· 

Månfaser - göra vad och när i symbios med Månen.

Månen och Solen utgör kärnan för livet på Jorden, både biologiskt och symboliskt. Solen är den kraft som ger liv, sår ett frö av liv, och Månen bär på det genom sina cykler, något som vi ska prata närmre om i det här inlägget! Hur påverkar olika Mån-faser vårt liv, och hur kan vi anpassa vår dagliga verksamhet, vårt känsloliv, vår själsliga riktning, våra behov och rutiner, till Månens 30 dagars cykel.

 

Det finns ett stort fokus på Nymånen och Fullmånen inom olika läror, och självklart är dessa två tillfällen (två ggr per månad) viktiga för att rikta sin energi på ett mer produktivt sätt. Misstaget man lätt kan göra är att lägga för stort fokus och påverkan på just Nymåne och Fullmåne, vilket jag ofta ser hos dem som precis börjat lära sig astrologi. Månen är den snabbaste himlakroppen i Sol-systemet och utgör i allra högsta grad endast en daglig påverkan på våra liv, likt vårt humör och känslotillstånd som skiftar från dag till dag och vecka till vecka. Stora händelser och teman i livet hänger sällan ihop med just Månens cykler, om inte det rör sig om Mån-förmörkelser. Så, se Månens cykler och nedan råd som ett sätt att rikta din vardag mot den mest produktiva och givande, snarare än att se Månens påverkan och speciellt Nymåne/Fullmåne som några avgörande dagar för hela ditt liv. Så, med det sagt! Låt oss bryta ner Månens månatliga resa genom Zodiaken. 

 

Månens fulla cykel och påverkan under 30 dagar (från Nymåne till Nymåne), kan delas in i fyra olika faser, där varje pågår under ca en vecka. De två viktigaste perioderna är första två veckorna från Nymåne till Fullmåne = växande Måne, samt resterande två veckor från Fullmåne till Nymåne = avtagande Måne. Sen börjar det om. 

 

Så här delas faserna in.

 

Månen konjunktion Sol i ett tecken påbörjar cykeln (Nymåne) = vecka 1

Växande Måne ställer sig i kvadratur till Sol = vecka 2

Månen opposition Solen (Fullmåne) = vecka 3

Avtagande Måne kvadratur Sol = vecka 4

Nymåne igen. 

 

Den gyllene regeln är att initiera saker och förändring i sitt liv under en Nymåne och 2 veckor fram till Fullmåne, samt avsluta saker och projekt under 2 veckorna efter Fullmånen, då lagom till nästa Nymåne, när Månen är på väg mot en konjunktion med Solen igen i ett tecken. Första två veckorna efter en Nymåne när den är växande ser vi ofta en förhöjd aktivitet, mer energi och mer tur i det man tar sig för, varpå man gärna vill planera in viktiga saker (speciellt viktiga samtal, beslut, yttre händelser) de första två veckorna efter en Nymåne. 

 

Efter Fullmånen har vi 2 veckor där energin är generellt lägre, aktiviteten är lägre, reaktionerna är långsammare, känslorna är mer intensiva och därmed vill man planera in saker som inte kräver lika mycket resurser och beslut från en under den perioden, gärna av avslutande och reflekterande karaktär. Under två veckor efter Fullmånen, lagom till nästa Nymåne vill man istället avsluta sina projekt, och ladda upp med nya mål till Nymånen. 

 

Så här kan du tänka. Notera dagen då Nymånen sker (och i vilket tecken), och räkna 7 dagar framåt i taget från den dagen. 

 

Vecka 1 efter Nymånen = en inre process att forma något, därav vill du planera, väga för och nackdelar, undersöka information och resurser kopplade till det du vill påbörja. Inga praktiska och yttre handlingar. Endast planering och fundering. 

 

Vecka 2 efter Nymånen = processen blir nu av yttre karaktär, energin är högre och du kan påbörja handling kopplat till ditt projekt, aktivt agera ut den. 

 

Fullmåne och vecka 3 = nu är det dags att börja slutföra och knyta ihop ditt projekt, eller avsluta ett delmål i ett större projekt (har du ett större projekt du vill ta dig an, så är ett bra tips att dela upp det per månad, kopplat till Mån-cykeln, det kommer ge absolut bäst utfall). Påbörja under vecka 3 bara sådant som du kan avsluta under kommande två veckorna. Allt som du inte hinner påbörja och avsluta kan du lämna till nästa Nymåne. 

 

Vecka 4, sista veckan inför nästa Nymåne = återigen går processen inåt, och det är istället en tid för att dra ner på aktivitet och energi, reflektera över hur det har gått med ditt projekt, ditt delmål, och avsluta det du påbörjat inför ett nytt blad när Nymånen träder in igen i ett nytt tecken.

 

Hur kan man då bäst anpassa sina handlingar och projekt till vilket tecken Månen är i varannan dag, men i synnerhet VAD du kan och bör påbörja under en Nymåne i ett specifikt tecken, som ger en extra boost till olika typer av projekt i livet. Speciellt gynnsamt är det att starta upp saker inom specifika områden när det är Nymåne i rätt sorts tecken för det du ska påbörja.

 

När Nymånen sker eller Månen befinner sig i:

 

Väduren: All kontakt med myndigheter, chefer, auktoriteter. Projekt som kräver mer mod och våghalsighet av dig än annars. Ta emot gäster och sällskap. Träning och all form av personlig utveckling. Resor och turism. Ha gärna på dig röda färger och ät röd mat när Månen är i Väduren.

 

Oxen: kreativt, skapande arbete och fritid/hobby. All form av finansiella avtal och transaktioner. Allt pengautbyte, alla köp. Allt som har med fastighet/bostad att göra. Ta emot gäster och sällskap. Renovering/bygg i hemmet. Odling och trädgårdsarbete. Ha gärna på dig blåa färger och omge dig med blått, mat, saker när Månen är i Oxen.

 

Tvillingarna: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. All form av finansiella avtal och transaktioner, kortare resor, skrivande, dialog. Pengautbyte, diverse transaktioner. Signa avtal och viktiga papper. Resor och turism. Ha gärna på dig gula färger och omge dig med gul mat och saker när Månen är i Tvillingarna. 

 

Kräftan: Allt som har med fastighet/bostad att göra, även hemmet rent konkret. Träning, kost och all form av personlig utveckling. Resor och turism. Renovering/bygg i hemmet. Projekt med familjen. Ha gärna på dig gröna färger och omge dig med grön mat och saker när Månen är i Kräftan. 

 

Lejonet: Börja ett nytt jobb. Kontakt med myndigheter, chefer, auktoriteter. Ta emot gäster och sällskap. Påbörja en ny kurs, fritidsaktivitet, personlig utveckling + putsa på utseende så som klipptid, färgning av håret, manikyr, shopping, etc. Ha gärna på dig röda färger och omge dig med röd mat och saker när Månen är i Lejonet. 

 

Jungfrun: forskande, analytiskt och intellektuellt arbete, organisering, bokföring. Sysslor som annars är urbota tråkiga. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. All form av finansiella avtal och transaktioner. Signa avtal och viktiga papper. Allt som har med fastighet/bostad att göra. Resor och turism. Odling och trädgårdsarbete. Hälso-projekt kopplad till kost och träning. Ha gärna på dig blåa färger och omge dig med blå mat och saker när Månen är i Jungfrun. 

 

Vågen: kreativt, skapande och fritid/hobby. Ta emot gäster och sällskap. Resor och turism. Aktiviteter utanför hemmet, gärna i sällskap med andra. Förhandlingar. Putsa på utseende så som klipptid, färgning av håret, manikyr, shopping, etc. Ha gärna på dig gula färger och omge dig med gul mat och saker när Månen är i Vågen. 

 

Skorpionen: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. Träning och all form av personlig utveckling. Ha gärna på dig gröna färger och omge dig med grön mat och saker när Månen är i Skorpionen. 

 

Skytten: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. Börja ett nytt jobb. Ta emot gäster och sällskap. Resor och turism. Ha gärna på dig röda färger och omge dig med röd mat och saker när Månen är i Skytten. 

 

Stenbocken: Resor och turism. Fysiskt arbete. Ha gärna på dig blåa färger och omge dig med blå mat och saker när Månen är i Tvillingarna. 

 

Vattumannen: kreativt, forskande, analytiskt och intellektuellt arbete. Studier, plugg, utbildning av all dess slag. Delta eller håll i konferenser, utbildningar, föreläsningar. Var utanför hemmet och engagera dig med andra i samhället. Höj din kunskap. Ha gärna på dig gula färger och omge dig med gul mat och saker när Månen är i Vattumannen. 

 

Fiskarna: kreativt, skapande och fritid/hobby. Träning och all form av personlig utveckling. Resor och turism. Meditativt arbete. Inspireras av musik, film och berättelser, skapa.  Ha gärna på dig gröna färger och omge dig med grön mat och saker när Månen är i Fiskarna.

 

Om det är för mycket att följa Måne i tecken varannan dag, så håll dig till att veta i vilket tecken Nymånen sker och anpassa där efter dina kommande 4 veckor till det projekt som bäst överensstämmer med det tecknet som Nymånen sker i. Kom ihåg att Månens projekt inte behöver vara livsavgörande, utan välj ett tema kopplad till Nymånen som på något sätt ökar till välmående och ger dig positiva känslor, och så genomför du det projektet under 4 veckor. Det kan till exempel handla om att påbörja en kurs inom något du vill bli bra på när Nymånen har varit Lejonet eller Skytten, eller att ha mer sociala kontakter och umgänge efter en Nymåne i Vågen. Forska djupare i dig själv eller något du vill veta mer om när en Nymåne varit i Skorpionen, etc. Håll koll på Månen och styr upp din "dagliga verksamhet" och införandet av nya rutiner och beteenden i samförstånd med Månens rörelse genom Zodiaken. 

 

Idag är Månen i Skytten, inne på vecka 2 efter Nymånen i Jungfrun. Kanske vill du sätta igång något relevant för dig lagom till nästa Nymåne i Vågen som sker 16-17e Oktober?

 

All kärlek till er, Alex.