· 

Fullmåne Skorpionen/Oxen - vad betyder den?

FULLMÅNE IDAG OXEN/SKORPIONEN!

 

Sker i 7 graden av Oxen/Skorpionen, mest påverkas ni som har planeter mellan 5-15e graden av Oxen, Skorpionen, Vattumannen, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Stenbocken, Fiskarna.

 

 

Dagens så kallade super Fullmåne i Skorpionen/Oxen! Varför SUPER-Fullmåne då kan man fråga sig?

 

JO, för att Solen är konjunktion Uranus i Oxen (plötsliga insikter/förändring i ens materiella verklighet), opposition Månen i Skorpionen (våra djupaste rädslor/känslor kring vår materiella verklighet kommer upp till medveten yta). SAMTIDIGT är Solen/Månen kvadratur Saturnus i Vattumannen (vårt jag och våra känslor är i konflikt med den materiella strukturen vi har byggt upp och de resultat vi har uppnått hittills i livet), slutligen är Fullmånen i trigon Mars som precis klivit över till 1a graden Kräftan (hur skall jag agera på allt detta missnöje, insikt och eventuell konflikt kring min materiella verklighet och det jag värderar som viktigt). Och emotionella konflikter, det blir det i mängder nu med Mars i Kräftan.

 

Så många aspekter till en Fullmåne, i synnerhet alltid när konjunktioner mellan yttre planeter och Nymånar/Fullmånar sker, ger alltid en extra vikt, tyngd, dynamik och händelser och upplevelser kopplade till Fullmånens/Nymånens tecken, på en större och mer avgörande skala i ens liv. Med yttre planeter är det dessutom ofta yttre händelser som triggar igång Fullmånens inre processer. Speciellt med Uranus/Saturnus kvadraturen som leder hela 2021, finns beskrivet i detalj i ett annat inlägg längre ner.

 

Denna vecka är det alltså Skorpionens och Oxens, 2a och 8e husets, Venus och Plutos arketyp och teman, funktioner i livet, som står under opposition, konflikt, motstridighet, men en vilja att sammanföras, lösas och sammansmältas till någon form av fungerande helhet i ditt liv. Det kommer ske via plötsliga medvetna insikter och känslor. Det handlar om dina värderingar i livet, mot saker, människor och dig själv, dina relationer, tillgångar, resurser och nöjen (Venus/Oxen/2a huset). Det handlar om dina vilka förändringar du BORDE eller BÖR göra, något som ofta skaver tydligt vid Fullmånar. Det handlar om dina djupaste rädslor och känslor kring dessa frågor (Skorpionen/Månen). Det handlar samtidigt om konkret förändring av hur ditt liv ser ut på ett fysist plan (Saturnus) och hur du agerar på det och i vilken affekt (Mars i Kräftan).

 

Vilka områden påverkas i ditt liv?? Leta upp Oxens och Skorpionen tecken i ditt horoskop och titta på vilka hus berörs, samt vilka planeter som finns i dessa tecken, likväl i Vattumannen/Kräftan som både aspekteras av Fullmånen som har oss i sitt grepp under denna vecka. Men en generell regel är att ALLAS Venus/Plutos teman i livet står under konflikt och uppgörelse.

 

Skorpionens energi är ju intensiv i sig, och triggas här av att Mars i Kräftan ger eld till våra känslor, där Mars blir mycket emotionellt påstridig, viljekraftig och aggressiv i Kräftans tecken. Du kommer att agera i affekt i veckan och det är viktigt att vara medveten om vilka förändring (Uranus), du i affekt agerar på och vilka konsekvenser i ditt liv det kan leda till på fullt allvar och lång sikt (Saturnus). Det är en mycket tunn linje vi balanserar på här, att lyckas inte bara emotionellt, men även rationellt bedöma vad som är rätt sorts förändring på lång sikt och vad som inte är det, utan bara sker i plötslig affekt. Speciellt kopplat till relationer, pengar, och hur vi spenderar vår fritid och tid (Venus).

 

Det här är dynamit som kommer att explodera rakt i ditt ansikte på olika sätt, och endast efter att de emotionella vattnen har lagt sig, kommer du notera om det var rätt agerat eller ej. Och emotionella vatten simmar vi i rätt rejält nu med alla tre vatten-tecken aktiverade till fullo.

Uranus som står för förändring och frihet, bär sina konsekvenser (Saturnus). Ensamhet är samtidigt frihet och som det är isolation. Relationer är trygghet men samtidigt regler och begränsningar. Alla förändringar (Uranus) bär sina konsekvenser (Saturnus), och det är denna dynamiken som emotionellt driver oss just nu, vilket har sina för och nackdelar såklart.

 

Nackdelen är uppenbar, och det är att vi agerar på känslor, och dessa är ju flyktiga. Fördelen är uppenbar också, starka känslor är en viktig indikation på något, och att agera på det och förändra det, är väl då bra?

 

Månen i Skorpionen och Mars i Kräftan (dina starka känslor att vilja agera på något), är en reflektion av som händer i Oxens tecken i ditt horoskop, i Venus-teman i ditt liv. Det handlar om dina värderingar och om du lever upp till dessa kort och gott. Du behöver under Fullmånen omvärdera det du värderar idag i ditt liv, dina egna beteenden och handlingar, människor du omger dig med, saker du har eller inte har, dina mål, drivkrafter och behov. Är allt på det sätt som du värderar är rätt och viktigt för dig? Vad behöver få dö och ge plats åt något nytt att transformeras till? (Skorpionen). Vad är av det du tyckte var viktigt att lägga din tid, pengar och investering på förut, behöver nu förändras eller struktureras om?

Status Quo är alltid en långsam död, för att allt som existerar är per fysisk lag i ständig rörelse och reformation, så bör även du och ditt liv vara, dina relationer, värderingar, åsikter och allt annat. Detta är något Oxar och andra fasta tecken ofta stretar emot, och denna motstridighet och förmågan att känna, inse och förstå denna motstridighet till förändring, ser vi tydligt spelas ut i under denna Fullmåne.

Död av det gamla, transformation, frihet från det du inte längre värderar, emotionell och materiell omvärdering, det är vad denna Fullmåne handlar om, och Mars i Kräftan hjälper oss att agera på dem förändringar vi inser vi behöver kring dessa saker. Emotionellt och explosivt absolut, men icke-desto mindre väl-behövligt, även om det är emotionellt tungt.

 

Avslutar med dessa viktiga påminnelser

 • What’s no longer in use needs to be repurposed, recycled, or disposed of.
 • Nothing can exist in a vacuum. Nothing lasts forever.
 • As much as we want to freeze the status quo, it defies the laws of nature.
 • The only constant is change.
 • The Full Moon in Scorpio is a great opportunity to ask yourself
 • What do I cling to?
 • What freedom can I find by letting go of what is mine?
 • Where am I stuck?
 • What can I repurpose so I can move forward?
 • Who am I no longer willing to be?
 • Who am I becoming?

 

Så mina vänner, har du ställt dig dessa frågor, och framför allt, har du hittat svaren? Lita på dina känslor, skriv ner och integrera svaren medvetet, så kommer förändringen ske naturligt och autentiskt.

 

Glad Fullmåne! All kärlek till er, Alex.