Lär dig att tolka horoskop som en astrolog

I höst är det dags för ännu en astrologi-kurs med astrologerna Alexandra Alvis, Margareta Hedin och Anders Asker! Intresserad? Här ser du kursplanen i sin helhet!

 

 

 

 

 

Vad?

Kursen vänder sig till dig som snabbt vill ta dig förbi de platta tolkningarnas värld och lära dig hur man tolkar ett horoskop på riktigt. Vi ger dig nycklarna till det astrologiska tankesättet, visar dig hur du prioriterar och vad som är det viktigaste i tolkningen.

Under kursen lär du känna planeterna och lär dig hur du tolkar dem i de olika tecknen och husen. Vi går grundligt igenom horoskopets uppbyggnad grader, huvudaxlarna, elementen, kvalitéerna och planeternas dignitet.  Stor vikt läggs vid planeternas språk – aspekterna, att och lära dig att förstå dynamiken i horoskopet och hitta fingertoppskänslan. Det är så horoskopet kommer att tala till dig. 

Vi ger dig nycklarna du behöver för att få ihop helheten i tolkningen och ovärderlig information byggd på klassisk västerländsk astrologi samt vår samlade livslånga erfarenhet som astrologer.  Under 12 lektionstillfällen öppnar vi vägen till astrologins kunskap, magi och storhet. 

Vi ägnar en lektion till hur du kan se karma i horoskopet – via månnoderna och andra tekniker. Vi går också igenom de viktigaste asteroiderna och visar vad de har för roll i ditt liv. Här erbjuds du chansen att interagera med oss lärare, ställa frågor och bli hörd. Vi guidar dig hela vägen och söker följa elevernas utveckling så nära vi kan under inlärningsprocessen. 

De sista tre lektionerna tolkar vi tre astrologer elevernas horoskop live i gruppen. Under de två sista lektionerna tränar eleverna på att tolka horoskop tillsammans med oss lärare. 

Vid varje lektion använder vi elevernas födelsehoroskop i undervisningen för att visa olika tolknings-tekniker och trick. 

Välkommen till en kurs där allt som du redan kan om astrologi vävs samman och tveklöst kommer aha-upplevelser och igenkänning att genomsyra lektionerna. Du lär dig alltså att tolka horoskop som ett riktigt proffs! 

Kursen sker online över Zoom, och leds av Margareta, Anders och Alexandra live. Alla lektioner spelas in och skickas ut (tillsammans med kursmaterial från varje lektion) till eleverna efter varje lektion. 

Tillgång till inspelningarna beräknas till ca 6 månader. Max antal elever är 25 st.
 

När?

Varje Lördag 14.00-17.00. Kursstart Lördag 18 September – 4 December 2021.

Hur?

Live och online via Zoom. Du får en länk som du kopplar upp dig på varje Lördag.

Pris: 7,990 kr för hela kursen inkl kursmaterial och inspelningar.

Kursen kan delbetalas vid två tillfällen, 5 000 kr senast 1/9. 
2.990 kr senast 25/11. 

Betalningar tas emot via Swish eller banköverföring.
För frågor, detaljerad kursplan och anmälning till kursen, mejla astroalvis@gmail.com med fullt namn, full födelsedata (inkl födelseplats och tid), telefon och aktuell mail-adress.

Kursplan

Lördag, 18 September

Lektion 1: Introduktion till astrologi och horoskop: Planeter, Zodiaken, Hus. Planeter som tecken-styrare, svaga/starka planeter, ASC/DSC/IC/MC, husspetsar. Historia och astrologi. Horoskopets uppbyggnad – planeter/himlakroppar, tecken, hus. Vad är viktigast? Skådespelare = planeter. Hur scenen ser ut = hus. Hur skådespelarna spelar = tecken och aspekter. Vi snuddar vid den astrologiska ytan.

 

Margareta Hedin 14.00-15.00: Ifrån astrologin vagga till modern västerländsk astrologi. Margareta ger en historisk tillbakablick, visar planeternas roll och hur den astrologiska kunskap växte fram.  Hur kom planeter och stjärntecken till? Svaga/starka planeter och deras tecken.

Anders Asker 15.00-16.00: Zodiaken och de 12 stjärntecknen, deras arketyper och egenskaper. Hur astrologer lärde sig att dela in himlen i tecken. Hur den tropiska zodiaken/astrologi kom till, baserad på årstider.

Alexandra Alvis 16.00-17.00: Vad är Ascendent, Descendent, MC och IC, varför är dessa viktigast? Vad är husen? Hur husen korrelerar med Zodiaken och planeter.

 

Lördag 25 Sep 

Lektion 2: Introduktion till astrologi och horoskopet del 2. Element, kvalitéer, aspekter. Grader i Zodiaken. Hur uppstår och vad är aspekter (opposition, konjunktion, trigon, kvadratur, sextil, quincunx), kopplat till element och kvalité. Hur aspekter uppstår utifrån grader. Vad är en orb? De första två lektionerna snuddar vid den astrologiska ytan och ger en genomgripande förklaring och den stora bilden. Senare i kursen zoomar vi in på detaljer och finliret. 

 

Margareta Hedin 14.00-15.00: Fortsättning fördjupning i planeter, utifrån element och kvalité, egenskaper. Relationen mellan planeter, vinklarna = aspekterna. Konjunktion och opposition.

Anders Asker 15.00-16.00: Fortsättning fördjupning i Zodiaken, utifrån element och kvalité, egenskaper hos varje tecken utifrån det. Grader i Zodiaken. Orb. Aspekter: Quincunx/inkonjunkt.

Alexandra Alvis 16.00-17.00: Fortsättning fördjupning i hus enligt element, kvalité, aspekter naturligt mellan AC/DC/IC/MC. Aspekter = trigon, sextil, kvadratur.

Lördag 2 Okt

Lektion 3: Introduktion till De Heliga Tre: Hur du tolkar Sol, Måne och Ascendenten i horoskopet, utifrån tecken (stark/svag), hus-placering (stark/svag), aspekter till Sol/Måne/Ascendent eller mellan De Heliga Tre.

Margareta Hedin 14.00-15.00: Varför är Sol, Måne och Ascendenten viktigast i födelsehoroskopet? Hur du tolkar Solen i horoskopet, utifrån tecken, hus och aspekter.

Anders Asker 15.00-16.00: Hur du tolkar Månen i horoskopet utifrån tecken, hus och aspekter.

Alexandra Alvis 16.00-17.00: Hur du tolkar Ascendenten/1a huset i horoskopet, utifrån tecken, planeter och aspekter.

 

Lördag 9 Okt

Lektion 4: Hur du tolkar Merkurius i horoskopet, den snabbaste planeten i Sol-systemet. Den första himlakroppen som kan gå retrograd, och retrograder. Hur tolkas Merkurius i horoskopet via tecken, hus, aspekter, vad visar det?

 

Margareta Hedin 14.00-15.00: Merkurius som Solen och Månens brygga. Merkurius i horoskopet och dess tolkning.

Anders Asker 15.00-16.00: Retrograd Merkurius i horoskopet. Merkurius retrograder, hur ofta, vad det innebär och varför det sker. Merkurius cykel och position i horoskopet i förhållande till Solen. Solen/Merkurius cykeln. Sol/Merkurius konjunktion. Skillnad på retrograd och direkt Merkurius.

Alexandra Alvis 16.00-17.00: Vad är retrograder och hur tolkas dessa i horoskopet? Aspekter till och från Merkurius.

Lördag 16 Okt

Lektion 5: Mars och Venus i horoskopet och hur du tolkar dessa utifrån tecken, hus och aspekter. Det ömsesidigt mottagande, retrograda Venus och Mars i horoskopet, Venus/Sol cykeln, Chiron. 

Margareta Hedin 14.00-15.00: Hur du tolkar Mars och Venus i horoskopet. Det maskulina vs det feminina, vad identifierar du dig med och vilken roll spelar Mars och Venus i det? Vad är deras relation till varandra, vad visar dem i horoskopet via tecken, hus.

Alexandra Alvis 15.00-16.00: Aspekter mellan Mars och Venus, och till Mars och Venus. ”Ömsesidigt mottagande”  eng mutual recepion = “planeter på besök hos varandra”.

Anders Asker 16.00-17.00: Mars och Venus retrograder i horoskopet, betydelse, deras cykler genom Zodiaken. Venus/Sol-cykeln. Mars/Sol-cykeln. Hur du tolkar asteroiden/planetoiden Chiron som brygga till de yttre planeterna.

Lördag 23e Okt

Lektion 6: Jupiter och Saturnus i horoskopet och hur du tolkar dessa utifrån tecken, hus och aspekter. 

Margareta Hedin 14.00-15.00: Hur du tolkar samhällsplaneterna Jupiter och Saturnus, vad de betyder i horoskopet, i samhället, i tecken, starka/svaga. Hur Jupiter och Saturnus formar kollektivet genom individens del i det, och hur de påverkar individen.

Anders Asker 15.00-16.00: Jupiter/Saturnus retrograder, deras betydelse om de är retrograda i födelsehoroskopet. Jupiter och Saturnus i aspekt till varandra i horoskopet. 

Alexandra Alvis 16.00-17.00: Jupiter och Saturnus återkomster i våra liv, deras cykler och påverkan. Hur du använder Jupiter och Saturnus i ditt liv, hur man ser Jupiter/Saturnus i samhället. Jupiter/Saturnus i aspekt till andra planeter och i hus.

Lördag 30 Okt

Lektion 7: Uranus, Neptunus, och Pluto i horoskopet. Hur du tolkar dessa i tecken, hus och via aspekter.

Alexandra Alvis 14.00-15.00: Betydelsen av transcendentala planeter. Hur viktiga är de i födelsehoroskopet och när? Uranus i horoskopet, hur du tolkar Uranus via aspekter och hus. Uranus retrograd betydelse. 

Anders Asker 15.00-16.00: Neptunus i horoskopet, hur du tolkar Neptunus via aspekter och hus. Neptunus retrograd betydelse.

Margareta Hedin 16.00-17.00: Pluto Uranus i horoskopet, hur du tolkar Pluto via aspekter och hus. Pluto retrograd betydelse.

Lördag 6 Nov

Lektion 8: KARMA i horoskopet. Månnoderna, aspektkonfigurationer, ”intercepted signs” eller inlåsta tecken, Saturnus och Pluto.

Margareta Hedin 14.00-15.00: Hur du tolkar Mån-Noderna i horoskopet, via tecken och hus, och aspekter. 

Alexandra Alvis 15.00-16.00: Aspekt-konfigurationer/figurer i horoskopet. Yod, Kite, Grand Cross. Oaspekterade planeter i horoskopet. Fler än 3 retrograda planeter i horoskopet.

Anders Asker 16.00-17.00: Intercepted signs. Saturnus as the lord of time. Pluto. 

 

Lördag 13 Nov

Lektion 9: HUSSYSTEM och ASTEROIDER vid tolkning i horoskopet.

Margareta Hedin 14.00-15.00: Hussystem och skillnader kring dessa, planeter på husspetsar och vinklar. Varför använder vi olika hussystem och hur vi tolkar samma horoskop med Placidus, Porphyry, Lika hussystemet, Whole Sign. Vad väljer man för hussystem och varför? 

Alexandra Alvis 15.00-16.00: Introduktion till kvinnliga asteroider och tolkning av Vesta och Pallas Athena i horoskopet.

Anders Asker 16.00-17.00: Hur du tolkar asteroiderna Ceres, Juno, Chiron i horoskopet.

Lördag 20 Nov

Lektion 10: Full tolkning av horoskopet! Tre astrologer uppvisar en varsin individuell tolkning av 3-5 deltagares horoskop, för att lära ut tolkningsprocessen från var sitt astrologiska perspektiv. Prioritering vid tolkning av horoskopet. Tolknings-frågestund. 

 

Margareta Hedin tolkar 14.00-15.00

Alexandra Alvis tolkar 15.00-16.00

Anders Asker tolkar 16.00-17.00

Lördag 27 Nov

Lektion 11 14.00-17.00: Nu är det elevernas tur att sätta sina kunskaper på prov och träna på att tolka varandras horoskop, med stöd i tolkningsprocessen från astrologerna. 

 

Lördag 4 Dec

Lektion 12 14.00-17.00: Fortsättning elevernas träning på att tolka horoskop + avslutningsfrågor och funderingar.

Vad förväntas av dig som deltagare?

  Inför varje tillfälle ska du ha ditt horoskop redo och framme (förslagsvis på www.astro.com). Du kommer under lektionerna att få se ditt och andras horoskop och utifrån det lära dig att tolka horoskop. Under två sista lektioner får du träna på att tolka andras horoskop, med stöd från oss astrologer. Du är alltid i tid i största möjliga mån, och tar med dig nyfikenhet och viljan att lära dig! Det finns inte möjlighet att välja delar av kursen, utan du skriver upp dig på hela kursen. Närvaro är ditt ansvar och pengarna betalas inte åter vid frånvaro.

 

Margareta Hedin, Anders Asker och Alexandra Alvis