när du föddes, att du kunde känna och kommunicera med energier, änglar, guider, andar och din själ. Men den praktiska och pragmatiska verkligheten vi lever i idag, slipar dessvärre oftast ner detta naturliga sjätte sinne. Du sprang genom livet i jakt på dina drömmar, ambitioner, frihet, tillgångar, relationer, igenkänning, och i jakten på dig själv. När du är 53 år och Neptunus ställer sig i trigon med platsen där han var när du föddes, så blir allt detta betydligt mindre viktigt. Efter Chiron-återkomsten, och från och med nu, känner, upplever och förstår du en större sanning om ditt liv, en andlig eller spirituell upplevelse som ofta leder till en tro på något högre och större än det fysiska livet vi lever i. Denna trigon öppnar upp huvud-chakrat och återkopplar dig igen till det alltet som du föddes in från, för du ska ju tillbaka dit! Den här transiten har som uppgift att visa dig varför du har drömt om det har du drömt om, och att det finns en själslig och andlig koppling till de intuitiva ambitioner och mål du jagat efter och drömt om instinktivt sedan du var barn. Jupiter trigonen tillåter dig samtidigt att landa i denna nya kunskap om den själsliga och andliga världen, och om dig själv i samband med det. 

 

55-57 år = Mån-Nod återkomst. Jupiter opposition natal Jupiter. Uranus trigon natal Uranus. Chiron kvadratur natal Chiron

Det hela börjar med en Nod-återkomst vid 55, vilket utgör ännu ett högst viktigt och karmiskt år som tvingar dig att titta på själens röst vs. ditt fysiska och faktiska liv. Du är nu väldigt finstämd och tydlig med vad det är själen vill och dras mot, efter att du fyllt 50, och därmed redo att göra sista penseldrag kring den karma du är menad att leva ut i det här livet. Det går liksom inte längre att undvika alls vad det är din själ vill vara med och utföra. Nästa Nod-återkomst sker vid 63 respektive 70 år, och det kommer att vara en final och utvärdering av hur du förhållit dig till din karma under ditt liv. Jupiters opposition vid 56 tillåter att rucka på och använda sig utav ens samhälls-engagemang, status, jobb, tillgångar, kontakter och det man byggt upp hittills, till sitt förfogande. Chirons kvadratur till ens egna Chiron vid 57 år är den första "nya" konflikten eller utmaning kring den bild du skapat av dig själv from 50, och hur du förhåller dig till dina osäkerheter och smärtor numer. 

 

58-60 år = Andra Saturnus-återkomsten. Uranus trigon natal Uranus. Jupiter opposition natal Jupiter. Chiron trigon natal Chiron. 

Den andra Saturnus-återkomsten, ackompanjerad av en harmonisk aspekt från Uranus och Chiron mot respektive egna Uranus och Chiron, handlar om utvärdering. Den där paniken och modet att förändra och bygga dig själv och ditt liv, när du var 28-30, vad har det resulterat i? Uppnådde du det önskade dig då? Klev du över svårigheterna och tog ansvaret för ditt liv och dina val? Fick du den friheten och livet du jagade för 20 år sen, när du precis fyllde 40 och såg din sista chans att förändra ditt liv i enlighet med de DU är och det DU vill ha från livet? Hela du dina egna smärtor och osäkerheter, när du fyllde 50? Hur mår du? Vad känner du när du tittar tillbaka på ditt liv? Lever du din dröm idag, och om inte, hur känns det? Den här åldern och dessa transiter handlare uteslutande om en utvärdering, om harmonisk och fungerande insikt, både mentalt (Uranus) och emotionellt/själsligt (Chiron). Den andra Saturnus-återkomsten är ofta "tung" på ett annat sätt än den första. Den första handlar om en plötslig insikt och mycket nykter syn på hur oduglig man är och hur man lyckats slösa sin tid på saker och ting som bara förstört för en (oftast). Den andra Saturnus-återkomsten handlar ofta om en djup och gedigen insikt att det som är gjort är gjort, att man gjorde sitt bästa, och vad man åstadkommit, och förhoppningsvis ger det en förmåga att landa i det.. Man helar samtidigt sin självbild, oavsett vad man gjort eller inte gjort med Chirons smärtor för att åtgärda detta. Nu spelar verkligen ingen åsikter om en någon roll. Ens kunskap om en själv och livet utvecklas samtidigt via Jupiters opposition till platsen för ens egna Jupiter. Dessa nyktra, expansiva och djupgående insikter om livets snurra, ens val, tidens gång, och resultatet utav det i samband med ens andra Saturnus-återkomsten, ger sannerligen en ny typ av kunskap och personlig utveckling i detta skede av livet. 

 

61-65 år = Pluto trigon natal Pluto. Reversal Nåd Nod-återkomst. Chiron opposition natal Chiron. Uranus kvadratur natal Uranus

Den där rädslan, insikten och konflikten om livets början och slut som man hade runt 40-43 år, landar nu i en harmonisk insikt om att alla vi skall den vägen vandra, kort och gott. Pluto trigon Pluto öppnar harmoniskt och välkomnande upp dörrarna för de djupaste vråerna av ens undermedvetna rädslor, farhågor, mörker och det som vi ofta backar inför och stänger dörren till. i den här åldern blir man ännu mer receptiv och mottaglig för energier, men inte på det drömlika och naiva sätt som Neptunus har, utan på det råa sanningsenliga sättet som Pluto och Skorpionen representerar. Man ser, upplever och känner den sanningen som livet utgör, och som berättar för en om alla hemligheter om ens liv och ens existens, och det må vara svåra frågor så som vi beskriver dem, men i den här åldern, brukar man vara ganska välkomnande och lugn kring upplevelser som kretsar kring makt, liv och död, sex, existens och man är inte längre rädd, för man behöver inte längre vara rädd. Man har levt, och man vet om det. Livet har sin början och sitt slut, och man är mycket väl medveten och förstående kring det. Det finns mer att upptäcka än vi kan se med blotta ögat, och det är helt naturligt och tillgängligt för en i den här åldern. Man får ytterligare en möjlighet att släppa taget om sitt förflutna och bemöta sin karma med Mån-Nodernas transit. Man utsätts ofta för och initierar förändringar helt naturligt i den här åldern, men Uranus kvadraturen. Oftast sker dessa väldigt naturligt, eftersom trigonen från Pluto som här ger en en så mycket personlig makt, att man verkligen inte har något att vara rädd för, varken sig själv eller andra, och i synnerhet inte är rädd för att initiera några förändringar i ens liv, oavsett om dessa sker på eget eller yttre bevåg. 


68-70 år = Saturnus trigon natal Saturnus. Uranus sextil natal Uranus. 

Dessa år kretsar kring en naturlig harmoni i ens tidigare förändring och praktiska utfall av dessa. Saturnus visar och ger en tydlig harmoni och intresse kring hur en yttre liv ser ut och hur nöjd man är med det, oavsett vad man lyckats åstadkomma eller ej. Uranus sextil mot egen Uranus är en subtil men harmonisk förändring i enlighet med det liv man skapat för sig själv via Saturnus. Man anpassar sig helt enkelt till den praktiska strukturen som är (Saturnus), och lever och förändras i det som livet nu har att erbjuda utifrån ens egna tidigare insatser (Saturnus). 

 

71-73 år = 5e Jupiter-återkomst. Saturnus opposition natal Saturnus. Chiron trigon natal Chiron. Mån-Nod återkomst

Den 5 Jupiter-återkomsten utgör ytterligare ett steg i en personlig kunskap och personlig utveckling, men nu på ett mycket privat och andligt plan. Det man VET om saker och ting vid det här laget är djupgående och ofta mycket nyttigt för samhället och andra människor, men det är oftast sig själv och sina närmsta som man applicerar denna visdom och kunskap på. Saturnus oppositionen utmanar ens nuvarande struktur och liv och ger möjlighet att skifta på den. Chiron trigonen integrerar de sista smärtorna och osäkerheterna man burit med sig genom livet, och Mån-Nod återkomsten slår ett sista slag för ens karma och hur man gjort för att uppleva den genom livet. Utvärdering. Det här är troligtvis den sista Mån-Nod återkomsten man är med om (om inte man lever till 103:) och det är nu man sjunker ner fullt ut i de beslut och val man tagit under livets gång, som fört en närmre eller längre bort från ens sanning, själ och mening. Oavsett utfall, landar man i en harmonisk utvärdering och självbild, med hjälp av trigonen från Chiron mot ens egna. Gjort är gjort, karman är slutförd, och oavsett om det blev som man tänkt sig eller inte, är den värd att utvärdera och förhålla sig till. Misstag som har gjorts hade sin mening, precis som de "rätta valen". I den här åldern har man nog med kunskap, visdom och insikt att kunna förhålla sig till sin tidigare val, beslut och karma på ett sätt som är accepterande och harmoniskt. 

 

79-90 år = Neptunus opposition natal Neptunus. Uranus-återkomst vid 86 år. Tredje Saturnus-återkomsten. 6e Jupiter-återkomsten. 

Under dessa år ser vi återkommande transiter av transcendala planeter som höjer ens medvetande och öppnar upp individen mot mycket hög visdom och receptivitet, via känslor (Neptunus), insikt (Uranus), och kunskap (Jupiter). Den yttre världen (Saturnus) blir betydligt mindre relevant, och den andliga, kreativa och spirituella sfären som utgör av Neptunus, Uranus och Pluto, utgör den starkaste påverkan, mot bakgrunden av vissa skiften i ens praktiska liv (Saturnus och Jupiter). I denna ålder lever man ofta i en medial "uppkoppling" mot ande och energi, man börjar släppa taget om det fysiska och praktiska livet, man står långt bort från den fysiska verkligheten som nya generationer lever i, och upplever livet mer förvirrande och förvirrat (Neptunus). Man är helt enkelt inte längre en del av att "bygga samhället", utan är istället mottaglig och lever i den icke-fysiska energin som vi alltid omges av (Neptunus och Pluto). Det är den man nu har tillgång till och lever i primärt. Precis som när man föddes, är man nu i en fas i livet där man är i full kontakt med andra dimensioner och energier som man föddes från. Man drömmer och känner häftigt, och andra människor kan ha svårt att förstå det man säger och upplever. I den här åldern är man dock mycket medveten om dessa saker, till skillnad från när man var barn, och oavsett spirituell grad, är man mycket mottaglig för dessa energier och upplever dem i allra största grad. När vi rör oss mot de allra yttersta planeterna Uranus, Neptunus och Pluto, så släpper vi taget om det fysiska livet för att ge rum åt det liv vi alltid känt finns i och runt oss, men som vi inte alltid velat erkänna, då egot och den fysiska dimensionen står i vägen. Under åren 80-100 i individens liv, kopplar vi återigen oss upp på det som är större än oss, det som skapat oss, och inser att det är fullt verkligt och att det är vårt hem, vår röst och vårt ursprung. Det är det vi kämpat för att återvända till och leva ut hela vårt liv, och nu vet, känner och inser vi, att det är dit vi igen är på väg. Uranus-återkomsten vid 86 öppnar upp dessa grindar på full glänt. 

 

Så, oavsett hur gammal du är och hur långt du kommit i din utveckling och i ditt liv, så skall du veta, att alla vi är från universum komna, och alla skall vi återvända dit, vi har bara olika insikt om det. Du är här på Jorden i det här fysiska livet, för att ge plats, röst och liv till det som din själ önskar sig. Så slösa ingen tid, var fri och var ansvarsfull, och lev det liv som DU vet och känner att du vill.

 

Om du vill veta exakt när och hur du går igenom dessa viktiga åldrar (utifrån ditt födelsehoroskop), samt hur det påverkar dig individuellt, mejla mig på astroalvis@gmail.com för en konsultation.

 

All kärlek till er och skin er sanning alltid, Alex. 

0 Comments

Månadstecken: Oxen

Nu har tiden kommit att diskutera det andra tecknet i Zodiaken; nämligen Oxens tecken som Solen passerar en gång per år, vanligtvis 18 april - 21 maj. Då har alla som har Solen i Oxen äran att fylla år. :)

 

Oxar ligger ju mig varmt om hjärtat, precis som de andra två jordtecknen; Stenbocken och Jungfrun.

 

Oxens energi kan nog kategoriseras som den mest svår-rörliga, statiska och mest grundade energin i den stjärnremsan som Zodiaken består av. Det är ett fixerat tecken, vilket innebär att det är en typ av energi som består och bygger på det som finns, utan för den del röra på sig själv. Det är en energi som växer och utvecklas av att tillgodose se sig själv med en trygg omgivning genom att ha saker i den omgivningen som skapar en återkommande och bekant vardag. Dessa saker är ofta av fysisk karaktär. Det är en energi som tillgodoser det mesta basala och nödvändiga. De förstå nivåerna av Maslows trappa om man så vill.

 

Genom den lägsta (fysisk trygghet) når Oxen tillslut sin högsta nivån (självförtroende och självrealisation), där han kan förstå och njuta av till exempel konst, skönhet, förstå sig på dyr kvalité och ha råd att omge sig med vackra ting som underlättar vardagen och förbättrar livskvalitén. Men det primära kommer för en Oxe alltid att vara de mest basala behoven; god mat och dryck, sex, relationer, och förmågan att njuta av livet och det man har.

 

Oxar är väldigt instinktiva och "basic", precis som Väduren och Kräftan är den en instinktiv "jag"-energi som ser sig omkring och försöker hitta sitt jag i det kaoset som universum utgör. Men inte på något högt, universellt sätt, genom att förstå samhället omkring sig eller andra människor på någon djupare nivå, nå visdom och förståelse av verkligheten, skapande, upplysning.

 

Nej, inget sådant. För Oxen krävs inte mycket mer än det som är direkt i dennes omgivning. Oxens energi tillgodoser och förvaltar det som finns i direkt närhet, för att bygga sin perfekta värld. Oxen bygger sakta upp sitt personliga imperium av ganska enkla saker som stillar det mest grundläggande. Av den anledningen brukar man också dra slutsatsen om att Oxar gillar att njuta och är harmoniska i stort. Det beror till stor del på att Venus styr Oxens tecken, och Venus ambition här i livet är att njuta så mycket det går och leva i evig, simpel harmoni med omvärlden.

 

Men den främsta anledningen till Oxens njutning och förmåga till harmoni, är deras anspråkslöshet. Medan Lejon, Vattumän och Skyttar strävar efter framgång, upptäckt, resor, pengar, karriärer och ett rikt socialt liv, nöjer sig Oxen med det som inte är så storslaget. Allt för att må bra och känna tillfredsställelse. Oxar har de facto lättast att känna tillfredsställelse av alla tecken i Zodiaken.

 

På intet sätt är Oxar fattighjon som nöjer sig med smulor. Tvärtom! När det kommer till Oxar så ska det vara ren kvalité, och endast det. Det spenderas stort och mycket på saker som betyder något; nämligen mat och nöjen! Oxen hittar njutning i olika saker, men det är alltid något som rör mat, dryck och bekvämlighet av något slag. Det kan röra sig om att köpa alla tv-spel som finns, och äga den softaste och mest bekväma soffan. Det kan senare i livet handla om att bygga en altan för att kunna sola i trädgården i timmar och plantera ett mindre växthus.

 

Tjusningen med Oxar är det är varelser som bara kan vara hemma och i lugn och ro sitta still i en soffa och vara tillfreds med att det är en god middag på gång och att man har precis byggt färdigt altanen, där det nu blommar tomater och basilika, och att man snart ska gå till sängs. Mer än så behövs inte. Om inte en fröjd, så säg?

 

Oxar är duktiga på att bevara och hålla kvar vid det som finns. Detta betyder att en Oxe inte lämnar, utan saker lämnar den mot dennes vilja. Oxen vill alltid behålla allting precis så som det bekvämt nog är. Det är verkligen inga ombytliga personer som längtar efter förändring och att "testa något nytt". Nej, Oxen kommer att gå på samma invanda spår som alltid, köpa samma saker, ha samma vanor och gå samma rutt hem, och dessutom njuta av det!

 

Oxar är logiska, förståeliga och rimliga personer, precis som alla jordtecken. Men Oxar har faktiskt för det mesta en nöjd uppsyn, det måste man ge dem. De vet vad som är värt vad, och vad som är smartast att göra i majoriteten av situationer. Lugna, pålitliga, trygga och stabila tillgodoser Oxar dig den mysigaste vardagen som finns. Om du vill ha en sådan vardag såklart. Mjuka, sensuella och förstående, kommer Oxen alltid att stå utanför din dörr på bestämd tid och det finns inget fläng i dessa varelser. 

 

Oxens tecken är i allra största grad förknippat med ägande och makt, och Oxens motto är "jag har", dvs det är materiella människor som främst ser värde i tillhörigheter av diverse slag, både mänskliga och materiella. Ja, för Oxen är det ingen skillnad, han omger sig med saker som gör hans liv bekvämt, och allt kategoriseras som lika värdefullt. Som en ägodel, vare sig du är människa eller en bekväm möbel.

 

Mycket riktigt har Oxar ofta spenderar-handskarna på, men det som köps är av ofta riktigt värde, utmärkt kvalité och tillgodoser en specifik funktion, för att säkerställa Oxens trygghet i bekvämlighet. Det här är finsmakare, gourmander som ofta äger dyra klockor, bilar och hus. Oxen vet nämligen värdet av pengar och kommer alltid att ha gott om dessa.

 

Oxar är inte heller det minsta impulsiva och obetänkliga. Dem ger sig inte in i äventyrliga och riskfyllda affärer och bygger därmed på sitt kapital mycket sakta, men säkert. Allt för att behålla tryggheten i vardagen. Därmed är Oxar också ofta svåra att övertyga om något som dem inte har testat på eller varit med om. Jordtecken överlag har nämligen en funktion som gör att deras tankesätt baseras enkom på föregående erfarenheter. Visionen är långt bort med andra ord, och det som räknas är det som redan har hänt och det man redan vet sen tidigare.

 

Som exempel har jag en stabil vän-Oxe som starkt ogillar nya situationer som han inte är bekant med. Rakt av. Han ogillar att transporteras långa sträckor (dvs resa), och gillar inte alltför mycket att gå på nya tillställningar och till lokaler där han inte varit. Nyhetens behag är helt enkelt inte attraktivt nog, för att väga upp den hustle det innebär att utsätta sig för okända situationer.

 

Av den anledningen behåller också Oxen samma typ av social krets, och bygger starka och stabila band till sin direkta och redan bekanta omgivning. Men utanför den omgivningen tar Oxen sällan många steg, varför bry sig?

Den här typen av rigid stabilitet gör också att Oxar ofta tar sig väldigt bra igenom olika dippar och otrevligheter i livet. Speciellt personer med Månen i Oxen har en väldigt stark emotionell grund att stå på. När andra hysteriskt gråter och faller i depression, står Oxen kvar och väger upp det dåliga med det lilla goda, samt känner sig på det stora helt ok och förmögen att ta sig ur det. 

 

Oxar har generellt sett ett rungande skratt och är välvilligt inställda till nästan alla. Det är tämligen svårt att hamna i en dispyt med en Oxe. Detta har inte bara att göra med Oxen oändliga tålamod och lugn, men framför allt för att Oxar inte alls gillar att hamna i konflikter och undviker dessa mer än gärna. Precis som Vågar också ofta gör, undvikande katter kring het gröt. Glöm inte att Venus som styr Oxen och Vågen är den vackra Afrodite, kärlekens och harmonins gudinna. Make love, not war. 

 

Otroligt medgörliga och lätthanterliga är alltså fantastiska Oxar, brukar jag säga. Jag har nämligen haft min beskärda delar av Oxar. I sann Jungfru-anda har jag attraherat Oxar nästa hela mitt liv, både som vänner och partners. Alla mina pojkvänner hade en Oxe-Måne, vilket bara det är ganska märkligt. Tre helt olika personer hade Månen i samma tecken, och alla blev mina pojkvänner, utöver den drös av män jag har dejtat som aldrig blev det.

 

Jag har gott om vänner och viktiga personer i mitt liv, som är Oxar av något slag och det är verkligen otroligt anspråkslösa människor. Dem gillar att hänga, ta det lugnt, knyta band, kramas, äta gott och bara vara. Och det bästa är att man känner sig så otroligt lugn och nöjd med dem. Det är som att deras inre harmoni smittar av sig på en när man umgås. Samma gäller det enorma tålamodet och uthålligheten som Oxar har. Endast Oxar kan pilla med en och samma sak i timmar om det krävs, det är otroligt metodiska och bestämda människor. Det är inte på något sätt personer som gillar att pilla med grejer, men om en hylla ska upp eller lampa bytas, så kommer Oxen till undsättning och kommer att se till att få det gjort! Det kan man lita på. Om än efter rejält med uppmaning. :)

 

Oxar bör också i arbetslivet rikta sin energi mot något konkret, snarare än abstrakt. Deras verklighet är otroligt konkret och det är inte människor som svävar runt i fantasier och visioner. Här behövs konkret, fysiskt arbete i många fall. Framför allt om man har Mars eller Solen i Oxens tecken. Om inte annat så för att råda bort på den njutnings-fällan som Oxen ofta finner sig i. När Venus är inblandad i saker så dyker överkonsumtion alltid upp. Vad gäller allt. För mycket av det goda, kombinerat med bekvämlighet tenderar se till att Oxar förr eller senare har en rundare figur. Detta gäller framför allt människor som har Venus eller Måne i Oxen. Solen i Oxen identifierar sig lite annorlunda, och söker inte trygghet i njutning så som Mån-Oxar ofta gör. Detta sker i absolut främsta grad hos människor som har en Oxe-ASC, Måne eller Venus i Oxen.

 

Oxens tecken styr nacken, halsen, rösten och svalget. Oxar bör vara uppmärksamma på alla hälsoproblem som rör dessa områden. Har ofta en djup och ansenlig röst. För sig med pondus och en "vet läget" attityd, avslappnade och härliga. Det är Oxar det :)

 

Hur är Oxar som ni känner?

 

Mvh, astrologen.

2 Comments

Din tid på året

God kväll!

 

Hur var er ledighet? Min var lugn och nedstämd. Reagerar alltid väldigt starkt på när Månen passerar Kräftan, som alltid berör min Kräft-ASC. Blir sentimental och jävlig. Men nu står vi inför en eldig vecka, med morgondagens Måne i Lejonet, så det är bara att ta omtag!

 

Här kommer svar på era kommentarer, kul att många ville veta!

 

Först vill jag ta upp det här med att olika program ger lite olika grader på just Månen, och punkter så som ASC, DSC, MC och IC. Det kan ibland skilja sig en grad hit eller dit för att det ofta avrundas uppåt eller neråt. Dessutom har inte alla program exakta koordinater för vart man är född, och informationen skiljer sig också då vissa program inte tar i beaktan sommar och vintertid det året man är född. Summa summarum är inte någon grad hit eller dit någon enorm skillnad om inte det är på gränsen mellan två stjärnkonstellationer. Mitt tips är att testa olika program och använda det som faller ut oftast.

 

Carina (Sunday, 30 April 2017 16:45)

24 grader fiskarna

 

Svar: Carina, din tid på året är alltså 10-20e Mars, varje år. Nu råkar jag ha sett ditt horoskop, och tolkat det, så för dig är en viktig period på året från årsskiftet fram till april, varje år, då transit-planeter passerar dina egna. Men ovanstående 10 dagar i Mars är när du känner dig som mest hel som person, då transit-Solen gör en konjunktion med Månen din.

 

Lotta (Sunday, 30 April 2017 20:02)

17 grader i skytten

 

Svar: Lotta, för dig är det 5e-15e December varje år, det är din tid på året det. :)

 

Linda (Sunday, 30 April 2017 20:12)

Hejsan ! Jag har månen i oxen 1.44 i 12 huset . Tack !

 

Svar: Din tid på året har precis varit! 18e-24e April varje år är då du blir som mest hel och medveten om dig själv. Tufft med 12e huset, där kan man vara rejält sårbar vad gäller att knyta an på en emotionell nivå till andra, och veta vad man känner själv. 

 

Isabelle (Sunday, 30 April 2017 20:42)

Hej jag har månen i Jungfrun grad 7,14 hus 2
Tack

 

Svar: Isabelle, din tid på året är slutet på augusti, närmare sagt den 26e augusti - 7e september!

 

Joakim (Sunday, 30 April 2017 20:47)

Hej kräftan 15,25 och den sidan du tipsade om stod det 16,03.
Hus 12

 

Svar: Hej Joakim, din tid på året är 5e-15e Juli varje år. Det är alltså under sommarens högtid som du hittar din harmoni och din tid på året. 

 

Lars (Sunday, 30 April 2017 23:09)

Vilken sida Joakim ? För mig månen 29 grader i tvillingar , min fru 29 grader i vågen !!

 

Svar: Vad roligt med en sådan härlig trigon mellan din och din frus Måne, ni måste ha det riktigt bra ihop hemma och på fritiden. Kommer väl överens kring hur man spenderar fritid och bygger en gemensam vardag, det är en gåva i en relation. Din tid på året är 17e-25e Juni, alltså då det är som ljusast i vårt nordiska land. Samma datum gäller för din fru, fast i oktober!

 

Kicki (Monday, 01 May 2017 01:06)

Hej hej,
Tvillingarna 21,55 natal report, din föreslagna sida 22,28. Tog UTC Dublin/London, var lite osäker där:)
Hälsningar
K

 

Svar: Kicki, du ska använda den tidszon som du är född i. Om det är i Sverige, så är det GMT+1. Din tid på året ligger nära Lars tid på året, nämligen 9e-17e Juni varje år. 

 

Rasha (Monday, 01 May 2017 08:19)

Hej ! Vilken föreslagna sida ? Varför ditt namn på annorlunda färg Kicki !! Jag har månen i lejon 19.11 grader . Tack ha det bästa 

 

Svar: Rasha, jag la in en länk till den sidan under ordet "här". Din tid på året är 8e-18e Juli varje år.

 

mona (Monday, 01 May 2017 09:23)

Hejsan ! Hur ser ut maj månad för oss ?? Tack ! Jag har månen i 2:huset ligger på 12:12 i skorpionen .

 

Svar: Veckoprognoser kommer löpande under maj. Din tid på året är 1a-11e November varje år.

 

Lukas (Monday, 01 May 2017 12:43)

Hej ! Vad betyder ordet deklination ?? Jag har månen i lejonet 11.20 i 8 : huset ?? Tack snälla !

 

Svar: Lukas, deklination i astronomi anger graden. Jag förstår det som att det är du frågar efter. Det är alltså graden på olika himlakroppar, deras position på himlen. Din tid på året är 1a-10e Juli varje år. 

 

Sara (Monday, 01 May 2017 12:53)

Helooo! Månen i stenbocken 9.33 i femte huset motsatt till Venus . Vad tycker du ? Danke

 

Svar: Sara, din tid på året, är nyår! Lustigt, eller hur? Räkna från ca 28e dec till 5e Januari varje år. :) Eftersom din Måne dock är i opposition till din Venus så kan självkänslan få sig en törn under den perioden varje år och du kan känna dig oälskad och ouppskattad under samma period. Speciellt kan det ge sig uttryck i olika social grupper och nätverk som du ingår i!

 

Zara (Monday, 01 May 2017)

Hej ! Kicki var har du läst ditt horoskop ?Finns bra astrologer i London förutom astrolog jamie partridgesfru hon är bra men lite hård , för mig månen i tvillingar på 13.13 grader i 4 huset . Tack för dig och mig och Alexandra med .

 

Svar: Zara, din tid på året börjar sista veckan i maj och löper på hela första veckan i Juni. Trevlig tid på året det tycker jag :) 

 

Ett litet förtydligande med vad jag menar med att det är "ens tid på året". När Solen passerar ens Måne förstärkes och medvetandegörs ens Måne och dens funktioner. Den undermedvetna delen utav din personlighet får plötsligt stöd av den medvetna och man känner en sorts "helhet", en trygghet i att man får vara den man är och kan förklara sin inre processer för sig själv på ett medvetet plan. Det är i stort en trivsam period som förstärker en som person. Notera att det dock kan te sig olika uttryck om du har några kvadraturer eller oppositioner till din Måne, som också förstärks av den förbipasserande Solen, och i vissa fall gör att otrevliga mönster från ens undermedvetna flyter upp till det medvetna. Hur som helst är det alltid en viktig period på året.

 

Dela gärna med er om ovanstående datum någonsin varit viktiga för er! Spännande att utvärdera.

 

Trevlig kväll,

 

Mvh, astrologen.  

11 Comments

Ska man låta bli att göra saker vid vissa astrologiska tidpunkter?

Tack för att ni delar med er!

 

Visst är det lustigt att så mycket kring telefoner, byråkrati och saker som hör ihop med kommunikation och resor går åt skogen när Merkurius är retrograd? Man tänker inte på det förrän man börjar syssla med astrologi.

 

Detta leder mig in på kvällens ämne, nämligen hur hanterar man informationen som man får ut från planeterna. 

 

Framför allt är det nedanstående kommentarer som gör att jag vill lyfta fram detta ämne.

 

Hej Alexandra ! Tyvärr inte alls spännande , du måste lära andra och bli bra astrolog lärare att inte gör såna saker när Merkurius retro men nej du är envis och lyssnar inte din resa under Merkurius retro och nu det här historian som har hänt . Lyssna på planeterna nästa gång . Ta hand om dig väl , bli inte sur på mig . Bäst hälsningar

 

 

Hej ! Om du vet Merkurius retrograd varför reser du ?? Bli förgiftad !! Tack för informationen . Hälsningar .

 

Det fanns en tid då jag dubbelkollade horoskop inför i princip varje händelse i mitt liv. I synnerhet resor fick sig en extra granskning, innan jag lärde mig att hantera min flygrädsla och lärde mig att planeterna trots allt inte kretsar enkom kring mitt eget horoskop. :) Jag konsulterade andra astrologer, såg saker i horoskop som inte alls behövde betyda det värsta och avstod från specifika aktiviteter. Detta är ett beteende som ingen astrolog sysslar med, åtminstone ingen neurotisk sådan. Och nog har jag lärt mig att hantera det också.

 

Att följa planetcykler och och tolka deras inverkan på inte bara mänskligheten, men också varje individ, är otroligt komplext. Ingen astrolog i världen kan sammansätta alla fakta i födelsehoroskop, transiter, progressioner, solarer, etc, till en helhet som ger en bild som är hundraprocentigt korrekt. Dessutom ger planeter och deras placering möjligheter, inte domar.

 

Horoskoptolkning påvisar åt vilket håll man bör rikta sin uppmärksamhet, men visar inga specifika händelser. Detta är en evig fråga, som alltid dyker upp i samband med astrologin, men ja, den fria viljan finns i allra högsta grad.

 

Vi är inte styrda av något annat än oss själva och våra drifter. Sen vad vi består av, det är en annan femma. När man är född, är inget man väljer och därav kan man inte heller välja den man blir. Det du har med mig från födelsen kommer alltid att kännas och synas starkast. Det är du ut i fingerspetsarna för alltid. Men man kan jobba mot sina inre drifter, och man kan övervinna sig själv. Om du har en svag Mars i kartan SÅ kommer träning att ge dig långsammare resultat än hos någon annan. Att alla har lika förutsättningar är en myt. Vi föds med alla med olika uppsättning av egenskaper, nackdelar och fördelar, och det är helt slumpartat. Men om du kämpar mer än andra, så kommer du att nå samma höjder, där just du har problem.

 

Precis så är det med händelser som transiter rör. Det kan finnas tendenser för våldsamhet när Mars är i Väduren, i konjunktion med Uranus, men om ingen agerar på sin våldsamma impuls, så kan det mycket väl inte hända något alls.

 

Astrologer förutsäger inte framtiden, därav är vi inga spådamer (och gubbar). Astrologer ger en extra dimension till vår kunskap om omvärlden, energierna på atomnivå, och hur biologi och fysik flyter ihop med människan som art och individ.

 

Därför är min uppmaning att inte begränsa sig själv under utmanande perioder på himlen, utan vara på sin vakt och lära sig av det som sker. Allt är cykliskt och för varje planetsnurr blir vi mer och mer medvetna, lär oss mer och mer om oss själva och vår plats i världen. Därför sägs det att visdom kommer med ålder, när man har sett fler soluppgångar än någon som är yngre som har sett färre. 

 

Ta min prognoser som extra information och förklaring till varför saker faller ut som de gör. Följ mina råd och ni kommer att hitta harmonin i att följa planetariska cykler. När man gör rätt för sig och övervinner sina inte konflikter, blir man lycklig. Men man ska aldrig låta bli. Att inte göra skapar ingenting, tomrum som planeterna inte kan påverka. Endast aktiv handling inifrån studsar mot den energi som finns utanför oss.

 

Visst åker man på nitar i vissa fall, som min otroligt onödiga bilresa till Västervik eller att jag blev förgiftad under min utlandsresa. Men det jag fick åter från att ha upplevt dessa saker är tusen gånger mer värdefullt och lärorikt än om jag hade suttit hemma och varit rädd för att kliva utanför dörren under retrograd Merkurius.

 

Jag har en tendens att uttrycka mig och skriva väldigt bestämt, så blir inte rädda och låt bli, utan ta till er informationen, dubbelkolla en extra gång och kör framåt. Om inte det blir rätt, så blir det åtminstone en läxa som gör att man hanterar framtiden på ett annat sätt.

 

Njut av nymånen imorgon, den kommer att bli mysig!

 

Mvh, astrologen.

4 Comments

När Merkurius är retrograd

När Merkurius är retrograd händer mycket saker fel!

 

Speciellt vad gäller köp och kommunikation. Här ska ni få höra ett ypperligt exempel på hur fel saker kan bli när man inte är uppmärksam under en retrograd period för Merkurius.

 

Under förra veckan, efter egen uppmaning, började jag röra om hemma. Sortera ut allt i skåpen, göra mig av med gamla möbler, allt som hör utrensning till.

 

I samma veva blev jag väldigt ivrig att fylla upp den ännu icke-lediga platsen med nya möbler! Vilket jag självklart borde ha väntat med till efter att Merkurius varit retrograd. Man tar förfärligt dåliga beslut under en retrograd Merkurius.

 

Med mitt nyvunna intresse för antikvariat, började jag buda på lite grejer på nätet. Det fanns bara två problem.

 

Det första, är att jag i min iver började buda på saker som inte fanns i Stockholm.

Det andra, är att jag i min iver och okunnighet, började buda på saker som ingen annan ville ha, vilket innebar att den som hade högsta budet vann hela skiten och behövde också frakta bort den eller betala för frakten, då ett bud är bindande. Något som också gick obemärkt förbi mig. Frakten visade sig också kosta runt en tusenlapp för varje möbel, vilket jag inte heller noterade i min iver. 

 

Summa summarum, så var jag plötsligt en stolt ägare till en lampa för 800 kronor som fanns i Linköping, och en lådspegel för 350 kr som fanns i Västervik. Notera att jag bor i Stockholm. Båda skulle betalas och hämtas senast lördag. En notis här också är att jag vann ett bord som jag absolut inte vill ha, i samma veva. Det fanns dock i Stockholm som tur är.

 

Efter lite om och men vände jag det hela till att jag ska på roadtrip i härliga Sverige! Och söderut har jag ju aldrig varit!

 

Nätet föreslog att det tar mig ca 3 h Stockholm-Västervik och lika lång tid tillbaka. Jag skulle också göra ett stopp i Linköping på vägen ner för att hämta lampan. Sagt och gjort, så ringer jag till båda antikbyråerna och förbereder Västervik på att jag troligtvis kommer vara på plats lite senare än 14, som var stängningsdags. Hon sa att det är helt ok och att det bara att ringa när jag är framme.

 

På Lördag, tidigt kl 09.00, sätter jag mig i bilen och börjar röra på mig till Linköping. Jag är där till lunch och hämtar upp min svindyra lampa (blev lite väl ivrig under budgivningen). Lampan visade sig vara mycket kortare än jag hade föreställt mig och JÄTTEBRED. Alltså verkligen supermycket bredare än jag hade sett på bilden. Inte så mycket att göra åt det, jag skyfflar in den i bilen och börjar köra vidare till Västervik.

 

Klockan börjar dra över 13.00 och jag förstår att jag är framme 20 minuter efter stängning. Jag börjar ringa till avsett nummer... jag ringer... och ringer... och ringer.... och ringer. Jag ringer 42 missade samtal i ren desperation innan jag står på en parkeringsplats i Västervik, efter att ha kört 400 km ner för att hämta en jävla spegel, som inte alls var vad jag förväntade mig.

 

Ingen svarar. Jag börjar få rejält med panik, och med gråten i halsen börjar jag försöka hitta ägarna till butiken på nätet. Jag hittar 14 olika telefon-nr på en av ägarna och börjar ringa och smsa alla nummer. Jag åker till och med till den adress där ägarna står skrivna! Ingen där. Tomt på uppfarten.

 

Jättefina Västervik får 2,5 timmar utav min tid, då jag bara ringer runt till olika telefon-nr och ber till alla krafter att någon ska svara i telefon. Jag skyller enkom på mig själv, SJÄLVKLART är det något fel med kommunikationen, eftersom Merkurius är retrograd. Hur dum får man vara när man både köper stora saker, kör långt och sedan inte får svar när Merkurius är de facto retrograd.

 

Men! Precis när jag åker ut ur Västervik och tänker att jag för tusan körde 6 timmar helt i onödan, tankade bilden för 700 kr och fyllde på med olja för 300 kr, så plingar min telefon till och jag får ett svar på mina 15 sms som jag skickat. Då är det en av dem anställda som ber mig att komma till adressen där butiken är. Jag kör dit och där står hon mycket riktigt, hon ber så hemskt om ursäkt och förklarar att det har varit något fel på hennes telefon just idag och inga samtal eller sms kom fram förrän nu. Ägarna till butiken sitter på ett flygplan från Spanien! Därav var deras telefoner avstängda också. Slutet gott, allting gott, men det här är ett så klassiskt exempel på hur Merkurius gör saker knepigt när den är retrograd.

 

Har ni råkat ut för något? Försenad trafik, köp som går fel, kommunikationsproblem, virrighet och ivrighet, res-bekymmer, telefoner som krånglar?

 

Spännande att höra!

 

Mvh, astrologen.

7 Comments

Månadstecken: Väduren

I allra, allra absolut senaste laget får vi inte glömma aprilmånads tecken!

 

Nämligen den storslagne Väduren. I allra senaste laget, för att Solen gör sin sista dag i Vädurens tecken idag och vandrar imorgon över till första graden av Oxen, i tät konjunktion med Merkurius. Var försiktiga med att inte snöa in er på att ni har rätt och att buttra runt helt övertygade om att det är ni som har vunnit diverse argument. Sol/Merkurius konjunktioner tar bort nästan all förmåga till att se andras perspektiv och erkänna sitt eget fel. 

 

 

 

Men inte om det idag, inte! Utan idag vill jag presentera Vädurens stjärnkonstellation och energi i all sin prakt.

 

För mig har Vädurar varit dels obegripliga, dels otrevliga och dels mycket störande. Och så är det med många tecken och energier, fram tills man lär sig att det man själv saknar stör man sig ofta på hos andra. I mitt fall så saknar jag all form av eld-energi och har dessutom planeter i opposition till både Väduren och Fiskarna, vilket gör dessa ting helt obegripliga för mig. Men sedan astrologi kom in i mitt liv har jag lärt mig varför det är så!

 

Vädurens tecken är det allra första i Zodiaken. Allt börjar med Vädurens energi. Världen, livet, människan. Vädurens energi är Big Bang, första dagens av skapelsen, första dagen på året, första andetaget hos en nyfödd, en nystart alltid. Det beror på att Väduren är först på plats överallt för att Väduren vågar det ingen annan vågar, Allting börjar med Väduren. Ingen annan är på plats, men Väduren är:) Det är en instinktiv, primitiv (på ett icke-reflekterande sätt, inte i ett dåligt dager) energi som inte har en tanke eller en känsla. Den är, den lever, men den har inte hunnit förstå eller reflektera än.

 

Vädurens motto är "jag är", ingenting annat. Därför tenderar man ofta koppla självupptagenhet till Vädurar, eftersom det tenderar vara som så att Vädurar inte bryr sig om andra människor. Men så behöver inte alls vara, Väduren menar inget illa, den reagerar bara snabbare än andra. 

 

Generellt sett kan man se första fyra tecknen i Zodiaken; Väduren, Oxen, Tvillingarna och Kräftan som personliga stjärnkonstellationer som bygger en individ och riktar sig mot enskilda människor. Väduren är, Oxen har, Tvillingen vet, och Kräftan känner. Det är barnet som utforskar sig självt. Vidare har vi fyra sociala tecken; Lejonet, Jungfrun, Vågen och Skorpionen. Lejonet skapar, Jungfrun jobbar, Vågen medlar och Skorpionen provocerar. Detta är barnet som börjar lära känna andra människor och börjar i skolan. Sista fyra tecknen; Skytten, Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna är universella tecken som är långt bort från en enskild individ. Skytten upptäcker, Stenbocken bygger, Vattumannen förstår och Fiskarna känner med. Därför har ofta människor med mycket planeter i personliga tecken svårt att komma överens med universella tecken till exempel. Man har olika sätt att se verkligheten på.

 

Så Väduren är det allra, allra, första personliga tecknet, det är den första människan, den första mänskliga instinkten. Den primitiva hungern, primitiva jakten och drivet. Det är ett eldtecken och det är ett kardinalt tecken, som också styr det första huset. Väduren styrs av planeten Mars, den blodiga krigaren. Allt med Vädurar skriker bara "GÖR" och "VÅGA". De hinner inte tänka eller känna efter och viljan och drivet infinner sig ögonblickligen, och sedan går det utav sådan fart att många hamnar i knipa när dem väl tänkt till och behöver reda ut allt som det har ställts till med under en mycket kort tid.

 

Väduren ser man aldrig för den är nästan alltid längst fram. Väduren frågar aldrig någonsin någon om någonting. Att höra "vad tror du om det här?.." från en Vädur är fullkomligt osannolikt. Det finns inget behov av att fråga, inte för att Väduren vet bäst, men för att hen helt enkelt inte förstår varför man ska fundera och tänka kring något. Den tänker nämligen själv mycket sällan, utan drivs av en inre kraft som den förmodligen själv inte kan förklara.

 

Det är väl bara att göra? Instinkten är väldigt stark hos Vädurer och de fattar snabba beslut baserat endast på sin starka instinkt. Vädurar är krigare, ledare, väldigt bestämda och mycket snabbt agerande. Om en olycka händer, reagerar Väduren först och snabbast. Vädurar tar täten jämt.

 

I horoskopet symboliserar Väduren ens förmåga att ta sig an saker och framför allt en våghalsighet. Har man en eller flera planeter i Väduren eller en stark Mars, så kan man ofta upplevas som alldeles för påstridig och utan spärrar, samtidigt som man ses som en ensamvarg som inte behöver andras input. Men andra människor respekterar ofta en utan att man har lagt manken till.

 

Har man inga planeter i Väduren och en svag Mars så blir man personen som aldrig vågar, som håller sig undan och funderar mycket fram och tillbaks på hur man ska göra eller lägga upp saker (typiskt Vågar till exempel). Man tvekar alldeles för mycket och kan ses som alltför mjuk och tillbakadragen.

 

Vädurar måste lära sig att dels tänka efter, men också vara försiktiga. Jakten på adrenalin är inte livet, oavsett om det gäller nya höjder på jobbet eller extrema hobbies. Sin energi måste man rikta inåt och processera den till en rationell form som förändrar en som människa, som en medveten individ. Vädurar saknar ofta medvetenhet till följd av sin starka instinktiva känsla.

 

Vädurar kan vara svåra att ha å göra med för att de utstrålar en sådan bestämdhet och makt. Andra tecken, i synnerhet Jungfruar, Vågar, Fiskar och Kräftor blir direkt överkörda och känner sig osedda och direkt bortglömda i närheten av Vädurar. Det skapar ofta ett ogillande som riktas mot Vädurar i allmänhet. Vädurar har en bestämd röst oavsett vad det gäller och är det något tips jag kan ge till er som inte har planeter i Väduren är att aldrig någonsin ingå i en konflikt med människor med planeter i Väduren. Ni kommer inte vinna hur ni än gör. Väduren kommer att överrösta er, tränga in er ett hörn och sedan stolt kalla sig vinnare hur det än faller ut. Låt bara bli.

 

När det vankas Vädurs-energi som det var nyligen, så tror jag att många av oss kände en bestämdhet och höll en mycket högre aktivitetsnivå än vanligt. Vädurar hinner nämligen med mycket mer under sina livstider än andra. Potentiellt ligger Tvillingarna och nosar om en första plats vad gäller det:) 

 

Vädurar är modiga varelser och det är alltid trevlig att ha en sådan i närheten. En person som vågar säga vad den tycker, som vågar göra det ingen annan gör, som tar första steget, bryter tystnaden, kliver in en konflikt, löser ett bråk, och erbjuder en ständig ström av påhittiga saker som gör att man aldrig är uttråkad. Det är en typisk manlig energi, en assertiv sådan som tar för sig mest av alla sina syskon i Zodiaken. 

 

Håll inte tillbaka Vädurar, och njut av era ständiga framåtanda. Ni som har Vädurs-energi, ni är lyckligt lottade! Ni kommer aldrig att sluta förvåna er själva med allt ni tar er för, och ni ska vara stolta över hur ni utan ett uns av tveksamhet går in i strider och situationer som ingen annan vågar ta sig an! Ni är onekligen livets start, och mänsklighetens drivkraft. Ni är utforskarna, vinnarna, ledarna och den som alla andra bör ta täten på.

 

Trevlig kväll!

 

Mvh, astrologen.

8 Comments

Asteroiden, kometen - Chiron

Idag tar vi en kortis in i Chirons värld!

 

Chiron håller sig i ett och samma tecken i fyra år innan det rör sig vidare, så på transit-nivå, påverkar den inte oss på daglig basis, utan övergripande.

 

Asteroiden Chiron upptäcktes sent, närmre sagt 1977, vilket är ofantligt sent inom astrologi-läran.

 

Asteroider generellt sett ger en extra krydda till den maträtten som planeter skapar. Om vi säger att planeterna är olika råvarukategorier, så är stjärntecknen den specifika ingridiensen, och husen är vart mat äter maten. Resten är saker så som fixerade stjärnor, asteroider, etc, kan liknas vid specifika kryddor. Fixerade stjärnor kan jag sträcka mig till är såsen eller dressingen i maträtten. Maträtten funkar fint ändå utan koriander, men man får en specifik nyans om man adderar det. Se därför inte asteroider och den typ av faktorer som något avgörande i era horoskop, utan endast tillägg till den maträtten som ni är.

 

Chiron rör sig typiskt i omloppsbana mellan Saturnus och Uranus och tycks ha samlat på sig deras egenskaper. Saturnus energi lyser upp problemen, och Uranus energi ger en lösning till dem, och öppnar upp för förändring.

 

Chirons kvalitéer är att bringa ut den bästa potentialen i en, men samtidigt belysa problemområdet i första hand. Chiron är en lärare som guidar till rätt kunskap för att lösa ditt personliga dilemma, ta ut din fulla potential och hela ditt personliga sår. Ett sätt att hela sig själv eller grupper på är att lyfta fram problem och störningar upp till ytan, och det är sådant som Chiron hjälper till med under sina transiter, och i personliga horoskop. Chiron kan peka på det som har saknats eller saknas i ens persona, för att se till att du hittar det för att nå ditt fulla potential. Chiron belyser personliga dilemman, och pekar åt problemens riktning. Chiron pekar alltså på negativa sidor beroende på vilket tecken det faller i.

 

Chiron i Väduren kan peka på icke-uppskattning gentemot sig själv, att man känner att man är värdelös och inte har mandat nog att ta viktiga beslut på egen hand. Det kan handla om huvudvärk, skador mot huvudet eller ett psykologiskt drama som vänder sig mot jaget. Här är det viktiga att värdesätta det man hinner med och värdesätta ens förfaranden, ge sig själv credd för det man åstadkommer på egen hand.

 

Chiron i Oxen pekar på problem där man känner att man inte har fått tillräckligt, ofta i materiell form. Här handlar om känsla av värde, av sig själv, i förhållande till vad man har samlat på sig under livet. Här är det viktigt att tillåta sig själv att njuta av livet och inte fastna i att man har blivit berövad på något.

 

Chiron i Tvillingarna tyder ofta på något form av issue med mental förmåga, kommunikationsfärdigheter eller nervsystemet. Man kan känna att man har svårt att kommunicera med andra och uttrycka sina tankar tydligt. Lista det du vet och den information du bär på, lär dig att värdesätta det du redan kan. Testa på att prata mer, skriva och läsa för att utveckla den förmågan.

 

Chiron i Kräftan känner sig ofta oälskad och är ständigt osäker på om man passar in och har ofta att göra med att man är "awkward" eller stel med andra. Tillåt andra att bry sig om dig, för du själv är bra på att bry dig om andra. Vårda dig själv och ge inte bort all kärlek till andra endast. Inse att du är värd att älskas också, att bli omhändertagen och var inte så osäker.

 

Chiron i Lejonet saknar ofta den uppmärksamhet som man gärna vill ha. Man känner att man inte syns på det sättet som man hade velat, och att ens talang är förbisedd. Du har gåvan att hjälpa andra att få fram sin kreativitet, men känner att din egen inte är uppskattad eller bra nog. Försök att nå ditt inre barn och lek loss.

 

Chiron i Jungfrun fokuserar ofta på hälsoproblem och kan också lida av dessa. Känslan är att många problem med hälsa är oöverkomliga vilket ger en känsla av hopplöshet och att man fastnar i onödiga detaljer. Försök att undvika hypokondri, jobba med att hjälpa med deras hälsa, och fastna inte i negativa hälsomönster.

 

Chiron i Vågen har ofta problem och smärta i relationer, och tror sig inte hitta några bra relationer någonsin. Man känner att man inte är värd en bra relation, och fastnar ofta i dåliga sådana. Här är läxan att lära sig att man inte behöver en relation för att vara värd något. Du är bra på egen hand också.

 

Chiron i Skorpionen kan ofta tidigt i livet komma i kontakt med döden och andra svåra förluster. Eller så har man en ständig oro och rädsla för att bli av med ägodelar eller personer som står en nära, för alltid. Det skapar en konflikt i att hålla fast för mycket i både människor och saker, klänga sig fast. Man måste lära sig att släppa det. Förluster är inte alltid negativa, utan det är genom dessa som man växer som person.

 

Chiron i Skytten skapar en problematik kring ideologier och värderingar. Man är på en evig spirituell resa utan att hitta trygghet i någon av lärorna alls. Känslan kan vara att man är menad för något stort, men hittar aldrig rätt väg dit. Leta inte efter extern visdom, utan var trygg i den som du redan har.

 

Chiron i Stenbocken måste bevisa sitt värde genom hårt arbete, som tenderar att bli alltför mycket utav. Man kan känna att man inte får den uppskattning man bör få för allt jobb man utför. Det är alltid för mycket kontroll och organisation involverat i denna placering. Lär dig ditt värde utanför arbetet, och uppskatta det som du redan har åstadkommit.

 

Chiron i Vattumannen kan ofta vara obekväma i stora grupper och vill hålla sig på sin individuella kant. Så fort man råkar ut för någon form av ett socialt "nej" från andra så tar det väldigt hårt på ens självvärde. Att lära sig att vara sig själva i en större grupp och vara uppskattade för den man är, är viktigt.

 

Chiron i Fiskarna är alltid i existensiell kris. Man känner sig alltid skyldig till hela världens elände, utan att ha personlig del i det hela. Man kan ofta tappa tron på världen, universum och mänskligheten. Man kan också agera martyr i detta fall. Man behöver klarhet och tydlighet i detta fall för att reda ut varför man känner skuld inför hela världen, och begränsa skuldkänslorna.

 

Sammantaget så visar Chiron vart ens värderings-fråga kring sig själv ligger, vart man känner att man saknar något, och det är också det man ska fokusera på att hitta och tydliggöra.

 

Lite haspigt idag, men nu måste jag rusa vidare!

 

Trevlig kväll.

 

Mvh, astrologen. 

8 Comments

Harmoni Expo 1a-2a april 2017

Hej!

 

Hur löper er vecka på?

 

Jag märker att viljan och instinkten (Månen) att göra finns där, men motivationen (Mars) tryter. Misstänker att det är late Mars i Oxen som bidrar starkt till att hellre vilja sätta sig och äta en bit god mat och ta ett glas vin, snarare än lägga in ett extra kol. :) Har tampats med mig själv i flera dagar nu, men idag är det ordning på allt som snurrar runt i livet! Pedant som jag är så mår jag direkt dålgit vid minsta avvikelse från planerna. Men!

 

Den här veckan är otroligt stressig för mig av olika anledningar, men en som jag tycker är väldigt rolig!

 

Jag kommer nämligen att ställa ut på mässa i helgen! Harmoni-Expo är en mässa som går av stapeln två gånger per år i Solna, Stockholm. Här samlas drygt 60 uställare i olika kategorier, men som alla rör själ och hälsa på något vis. Här säljs alla typer av mineraler, smycken, ädelstenar, böcker, olika hälso-produkter. Här får du tarotläsning, astrologi-konsultationer, aura-avläsning, akupunktur, massage, etc, etc. Väldigt rolig tillställning som jag har varit på många gånger! Framför allt väldigt trevligt att träffa likasinnade:)

 

Och denna helg är det min tur att stå och erbjuda horoskopkonsultationer:) Om du har möjlighet att komma, gör det! Inträdet är 200 kr för båda dagarna. Kom gärna förbi min monter och säg hej, eller passa på och beställ en horoskoptolkning som kommer att kosta 250 kr för en halvtimme av min tid. Mycket förmånligt:)

 

Mer om det kan man läsa här, och listan med uställare finns här.

 

Ses vid där?!:)

 

Mvh, astrologen.

7 Comments

Styrande planet i horoskopet

Idag tänkte jag ta upp ett tema som nog vanligtvis ses som lite överkurs, men som jag tycker bör ingå i alla "grunder" när man börjar tolka sitt horoskop.

 

Att tolka horoskop handlar om att kunna bedöma vad som framträder starkast och är således ledande hos horoskopets ägare.

 

Alla planeter, grader, stjärnkonstellationer, aspekter, asteroider, hus, fixerade stjärnor, etc kan inte tas i beaktan som lika viktiga och tolkas därefter. Alla vi har vissa saker i våra horoskop som styr oss till större del än andra. Det är ofta starka eller svaga planeter som mottar många aspekter eller gör många aspekter och skapar figurer i horoskopet. Det är ofta planeter som hamnar på punkter så som ASC, IC, MC eller DSC. Det är ofta aspekter som står i en exakt grad, och inte gör för stort avstånd två punkter emellan.

 

Men hur väljer man den absolut viktigaste och mest styrande faktorn? Jo, genom noggrant analytiskt arbete kan man härleda sitt horoskop till en eller två planeter som styr över hela kartan, och påvisar den övergripande personligheten. Alla har inte en eller två planeter, utan flera som styr de, och det ska vi också prata om.

 

Jag ger ett exempel på hur man göra dett arbete, så kan ni försöka testa med era egna kartor. Däremot vill jag gärna hjälpa er med det, så om du vill veta vilken din styrande planet är, skriv ditt födelsedatum, födelsetid och födelsplats i kommentarerna, så tar vi svaren i dagarna, så får ni också se hur man jobbar med att ta fram sin styrande planet.

 

I teorin går det till som så att man tittar på i vilket tecken en planet är och vilken planet som styr tecknet som planeten är i. I nästa steg tittar man på planeten som styr förstnämnda tecknet och vart det i sin tur befinner sig i horoskopet, samt i vilket tecken det är, etc. Det blir som en kedja som leder en till ett fåtal styrare.

 

Exempel på en karta:

 

Sol i Skorpionen

Måne i Stenbocken

Merkurius i Skytten

Venus i Skytten

Mars i Tvillingarna

Jupiter i Lejonet

 

Skorpionen styrs av Pluto, således är Solen hemma hos Pluto.

Pluto är i Skorpionen, hemma hos sig själv.

Stenbocken styrs av Saturnus, således är Månen hemma hos Saturnus.

Saturnus är i Stenbocken, hemma hos sig själv.

Skytten styrs av Jupiter, således är Venus och Merkurius hemma hos Jupiter.

Jupiter är i Lejonet, är hemma hos Solen som styr Lejonets tecken.

Mars är Tvillingarna, som styrs av Merkurius, Merkurius som nämnt ovan är i Skytten, styrt av Jupiter.

 

Personen som har horoskopet har alltså starka influenser av Pluto, Saturnus och Jupiter i sitt horoskop (personliga planeter är i tecken som styrs av dessa planeter), varpå man bedömer den personen temperament och personlighet bestå av dessa planeters kvalifikationer.

 

Det är ganska knepigt i början att hålla på så här, tills man lär sig exakt vilket stjärntecken som styrs av vilken planet och hur väl planeter i det tecknet mår där.

 

Det tog mig ca ett halvår att besmätra detta fullt ut, därför hjälper jag gärna er!

 

Kommentera som sagt med dina födelsedata så reder vi ut alla svar under helgen. :)

 

Vi hörs!

 

Mvh, astrologen.

14 Comments

Saturnus

Hej peeps! 

 

Hur mår ni? Härlig Tisdag?

 

Min har varit full av äventyr, och det är skönt att få slå sig ner hemma i sin egen soffa, sätta på lite musik och skriva ett inlägg till er!

 

Dagens tema är då den förskräckliga Saturnus! Många, inklusive mig själv i tidigare skeden, förknippar Saturnus med problem och olycka och visst bär den planeten med sig mindre trevlig och härlig energi, men å andra sidan är den minst lika nödvändig som allting annat som sker i våra liv. Ibland refereras den till som "den stora olycksbringaren" och "otur" i horoskop, men jag kan inte hålla med om det till 100%. Visst kan man ha en svår karta om Saturnus är mycket involverad, men oftast bär Saturnus inte med sig några yttre faktorer, utan allting sätter sig i hjärnan, precis som med det mesta i ditt eget horoskop. Det är din värld och din verklighet, men vad du väljer att göra med den är helt och hållet upp till dig.

 

Saturnus och Jupiter räknas som varandras motsatser i astrologi, och är egentligen de två första planeterna som hör till "yttre planeter" och inte beskriver delar av personligheten, utan ger snarare en övergripande funktion. Jupiter expanderar och förhöjer, öppnar upp dörrar och skapar möjligheter, bidrar till optimism och kanske lite väl övertro ibland. Saturnus ger istället kallduschar och begränsningar.

 

Om man har aspekter mellan sina personliga planeter (Sol, Måne, Merkurius, Venus, Mars) och Saturnus (speciellt konjunktioner) så bör man vara mer uppmärksam på Saturnus än annars i sitt eget horoskop. Det kan mycket väl peka på ett problemområde i horoskopet (hos mig finns till exempel en kvadratur mellan Saturnus och Venus, vilket har under livets gång skapat dålig självkänsla och även påverkat mina relationer).

 

Saturnus i konjunktioner med Sol, Merkurius, Måne, Mars eller Venus kan ibland ge svåra diagnoser som på något sätt saktar ner ens utveckling eller begränsar en. Två bra exempel från min erfarenhet är ett där en vän fick barn som föddes under en exakt konjunktion mellan Sol/Saturnus i Vågen, med en massa kvadraturer från andra planeter (Solen är dessutom svag i Vågen, men Saturnus är stark och har övertaget). Dottern föddes med en neurologisk skada som gör att hon ligger långt efter i utvecklingen och har idag ett stort handikapp, kan inte gå eller prata i jämförelse med sina jämnåriga. Ett annat exempel är en person som är en bekant som har väldigt allvarliga tvångssyndrom som driver henne till att knappt kunna lämna hemmet. Hon måste duscha exakt antal minuter, stänga av och på kranen flera gånger, låsa dörren 7 gånger, gå tillbaks och kolla på ugnen är avstängd, etc. Hon har en Måne/Saturnus konjunktion i sitt födelsehoroskop, vilket gör att Saturnus påverkar hennes vardag och framför allt henne i hemmet, där hon egentligen är låst. Symboliken är stark, då Månen styr ens hem och persona hemma.

 

Innan många av er börjar kommentera "jag har si och så i mitt horoskop KOMMER JAG ATT HA ETT HANDIKAPP" så vill jag att ni först kollar i vilka tecken dessa aspekter sker, samt hus, och om det finns andra aspekter till Saturnus relationen till den andra planeten. Få med det, så kan man ge ett tydligare svar. 

 

Andra erfarenhet av konjunktionen Saturnus/personliga planeter finns faktiskt i min familj. Det gäller konjunktionen Saturnus/Mars eller Venus. Det ger ofta nästan militärliknande inställning till både relationer och livet är stort. Människor med starka Saturnus ihop med sina planeter är så otroligt auktoritära, noggranna och pedantiska att det bli svårsmält för andra. Det är svårt att vinna en kamp mot någon som har starka Saturnus-aspekter i sitt horoskop, och det är också svåra personer att leva med, speciellt Venus/Saturnus förhållandet, då man är väldigt kall när det kommer till relationer. 

 

 

Saturnus styr över Stenbockens tecken och det allvaret och den disciplinen som Saturnus förmedlar finns ofta hos Stenbockar. Inga super-lättsamma människor.

 

Saturnus-transiter är ofta väldigt viktiga, dvs när transiterande Saturnus aspekterar någon av dina personliga punkter i horoskopet (ASC, MC, Sol, Måne, Mars, Venus, Merkurius) så är det bra att vara förberedd på det. När man pratar om Saturnus-återkomster så handlar det om att transiterande Saturnus gör en cykel i Zodiaken och återkommer till den punkten den var på när man föddes. Det är vad man kallar för 30-års krisen, som egentligen ofta infaller när man är mellan 28-29. Nästa gång det sker är 30 år senare, när man är  i 60-års åldern.

 

Kris behöver det inte alls vara, beroende på vart man är livet. Se det som ett tillfälle att rannsaka den väg i livet du tagit hittills och om den är rätt eller inte. Det Saturnus ger, det är klarhet och ett perspektiv på ens eget liv som man sällan har annars, på ett objektivt och kritiskt sätt. Vi människor är mycket duktiga på att övertala oss själva att allt är ok, att det är som det är, att det blir bättre, att det finns tid, att vi gör det vi gör just nu bara och att våra vanor inte är fullt så skadliga som de är, att vi inte alls är så ur form som vi är, eller att vi ser ut som vi gjorde för 20 år sen. Den försvarsmekanismen är mycket stark och viktig att ha för att kunna ta sig igenom nya perioder i livet som utav tvekan kan bringa både sorg och besvikelse. Så det Saturnus gör är att ta bort alla dessa försvarsmekanismer och ge oss kalldusch efter kalldusch. Insikterna om ens liv och väg i livet blir plötsligt smärtsamt kristallklara. Har man nått en del av sina mål och drömmar och är på väg åt det håll man vill, så blir Saturnus snarare än bekräftelse och rationell kyla som tvingar en att fortsätta på det spåret. Har man däremot INTE följt sitt hjärtas kall och ordnat upp sig för sig själv som man bör göra i 30-års åldern, så kan det bli en rejäl svacka. Saturnus visar de allra sämsta sidor hos en själv, precis som dessa är, och kan ofta sparka ner i en nedstämdhet eller ännu värre, en fullskalig depression.

 

När Saturnus ställer sig i kvadraturer och oppositioner till ens Sol och Måne så börjar men omvärdera sin egen persona och se alla sina negativa sidor. Därför är människor med Saturnus-aspekter i sin födelsekarta ofta mycket självkritiska och kan ofta ha dåligt självförtroende och vara sanna pessimister vad gäller sig själva och sin omgivning. Glädjedödare om man så vill :) Motsats till Jupiter-människor med andra ord! 

 

Transiterande Saturnus-aspekter till Venus eller ASC gör att man ofta omvärderar sitt utseende och sin image, man kan faktiskt gå ner i vikt rätt rejält när Saturnus är i farten. Saturnus aspekter mot Merkurius gör att man plötsligt besöks av tankar som är den onda djävulen på axeln som har slutat sockra och börjat dra fram allt negativt med en själv. Det är ofta tacksamma insikter som leder till en nykterhet vad gäller sig själv och också till förändring av sig själv. Det som kan kunde vifta bort tidigare som "det är sådan jag är" går inte att göra med Saturnus-aspekter.

 

Ett bra exempel från mitt liv är när Saturnus ställde sig i opposition till min Måne under nästan ett år under 2015/2016. Jag visste inte helt vad jag skulle förvänta mig av den aspekten men hade mycket farhågor kring sjukdomar (det gällde mitt 6e och 12e hus dessutom), min mammas hälsotillstånd och en massa drastiska saker. När jag väl kom ur transiten på andra sidan så såg jag det enda stora som den hade skapat under den perioden, och det är RÄDSLA. Saturnus bringade fram alla mina farhågor, gjorde mig uppmärksam på hur farlig världen är och hur liten och betydelselös mitt liv är i förhållande till den. Hur lätt det är att bli sjuk, råka ut för en olycka, etc. Under den perioden eskalerade min vilande flygrädsla till en nivå där jag vägrade att flyga under det året. Jag kunde sitta hemma och gråta för att jag var så ensam, Saturnus öppnade nämligen upp för tankar kring varför jag är ensam och varför ingen vill älska mig. Alla dessa tankar, hör ni ju, är inte alls trevliga och upplyftande. Men det var en nödvändig process för att komma ut på andra sidan, förändra det som jag inte var nöjd med, och landa i att jag är en person som är värd att älska, trots mina brister. Och inte särskilt flygrädd är jag längre :)

 

Saturnus är mycket övertygande och man får ta det för vad det är, obehagliga och ibland smärtsamma insikter om en själv och sitt liv. Men det går över:)

 

Det är vad Saturnus gör, den vaskar smutsig byk, men det sker endast i er hjärna. Så fort transiterande Saturnus gör aspekter till era personliga punkter i någon aspekt så får ni vara beredda på obehaglig klarhet i många fall. Gör Saturnus trigoner till era planeter så kan ni istället förvänta er en magnifik struktur och disciplin i allt ni tar er för. Nu får möjlighet att "chefa" och vara auktoritära utan att köra över andra. Mest känner man Saturnus-konjunktioner, kvadraturer och oppositioner. 

 

Jag har ännu inte varit med om min första Saturnus-återkomst (men det närmar sig!), så det ska bli spännande att se vad man åker på för period och hur tung den kan komma att vara. Men räkna med att det kan bli ganska tungt när ni har aspekter av Saturnus, det är den planetens funktion helt enkelt. 

 

Det spelar inte ENORM roll i vilket stjärntecken Saturnus faller i, men det är viktigt att bedöma hur stark planeten är. Saturnus är förstås stark i Vågen, Stenbocken och Väduren till exempel. Den är svag i Kräftan, Oxen, och Fiskarna. Men titta på allt som sker runtomkring Saturnus, framför allt vilka aspekter den gör till andra planeter i ert horoskop.

 

Hoppas det gav svar på era funderingar! 

 

Ställ gärna frågor:)

 

Mvh, astrologen.

11 Comments

Merkurius i Väduren

HEJ VÄNNER!

 

Hur mår ni?

 

Jag blev då tillbaka-slängd rakt in i livets enorma hets efter min lilla resa. Nu är det mycket som ska göras och utfärdas.

 

Idag är inte heller någon vanlig dag för idag är det min mammas födelsedag, hipp hipp hurra!

 

Min fantastiska mamma, som idag blev 47 år, ska ha en stor eloge för att ha varit min främsta stöttepelare och dragit oss ur det misäret som vi har varit i under våra år innan vi kom till Sverige. Hon ska ha en eloge för att ha varit så klok och förstående trots sin ringa ålder och avsaknaden av en fadersfigur i mitt liv. En eloge för att alltid ha strävat uppåt mot det bästa och för att hon skapade det livet jag lever idag, där jag är bekymmerslös både vad gäller pengar, trygghet och framtid. Allt har varit serverat för mig, till skillnad från min familj och mina föräldrar. Världens finaste, bästa och vackraste mamma, jag önskar dig minst 40 år till av hälsa, kärlek och lycka. Jag älskar dig. <3

 

Nu till något annat, mer relevant för er!

 

Vi har precis erfarit en transaktion av planeten Merkurius från Fiskarna till Väduren. Väduren är ett speciellt tecken på det sättet att det kickar igång alla cykler, det är det första tecknet i Zodiaken och allt börjar egentligen med Vädurens drivande energi, och slutar i det lugna samförståndet och mjukheten som Fiskarna erbjuder. Alla planettransaktioner från Fiskarna till Väduren signalerar en början, en ny cykel som ska leda oss in till det som resten av Zodiaken erbjuder. Därav är Solens inträde i Zodiaken den 20e mars också vårdagjämningen, när vi officiellt bjuder in våren och firar det hela. Som ni vet så börjar ju egentligen året den 20e Mars, inte den 1 Januari. Det är av anledningen att Solen har slutfört ett varv runt Zodiaken och således påbörjas ett nytt år, en ny cykel, varje år när Solen träder in i Väduren den 20e Mars. Såg att någon av er frågade kring just detta, och svaret är alltså att vårdagjämningen är relevant astrologiskt och astronomiskt sett, eftersom en ny cykel påbörjas, ett nytt solariskt år träder i kraft. Hoppas det var tydligt nog.

 

Så oavsett vilken planet som gör entre i Väduren, är det en ny början, en nystart för den planetens funktion. När Mars bytte till Väduren tidigare i år så var det starten för nya handlingar, uppstarten av nya projekt och planer, som alla ska träda i praktisk och verklig kraft, nu när Mars är i Oxen. När Venus bytte tecken till Väduren för någon månad sen så innebar det på många plan en ny cykel av kärlek och relationer. Det skulle inte förvåna mig om många av oss träffa någon ny person i vårt liv som är av avgörande betydelse, framför allt på kärleksfronten. 

 

Så nu när Merkurius träder in i Väduren blir det mer fart på vår tankestruktur och sätter vi resonerar kring våra liv, vårt jag och våra förfaranden här i livet. Man kan tro att Merkurius skulle kunna agera som en objektiv funktion (vilket man ofta tror att tankar kan vara), kanske någonstans att vi kan styra vårt tankesätt och sättet vi approcherar saker på rent mentalt, men så är det tyvärr inte. Oavsett hur mycket det pratas om att man kan styra sina tankar, så kan man bara göra det till viss del, inom den ramen för vad ens Merkurius erbjuder.

 

Jag kan ge ett exempel. Människor med Merkurius i eld-tecken är väldigt duktiga på att komma på nya saker, nya ord, nya idéer. Människor med Merkurius i luft-tecken är ofta likadana, men är också mycket duktiga på att härma accenter och anamma andra sätt att tala på som inte är deras egna. Detta är nästintill omöjligt för någon med en vatten eller jord-Merkurius. Om du har en jord-Merkurius, försök att komma på ett nytt ord som inte finns, som låter catchy, rimligt och beskrivande för ett föremål eller en idé, och inte likt något som redan existerar. Ni kommer finna det mycket svårt, precis som jag själv som är ägare till en Merkurius i Jungfrun.

 

DÄREMOT är jord-Merkurius mycket, mycket starka vad gäller att ta en hel hop av spretig information och formatera ner den i en tydlig plan för dagen, veckan eller månaden. Sättet vi tänker på och samlar och processar information på, är också sättet vi resonerar kring vårt eget liv och våra själv. Detta är anledningen till exempel till att vissa är låsta i specifika, ibland negativa tankemönster, som det är ytterst svårt att ta sig ur. Människor med en vatten-Merkurius kan INTE, inte få ont i själen av andras olycka, även fast de gärna hade sluppit att vara så mjuka och ofta också självömkande. Därför begränsas vi självklart i allra högsta grad av vår egen Merkurius-placering och dess styrka eller svaghet.

 

Transiterande Merkurius ger ofta någon form av skjuts till vår egna Merkurius-placering. Det är också en bra riktlinje att ha med sig när man tolkar transiter i förhållande till sitt eget horoskop. Transit-planeten påverkar samma planet i ditt födelsehoroskop i den största utsträckningen. Så pratar vi om transit-Venus, titta på din egen Venus i ditt födelsehoroskop.

 

Ok, så Merkurius inträde i Väduren signalerar en re-boot och ett "släpp" av de tankar och saker som har snurrat i era hjärnor det senaste året, faktiskt från den 19e Mars 2016. Vad som än försiggick i era huvuden då, har nu nått slutet på sin cykel, och förhoppningsvis fått något rimligt avslut eller lösning. Hur det än må vara, så kommer dessa tankar nu att släppas för gott och på något sätt har tagit ett steg ut från tankerummet till det verkliga livet, eller för att för alltid förkastats. Merkurius kommer att vara retrograd under en period i april, och gå från Oxen tillbaks in i Väduren en sväng, men det kommer inte att påverka att vi släpper eller förändrar många av de tankarna som vi hade under 2016. Tjusningen med planeter i Väduren är just att kunna börja om och ta nya omtag i ens eget liv. Så förvänta er inte att slafsa runt i gamla tankemönster och fundera på det som har varit, lite som man kan göra med en Merkurius i Fiskarna. Nu är tankarna spetsade på full fart framåt och det som komma skall! Vissa av er komma att överraska er själva med den beslutsamhet och självsäkerhet som ni plötsligt har när ni tänker på era planer och ert liv.

 

Eftersom Väduren kräver så pass mycket beslutsamhet från individer, så har vi på den dåliga sidan en praktiskt taget total oförmåga att förhandla kring och backa på sina beslut och tankar. Om någon inte håller med er, släpp det. Om någon försöker förändra det du beslutat dig för, släpp det. Försök inte att övertyga andra om era sätt och släpp människor som försöker övertyga er. Som tur är så bistår Väduren också med den starka självsäkerheten att bry sig mycket lite om andra människors åsikter om en själv och ens förfaranden. Förvänta er nya och friska fläktar som överraskar er, från ingen annan än er själva. Förvänta er en förhöjd tro på er själva och det som ni tagit er för! Förvänta er nya idéer, intressen och kanske kommer ni bli mer än överraskade av vad ert sinne levererar till er. Förvänta er hettade diskussioner och höga röster, för det är vad Merkurius i Väduren gärna gör. Vi producerar mycket mer än annars, rent mentalt, så det kan komma energi-bursts där man plötsligt får för sig att skriva den där novellen, ta sig an någon aktivitet som har med ordens kraft att göra, i skrift, i mun eller på andra sätt.

 

Ha i åtanke att inte kasta ur er allt ni tänker, vilket ofta Vädurar råkar ut för, och kan ses som både taktlösa, på snudd till elaka. Det behöver inte vara någon rak-sträcka från tanke till mun, även om det ibland väldigt gärna vill bli så. Håll tillbaka och ta en extra funderare på om du verkligen behöver säga det där.

 

Merkurius är ju dock den näst snabbaste planeten i vårt solsystem, så den kommer att hålla sig i Väduren i knappt två veckor. En frisk fläkt av nyhet och förändring är vad vi kan vänta oss! Svårast kommer stackars Vågar att ha det, vars energi är motsatsen till Vädurarnas. Lättast med sig kommer Vädurar, Lejon och Skyttar ha det.

 

Har du någon fråga? Ställ den gärna!

 

Mvh, astrologen.

10 Comments

Transit - Mars i Oxen

Hej!

 

Skriver från flygplanet, vilken fröjd att Norwegian har wi-fi ombord :) Jag är på väg till soliga Barcelona, för er som undrar! Jag försöker ofta att jobba borta, och reser bort så ofta jag kan. 

 

Idag tänkte jag skriva lite kring Mars i Oxen och hur den transiten faller ut för er som har planeter i Oxen. Transiten börjar gälla från och med idag. Mars är en ganska långsamt rörlig planet, och brukar hålla sig i ett och samma tecken i ca 6 veckor, vilket är en tämlig lång tid av en och samma energi.

 

Likadant är det denna gång och Mars byter till Tvillingarna den 20e april.

 

Mars är som bekant handlingens och påstridighetens planet, det är den inre viljan att vilja göra och utföra, vinna, ta sig igenom, sätta saker i direkt görande och utbytet kommer när man har agerat. Det kommer nu att bli stor skillnad från hur vi tog oss an saker under Februari och Mars. Då var självsäkerheten på topp och viljan att utföra mycket stark, och svårtyglad. Nu blir det alldeles annorlunda.

 

För det första blir vi lata. Det är bra att veta med sig att det kommer bli svårare att släpa sig ur sängen för att göra det där som man borde. Sägen kommer att vara så mycket mer lockande. Vi blir mycket mer benägna att fokusera vår energi på att unna oss lite ledig tid och avslappning, lite chill. Det kommer krävas dubbelt upp att hoppa på något nytt och våga ta sig ur trygghetszonen. Däremot så kommer ingen kunna rubba er om ni har väl bestämt er för något. Oxar är mycket envisa och har lätt för uthållighet och tålamod. Det positiva med Mars i Oxen är att vi tenderar att lägga ner mer energi på en och samma sak och har tålamod att slutföra den, lite som att banka huvudet i väggen tills det blir ett hål, och vi når det resultatet vi ville. Persistency är nyckelordet om man ska översätta det till engelska.

 

Vi blir också mer eftertänksamma, trygghetssökande och väntar ut problem, istället för att angripa de. Med Mars i Väduren så var det lätt att tacka ja och göra utav bara farten, dra ner allt i sin väg och även hamna i konflikt. Nu kommer det läggas mer eftertanke på alla nya projekt och allt runt oss. Notera nya. Det som redan är i uppstart och i görning, kommer tvärtom att stabiliseras och få en mer fast form, en tydligare väg kommer att synas och kännas. Alltså de planer som ni redan satt i verk, kommer att bli mer grundade och börja ta en form. Allt nytt däremot kommer vara svårt att påbörja. Mars är inte alls stark i Oxen, eftersom den är på besök hos Venus som styr Oxen. Venus is a lover, not a fighter:), och övertalar oss till att njuta av det goda, mer än att jobba och ta i. 

 

Så betydligt lugnare period och en ovilja att ta sig an nytt är vad man kan förvänta sig. Mars kommer att initialt beröra er som har planeter i första dekanen av Oxen (1-10 graden), under perioden 9e-20e Mars. Slutet på Mars/början på April kommer att beröra er som har planeter i andra dekanen av Oxen (10-20 graden). Två sista veckorna i April berör er som har planeter i sista dekanen av Oxen (shout-out to my homeboy Rick, det gäller din Venus och Måne i sista dekanen av Oxen, 20-30 graden, samt er som har planeter där).

 

Den starkaste energin känner ni som har Mars passerandes er Sol i Oxen. Det skapar en mycket stark vilja att göra det som just du tycker är viktigt, och som utvecklar dig som individ. Det innebär att du kommer vara mycket säker på det du vill, och avfärda alla som försöker se till att du byter bana. Kom ihåg, att få en Oxen att ändra sig och göra så som man vill är så gott som omöjligt. Mars/Sol konjunktion ger ofta ett väldigt starkt inre drift, och med Mars i Oxen så blir det drivet enormt, framför allt vad gäller att slutföra praktiska saker, och känna en inre styrka. Om du vill bygga något under denna period, så är det till exempel en ypperlig tid. Alla typer av händiga projekt kommer att gå strålande när Mars är i Oxen. En stark vilja är att förvänta sig med Sol/Mars konjunktion.

 

Om Mars transiterar din Måne i Oxen så kommer du att lägga nästan all energi på att njuta av saker som får dig att må bra. Du kommer att rikta all handlingskraft till välmående och att söka trygghet i njutningar. Det kan vara olika saker, cigaretter för vissa, mat för andra, förhoppningsvis träning för någon, men jag har inte stött på särskilt många Mån-Oxar som gillar träning. :) Du kommer vara fast besluten om att ordna för dig själv på ett sätt där du är fullkomligt trygg och mår bra, och kan dra en suck av lättnad. Det är också en mycket bra period att ordna upp saker hemma och bona in dig. All form av renoveringar och förändringar hemma är att välkomna om Mars rör sig förbi din Måne. Du behöver ha ett tryggt hem, så se till att skapa det. Se upp för lathet och överkonsumtion här.

 

Om Mars transiterar din Merkurius i Oxen så kommer dina tankar att få sig en push, och din förmåga att planera och göra praktiska bestyr hoppar upp ett snäpp. Det som du haft i tankarna kommer att bli väldigt lätt att få över i handling. Detta gäller alltså endast er vars Merkurius berörs. Det blir en stabilisering i tankarna och planerna, och ni som alltid har en mycket stabil tankestruktur, kommer nu att kunna överföra den i praktik. Det blir mycket fokus på det praktiska.

 

Om Mars transiterar din Venus i Oxen så kan du dels förvänta dig en förhöjd sexualitet och önskan om att få vara med det andra könet. Det handlar om rent romantiska relationer mellan man och kvinna, eller den som du attraheras av. Du kan bli väldigt sensuell och fast besluten om att få njuta av det vackra och sköna som kärlek medför. Du kan starkt och aktivt söka dig mot tillfällen då du får njuta av sex och närhet. Den fast beslutsamheten riktar sig mot relationer och framför allt kärleksrelationer. Här har vi också en risk för övernjutning, ta det lugnt med saker du gillar, dessa kan verkligen bli i överflöd. Håll också koll på ekonomin, för här kan den verkligen dra iväg. 

 

Om Mars transiterar din Mars i Oxen, så får du istället en extra push att genomföra saker, och känner dig ofta både starkare och mer bestämd kring dina förfaranden. Liknar mycket Sol/Mars konjunktionen, men det blir mindre fokus på att känna sig självsäker Mycket bra period att sätta saker i verket eller, återigen, göra sådant som kräver händer eller praktisk karaktär. Rensa ut hemma, ställ in det där badkaret du planerat, åk ut till sommarstugan, spika upp hyllan, köp ett nytt bord, etc. Allt som går att ta på, ska göras. Inga stora visioner och drömmar, gör det som ska göras och gör det som kräver fysisk förmåga. Se upp för att tappa humöret. Oxar på vara lugna, men kan verkligen explodera. På tal om seriemördare och våldtäktsmän, så är det ofta personer med en svag Mars, i till exempel Oxen eller Vågen. Se upp för raseriutbrott.

 

Om Mars transiterar din Jupiter i Oxen så kan du förvänta dig en extra stark feeling av det som jag beskrivit som "Mars i Oxen-transiten". Alltså både lathet, beslutsamhet, ökad vilja att njuta och svårighet att ta sig an nytt, en stark ovilja att utsätta för saker som är otrygga. Ta det som är beskrivet dubbelt upp, och du får Jupiter/Mars konjunktionen.

 

Om Mars transiterar din Saturnus i Oxen så kan du förvänta dig en otroligt fast beslutsamhet, en skarp disciplin och en förmåga att verkligen slutföra saker. Med risk för tjat, slutför och genomför era planer! Allt det som har påbörjats under förra månaden, kommer att tvunget falla ut i praktiken. Var fast beslutna om att ni har vad som krävs för det som ni har planerat, och allt kommer att bli alldeles perfekt. Räds inte! Speciellt med konjunktionen med din Saturnus, så kommer det att vara extra enkelt.

 

Om Mars transiterar din Uranus i Oxen så skulle jag inte förvänta mig någon omvälvande känsla av just denna energi, om inte Uranus på något vis är stark i din karta, alltså aspekterar dina personliga planeter på något vis, eller om du har planeter i Vattumannen. Om ja, så kan Mars energi visa sig mer oberäknelig än jag har beskrivit, men överlag brukar man inte få några oväntade överraskningar från just Oxar. Oxar är att man får det man ser, och det förändras sällan under livets gång. Oxens tecken är mycket stabil, och när Mars i Oxen så är det stabilitet och åter stabilitet som väntas.

 

Trots Mars svaghet i Oxen så blir det trots allt en lugn och hamonisk period som låter oss njuta av att se våra planer förverkligas, och vad är mer tillfredsställande än det? =)

 

Ni som påverkas likvärdigt av ovanstående är även ni som har planeter i Stenbocken och Jungfrun, Mars skapar harmoniska trigoner till era planeter och låter er njuta av den energin mer än andra tecken som inte berörs. Däremot kan Vattumän och Lejonet har en svårare period då Mars gör en massa kvadraturer till er, det kan blir en tuff period men mycket givande och konstruktiv. En speciell period också för Skorpioner som mottar oppositioner från Mars-transiten. Oppositionen kan ofta vara hämmande och "låsa" handlingsförmågan och skapar en dragkamp mellan planeterna i oppositionen, de kan inte jobba ihop med varandra.

 

Så kommer det att se ut, och överlag skulle jag passa på att njuta över det lugnet som Mars i Oxen medför. Vi är på väg mot våren och Mars i Oxen påverkar även naturen. Jord-tecken överlag är mycket förtjusa i naturen och gillar att hålla sig "nära" det jordliga och naturliga. När planeter transiter i Oxen så börjar naturen ofta vakna till liv och beslutsamt börja ta sig upp ur jorden och dvalan. Detta kommer vi självklart se mycket utav under april månad, som vanligt :)

 

Trevlig torsdag på er, så hörs vi imorgon!

 

Mvh, astrologen.

4 Comments

Transit-Måne genom Zodiaken

Glad onsdag på er! 

 

Hur mår ni? Jag har blivit lägrad av en matförgiftning, men börjar sakteligen komma på fötterna igen. Ingen härlig grej det där.

 

Imorgon åker jag bort över helgen, vilket antigen betyder att jag kommer ha all tid i världen att sammanfatta inlägg, eller mycket mindre än vanligt:) Ska göra mitt bästa för det förstnämnda.

 

Jag tänkte bl.a. ta upp Mars i Oxen och vad den betyder för er som påverkas av den transiten (samt såg att någon önskade samma sak för Merkurius). Spännande tema! Jag uppskattar när ni kommer med förslag på vad ni vill läsa om, det är både intressant för mig och er.

 

Idag ska det dock handla om hur Månen beter i sig i olika tecken som den passerar genom under två dagar ungefär, en en månads tid. Månen är ju den flyktigaste himlakroppen, vilket innebär att dess transiter inte påverkas oss på någon övergripande och djup nivå, utan snarare på daglig basis. Månens transiter påverkar framför allt ens humör för dagen och ens vardag, från dag till dag. Mood of the day så att säga, det står Månen för. Därför är det alltid bra att titta på Månen för att veta vilken sorts energi dagen bjuder på och vad som är mest lämpligt att ta sig för den dagen, samt vad man kan förvänta sig. Månen påverkar våra reaktioner mot omvärlden, vilket sker på ett omedvetet plan. Därför kan man inte heller "bestämma" sig för att bete sig på ett visst sätt när Månen är i ett tecken, man kommer att slaviskt svara på dess energier ändå, även om det inte är typiskt beteende för en. Speciellt starkt påverkas av Mån-transiter ni som har starka Månar i horoskopet (Vågen, Kräftan, Fiskarna, Oxen), men också ni som har många planeter i nämnda tecken.

 

För att börja övergripande så känns Månen i vattentecken (Kräftan, Skorpionen, Fiskarna) ofta som en något nedåt och påtaglig stämning, man har "the blues" som det heter, och framför allt känner man sig väldigt sårbar och okontrollerbar när Månen är i vatten. Man är kanske mer fokuserad på sitt inre, reagerar häftigare emotionellt och blir mer sårbar. Man kan ha nära till tårar och vara uppskruvad just på en emotionell nivå.

 

När Månen är i jordtecken (Oxen, Jungfrun, Stenbocken), så känner man sig ofta fast besluten om någonting och har en tydlig plan eller en vilja att skapa en tydlig plan och få saker gjorda. Man är ganska bestämd. Man vill bryta ner tankarna i praktik och få saker gjorda. Det är ofta dagar då man är så uppe i det vardagliga bestyret att man förmodligen inte hinner tänka efter särskilt mycket på hur saker "känns". Dagen går i ett, men mycket blir gjort, och man känner sig duktig om man betar av grejer. Man är ofta väldigt distanserad från sin upplevelse av den dagen, man bara gör och existerar som en funktion.

 

När Månen är i eld-tecken (Väduren, Lejonet, Skytten) så känner man ofta av en förhöjd energi, en inre push som känns som att man älskar livet. Eld-tecken är överlag väldigt entusiastiska och tillåter en barnslig glädje inför det som livet erbjuder. Man känner sig ofta självsäker, övertygad om att man klarar av vad man än tar sig för. Det känns som att inga hinder finns och som att man är redo att ta sig för av allt som livets smörgåsbord har.

 

När Månen är i luft-tecken (Tvillingarna, Vågen, Vattumannen), blir vi väldigt duktiga på att analysera och reflektera. Här är tankens kraft i centrum. Man känner sig ofta mitt i kommunikations smeten, det är många möten, många telefonsamtal, ofta springer man på människor som man stannar till och pratar med. Om inte man får uttrycka den mentala kraften externt, så skruvas inre tankeförmågan upp. Man kan ofta fastna i tankarna och måla upp olika teoretiska scenarion och drömma sig bort, reflektera och dra mycket slutsatser. Man kan få nya idéer som tidigare inte funnits, eller som nu återkommer.

 

Så kan ni tolka Månen övergripande om ni snabbt ser att den är i Lejonet för dagen, så tänk: aha, eld idag. Då vet jag vad jag har att förvänta mig från mitt humör. Detta kan också hjälpa att ta sig igenom tyngre dagar när Månen är i Skorpionen eller Stenbocken till exempel.

 

Men nu mer detaljerat: Månen i all sin prakt genom Zodiaken!

 

När Månen är i Väduren så höjs direkt impulsiviteten och energi-nivån, samt förmågan att vilja ta sig an allting och glänsa. Här är Månen på besök hos Mars och viljan att vinna, leda och ta tag i saker snabbt blir direkt påtaglig. Det är till exempel bra dagar för alla sorters tävlingar och viktiga och avgörande möten. Man kan utan problem våga och briljera när Månen är i Vågen. Människor med Månen i Vågen är ofta de som leder truppen framåt och vill mer än något annat att vara först och lyckas. Till nackdel så har man en väldigt stark vilja när Månen är i Väduren, vilket gör att man lätt hamnar i konflikt med andra som inte delar den viljan. Månen i Väduren kan också vara anledningen till migrän eller huvudvärk. Bra saker att göra när Månen är i Väduren; träna, ta hand om kortsiktiga sysslor, ta beslut, olika typer av operationer och kirurgi-ingrepp, inköp av allt som har med sport, metall, vapen (jakt) eller eld att göra. Också ypperliga dagar för jakt och tävling som sagt, om Månen står väl aspekterad. När Månen är i Väduren så ska man försöka att inte skriva på avtal som kräver mycket eftertanke, all typ av analysarbete, reda ut känslor med någon eller konflikter av något slag. Månen i Väduren är bra för att göra det som är viktigt för dig som individ och hålla sig på sin kant.

 

När Månen är i Oxen så är den hemma hos Venus, och är "jordig". Den tillåter således att njuta av livet lite extra. Man blir mjukare, mer vänligt inställd, mer estetiskt vass, men också betydligt hungrigare. :) Samtidigt blir man lite långsammare, lite mer envis och lite mer "hakuna-matata", det löser sig. Så allvarligt är ju inte livet, och vad är livet utan dess njutningar? Månen i Oxen ger ofta en känsla av inre trygghet och en stabil och tydlig känsla av harmoni inför livet, en sorts nöjdhet som är typisk för Oxar. Det är dagar då man ofta dras mot att lata sig, äta gott och ta det väldigt lugnt. Inget ont med det, men det är lätt att överkonsumera socker och andra goda saker dessa dagar, då aptiten som sagt skjuter i taket. Bra saker att göra när Månen är i Oxen är att syssla med olika praktiska saker som skänker dig njutning. Det kan vara allt från trädgårdsarbete till att pyssla, sy, sticka eller någon annan "händig" hobby. Det kan också handla om att vara intim med sin partner, som skänker lite extra njutning när Månen är i Oxen. Var fysisk på olika sätt, gör saker som påverkar din fysiska kropp och kräver användning utav den. Basta, hugg ved, ta en promenad i naturen, kramas med den du älskar, ät en god middag. Allt det är Oxens karaktäristik. 

 

När Månen är i Tvillingarna så är den på besök hos snabba Merkurius och är "luftig". Månen i Tvillingar är den i särklass starkaste faktorn till nya kontakter och mycket prat, samt ny informaton. När Månen är i Tvillingarna så går munnen i ett på de flesta människor, oavsett hur man är annars. I synnerhet blir ni som har planeter i Tvillingarna, ännu mer pratglada och intresserad av livet. Känslan är ofta att allt går väldigt, väldigt snabbt, samt att man är otroligt nyfiken på allt som dyker upp i ens liv. Telefonen ringer, det plingar på dörren, vattnet rinner fortfarande i köket och man välter en kopp med te ut när man vad på väg att öppna dörren. Det är en helt annan tempo på alla när Månen är i Tvillingarna. Man kan ofta bli ganska mentalt utmattad efter att Månen har passerat Tvillingarnas tecken. Det är mycket information, mycket tankar och mycket samtal. Man vill gärna dela med sig utav sina tankar, men också höra andras. Plötsligt är man väldigt spontan och ser bara glädje i att möta upp en gammal bekant efter jobbet och snacka skit någonstans där det är ett härligt sorl. Man känner sig ofta riktigt vässad mentalt och det är en tid då man är väldigt bra på att pussla ihop olika bitar information till något nyttigt för en själv. På den dåliga sidan så har man svårt att hålla uppmärksamhet på en sak, göra färdigt saker, dyka upp i tid och kan vara allmänt virrig när Månen är i Tvillingarna. Kommunikationsmedlen kan också krångla när Månen är i Tvillingarna.

 

När Månen är i Kräftan så är den hemma i sitt eget tecken och är "vattnig". Här har vi den ultimata placeringen för Månen. Dessa dagar blir ALLTID trevliga och härliga, oavsett utgångspunkt. Även om man kan känna sig bortkopplad från resten av världen, fast i sin egna känslosamma verklighet, så tar man sig ofta utan problem igenom det. Alla livets färger blir grannare, ens nära relationer och familj har en primär funktion under denna period, och man är både mer sentimental och emotionell. Man börjar tänka på sina egna rötter, sin historia, kanske tar fram gamla foton eller tänker mycket på det som har varit. Man känner sig ofta stark och väldigt nära och ihopkopplad med sitt inre jag, sin narrativa berättelse. Det är bra dagar för att hälsa på föräldrar, hålla sig hemma med familjen, spendera tid med den man älskar och prata om känslor och gamla minnen. Det är en tillåtande period då kan man blotta sitt innersta för någon annan eller sig själv. Till nackdel så kan dessa dagar bli lite väl sentimentala och blödiga för oss som inte är vana vid det, så det är bra att ha med sig att det går över. :)

 

När Månen är i Lejonet så är Månen på besök hos Solen och är "eldig". Här har vi livsenergi! Månen i Lejonet ger en up-beat stämning, en inre styrka, en tydlig känsla av att "jag klarar av vad som helst" och en stark vilja att också göra det. Utmärkta dagar för att våga göra sådant som man kanske inte vågat tidigare. Man är ofta väldigt glad och känner för att göra "roliga saker" samt klä upp sig och se bra ut. Det beror på att man gärna söker beröm under dessa dagar och blir riktigt salig när man väl får det. Man vill vara mitt i smeten, bli kär, ha kul och bara leva. Leva det glada och goda livet, i en evig fest. Återigen, mycket bra dagar för att stå på scen, gå på festligga tillställningar och göra sådant som ger en adrenalinboost och där alla blickar riktas mot dig. 

 

När Månen är i Jungfrun så är den på besök hos Merkurius och är "jordig". Från festens mittpunkt till en tyst och blyg tjänare. Så kan man sammanfatta Månens skifte till Jungfrun. Här har vi en tendens att börja oroa oss. "Drack jag för mycket igår", "tänk om jag skämde ut mig", "jag är väl inte all det där som jag trodde att jag var", "är jag sjuk", "gud vad mycket som behöver göras idag". Om Månen i Lejonet får oss att känna oss som drottningar och kungar, så tar Månen i Jungfrun raskt tillbaka en till den kalla verkligheten med allt rutinarbete som det innebär. Plötsligt blir alla småsysslor viktiga och det är där fokus bör läggas för att undvika den där gnagande känslan som Månen i Jungfrun ofta medför. Det kan ofta upplevas som ett par jobbiga dagar om man inte gör något. Varm, mjuk sensualitet är lika långt borta som sprudlande och gnistrande livsglädje. Istället sitter man en gnagande oro över allt och ingenting. Denna oro löses bäst genom att göra det som pockar på en. Har du inte sysslor, börja städa eller sortera ut hemma, pyssla eller dona med något projekt som kräver fingerfärdighet eller händighet överlag. Det tar ofta udden av oron. Ät gärna mindre dessa dagar och rör på dig, i form av promenader eller lättare jogg. Det är också bra cleansing-dagar, att rensa ur kroppen på olika sätt är att rekommendera.

 

När Månen är i Vågen är den åter på besök hos härliga Venus och är "luftig". Månen i Vågen ger en feeling som kan tolkas närmst som flörtig. Man blir genuint intresserad av andra människor och fokuserar gärna på att skapa relation till andra genom samtal och någon form av utbyte. Månen i Vågen är mycket social och den efterfrågar någon form av njutning precis som Vågen i Oxen. Det är dock mer finstämd njutning. Till förmån för god mat i soffan och lite härligt sex, vill man kanske istället gå på en utställning, äta ute på restaurang, gå på teater, eller träffas för en dejt. Ofta väldigt bra dagar för att lära känna någon ny, det blir alltid en pratglad och flörtig stämning när Månen är i Vågen. Det är bra dagar för att ta hand om sig själv, gå på spa, klä upp sig, klippa håret eller färga det. Det är sällan man hamnar i konflikter eller bråk dessa dagar, och ska undvika det. Gör något roligt, och njut av det vackra som livet har att erbjuda.

 

När Månen är i Skorpionen så är Månen på besök hos Pluto, och är "vattnig". Här kastas vi tillbaka i emotionernas värld, med en släng av påstridighet. Skorpionen styrs av både Pluto och Mars, och ses generellt sett inte som en mjuk och följsam energi. Tvärtom kan vi bli vresiga, påträngande, bestämda, aktiva och tar ganska lätt illa upp dessutom. Det gör alla andra också, så håll tillbaka med illvillig sarkasm, något som Skorpioner just är duktiga på. Man kan ofta bli mer misstänksam mot andra och tro att deras kommentarer vill en illa, eller att det ligger någon undermening i det som andra förmedlar till en. Det är ingen bra period för att reda ut olika sorter konflikter, för att reaktionen är ofta orimlig och oförutsägbar. Ofta vill man ens inte lösa konflikten, utan hamnar istället i en spiral där man provocerar varandra och gör det dessutom gärna. Sexuell åtrå brukar vara ganska hög under denna period också. Man kan fånga sig att sitta och sura i ett hörn för att man inte fått den uppmärksamhet man velat eller den reaktion man önskat, och försöker på olika, mindre adekvata sätt, locka fram den. Bli inte paranoid, fundera på om du brukar bete dig så här annars, och håll tillbaka. Däremot mycket bra dagar för att bestämt röra sig på ett håll och vara aktiv.

  

När Månen är i Skytten så är den hemma hos Jupiter och är "eldig". När Månen är i Skytten så känner vi återigen en förhöjd levnadsglädje. Här är det svårt att vara "nere" och se mörkt på livet, nästan omöjligt skulle jag säga. Jupiters energi ser till att man ser det övergripande, man ser livet i stort och framför allt så ser man alla möjligheter som livet erbjuder. Det är en tid då man gärna ska sticka iväg på resor eller testa på några nya aktiviteter. Här kan man dock vara över-optimistisk och missbedöma sin förmåga. Det är en bra period för alla typer av fysiska aktiviteter och umgänge och äventyr med sina vänner. Försök att inte sitta med alltför komplexa saker som kräver mycket mental ansträngning, det kommer att vara svårt.

 

När Månen är i Stenbocken så är den på besök hos Saturnus och är "jordig". Här går vi tillbaks till allvaret efter att ha varit optimistiska och trott på att allt är möjligt. Saturnus är begränsningarnas planet och således är det även vad vi känner när Månen är i Stenbocken. Begränsningar och krass verklighet. Plötsligt blir det viktigare att planera noggrant kring det man tar sig för, man är väldigt inrutad i hur saker "bör" göras. Man tar inga risker och är mycket seriöst inställd till livet i stort. Bra dagar för hantera och skriva på tunga avtal, ta avvägda beslut och planera upp kommande tid. Man känner plötsligt ansvarets tyngd på sina axlar och börjar plikttroget beta av det som bör betas av. Är man i en fas i livet då man inte orkar ta tag i saker, så blir du extra påverkad av Månen i Stenbocken och kan hamna i lättare depressioner, då livets allvar blir plötsligt otroligt tydligt.

 

När Månen är i Vattumannen så är Månen på besök hos Uranus och är "luftig". En placering för Månen som tillåter en att ta ett steg tillbaka från det som är ens liv och ge det en objektiv, rationell bedömning. Under dessa dagar upplever man ofta olika typer av insikter om sig själv och sin verklighet. Man är ganska distansierad från vardagen och ser på sitt liv lite som en åskådare som tittar på och bedömer en tavla. Man vill ofta förändra något under dessa dagar, blir ganska otålig och börjar leta efter sätt att vara "fri" på. Är man inte fri i sitt liv så kan det upplevas som ett par tunga dagar. Man letar och letar efter nya sätt att förändra sin verklighet på och kan ofta vända sig till sätt som inte är typiska för en annars, man kanske går till en spådam eller bestämmer sig för att säga upp sig. Agera dock inte på era tankar, för att fantasin och önskan om att slita sig fri är sällan så begrundad som den borde vara. Det är dock en bra tid att reflektera över sitt liv och sin framtid, för att så småningom, när tiden är rätt, förändra den.

 

När Månen är i Fiskarna så är den på besök hos Neptunus, och är "vattnig". Månen har en stark placering i Fiskarna och vi connectar igen med vårt inre jag. Men inte bara vårt eget jag, utan alla andras också. Man blir ofta väldigt starkt påverkad under dessa dagar. Man blir påverkad av andra berättelser, film, musik och fiktiva berättelser. Sådant som inte går att ta på känns väldigt, väldigt verkligt under dessa dagar. Man är ofta väldigt finstämd och har ofta nära till känslorna, både leende och tårar. Man kan också börja självömka, dra sig undan och fundera på livets mening och ens plats i den. Om man har möjlighet så ska man gärna dra sig tillbaka när Månen är i Fiskarna, vara ute i naturen, känna efter, men inte låta negativa känslor ta över. Risken när man träffar många människor och gör mycket saker under denna period blir att man blir så starkt påverkad av allting att man har svårt att sig tillbaka, och kvar blir en liten ynklig hög av emotionella spillror. 

 

Det var det för idag!

 

Trevlig dag!

 

Mvh, astrologen.

7 Comments

Astrologi och hälsa

Välkommen våren!

 

Äntligen, äntligen är vintern över! Fastän det inte känns som det än, så kommer det gå väldigt snabbt nu. Snart är det ljust, varmt och löven viskar i vinden, till mysiga utestunder. 

 

Än är vi dock inte där, och idag tänkte jag ta upp ett ämne som många kanske inte kopplar ihop med astrologi. Det fantastiska och vackra med denna lära är att den går att applicera på ALLT. Astrologi är ju läran om alltet och vi är en del av detta alltet, vilket innebär att allt på Jorden går att tolka med hjälp av astrologi. Därför kan även en strålande astrolog aldrig blir fullärd hur mycket man än håller på med det hela. Astrologi är otroligt omfattande, och idag ska vi titta på hur astrologi hänger ihop med ens hälsa! Vilket den verkligen gör! 

 

När man bedömer hälsa och svaga/starka områden i sin kropp utifrån horoskopet så tittar man på ett par separata faktorer. Man tittar på Solplaceringen, Marsplaceringen, Månplaceringen, Ascendenten och 6e huset. Solen visar den övergripande vitaliteten och styrkan i kroppen, samt hur väl hjärtat och kärl-systemet fungerar. Har man en svårt-aspekterad Sol (kvadraturer och oppositioner från yttre planeterna till exempel) som dessutom står svagt så har man ofta väldigt lite energi, är trött och "lyser" inte av inre driv om jag får uttrycka mig så. Man kanske är ofta sjuk och har låg vitalitet (där spelar också Månen in). En svår eller/och svag Mars, gör att man ofta råkar för olyckor till exempel, eller hur svårt och lätt man får inflammationer i musklerna till exempel (Mars styr muskelvävnaden och muskler överlag). Månen står för ens övergripande hälsa och pekar ofta på vilka problem med hälsan man kan ha, utifrån vilket tecken den är i och vilka aspekter den mottar. Månen styr ens sömn och ens immunsystem bl.a. samt dagliga rutiner, och hur ofta man blir sjuk. Överlag, om ni INTE har planeter i något av stjärntecknen, så kommer inte dessa stjärntecknens problem att beröra er. Tittar på stjärntecken där ni har planeter, i synnerhet personliga planeter med svåra aspekter. 

 

Vidare tittar vi på Ascendenten (ASC från och med nu) som liksom Solen visar övergripande på hur hälsan är, och vart det kan finnas problem utifrån vilket tecken ASC faller i, samtidigt är ASC ens yttre och ens fysik, därför hänger den ihop så tätt med hälsan. Din ASC är ditt utseende, det första alla ser när de ser dig för första gången. Därför finns det ofta en dissonans mellan vem man tror sig vara (Solen) och hur andra uppfattar den (ASC).

 

Sjätte huset som styrs av Jungfrun som ofta symboliserar hälsomani och hypokondri har också ett ansvar i ens hälsotillstånd. Speciellt uppmärksam bör man vara på planeter i 6e huset, men kom ihåg att 6e huset också styr det vardagliga och ens arbete, så blir inte alltför oroliga för planeter där. Titta på aspekterna, speciellt aspekter från yttre planeterna. En svag Sol drar ner hjärtfunktionen, en svag Mars kan dra ner både muskelfunktioner samt bringa impotens till män om den står svagt. En svag Måne ger överlag en svag hälsa och många sjukhusbesök, speciellt om den står i 12e huset. Stigande Jupiter på ASC ger en stark hälsa och bra immunförsvar, likadant för stigande Skyttar, och Skyttar överlag med starka planet-positioner och aspekter.

 

Zodiaken, med alla sina 12 stjärnkonstellationer, representerar en helhet, en individ, från topp till tå. Den berättar om både inre och yttre funktioner, och beroende i vilka tecken planeterna faller, därifrån kan vi också dra slutsater om ens hälsa. Den går som sagt från topp till tå, som ni ser på bilden ovan, från första tecknet Väduren, ner till Fiskarna och fötterna.

 

Om vi börjar med Väduren, så styr det tecknet huvudet och blodflödet i skallen, samt hjärnan. Av den anledningen kan man ofta få migrän eller huvudvärk, om det är mycket planeter i Väduren eller om man har det i sitt horoskop. Jag skulle till exempel inte vara förvånad om många haft ont i huvudet idag, då Månen och Mars bl.a. är i Väduren. Väduren styr också skall-frakturer och hjärntumörer, så man bör ALLTID bära hjälp vid risk-sporter om man har planeter i Väduren, vilket är ironiskt i sig då Vädurar är minst kända för att vara försiktiga och hålla tillbaks. Just av den anledningen råkar dessa oftast ut för olyckor. 

 

Oxen styr halsen, både stämbanden, rösten och inre halsen, men också nacken och allt ner till axlarna (undantag nyckelbenen som styr av Tvillingarna), ihop med öronen. Oxens tecken styr också näsan, tänderna och hörseln. Om man har dåligt aspekterade planeter i Oxen så kan man råka ut för allehanda problem med halsen, typ nackspärr, ont i nacken, problem med halsmandlarna, halscancer, etc. Men också dålig hörsel och svaga tänder (här tror jag att det säkert hänger ihop med att Oxar är sådana gottegrisar och gillar socker). En annan grej som Oxar vanligtvis råkar ut för är dessvärre övervikt. Har man en svag Mars i Oxen kan man som sagt ha bekymmer med de manliga organen. 

 

Tvillingarna styr flera saker, dels lungorna och förmågan att uppta syre. Men också nyckelbenen, händerna och vristerna. Tvillingar styr också tungan och talet, samt luktsinnet. Problemplaneter i Tvillingarna kan bidra till att man stammar (ofta svårt aspekterad Merkurius), ge lunginflammationer, förkylningar av alla dessa slag, man kan tappa rösten, och även ha problem med andningen, astma till exempel. Man kan också ha lätt för att bryta vristerna, och ha sköra fingrar. Ni som har Månen i Tvillingar, HÅLL ER BORTA FRÅN ATT RÖKA! Det är det största misstaget man kan göra när man har Månen i Tvillingarna. Ni behöver uteslutande ren och frisk luft för att hålla lungorna i schack. 

 

Kräftan ansvarar för brösten, framför allt kvinnobröst, men hos män bröstbringan. Det finns tyvärr en risk för bröstcancer om man har ASC eller Månen (också Mars) i just Kräftan. I synnerhet vid Jupiter-transiter kan man upptäcka cancer. Jupiter är som bekant expansionsplaneten och kan bidra till cell-expansion om den rör vissa punkter i horoskopet, framför allt Venus eller Månen i Kräftan. Kräftor eller ni med planeter i Kräftorna löper också risk för övervikt och kan ibland uppleva magproblem. Kräftan styr också huden, och kan ge olika hudåkommor med svåra aspekter. 

 

Lejonet som styrs av Solen, styr alltså hjärt, blod och kärlsystemet. Svårt aspekterade planeter i Lejonet kan bidra till att man har högt blodtryck och problem med hjärtat. Undvik rökning här också (undvik rökning överlag, men i synnerhet Tvillingar och Lejon, samt Jungfruar).

 

Jungfru-tecknet styr matsmältningssystemet (tarmfunktionen), men också nervsystemet. Jungfruar är ofta uppe i varv mentalt och behöver ta det lugnt och lära sig att varva ner, för att inte bli ryckiga och oroliga monster med åldern, med problem med magen. Om du har mycket planeter i Jungfrun och en del utmanade aspekter så kan du ha problem med just tarmfunktionen, dvs, det kan leda till både förstoppning och andra problem. Jungfruar ska som regel att äta ofta och lite, samt hålla en hälsosam diet. Jungfruar är mest utsatta för anorexia och ätstörningar.

 

Vågen ansvarar för njurarna och i viss mån reproduktionssystemet, dvs äggstockar och livmoder hos kvinnor, samt motsvarande hos män. Svår aspekterade planeter i Vågen samt i 5e huset kan leda till svårigheter att skaffa barn. Gäller speciellt kvinnor när det kommer till Månen och Venus, samt män när det kommer till Mars och Månen. Vågen styr också höftlederna och höftrörlighet, samt förmågan att ta upp mineraler och vitaminer i kroppen.

 

Skorpionen styr könsorganen i första hand, och där måste man vara uppmärksam på könssjukdomar om man har till exempel Mars eller Venus i Skorpionen. Skorpionen styr också över hormonella förändringar och sköldkörtelns funktion, samt urinblåsan. Skorpionen tecken styr också sexualiteten i stor drag, och om man har planeter i Väduren eller Skorpionen, så har man ofta en väldigt stark sexdrift. 

 

Skytten ansvarar för lår och rumpa, men också synen! Skyttar har ofta starka lår och rumpmuskler, samt kan muskelsträckningar och inflammationer dessa områden. Överlag har dock Skyttar god hälsa, men svaga planeter i Skytten eller svag Jupiter kan ge dålig syn. Starka planeter i Skytten ger falksyn.

 

Stenbocken styr knäna, skelettet och ryggen. Stenbockar har ofta problem med just knän och kan bryta ben lätt om det står svår-aspekterade planeter i Stenbocken, samt lida av reumatism eller benskörhet. Därav mycket kalcium och ryggövningar, speciellt nedre ryggen och ryggraden. 

 

Vattumannen styr över anklarna, benen och armarna, samt ens förmåga att röra sig överlag. Vattuman har ofta sorts graciös typ av rörlighet och tar upp mycket plats, samt är smidiga. Motsatsen är klumpighet och orörlighet hos de som har svaga planeter i Vattumannen. 

 

Fiskarna, det sista tecknet i Zodiaken, styr fötterna. Fiskar kan ofta ha problem med fötterna av något slag. Kan ta min mamma som exempel som har behövt operera både stortår för att inte ha ont. Fiskarna kan också vara duktiga med just fötterna, och vara duktiga på att dansa framför allt. 

 

Ett bra sätt att examinera sitt horoskop i förhållande till sin hälsa, är att fundera på vad man har haft för krämpor förut, speciellt återkommande sådana. Se om det finns en koppling mellan dessa och planeterna i specifika stjärntecken. Om det finns en koppling, så kommer det att vara ett problem framåt också. Många krämpor kommer med åldern, så även om du inte upplevt det som finns i ditt horoskop än, så kan det mycket väl komma med åldern. Däremot kan du också vara uppmärksam på dina "svaga" punkter och försöka se till att leva på ett sätt som håller dessa sjukdomar borta. 

 

Titta främst på exakta oppositioner, konjunktioner och kvadraturer mellan planeterna, vilket stjärntecken det faller i (vilken del av kroppen som påverkas), samt i vilket hus planeten är i (vart någonstans du löper störst risk att råka ut för skadan eller sjukdomen).

 

Det var allt för ikväll! Ställ gärna frågor om ni har några.

 

Mvh, astrologen.

15 Comments

Månadstecknet: Fiskarna

Idag tänkte jag berätta för er mer om Fiskarnas stjärnkonstellation. Det har varit mycket prat om Fiskarna på senaste eftersom många planeter rör sig genom det stjärntecknet under Februari/Mars varje år. Nu har Solen också äntrat Fiskarna, och vi har en Nymåne i Fiskarna imorgon. Oavsett vilken planet eller planeter du har i Fiskarna, så kan du applicera Fiskarnas karaktär på den, som jag kommer beskriva nedan. Den är dock mest applicerbar om din Sol är i Fiskarna. Lär dig om planeternas funktioner och det blir enkelt att koppla ihop funktionen med stjärntecknens olika karaktärer.

 

Fiskarna är det sista, 12:e stjärntecknet i Zodiaken, och tillhör vattenelementet. Det är ett så kallat mutabelt stjärntecken, ihop med Jungfrun, Skytten och Tvillingarna. Att ha planeter i mutabla stjärntecken innebär att man bär på energi som har lätt för att anpassa sig och skifta form. Man anpassar sig ofta till det som sker, istället för tvärtom. Detta gäller till exempel inte fixerade tecken så som Oxen, Vattumannen, Lejonet eller Skorpionen. Vågar, Vädurar, Stenbockar och Kräftor som är kardinala, försöker istället förändra situationen till det som passar dem, och framför allt skapar situationer.

 

Fiskarnas tecken styrs av planeten Neptunus, och därav förknippas Fiskarna med både vatten, drömmar och fantasier, illusioner samt berusning. 

 

Mytologiskt så hamnade Fiskarna uppe i skyarna efter att ha hjälpt två Gudar att fly från jätten Tyfon. Med det hänger också Fiskarnas symbolik ihop, då just Fiskar är otroligt måna om andra människor och deras välbefinnande. Fiskarnas stjärntecken styr fötterna, huden och levern. Har man många dåligt aspekterade planeter i Fiskarna kan man ha problem med just dessa områden.

 

Hur är man då om man har planeter i Fiskarna och vad kan vänta sig för för och nackdelar.

 

Det är lätt att känna igen en Fisk. Det kommer vara personen med de stora ögonen, förmodligen blåa, som ser sig lite lost runt om i rummet. Det är inga "framkants"-människor, utan snarare folk som håller sig i bakgrunden och är ofta tysta och följer med i det som sker. Här kommer Fiskarna förmåga att adoptera till nya situationer mycket väl. Fiskar är ofta obegripliga för resten av omvärlden, då de befinner sig på någon våglängd som inte är tillgänglig för resten av befolkningen. Möjligtvis kan Skorpioner och Kräftor "tuna in" på vad Fiskarna sysslar med och funderar på. Det är otroligt varma och vänliga människor, alltid hjälpsamma och funderar jämt på allas bästa.

 

Samtidigt kan man hitta sig själv vara otroligt frustrerad då det är nästintill omöjligt att fånga en Fisks uppmärksamhet. Den är så pass frånkopplad från verkligheten och svävande i sitt eget, att man kan prata långt och mycket, innan man upptäcker att det inte är något som lyssnar. Fiskar har en tendens att inte stanna upp i samtal och bejakar ofta inte respons och inslängda kommentarer. Det betyder att det är mycket svårt att avbryta en person som har planeter i Fiskarna, den håller sin tråd och är duktig på monologer. Speciellt om alltet och det goda i människorna, samt den hemska orättvisan i världen. Det är något av ett hjärteämne för Fiskarna, hur orättvis världen är. Den har alltid varit orättvis och det har alltid varit Fiskarna som har lyft fram det. Fiskarna är idealister ut i fingerspetsarna, de väntar och hoppas på en bättre värld, där alla får lika mycket kärlek, pengar och makt. Fiskarna är alltså motsatsen till realister, vilket stämmer fint horoskopiskt överens med att Fiskarna står i opposition till Jungfruns-tecknet. Och är det någon som är realist så är det Jungfrun, som förstår att det inte är genomförbart i praktiken att alla har det lika bra. Fiskarna är naturligt spirituella och intresserar i ofta för djupa frågor kring hur världen är funtad.

 

Jag har fått äran att ha en mamma som har både Sol och Merkurius i Fiskarna, och min erfarenhet av just Fiskarna är omfattande, då opositions-tecken ofta dras till varandra för att fylla upp varandras motsatser. Vilket är precis fallet i mitt liv, jag är en direkt motsats till allt vad Fiskar representerar och kan nästan bli irriterad på Fiskar i min omgivning, som är många.

 

Det jag har sett är dock ofta naiva personer i ungdomen, som ofta tar på sig rollen av "plågad konstnär" eller "världens teoretiska välgörare". Fiskar har en tendens till att inte ha förmågan att strukturera upp sina liv och ta konkreta beslut. Det är mycket drömmar och fantasier, men desto mindre verkstad. Därför kan Fiskar ofta framstå som ordinära och ibland, misslyckade personer, som håller sig i samhällets bakgrund och drömmer om bättre tider. Problemet kan bli att utpräglade Fiskar aldrig når några höjder i samhället, utan slutar upp som bittra städare eller hamnar i missbruk, fortfarande drömmandes om allas lika rätt, just i sin oförmåga att göra något i praktiken (realism behövs ofta för att kunna genomföra något). Fiskar kan tendera att vara så rädda och sårbara att de heller inte vågar göra något.

 

Så Fiskar sätter ofta krokben för sig själva, i sin oförmåga att möta den hårda, kalla verkligheten som vi alla ställs emot. Fiskarna är så sköra att allt gör ont på deras insida och ända in i själen. Många Fiskar drar sig tillbaks till hemmet trygga vrå och bedövar själens smärta med just berusning. Många lever ett väldigt avskalat, nomad-liknande liv. Kom ihåg att Fiskarna är otroligt finstämda och intuitiva varelser, som nog känner mer av världen än vi någonsin kan föreställa oss. Fiskarna känner av saker så som andevärlden, hur naturen lever och andas, når ofta spirituella nivåer via meditation och kan på snudd läsa dina tankar. 

 

En bekant till mig med Månen i Fiskarna sa att hon kan höra/känna träden andas i skogen. Det var helt absurt för mig, jag hör inga träd andas när jag är i skogen. 

 

En annan bekant med en Nymåne i Fiskarna (både Sol och Måne) är så otroligt plågad av världens orättvisor och krig att hon har dragit sig tillbaka helt. Hon dricker inte alkohol, äter nästan ingen mat och målar dagarna i ända. Hon är livrädd för världen utanför hennes dörr, och har stora svårigheter att göra något alls som kräver möte med det som gör mest ont, den onda verkligheten. Hon är så otroligt känslig att hon inte tittar på nyheter, tv eller något alls. Allt sätter sig i hennes sinne och plågar henne invärtes. Hon har hoppat av flera utbildningar, byter jämnt bana och är mest bekymrad över alla fattiga i världen.

 

Min mamma kan fortfarande uppvisa påfallande naivitet, fastän hon närmar sig 50. Fiskarna har ofta svårt att tro något ont om andra och saknar också ofta logisk förmåga att koppla ihop saker, i all sin idealism. De blir ofta besvikna på människor och rör sig vidare i sitt eviga sökande av den perfekta och rättvisa världen och platsen. Kringvandrare, nomader, sångare, konstnärer, förlorade själar, uteliggare, missbrukare, men även sjukvårdspersonal, lärare, yoga och meditationslärare, allt det är Fiskar. Samhällets egna helare, precis som Jungfruar är städare och Tvillingarna är informationsbärare, så är Fiskarna våra helare. Allas våra helare som förtjänar mer än vad de får. 

 

Ofta otroligt talangfulla och kreativa, drömmer de sig vidare och hittar tryggheten i sitt eget inre, men behöver lära sig att göra den där pushen för att något ska hända i deras liv. Väldigt trogna, osjälviska, följsamma och mjuka, är det människor som tyvärr alltför ofta blir utnyttjade för sin renhet och godhet, och blir återigen besvikna på mänskligheten.

 

Fiskarna är därmed otroligt populära då det finns absolut inget hotfullt kring dessa människor alls. De försöker aldrig vinna någon plats i någon hierarki, är otroligt ödmjuka och förstående inför andras känslor och blir därför väldigt trevliga att ha å göra med. Det är Fisken som kommer gå fram till dig och fråga hur du mår "egentligen", samt stryka dig över armen. Du kommer chockat titta tillbaks på den personen du knappt känner och undra hur den kan veta att du precis gjorde slut med din partner igår. Det är klassiskt Fiskarna att uppvisa sådant beteende.

 

Fiskarna är otroligt accepterande, och dömer INGEN. De försöker aldrig ta täten eller förändra situationer till sitt förmån, ta någons plats eller göra något överhuvudtaget. Flyter lätt in i alla sammanhang och uppvisar en beundransvärd förståelse, även för de mest svåra personer. Duktiga på att lyssna på och förstå problem, men har ingen som helst förmåga att lösa problem, varken sina egna eller andras. Fiskarna existerar på en instinktiv, emotionell nivå som särskiljer de helt från resten av den riktiga världen. Det är därför man ofta får upplevelsen att de inte är av denna värld, och det är också därför de bryr sig så lite om att existera i och bry sig om världsliga, praktiska problem så som städ och tvätt till exempel. Eller kläder... här har vi människor som är helt ointresserade av att följa modet eller se "bra ut". Det är helt irrelevant för de vad som är på kroppen, och kan ofta se lite "kufiga" ut. 

 

Den bästa placeringen för planeter i Fiskarna, är helt klart Månen eller Venus. Har du Månen i Fiskarna så är du en otroligt intuitiv, mjuk och känslovarm person som kan nå Nirvanas höjder så gott som. Det är verkligen Moder Teresor på vår jord. En Fisk-Måne är lite som en övernaturlig kraft, den ger tillgång till sådant som andra människor inte hör eller ser. Ganska likt är det att ha en Fisk-Venus, som ofta ger rå talang.

 

Har du Mars eller Solen i Fiskarna (eller båda), så läs om allt ovanstående, det är i synnerhet applicerbart på dig, om inte du har planeter i Väduren eller jord-tecken som väger upp, så kan du alltid ha svårt för att producera något konkret och skapa dig ett liv med egna krafter. Du måste skapa den inre drivkraften som du naturligt inte besitter. Fiskar kan ofta jobba med ideell verksamhet och engagera sig i sådant som rör att hjälpa andra. Det är helt rätt väg för er att gå.

 

Om du har Merkurius i Fiskarna endast så är det en tacksam placering. Har du däremot både Sol och Merkurius i Fiskarna (vilket ofta sker), läs om inlägget igen och begrunda vart du är i livet och hur du når dina höjder, som du vill nå.

 

Fiskarna kan sakna självförtroendet att nå några enorma karriär-nivåer, och trivs därför bäst i back office-positioner som inte inbegriper att driva igenom viktiga beslut, möten eller team. Det är sällan chefer eller säljare till exempel. Fiskar bör jobba återigen med i saker som hjälper människor, lärare, vårdpersonal, etc. Fiskar har också svårt för att inrätta sig 9-17 livet, så ofta är det inga kontorspersoner, utan hamnar istället inom andra sektorer. Kommer bäst överens med andra vatten-tecken och i viss mån Jord-tecken. Kan också hitta sin hjälp hos eld-tecken som är vana vid att ta tag i saker och kan hjälpa Fiskarna på rätt spår. 

 

Det var allt om Zodiakens sista tecken. 

 

Kika in lite senare för svar på era kommenterar!

 

Mvh, astrologen. 

4 Comments

Karma, solförmörkelse, USA och Solar-returer.

God morgon vänner!

 

Hur mår vi idag? Månen är i Stenbocken och skapar utrymme för att jobba hårt och göra det man ska idag. Sakta börjar vi närma oss det som verkar oroa er mest, nämligen Solförmörkelsen på Söndag!

 

Jag noterar en del orolighet kring eventet, men jag tycker inte att man ska ta det riktigt så dramatiskt som många gör. Sol och Månförmörkelser sker nästan varje år, och det är sällan det händer några hemska saker just då. Speciellt denna vända, när Månen och Solen kommer att vara i mjuka Fiskarna. Vad jag skulle vara orolig för är Mars/Uranus-konjunktionen i Väduren, den kan mycket väl leda till några otrevligheter. Här kommer svar på era funderingar.

 

Cecillia (Tuesday, 21 February 2017 09:49)

Hejsan !
Tack för fin post ! Vi har kraftfull solförmörkelse / Nymåne den 26.2 Massa planeter och Södra noden i fiskarna vatten vatten och kiron 90 grader med Saturnus vår sår läker inte så snabbt , helaning behövs så vi kan bli friska och passera den här dålig energi . Vad tycker du själv hur ser du de dagarna som kommer . Hälsningar Cecillia

 

Svar: Mycket riktigt är det en mycket kraftig Solförmörkelse med väldigt mycket tyngd på Fiskarna. Notera dock Fiskarnas karaktär. Det är ett mjukt vattentecken som uttrycker medlidande och empati för världen, och drömmer sig gärna bort. Det är en av de mest rena och goda stjärnkonstellationerna.

 

Kom ihåg att planeterna i sig inte har någon karaktär, bara en funktion som färgas av stjärnornas karaktär, när planeten väl hamnar i ett stjärntecken. Jag ser inte denna solförmörkelse som hotfull och andra astrologer världen över håller med mig, genom att beskriva denna tid som en möjlighet att reda ut och sätta pin på sina drömmar och hitta sin väg i livet, vilket går fint ihop med att Nymånen och tillika Solförmörkelsen är i konjunktion med Noderna, precis också när Merkurius kliver in i Fiskarna.

 

Mycket fokus på på personliga drömmar och tankar. Jag tycker att det är lite väl många "utmanande" aspekter på himlen i helgen, men det innebär i praktiken att vi på gott och ont blir drivna till att förändra oss, vare sig vi vill det eller inte. Det kan vara så att våra drömmar blir så starka att vi prompt måste göra något för att realisera de i praktiken. Jag har som sagt svårt att se att det skulle vara någon "dålig energi" i helgen, och jag tror att den kommer att bli väldigt fin för oss alla på ett djupt personligt och emotionellt plan. Vi kommer komma ut på andra sidan på måndag och känna oss lugna och tillfreds med våra val. Jag vet inte om du har läst min tolkning av Solförmörkelsen i sin helhet, men den kan du läsa här.

 

 

Sanna (Tuesday, 21 February 2017 14:56)

Hej fina du !
Varför är Solförmörkelse är dålig omen ? Vad hände om bli solförmörkelse den 26.2 i andra huset hos mig !! Hur ska vi veta om Solförmörkelse påverkar på detta landet tel 26.2 kommer bli inte så bra för Tyskland osv . Tusen tack för underbar sida . Kram Sanna

 

Svar: Det har setts som ett "dåligt omen" av astrologer tidigare av natuliga skäl. Solens energi och ljus är avgörande för vårt liv på Jorden, och när denna skyms, om än för en kort stund, så är det en fara. Jag är inte helt med på vad du undrar Sanna vad gäller Tyskland, men vad gäller andra huset så styrs det av Oxen och styr ofta dina tillgångar och ägodelar, din materiella verklighet och tryggheten som du finner i den. Kanske behöver du utvärdera hur mycket du äger eller inte äger och varför det är så. Kanske du drömmer om att äga vissa saker? Det kommer bli en accent på det i helgen i så fall, och kanske ett sätt för dig att reda ut hur du når dina materiella mål. Sverige påverkas inte i någon omfattande grad, mer än något annat land av Solförmörkelsen.

 

Anders (Tuesday, 21 February 2017 20.00)

Hej Alexandra !
Kan du berätta vad du kan se om USA och lilith med Sverige att göra ? Tack för ditt svar . Hälsningar Anders

 

Svar: Hej Anders, jag tog mig faktiskt tiden att kort djupdyka i det som kallas för mundan astrologi, där man tolkar hela länders horoskop och deras framtid utifrån det. Det är inte min gren alls, jag jobbar med astrologi på en individnivå. Vad jag kan se dock så har Lilith inga stora aspekter med någon av planeterna i varken USAs karta eller Sveriges dito, därför finns det ingen anledning att tro att den punkten har något att göra med det som sker idag. Troligtvis är det endast stora och faktiska himlakroppar, planeterna, som är inblandade i relationen mellan USA och Sverige, men där vågar jag inte göra någon kvalificerad analys eftersom det inte är min gren.

 

Lotta (Tuesday, 21 February 2017 12:20)

Hej fina❤️undrar bara över en sak�Om planeterna och Karma betyder väl det man sänder ut o gör att man får det tillbaka?Om man e en väldigt snäll o hjälpsam person för det mesta�o sänder ut mycket Kärlek, Varför får man så mycket skit emot sig o får må dåligt ofta�när man ger så mycket Kärlek❤️Ha en fin dag ❤️❤️❤️❤️❤️� . Finns aspekt om dålig Karma på horoskop eller transit . Hälsningar Lotta

 

Svar: Hej Lotta,

 

begreppet karma är väldigt förenklat i hur vi pratar om det idag. Det är inte så simpelt som att göra vissa handlingar och vara snäll, och sedan leva ett gott liv. Karma är ditt bagage från förra omgången ditt väsen levde i någon form, och man föds in i den karman som är vid den tidpunkten som du är född. Det är din lott i livet och du kan gå åt olika håll med den grunden. Att du får skit emot dig och mår dåligt är ditt horoskop som talar och det påverkas ytterst lite av "goda handlingar". Det gäller att reda ut sitt eget horoskop, och hitta svårigheterna i det, för att kunna möta sin karma på bästa sätt. Titta på Noderna framför allt vad gäller karma och deras aspekter.

 

Rose-Marie (Monday, 20 February 2017 21:30)

Go kväll ! Tack för ditt svar så finns tolkning om Solar return som viktigt händelse under året . Önskar dig en fin kväll .

 

Svar: Jag förselår att du googlar på "lunar" och "solar-returns". Här finns mycket bra info kring det.

 

Fia (Tuesday, 21 February 2017 12:49)

Hej !
Vad skillnad mellan Pluto och Hades nära Venus i skorpionen ? Finns tolkning för detta . Tack så mycket .

 

Svar: Hej Fia, Pluto är en planet (räknas som det inom astrologin), medan Hades är en asteroid som har liknaden tolkning som Pluto har, men hänger snarare ofta ihop med förlust och sorg, avslutade relationer om den står med din Venus och sorg kring relationer. Lägg inte för stor vikt vid asteroider, planeter är starkare energimässigt.

 

Tack för alla era frågor! Närmst kommer det upp ett inlägg om Månadstecknet, Fiskarna.

 

Mvh, astrologen.

11 Comments

Venus-skolan del 4: Jord-tecken

Här kommer sista delen i Venus-skolan, där vi tittar på hur Venus uttrycker sin energi i jord-elementet. Det är inte den absolut starkaste placering Venus ska ha, undantag Venus i Oxen. Jord-människor är nämligen väldigt måna om att det ska finnas en praktisk grund att stå på, och kan ofta upplevas som lite väl pragmatiska och känslokalla. Jord ser sig om att allting funkar, snarare än att njuta av känslorna som tillkommer kring kärlek och relationer.

 

Without further ado!

 

När man har Venus i Oxen

 

Det enda undantaget där Venus är riktigt stark och styr Oxen ihop med att styra Vågens tecken. Oxar är lite friställda från resten av jord-tecknen, då Oxens funktion är att ha det så bekvämt och härligt som möjligt. Deras mål är att sätta sig ner ordentligt, äta en riktigt god middag, och sedan har det trevligt i sänghalmen. Kort sammanfattat. :) Venus i Oxen är harmonisk och mycket stabil. Där har vi någon for the long run. Oxar är generellt svårrörliga, håller sig gärna i bekanta miljöer, relationer och skyr förändring. Venus i Oxen är därför mycket duktiga på ett uppehålla och hålla sig kvar i relationer överlag, men i synnerhet i kärleksrelationer. Varför tänka på något annat, när man redan har något bra?

 

Detta "något bra" är det heller inte mycket krav på. Män med en Venus i Oxen drar sig till klassisk kvinnlighet, gärna en sådan med lite mer kött på benen, där allt sitter på sina platser. Vi pratar alltså om ren fysisk attraktion, och Oxar dras ofta till yppiga kvinnor som man kan ta tag i. En kvinna med former och en förmåga att hålla ett hem mysigt och som lika mycket njuter och drivs av vardagliga trevligheter som så god mat, bekväma möbler och samliv är helt rätt för Oxen, och han kräver sällan något mer för att vara nöjd. En kvinna att kramas med och njuta av livet med räcker gott för den anspråkslösa Oxe-Venus.

 

Jag måste ta upp ett exempel som en god vän till mig tog upp en gång (han har Venus i Oxen). Han sa "när jag ser så många snygga tjejer på stan och överallt, så bekommer det inte mig, jag kommer ändå inte kunna få en bit av alla. Så om jag är nöjd med det jag har, varför ens tänka tanken att vara med någon annan?". Det är en klassisk inställning från en Jord-människa, något som till exempel Venus-Tvillingen inte skulle förstå det minsta. Själva tjusningen är ju att testa på lite av allt som finns att ta sig för utav.

 

Ganska simpla och enkla människor, Venus-Oxar. Kvinnorna är ofta väldigt husliga, härliga och harmoniska att vara omkring. Duktiga på allt som har med hemmet att göra, engagerar de sig gärna i det så kallade huslivet. Det är en naturlig kvinnlighet som faller på deras lott och de har inga problem med att kanalisera den. Venus-Oxar håller sig gärna hemma och fokuserar framför allt på att ha god mat hemma och njuta av att vara i sällskap med sin älskade, gärna i en soffa framför en serie eller något annat "bekvämt". Det är sällan några storslagna friluftsmnniskor, utan hittar sina hobbies i hemmets trygga vrå. Att fixa och dona hemma, trädgårdsarbete eller bara att laga mat kan vara hobbies för en Venus-Oxe. Duktiga på att bygga och behålla relationer, och trygghet är vad du får om du är med en Oxe-Venus.

 

När man har Venus i Jungfrun

 

En så kallad svår placering, då Venus inte alls kommer till hands i Jungfruns energi. Jungfruar är en lustig del av Zodiaken som har lika mycket fördelar som nackdelar. Jungfruar är arbetare och egentligen verklighetens städare, om man ska uttrycka sig krasst (det får jag som Jungfru:)). Anledningen till det är att Jungfrun finner njutning i att reda upp och städa, vilket är ungefär vad den gör i relationerna när Venus hamnar där.

 

Men den håller inte bara på vad gäller relationen, den kommer hela tiden att vilja förbättra dig som person och peta på allt från hur struken skjorta du har till om inte det är dags att klippa sig, eller att skaffa en ny hobby.

 

Naturliga pessimister, ser Venus-Jungfruar sällan det positiva, utan börjar istället oroa sig för allt som kan ske och hur man kan undvika det. Självklart i ren välvilja.

 

Njutningen och intresset hos dessa människor ligger sällan i att bygga en relation på en känslomässig grund, utan de vill snarare förbättra, effektvisera och städa upp i den. Gärna på sådan detaljnivå att man blir spyfärdig efter ett tag. Jungfrun tar långa omvägar för att leverera sin egentliga vilja, att få till det så perfekt det går, och gör det ofta i komplett tystnad, helt på eget bevåg. Jungfru-Venus kommer att hålla sig i bakgrunden, hålla tyst och offra sig in i det sista, för att sedan explodera i varför alla är så otacksamma och vart är hennes uppskattning för allt arbete hon gör egentligen. Hon glömmer dock bort att ingen har bett om hennes hjälp med dessa saker, och det finns således inget tack att hämta. Jungfrun offrar sig ofta helt i onödan, för att stilla sina egna begär. En Jungfru-Venus (exempel från verkliga livet) kommer att städa rent hela porten, för att städaren inte gjort tillräckligt rent, och sedan vänta på att grannarna ska säga tack. Det tacket kommer dock aldrig då ingen annan tycker att porten inte är städad nog.

 

Sådan exempel är centrala för att beskriva hur Venus funkar i Jungfrun. Många med den placeringen får oförtjänt mycket skit kring att vara känslokalla, oengagerade i relationer och på gränsen till frigida. Men här gäller det, som i alla andra fall, ett acceptera en person som den är, men också för Jungfru-Venus att anstränga sig vad gäller fysisk närhet, uttryck av kärlek via ord och beröring, samt att kämpa emot sin ständiga strävan av perfektion i allt den gör. Det går bra att slå sig ner i soffan och ta det lugnt ibland. Allt behöver inte rivas ut, rensas, städas och förbättras ständigt. Inte heller din partner. Släpp optimeringen av din bostadsyta och nästa månads matbudget. Säg till dina älskade att du älskar dem och krama din partner, utan att be om att få rensa ut källaren ihop efter det. Se inte samlivet som ännu en grej att lägga till på din to-do lista och ge dig hän alla dina känslor, även om dessa lyser med sin frånvaro innerst inne. Håll inte tillbaks känslorna och analysera de in i minsta detalj.

 

Lev bara:)

 

Och sluta göra allt sådant som ingen annan orkar gör, om ingen har bett dig om det!

 

När man har Venus i Stenbocken

 

Ytterligare en svag placering för Venus som är på besök hemma i Saturnus i Stenbocken. Saturnus är inte det minsta känd för att vara yvig med känslorna, tvärtom.

 

Det här är mycket reserverade och på riktigt "känslokalla" personer. Känsloryttringar och djupa emotioner är helt enkelt varken intressant eller värdefullt för en Stenbocks-Venus. Här handlar det om att på att tydligt sätt bygga en verkligheten ihop rent paktiskt.

 

Stenbock-Venus väljer alltid partner utifrån vad den har åstadkommit och hur seriöst inställd hen är till livet och relationen. Stenbock-Venus är ofta mycket konservativa och pragmatiska, vill gärna göra allt i rätt ordning, men är också måna om att göra saker på ett tradionellt sätt. Därför får du en person som gärna går in i långa förhållanden, flyttar ihop, gifter sig, skaffar barn, i den ordningen. Det är en praktisk och lätt person att bygga en relation med, på så sätt att du alltid vet vad du får. Stenbock sa, Stenbock gjorde.

 

Det är människor som nästan alltid är i tid, håller vad de lovar, och tar relationen på absolut största möjliga allvar. Lite svåra att lära känna och komma inpå skinnet, måste man ta de för vad det är. En trygg partner som gärna ser er relation som ett partnerskap där ni gemensamt strävar efter gemensamma mål. Förväntar du dig känslorstormar, romantik, och äventyr. så är inte Stenbocks-Venus rätt person för dig, däremot om du vill stadga dig och "avtala" en gemensam framtid och lägga en plan för den, så har du hamnat rätt. Jag har skrivit utförligt om Stenbockar tidigare, det går fint att applicera på sin Venus-placering också.

 

Ingen av jordtecknen gillar att snabbt bli intima, så låt det ta sin tid. Däremot är Oxe-Venus helt annorlunda inställt till just säng-biten, och ser sex som en solklar del av vardagen. Likadant är det inte med Stenbockar och Jungfruar, där är sex mer utav en funktion som bör ta sin plats i ett partnerskap. Thats it.

 

Varför tar jag upp sex i denna del av skolan hela tiden, undrar ni säkert. Venus hänger tätt ihop med vår sensualitet och sättet vi attraheras på och till vad, vår upphetsning och vårt sätt att älska. Därför är sex en oundviklig del av Venus och dess placering.

 

Jord-Venus kommer väl överens med andra jord-energier, även vatten, och i viss mån eld, men inte luft alls. Hos luft tycker jord att det är alldeles för mycket snack och ingen verkstad.Tomma löften är den största synden för en jord-person som är mycket van vid att stå fast vid vad den säger och lovar.

 

Har du en Jord-Venus?

 

Berätta gärna hur du upplever den. Det kommer senare idag ett inlägg med svar på era kommentarer. Vilka roliga frågor ni ställer och ger mig intressanta uppgifter! Uppskattas <3

 

Mvh, astrologen.

6 Comments

Svar på kommentarer 20e feb

Tack för all er uppskattning kring Venus-skolan, vad roligt att det föll er i smaken!

 

Det kommer komma upp en sista del i den ikväll, som behandlar Venus i jordtecken. Jag kommer också göra ett inlägg kring hur Venus är aspekterad i horoskopet och vad det innebär.

 

Men först!

 

 

 

 

Lite svar på era kommentarer:

 

Anne (Saturday, 18 February 2017 16:48)

 

Hej fina du !

Jag har Norra noden tillsammans med Jupiter i vattumannen är det bra eller inte ? Tack så mycket !

 

Svar: Vill återigen nämna att det inte finns "bra" eller "dåligt" i astrologin. Så undvik att se och benämna det så. Att ha Jupiter vid Norra Noden i Vattumannen kräver att du ständigt expanderar och strävar efter ny kunskap och att lära dig mer och mer under livets gång. Kunskap är makt bokstavligen i ditt liv. 

 

Sofia (Saturday, 18 February 2017 21:07)

Go kväll ! Härligt med Venus , själv har jag Venus i Skytten och stämmer jätte bra på mig , jag har aspekt med Venus 90 grader med Solen !! Tack !

 

Svar: Tack, vad kul att det stämmer! Har träffat en del Venus-Skyttar genom åren. Att ha en kvadratur från Venus till sin Sol kan skapa problem kring självkänsla och ditt förhållande till dig själv. Se till att inte trycka ner dig själv och ditt jag för mycket, du är bra som du är.

 

Tina (Saturday, 18 February 2017 18:49)

Hej Alexandra !
Det är här fantastisk förklaring , jag har Venus i lejonet motsats Månen och Mars !! Är det jobbet eller ? Tack fina du .

 

Svar: Hej Tina,  

 

det behöver inte alls vara jobbigt. Däremot har du väldigt snabbt mellan känsla och handling och kan behöva hålla tillbaka, för att inte ta dåliga beslut. Du kan också ha en utmaning kring att träffa motsatt partner och vara överens kring dig själv som en enhet. Det du känner och det du gillar kan ofta gå emot varandra.

 

Jonny (Saturday, 18 February 2017 21:37)

Hej !
Jag har lite avancerad fråga ... Finns koppling mellan Acupressure och astrologi ??? Tack ! Hoppas att få svar av dig . Hälsningar

 

Svar: Hej Jonny, jag kan tänka mig att det finns en koppling, men jag är inte rätt person att fråga i detta fall, akunpunktur är inte välbekant för mig. Intressant fråga!

 

Rose-Marie (Sunday, 19 February 2017 10:42)

Hej !
Jag är ny här som tycker mycket om din sida ... Jag är nyfiken och vill veta om Solar return ? Varför astrologerna använder den här och vad kan man få nytta av det när solen kommer tillbaka till samma grad , finns också Lunar return , venus return ? Kan du berätta lite om detta . Hoppas att du kan . Tack så mycket . Önskar dig fin söndag .

 

Svar: Vad gäller planetreturer, så innebär det att planeten har genomgått hela Zodiaken, en full cykel och återvänt till sin ursprungsplats. Främst bör man titta på personliga returer, kanske inte Månen som ställer sig på samma plats i ditt horoskop en gång per månad och inte påverkar mer en humöret och dina vardagskänslor. Sol-returer sker alltid i anslutning till ens födelsedag. Man kan tolka returer som att helt enkelt en ny inlärningscykel börjar vad gäller den planetens funktion. Det är inget superavancerat, utan betyder att man helt enkelt har tagit ett nytt steg, avslutat något gammalt och gått vidare till ny livserfarenhet. 

 

Ina (Sunday, 19 February 2017 19:05)

Hej !
Tack för fin sida och rik med information om astrologi ... Jag vill fråga dig ordet "passar ihop" Hur funkar det egentligen vad ska man titta efter för två personen Asc , Venus , juno , Månen ?? Kan du ge ett exempel på särskilt inlägg om detta för två kändisar Johnny Depp och Amber Heard om du tycket det är intressant . Tusen tack för ditt arbete . Kram Ina

 

Svar: Spännande tema! Det du pratar om kallas för synastri, och det är relationsastrologi. Man lägger två kartor på varandra och analyserar hur väl man går ihop med den andra personen. Vad gäller kärleksrelationer så ska man främst se efter aspekter mellan Solen och Månen, Mars och Venus, samt hörnhusen. Det är alltid bra om dina planeter och din partners planeter hamnar i era hörnhus, alltså asc, desc, IC och MC (första, fjärde, sjunde och tionde huset). Alla typer av konjunktioner och trigoner mellan ens och partners Sol, Måne, Mars och Venus är också viktigt. Juno tas inte med i beräkningen på samma sätt. Jag tar gärna upp detta i ett längre inlägg längre fram.

 

Anders (Sunday, 19 February 2017 18:40)

Hejsan !
Jag vill veta vad menar du med " Neptunus skapar falska fantasier och förväntningar kring relationer, som gör att man blir besviken när man möts av verkligheten, typ 1 år in i i förhållandet. " Finns olika tidsperiod för olika planeter på horoskopet typ 1 år !! Eller du menar med transits !! Vad hände då om man har Venus konj Uranus på horoskopet och nu Transits Uranus motsatt till Uranus och Venus ?? Hoppas på ett svar . Fin sida . Tack !

 

Svar: 1 år var bara ett exempel och har inget med faktiska planeter att göra. Det jag menade var att Neptunus gärna skapar en illusion som sedan går i kras när man möts av verkligheten, ofta en bit in i förhållandet. Om du har Venus med Uranus i horoskopet så ska du försöka att hålla dig kvar i relationerna, och inte vara så explosiv. Du har ett stort behov av att vara på egen hand och det måste din partner respektera. 

 

 

Nattali (Sunday, 19 February 2017 18:17)

Hej igen fina Alexandra !
Jag är inte så duktig som du på T-kvadratur ??? Så fint förklaring och enkelt , ja om man har problem med kärleken så det är bara utmaningar och lärdomar . Jag förstår dig :-). Be dig om du har tid att förklara för oss vad innebär med T-Kvadratur ? Tack snälla du .

 

Svar: T-kvadratur är egentligen tre planeter som gör två kvadraturer och en opposition sinsemellan. Den planeten som mottar båda kvadraturerna är den som är mest utsatt och påverkas mest. Så ser en T-kvadratur ut  i horoskopet. Man kan kvadraturerna från Pluto i Stenbocken och Jupiter i Kräftan mot Uranus i Väduren. I detta fall blir Uranus den planeten som får ta emot mest energi och är fokus i sammanhanget.

 

 

 

Anders (Sunday, 19 February 2017 11:10)

Hej !
Det är här imponerande tycker jag , nu har lilith har kommit in i skytten hur ska bli energierna undrar jag ?? Ronald Reagan , den 40: e president i USA hade Lilith vid 29 ° i Skytten i en tät samverkan med sin Asc vid 27 ° Skytten. Även om senare i sin karriär förklarade han själv "pro liv", under sin tid som guvernör i Kalifornien han loggat in lag "Therapeutic abortlagen", som syftar till att minska antalet bakre rummet aborter i Kalifornien. Som ett resultat, skulle cirka en miljon aborter utföras. Tack för allt du gör .

 

Svar: Intressant iakttagelse, jag kan se Lilit hänga ihop med det som sker i USA nu.

 

Tack för all er uppmärksamhet och ert intresse!

 

Vi hörs,

 

Mvh, astrologen.

5 Comments

Venus-skolan del 3: Vatten-tecken

Ikväll tar jag upp Venus placering i vatten-elementet.

 

Här mår Venus generellt sett mycket bra, då alla tre vattentecknen är mycket känslo-orienterade och det går fint ihop med Venus symbolik kring kärlek och byggandet av relationer på en djup nivå två personer sinsemellan.

 

Personer med Venus i vattnet bygger och känner sina relationer på en djup emotionell och omedveten nivå. Det är människor som känner med och för andra människor, djupt och genuint. De tillåter kärleken att ta ordentliga djupdyk i sitt och andras känsloliv och undermedvetna, för att connecta på själs-nivå.

 

När man har Venus i Kräftan

 

En av Venus mycket starka placeringar, eftersom Kräftan styrs av Månen så färgas Venus av Månens känslosamma och mjuka karaktär. Venus funkar bra ihop med Månen i horoskop överlag och personer som har Månen eller Venus i Kräftan är urtypen av moderskaraktären; förstående, omhändertagande, empatiska och trevliga hemmamänniskor som gillar att mysa och ta hand om sin andra hälft, och sina närmsta.

 

Kräft-Venus njuter av att dela vardagen med någon annan på en nivå av basbehov. Laga trevliga middagar, pyssla hemma, kramas i soffan, sova gott och skapa en familj. Venus-Kräftans funktion är egentligen att skapa en familj, en trygg vrå där den kan slappna av och dit den kan dra sig tillbaks efter att ha mött världens mörkhet och varit osäker hela dagen.

 

Venus-Kräftan är mycket känslig och påverkas djupt av andras ord och åsikter om den. Den missförstår gärna allting till sin nackdel, och kan stänga in sig i sina egna farhågor, med det också utestänga sin partner, om den inte känner fullt tillit. Venus-Kräftor är även i vuxen ålder, stora barn, med ett humör som går från barnsligt nöjd och lycklig till putande läpp och tårar i ögonen. Det är i grund och botten väldigt varma och sköra människor som väldigt sakta släpper in andra inpå. Men när tilliten är där så får du istället den absolut mest hängivna, mysiga och familje-orienterade person som finns. Det är lätt att bygga med familj med en Venus-Kräfta och dejtar du någon med den positionen, så är det bara att gratulera. Det går bra att i dessa fall börja hinta om barn och familj ganska tidigt.

 

Både män och kvinnor med Venus i Kräftan utstrålar någon form av mjuk harmoni som får en att vilja vara en del av den personens liv direkt. Var beredd på att utbyta alla typer av känslor, men även möta emotionell stängdhet och kyla när Venus-Kräftan inte är in the mood. För det mesta är Venus-Kräftan dock in the mood, och har ett högt sexuellt behov. Kvinnor med Venus i Kräfta är naturliga mödrar och och omhändertagare, män med Venus i Kräftan blir nästan som stora barn, men den typ av man som tar hand om dig när du är sjuk och stryker dig på kinden när vill visa sin kärlek. Mycket mjuka och romantiska personer.

 

En stark placering för dig som har en Venus-Kräfta, men var inte så osäker som du är, alla vill dig inte illa.

 

När man har Venus i Skorpionen

 

Här blir det lite andra bullar, trots att Skorpionen är ett vattentecken.

 

Jag har haft en del att göra med Venus i alla vattentecken (dras till min kräft-asc), och Skorpion-Venus är klart den allra tyngsta. Venus är nu på besök hemma i Plutos trakter och Pluto är som bekant en energi som bryter ner allt i sin iver att återfödas och utvecklas till något bättre, starkare och annorlunda.

 

Pluto är stormigt, precis som Skorpionen är. Skorpion-Venus är alltid lite misstänksam och har en väldigt sugande, syndig och utmanande blick, som den fångar sina offer med. För det är just det Skorpion-Venus gör, den letar efter sitt nästa kärleksoffer att uppleva kärlekens all spektra med. Den vill offra sig för kärlekens skull och kräver gärna detsamma från sin partner.

 

Speciellt om Venus är i konjunktion med Pluto i Skorpionen (gäller er som är födda under 1988), så kan den vara på snudd plågsam för både ägaren och motparten som får erfara den. Ägaren till den har ett ständigt inre behov av att reda ut känslor och skapa någon form av anspänning i relationen. Skorpionen är ökända "sanningstalare", och skyr inga ord och medel för att skapa en spänningen i en relation som driver er tillsammans vidare mot nya höjder och nivåer av er samstämmighet, där ni lär känna varandra djupt inpå det mest väsentliga i dig.

 

Venus i Skorpionen glömmer dock ofta bort att den andra partnern inte alltid bett om det, och att vissa bara vill ha en lugn och trygg relation, utan att gräva runt i det som är mellan er. Skorpion-Venus behöver någon form av ständig spänning i relationen för att känna av kärleken. Den utmanar, skapar svartsjuka där den inte finns och lyfter känsliga frågor och har minne som en elefant. Den gräver gärna ner sig i andras verklighet och rotar runt med egen bedömning kring vad som kan ha skett och hur det har upplevts, utan att alltid lyssna på vad personen faktiskt säger. 

 

Om du har Venus i Skorpionen så är du troligtvis en mycket sexuell varelse, som gillar att koppla ihop dig med andra på en rå, emotionell nivå, som gör att ni bara har ögon för varandra och förstår varandras blickar utan ord. Men så fort "svårigheten" i relationen är uttömd, så blir du uttråkad och söker nästa känslokick. Kärlek behöver inte vara så komplicerad, som den är i din värld. 

 

När man har Venus i Fiskarna

 

Ytterligare en stark placering för Venus, som hamnar hos Neptunus i Fiskarna, och tillåts drömma fritt om kärlekens rosenskimrande värld. Vi hade nyligen en transit som var just Venus som rörde sig genom Fiskarna, den har jag beskrivit som en drömmande, fantasifylld och mjuk verklighet, där leendet landar på läpparna och drömmarna är stora. Precis så är det att ha Venus i Fiskarna. Hela världen är smärtsamt vacker och Venus i Fiskarna känner alltid med alla andra, försöker hjälpa de svaga och får ont i hjärta av orättvisa och ondska. Mycket konstnärliga och varma poeter, sångare, men också alkoholist-konstnärer, är Venus-Fiskarna från en annan, mycket finare värld. De svävar runt bland oss andra dödliga och försöker sprida så mycket kärlek som det går. Gärna till alla. Det gör att Fisk-Venus egentligen inte har någon typ när det kommer till val av partner. Om du spelar på hennes "tycka-synd-om" strängar så kan hon mycket väl bli kär i dig. Här har vi människor som blir kära i sina psykologer och andra människor som hjälper dem. Väldigt ömtåliga, ofta med en vacker röst och mjuk mimik, är detta mycket härliga individer som alla mår bra omkring. Men väldigt ömtåliga samtidigt.

 

Vatten-Venus behöver ofta vatten i det andra horoskopet för att må som bäst, därför behöver man ha någon planet i vattnet för att snärja en sådan, eller själv hitta rätt partner om man har en Vatten-Venus. Ni som har Vatten-Venus bör hålla er borta från Luft-Venus som kommer att få era fantasier om ren och fin kärlek att gå i kras. 

 

Har du din Venus i vatten? Hur upplever du den?

 

Mvh, astrologen.

5 Comments

Venus-skolan del 2: Lufttecken

Vi rör oss vidare i vår Venus-skola, för att hinna med allt vi behöver hinna med. Näst på tur står Venus i lufttecken. 

 

Jag har valt att kategorisera Venus i element, och beskriva varje elements tillhörande tecken i samma inlägg, för att Venus i samma element uttrycker sig i stora drag på liknande sätt, men med vissa differenser.

 

Men, ALLA människor med Venus i eld är väldigt måna om passionen i relationerna och håller ofta en hög nivå av handling och aktivitet i sitt liv. Samma som att ALLA med Venus i vatten är otroligt varma och känslostyrda människor. Men det skiljer något i hur man uttrycker den energin, beroende på i vilket tecken Venus är i. 

 

Med det sagt så vill jag ändå påminna er att era personliga horoskop är just det, personliga.

 

Det finns flertal exempel där Venus har en viss placering i horoskopet, där resten av horoskopet är så tungt på helt andra element, och ger då en personlighet som inte alls lyser lika starkt av den Venus-energin jag beskriver. fast den finns i horoskopet. Så, ta alla element ur horoskop som jag beskriver som en applicerbar generalisering på era personliga kartor.

 

Jag får också ofta frågan kring en "svårplacerad" Venus, kontra en stark och harmonisk sådan.

 

- Kommer jag aldrig hitta kärleken och vara lycklig om min Venus står dåligt?

- Vilken olycka kan jag vänta mig?

 

Det är lite lustigt, för att många tror alltid det värsta om sitt horoskop. 

 

-Hur mycket olycka har jag i mitt horoskop?!!

 

Liten avstickare, men ofta ingen, så oroa er inte. Allt som sker i era horoskop är menat att vara, ni som individer vet egentligen ingen annan verklighet och det är inte mening att just du ska känna till någon annan verklighet än den du fått. Alla aspekter är där av en anledning, som ni kan använda fullt ut på alla tänkbara sätt som astrologi beskriver. Din lott i livet är få en möjlighet att utveckla dig till den person du är menad att vara, ditt fulla potential, om du gör rätt val. Även svåra aspekter är menade till det. Allt är redan där, det är din lott, och det löper på som det ska om du gör rätt val i livet. Men det är bra att kunna tolka den informationen och anpassa sitt liv efter den för att nå ett fulländat sådant.

 

Hur som helst, vad gäller Venus så är en bra riktlinje är först och främst se i vilket tecken Venus är i. Den har svårast att komma till sin rätt i till exempel torra Jungfrun, lite väl aktiva Väduren och gränssättande Stenbocken. Där räknas den som svag, men inte på något sätt "svår".  Den räknas stark och välplacerad i Vågen, Kräftan, Fiskarna. Oxen och Lejon i viss mån. Se också vilka planeter som aspekterar din Venus, speciellt kvadraturer och konjunktioner är utmanande, och gör den "svår". Till svåra aspekter räknas alla Saturnus aspekter, men också Uranus, och Pluto. Venus-aspekter mot resten av personliga planeter (Sol, Merkurius, Mars, och Månen) räknas inte till tuffa aspekter. Alla aspekter mellan Månen, Jupiter och Venus är en ren gåva, om inte det gäller kvadraturer.

 

Nu hoppar vi in i Venus i lufttecken!

 

Luft-elementet är det andra elementet i astrologin som räknas till "aktiva" och asserterande element som snarare skickar ut energi än tar emot den. Vatten (Kräftan, Skorpion och Fiskarna) och jord-människor (Stenbockar, Jungfruar och Oxar) är ofta receptiva och förädlar och processar den energin och flödet som kommer från luft och eldmänniskor, som är istället den nytänkande sorten som hela tiden driver framåt med innovation och förändring.

 

Vad gäller att ha planeter i luft-tecken (Vågen, Tvillingarna och Vattumannen), så ska man alltid förknippa detta med att man tänker fram och rationaliserar den delen av sitt horoskop och den planetens funktion. Det sker alltid på ett reflekterande, något distanserad och objektivt sätt, som tillåter insikt och en förmåga till en objektiv värdering. Ni som har planeter i eld (Skytten, Väduren, Lejonet) är till exempel människor som är mer intuitiva på ett sätt där ni bara gör och drivs så starkt framåt av någon inre vilja, att ni sällan reflekterar över något och kan med det ofta sakna självinsikt.

 

Detta gäller inte luftmänniskor! Det är dem mest mentala, pratglada, intelligenta och förstående människor att ha å göra med.

 

När Venus är i Tvillingarna

 

Ska jag vara ärlig så har jag svårt att beskriva en Venus i Tvillingarna på ett sätt som gör att man vill fortsätta träffa en sådan person eller vara med den for the long run. Eller rättare sagt, det är det enda man vill, för att Venus i Tvillingarna är dem mest intressanta, roliga, lättsamma och enkla personerna att ingå i en relation med. Det är varken svårt eller tråkigt.

 

Med Venus i Tvillingarna hittar vi alla vitsiga, överdrivet sociala och mångsidiga personer. Det är nämligen omöjligt att inte intressera sig för livet med Venus i Tvillingarna. Ni har alltid något projekt och nytt intresse på gång, som ofta inte når sitt slut. Ni läser alltid nya böcker halvvägs och spenderar tid med att titta på dokumentärer, gå kurser och googla saker. Venus i Tvillingarna, den vandrande encyklopedin av olika dialekter och accenter! En ständig ström av nyheter, frisk luft och något brus är saker ni inte klarar er utan. Venus i Tvillingarna gillar och njuter genuint utav att prata med andra människor. Ofta har Venus-Tvillingen en miljard sociala kontakter, ingår i olika nätverk och har ungefär 100 hobbys. Välsmort munläder och en förmåga att prata sig ur alla situationer.

 

Varför skulle man inte vilja vara med en sådan mångfacetterad person?

 

Tvillingens ständiga önskan till något nytt tenderar att inte tillåta den att vara i en och samma relation alltför länge. Alla luft-Venus flörtar vilt, men Tvilling-Venus är i synnerhet mån om nya bekantskaper och lägger absolut inga storslagna värderingar i konceptet "vara trogen". När något nytt fångar hennes intresse, är du ur spelet. Vill man vara en Tvilling-Venus till lags så ska man framför allt vara en rolig person att snacka med. Tillåt inte samtalet att dö ut och släng in lite roliga fakta och vitsiga skämt då och då. Det får en Tvilling-Venus på fall. Men förvänta dig inte att du är den enda personen de roas av, för så är det inte. Har du själv en Venus i Tvillingarna? Försök att inte hoppa lika snabbt från sak till sak och kom ihåg att inte alla gillar att prata så mycket som du gör.

 

Kvinnor med Venus i Tvillingarna är ofta små, nätta tjejer som är mycket populära. En blandning av lätthet, intelligens och förmåga att hålla upp en konversationen, charmar de flesta. Mycket pratglada och pratar ofta med en förvrängd röst eller gör olika accenter med de pratar.

 

Män med Venus i Tvillingarna är lite utav det jag menar med flyktiga människor som dras till en mängd olika kvinnor och gillar en sorts nyhet i sina relationer. Ganska svåra att ha å göra med om man är väldigt svartsjuk av sig till exempel. Tvillingarna och Skorpionen går av den anledningen inte så bra ihop. 

 

Trots denna lättvindighet, är ändå en Tvilling-Venus fascinerande roliga att vara kring och hålla sig borta från. Det är nämligen helt omöjligt att vara uttråkad kring dessa människor.

 

När Venus är i Vågen

 

Det här blir en rätt speciell tolkning för mig att göra, eftersom jag själv är en ägare till en Venus i Vågen (med en massa tuffa aspekter från yttre planeterna, så inget att heja över), men jag ska försöka hålla mig så objektiv som möjligt, hehe.

 

Venus är som starkast i Vågens och Kräftans tecken, där kommer Venus typ av energi till hands och Venus får möjlighet att blomma ut i all sin kärleksfulla prakt. Venus är hemma hos relationsorienterade Vågen. Jag har tidigare beskrivit Vågar i lite olika sammanhang, och dessa människor är den sociala verklighetens smörjmedel och klister, så gott som, i sin iver att skapa relationer med andra på ett harmoniskt sätt. Flyter in och ut och briljerar i sociala sammanhang, charmerar folk runt sig och skapar en konfliktfri vardag där ingen tillåts att ogilla dem. Det är helt omöjligt att ogilla en Venus i Vågen, den kommer nämligen att se till att vara dig så till lags att du tror att personen kan läsa dina tankar. Otroligt taktiska och diplomatiska Venus i Vågen gillar generellt sett ett klassiskt sätt att dejta och bli kär på. Romantiska middagar, stora blombuketter, små presenter, oväntade dejter och uppvaktning i allmänhet, där all har sin tid och plats. Den är till exempel inte lika ivrig att rusa i säng som en eld-Venus är, som helt enkelt inte bryr sig.

 

Venus i Vågen är dock inte det minsta svår att snärja, den går in i en relation med dig med lätthet och börjar istället styra din förhållning till sig, genom att anpassa sig och gilla det du gillar.

 

Efter ett tag kan Venus i Vågen visa sig som en person utan egna åsikter, som vänder kappan efter vinden, är konflikträdd, undanhåller gärna saker och sopar skit under mattan istället för att städa rent. Frustrationen kan blir enorm när man har att göra med Venus-Vågar som nästan alltid håller med och byter åsikt kring det ena och andra, istället för att säga som det är. Kan upplevas känslokalla i all sin formalitet och med-nickande. Har ofta en kylig, beräknande blick. I sin iver att bli gillade, blir istället övertrevliga och falska. Det händer, jag lovar :) Och nu är jag kritisk mot mig själv. Venus i Vågen är känd för att hyllas eftersom den är så stark i Vågen, men den har en hel del baksidor också, precis som alla andra tecken.

 

Men Venus i Vågen behöver ha en relation, det är det tecknets väg att gå. Vågen är ett tvåsamhetstecken, och speciellt kärleks och relationsplaneten Venus strävar efter att dela sin verklighet med någon och se sig själv genom en annans ögon. Venus i Vågen är ofta väldigt kreativ, talangfull, har kreativa hobbies och dras till det så kallade konstnärliga, som inbegriper sång, teater, målande, dans, inredning etc. Den har en utpräglad känsla för vad som ser bra ut och inte, skapar ofta designers och modeskapare av olika slag och människor som objektivt kan bedöma och skapa det vackra och tilltalande. Kvinnorna är ofta vackra, klassiskt kvinnlig klädda och ser kvinnliga ut i fingerspetsarna, ofta modeintresserade och bryr sig mycket om sin image.

 

Män med Venus i Vågen är ju då definitionen av "Casanova"-typen som omger dig med en sådan charm och romantik att du för alltid är snärjd i hans grepp, för att sedan lika snabbt försvinna till sitt nästa kärleksobjekt, vars främsta styrka bör vara utseende, då Vågar kan vara löjligt utseendes-fixerade och letar efter skönhet i allt, även sin partner. 

 

När man har Venus i Vattumannen

 

Ni minns ju hur jag skrev om Vattumannen som månadstecken, och hur dess styrplanet Uranus fungerar i horoskopet. Och likaså är det när man har planeten Venus i Vattumannen. Där går all form av originalitet och ovanlighet hem, och är det första som Vattuman-Venus letar efter. Ofta påhittiga och något vilda människor som går med på det mest obegripliga. Det går typ att föreslå "låt oss gå ut mitt i natten och klättra upp på taket i regnet och mörkret för att kyssas under fullmånen". Du får ett solklart ja från Vattuman-Venus!

 

En annan hade kanske tänkt på hur farligt och halt det är.... 

 

Dras alltid till det som är avantgarde och är minst lika kreativa som Venus i Vågen, fast på ett djupare plan som ger insikter kring allt från hur fysik fungerar till varför vi finns på denna jord, och varför mänskligheten är. Har ofta lite udda intressen eller hamnar i diverse sekter, eller andra märkliga tillställning. Går på cosplays typ, där finns många med Venus i Vattumannen. Smiter in bland människorna och låtsas vara en del utav det hela som vi sysslar med vad gäller sociala koder, etc, men förstår alltid lite, lite mer än alla andra. Venus i Vattumannen kan utan problem vara på egen hand och syssla med sitt. Kan vara singel och ensam i långa perioder och hittar alltid på något i sin ensamhet, utvecklar sitt sinne på något sätt. Skaffar en till ovanlig hobby.

 

Också ofta i stort behov av ett mentalt utbyte med sin partner och att kopplas ihop på en nivå där man förstår varandra fullt ut och kan diskutera sig fram till det mesta ihop.

 

Kan klä sig lite udda eller ha någon utstickande faktor, typ stora ögon, en speciell dialekt eller väldigt långt hår. Man minns liksom dessa människor. Är en otrolig källa av ständig överraskning, nyhet och innovation, som är otroligt spännande att vara omkring.

 

Och så var den astrologiska sagan slut för idag.

 

Trevlig kväll!

 

Mvg, astrologen.

5 Comments

Venus-skolan del 1: Eldtecken

God dag!

 

Nu kommer vi till mitt favoritämne, nämligen Venus! 

 

Afrodite, Venus, kärleks och relationsplaneten. Kärt barn har många namn. Det här är första delen ur ett segment där jag kommer beskriva Venus funktion i horoskopet, och dess symbolik beroende på i vilket tecken du har Venus i ditt horoskop. Det är en del i ett gäng seminarium som jag kommer att hålla detta år, där man kommer får möjlighet att diskutera sin Venus live, med mig personligen. Innan du läser vidare, ta reda på vart din Venus är här.

Först, vad står Venus i horoskopet? 

 

Det är en av de 7 personliga planeterna och har en stor del i den du är. Venus är förmågan att bygga bryggor och relatera till dels sig själv, men framför allt till andra människor. Det är funktion i ditt horoskop som tillåter dig att ha en frisk relation till dig själv och till andra, och framför all skapa kärleksrelationer.

 

Beroende på vilket tecken den är i, och vilka aspekter den mottar och gör till andra planeter i horoskop, lägger den en grund för hur friska relationer du kan ha i ditt liv. Det finns svår-aspekterade och svaga Venus, och ägare till dessa horoskop har ofta svårt med självkänslan och utifrån det, också svårt att bygga relationer med andra. Venus startar nämligen med kärleken till dig själv, hur du värderar dig själv, din smak, ditt utseende, din sensualitet och förmågan att älska. Det kända ordspråket; ingen kommer älska dig förrän du älskar dig i själv är i synnerhet applicerbart när vi talar om Venus. Det är inte bara dina relationer, utan det är din kreativitet, din smak, vad du tycker om och inte, hur trygg du är i att bli kär och hur du faktiskt älska dig själv och andra. Vad du tycker är vackert och inte, vad som attrahera dig och din smak i stort.

 

Hos kvinnor representerar Venus framför allt deras kvinnlighet, sättet de flörtar på och framställer sig själva som kvinnor. Till exempel hos så kallade "tomboys" är Venus ofta i manliga eller androgyna tecken. Hos män pekar ofta Venus på vad deras typ av kvinna är, vad de attraheras utav och hur de uppvaktar det motsatta könet. Men för oss alla gemensamt är Venus sättet vi bygger relationer på, sättet vi blir kära på och vad vi letar efter i en partner. Eftersom Venus hänger så tätt ihop med vad vi gillar och inte, vår smak, så är det ofta den som indikerar vad som får oss att bli kära i andra. Venus är vår smak när det kommer till både människor och ting. 

 

Idag ska vi behandla Venus i eldtecknen; Väduren, Lejonet och Skytten.

 

Eld-Venus ger generellt sett ganska självsäkra, aktiva och framåt människor, som ser kärleken som en stor del i livet, en passion och en inre eld som är central för livet. Kvinnor med en eld-Venus är ofta vana vid att ta första steget själva, är mycket aktiva och klär sig gärna väldigt effektfullt, i rött till exempel. Kvinnor med eld-Venus har faktiskt ofta ett väldigt färgfullt utseende, antigen mörkt hår och mörka ögon, eller andra klara och starka färger i sitt utseende. Män med Venus i eldtecken är vana erövrare och värdesätter passion i relationen väldigt högt.

 

Venus i Väduren

 

En stark placering för Venus som egentligen ger en "manlig" approach till att bygga relationer och hitta sin partner. Människor med en Venus i Väduren blir ofta snabbt förälskade och är mycket passionerade i sitt sätt att approchera andra människor på. Det är människor som innerst inne "brinner" av passion och kärlek, när det väl beger sig. På den dåliga sidan så innebär det att ett sådant brinnande intresse i andra, kan också väldigt snabbt sluta brinna och intresset är ofta intensivt men flyktigt, och ombytbart. Venus i Väduren är egentligen i Mars hemtrakter (som styr Väduren), och får därför en marsiansk karaktär till sig, där man gärna tar för sig, slår på stora trummor när det kommer till kärleken, och bygger relationer väldigt snabbt och intensivt. Venus i Väduren blir kär i adrenalinkicken som kärleken ger och kan därför ofta träffa kärleken vid olika aktiviteter, av extremare sort. Det kan handla om att man träffas när man klättrar i berg, åker skidor, ute och festar, kör på någon med bilen eller någon annan typ av händelse där adrenalinet är på topp. Vädurs-Venus är inte pryd och besitter en rå sexualitet. Det är inga människor som räknar partners och tycker man inte ska vara "lössläppt" eller följer andra fördomar kring kärlek eller sexualitet. Det är starka, egna och bestämda individer som tycker som dem gör, och bryr sig mycket lite om vad andra tycker om det. Venus i Väduren är dock inte särskilt taktisk och kan vara lite väl framfusig och påfrestande för personer med "lugnare" Venus-placeringar. Det är något som kan besvära andra som tycker att det bör följa någon ram eller ta sin tid. Hos Vädurs-Venus är det nämligen ord och inga visor. Det är MÅSTE HA och det är MÅSTE HA NU.

 

Vädurs-Venus går hem på första dejten, ringer dagen därpå och bjuder ut till fjällstugan i en vecka, även fast ni träffades igår. Men bara om den har fattat tycke för dig. :) Vädurs-Venus behöver inte lång tid för att bli kär, antigen exploderar den med känslor direkt eller så känner den ingenting för dig. Den är gränslös på ett sätt där man blir alldeles överväldigad av den starka ström känslor och handling som kommer från den. Människor med Vädurs-Venus lever ofta ett väldigt aktivt liv, och tänker inte långt innan de gör något. Det är väl bara att göra, om man känner för det?

 

Deras preferenser vad gäller fritid och smak är just saker som har med adrenalin och extrema aktiviteter att göra. Det är inga pysselmänniskor som sorterar hemma i garderoben och tar det lugnt i trädgården. Vädurs-Venus sticker iväg på en weekend spontant och är gärna ute och springer eller dansar, eller vad det nu än kan vara som har en aktiv karaktär.

 

Försöker du bygga en relation med någon som har Venus i Väduren? Var aktiv. Säg inte nej. Våga. Utmana. Skapa en känsla av att ingenting är omöjligt och att att du går med på allt. Försök åtminstone. Vill du hoppa upp på motorhuven och ge dig ut och åka skidor på en tisdagsmorgon istället för att gå till jobbet? Gör det! Det kommer Vädurs-Venus att uppskatta mycket. Ha en brinnande passion för varandra och visa på hur mycket du älskar din Vädurs-Venus genom att följa med på alla dess nycker.

 

Venus i Lejonet

 

Det andra eldtecken i horoskopet, Lejonet. När Venus faller i Lejonet så får vi ofta människor som är på snudd besatta av att vara i centrum och få uttrycka sin kreativitet och förmåga att få andra att skratta och titta på de. Lejon styrs nämligen av Solen, kärnan i vårt solsystem, och kärnan i allas horoskop. Vårt starkt lysande jag, vårt ego och vår identitet, vårt hjärta. Därför färgas Venus av dessa kvalitéer när den är i Lejonets tecken i horoskopet. En Lejon-Venus ger ofta skådespelare, teaterapor, sångare och människor på scen i allmänhet, som har en stark vilja och önska att få uttrycka sig själva som individer inför andra. Det är en position som ofta ger en väldigt lekfull karaktär som gärna har kvar i leken i sina relationer. Venus i Lejonet faller också snabbt i kärlek, men har ett något lugnare sätt att förföra andra på. Det ska dock vara STORSLAGET, så att andra kan se precis hur kär man är. :) Kärleken är central för dessa människor och det viktigaste är att hitta respekt, beundran och lekfullhet i sina relationer. Det kan samtidigt vara mycket dramatik och påkostad kärlek hos Lejon-Venus, fast dessa faser går över snabbt och ser ofta seriösare ut än vad de är. Lejon-Venus ger dyra gåvor, köper 100 röda rosor och friar i Paris på något offentligt ställe. Kärlek ska vara som en teaterscen för dessa människor, där er relation utvecklar sig. Man ska kunna vara stolt över sin partner och den personen man är kär i, får gärna vara "känd" av något slag. Synas på tv, i tidningar, vara chef eller ha nått någon höjd som gör att man kan med stolthet i rösten berätta om sin relation och sin partner. Lejon-Venus är på snudd kära i sig själva och har en ofråntagbar stolthet över sig själva. Lejon-Venus blir kära i sina hobbies, de har ofta starka passioner för olika intressen och det centrala är få uttrycka sin kreativitet någonstans där folk kan uppskatta det. Det är mycket kreativa individer, även när det inte finns åskådare. Relationer blir ofta ett spel för gallerian, inför andra. Det är människor som gärna kysser varandra passionerat offentligt, som står i centrum med sin partner och njuter lite extra när blickarna riktas mot PARET. Utseende är viktigt för Lejon-Venus, det gäller att klä sig och se ut på exklusivt och gärna dyrt sätt (även fast det inte behöver vara dyrt, men ge sken utav) som ger dem lite mer status än de förtjänar egentligen. Lejon-Venus är mer beroende av andras åsikter kring deras relationer än till exempel Vädur-Venus, som faktiskt inte bryr sig det minsta om vad andra tycker. 

 

Venus i Skytten

 

Den tredje eld-placeringen i horoskopet som Venus kan ha, är alltså Skytten. Här har vi riktiga äventyrare. Även om Vädurs-Venus också är väldigt äventyrlig av sig, så har dessa två olika ändamål med sina äventyr. Vädurs-Venus jagar adrenalin i sitt liv, medan Venus i Skytten strävar efter friheten, upplevelsen och visheten som äventyren medför. Skytt-Venus är ofta en berest och påläst person som sätter ett högt värde i allmänbildning, någon form av social status och en äventyrs-ådra hos sin partner. Här hittar vi absolut noll prydhet återigen. Dra på spontanresa med någon man knappt känner? Go! Ta droger? Go! Göra något man inte gjort förut? Go!

Det är fart och fläkt med Skytt-Venus, men också djupa diskussioner kring livets kärna, moral och filosofi. Att icke förglömma så styrs Skytten av Jupiter, och Venus blir färgad med Jupiters kvalitéer i Skytten, i vilket skapas ett intresse för samhällsfrågor (kanske inte i praktiken, men i samtalet åtminstone), politik, utbildning och filosofiska aspekter. Skytt-Venus gillar att hamna i spännande diskussioner om livet och värdesätter någon som är lika intresserad att frihet, resor och livet i stort. Skytt-Venus brinner med en ständig entusiasm inför det som livet kan erbjuda, och letar efter en partner som brinner lika mycket för livet, både till vardag och fest. Inga ledsna miner här inte! Skytt-Venus gillar INTE begränsningar och svartsjuka, den måste få socialisera runt och tala med olika sorters människor, skapa intressanta diskussioner och få en inblick i andras värderingar av livet. Håll inte tillbaka någon och sätt inga gränser för Skytt-Venus, för den kommer aldrig att vara kvar hos dig annars. Du som har en Skytt-Venus måste få ge dig ut i världen och skapa dig en uppfattning om livet i alla världens hörn. När du väljer partner så måste du få en person som "förstår", som har knäckt livets gåta för sig själv åtminstone, och har någon typ av ståndpunkt kring saker så som religion, samhällslära, filosofiska frågor kring existens, naturen, utbildning, jobb, etc. Du kan inte vara med någon som inte vet något om något, det kommer att bli outhärdligt. Du måste hitta någon som tänker stort och mycket, då alla vardagsbekymmer är ganska oviktiga för dig. Det finns ju så mycket där ute att se och uppleva, och lära sig! Venus i Skytten lär gärna ut, och är något av besserwisser, men i allmänhet mycket härliga, och framför allt optimistiska och glada människor. 

 

Sammantaget är alla eld-Venus mycket passionerade och aktiva människor, fast på lite olika sätt. Eld-Venus går finfint ihop med luft-Venus (Våg, Tvillingar, Vattuman). Däremot blir det en rätt stor krock när Eld-Venus ska bo ihop och skapa ett liv med Jord-Venus till exempel, som hellre åker och storhandlar och planerar nästa veckas matlådor, än sticker iväg på ett äventyr. När vi ingår i relation med andra så är Venus mycket, mycket viktigt. Och vet du din egen och din partners Venus-placering, så har du vunnit mycket redan där. Du förstår era skillnader, varför den andra personen älskar som den gör, och vad den kräver och behöver av sin relation för att må bra. Det öppnar upp en för en mer harmonisk och djup relationer. 

 

Har du en eld-Venus? Berätta gärna hur du upplever den.

 

Vi hörs!

 

Mvh, astrologen.

3 Comments

Årsprognos 2017: April

Sakta men säkert fortsätter jag med min årsrapport. Det har visat att ta sig lite längre tid än jag hade tänkt mig, men vi ligger ju flera månader före så. :)

 

Vad kommer då försiggå på himlen under april?

 

April och Maj är ju generellt rätt behagliga månader, då en del planeter rör sig genom Oxens tecken, som är en mycket trevlig del av Zodiaken.

 

Likadant blir denna april, då vi inleder den 1a med att Solen är kvar i Väduren, ihop med en retrograd Venus (så all Vädursenergi som håller i sig nästan hela februari och Mars, slipper vi inte i April heller).

Sol och retrograd Venus är alltså i Väduren, och det är fortfarande en hög aktivitetsnivå som gäller både i relationer och vad gäller att utveckla er själva som en individer. Mycket egen-utveckling och lite hänsyn till andras intressen (relationer kan bli lidande) blir ledorden när vi inleder andra månaden av våren. 

 

April kommer att börja med att vi har en del bestyr i våra relationer, som sagt, kanske till följd av vår strävan att fokusera på oss själva och vår egen utveckling. Saturnus aspekterar Venus i en kvadratur och det innebär att vi dels börjar omvärdera oss själv, och vår självkänsla, hur mycket kärlek vi får och varför. Den kan dessvärre få sig en törn under denna period, men också våra kärleksrelationer, där en del problem kommer att redas ut. Vi kan komma att känna oss berövade på kärlek och begränsade i våra relationer. Det blir mycket fokus på det privata helt enkelt.

 

Merkurius och Mars rör sig in Oxen och vi börjar se på livet som ett smörgåsbord av njutningar, blandat med en eskalerande envishet vad gäller allt vi tar oss för. Som bekant är Oxar duktiga på att driva saker till sitt slut, och så blir det i april. Äntligen får vi lite jord-energi! Det kommer ha varit alldeles för lite utav den varan fram tills april månad. Mycket visioner och aktivitet som inte förankras i det faktiska utföranden. Så April är en bra månad att börja implementera det vi har funderat och skissat på fram till dess.

 

Saturnus går retrograd i början på April, vilket innebär att alla begränsningar och strukturer vänder vi inåt mot oss själva. Återigen en utmärkt tid att sätta disciplin på sig själv och göra det man tänk på, ut i den riktiga världen, ut i praktik. Hur man än gör, så kommer Saturnus att tvingar er att ordna upp en inre struktur i det ni gör.

 

Detta kommer att bli extra, extra tydligt under perioden 13-17 april, då Solen ställer sig i konjunktion med Uranus, som skapar en trigon till den retrograde Saturnus. Ok, så dessa dagar är vart ni ska lägga ALL er krut. Vi kommer fullkomligen att explodera av handling och vilja att utföra saker under dessa dagar, och det är en strålande period för att få ner era drömmar och önskemål i praktiken. Lägg ALL energi på dessa fyra dagar under april-månad, och det kommer att vara både enkelt och något som ni själva drivs till. 

 

Merkurius går retrograd i Oxen den 12e april, vilket innebär att vi får ytterligare möjlighet att blicka inåt oss själva och göra ett utförande på det vi tänkt oss tidigare, samt omvärdera vår struktur. Undvik dock att signera några större avtal eller göra stora köp under andra halvan av april. Allt sådant bör skjutas upp till maj istället. Det blir ett par riktigt härliga och lyckade dagar 15-20e april, då Merkurius gör en finfin stor trigon till två andra planeter. 

 

April blir en rätt lustig månad, men två väldigt olika energier, Vädurens och Oxens. Merkurius vandrar tillbaks till Väduren, och gör en konjunktion med Uranus och Solen under 18e-20 april, återigen i trigon med retrograda Saturnus. Här är det verkligen läge för att göra rätt för sina idéer och ambitioner, för dessa hänger tätt ihop med er som individer och era styrprinciper, er disciplin och förmåga att utföra saker. Speciellt när det är så otroligt välaspekterad planetsamling. Vi kommer att explodera invärtes i idé och handling, på ett högst positivt sätt. :)

 

Detta gäller alltså perioden, 12e-24 april, så ganska många dagar och majoriteten av april. Bara att tacka och ta emot. :) Däremot kommer vi inte lyssna på en endaste själ som har något att komma med vad gäller våra planer och starka vilja. Nu är det inte läge att lyssna på någon annan, och det kommer vi heller inte att göra.

 

Den 21a april byter Mars till Tvillingarna, och den praktiska, något långsamma och stabila Oxe-energin är som bortblåst. Nu kommer alla nya bekantskaper, kontakter och allmänt häng! Föga förvånande hänger detta ihop med det härliga vädret och värmen som gör inträde just då. Tvillingarna styr ju slutet på maj och början på juni, den absolut mest lekfulla och gladaste perioden på hela året. 

 

Var försiktiga med vad ni säger sista veckan i april, det kan komma otroligt hänsynslösa och lite väl ogenomtänkta uttalanden, som skadar och förstör. Håll tillbaka energin, även om det känns som att ni har rätt. Det kommer blir svårt och utmanande att hålla tillbaka just den perioden, men ansträng er verkligen, för talets funktion kommer att vara hänsynslös när Merkurius ställer sig i kojunktion med Uranus i Väduren, sista veckan i april. Vi kommer vara klara i tankarna och veta vart vi är på väg. Inget drömmande och diffushet så långt ögat kan nå, bara bestämd determinition.

 

Mest påverkade under april blir alla ni som är födda 9-20 april då det hopar sig en del planeter i slutet på Väduren under april-månad. Vidare blir också ni som är födda runt 20e i december påverkade, också ni som är födda i mitten på juli, samt i mitten på oktober.  Även ni som är födda i början på maj får talets gåva serverad ett tag i slutet på april, samt får em uppskjuts energimässigt.

 

Mest gynnsam period för Vädurar, Skyttar och Lejon. Minst för Vågar.

 

Ha en trevlig eftermiddag och på återhörande!

 

Mvh, astrologen.

5 Comments

Angela Merkel

Glad alla Hjärtans dag, hjärtan!

 

Dagen till ära, eftersom jag är hysteriskt oromantisk tänkte jag tolka Angela Merkels horoskop.

 

Men först vill jag återigen påminna om vilka tecken som kommer ha det finast under dagen! Speciellt Vågen och Vädurar kommer att ha en speciell dag, men också andra luft och eldtecken kommer ha det finfint. Alltså Tvillingar, Vattumän, Skyttar och Lejon.

 

Ni som kan ha en tuff dag under dagen, är ni som har planeter i Kräftan eller Stenbocken.

 

Mer oberörda bli resten av Zodiaken, nämligen Jungfruar,  Fiskar, Oxar och Skorpioner. 

 

Men nu till Tysklands ledande politiska profil, nämligen Angela Merkel. Precis lika omtalad som många andra politiker, har hon också svirande mycket intresse runt sig.

 

Angela är född den 17 juli, 1954, i Hamburg. 18.00 på kvällen, stor tur att det finns en födelsetid denna vända.

 

Här är Angelas planetplaceringar:

 

Solen i 24e graden Kräftan i konjunktion med Uranus (aj då)

Månen i 16e graden Vattuman

Merkurius i 10e graden Kräftan i konjunktion med Jupiter

Venus i 5e graden Jungrfrun

Mars Retrograd i 27e graden Skytt

Ascendenten i Skytten

 

Det första som mina ögon dras till är självklart Sol/Uranus konjunktionen i Kräftan. Den är nästan på graden exakt, vilket ger en otroligt stark aspekt. Jag har ju tidigare beskrivit Uranus som en otrolig kraft som kan gränsa mellan geni och fullkomlig galenskap, och det är en rätt speciell känsla att ha den energin så nära sin egen Sol. Angela Merkel exploderar bokstavligen i känslor titt som tätt. Hon har otroliga känslopåslag och djupa osäkerheter inom sig. Med tanke på att både Jupiter och Merkurius är i Kräftan också, så är hon en väldigt utpräglad Kräfta, som både identifierar sig som en och tänker som en.

 

Merkurius i konjunktion med Jupiter, vilket ger talets gåva. Alla hennes ord och tankar är djupt rotade i egna och andras känslor. Hon ÄR de facto otroligt empatisk, trygghetsgivande, omhändertagande och en stå-figur för de svaga i samhället. Det är inte bara teater att vilja hjälpa flyktingar, hon känner med dessa människor djupt inpå själen, och vill gärna bygga ett samhälle där alla svaga får lika möjligheter som alla starka. Hon är genuin. Allt detta ligger dessutom i det 8e huset som styrs av Skorpionen, och det är på djupa emotionella vatten som Angela simmar runt i. Hon har förmodligen stött på döden en och annan gång i sitt liv, och råkat ut för otroligt plötsligt och oväntade händelser som berört henne djupt. Det här är ett typ av horoskop där ens barn kan råka ut för olyckor och dö till exempel, eller där man aldrig får några, vilket är också fallet för Angela. Att inte bli mamma är onekligen en stor förlust för henne personligen, alla Kräftor är otroligt familjorienterade. Det är horoskopets mammor och omhändertagare! Att inte få barn för en Kräfta är en djup sorg.

 

Vi tittar vidare på Månen som huserar i Vattumannen (som styrs av Uranus och hänger således ihop med Angelas Sol). En sådan Måne ger en otroligt bra och sammanhängande förståelse av verkligheten, speciellt med aspekter från Uranus till Solen. Det väger helt klart upp hennes otroligt djupa känslighet och emotionalitet. Det ger en frisk fläkt av rationalitet i det hela, som är nog mycket välkommet. Samma gäller hennes Jungfru-Venus. Som kvinna, privat, är hon praktisk, rationell, något cyniskt och distanserad. Men som person, med ansiktet utåt, är hon tvärtom, mycket varmare och mjukare. Hon för de svagas talan och har alltid gjort.

 

Angela har också en Skytt-Ascendent, ihop med Mars i Skytt. Det ger en stark drivkraft att förändra världen och se stora visioner. Eftersom Mars är retrograd vänds mycket av hennes energi inåt i sig själv, och hon försöker förändra visionen och världen via sina åsikter och sig själv. Hon är ingen elak människa, hon vill inte förstöra eller gå emot stora grupper av människor, så som många kritiker menar på. Hon är genuint orolig och naivt blind inför andras olycka. Det är lätt att glömma bort hur lätt det är att bli manipulerad och använd om man öppnar upp sin dörr för alla som vill. Där kan Angela Merkel tyvärr missbedöma människans goda natur. 

 

Neptunus på MC (kuspen av 10e huset, ens samhällsfunktion, ens karriär, ansikte utåt socialt), skapar fantasier utan dess like kring ens egna persona och den vägen man går i livet. Hon tror starkt på sin vision om världen, och ser inte alltid klart vad det är som hon försöker åstadkomma, hur det faller ut rent praktiskt och om det går ihop med den reella världen överhuvudtaget. 

 

Sammantaget, en mycket varm och god människa som vill det absolut bästa för alla som har det dåligt ställt. Hon vill ta hand om hela världen, vilket är vart hennes politik barkar. Det som glöms bort är hur det faktiskt går att göra i praktiken.

 

Som ni märker är de flesta kända politiker och forskare, stora visionärer med starka oppositioner i horoskopet och kontakt med Uranus. Det är eld, vatten och luftmänniskor som ser det hela stor och känner en inre drivkraft att förändra världen i enlighet med sina åsikter och visioner. Men det som saknas är ofta förankring till verkligheten.

 

Ha en härlig dag allihop!

 

Mvh, astrologen.

8 Comments

Mån-noderna

Idag tänkte jag ta upp ett ämne som kanske inte är det första man börjar fundera på när man börjar med astrologi.

 

En bra generell hänvisning när man börjar rota runt i sin egen karta (börja alltid där) är att först titta på planetplaceringar. I vilka tecken är dina personliga planeter? Titta på Solen, Månen, Merkurius, Venus och Mars, Ascendenten, IC, MC och Descendenten. Titta övergripande på din karta, vart finns det mest koncentration? Samla sedan ihop de stjärntecken där du har mest koncentration av planeter och aspekter, det är din grund. Din energi-grund som du står på. Fundera på vilket element dessa tecken tillhör. Är du en koncentration av luft, vatten, jord eller eld? Saknar du något element? Läs på om varje planet i det specifika stjärntecknet. Det ger en bra överblick över det som man består av. 

 

Steg nr 2 är att börja kika på aspekterna och figurerna som planeter i ditt horoskop skapar till varandra, och hur ditt psyke och dina "lager" av dig själv, förhåller sig till varandra. Titta främst på exakta aspekter, det är de starkaste och mest påverkande. Börja sedan titta på vilka hus som dina planeter står i, och du ser vilka delar av livet som påverkas mest av din inre energi, och vart det mesta av ditt liv spelar ut sig. Sen kan man börja titta på fixerade stjärnor, olika punkter i horoskopet, etc.

 

De flesta astrologer refererar till ett horoskop som en teaterscen, ditt livs teater. Planeterna är skådespelare med olika roller (det medvetna, det undermedvetna, ens sinnesförmåga och tal, ens handlingskraft och förmåga till action, ens sensualitet och kärlek till sig själv och omgivningen, ens samhällsfunktioner, etc). Zodiaken (12 stjärntecknen) är scenen där allting utspelar sig, på olika sätt, beroende på vilka stjärntecknens kvalitéer du har i dig, och aspekterna är relationen mellan skådespelarna på scenen. Är dessa i en konflikt, eller är det en mysig, harmonisk scen? Husplaceringarna är vart någonstans i livet detta utspelar sig i största mån. I hemmets trygga vrå? I relation med andra? När du reser? Studerar? Etc.

 

Detta är en uppställning och en förståelse av horoskopet som jag har burit med mig sedan jag startade med astrologi, och den ger en bra förståelse för hur ens horoskop och dess delar fungerar.

 

Som en del av denna teaterscen finns då också två stationära punkter; mån-noderna, också så kallade ödes-noder.

 

Vad är dessa punkter och vad betyder dem?

 

Det är två punkter, Norra Noden och Södra Noden som alltid står i opposition i din karta, och har en växelverkan sinsemellan. För att förklara lite kort, rent teoretisk vad dessa punkter innebär astronomiskt sett, så är det punkter i Månens väg runt Jorden, där den möter horisonten vid nedstigning och uppstigning. Dessa förflyttas alltid i förhållande till Månens väg och står på en specifik plats i din födelsekarta. 

 

Den södra Noden ser ut så här:

 

 

 

Den norra Noden ser ut så här:

 

 

 

Alltid i opposition till varandra, alltså i två motsatta stjärntecken, och i samma grad i dessa två tecken.

 

Vi börjar med den Södra Noden, den upp och nervända hästskon. Ödes-noderna ses generellt sett som en symbolisk väg som du behöver följa i livet för att nå full lycka och slutföra det som du är menad för i detta livet, på en själslig nivå.

 

Den Södra Noden är ditt förflutna, den karman och det bagaget du tar med dig från dina förra livstider. Det är det som du ÄR i dagsläget, och det som kommer alltid att dra dig tillbaka till din trygghet, det är det som är välbekant, det som är duktig på och där du hittar ditt hem i ditt inre. Om till exempel har din Södra Nod i Vågen i 7e huset, så är du en person som är duktig på att bygga relationer, du försöker alltid skapa bra stämning runt omkring dig och i situationer som du befinner dig i. Det är naturligt för dig agera så, på gott och ont. Du är en medlare, du lägger mycket fokus på relationer i detta liv och är naturligt duktig på att skapa social, harmonisk miljö. Det betyder samtidigt att du förmodligen kör över dig själv i din ambition att alltid göra alla nöjda, och undvika att stöta ihop med någon. Vi tittar då på din Norra Nod som är i motsatstecknet Väduren i första huset. Den kräver av du tar ett kliv, ett obehagligt kliv för någon som har Södra Noden i Vågen, att skita i alla andras åsikter och bryta sociala regler. Vara självisk, och se till dina egna intressen. Våga säga ifrån, och kanske till och med köra över andra, något som är otroligt svårt för alla Vågar. Samma sak gäller om det är en motsatt relation, den Södra Noden i Väduren och Norra i Vågen. Då ÄR du en person lätt kör över andra, är ofta så ivrig att du inte hör andra, mycket självständig och vandrar genom livet på egen hand. Din ödesväg är istället att sträva mot att bli mer som en Våg, skapa nära relationer och lyssna till andras råd och hålla tillbaks.

 

Växelverkan mellan Noderna visar på var ifrån du kommer och vad du redan är (Södra Noden), till dit du ska (Norra Noden). Norra Noden är alltså dit du ska sträva och det du ska lära dig, det okända och obekväma i många fall, som inte är naturligt för dig. Norra Noden kan ses och kännas som något ouppnåeligt, som ett högt berg som kräver en svår väg att ta sig igenom, en ansträngning som bryter mot det som är bekvämt för dig. En utmaning. 

 

Norra Noden (dit du ska) är samtidigt en självklar, naturlig, inneboende strävan. Du VET att det är dit du borde, att du måste få säga ifrån för att inte bli överkörd, men du måste tvinga dig själv att bli den personen som din Norra Nod vill att du ska bli, för det kräver en förändring som inte är naturlig för dig. Men du kommer alltid att känna denna strävan inifrån och tycka att det är självklart när du se dina Noder, att det är klart det är dit du ska.

 

Så för att sammanfatta; den Södra Noden är ett självklart beteende, något du inte kan komma ifrån och något som inte känns främmande, det är den du är och det du kan. Den Norra Noden är den du ska bli och dit du ska sträva. Titta först på vilka stjärntecken dina Noder faller i, och vad dessa stjärntecken har för kvalitéer och symbolik. Titta på stjärntecknet där din Södra Nod är, det är DU, det är din comfort-zone och på gott och ont, det du redan representerar. 

 

Titta sedan på Norra-Noden som står precis på andra sidan Zodiaken. Tänk efter, visst är många av det stjärntecknets kvalitéer det du saknar och tycker är jobbigt?

 

Det finns många olika variationer på hur Noderna ser ut i personliga horoskop. Ha som utgångspunkt att om Noderna står i någon aspekt till dina planeter i ditt horoskop (speciellt Sol, Måne, Merkurius, Venus eller Mars), så är det en ödesväg som du behöver gå som är oundviklig och som du hela tiden kommer bli pushad mot och vilja nå. Noderna i aspekt till personliga planeter är mer "krävande" och det finns ett ständigt inre driv att utvecklas mot den Norra Noden. Skapar man inte det i sitt liv, och jobbar inte igenom Noden, så kommer en del av ens psyke att bli lidande. Är dina Noder i aspekt med yttre planeter (Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto) så kommer du automatisk bli inslängd i situationer i livet som tvingar dig att bli till det som din Norra Nod kräver, det är nästan inget du kan påverka själv, utan måste finna dig i. Generellt sett: människor med många aspekter från yttre planeter i horoskop, brukar oftast bli levererade situationer utifrån som tvingar in dem i det som deras horoskop är. Har man inga aspekter från yttre planeter till sina personliga planeter, så har man mer utrymme och frihet att skapa sig den verkligheten som man vill ha, eller stanna i avsaknad utav den, vilket är samtidigt en stor utmaning då mycket av det ansvaret ligger på en själv. 

 

Noderna är kraftiga på så sätt att det är en energi som du aldrig kan komma ifrån, det är en ständig inre påtryckning från det som vi kallar för själen, som ibland viskar och ibland skriker. Om du inte aktivt strävar till att röra dig dit din Norra Nod kallar så kan du hamna i olika psykosomatiska avvikelser, för du gör inte det som ditt väsen kräver av dig. Vi alla har en inre röst som ett kompass som berättar för oss om vi är nöjda med vår tillvaro eller inte. När du inte är nöjd med din tillvaro, ta en titt igen på din Norra Nod. Vilket stjärntecken, vilket hus? Det är dit du ska. Se Södra och Norra Noden alltid som en helhet, en väg som du vandrar på. Från Södra till Norra. Är Södra Noden i Kräftan så har du med dig från start att vara väldigt mån om din familj, och din trygghet, din lilla vrå där du är i samspel med ditt känsloliv. Du har ett väldigt intensivt känsloliv som kan skymma den krassa verkligheten och lägga en dimridå över det som faktiskt behövs göras. Din väg att gå är alltså till Stenbocken (motsatstecknet där Norra Noden är). Du behöver mer ihärdighet, att se på världen mer praktiskt och cyniskt, slita dig loss från känslorna, och ihärdigt jobba på din disciplin och den mjukhet som gör dig så sårbar. Du måste helt enkelt blir mer kall. Till exempel. Tolka dina Noder på det sättet, utifrån vilken symbolik som de stjärntecken som de faller i, har. Sedan tittar du på husplacering, ligger Södra Noden i andra huset? Du är duktig på att samla på dig tillgångar och hålla dig i trygghet hemma. Norra Noden kommer alltså naturligt falla i 11e huset, du behöver utforska nya miljöer, nya upplevelser, våga slit dig loss från hemmets trygga vrå och att vara fast i att äga saker för att vara lycklig. Du behöver inte äga någonting för att hitta sann lycka.

 

Så tolkar ni Noder. 

 

Nu ska ni få ett liten hemläxa av mig. Slå in dina födelsedata här , leta efter Nod-symbolerna i din karta, eller läs under sammanfattning av aspekter på samma sida, vart dina Noder står. Kommentera nedan i vilket stjärntecken och hus dessa är, samt om dem aspekterar några av dina personliga planeter. Jag svarar med en kortare kommentar hur just du ska tolka dina Noder.

 

Trevlig eftermiddag!

 

Mvh, astrologen.

41 Comments

Hans Rosling

Jag gör gärna denna astrologiska tribute till mannen bakom siffrorna och statistiken, den ödmjuke, glade och fantastiskt insiktsfulle, Hans Rosling.

 

Det kom som en stor överraskning att han var sjuk och att han så hastigt försvann från oss. Han fick tyvärr inte vara i rampljuset så länge som jag hade önskat, och hans arbete kom ut i den vida världen alltför sent, är min personliga åsikt.

 

 

Hans Rosling är född den 27 juli, 1948, i Uppsala. Jag känner tyvärr inte till hans födelsetid och tittar därför på olika möjligheter till hans horoskop under dagen han är född. Som tur förändras inte så mycket på 24 timmar (Månen kan byta tecken, men inte i detta fall), men vi vet tyvärr inte Ascendenten eller husplaceringar.

 

Hans planetuppställning är följande:

 

 • Solen är i 4e graden av Lejonet
 • Månen någonstans 9e-20e graden av Väduren
 • Merkurius är i 20e graden av Kräftan
 • Venus är i 27e graden av Tvillingarna, i tät konjunktion med Uranus.
 • Mars är i 6e graden av Vågen
 • Jupiter och Saturnus aspekterar endast Venus/Uranus på ett sidospår.
 • Neptunus kan stå i opposition med Månen, men svårt att veta utan Månens exakta grad.

 

Överlag vad ser vi?

 

Först och främst ser vi en person som består mest av eld och luftenergi, ihop med en ytterst liten släng vatten. Det ger en innovativ och aktiv person som hörs och syns, ofta med egna idéer. Jord-personer tenderar vara den praktiska bakgrunden som vi alla förlitar oss på att den finns. Därför tar sig sällan Jord-personer till några sociala höjder, om inte det finns tillslag av eld och luft i horoskopet.

 

Av allt att döma så hade Hans en Mån-Sol trigon i sitt horoskop, och föddes under en fas i måncykeln då Månen stod mycket tacksamt i förhållande till Solen. Att ha Mån och Sol i sin karta i samma element är otroooooligt tacksamt, och bland de bästa aspekterna inom astrologin (samma i par-astrologi, en mycket stark aspekt). Det betyder att ens två halvor av ens pesona förstår varandra och har en naturlig symbios, man har sällan några inre konflikter och man uppfattas enkelt av andra, som en harmonisk helhet. Man ger inga skumme vibrationer så att säga, och folk tenderar till att gilla en direkt. Sol-Måne trigon (Sol och Måne hamnar i två tecken av samma element och gör en harmonisk aspekt till varann; Kräfta-Skorpion, Våg-Tvilling, Vädur-Skytt, Jungfru-Oxen, etc) ses alltid som en väldigt tursam aspekt i alla horoskop ni tittar på, så ta med er det.  

 

Dessutom är Hans två centrala planeter i horoskopet, Sol och Måne, i två utåtgående, handlingskraftiga, övertygande och härliga, glada stjärntecken. Lejon och Vädur-energin smittar av sig på alla, märks lång väg och helt enkelt strålar ut från personen ifråga. Hans var nog en mycket expressiv person som gärna levde ett aktivt liv, både privat och i jobbet.

 

Samtidigt har han en intuitionsförmåga utan dessa like då Merkurius, tankeplaneten, befinner sig i den empatiska Kräftan och kan förstå andras tillvaro, även om man inte är en del av det. Därav hans kamp för de fattiga, och att kunna säga något som man precis tänkt.

 

Venus i konjunktion med Uranus i Tvillingarna, what else can I say. Det här är en klassisk aspekt som ger stora tänkare, forskare och vetenskapsmän som ÄLSKAR det dem gör. Jag har ju skrivit om hur Uranus fungerar i horoskopet här, och det är en planet som bringar insikter och djup förstående av samhällsstrukturer, utan dess like. Speciellt i den nyfikna Tvillingen, tätt ihop med Venus. Hans Rosling älskade helt enkelt det han sysslade med och han kunde inte särskilja sitt jobb och privatliv. För honom så VAR hans jobb det som han gick och tänkte på och funderade över privat också. Han var en mycket ovanlig man, och kunde säkert upplevas som en kuf vid många tillfällen, på gränsen till geni.

 

En viktig sak att nämna är att jag ser nästan inga konfliktfyllda aspekter i Hans horoskop, inte heller några tunga aspekter från yttre planeter (Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto). Det betyder att Hans levde ett tämligen smärtfritt och enkelt liv. Det enda oppositionen i horoskopet är mellan hans Måne i Väduren, och Mars i Vågen. Hans var en mycket diplomatisk man, och det är lustigt att se att Månen och Mars är gemensamma receptorer i hans horoskop. Detta fenomen sker när två planeter hamnar i varandras "hemmatecken". Till exempel då som i Hans fall, så styr Mars Väduren och Månen är hemma i Vågen, men i horoskopet så står dessa planeter i aspekt till varandra i motsatt tecken; Mars i Vågen, Månen i Väduren. Det ger ett finfint energiutbyte dessa planeter sinsemellan, som skapar en stark inre förmåga att leda sina känslor och reaktioner till handling, vilket hänger ihop med Hans självbild (hans Sol), och nästan tvingar honom till att göra det. 

 

Det är alltså tre mycket starka och tursamma aspekter i Hans horoskop. Mån-Sol trigonen i två eldtecken (inre harmoni på undermedveten nivå), Venus/Uranus konjunktionen i Tvillingarna (geni-aspekt), samt Mån-Mars opposition, som är varandra receptorer (driver till handling och förmåga att få saker gjort).

 

Hans har aldrig tvekat på vad han borde göra med sitt liv, som många av oss gör. Han var ett harmoniskt, aktivt och övertygande geni sedan barnsben. Inte minst ett förstående och empatiskt sådant, som kunde förstå andra människors problem, trots att han i stor mån slapp inre konflikter. En man som gjort helt rätt val, baserat på hans födelsehoroskop, och någon som har gett oss så otroligt mycket kunskap, så mycket att vi borde hylla honom enormt. 

 

Notera att denna tolkning är endast utfärdad på radix-basis. Eftersom jag saknar födelsetid (någon som vet?), så kan jag inte med exakthet ge en full bild av Hans Rosling. Saker så som ASC och exakta aspekter spelar ofta stor roll.

 

Mvh, astrologen.

6 Comments

Missbruk-horoskop

"Addiction is a brain disorder characterized by compulsive engagement in rewarding stimuli, despite adverse consequences"

 

Tänkte ta upp ett tema ikväll som av olika anledningar står mig nära.

 

Jag får ibland frågan, kan man se svar på allt i horoskop? 

 

Svaret är att det är vi, människor, som har svaret. I horoskop kan man se tendenser. Man kan inte ställa frågan "kommer jag att få nytt jobb detta år?" till en astrolog, svaret kommer alltid att bli "om du väljer att byta jobb, så kommer du att få ett nytt jobb". Däremot kan man välja rätt tid för ett jobbyte eller andra se andra tendenser.

 

Ingen av oss är född missbrukare, inte alla Fiskar blir alkoholister och inte alla Oxar är överviktiga, men det finns vissa astrologiska tendenser att hålla utkik efter om man är rädd för att hamna i ett missbruk eller misstänker att man eller någon nära är på väg in i ett.

 

Först och främst vill jag nämna stjärntecken som beroenden generellt sett är ihopkopplade med. Först ut på scen är självklart Fiskarna och dess styrande planet Neptunus. Neptunus är vida känd för att sprida drömmar, fantasier och likaså lägga en dimridå, likaså dess stjärntecken Fiskarna. Fiskarna är kända för att aldrig kunna ta en specifik väg i livet, utan flyta runt i det som är. Det ses ofta som något negativt, men det är för att Fiskarna är så pass känsliga, att alla val i livet ställer de inför stora emotionella omvälvningar. Därför står Fiskarna hellre kvar i trygghetens vrå. För att dämpa denna uber-känslighet och kunna hantera verkligheten bättre kan Fiskar dessvärre ofta hamna i drog eller alkoholmissbruk. Framför allt är alkoholmissbruk tätt ihopkopplat med Fiskarnas stjärnkonstellation. Om du har Solen, Månen eller Mars i Fiskarna så skulle jag vara på min vakt med alkoholen. Samma gäller om Neptunus gör några aspekter till dina personliga planeter. Speciellt konjunktioner med Sol, Måne och Mars är farliga, tillsammans med en stigande Neptunus i första huset. 

 

Vidare måste vi tala om livsnjutarna Vågen och Oxen. Två bekväma och glada stjärntecken som gärna förlustar sig på livets goda. Vågar kan hamna i alkohol och drogmissbruk, evigt unga i sinnet och sist kvar på alla fester med ett glas i handen. Oxar tenderar att snarare hamna i sex och matmissbruk. Oxar är inte heller särskilt rörliga och hatar att vara obekväma, därav blir det lättare att sitta i soffan än ge sig ut på en springrunda. Om du har Venus, Sol eller Måne i Vågen eller Oxen så skulle jag var på min vakt vad gäller att ta för sig väl av det goda. Speciellt illa råkar Mån-Oxar ut, deras trygghet kommer från just njutningar och överkonsumtion, och det är en svår vana att bryta, i synnerhet för Jord-tecken. Samma gäller Venus-Vågar som inte kan sätta stopp för det goda i tid, och har också svårigheter till att tacka nej till alla sorters inbjudan. Vågar är också tyvärr dem som maxar sina tillgångar och köper på sig massvis med onödiga utseende-grejer så som kläder, smink, smycken, etc. Vågar är ofta på snudd besatta av att se bra ut, och hamnar i shopping-fällan.

 

Vidare vill jag ta upp er som har någon form av aspekt till er starka Venus (i Oxen, Vågen, Kräftan eller Fiskarna), från Jupiter. I det fall är överkonsumtion farligt och ni löser gärna era problem med att njuta lite väl mycket av att köpa, äta, dricka eller berusa er.

 

Kräftor kan också vara illa ute, men framför allt ni som har Solen, Mars eller Venus i Kräftan. Alla tre ger en hemmasittare som gärna äter mycket och ofta. Mat blir en trygghet, likaså alkohol för att dämpa känslor av osäkerhet som Kräftor bär runt på.

 

Slutligen måste jag också nämna Jungfruar, som gärna dämpar sin oro med berusningsmedel. I synnerhet ni som har Solen, Merkurius eller Måne i Jungfrun kan vara på ständigt spänn, och alkohol och droger ter sig hjälpa er att varva ner mentalt. Det är en felaktig tro, då både alkohol och droger i själva verket gör motsatsen, och försvårar för ert sinne att komma ner i varv.  Jungfruar och Tvillingar är extra utsatta för ätstörningar, i synnerhet anorexia. Ni med en stark Jupiter, mycket planeter i Kräftan eller Oxen är mer känsliga än andra för övervikt och fetma, samt överätande.

 

Lejon kan hamna i riskzonen till följd av deras dragning till allt det roliga och att få vara i centrum själva. Dels tackar de ytterst sällan nej till festligheter där alkohol ofta finns, och dels så kan beroendet bli något som gör att uppmärksamhet dras till dem, hur illa det än låter.

 

Alla typer av aspekter från Jupiter eller Neptunus till era personliga planeter kan skapa beroenden eller överkonsumtion som leder till beroende. Var alltså extra försiktiga om ni har personliga planeter i Fiskarna, Vågen, Oxen, Kräftan eller Jungfrun (här endast om ni har flera planeter, eller Månen).

 

Också ni som är födda under en Sol-Måne opposition (fullmåne) eller med en Venus-Måne trigon kan vara extra benägna att falla för det goda i livet och hamna i missbruk till slut.

 

Är några stjärntecken förskonade från missbruk och beroende? Javisst. 

 

Eldtecken generellt har en mycket stark inre drivkraft och kan lättare både låta bli, men också sluta med beroenden. Detta gäller främst Vädurar, men också Skyttar och Lejon.

 

Tvillingar och Vattumän är ofta förskonade från beroenden då det är för mycket intressant som pågår omkring dem för att fastna i en och samma grej. Dessa människor är också så pass dåliga att hålla i ett och samma beteende, att missbruk blir till nästintill en omöjlighet.

 

Stenbockar blir istället arbetsnarkomaner, men hamnar sällan i andra typer av missbruk. Skorpioner föder på andras emotioner och hittar sin problematik i att gräva runt i människor, snarare än i missbruk. Däremot är både Vattumän och Skorpioner mycket måna om att tänja på gränserna, så det finns inga restriktioner vad gäller olagliga droger till exempel. 

 

Blir nu inte rädd eller orolig om du råkar var Oxe eller Kräfta, det är ofta flera olika faktorer i ett horoskop som talar för om man slutar upp som missbrukare av någon sort eller inte. En bra riktlinje är att inte finna för mycket njutning i sådant som kan leda till missbruk, och hitta glädje i det som är nyttigt för en. Kom ihåg att jordtecken har svårast för att byta mönster och vanor, därav är beroende och invanda vanor svårast för Oxar, Jungfruar och Stenbockar.

 

Undrar du något?

 

Fråga gärna.

 

Mvh, astrologen.

4 Comments

Retrograd Jupiter

Hej,

 

tack för era snälla kommentarer! Det är trevligt att vara uppskattad. :)

 

Jag ser att ni är en del som ställer frågor och mejlar angående om man kan beställa en horoskoptolkning av olika sorter. Alla typer av horoskoptolkningar som jag erbjuder kan ni hitta här, komplett med prisbild och beskrivning av vad man köper. För att lägga en beställning så skickar du ett mejl via detta kontaktformulär med det som du är intresserad av utav att få veta.

 

Jag tar betalt via swish eller banköverföring, och det tar ca 5 dagar innan du får din tolkning i skriftligt format. Om du bor i Stockholm, så har jag utrymme för en personlig konsultation förutom den skriftliga varianten. Om du är intresserad av till exempel mitt så kallade "framtidshoroskop", men vill inte ha det för hela året, utan för enstaka månader eller halvår framåt, så går det också bra, och priset korrigeras därefter. Jag gör endast transittolkningar i förhållande till ditt personliga horoskop, progressioner och solarer är inte min specialitet. 

 

Jag ger inga personliga konsultationer gratis, och inte heller gör jag det i bloggen, eftersom den är vänd mot en större massa. Jag brukar sträcka mig till att kommentera enskilda, personliga horoskopfaktorer, utan någon djupgående analys, eftersom det helt enkelt tar för mycket av min tid. Välkommen att höra av dig om du funderar på något du vill veta, men inte vet vilket horoskop du ska beställa, så löser vi det tillsammans.

 

Men nu, till kvällens ämne! Nämligen Jupiter som går retrograd imorgon. Jag såg att någon undrade angående att ha en retrograd Jupiter i sitt födelsehoroskop, och det ska vi också tala lite om ikväll. Vad gäller Venus som går retrograd inom ett par dagar, så är det ett ämne som jag ämnar att ta upp under kommande veckan.

 

Vad är då en så kallad retrograd planet?

 

Alla planeter kan gå retrograd förutom Solen och Månen. Det som händer är att det från Jorden ser ut som att planeten stannar av i sin rörelse framåt mot bakgrunden av stjärnorna, börjar sedan backa under en period, stannar upp igen och rör sig till slut framåt. Det sker självklart inte i rymden att några himlakroppar backar, men det är en effekt som syns från Jorden och som är i allra högsta grad relevant att ta med i tolkningar av horoskop. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus och Pluto går regelbundet retrograd ett par gånger per år.

 

Retrograda planeter symboliserar vanligtvis att planetenergin och vad den symboliserar vänds inåt mot ägaren av horoskopet och trycker på ens undermedvetna processer, som sedan blir en del av det medvetna, ett invant och genomarbetat beteende som sedan gör återkomster under livet, speciellt under just retrograda perioder. Det är en hjälp för att återvända till det som ha varit och arbeta sig igenom det igen. Lite extra tid om man säger så.

 

Retrograda planeter har generellt sett en förmåga att slänga oss bakåt i tiden, eftersom den "backar" över delar av Zodiaken som den redan gått igenom. Den bringar alltså upprepade mönster av reaktion och beteende som tillåter oss att jobba igenom den typ av frågor som rör planeten. Retrograd Venus slänger oss till exempel ofta i gamla relationer och kärleksmönster. Merkurius bidrar till att vi återvänder till idéer vi hade. Retrograd Mars gör att vi återgår till gamla vanor och handlingar.

 

En retrograd planet i födelsehoroskopet ses som ett karmiskt bagage som ofta betyder att något inte gick rätt till i ens förra liv. Det är en läxa och en tyngd att jobba sig igenom i detta liv, och därför är det en energi som man bearbetar i sig själv och sin personlighet, för att utvecklas till den fulländade person man kan bli. Retrograda personliga planeter så som Merkurius, Mars och Venus behandlar en specifik del av ditt psyke som du behöver lägga extra vikt vid och där problemen ofta sitter. Retrograda planeter så som Jupiter, Saturnus, Neptunus och Uranus påverkar ofta större massor, om inte dessa är tätt ihopkopplade med dina personliga planeter. Det är också lager i din persona som behöver arbetas igenom. Min erfarenhet är att till exempel retrograd Merkurius ofta bringar olika typer av diagnoser som rör ens psyke, och retrograd Venus skapar svårigheter att bygga friska och trygga relationer.

 

Om vi tittar på Jupiter och hur det fungerar retrograd i ett födelsehoroskop (du är alltså född under en tid då Jupiter var retrograd), så riktar den allt som den står för in i personen i stället. Jupiter är expansionsplaneten som har som funktion att hjälpa oss att hitta vår plats i den sociala verkligheten. Jupiter står för social status, karriär, ambitioner, moral, religion, filosofiska frågor, personlig välfärd, lycka och tur. Ofta symboliserar Jupiter vilken social stege vi strävar efter här i livet, och vilken ställning vi innehar till alla frågor som rör ovan nämnda ämnen, så som religion och förståelse av samhällsstrukturen. Jupiter är en samhällsplanet och påverkas oss inte på personlig nivå om inte den står väldigt stark i horoskopet, eller ihopkopplad med personliga planeter. När den är retrograd i horoskopet så söker man efter sanningen i sig själv, man är mycket mer benägen att lägga värdering i och tolka drömmar, förnimmelser och "tecken" från ovan. Assimilationen till samhället kommer främst inifrån, och inte genom social status. Man försöker förlika sig med verkligheten genom att arbete igenom sitt inre, till skillnad från förlikning med samhället genom karriär eller ambitioner. Man håller gärna sina ambitioner, övertygelser och tron för sig själv, och delar ogärna med sig till andra om det. Om man har en Jupiter retrograd i födelsehoroskopet så har man ofta en helt annorlunda syn på livet än andra, kanske en udda sådan, vilket ofta är en anledning till att inte vilja dela med sig utav sina åsikter.

 

Vad händer då när transiterande Jupiter går retrograd på himlen? Detta sker alltså imorgon, den 6e februari 2017, kl 14.00, och håller faktiskt i sig hela vägen till mitten på Juni! En ganska omfattande aspekt på himlen med andra ord!

 

Jupiter börjar gå retrograd när den befinner sig i 24e graden av Vågen, och blir stationär (börjar röra sig framåt igen) i den 14e graden av Vågen. Den vandrar alltså tillbaks över en period som har sträckt sig mellan sista Oktober fram tills nu, mitten på Februari. Allt omfattande som hänt i ditt liv under den perioden kommer du nu att få en extra chans att arbeta igenom, korrigera och påminnas om igen kommande 4 månaderna. Det blir lite utav en repris på de teman som har varit aktuella sen oktober månad. Det positiva i det hela är att Jupiter är hemma i sitt hemmatecken Vågen och är således mycket stark! 

 

All energi under retrograd perioder, har svårt för att manifestera sig i yttre verkligheten. Det blir alltså mycket fokus på omvärdering av egna interna strukturer, och hur mycket vi än försöker att realisera oss utåt, så blir det svårt under denna period. Ta istället tiden i akt att begrunda dina egna mål, övertygelser och din personliga lycka. Hitta din sanning. Dessa månader är en strålande tid att utvecklas spirituellt och stabilt ställa sig på en inre stege av de övertygelser och frågor som du vill och kan stå för ut mot omvärlden, när Jupiter väl går stationär igen. 

 

Jupiter kommer att tvinga dig att itu med frågor som rör din personliga lycka. Nu kan inget sopas under mattan längre. Är du lycklig med ditt jobb? Din partner? Din levnadssituation? 

 

Agera inte på vad du tror vara fel just nu, utvärdera däremot ditt liv och se till att ha klara svar när Jupiter väl vänder. Du kommer faktiskt inte komma undan hur du än gör :) Nu ställer Jupiter dig inför din egna sanning, och testar om den verkligen är sann. Därav kan denna period upplevas som mindre hoppfull och optimistisk eftersom man inte får möjlighet att blicka framåt, utan måste reda ut det som är ens rådande situation idag, samt det som har varit.

 

Problemet med denna situation är att vi lätt kan bli otåliga och vill förändra vårt liv och det som inte känns rätt. Avvakta. Ta din tid och var 100% säker på det som inte känns helt rätt, innan du tar några oövervägda beslut. Försök att inte hamna i fällan av att överkonsumera mat, alkohol, shopping och andra lätta täckmantlar för att slippa itu med det som pockar inuti. Det finns en risk för att vi inte vill ta itu med det som är jobbigt under denna period och försöker stilla detta med olika typer av så kallad "over-indulgence".

 

Här är en bra sammanfattning av en annan astrolog:

 

"When Jupiter retrogrades, its not a good time for new endeavors; rather, its a time to reflect and reconsider undertakings youve already begun in areas influenced by the planet. Its time to slow down and think about what youve been doing, and where that course is taking you. You may need to take some time, back up, work on your communication and heed your instincts in certain areas. Don’t rush to anything, but do start making plans; if you’ve already got plans in the works, reassess them and make necessary changes."

 

Överlag så är detta en kommande tacksam period, eftersom Jupiter står sig så stark i Vågen. Under dessa månader kommer vi att växa enormt, och kunna korrigera den vägen vi tagit i livet till att stå i linje med våra inre ambitioner. Det kan kännas tufft under själva perioden, men vi kommer komma ut lyckligare på andra sidan. Vad ni än drömmer om och vill till, så är detta en utmärkt period för att kunna ta ett stort steg mot just det! Detta är som ett extra tidsspann för att verkligen säkerställa att du är på rätt väg mot det du vill gå mot!

 

Titta på vilken husplacering den transiterande Jupiter har i ditt födelsehoroskop. Är den i 5e huset så kanske barn är på tapeten. 10e huset behandlar karriär. 11e huset står för att du ska gå den kursen eller hoppa på den där utbildningen. Är det i första huset så behöver du fokusera på dig själv som person och individ, etc. För att ta reda på vilket hus Jupiter transiterar i ditt horoskop, kommentera inlägget med ditt födelsedatum, födelseplats och födelsetid, så ger jag svar. Dock måste du veta din exakta födelsetid för att få veta det.

 

Stjärntecken som påverkas mest av denna transit är självklart alla Vågar, nu är det mycket som ska utvärderas i era liv, men ni har turen och optimismen med er. Samtidigt påverkas Vädurar enormt och har mindre tur än vanligt, samt större uppförsbackar. Även Tvillingar och Vattumän födda sent i juni respektive sent i Februari påverkas mycket, men har en överlag tursam perioder. Stenbockar och Kräftor födda sent i december och juli har också en utmanande period framför sig, en fullskalig omvärdering av sitt liv!

 

Har du någon fråga? Ställ den gärna.

 

Trevlig kväll, så hörs vi med en veckoprognos imorgon!

 

Mvh, astrologen.

11 Comments

Lilit och Selena

God kväll!

 

Mycket roligt att ni engagerar er och kommenterar! Det är helt klart mycket roligare att redogöra astrologiska analyser för någon annan än mina 4 väggar och en hund. :)

 

Ikväll tänkte jag ta upp ämnet Lilit och Selena, två punkter inom astrologin som hänger tätt och uteslutande ihop med himlakroppen Månen. Det är viktigt att notera att många delar av astrologin är endast specifika punkter på natthimlen, och inte faktiska himlakroppar så som planeter, stjärnor och asteroider. Därför bör man inte lägga alltför stor vikt vid till exempel Lilit eller Selena när man tolkar horoskop, om inte dessa är inblandade i några specifika konstellationer med ens egna planeter. Till det räknas konjunktioner (två komponenter så nära varandra det går) och exakta aspekter, på graden. Många blir rädda när de ser Lilit någonstans i sitt horoskop, och lägger för mycket värdering i det. Det ska man inte göra. 

 

Lilit och Selena kan förklaras som två punkter i Månens omloppsbana runt Jorden. Lilit är den punkten i Månens omloppsbana som är längst bort från Jorden, i dunket, medan Selena representerar den punkten där Månen passerar så nära Jorden den kan i sin elliptiska omloppsbana.

 

Båda energier räknas till kvinnliga energier då dem är en del av Månens verksamhet, som är en representant för det kvinnliga inom astrologin. Lilit ses generellt sett som en energi som slukar och projicerar det onda i ens undermedvetna på andra människor, och en själv. Om du till exempel träffar någon som har sin Lilit i konjunktion med din Måne, så kommer denna person att bidra med mycket negativa upplevelser som trycker på ditt känsloliv. Det kan handla om att Lilit-personen häller ur sina mörkaste hemlighet och farhågor på dig utan att du har frågat om det. Berättar om mörka sexuella eskapader som skapar ett obehag hos dig, och använder dig som en ofrivillig psykolog för att få ur sig sitt mörkaste.

 

Lilit i ditt personliga horoskop är den destruktiva delen av ditt undermedvetna som kopplar ihop ditt sinne med den mörkaste avgrunden i ditt psyke. Det är där alla obehagliga tankar bor och tvingar sig in i ditt sinnesrum fast du inte vill det. Alla bär vi på destruktiva tankar, det kan handla om en plötslig önskan att trampa på en kattunge eller sparka en gravid kvinna i magen, som utan förvarning dyker upp i ditt medvetna och som vi ofta rynkar på pannan åt. Det är en del av psyket som testar ditt medvetna och skickar fram olika mörka upplevelser för att du ska lära dig att hantera dessa och skilja på rätt och fel. Lilit är den punkten som drar oss till det makabra och vidriga, det som får dig att stå kvar vid en olycksplats och dyka ner i hemska berättelser. Lilit är din personliga utredare av ondskan och dess lager. Människor med täta aspekter från Lilit till sina personliga planeter har ofta en dekadens kopplad till den planeten. Värst påverkas Månen och Merkurius av Lilit, då dessa hänger så tätt ihop med ens tankar och känsloflöde. 

 

Som tidigare nämnt är både Lilit och Selena tätt ihopkopplade med den kvinnliga instinkten. Lilit är mytologiskt och bibliskt gestaltad som en kvinnlig demon, en dekadent sexuell varelse som hänger ihop med det förbjudna och tabun. I en mans horoskop är Lilit den kvinnliga energin som mannen både dras till och räds för, det är hans djupaste sexuella attraktioner och sådant som sitter i det undermedvetna sen barndomen. I en kvinnas horoskop är Lilits placering kvinnans mörkaste sexuella fantasier, drifter och sådant som man gärna håller undan från andra människors vetskap.

 

Lilit är helt enkelt den onda delen av ditt undermedvetna som sticker ut sitt huvud då och då, för att nöta på och utmana vår sociala medvetenhet och påminna oss om våra djuriska drifter, som sällan går hand i hand med det som är socialt accepterat.

 

Under en Lilit-transit i horoskopet är det lätt att hamna i olika typer av tvångsbeteenden som är högst destruktiva. Ett exempel från mitt eget liv är när Lilit passerade min Måne under en period hösten 2012. Detta mynnade ut i en sjuklig och destruktiv svartsjuka gentemot någon som jag då inte hade rätt att vara svartsjuk över. Resultatet blev en hel del ärr på armarna och annat destruktivt beteende, för att dra uppmärksamhet till mig som kvinna, som ett önskeobjekt. Detta beteende är väldigt främmande mig, då jag annars dels är mest mån om mitt eget bästa, men är också otroligt rationell, på gränsen till autistisk. Det har heller aldrig upprepats förutom den perioden då Lilit transiterade min Måne. 

 

Sammanfattningsvis bör du titta på i vilket tecken och hus din Lilit är i, men också om den aspekterar någon av dina personliga planeter. Om ja, så bör du utvärdera den som en viktig punkt i horoskopet. Stjärntecknet som Lilit befinner sig i visar på hur den uttrycker sig. Vädur: omdömeslöst och hetsigt med en tendens att köra över andra. Oxen och Skorpionen: via sexualitet främst. Tvillingarna: via tankarna. Jungfrun: tvångsmässiga beteenden som försöker lösa Lilits problem, kan handla om extrem pedantism exempelvis. Stenbocken har svårast att hantera Lilit, då Stenbocks-Lilit ligger så långt borta från det naturliga emotionella flödet. Det kan också mynna ut i tvångsmässiga beteenden som styrs av hård disciplin. Tänk tvångsträning till exempel för att undvika Lilits mörka utfall. Vi alla fightas med vår Lilit på olika nivåer, och hennes ständiga destruktivitet. Husplaceringen för Lilit visar på i vilken del av livet som du stöter på hennes mörker mest. Lilit berövar gärna, så om hon är placerad i till exempel femte huset, så kan barn bli en issue. Är hon placerad i 10e huset, så kommer du nå sociala höjder genom tveksamma metoder. Placerad i tolfte huset ger en en allmän känsla av depression. Och så vidare. Det finns ofta en stark Lilit ihopkopplad med personliga planeter hos "onda" människor som skadar våldtar, mördar, misshandlar och berövar andra på deras ljus. Det är helt enkelt människor som inte har lyckats begränsa Lilit till tankeverksamhet.

 

Vad gör då Selena? 

 

Motsatsen till Lilit, är den så kallade "vita månen" Selena. Det är precis som det låter, den exakta motsatsen till det som Lilit representerar. Selena är en punkt i horoskopet där allt det goda samlas, en förmåga att osjälviskt hjälpa och empatisera med andra, en ädel renhet om man så vill. Selena symboliserar en helande kraft, överförmåga att hjälpa andra, spiritualitet och en strävan efter karmisk renhet. Det är ditt inre ljus som ger dig hopp om en bättre värld, en rättvis värld där ondska inte finns, och där alla hjälper varandra.

 

Människor med starka aspekter från Selena till sina personliga planeter upplevs ofta som goda och "rena". Det är urtypen av Moder Teresa, Gandhi, Nelson Mandela, etc. Det är en funktion i horoskopet som ger dig möjlighet att hjälpa andra ur sina mörka världar, men också en funktion som hjälper dig att förstå alltet och känna en hopp inför det livet som är dig givet. Selena bringar klara och upplyftande tankar, en hopp som hjälper dig vidare.

 

Den bästa placeringen för att Selena är i konjunktion med din Måne, Sol eller Venus. Där kommer hon väl till hands och hjälper dig att bygga trygga, rena relationer, din egen identitet och ger dig en uns av lätthet i ditt känsloliv.

 

Jag vill återigen poängtera att dessa punkter bör endast tas i beaktan om dem berör någon av dina personliga planeter. Om inte, så läs gärna mer om deras placering i ditt horoskop, men ha med dig att du inte blir lika starka påverkad av dessa energier, som andra som har det nära sina personliga planeter.

 

Vill du veta vart din Selena/Lilit är och om dessa har aspekter till dina personliga planeter? Kommentera nedan, så får du ett svar.

 

Mvh, astrologen.

3 Comments

Månadstecken: Vattumannen

Februari är välkomnat av oss, och Solen har tagit sig ungefär halvvägs igenom Vattumannens stjärnkonstellation. Vilket är vad jag ska skriva om idag!

 

Vattumän ligger mig nära om hjärtat. Speciellt människor med Månen i Vattumannen är människor som har stått, och står mig mycket nära. Den absolut närmsta är nog den person som också känt mig längst sedan min ankomst till Sverige.

 

Nämligen min absolut bästaste vän som jag träffade när vi började högstadiet. Idag har vi varit vänner i nästan 12 år, och jag kan inte föreställa mig ett liv utan hennes inblandning. Vi VET att vi kommer vara vänner tills döden eller andra olägenheter skiljer oss åt. 

 

Många andra goda vänner och människor i mitt liv har haft en släng av Vattuman-energi, och dessa har jag attraherad och gillat själv till stor del för att jag själv har en stark Vattuman-aspekt i mitt eget horoskop, men också flera planeter i lufttecken, som Vattuman ju också är.

 

Vattumannen är alltså ett av de tre lufttecken, trots sitt namn så har Vattumän absolut noll med vatten att göra astrologiskt sett. Vattumannen är det sista lufttecken, vars företrädare är Vågen och innan dess Tvillingarna. Vattumannen är det mest mystiska tecknet av dessa tre. Det är tecken som symboliseras av Februari månad, och alla vet vi ju hur diffust Februari är, det är varken vinter eller vår. Det bara är där, och flyger förbi oss utan att vi ens märker det, med sina 28 dagar. Lite likt Vattumän som finns i alla skikt i samhället, och som man aldrig riktigt förstår sig på, eller kan placera. Vattumannen är alltså det näst sista tecknet i Zodiaken och styr det 11:e huset, som ofta symboliserar utbildning och sociala kretsar i horoskop. Vattumannens stjärnkonstellation styrs av planeten Uranus som är vida känt för att vara det mest oberäkneliga man kan hitta på stjärnhimlen.

 

Planeten Uranus upptäcktes mycket sent, om man jämför med hur länge man har använt sig av astrologi. Sent 1700-tal råkade en William Herschel stöta på denna planet, med hjälp av det fantastiska verktyget som då precis börjat användas, nämligen teleskopet. Innan det skådade man planeter och stjärnor och gjorde uträkningar med blotta ögat. Uranus trodde man länge, var en stjärna, men denna sanning bevisades felaktig med hjälp av ett teleskop. 

 

Uranus är himlens fader, Zeus (Jupiters) farfader och Kronos (Saturnus) far. Uranus tar hela 84 år på sig för att slutföra en endaste cykel runt Solen, vilket innebär att den slutför Zodiaken i ett födelsehoroskop först när personen som äger horoskopet fyller 84 år. Inte många lever ens så länge. Därför räknas Uranus till vishetens och insikternas planet, vilket endast kan komma via ålder och därmed erfarenhet. Planeten rör sig mycket långsamt på himlen i sin omloppsbana runt Solen och påverkar oss på civilisationsnivå. Människor som är födda samma årtal, har alla Uranus på samma plats i horoskopet till exempel. 

 

Anledningen till att Uranus styr Vattumannen är för att Vattumannens energi uppvisar samma typ av energier som Uranus tycks stråla ut. Nämligen; plötsliga insikter, en förmåga att beskåda saker ur ett översiktsperspektiv, innovation, originalitet, depersonalisation, upptäckter, och en mycket stark mental förmåga, med andra ord ren briljans.  Vattumän har en sanslös förmåga att förmedla och förstå verkligheten precis som den är, och koppla ihop 2+2 på ett ytterst objektiv sett, ofärgat av egna glasögon. Många tror att dem har den förmågan, men den är faktiskt väldigt sällsynt.. 

 

Uranus/Vattumannen hör också ihop med saker så som blixtnedslag, elektronik, all form av teknik och nya upptäckter, el, genier, rebeller, okonventionellt, och forskning.  

 

Om man tittar på personliga födelsehoroskop med många planeter i Vattumannen, eller personliga planeter i starka aspekter till Uranus så ger det väldigt starka individualister som ofta ligger före sin tid vad gäller idéer, tankar och förmågor. Det kan variera mellan allt från grymma programmerare, forskare, nytänkande människor som störtar regimer, till rent av galna genier. Einstein var exempelvis Vattuman, vilket tyder på hans förmåga att kunna förstå och sammanfatta något så otroligt abstrakt så som rymden och hur den fungerar.

 

Vattumän-människor är ganska "rough" i sitt sätt att approchera andra människor på. Till skillnad från sitt granntecken Fiskarna så saknar Vattumän ofta förståelse för någon på individnivå och dennes känslor. Vattumän är istället benägna att vara iskalla och rationella, och tittar övergripande på människor, istället för att kunna förstår någon på personlig nivå. Vattumän kan ofta framstå som kalla och distanserade, det som många skulle kalla för "känslokall". Duktiga psykologer är ofta Vattumän, som kan förbise känsloutfall och se bakomliggande psykologiska strukturer. 

 

Trots att Vattumän är ett lufttecken, som är vida kända för att vara duktiga på att fånga upp allt omkring sig, så är Vattumannens detaljförmåga också ganska begränsad. Vattumän är rationellt objektiva, och dömer helheten. Har ofta en stark förmåga att komma på saker som ingen annan har tänkt på eller ens kunnat tänka sig. Därav är Vattumän duktiga "upptäckare" och forskare. Det är därför det har pratats mycket kring att vi har klivit in i Vattumannens ålder, vilket har gett oss en av de största upptäckten genom tiden, nämligen tekniken som har möjliggjort the world wide web. Internet är en klassisk "uppfinning" som sammanlänkas med Vattumannens stjärnkonstellation och planeten Uranus.

 

Unga Vattumän är rebeller som är i allra högst grad oberäkneliga och väldigt excentriska. De både säger och gör saker som får andra att tappa haken, som INGEN annan vågar eller tänker sig att man kan göra. Därav tycker man ofta att Vattumän är "originella", och ibland riktiga kufar som andra ser som galningar och rynkar pannan åt. En välaspekterad Vattuman blir ofta mycket framgångsrik med sitt nytänkande sätt att ta sig an saker på.

 

En Vattuman med svåra aspekter i horoskopet kan istället utvecklas till en mentalt störd person som håller sig för sig själv, den galne enstöringen, med en del diagnoser. Vattumän klarar sig finfint på egen hand och behöver sällan utbyte från andra människor. Det räcker med allt som försiggår i deras huvud, och det är mycket. Vattumän blir ofta "utsatta" för dånande insikter om verkligheten som kommer som blixtnedslag och leder till nya idéer. Därav är också Vattumannen mest utsatt för att tappa förståndet eller lida av psykiska åkommor (tillsammans med neurotiska Jungfrun såklart:)).

 

Sammantaget är Vattumän mycket intressanta människor att diskutera med och vara omkring, om än ganska knepiga att ha å göra med. Det är folk som har svårt för sociala koder och sociala "skyldigheter" som att höra av sig, dyka upp i tid, avboka i tid eller få till någon form av planering. Vattumän står ofta förvirrade på flygplatsen och undrar varför deras flyg inte går att hitta, när dem i själva verket har bokat helt fel dag eller destination. Vattumän kan "försvinna" i ett halvår, och sedan plötsligt höra av sig som att ingenting har hänt. Det är människor som generellt sett är lite "out of the blue", och har svårt att följa den sociala strukturen som människan har byggt upp. Ses därför ofta som konstiga och besynnerliga människor.

 

Du kommer dock aldrig att ha tråkigt med en Vattuman! Dessa människor hittar gärna på galna uppsåt även i vuxen och ansenlig ålder, vågar ta för sig för på ett sätt som egentligen bara barn gör. Vattumän är orädda och testar ofta på sådant som traditionellt sett inte är acceptabelt, exempelvis droger eller extrema sporter. Vad gäller traditioner överlag så är det inget som Vattumän tar i beaktning. Det är människor som ofta har en udda sexuell läggning, lever i polygamiska förhållanden och ser förbi sådant som andra ser som en självklarhet i en civiliserad tillvaro. Vattumän är mycket egna, och det märks på lång väg.

 

Om man tittar på vilka andra stjärntecken som Vattumannen kommer överens med, så är det självklart andra lufttecken så som Vågen och Tvillingarna, men där tar det mest faktiskt slut. Det är för att Vattumän kommer utan problem överens med alla, men bryr sig sällan alltför mycket individen mitt emot på något personligt plan, utan lever sitt liv i någon form av parallell verklighet. 

 

Vattumän kan uppleva problem med vaderna och ska vara försiktiga omkring el och elektronik. 

 

Vill du veta om du har Uranus/Vattuman påverkan i ditt personliga horoskop? 

 

Kommentera med din födelsetid och datum, så får du en kortare sammanfattning som svar.

 

Trevlig kväll!

 

Mvh, astrologen.

9 Comments

Stefan Lövfen

Stefan Löfven, född den 21a juli 1957, i Stockholm.

 

Sveriges statsminister sedan 2014.

 

Vad har denna herre för astrologisk profil, och vad försigick på himlen vid hans födelseögonblick?

 

Solen var på sluttampen av sin vandring genom Kräftan, och står starkt i den nästa sista graden av Kräftan.

Månen befann sig någonstans i Oxens stjärnkonstellation.

Mekurius, Mars och Venus befann sig allihop i Lejonets stjärnkonstellation.

 

Stefan Lövfen är således en härlig mix av vatten, jord och eld-energi.

 

Om vi börjar med Solen och sättet som Stefan Lövfens presenterar sig ut mot omvärlden så är det i teorin en ganska empatisk och förstående person som han vill framställa sig som, och upplever sig själv som. De svagas beskyddare så att säga. Solen är dock inte så välaspekterad från andra planeter, och står i en kvadratur till Neptunus som istället skapar en falsk bild av det som man tror sig eller vill vara. Stefan Lövfen driver alltså runt i fantasier kring sig själv och hur kan försöker visa upp sig mot andra. Skulle man fråga honom hur han är som person, så skulle han helt klart ha svårt att sammanfatta en tydlig bild av det.

 

Vi går vidare mot en konfliktaspekterad Måne, som trots allt är hemma i Oxen, vilket ändå skapar en trygghet för den som bär runt på den, alltså Stefan. Hans känsloliv är ganska stabilt, men däremot finns en Måne-Merkurius kvadratur i horoskopet, som skapar en oförmåga att uttrycka sina känslor i ord. Det leder till att man inte kan på ett tydlig sätt förmedla vad man tycker. Tillsammans med den ovannämnda Sol-Neptunus kvadraturen har vi alltså en person som har svårt att tydligt definiera sina åsikter och är oförmögen till att förmedla dessa på ett greppbart sätt.

 

Vi har vidare hela 3 planeter som befann sig i Lejonet. Ni som är födda i samma veva som Stefan Löfven kan nog känna igen er i att vara personer som gillar att vara i ledande positioner, vara i centrum och stå på scen i någon form. Stefan Löfven har alltså en stark inre drift till att få bestämma och leda. En stark Mars, nära en konjunktion med Merkurius berättar att Stefan tyvärr inte alltid hinner tänka innan han talar, utan kan istället få ur sig osammanhängade meningar som gärna kommer från impulser kring vad han vill göra, men utan en tydlig förklaring på hur det skulle gå till eller varför. Något som känns igen?=)

 

Det tråkiga i det här horoskopet är den stora kvadraten som skapas av fyra punkter i Stefans horoskop, där tre personliga planeter är inblanade ihop med Mån-noderna som styr ens ödesväg i livet. Detta innebär att herr Löfven har stött på en hel tråkigheter och utmaningar genom livet, som inte kommer att ta slut. Det innebär också en inre konflikt och problematik som leder till att man hela tiden drar till sig yttre konflikter och problem. Detta kopplat till det maktbegäret som finns hos Lejon-drivna personer, och en oförmåga att motivera sina ord, skapar en person som gärna kliver över ett och annat lik utan att blinka.

 

Sammantaget är det inget höjdarhoroskop för någon som ska skapa harmoni och välbefinnande hos en stor massa. Det är ett horoskop, en samling energier, som gärna dyker upp där det finns möjlighet att få synas, höras och komma med sina egna uttalanden, men som har noll koll på hur man implementerar det i verkligheten. Jag kan rakt ut att Stefan Löfven saknar all form av struktur. Han är alltså en bra ledare på pappret, men i praktiken blir det inte mycket gjort. Som tur är har han säkert en hel stab som är duktiga på att genomföra. Han själv har svårt att koppla verkligheten till det som sägs.

 

Det finns också en del svårigheter kring att fronta en samling åsikter som man har svårt att motivera i ord och förklara kopplingen mellan det man säger och det man känner, då den kopplingen saknas just i detta fall. Att vara impulsiv är också något som ligger Stefan Löfven nära.

 

Sammantagen ett ganska tufft horoskop, som leder till stor förändring, men framför allt mycket konflikter, vilket vi redan har fått se, och som ligger väldigt "rätt" i tiden dessvärre.

 

Vill du ha en liknande tolkning av ditt horoskop? Det kan man beställa här.

6 Comments

Svar på fråga: när ens personlighet inte stämmer överens med ens tecken.

Som astrolog blir man ofta kritiserad och ifrågasatt.

 

- Allt du nämnde är generella saker.

- Det där du sa stämde inte alls in på mig.

- Jag är Skorpion, men jag är inte alls så hämndlysten och "ond" som du beskriver.

- Min kompis som är si och så och har samma stjärntecken liknar inte mig alls, varför?

 

Det är lätt att kritisera något man inte känner mycket till om, och utgå från övergripande åsikter. Lite som vapenlagen i USA och gränskontroller i Sverige.

 

Men det är helt ok att göra det. Vad gäller astrologi så är det min uppgift och intresse att just förklara sådana fenomen. Du är född i Vädurens tecken, men känner inte igen dig i beskrivningen av Väduren, varför? Hur kan planeterna har påverkan på oss när det handlar om så astronomiska avstånd? Hur kan astrologi stämma vad gäller tvillingar, har dem identiska personligheter?

 

Det finns mycket som kan fundera på och undra vad gäller astrologi, och alla dessa frågeställningar tar jag gärna tag i.

 

Idag ska jag besvara detta:

 

"Kristina (Tuesday, 17 January 2017 21:57)

Det stämmer inte alls in på mig som är en stenbock. Jag är glad till min läggning umgås gärna och mycket skrattar och skämtar o s v "

 

Jag skrev nyligen om månadstecknet, Stenbocken, och dess energier. Jag bad också snällt Stenbockar kommentera det inlägget och deras upplevelse av beskrivningen. Det uppskattar jag att man gör, att man ifrågasätter, funderar, och frågar.

 

För att besvara just din kommentar Kristina.

 

När jag beskriver en specifik faktor i astrologin, så som ett enskilt tecken, en planet, en aspekt eller förhållandet mellan två tecken och dess energier, så beskriver jag just den faktorn och dess egenskaper i all sin prakt. Människor som har mycket planeter i Stenbocken uppvisar dessa egenskaper i en större usträckning, man har nära till desa kvaliteér. ALLA som är födda i december har sin Sol i Stenbocken, och identifierar sig nästan alltid med ansvar, disciplin, och en seriös, praktisk approach. Många Stenbockar är också svåra att ta sig inpå livet, och har längre bort till tjo och stim än andra tecken.

 

Med det sagt, så är det otroligt stor skillnad på att titta på ett individuellt horoskop, där Solen kanske är i Stenbocken, men resten av planeterna är i till exempel granntecknet Skytten. Skytt-energi är en motsats till den allvarsamma Stenbocken. Den eldiga Skytten är tvärtom mycket öppen och bjuder gärna på en "show", och har man en koncentration av planeter där, trots att man har Solen i Stenbocken, så kan det mycket väl vara så att Stenbocks kvalitéer inte är lika utpräglade som hos någon som har flera planeter i just Stenbocken.

 

Det är på individnivå ALLTID, när man granskar ett personligt horoskop, och det är många fler faktorer i ett horoskop än bara ett tecken. Kom ihåg att vi har 9 planeter, 12 stjärntecken och massvis med stjärnor och aspekter alla dessa himlakroppar sinsemellan. Dessutom spelar det stor roll vilken tidpunkt på dygnet man är född, för att kunna observera vilket stjärntecken var det stigande över horisonten vid tiden av ens födelse, som har en stor inverkan på vårt "ansikte utåt" och sättet vi är på. Sammantaget är det en mycket mer komplex bild man tittar på, än bara ens stjärntecken.

 

Här är ett bra exempel på hur olika det kan vara om man bara utgår från sitt "soltecken" (stjärntecken).

 

Jag är född i augusti, när Solen transiterade Jungfrun. Alla som är födda 24aug-24sep har alltså sin Sol i Jungfrun. Jungfruar generellt sett är ganska reserverade och håller sig gärna i bakgrunden, observerar hellre än är i mittpunkten. Så enligt beskrivningen av Jungfrun, stämmer den definitionen inte in på mig så mycket. Vilket jag helt klart kände när jag var yngre och läste mycket på om just Jungfruar.

 

MEN, förutom att jag har andra planeter i till exempel lufttecken, som skapar en helt annan dimension av att vara "utåt" än vad än klassiska Jungfrun är, så är mitt "stigande" tecken (det som gick upp över horisonten vid tidepunkten av in födelse), Kräftan!

 

Men inte bara, utan Jupiter som var i Kräftan just då, steg precis upp över horisonten när jag föddes. Det ger mig istället en stark Jupiter-personlighet, vilket är i stort detsamma som en Skytt-personlighet. Det innebär att jag både hörs och syns i de flesta sammanhang, är otroligt öppen och pratar gärna med många olika människor och testar på nya saker. Stor skillnad från min Sol i Jungfrun.

 

Så, för att bemöta din kommenter Kristina, du har helt enkelt massvis med andra faktorer i ditt horoskop som gör dig till den du är, och det kan mycket väl vara så att just allvarsamheten och den torra humor som Stenbockar ofta har, vägs upp av andra delar i ditt horoskop. Precis som det ska vara:)

 

Om du vill veta mer om ditt personliga horoskop, och dess innehåll, kommentera inlägget med ditt födelsedatum, födelsetid och födelseplats, så ger jag en kort sammanfattning av just din personlighet.

 

Må väl!

 

Mvh, astrologen.

12 Comments

Skorpioner.

Vilka är Skorpioner? Vad är speciellt med den stjärnkonstellationen? Vad kan vi förvänta oss av Skorpion-energi? Vad händer nu när Venus och Måne passerar Skorpionen kommande dagarna?

 

Jag tror att de flesta av oss har sprungit på en Skorpion under våra liv. Dessa magnetiska och förbryllande människor, som man tittar på ibland och tänker "ÄR DU PÅ RIKTIGT?!", samtidigt som dem leder ofta in på vägar som man aldrig hade korsat om det inte vore för deras sätt att hitta mystik och visa världen för en som ingen annan kan. 

 

Skorpioner är allt och ingenting, men mest är den energin och människor som bär på den energin, vår gateway mellan den reella verkligheten som vi förstår den och det fördolda som vi kan känna på oss, men inte förklara. I det fördolda kan inkluderas andra realiteter som vi inte når med våra ordinära sinnen, spiritualitet, i det fördolda inkluderas det undermedvetna, drömmar, döden, karma och sådant som egentligen inte går att förklara eller att ta på, men som många har nuddat vid på något vis. Kanske genom Skorpionerna. Det är ingen slump att Solen byter tecken från Vågen till Skorpionen veckan då vi firar Alla Helgona natt. Det är då vi tror att vi vår mest kontakt med våra döda. Och är det några som kan få kontakt med den andra världen så är det Skorpion. Det finns ett gäng förklaringar till varför det är just den stjärnkonstellation som har fått denna tydning, och det har dels att göra med dess placering på himlen och mytologi. Jag ska inte tråka ut er alltför mycket, men Hades i den grekiska mytologin var den som förde de döda till den undre världen i sin båt. Hades är den moderna Pluto, som också styr stjärnkonstellationen Skorpionen, tillsammans med Mars.

 

Skorpioner har en tendens att vara aggressiva i det fördolda, och agerar väldigt ofta på inte bara sina, men framför allt, på andras känslor. Det är ganska manipulativa individer om man ska vara krass. De trycker gärna på ömma punkter som dem har noterat under en längre tid, och tar fram det när man minst anar det. Skorpioner har också en tendens till att dra egna slutsatser baserat på sin starka, men trots allt något irrationella intuition. Dessa sanningar slänger dem gärna sedan på dig, och ser till att du förstår att det är SÅ du är. Skorpioner är nämligen väldigt säkra på sitt, dem känner ju varenda millimeter av världen och allt utanför den! Deras djupa insikt i verkligheten kan tyvärr även medverka vid att göra alltför snabba bedömningar av andras känsloliv och personlighet, utan att för den skull fråga. Skorpioner frågar nämligen inte, det behövs inte, dem vet redan. Och det är det som är problemet, deras sanning är inte alls sanning. 

 

Jag skriver faktiskt detta när Månen byter tecken från Vågen till Skorpionen. Det betyder att fram tills på onsdag så befinner sig på "kvinnoplaneterna", Månen och Venus, i just Skorpion. Det innebär att många av oss kommer att bete oss irrationellt, vi kommer lägga alltför mycket fokus vid våra känslor, bli något hämndlystna och motsträviga gentemot vår omgivning. Ta lätt illa upp av saker som vi annars inte hade tagit illa upp utav. Kvinnor speciellt kommer att dels ha lätt för att bli förkylda och bli utsatta för massa krämpor plötsligt, och även bete sig otroligt känslostarkt. Det är lätt att hamna i tårar, bråk, men även knyta djupa känslosamma band till varandra, känna in varandra på en nivå som inte annars är där. Fördjupa sig i ockulta saker, verkligen KÄNNA världen, känna det hemska och det bra. Mycket gammalt kommer komma ut till utan, sådant som var förr. Kanske tar era gamla kärleksförbindelser upp kontakt, kanske kommer den där låten på shuffle som betytt så mycket men som ni inte hört på länge. Men å andra sidan, hänge er :) Vad är vackrare än sårbarhet, känslor utan på kroppen och tallrikar som viner genom luften för att ni älskar så mycket?

 

Att inte förglömma så är Skorpion-energin otroligt långsint och har minne som en elefant, den kan ta dig till platser du aldrig varit på mentalt. Tänd ljus, släck elen, utforska vinden och skogen, och ligg mycket! Det är mina råd införa kommande dagar.

 

 

Mvh, astrologen.

11 Comments

Varför gör jag det här?

Inte sakta, men snabbt, och inte särskilt halvdant, rusar tiden fram.

 

Man tror sig all tid i världen ha, att livet är långt kan man anta. Men så är inte fallet, snart är vi där och faller. Ner i icke-existens, där ingenting längre finns eller känns.

 

Mitten på januari, välkommen! Med mina månagsprognoser känner det som att jag redan avhandlat varenda liten aspekt, och mina veckoprognoser blir överflödiga. Men jag ska låta mig själv förblindas, för så är ju aldrig fallet!

 

En del frågar mig hur jag orkar skriva milslånga inlägg var och varann dag, med hårt förarbete i form att tolka och analysera horoskop, innan jag kan sammanfatta allt på ett språk som är förståeligt för andra människor. Hur orkar du förklara varenda liten grej? Om och om igen? Hur orkar du skriva närmre en mindre novell varje gång? Vem gör du det för? Varför?

 

I början gjorde jag det för er, för varenda människa som tar sig tid att läsa mina ord, kanske ta till sig något, kanske börja fundera i andra banor, le igenkännande, eller lära sig något nytt. Förundras över något, och framför allt få den möjligheten jag fick, att få lära känna sig själv genom sitt horoskop.

 

Min ambition är att lära ut. Lyfta fram en uråldrig lära som är så ackurat att det snuddar på obehagligt ibland. Att hjälpa människor att förstå sig själva, sina relationr, sin verklighet. Ta till sig det negativa och ta nytta av det positiva. Berätta så mycket jag kan. Dela med mig av mina insikter. Förklara.

 

Det har initialt varit den främsta anledningen till att jag lägger ner så mycket tid på detta, så gott som varje dag. Och det kommer att fortsätta vara den anledningen, att nå ut till och hjälpa så många som möjligt, så gott jag kan ur mitt astrologiska perspektiv.

 

Men jag har noterat något som jag inte trodde skulle vara lika viktigt. Och det är hur mycket jag själv lär mig genom att hålla koll på det som sker stjärnhimlen på daglig basis.

 

Jag har sysslat med astrologi länge, närmre 9 år. Min resa genom astrologins värld har självklart varit i etapper. Det började med separata delar ut astrologin, till exempel i vilket tecken ens Måne är, samt resten av planeterna. För många börjar det med ens soltecken, alltså det som vi refererar till som ens "stjärntecken". Sen började jag lära mig mer om aspekter planeter och himlapunkter sinsemellan, och hur planetenergierna påverkar varandra. Jag lärde mig sedan allt om hus-system, enstaka grader i Zodiaken och vad dess betyder, synastri (hur två personers energier påverkar varandra), mytologi och astrologins historia, och slutligen utvecklades mitt intresse även inom transit-området, som är läran kring aktuella aspekter på himlen idag, och deras påverkan på samhället, både på global och individnivå. Det hela startade så simpelt med jag lärde känna mig själv och min egen karta, och har fortsatt till att lära mig om alla andra delar av astrologi. Att säga att jag ens är halvvägs lärd, vore att ljuga. Det finns så ofantligt mycket att fördjupa sig i, det är en vetenskap som jag kommer att lära mig livet ut.

 

Det jag trots allt vill komma till, med lite omvägar, är att jag tidigare inte bevakade stjärnhimlen på samma sätt. Jag visste inte alltid i vilket tecken eller i vilka aspekter planeterna befann sig i. Kikade ibland, men gjorde inga omfattande analyser.

 

Sedan jag började driva den här bloggen, och progonosticera varje vecka, varje månad och nästan varje dag, så har jag själv utvecklats till en mycket vassare astrolog som dessutom har 10 gånger mer inblick i sitt eget liv och varför saker blir som de blir.

 

Det är så sjukt tacksamt, och jag är sjukt tacksam att ni som återvänder och läser, också väljer att ta del av den informationen som jag vill nå ut med till hela världen. Jag välkomnar alltid alla frågor och funderingar, oavsett nivå. Bara så ni vet:)

 

Mvh, astrologen.

 

 

1 Comments

Årsprognos del 4 vattentecken: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna

Vilken intensiv Nymåne det var igår hörni! Nu är saker på blodigt allvar (känns så för att Nymånen är nära Saturnus). Är det något Saturnus tar med sig in i spelet så är det tyngd och allvar, så här inför årsslutet.

 

Sista delen av årsprognosen, vattentecken! 

 

 

Kräftor 2018

 

Vi som har planeter eller viktiga delar i horoskopet i Kräftan kommer nu få uppleva det som Tvillingarna gick igenom 2015-2017. Saturnus inträde i Stenbocken i dagarna och sedan en hel hop av planeter som följer efter och gör oppositioner till Kräftans tecken. Förvänta er inte att saker kommer som smort, är mitt råd. Det kommer vara en fin blandning av optimism och hopp och förtvivlan/pessimism under året. Ta djupa andetag, känn in, flyt med i känslorna och den tyngden som Saturnus ger. Ge inte känslor mer plats än lite åt gången, älta inte. Allt som går över i grubblande och farhågor behöver avfärdas för stunden, för att sedan ses på mer ljust vid ett bättre tillfälle. 

 

Fokusera energin inåt, var inte slösaktiga med den. Begränsa det som tar för mycket från er. Livet kommer inte att bli lättare 2018, det kommer fortsätta sätta gränser, återvändsgränder och hinder, men det endast för att bygga er sanna väg och det som är menat för er. Det kommer att vara svårt och det kommer att krisa inom de områden som Kräftan-Stenbocken axeln berör i era horoskop (hus och planeter som finns i dessa tecken).

 

Ni behöver rensa er själva och era liv på sådant som tar för mycket av energin, mentalt och fysiskt. Gör det basic, gör det minimalt. Spridd inte ut ert "bry" över människor och situationer som inte bett om det, fundera inte en extra gång, älta inte, sluta tänk på det som har varit. Fokusera energin framåt, istället för att gå i gamla spår och fundera på det förflutna.

 

Le mer och sluta tyck synd om er själva. Det kommer att bli att ett tufft år för alla Kräftor och positiv energin kommer endast inifrån. Vi skapar den, för att kunna möta yttre omständigheter. Många av er har just nu ett utökad förmåga att vara receptiva för andras energi och försöker naturligt förvalta den (det är Kräftans funktion att ta hand om andras energi), detta gör ni omedvetet och detta år måste ni ta hand om er själva istället. Le och stålsätt er, nu slår livet till på allvar. Begränsa energi-utsugare, som ni ofta inte ens är medvetna om. Ta hand om er.

 

Skorpioner 2018

 

Ett ganska tursamt 2018 för Skorpioner på många plan. Själsligt, andligt, finansiellt och generellt är det ert år (Jupiter går igenom Skorpionen under 2018). Ni växer och växer, utforskar ert inre och mognar i det enorma lugn av känslor som finns i er. Speciellt Januari blir mäktigt och handlingskraftigt, ni är starka. Året blir en mix av ett växande på olika planer i livet (beroende på vad som sker i just ditt horoskop) och en väldigt stark koppling till "andra sfärer" som vi andra dödliga inte kan nå. :) Ni är väldigt, väldigt i fas med livets underliggande strömmar just nu, Skorpioner. Ni känner på er saker på ett annat sätt, hör och upptäcker sådant som tidigare inte funnits i ert inre. 2018 är året då ni blir medium för olika verkligheter, det som vi kan se och ta på och det som inte finns i fysisk form. Ni blir länken mellan det andliga och osynliga och det som vi ser varje dag. Utforska er själva och hjälp andra att utforska sig själva och förstå att livet inte är så linjärt som många tror. 

 

Ni som har planeter i första graderna av Skorpionen kommer också under året att få uppleva en hel del förändringar och oväntade händelser, som hjälper er att nå ovanstående. Lycka till!

 

Fiskarna 2018

 

Kära Fiskar, ytterligare ett slut på ett år. Vart ska detta år ta er? Kommer ni hitta er väg? Alla vägar är ju potentiellt era vägar.

 

Neptunus påverkar och kommer att påverka alla vatten-tecken, Jungfruar, Tvillingar och Skyttar under åren 2012-2025, då den är kvar i Fiskarnas tecken, där den är stark. Ni, Fiskar, har förändrat den andliga synen i samhället! Det är ni som skapat en förståelse för ett tidlöst liv som inte kretsar kring att hinna överallt och med allt, som inte handlar om att vara vid liv, utan som handlar om den större existensen, vår del i det som kosmos har skapat, dvs, livet i sig.

 

Ni blir ofta beskyllda för att inte veta vart ni ska eller ha konkreta mål, men målet för er är att förstå er egen karma och er egen existens, och lära det till andra, inte jaga social status eller pengar. Ni har fått ta en del smällar från andra som inte tror lika starkt under senaste åren. Men nu är andlighetens tid här! Jupiter i Skorpionen, Neptunus kvar i Fiskarna. Människan har inte råd att leva på det sättet som vi lever på, sättet vi hanterar vår tid är ohållbart för individen ifråga, och detta har Fiskarna alltid vetat om och förmedlat. Februari blir i vanlig ordning er månad. Detta kommer inte att bli ett särskilt handlingskraftigt år per se, alla Saturnus-nitar och utmaningar åkte ni på under 2015-2017. 2018 är till för att vända inåt, och ge er själva ro. Ta det lugnt.

 

Med detta avslutar jag årsprognosen för 2018, God Jul och Gott Nytt År. 

 

Vi hörs inom kortastrologen.

1 Comments

Månen i Fiskarna

Med lite fördröjning, föga förvånande när Månen går just genom Fiskarna, kommer tolkningen av denna position i ens eget horoskop.

 

Månen i Fiskarna är i stort en välmående Måne, om man gör rätt saker utav den. Vatten förknippas generellt sett med känslor och grundläggande intuitiva behov inom astrologin, och därför gör sig Månen väldigt fint i både Fiskarnas och Kräftans tecken. Den är inte helt fel i Skorpionen heller, men där styrs den av Pluto/Mars som har en något mer påstridig och hotfull inställning till omgivningen.

 

Precis som mitt inlägg, så kan Månen i Fiskarna vara lite... efter. Eller ge intrycket av åtminstone. Fiskarna är Zodiakens sista tecken, det 12:e tecknet som avslutar Zodiakens cykeln. Det är Mars-månad som generellt sett avslutar det "riktiga" året, innan Vädurens eldighet träder i kraft i april.

 

Fiskarnas stjärnkonstellation styrs av Neptunus, är rörligt till kvalité och styr det 12:e huset. Allt som har med dessa saker att göra (dvs om något i ert horoskop rör ovanstående nämna faktorer) rör det direkt det undermedvetna hos människan och kollektivet. Att ha Månen (eller andra planeter) i Fiskarna är att ha direkt tillgång till inte bara sitt eget undermedvetna och dess gömda korridorer, men också till alla andras. Men Månen är extra relevant i detta fall då det är just hon som ansvarar för vårt inre barn, vårt det, våra beteendemönster som vi inte kan styra medvetet. Det dunkla som är vårt undermedvetna.

 

Månen i Fiskarna kan ge intrycket av att ofta vara lite vilse i livet, det finns inget direkt pådrivande i detta tecken. Man vill inte nå några sociala eller materiella höjder. Istället tenderar människor med denna placering att flyta med i det som sker omkring dem, och i stort må väldigt bra emotionellt. Man känner av och förstår sitt känsloliv så tydligt och ger det så mycket utrymme att det sällan skapas några direkta låsningar eller problem som behöver lösas hos Månen i Fiskarna. Det är endast andras problem som behöver lösas också. 

 

OM placeringen är genomarbetad hos personen ifråga och välmående (välaspekterad och välhanterad av föräldrarna i barndomen och sedan av den vuxna individen) så ger den en monumental förmåga att förstå sig på andras känsloliv och beteenden, att sätta sig i andras skor inpå det absolut innersta livet. Man känner på sig andras problem som om dessa tydligt och högt hade proklamerats inför en, oavsett masken som personen mitt emot försöker bära upp. Man är mottaglig för allas elände och lycka, inte bara på individnivå utan på en strukturell samhällsnivå. Med denna gåva kan man ofta agera psykolog, lärare, rehabiliterare, leda med medial förmåga och lösa andras kluriga, ofta omedvetna problem. En hjälpare av något slag är helt klart det som Fisk-Månen är mest lämpad för. Av den anledningen ses denna placering som empatisk och hjälpsam, medkännande och intuitiv. Det är inget Fisk-Månar kan undgå, allt emotionellt klutter fäster på deras radar som på klister, och kan ibland bryta ner personens förmåga att hantera realiteten. Det är också nackdelen med denna placering, det kan bli väldigt tungt att känna och uppleva allas smärta jämt och ständigt, om man inte vet hur man ska hantera eller lösa den. Ur detta mynnar ut Fiskarnas största problem, nämligen verklighetsflykt.

 

Att fly den väldigt belastande egna och andras verklighet är något som Mån-Fiskar är i synnerhet bra på. Deras grundbehov stillas av att reda ut och ge utlopp för sina egna känslor till fullo, men även hjälpa andra människor att lösa sina emotionella problem, och får dem inte utlopp för det, så blir bördan så pass tung att utlopp letas i andra världar. Det är inte så sällan man springer på Mån-Fiskar som har beroenden av olika slag, i värsta fall. I bästa fall kan man fly den tungt emotionella verkligheten genom att vara kreativ och rikta sina starka receptorer ditåt. Mån-Fiskar är utan undantag kreativa varelser i hela sitt spektra, och bör hitta en daglig sysselsättning som antigen ringar in kreativitet eller hjälpsamhet.

 

Det är ofta fantastiska skådespelare (kan leva in sig i vilken situation och roll som helst på riktigt), dansare och sångare. Det är människor som skriver poesi, målar och skulpterar vackra ting, sjunger med smärtsamt vackra toner, och rör på sig i takt till musik som ingen annan kan. Det är skapare av det plågsamt vackra och nakna som genomsyrar allas våra känsloliv, Mån-Fiskar