· 

SATURNUS KVADRATUR URANUS. DEN VIKTIGASTE TRANSITEN UNDER 2021-2022.

Dessa två långsamma yttre jättar som bygger och förändra våra liv och samhällen, kommer vara inom en nära orb ifrån varandra under hela året (och även inpå 2022).

 

Orb är antalet grader som planeterna är ifrån varandra, något som visar hur exakt aspekten och därmed påverkan mellan dem blir. Det här är alltså inte en påverkan som kommer och går under året, utan Saturnus kvadratur Uranus kommer utgöra en daglig, långverkande, bakgrundstransit under hela året (och även under 2022).

 

Däremot har vi viktiga markörer under året då båda planeterna är i aspekt till varandra på exakt grad, som initierar och intensifierar transiten.

 

  • Första EXAKTA kvadraturen är under Feb 2021, sker i 7e graden av Oxen/Vattumannen.
  • Andra EXAKTA kvadraturen är under Juni 2021, samma grader.
  • Tredje EXAKTA kvadraturen sker under December 2021, samma grader.

 

Vi kommer således knappast se specifika händelser som sker på dagen med dessa transiter, utan det här är en långsam process som pågår i bakgrunden, mycket likt den som initierades med Saturnus/Pluto/Jupiter/Noderna i Stenbocken, när Covid slog till. MEN dessa månader är viktiga för att de ger en starkare och tydligare påverkan av transiten ifråga.

 

Saturnus kvadratur Uranus – långsam process av förändring.

Yttre planeter är långsamma och tar med sig gradvisa skiften som vi i efterhand noterar som stora förändringar av våra grundligaste strukturer i livet, en förändring av oss själva genom stora förändringar i livet. Du kommer troligtvis inte notera utfallet av denna transit förrän i efterhand, då dessa jättar arbetar i bakgrunden. Men förändring av din livsstruktur kommer att ske! Speciellt om du är Oxe, Vattuman, Lejon eller Skorpion.

 

I Februari (speciellt), Juni och December 2021 kommer Saturnus-Uranus teman vara mer påtagliga och tydliga, men ha alltså i åtanke att detta är en pågående process som sker över 2 års tid i allas våra liv.

Saturnus och Uranus är precis likt Saturnus och Jupiter, varandras motsatser. Där Saturnus bromsar, gasar Jupiter. Och där Uranus kör av vägen, håller sig Saturnus till kartan och planen. Men fördelen är att alla motsatser (tänk oppositionstecken till ex), arbetar bra ihop, då den ena har något som den andra saknar, och således ser vi alltid rörelse framåt, även när motsatser sätts i arbete mot varandra.

Uranus kommer efter Saturnus, och när Saturnus arbete är färdigt (etablerat något som fungerar men vägrar släppa taget om det pga så mycket jobb lades ner), så tar Uranus nödvändiga förändring som leder till utveckling, över.

 

Tänk, när en generation går i pension, så är förändringen oundviklig, när nästa generation tar över arbetsplatsen. Hade Saturnus fått välja, så hade nästa generation gjort precis på samma sätt som tidigare, eftersom varför förändra det som redan är upparbetat och lagts ner tid på. Men så fungerar inte utveckling, den stagnerar om man krampaktigt håller fast i det man redan upparbetat, och inte tar nya risker att göra på ett annat sätt. Chansa. Våga följa den där galna idén.

 

Ex: Vi har ju alltid kört och beställt Taxi, fungerar ypperligt att ringa hit den. Men sen kommer en ny generation som frågar sig, varför ska vi ringa taxin och varför ska man behöver köra runt i gula taxi-bilar, när vi kan över en app connecta med alla som råkar ha en bil, och kan köra oss någonstans? Här ser vi tydligt Saturnus/Uranus in action i samhället.

 

Kruxet med Uranus och Saturnus energierna, är att de måste samarbeta för att fungera i våra liv. Uranus är frihet, men frihet fungerar endast under ansvar, och det är vad Saturnus står för. Vi HAR möjlighet att göra precis vad tusan vi behagar, men vi måste rikta den friheten till något medvetet och planerat (Saturnus). Med kvadratur så räcker inte vilja till förändring enbart, och det räcker inte längre att hålla fast vid det som var tidigare. Därför måste du medvetandegöra vad det är du vill förändra i ditt liv, och ansvarsfullt planera den förändringen. Att bara slita sig loss från strukturer, och hoppas på det bästa, kommer inte Saturnus att tycka om och skapa problem. Att inte vilja slita sig loss från några strukturer, i rädsla eller ovetande inför förändring, kommer inte Uranus gilla, och skapa chockartade förändringar som man varken var förberedd på eller planerat inför. Oavsett.

 

Planerad och medveten förändring av specifika områden i livet (hus) är därför vad som efterfrågas av denna transit, speciellt med kvadratur, som sannerligen inte tillåter en att ta några genvägar och hoppas på det bästa (och med trigoner och sextiler, så blir så ibland att det bästa sker). Men inte med kvadraturer, då får vi problem när vi inte gör som vi "ska". Och Saturnus kräver insikt, utvärdering, planering. För att sedan låta Uranus ta över med en fungerande och nödvändig förändring.

 

Saturnus/Uranus transiter och aspekter påminner om Chirons problematik, då Chiron är en asteroid som snurrar mellan dessa och sammankopplar den fysiska/materiella verkligheten (Saturnus), med den högre insikten och visheten som kommer från Uranus. Chirons problematik handlar om rädslor och osäkerheter att förändras mot det som är okänt och obekvämt, det nya som man inte vet vad det är. När vi sammanför vår fysiska värld (Saturnus med våra högre insikter och större vetande (Uranus), så helar vi också Chirons disconnection, och det är alltså varför Saturnus/Uranus transiter behövs i våra liv. Stagnera inte, var inte alltför fast och trygg i din fysiska värld. Och förändras inte utan en plan och det praktiskt krävande arbete som Saturnus behöver. Saturnus utgör skelettet, strukturen, grunden för ditt liv. Det ansvar du tagit för ditt liv, den praktiska verklighet du byggt omkring dig. Uranus ger förmågan att växa genom det skelettet, utvecklas och ge liv, ge meningen till den struktur och grund du byggt och bygger.

 

När det nu kommer till denna kvadratur i Oxen (Uranus), respektive Saturnus (Vattumanen), så ser vi en battle of the titans i två fixerade tecken, som varken initierar aktivitet så som kardinala tecken, eller är särskilt anpassningsbara till nya omständigheter, som flexibla tecken. Fixerade tecken vinner på ihärdighet och tålamod, det går långsamt, men arbetet görs. I dessa två tecken ser vi därför långsamma och stabila förändringar, vilket är trevligt.

 

Hur kommer Saturnus kvadratur Uranus påverka dig?

Notera först om några viktiga händelser i livet skedde för dig under åren 1988-1989, 1990-2000, samt 2008-2010. Finns några återkommande teman under dessa år i ditt liv? Du kan gott förvänta dig en påbyggnad av dessa teman även under 2021-2022.

Vidare behöver du hitta Oxens och Vattumannens tecken i ditt horoskop, och se i vilka hus dessa hamnar i. Dessa husens tema kommer vara de områden i livet där planerad och medveten förändring bör spela ut sig i ditt liv. Det är där du själv behöver ta tyglarna nu, utvärdera vad du redan byggt upp på den fronten, var du har stagnerade inom dessa områden i livet, och planera en förändring därefter. Du behöver inte förändra HELA livet med denna transit, under endast de hus och planeter som Saturnus/Uranus påverkar i ditt horoskop.

 

Ni kommer att denna uppleva transit mer intensivt än andra:

  • Stenbocks eller Vattuman Ascendent
  • Planeter i 6-14 graden av Oxen, Lejon, Skorpionen, Vattuman.
  • Ascendent, Descendent, IC, MC i 6-14 graden av ovan tecken.

Vilka hus har du Vattumannen eller Oxen i? Vill du veta exakt hur du påverkas, mejla mig för en kortare konsultation astroalvis@gmail.com.