· 

Pluto i horoskopet - mörker eller makt?

Den omvälvande, transformerande och avslutande döden, Pluto! Hur tolkar man denna läskiga planet i horoskopet?

 

Sol-systemets slutstation Pluto är den minst utforskade arketypen och energin av alla stora himlakroppar inom astrologin. Dels för att Pluto är så pass långt bort från oss och rör sig så långsamt, och dels för att himlakroppen ifråga upptäcktes sist av alla. Men varför är alla så rädda för Pluto och kopplar ihop planeten med död och hemskheter?

 

Backstory: Plutos upptäckt 1930 skedde de facto under en högst omvälvande, transformerande och även mörk period i vår historia. Det är svårt att se hur man inte skulle koppla ihop Pluto med mörker och död när Plutos upptäckt skedde mellan Första och Andra världskriget, i ett djupt mörker av fattigdom, i sviterna mellan krig, pandemi, och industrialisering som börjar få fäste, men där tiden från koloniserande stormakter och den förödelse de tillsatte globalt under föregående 400 åren, fortfarande är färsk i minnet. Den transformationen som människan och samhället går igenom i samband med industrialiseringen/global ekonomi är en av våra stora utvecklingar genom historien, och självklart ska Pluto få vara med oss som arketyp från och med det!  

 

Pluto utgör alltså fortfarande en tämligen outforskad kraft och därför är den också en svår arketyp att tolka i horoskopet. Tyvärr har Pluto ett oförtjänt dåligt rykte där död förknippas primärt med denna planet. Men det vore alldeles för enkelt att kunna tillskriva fysisk död till bara en planet, så låt oss slå hål på den myten en gång för alla. Plutos transiter och placering kan på intet sett förutse eller indikera någons fysiska död!

 

Kärt barn har många namn och förknippas även med stora, kollektiva, undermedvetna krafter, men även med karma och öde. Pluto är både Fågeln Fenix, Hades, makt, pengar och sex. Pluto tolkas som outforskat mörker i ens egna själ, men även i samhället, som gruppens mörka teman. Pluto är allt som är tabu, det som inte får se dagens ljus i våra liv. Det vi bestämt avfärdar som "fel" eller inte vill veta sanningen om. Pluto är obehaget, Pluto är ett mörkt rum där kanske något lurar under sängen eller i garderoben. Pluto är det vi backar inför och låser dörren till instinktivt. Pluto är därmed vår skuggsida som vi sällan vill öppna upp för, men tvingas till slut, för att uppleva existensen ur alla dess vinklar, just like it was intended, oavsett hur mörkt eller ondskefullt det må vara i våra vuxna etiska ögon. Därför är Pluto även rädslor, tvångssyndrom, själslig och mental "död", mardrömmar, och överlag alla typer av avslut i ens liv (notera att det inte behöver vara negativa avslut, men eftersom människor sällan utsätter sig för sitt mörker, så tvingas det fram genom yttre händelser, och upplevs då vara av negativ karaktär). Plutos grundarketyp är inte ond bråd död, det är transformationer av det stora slaget, och det är för att när du/gruppen fått se det Pluto vill visa en, så kan man helt enkelt inte gå tillbaka till det som var innan. Att det sedan klassas som negativt att behöva transformeras och förändras, möta det okända, av oss människor.... ja, det är helt enkelt vår natur :) 

 

Varför är Pluto kopplad till Hades, död och undervärlden, mörker och det som är "okänt" och "mörkt/förbjudet"? Denna astrologiska approach till vad Pluto representerar kan gott förklaras av Plutos faktiska position och omloppsbana.

 

Plutos omloppsbana står ut från resten av Sol-systemets cykliska rörelse, genom att vara ovanligt kaotisk. Dels snurrar Pluto på sidan, precis som Uranus (därav Uranus galna arketyp), och dels  särskiljer den sig vilt i förhållande till den normala omloppsbanan runt Solen som resten av planeter följer (längs ekliptikan). Plutos omloppsbana är väldigt avvikande från övriga planeters, där Pluto istället cirklar något ovanifrån och underifrån resten av planeterna, och därmed långsamt "ringar in" Sol-systemet med sin udda ovala, cirkel till omloppsbana, där han då även tar 250 år på sig att ta ett endaste varv runt Solen. En Pluto-cykel sträcker sig alltså över flera generationer, vilket också kan förklara varför just Pluto får stå för döden. Ingen får ju någonsin uppleva en hel Pluto-cykel. Pluto består även till stor del av is och sten, och temperaturerna på denna härliga plats är närmre -300 Celsius. Natt och dag på Pluto växlar knappt mellan ljus och mörker, då Solen är så långt bort att den under dagtid syns blott som en stjärna gör under en natt på Jorden.

 

Självklart utgör då denna plats perspektiv i vårt Sol-systemet även den mest avlägsna, djupa, mörka, djupa och frusna platsen i vår verklighet. Om du befinner dig på Pluto är så det kallt och mörkt. Livets glädje och gnista känns otroligt avlägset på denna plats i vårt Sol-system. Från Solens perspektiv, så bländar egots strålar allt omkring en. Solen (egot) bränner ner sin direkta omgivning för att om du bara ser världen från Solens (egots) plats, så ser du ingenting annat (hej Lejon). Från Neptunus perspektiv ser vi blott dimma och moln, varpå Neptunus naturligt bär förvirringens och berusningens arketyp. Från Mars perspektiv är vi omgivna att röda, ilskna och ovänliga landskap. Saturnus asteroid-ringar ger oss den nödvändiga gränsen för Jupiters oändliga expansion, som den gasplanet Jupiter är. Det är enkelt att se kopplingar mellan varje planets representation astrologiskt och dess astronomiska karaktär.

 

Om Sol-systemet återbildas i var och en av oss, i varje liv som kan observera och förstå Sol-systemets existens, så är även Plutos plats tydligt representerad som något outforskat, mörkt och fruset med potential till kaos, i oss alla och i vår mänskliga verklighet. Och när man möter det som tidigare var mörkt och okänt i ens verklighet, blir man transformerad och pånyttfödd. När man gör sense av ett kaos, så följer styrka och makt. Föreställ dig alla gånger som din verklighet har skiftat stort när ett nytt lager av verkligheten har avslöjats för dig. Tydligast och mest återkommande sker det när vi växer upp, men även i vuxen ålder möter vi av dessa nya lager av livet, men som blir betydligt mer omvälvande för oss, eftersom vi går runt i en tro att vi redan sett, hört och förstått allt. Insikter och nya lager av verkligheten så som: att du ska begrava dina föräldrar. När du som barn upptäckte din sexualitet. När du förstod att dina föräldrar och äldre släktingar har haft och har sex. När du förstod att pengar är vad världen bygger på. När du såg orättvisorna i världen. När du upptäckte att det är skillnad på folk och folk i andras ögon. När din partner visade sig vara en manipulatör/psykopat/våldtäktsman. När slöjan från Neptunus plötsligt lyfts och raserar alla dina tidigare övertygelser, DET är Plutos transformationer, det är Plutos urkraft. Att plötsligt inse och se ett lager av verkligheten som tidigare varit dold för dig av olika skäl, efter det kan det inte finnas någon återvändo. What is seen can not be unseen / Pluto.

 

När vi pratar om fysisk död så är Plutos arketyp absolut mest rimlig att koppla ihop döden med, men det är olyckligt att vi har satt prägeln på död som något ondskefullt och hemskt, när det i själva verket är endast ännu ett lager av verkligheten som vi upptäcker i samband med döden. 

 

För att inte bli alltför filosofisk och utsvävande, så vill jag med allt detta alltså presentera och föreslå en mer nyanserad tolkning av Pluto, och eventuellt lyfta på den slöja av mörker och rädsla som omger denna ovanliga himlakropp som utgör slutstationen för vårt Sol-system. Så här kan du tänka när du tolkar Pluto i ditt horoskop, och via transiter. Där Pluto är i ett horoskop, där avslöjas alla lager av verkligheten för individen vare sig man är redo, villig, intresserad eller inte.  Sen kan du själv välja hur du förhåller dig till din nya kunskap om livet. Väljer du att vara rädd för döden till ex när du möter den för första gången i livet, eller väljer du att se den som något annat? Pluto belyser livet intensivt och extremt, oåterkalleligt, men det är alltid ditt val att göra något positivt transformerande för dig av detta. Som med allt annat, din fria vilja står högt i kurs, men det gör även din själsliga utveckling. Kombinerar du dessa två medvetet, så kommer du att leva ett meningsfullt och lyckligt liv. 

 

Men vad vore en astrolog som inte kunde ge lite generella linjer kring tolkningar, även om det gäller Pluto! Jag hatar då sannerligen när astrologer säger att alla delar i horoskopet måste tolkas i förhållande till varandra, och inget kan tolkas i ensamet, men det är tyvärr i allra högsta grad en sanning. Du är lika komplex som alla delar i ett Sol-system, och alla delar interagerar hela tiden med varandra, så en placering kan inte tolkas i sin ensamhet. Men det vet ni ju redan :) 

 

Så utifrån din nyvunna förståelse att Plutos belyser och avslöjar ALLA lager av verkligheten i det hus/kontakt med planet som han befinner sig i natalt eller passerar via transit, men att det är ditt val hur du väljer att förhålla dig till dessa avslöjanden, så kan Plutos placering i ett horoskop både representera ens största maktkälla och personliga kraft att använda sig utav, men samtidigt ens största rädslor och motstånd. Det man lägger locket på har alltid potential att bli ens absoluta styrka, men även ens största fallgrop.

 

What doesn't kill you makes you stronger bör definitivt vara Plutos slogan. 

 

Det som Pluto påverkar i ens horoskop (via aspekt, i tecken och i hus) kan vara något som ger dig en otrolig styrka och stor förståelse för livets essäns, men det kan även vara en plats som bistår med skräck, plågoandar, smärta och katastrof. Katastrof-tankar, mardrömmar, döds och panikångest är faktiskt ofta uttryck av ett stort motstånd från individen mot Plutos teman i sitt horoskop. När vi trycker ner Plutos starka kraft att visa oss sanningen, oavsett hur vidrig den är för oss, när vi medvetet väljer att blunda, så kommer Pluto ändå alltid fram, och då i form av stora rädslor, tvång, ångest, och en generell handlingsförlamning. När du har skygglappar på så minskar du ALLTID din egna kraft och makt. Det finns en anledning till varför just hästar får bära skygglappar, man vill begränsa deras förmåga att se mer av sin omgivning och påverkas av det. Så, låt inte dig själv kapa av ditt egna synfält!

 

För att istället ta nytta av Plutos ofantliga styrka och ultimata visdom, behöver du möta dina största rädslor, skuggor, smärtor och obehag. Det är ditt mörker att se, och det kommer att belysas förr eller senare, och definitivt återkommande tills du ser allt du behöver se i ditt eget liv. Kliv därför in i obehaget själv och möt det du är rädd för, för då samarbetar du med Plutos processer och kan hämta styrka från dessa, istället för att leva i rädsla när Pluto själv trycker på. Pluto ihop med Saturnus och Mån-Noderna är även kopplad till den karmiska utvecklingen som vi genomgår som kollektiv och individuellt, varpå många av Plutos rädslor och mörker är inte nödvändigtvis dina egna erfarenheter eller faktiska rädslor i det här livet, utan en "tillgång" till något större som du varit med om i tidigare liv eller har tillgång till andras upplevelser. Det är oavsett något som just DU måste utforska, och även om Plutos rädslor känns som absolut verkliga, så är det inte någon form av dom, utan helt enkelt din utmaning att kliva in i och ta tillbaka din makt. 

 

Två frågor att ställa sig själv utifrån Plutos placering/transit i horoskopet är:

 

1. Vilka delar av livet gör ont och känns obehagliga att tänka på, som jag inte bemött fullt ut? 

2. Vad är jag mest rädd för?

 

Svaret på dessa två utgör det som du behöver dyka ner i mentalt och emotionellt, och se det från alla perspektiv, samt forma en ny livsstrategi utifrån dina nyvunna insikter och upplevelser. Här följer förslag på tolkningar av Pluto natalt (i ditt födelsehoroskop), samt via transit (när Pluto rör sig genom ditt horoskop). Kom också ihåg att Plutos teman och processer är just stora och livsavgörande för att Pluto är så oerhört långsam, och kan på sin höjd arbeta sig igenom 3-4 tecken/hus under en livstid. Pluto är därför den absoluta sanningen om dig som du är här för att upptäcka, i just den här reinkarnationen, och det är något du utforskar och transformeras i enlighet med, under hela livets gång. 

 

Pluto på Ascendenten/i 1a huset/i aspekt med Mars

Potential till styrka ligger i om du väljer att ta makt över den du de facto är, dina val och din persona, dvs du döljer inga delar av dig för andra eller för dig själv. Rädslor och obemött mörker här visar sig som en stor osäkerhet och rädsla kring sig själv, sitt yttre, det intryck du gör på andra, en rädsla att exponera sitt jag inför andra, och även inför sig själv. Du vet att det finns djupa vatten i dig, och du kan vara livrädd för att andra ska på något sett se detta, för att du själv är rädd att simma i dessa vatten. Det här är en väldigt karmisk placering, då Pluto här är direkt kopplad till en del av din personlighet (samma sak med Pluto i aspekt med ens Sol och Måne). Pluto på Ascendenten får väldigt starka reaktion på sig själv från omgivningen, eftersom du som har denna placering så tydligt utsöndrar en atmosfär av det mystiska, dolda och maktfulla. Som sig bör med Pluto så är människor generellt ganska rädda för dess teman, och med Pluto på Ascendenten, så kan du ha gått genom livet med en känsla att andra på något sätt ryggar inför dig. Detta bemötande och andras upplevelse av dig kan alltså vara din största styrka och personlig makt, men även din största osäkerhet och rädsla. Att inte passa in, att alltid stå ut och bli feltolkad. Att naturligt utsöndra makt är ett viktigt åtagande att lära sig att hantera, där du inte är rädd för din personliga makt och påverkan på andra, utan vänder det till en egenskap som vänligt men bestämt hjälper andra människor att se deras egna mörker och skuggor. DU är den som belyser allas mörker helt naturligt, och det är din gåva att hantera varsamt, även om många kommer rygga inför denna gåva. Du kan transformera människor genom din blotta uppenbarelse, lyfta upp dem från mörker, maktlöshet och uppgivenhet. För att du själv vet precis hur det är att ha varit där och hittat till andra sidan Det är din styrka. Var inte rädd för andras reaktioner på dig, och missbruka inte din makt när du känner starkt. Du får INTE använda din stora kunskap om andra till något som gagnar dig själv och egots intentioner. Då kommer Pluto ser till att rasera dig och vända dig tillbaka till sanningen. 

 

Pluto i 2a huset/i aspekt med Venus

Sätter en stor press på att du fullt ut bemöter och utforskar ditt värdesystem, vad du medvetet väljer som viktiga faktorer för ditt välmående. Pluto i andra huset kommer att slänga in dig i olika situationer där du måste lära dig vad det innebär att ha mycket och inte ha något alls, om du inte har ett tydligt värde-system från start. Pluto är alltid en ytterlighet, en extrem upplevelse som är per se transformerande, och medan i första huset är det DU som är hela den upplevelsen, så visar Pluto i andra huset däremot vad det finns för ytterligheter när det kommer till vad du värderar som viktigt för din egen stabilitet och välmående. När du värderar fel saker som viktiga och avgörande så kommer du ryckas ifrån dessa. I andra huset blir frågor som rör pengar och tillgångar av yttersta vikt för individen, och hela livet kan återkommande snurra kring rädslor kopplade till materiell säkerhet, där du återkommande blir utmanad att omvärdera och belysa dina sanna värderingar fullt ut. Därför kan du möta situationer där du förlorar alla dina tillgångar, eller strävar efter personlig makt genom att tvångsmässigt spara pengar, eller inte ens titta på hur du spenderar pengar. Pluto här kommer att se till att du lär dig vad DU behöver för att överleva, och precis hur mycket av det du behöver, varken mer eller mindre. Därför vill du medvetandegöra och möta din inställning och känslor kopplade till vad du äger och har som är absolut avgörande för dig, och även rädslan att inte ha dessa saker. Vad är viktigt på riktigt så att säga. 

Obehaget här är grundad i rädslan att inte ha några pengar att leva för, inte ha de saker du vill ha, tid till saker du vill göra, lägga för stor vikt vid pengar och ägandeskap, där du låter dessa yttre saker definiera din trygghet och personliga makt. Med Pluto i 2a huset måste du reda ut vad du är beroende utav i din yttre omgivning och hur livet skulle se ut utan dessa saker/människor/platser. Här kan du alltför ofta vara beroende av vad andra ser som makt och välstånd, och definiera dina egna värderingar utifrån det. Det kommer inte Pluto att tillåta, utan se till att du bygger ett eget, gediget värderingssystem som inte baserar ditt välmående på materiella ting eller saker utanför dig själ. Var därför förberedd mentalt och emotionellt på hur det är att både ha allt du önskar dig, men även inte ha något alls. Din styrka och trygghet kommer från att ha utforskat och accepterat båda situationerna, där ingen av dem rubbar på din grund. Själv-respekt, själv-kärlek och personlig makt kan inte komma från yttre faktorer, och det är vad Pluto i andra huset har som uppgift att belysa för dig som har denna placering. 

 

Pluto i 3e huset/i aspekt med Merkurius

Belyser ut och in allt som har att göra med dina tankar och mentala tillstånd. Pluto här sätter press på dina referensramar och sättet du formar din tankeverksamhet på, samt även kommunicerar det till din omgivning. Den stora fallgropen här är rädslan för att göra sin röst hörd, att din kunskap och förståelse är värt något, samt att du inte ska sträva efter kontroll över dina tankar, men även vara uppmärksam på vad för ingrodda tankebanor styr dig. Styrkan ligger i samma processer av att våga dela med dig utav dina tankar och insikter till din omgivning. Från denna placering kommer människor som inte vågar dela med sig utav sina tankar och insikter för att de är så pass skrämmande för dem själva, men även maktfulla skribenter och författare som tar världen med storm. När du ger röst och form åt dina tankar, så lyfter du även bort slöjan av mörker och rädsla inför dessa. När du låter tankarna flöda istället för att kontrollera vad som "får" och inte får tänkas, så får du din makt åter. Återkommande utmaningar för personen att möta med Pluto i 3e är andras reaktioner på ens egna sanningar och det man kommunicerar till andra, speciellt är detta utmanande under skolåren, där skolans rigida kunskapsram inte riktigt passar Pluto i 3e huset människor. Din makt kommer från att ha tillit till dina egna tankar och intuitiva kunskap, och genom att dela med dig utav detta till andra människor frikostigt, oavsett rädslor för hur det kan tas emot. Du är här för att sprida viktig kunskap, och ditt arbete ligger i att dyka ner i din egna tankeverksamhet fullt ut, likväl att inte låta dig beröras av andras reaktioner på det du kommunicerar. När du är säker på din egen sanning för att du har utforskat den från alla håll och kanter, så kommer du inte heller känna dig maktlös när andra inte håller med dig, eller ryggar inför det du säger. Du har all kunskap och alla sanningar redan, tillåt dig själv att lita på det, och lyfta slöjan för andra genom dina ord och din kommunikation. Spread the word!

 

Pluto i 4e huset/på IC/i aspekt med Månen

Även detta är en ytterst karmisk placering (likadant med Pluto i 8e och 12e huset), där Plutos processer är djupt integrerade och styrande i dig sedan du föddes, och inte minst i vilken familj din själ valde att födas in i! Din barndom och familj är noga utvalda av din själ för att du ska genomarbeta en hel del emotionella processer kopplade till trygghet, anknytning och förmågan att skydda och ta hand om dig själv. Därför ser vi ofta utmanande familjesituationer hos barn som har Pluto i 4e huset. Du blir ställd inför frågor kopplade till att känna tillhörighet, trygghet, lära dig om anknytning och hitta makten i att du har DIN plats i dig som gör dig trygg, oavsett var och med vem du är. Detta kan till synes kännas maktlöst eftersom du ofta är utsatt för situationer redan i barndomen som utmanar dessa teman. Makten kommer från att ha mött rädslor kring att inte ha någon alls, att vara den enda personen som kan ge dig själv trygghet, välmående, säkerhet och emotionell anknytning. Din makt kommer från lärdomen att du själv är kapabel till att ge dig själv alla dessa saker. När du växer upp med känslan av att du måste överleva snarare än att leva, så lär du dig också att vara self-sustainable och skapa dig trygghet var du än är. Men det kan även handla om förmågan att ge bort din makt genom att våga släppa människor tätt inpå, även när du blivit bränd, och ha en familj som du tillåter dig själv att lita på och göra en del av ditt inre. Pluto här vill lära din själ att du är hemma var du än är, med vem du än är med i. Dina rötter och därmed trygghet går djupare än att vara beroende av människor som ger dig trygghet. Den hittar du alltid och primärt i dig själv, och därifrån kommer också den styrkan och makten du behöver för att känna dig trygg genom livet. Utforska din rädslor kring att inte ha en familj och ett hem, inte känna dig trygg, och se vad du kan hitta på insidan som berättar för dig att du är hemma var du än är, och med vem du än är. Din själ har redan denna kunskap. 

 

Pluto i 5e huset/i aspekt med Solen

Här snackar vi verkligen utmaningar och vinster med ditt inre centrum och kärna av personlig makt. 5e huset styrs av Solen och egots makt kan antigen styra dig eller så kan du välja att styra ditt ego utifrån det som sannerligen är dina hjärtfrågor och högre kall. Pluto i 5e huset kommer att skapa känslor av att du inte har kontroll över ditt ego och dess uttryck, en rädsla och upplevelse av att vara styrd av egots impulser, snarare än tvärtom. Här står du inför ett scenario där du är rädd att uttrycka dina unika talanger, ditt unika jag, din kreativitet och det som du brinner för. Av någon anledning kan du kanske inte förmå dig att våga satsa på den där drömmen, eller göra det som du faktiskt älskar att göra, men aldrig kan ta tag i för att det känns så överväldigande! Men när du gör det, så hittar du även till en enorm inre makt och styrka, eftersom du har klivit över rädslan av att uttrycka den du är på riktigt. Dina rädslor kan kretsa kring ett svagt eller övermäktigt ego som gör som det vill, inte som det ska, likväl en rädsla att andra inte noterar ditt jag, din unikhet, att du slösar bort dina talanger. Det kan även visa sig som tvångmässighet kring kreativitet och uttryck av dina talanger, där du är absolut beroende av vad andra tycker om dig och dina talanger, vilket sätter upp hinder för dig att uttrycka ditt jag fritt. Styrkan här kommer från en insikt att det du gör, gör du för dig själv primärt, för att det är DIN passion och DITT behov av uttryck, inte för att andra ska säga "bra gjort, vad duktig du är!". Ditt ego behöver inte andras validering, och rädslan att inte ha det är din uppgift att bemöta fullt ut, och våga fortsätta att uttrycka de mäktiga talanger du har, även om ingen är där för att se dessa. Du hämtar personlig kraft och makt från att göra det ändå, oavsett om någon tittar på eller inte. Pluto i 5e huset kan också röra upp stora och existensiella känslor och frågor kring att vara förälder och ha barn, något som är nödvändigt för ditt ego att bemöta, där du förstår att din styrka och egots fullfilment inte vilar i andras händer, inte ens i dina barns händer. 

 

Pluto i 6e huset/i aspekt med Merkurius

Här rör Pluto upp ett internt kaos och rädslor kring förmågan att leva en fungerande vardag. Att vara en del av samhället och ta en plats i samhället som ger tillbaka till människor, att vara en god medarbetare och ha ordning och reda i sitt liv. Människor med Pluto i 6e har antingen fullständig kaos i sin vardag, eller en tvångsmässigt pedant ordning i allt de gör. Båda scenarion kontrollerar dig och ditt liv, om du inte bemöter dina rädslor kring det ena eller det andra. Förmågan att ta hand om dig själv på ett sätt som säkerställer din produktivitet, hälsa och effektivitet, att hitta en styrka och personlig makt i rutiner och struktur, men på ett sätt som inte TAR av dig, utan GER dig mer energi. Det kan finnas rädslor kopplade till ansvar, måsten, rutiner och ditt arbete, vilket kan i värsta fall göra dig totalt förlamad inför dessa saker, eller extremt överarbetad. Även rädslor kopplade till ens hälsa och fysiska kropp är ofta vanliga uttryck av Pluto i 6e huset, som pushar dig till att leva i en hälsosam och fungerande vardag, som i sin tur visar sig som en personlig styrka och makt, att DU har kontrollen över din fysiska och mentala hälsa, genom att vårda båda delarna. Pluto i 6e huset tar med sig en skuggsida av att inte vara bra nog eller tillräcklig i hur du fördelar din tid mellan dina måsten och åtaganden. Att överarbeta och ta ut sig själv leder i sin tur till en obalans i att ta hand om din hälsa, och ger rädslor kring just hälsotillståndet. Styrkan är kunna dedikera dig till det som är sannerligen viktigt för dig, balansera alla tårtbitar, ha tydlig gränssättning gentemot dig själv och andra, och värdera din hälsa och välmående primärt. Inte fastna i kritik och detaljarbete i allt du tar dig för, och ha en tydlighet i vad du lägger din tid på och varför. DU styr vad du lägger din tid på och tar på dig, inte tvärtom. Låt dig inte bli maktlös genom att erbjuda andra att styra och ställa över din tillvaro, genom att tacka ja och ta på dig allt som erbjuds, eller tacka nej till allt och kliva undan all ansvar och arbete. Du tjänar dig själv och andra bäst genom att vara noga med din tid och förmågan att säga nej till saker. 

 

Pluto i 7e huset/Desdecenten/aspekt med Venus

Pluto i relationshuset kommer sannerligen sätta press på dig att utforska alla typer av utfall kopplade till relationer med andra. Därför har du som har Pluto i 7e genom livet intensiva relationer, där frågor kring makt och dynamiken i "du vs jag" utforskas fullt ut. Din styrka kommer från lärdomen att du inte är beroende av andra människor för att vara hel. Rädslor är ofta kopplade till ensamhet och därmed tenderar den här placeringen att ge bort sin makt och allt du har till din partner, vilket i sin tur ofta gör att du hamnar i relationer med människor som gladeligen tar din makt ifrån dig och visar dig hur förödande det är att vara i ohälsosamma och obalanserade relationer. Ett annat scenario är att du kontrollerar dina relationer och din partner i en stor rädsla att din partner annars försvinner någonstans. Din största rädsla är att inte vara accepterad och älskad av andra, varpå du lättare hamnar i fällan av att inte veta vem du är eller vara den du är i relation med andra. Att vara omtyckt, älskad och accepterad kan leda dig in på villovägar att vara någon du inte är i motpartens ögon, återkommande. Att hålla fast i relationer oavsett vad, för att din största rädsla är att inte ha någon alls. Pluto kommer att återkommande leda dig in i relationer där du möter rädslan av att inte vara accepterad och älskad, oavsett om den är verklig eller inte, för att du ska förstå att det inte är DIG det är fel på, att du får vara precis den du är och älskad ändå. Maktlösheten ligger i att låta andra definiera ditt värde och vem du är, medan makten kommer från att behålla din själv-bild stark och stadig, och avsäga dig relationer som försöker på något sätt göra avkall på den. Ensamhet är din verklighet att utforska och hitta styrka i fullt ut, så att du väljer relationer utifrån rätt anledningar framöver. Var inte rädd för att säga nej till någon, det är inte den sista personen som kommer din väg, även om Pluto ger känslan av att så är fallet. 

 

Pluto i 8e huset

Hemma i sitt eget hus så kommer Pluto att se till att vända in och ut på ditt psyke, och belysa de allra djupaste vråerna av det. Här är du i full kontakt (om du väljer det) med dina inre processer, och du vill vara det för att ha kontroll över ditt psyke. Rädslan här kommer från en känsla av att inte kunna avslöja sitt inre för andra, eftersom du själv kan känna sig så pass överväldigad av dina känslor, tankar och inre upplevelser. "Hur ska någon annan kunna acceptera mitt mörker?" är en vanlig känsla med Pluto i 8e huset. Du kan ha tidigare blivit sviken eller illa bemött när du har varit intim och öppen med din omgivning, och därifrån stämmar rädslan och tron att du behöver bygga murar runt ditt inre, både inför dig själv och inför andra. Styrkan kommer från att gång på gång släppa ner garden inför ditt inre, och se det utvecklas och bedömas av andra människor och dig själv. Det som andra triggar i dig och som gör ont, är viktiga lärdomar att ta del av, och därför är förmågan att öppna upp sig inför andra viktig, för att själv kunna förstå sina dolda processer. Rädslorna är ofta stora med denna placering, och din makt kommer från insikten att alla dessa saker är till för att bli helade och arbetade igenom. Ofta hamnar människor med Pluto i 8e huset i extrema situationer i livet som tvingar dem att möta sitt mörker, ta upp det till ytan och transformeras i samband med det. Du ska veta att du sitter på en enorm förmåga att resa dig upp och gå vidare efter svåra situationer, och det är din styrka att ha i detta livet. Du måste genomleva dessa starka känslor som Pluto i 8e tar med sig, för att förstå exakt hur stark och maktfull du är. Backa inte för smärta eller obehag, den är din makt! 

 

Pluto i 9e huset/i aspekt med Jupiter

När vi börjar röra oss genom övre delen av horoskopet (hus 7-12) så sammankopplar Plutos individuella processer dig med samhällets och gruppens processer. Du är därmed i detta livet för att även kunna påverka och delta i den kollektiva karman, via Pluto. 9e huset handlar om en större tro, en större mening med livet. Rädslor och mörkret här kan uppstå i samband med att du tar dig ut i samhället och börjar forma din egen mening och syfte med ditt liv. Du måste utforska många olika perspektiv på vad en högre tro innebär, och hitta en egen som utgör din sanning. Din rädsla inför att kliva ut i världen och uppleva den är det som också blir till din styrka när du har sett, upplevt och avfärdat det som inte utgör din sanning. Kliv ut genom dörren och släng dig ut på olika äventyr! Styrkan och makten kommer från insikten om vad som är sant och falskt för dig att bilda din tro om livet på. Och det kommer du inte kunna göra från hemmets trygga vrå. Att få vara livets och sanningens sökare, ofta rotlös och på språng är nödvändigt för den här placeringen att genomgå, även om det är skrämmande. Att våga omvärdera och förändra din vision och dina drömmar, din optimism och tro på lycka är nödvändigt att genomgå med Pluto i 9e huset, återkommande genom livet. En vision, en dröm, en tro, en förståelse räcker inte. Du kommer uppleva stunder av hopplöshet inför din egen existens med Pluto i 9e och det är för att du ska kunna transformera din syn på meningen med din existens, och våga tro på alla möjligheter som du står inför i livet. Du kan även dras med rädslor kring att din tro inte är i linje med det som är accepterat i samhället, och att du därför inte vågar/kan leva ut din tro och din sanning. Slå dig fri från andras tro och syn på livet, även om det innebär att du går mot strömmen. Lev din tro och din sanning så det syns och hörs, och vad ödmjuk inför att du är en evig lärjunge som måste omvärdera och anpassa din grund-tro på livet utifrån nya erfarenheter och kunskap. Du kommer behöver utvärdera vad som inte längre är en sanning för dig, och ha förmågan att släppa taget om det som du tidigare var 100% övertygad om är din sanning, samt göra din sanning hörd inför andra! 

 

Pluto i 10e huset/MC/i aspekt med Saturnus

Rädsla/styrka kommer från förmågan att etablera sig en plats i samhället, i det offentliga ögat, välsynlig med ditt mörker och inre processer inför andra! Karmiskt sett dras man mot yrken som rör makt, och kan finna sig själv i en position i livet där man inser att yrkesmässig makt inte är så tillfredställande som man trott. Pluto drar en alltid mot ens absoluta djupaste inre, det är din sanning som måste få levas ut, och med Pluto på MC ser man ofta människor som vill nå höjder professionellt, men makten som det bär med sig, är i sig aldrig autentisk. Det är bara en slöja för att undvika att dela med sig utav sitt riktiga inre mörker till andra, och därmed påverka andra genom sin yrkesposition! Det är sann makt att vara så öppen, sårbar och personlig som man behöver vara med Pluto i 10e, inför andar. Makten med Pluto i 10e kommer från den påverkan som individen har över stora massor av människor, men där måste finnas ett autentiskt budskap bakom ens prestationer och karriär-mål. Rädslan med Pluto här kommer från det faktum att man är rädd för att förlora det man uppnått, att blotta sitt privata jag på jobbet, och det sker när man vet att man inte är autentisk i den offentliga påverkan man har med den här placeringen. Ofta behöver man möta yrkesmässiga fall om valet inte gör rätt från början kopplat till ens yrke. 10e huset/MC är DITT rykte i samhället, det är vad andra säger att du är, läkare, frisör, lärare, chef, etc. Pluto här ger ett stort och mäktigt rykte ofta, och det är ytterst viktigt att välja sin yrkesbana och påverkan av rätt anledningar, för att inte falla i andras ögon ryktesvägen. Men oroa dig inte, du med Pluto här, kommer alltid att kunna resa dig upp. Du som har den här placeringen KAN inte jobba med något som inte är autentiskt och riktigt för dig, det kommer inte Pluto att tillåta här. Du som har denna placering, fråga dig själv. Vad vill DU ser mer av i världen? Är du i en yrkesposition där du kan påverka detta? Om ja, är det verkligen vad du vill? Att svara på dessa frågor kan kristallisera din själs sanning, som du behöver följa, då Pluto i detta hus är till för att människor med denna placering ska vara med och förändra samhället, precis som människor med Pluto i 9e och 11e huset. 

 

Pluto i 11e huset/i aspekt med Uranus

Rädslan kommer från att stå utanför normen, utanför samhället, utanför gruppen, att vara isolerad, inte bli accepterad av andra för sina sanningar och övertygelser, sin ideologi. Likt Pluto i 5e huset är denna placering ofta märkbart oroad och rädd för att inte få vara sitt jag och hitta sin tribe i och med det. Du som har Pluto här har en stor påverkan på samhällsfrågor och bör och ska syssla med teman i samhället som du personligt ser som orättvisa och viktiga att förändra och lyfta upp till ljuset. Du har makten att visa andra vad sanningen är och bör vara i samhället, du är en rebell som belyser den mörka ojämställdheten och orättvisan i samhället, och du ska göra din röst hörd! Och samtidigt hitta dina jämlikar i det. Din styrka kommer från förmågan att kliva ut med dina Pluto-sanningar och engagera dig i grupper i samhället som bär på och stämmer in på det som du själv vet och upptäckte inte funkar i samhälls-dynamiken. Även om det innebär att vissa grupper inte kommer välkomna dig åter, och även troligtvis exkludera dig för gott. Du kan och ska inte göra alla nöjda med denna placering, utan du ska rebella och revolutionera med de sanningar du ser, din makt kommer från att du vågar göra det! Men gör det inte ensam! Att du blivit utanför gruppen tidigare betyder INTE att det är något att vara rädd för. Du behöver bara hitta DIN grupp att sprida sanningen med. 

 

Pluto i 12e huset/i aspekt med Neptunus

12e huset är likt Pluto en plats där du får möta inre flöden och processer i kollektivet. Det är homo sapiens historia som vilar i 12e huset, genom återkommande arketypiska upplevelser som vår art har trampat upp sen början av vår existens. Pluto i 12e huset är en ytterst karmisk placering som ofta ger mediala personer, som måste göra allt i sin makt för att ge tid till sitt inre och vad som försiggår där. Du får MYCKET information till dig via denna placering, och du ska inte vara rädd för din direktkontakt med högre energier, andras undermedvetna, samt ditt eget högre jag. Du får till dig information i drömmar, i ord, bilder, känslor och minnen som är från tidigare liv och energier runt dig. Din gåva och makt ligger i att acceptera denna informationskanal och vända dig till den återkommande för att förstå vad som försöker bli förmedlat till dig. STÄNG INTE AV och FLY INTE! Pluto kommer att se till att du behöver möta detta förr eller senare, och hellre förr och på dina villkor är alltid mycket bättre med Pluto. Här måste du "surrender" till den kraft och högre vetskap som leder dig genom livet. Du är inte i det här livet för att leva ut ditt ego, utan du är här för att du ska förmedla viktiga budskap till den fysiska sfären. Du kan se det som att du egentligen aldrig glömde bort att du levt tidigare liv och är en själ i en reinkarnation, och den insikten är viktig att acceptera och använda sig utav, för att inte vara rädd för sitt eget psyke. Använd din gåva att connecta med andar, änglar, drömmar, människor och dig själv. Den är en del av dig, och du måste respektera och ta tillvara på den. Den är din makt, din vägledning. Om du inte ger upp och ponerar att du kan förlora allt, om du sätter för mycket värde i yttre attribut, och blundar för meddelanden inifrån, så kan Pluto se till att du de facto förlorar allt som egot värderar och håller kärt, och i samband med det MÅSTE du vända blicken inåt eller gå under. Gör detta själv och se hur mycket hjälp och vägledning du får från ditt högre jag, från din själ. Den har mycket viktigt att berätta för dig. Och du har i och med det mycket viktigt att berätta för andra som i lever i blindhet och mörker. 

 

Hoppas att du nu är fullt införstådd med din Pluto och din karmiska resa att lysa upp under det här fysiska livet. Var aldrig rädd, du är alltid ledd.

 

Med all kärlek, Alexandra.