· 

Saturnus i Stenbocken, Kräfta/Stenbock Fullmåne 4e Juli 2020

Känns som att så fort en hinner komma upp över vattenytan för ett andetag, så säger kosmos "SLAM" och slänger in en till planetarisk challenge. You got it, mina vänner! 

 

Den här helgen utgör en aftermath på midsommarhelgens Nymåne i första graderna av Kräftan. Fullmånen i helgen utgör en kulmination på dina känslor och upplevelser från midsommarhelgen. Fråga dig själv, vill jag återuppleva samma känslor och saker som jag gjorde på midsommar, eller vill jag inte det? Det är en ganska enkel ekvation när det kommer till Kräftans tecken, dvs, vad känns bra och inte, vad får mig att må bra och inte. Vi som fick en emotional breakdown över midsommar, kan med gott samvete konstantera att de aktiviteter, människor, situationer och beteenden vi utsatte oss själva under midsommar, var helt enkelt INTE bra för ens välmående och tryghet.

 

Man kan kort och gott säga att om midsommar helgen var emotionellt turbulent, så har man misslyckats med att ta hand om sig själv och tillgodose sina egna basic needs under midsommar. Nu kommer en andra chans att förstå och inse vad det är som får dig att må bra och inte. Midsommarhelgen gav en tydlig riktning mot eller från något, och denna helg under Fullmånen har du en fin chans att landa i vad som får dig att må bra och inte. För er som enbart hade fina och härliga känslor under midsommar, så vill ni återkomma till de människor, situationer, aktiviteter och beteenden som skapade dessa härliga känslor. För er som inte vet hur ni mådde under midsommar (vilket är högst osannolikt med planetpåverkan från emotionellt uttrycksfulla Kräftan), behöver ni vara väldigt uppmärksamma på hur ni mår i helgen. Fullmånar utgör något av en inre splittring (pga Sol och Måne oppositionen), och ställer därmed ens inre konflikter mot varandra, för att reda ut vad som är vad. Nymånar tenderar istället att sammanföra en tydlig aspekt i ens liv, och uttrycka den med full kraft, vare sig den är problematisk eller fungerande. Nymånar bringar tydlighet och kraft, Fullmånar bringar insikt och utvärdering. Så, koppla med all fördel denna helg till midsommarehelgen, och SPECIELLT är detta av största vikt för er som har planeter/Ascendent/Descendent/IC/MC i Kräftan/Stenbocken/Väduren/Vågen. Notera vilka hus som innehåller Stenbocken och Kräftan i din chart, eftersom det är där Nymåne/Fullmåne insikter spelar ut sig i ditt liv. För mig är det till exempel Ascendenten och Descendenten och Nymånen i Kräftan under midsommar accentuerade väldigt tydligt mina relationer och vilka som fungerar och inte. 

 

Var väldigt medveten och närvarande under helgen, försök att vara så lite "frånkopplad" från din kropp, dina känslor och dina tankar som möjligt. Nu är inte tiden att hålla sig upptagen och distraherad, utan du behöver vara fullt närvarande i dig, för att reda ut dina känslor och se en tydlig riktning mot din personliga trygghet och välmående, som förbereder dig unför nya tider i vinter.

 

Just nu är i allra högsta grad en tid av att gå tillbaka till det som har VARIT, och notera vad från ditt förflutna som inte FÅR följa med vidare. Denna process är extra tydlig till följd av att herren Saturnus, och i och med det, vår verklighet, har backat ur Vattumannens framtid och tillbaka till Stenbockens dåtid. Vi vill återuppleva och återminnas vårt liv från Mars 2020 och vad som försigick i ditt liv då. Vilka problem hade du? Vilka planer hade du? Vilka människor och situationer fanns i ditt liv? Vad funderade du på i början av våren 2020? Resten av sommaren är nämligen en fas av utvärdering och bearbetning av våren 2020, för att kunna reda ut vad som får stanna kvar i dåtid och vad som behöver tas med in i framtiden. Mycket av detta handlar dels om hur du tar ansvar för ditt välmående, och dels kretsar det kring de livsområden (hus) som innehåller Stenbocken/Kräftan i din chart. Gör det medvetna arbetet nu, för att vara fullt rustad till Oktober 2020, då Saturnus vänder stationär i 26e graden av Stenbockens tecken, och avslutar 2017-2020 händelser i allas liv för denna gång, när han slutligen kliver in i Vattumannen i December 2020. Då börjar en ny 3-års period med Vattuman-anda, och en period för alla Vattumän att ta sig i kragen, och skapa den nya fasen i vår gemensamma verklighet. 

 

Speciellt ni med planeter i Stenbocken och Kräftan behöver aktivt gå igenom de senaste tre åren i ert liv mentalt och emotionellt, se över era planer sen 2017, samt i synnerhet tänka över 2020, som är ett år som utgör ett avslut och en "knyta ihop" fas i era liv, som måste utvärderas och sållas ur till December 2020, då ni vill vara fullt redo för en helt NY FAS I LIVET. 

 

Med det sagt, trevlig helg på era mina vänner, och på återhörande. 

 

Med all kärlek, ALEX.