· 

8e huset, Skorpionen och Pluto i horoskopet.

8e huset och dess funktion! Det dolda mörkret i oss alla som är totalt avgörande att förstå, bemöta, acceptera och transformeras genom.

 

Likt ormen, så dör vi om vi inte ömsar skinn via 8e huset, där vi ser vår egen destruktivitet och mörker, accepterar den som en fullvärdig del av oss själva, och arbetar bort från den med medvetenhet. Ersätter mörker med ljus, destruktivitet med produktivitet. Men för att kunna välja bort mörkret till förmån för ljus, måste vi först våga kliva in i och kunna identifiera oss med mörkret.

 

Så här kan du tolka ditt 8e hus, likväl Plutos placering i horoskopet. Tecken som ditt 8e huset styrs av är det tecknet som 8e huset börjar i + planeter i 8e huset.

 

8e huset = oppositionshus till 2a huset. Fast vatten, Skorpionens hus. Där det dolda blir synligt. Ditt mörker som blir värdefullt och transformerande för dig. Eller så blir det så destruktivt att det blir din död.

 

Tänk alltid i termer av oppositionstecken/oppositionshus, då alla oppositionstecken och hus har samma teman som speglar och väger upp varandra, två motstridigheter som hittar svaren till helhet och harmoni i sin motpart. Den ena existerar inte utan den andra.

 

2a huset som är i opposition till 8e, är Oxens hus, och visar vad du värderar i livet och i dig, medvetet, synligt och konkret. Det är saker du GILLAR, och ser därmed bara det positiva i dem. 8e huset visar i sin tur hur dessa saker du valt att gilla och ta till dig i 2a, förhåller sig till den objektiva och fulla sanningen.

 

2a huset = det jag värdesätter, 8e huset = det andra värdesätter. 8e huset är platsen där dina egna subjektiva värderingar möter andras och blir synliga i all sin prakt. I 2a huset är vi "bi-ased", i 8e huset får vi se hela sanningen, och vi får den mörka sanningen, för det är den vi inte vill se själva!

2a huset = vad du medvetet valt som en del av dig, ditt värderingssystem, saker du värdesätter, gillar och tycker om = positiva sidan av saker och ting. Jag är/jag är inte, Jag vill ha/jag vill inte ha, jag tycker det är viktigt att/jag tycker inte det är viktigt att, jag tycker om/jag tycker inte om. 8e huset = baksidan av dina värderingar som du oftast inte tar till dig eller vill ha. 8e huset är därmed "baksidan" av det du gillar, vill ha, värderar och tycker om med dig själv och livet. Det är sidan av dig som du förnekar för att du inte vill se det negativa, något som andra kommer att berätta och avslöja för dig, något som får dig att acceptera och se nya sidor av dig själv, och genom det transformeras du till en mer autentiskt och fungerande person. För du ser hela bilden. Om du vägrar att se och acceptera det negativa i dig, så visar sig dessa saker istället som rädslor, fobier, obehag, mardrömmar, tvångstankar, all form av psykisk ohälsa är ett resultat på det du undviker att se i ditt liv och i dig själv. Det du är rädd för.

 

Även det mörka måste komma upp till ytan, och när man lägger locket på för att är för svårt, negativt eller traumatisk att lära sig det som sig själv och omvärdera den man är, så börjar 8e huset och Pluto knacka på starkare inifrån, i form av panikångest, dödsångest, fobier, psykisk ohälsa, missbruk, osv. Det är ditt mörker som du måste möta, och transformera till något ljusare. Endast genom att våga öppna dörren till ditt inre mörker, se det för vad det är, och acceptera att det är en del av dig också, kan du transformeras och välja bort destruktiviteten, då den nu är en medveten del av dig, och kan kontrolleras på samma sätt som andra medvetna delar av den du valt att se dig som.

 

8e husets, Plutos och Skorpionens funktion är därmed att se den fulla sanningen, acceptera den, omvärdera den du är utifrån den sanningen, dåligt som bra. Detta är vad som ger sann självinsikt, styrka, makt och stabilitet. Att gräva fram och ta till sig sanningen om sig, oavsett hur svår, mörk och obehaglig den är. Sanningen om den du är ska fram förr eller senare, och den kommer fram via Pluto, 8e huset, tecken och planeter i det.

 

Här är två exempel som förklarar dynamiken mellan 2a och 8e huset. I 2a huset värderar du dig själv och din omgivning, till ex "jag värdesätter att jag har en stark vilja och går alltid efter vad jag vill ha, oavsett vad andra säger (stark Mars eller Vädur). I 8e huset får du reda på en annan sanning från någon som omvärderar din värdering = "du är aggressiv och trampar över andra när du alltid ska ha det du vill". Plötsligt behöver du också acceptera den andra sidan av din viljestyrka och driftighet. Den aggressiva och påstridiga personen, det är också du.

 

Eller, ditt 2a hus börjar i Oxen eller du har Venus där och du ser dig själv som en “livsnjutare” som gillar mat, dryck och spenderar gärna pengar på njutningar. I 8a huset får du även reda på att din positiva bild av din livsnjutning, även utgör ett missbruk av något slag. Eller att du är en materialist, någon som inte har koll på sin ekonomi, slösar för mycket pengar. Det är vad andra ser det som, och det är också en del av dig nu. 8e huset speglar alltså en sanning av oss själva, som vi själva gärna vägrar att se eller acceptera, för att den är mindre trevlig. Men det är ändock DIN sanning och den DU är, och du behöver lära känna, förstå och acceptera den delen av dig, för att vara hel. Vi kan inte transformeras och bli hela om vi väljer att blunda för någon del av oss, bara för att det är något vi inte vill vara. 8e huset visar alltså vårt eget obehag inför vissa delar av oss som vi inte ser, men andra gör.

 

8e huset förknippas ofta med död, men sanningen är att det sällan handlar om en fysisk död. 8e huset representerar döden av den du trodde att du var i din egna skapade värld, och pekar på en återfödelse till den du är på riktigt. En ärlig och ofta smärtsam korrigering av din egna bild av dig, kort och gott.

 

Så, med det sagt. Tecken som 8e huset börjar i och planeter i 8e huset (även Plutos placering i horoskopet), visar vad dina mörka sidor som andra ser, vad i dig du inte ser eller vill möta, vad du vägrar identifiera dig med fastän det är en uppenbar sanning, samt vägen till transformation efter att ha vågat möta och acceptera den fulla sanningen om dig, och omvärderat den bilden du hade av dig själv sen tidigare.

 

Nedan är en komprimerad och kort guide kring tecken och planeter i 8e.

Väduren/Mars - kommer ofta påstridigt och direkt uttrycka sina styrkor och viljor. Ens värderingar om vad som är rätt och fel för en själv, möter därmed sina mörkare sidor genom konflikt med andra, ofta i en “strid” kring värderingar, rätt och fel. Genom drivkraft, handling, sexualitet och aggression går man också djupare i sin sanning, och möter det mörker som finns kopplat till hur man agerar och på vad. Förstår vad motivet är bakom dina handlingar och vilket sorts mörker i dig det pekar på. Agerar du destruktivt eller produktivt? Vad säger andra om dina handlingar?

 

Oxen/Venus - möter sina mörka sidor och sin sanning genom relationer, passion och kreativitet. Genom kärleken till nånting kan det allra djupaste och mest transformerande komma upp till ytan, även bristen på kärlek och trygghet, något som sökes i andras eller fysiska njutningar. Du är inte bara en charmig "don juan", du jagar kärlek och bekräftelse för du inte älskar dig själv. Du är inte bara en plågad genialisk konstnär, du är också en fattig alkoholist. Oxen här möter sina mörkare sidor och sin sanna essäns genom att förstå hur destruktiva saker och människor man älskar kan bli för en, och vad det pekar på inom en själv.

 

Merkurius/Tvillingarna - möter sitt mörker och sin sanning genom att höra sina tankar, och framför allt åsikter och dialog med andra kring sina värderingar och det man tycker är viktigt. Andra kommer berätta sanningen för dig, och den sanningen måste påverka och förändra hur du tänker kring för dig viktiga saker. Det är i tankarna och samtalen du möter det du inte vill kännas vid i dig själv. Saker du säger, hur påverkar det människor omkring dig? Vad är deras reaktion på dina ord?

 

Månen/Kräftan - möter sin sanning och mörker genom känslor och känsloflöden, behov, anknytningsbeteenden och trygghetsbeteenden. Behöver uppmärksamma känslor som känns obehagliga, “stora” eller gör en rädd, speciellt känslor man inte vill kännas vid är av vikt. Dessutom kan du hitta sanning om dig själv i relationen till modern och hur du tillfredställer dina emotionella behov. Finns det en destruktivitet i hur du ser till att DU mår bra? Hur påverkar det dig och människor omkring dig?

 

Solen/Lejon i 8e - identifierar sig med att söka sanningen om sig själv via andra, behöver spegla den man tror man är i omgivningen, för att förstå sina mörka sidor och det man faktiskt är. Går naturligt ner i olika djup, för att förstå sig själv. Behöver en stark närvaro från andra och omgivning i sitt liv, för att förstå sig själv. Behöver utforska rädslor och mörka teman för att förstå sig själv, och behöver framför allt lära sig att man inte behöver identifiera sig med mörker och destruktivitet. Man väljer vem man är, även efter att ha sett och upplevt sitt eget mörker och destruktivitet.

 

Jungfrun/Merkurius - behöver söka sin sanning genom research och medveten kategorisering kring sina tankemönster och sitt dagliga sätt att leva på, sina rutiner och daglig organisation. Är dina rutiner produktiva eller destruktiva? Kunskap är makt här och nyckeln till att förstå vad man är och inte är. Fråga andra:)

 

Vågen/Venus - ännu starkare betoning på destruktiva/transformerande relationer med andra, att få spegla sig själv i andra och acceptera och förstå sin sanning utifrån det. Din relationer är en spegelbild på det som du själv inte tror att du är, med Venus och Vågen här. Notera vilka sorts människor och relationer du är med om, för att förstå dina egna mörker. Är din kärlek destruktiv eller produktiv?

 

Skorpionen/Pluto - Karmisk placering. Behöver bryta ner alla sina rädslor och obehag för att hitta sanningen. Här finns ofta uppbygga inre strukturer och rädslor kring “vem jag är och inte är”, och det är rädslorna och obehaget inför vissa teman och saker man inte vill identifiera sig med som ger nyckeln till den djupare sanningen. Här behöver man gå direkt mot och genom obehaget. Acceptera och utforska det du är rädd för eller inte vill kännas vid, istället för ta kontroll över det genom att ta avstånd från dessa saker och leva i ständig rädsla.

 

Skytten/Jupiter - hittar ofta en mening och ett personlig utvecklande genom att dela stort och expansivt av sina värderingar, sin tro och sin filosofi till sin omgivning, hittar mer nyanser och djup i sin egen sanning via att exponera den till omvärlden. Finns en högre tro på även allt det svåra, samt en optimism, en mening även i det svåra och mörka. Ett större syfte att få vara med om och se sitt mörker, så länge man inte har en för stark övertro på att det berör alla andra förutom en själv.

 

Stenbocken/Saturnus - låset på! Kan ha svårt att dela med sig utav “sitt” riktiga jag och sin värdemodell, för att få den utvärderad av omvärlden, eftersom man inte vill eller tycker det är svårt att “kännas vid” sitt riktiga inre jag, både bra som dåligt. Behöver släppa på begränsningar och planerat och disciplinerat utvärdera och dela med sig utav “sig själv” för att hitta djupare lager av det man byggt och trott om sig. Rigid kontroll och behålla status quo och stabilitet är inte 8e husets uppgift, varpå man måste öppna upp sina gränser och stängsel för att låta något annan komma in och förändra en.

 

Vattumannen/Uranus - här måste man hitta frihet i att känna och uppleva sina mörka sidor och instinkter. Inte fria sig från dem genom att “stå över dem intellektuellt”, utan hitta frihet i att erkänna sig vara mänsklig och felande, och känna och acceptera sina mörka sidor genom att ta del av dem och förändras genom dessa känslor och upplevelser. Högre kunskap och praktik kan också leda till att förstå sig själv och sin sanning, men inte fly från svårigheter genom plötsliga förändringar och "nya" liv. Kom ihåg att ingen kan fly från Pluto och 8e huset, eftersom man inte kan fly från sig själv.

Fiskarna/Neptunus - inga kategorier eller labels kring vem man är och vem man tror sig vara, vilket ofta gör en öppen för att ta till sig olika sanningar om sig själv från omvärlden, bli “formad” av olika sanningar från andra, mörkt som ljust. Behöver vara vaksam med vad man tar till sig som “sitt” eller inte, då man kan uppleva en förvirring kring vad som är de facto ens egna outforskade djup, och vad som är inte det. Man kan alltså väljer mörka sanningar och destruktivitet om sig själv som man inte behöver leva i. Sluta romantisera elände och destruktivitet, och välj en riktning som leder dig bort från mörkret, när du har fått uppleva det.

 

Titta på ditt 8e hus och interaktionen med andra när du uttrycker den du tycker dig vara, för att förstå vad du inte vill se i dig själv. 

 

All kärlek och ljus till er, Alex.