· 

Mån-Noder till Tvillingarna/Skytten och Saturnus/Jupiter/Venus RETROGRADA - MAJ 2020!

Ingen ro, ingen frid, fastän vi alla har möjlighet till det i hemmets lugna vrå, även om världen utanför stormar så intensivt att var och en av oss undrar hur morgondagen kommer att ser ut!

Och så kommer 2020 (minst) fortsätta att se ut. 

 

Den ovanliga ansamlingen av planeter som vi såg i Stenbocken under hösten/vintern 2020, samt de ytterst sällsynta konjunktionerna som skett i Stenbocken mellan ett gäng yttre planeter och Mån-Noderna, pekar verkligen inte på att den tid vi lever i nu, utgör en kort period av "ovanlighet" som sedan återgår till det normala. Tvärtom ser vi fortsatt stora skiften i samhällsordningen med yttre planeter som kommer att gå in i Vattumannens tecken kommande åren, med start i December 2020. Och så bara tanken på att den mest långsamma himlakroppen vi känner till, Pluto, byter tecken och äntligen äntrar Vattumannen i Maj 2023, efter sina FEMTON år i Stenbocken. Det är verkligen en enormt påverkande transit, om inte den mest påverkande, ihop med Neptunus och Uranus skiften från ett tecken till ett annat.

 

I början av 08' äntrade nämligen Pluto Stenbockens tecken och började då dra sig genom mitt 7e hus, genom först en lååååång konjunktion med min Descendent, samtidigt i opposition till min Ascendent. Jag var 19 år på den tiden, hade precis tagit studenten under våren, flyttat hemifrån under hösten och råkade träffa mitt livs första riktiga kärlek, i en kö på ett hak som jag jobbade på, den vintern. Han var den förste som ville svepa mig med storm och jag blev blixtkär i honom första gången han beställde mat av mig. Den kärleken vi sedan skapade och hur den relationen såg ut och tog slut, blev sedan min naturliga refensram för hur alla relationer skulle se ut. Den relationen var bra, men tog tyvärr slut på ett hemskt sätt, och än idag får jag sona för mina relationsbrott med Plutos närvaro i mitt 7e hus under så lång tid. Relationer som alltid tenderar att dö snarare än att transformeras i enhet med varandra via ärlighet och via intimitet. De dör istället, tar slut. Och så har mönstret sett ut i mitt sjunde hus, i 13 år. Det är inget för inget som Plutos transiter räknas som till svåra i många fall.

 

Och äntligen, om inte så många år, skiftar Pluto till Vattumannens tecken och lämnar Stenbockens för gott. Alla med planeter i Stenbocken kan andas ut och börja samla ihop spillrorna efter sig själva och sitt liv i vissa fall. Det är enormt stort när Pluto byter tecken, och kommer skifta samhället slutligen från Stenbockens traditionella och konservativa strukturer, gamla förlegade sätt att göra saker på, driva samhällen på. Detta gamla och icke-fungerande kommer vara förlegat för gott fram till 2023. Det mesta i samhället kommer göras annorlunda, eller åtminstone genomgå en förändring i majoritet. New world order som jag säger med glimten i ögat, är trots allt inte så avlägset från den faktiska verkligheten som vi alla börjar leva i och kommer fortsätta leva i, en verklighet som håller på och förändras på ett sätt där människan tvingas att hitta nya sätt att överleva på. Vilket vi är grymt bra på. Vi kommer att ha en helt ny verklighet att ta ställning till med helt nya normer och reformer. Det är utan tvekan. Men mer om det när det väl sker, eller hur?

 

Just nu har vi fortfarande Stenbockens tecken i fokus, alltså de etablerade strukturer som vi människor hittat på och gjort till verklighet, som vi nu fått se stå tryck för mycket planetarisk energi sen i höstas, men som vi fortfarande lever i och funderar på hur vi ska förändra och anpassa oss till den här nya situationen med en global pandemi, som för oss som lever idag är helt obekant.

 

Vad händer nu, när vi i Maj ser tre planeter, varav två yttre jättar, som styr våra samhällsramar i princip, börja gå back i sin retrograda fas, ihop med Pluto som redan är retrograd?

 

Disclaimer: för alla som är nya på min blogg och inom astrologin, så vill jag berätta att astrologer vet att det är fysiskt omöjligt för himlakroppar att backa i sina omloppsbanor. När astrologer pratar om den retrograda fasen av en himlakropp (asteroid eller planet) och att den "backar", så menar vi det faktumet att det från Jorden sett, ser ut som att en himlakropp stannar upp i sin rörelse, och sedan backar en bit i sin väg genom Zodiaken (stjärnorna) på himlen. Varför det ser ut som att himlakroppar backar på himlen då och då, beror på vår egen omloppsbana runt Solen, att Jorden har en hyfsat snabbt omloppsbana runt Solen som nummer 3 bort från den, och rör sig därför ganska ofta förbi ett antal andra planeter, speciellt långsamma yttre planeter. Saturnus till exempel då, ser ut att sakta ner när Jorden närmar sig honom ganska snabbt i sin betydligt snabbare omloppsbana, och när vi passerar Saturnus i en form av kosmisk "omkörning", ser det ut som att Saturnus backar ifrån oss, då Jorden rusar på framåt för att hinna med sina 365 dygn runt Solen. Fun fact, men så funkar det.

 

I Maj 2020 får vi då ett väldigt starkt retrograd fokus på många nivåer, med tre planeter som påbörjar och kör igång sin retrograda fas, och Pluto som reda är retrograd, och Uranus som går retrograd i slutet av sommaren. Just nu är det speciellt intressant och viktigt att både Jupiter och Saturnus, som båda har ett finger med i spelet vad gäller pandemin och de samhällsförändringar som nu sker, kommer att gå retrograda bara inom ett par dagar från varandra (betyder att Jorden är på g att passera båda).

 

Samhällsförändringarna KOMMER att fortsätta ske med råge, speciellt from December 2020 när Saturnus och Jupiter slutligen möts i Vattumannen. Vi har fått turen att få smaka på hur det kommer att kännas när Saturnus på riktigt påbörjar sin resa i Vattumannens tecken som kommer fortgå mellan 20 Dec 2020 - 15 Mars 2023. Denna energi har vi fått känna på sedan början av Mars 2020, och det har nog märkts tydligast genom nya social strukturer, regler och ramverk plötsligt behövt poppa upp, till ex i form av att man visst kan hålla de allra flesta möten online, till och med det som sänds på tv, kan skötas via video-samtal hemifrån tydligen. Hur är det något vi tidigare inte alls värderat lika högt eller förstått den verkliga nyttan utav, även om det varit fullt tillgängligt? Varför har inte alla gjort så tidigare? Vi har vår vana trogen, rullat på i de redan etablerade ramverken och rutiner vi har, där händer måste skakas och man måste fysiskt mötas runt ett bord, för att komma fram till något. Så är inte längre fallet, och det har vi nu förstått och sett väldigt tydligt. Att arbeta och kunna tjäna samhället på nya sätt, som inte tidigare ens var tänkta, kommer var ett tydligt tema för Saturnus och Jupiter i Vattumannen kommande åren. 

 

Vad händer då när Saturnus, Jupiter och Venus går retrograda med bara ett fåtal dagar emellan? Något som också är hyfsat ovanligt ur ett astrologiskt perspektiv, att det sker samtidigt.

 

Rent praktiskt så backar alla planeter över de grader i Zodiaken som de redan påverkat och aktiverat via sin energi under sina retrograda perioder, ergo återigen visar på de skeenden, tankar, händelser som redan hänt och aktiverats under perioden planeten första gången rörde sig över dessa grader i Zodiaken. Därmed innebär retrograda perioder alltid att vi också "backar" till det som redan har skett, tänkts och gjorts tidigare. I detta fall det som skett sedan årsskiftet, individuellt och i stort i samhällen.

 

Retrograda perioder hos planeter ger oss med andra ord en till möjlighet att genomgå, utvärdera och förändra det som vi redan varit med om. Det vinner oss tid och därmed värdefull insikt, vilket i sig ger en möjlighet att korrigera, göra annorlunda, göra bättre vid nästa tillfälle, dvs, vid det tillfället när planeterna vänder stationärt och återigen börjar passera samma grader i Zodiaken som de redan aktiverat första vändan. Retrograda perioder förbereder oss alltid för en andra chans kort och gott, hur bra är inte det? Att just Saturnus och Jupiter är retrograda, ihop med Pluto, är verkligen en extremt gynnsam möjlighet för den situationen världen befinner sig i nu. Alla får mer tid att utvärdera de snabba besluten som behövts ta i samband med det som Saturnus och Pluto ställt till mig i början av 2020. På makro-nivå, fungerar de strategier som olika länder anammat för att hantera Covid-19? Vad kan göras bättre, annorlunda? Nu får hela världen mer tid att utvärdera, fundera, korrigera, och göra bättre, och nu har vi betydligt mer kunskap och förståelse för både viruset och konsekvenserna av att hantera en global pandemi.

 

Som jag beskrev, när Pluto gick retrograd den 25e April, och nu när Saturnu snart går retrograd den 11e Maj, tätt följd av Jupiter den 13e Maj, så kommer vi troligtvis se en mer slät kurva och en nedsaktning av officiella siffror vad gäller virusets spridning. Detta ger alla länder tid och möjlighet att kalibrera och korrigera sina åtgärder, och jag hoppas sannerligen att det görs med insikt och försiktighet inför att vi inte är på något vis färdiga med Covid-19, utan enkom får en paus att kunna utvärdera det som gjorts hittills, vilka effekter det haft, samt få en chans att planera om framåt utifrån det. Att Mån-Noderna byter tecken från Stenbocken/Kräftan är också en stor fördel att röra sig bort från det som har varit, och börja använda Tvillingen/Skyttens arketyper för att anamma de nya strukturerna i samhället som vi blir tvungna att möta fullt ut from December 2020, bara vi inte slänger alla regler överbord, vilket är en sann risk med Tvillling/Skytten energin. Men sommaren är en tid av förberedelse helt enkelt, det är var retrograda yttre planeter ger oss. Vi har fram till Oktober på oss. 

 

Om vi går ner till individ-nivå med alla dessa retrograder, hur ska vi tänka då?

 

Vi ska tänka likadant som att plana ut en kurva. Sen årsskiftet har vi aktivt rört oss framåt, om än inte snabbt, men målmedvetet (Stenbockens tecken har styrt våra handlingar). Vi har känt en "itch" att göra något, förändra saker i livet kardinalt (pun intended för er som fattar:)), vi har dessutom med hjälp av Södra Noden i Stenbocken och Norra i Kräftan, KÄNT på oss vad som behöver förändras kardinalt i våra egna liv, för att vi ska kunna göra upp med vårt förflutna och röra oss framåt mot vår framtid (Norra Noden), samt lära oss att balansera ansvar gentemot samhället och personligt välmående privat. Arbetsliv vs Hemmaliv har varit centrala frågor. Vissa beslut är tagna, medan andra fortfarande behöver gräddas färdigt, innan vi kan agera på dessa, pga retrograder. Detta för att vi idag inte har all information och den inre insikten och kunskapen, att kunna ta slutgiltiga beslut kring frågor som berör seriösa strukturer i våra personliga liv, som vi undrar om vi ska bryta eller inte, och hur det kommer påverka vårt välmående och emotionella trygghet.

 

Så, om du går omkring och funderar på ett stort beslut i livet just nu, så är det inte läge att ta ett slutgiltigt beslut eller agera ut det i verkligheten riktigt än. Du behöver tid att tänka och utvärdera beslutet ifråga, du behöver gå tillbaka till det förflutna ett tag till under sommaren, för att verkligen kunna ta rätt och definitiva beslut, med all information tillgänglig, med all tid given till situationen, en sista chans. Så fungerar retrograda faser av planeter, de ger oss tid och möjlighet att en sista gång gå tillbaka till det som har varit, det som vi eventuellt bedömer som vårt förflutna, för att inom kort ha ett definitivt underlag att kunna ta beslut från. Ett sista möte med ditt förflutna är vad sommaren handlar om, oavsett vad du tror ditt förflutna bör vara. Efter sommaren kommer det att bli det, om det är meningen att det ska bli ditt förflutet, det kommer du veta utan tvekan och kunna ta ett definitivt beslut.

 

Den 11e Maj går alltså Saturnus retrograd, därefter följer Jupiter och Venus direkt efter varandra den 13e-14e Maj (också ovanligt, och signalerar att Jupiter och Venus kommer ha ett utbyte sinsemellan under sina retrograda perioder och framåt). Med dessa tre ser vi alltså en period av att behöva återgå till sitt förflutna (eller det som är idag nuet men kommer bli ens förflutet efter sommaren), kopplat till våra tidigare avgörande/stora beslut/vilja, kopplat till ens etablerade personliga strukturer/vanor (Saturnus), ens personliga möjligheter och vägar att ta i livet (Jupiter), samtidigt kopplat till ens relationer, ens pengar och hur ditt fritidsfördriv ser ut (Venus). Hur detta påverkar dig individuellt är så klart betydligt tydligare när vi ser vart någonstans dessa transiter faller i ditt horoskop, samt hur de påverkar dina individuella planeter via aspekter bl.a. Antigen testar du att själv leta upp Tvillingarnas/Skyttens 20-25e grader, Stenbockens 26-29 grader och Vattumannens 1-5 grader i ditt horoskop, och ser hur dessa platser i ditt horoskop blir påverkade av transiterna, eller så bokar du in en telefonkonsultation hos mig för en femhundring, och jag berättar för dig hur du blir påverkad! 

 

Förutom alla retrograder så har vi också ett stort skifte i form av att Mån-Noderna byter tecken imorgon! Detta förtjänar nog ett eget inlägg, men får ta plats här, för er som orkar läsa så här långt iaf. :)

 

Mån-Noderna byter tecken var 18e månad, vilket är en tillräckligt lång tid för att Mån-Nodernas skifte från ett tecken-par till ett annat, ska räknas till en långsam och därmed starkt påverkande transit. 

 

I November 2018 bytte Södra Noden från Vattumannen till Stenbocken och Norra Noden från Lejonet till Kräftan. Stort skifte från "samhälls funktion genom att bejaka individen" kontra "individens drivkraft/passion tar plats i samhället" till Stenbockens "samhällets ansvarsbärande strukturer" kontra Kräftans "hur tar man hand om individen i samhället". Nu är vi framme vid nästa skifte som sker den 5e Maj 2020, då Södra Noden kliver in i sista graderna av Skytten och påbörjar därmed sin resa genom Skyttens tecken (Mån-Noder rör sig alltid baklänges genom Zodiaken, det är inga himlakroppar dock).

 

Norra Noden kliver simultant in i sista graderna av Tvillingarna. Det är ett välkommet skifte i stort, då Skytten/Tvillingarna axisen har en helt annan energi och uttryck än Stenbocken/Kräftan, som är betydligt lättsammare åtminstone, om än mindre eftertänksam... men, låt oss komma ihåg att Stenbocken/Kräftan är ett jord respektive vatten-tecken, som styrs av Saturnus respektive Månen (två planeter som inte kommer överens), och är därtill kardinala tecken, alltså aktivt agerande i sitt uttryck.

Vi har alltså ställts inför många olika aktiva förändringar på mikro och makro-nivå, kopplade till Månen (våra individuella behov till välmående) vs Saturnus (samhällets strukturer och dess förmåga att tillgodose detta). Det är ganska tunga frågor det handlar om och ganska tunga energier att ha å göra med. Hur ska samhället tillgodose varje individs välmående och samtidigt fungera i ett vinnande koncept? Det har varit knepigt att lösa den frågan, och det har vi sett nu, att den frågan inte ens är i närheten av att vara löst, men utsatts för hårt tryck. 

 

Nu ser vi snart, istället en helt annan typ av energi med Tvillingarna/Skytten, som dels är både väldigt rörlig (anpassningsbar). Två tecken som visar luft och eld-elementen (betydligt mer lättsamt än jord och vatten generellt), men också två tecken styrda av Merkurius respektive Jupiter, som också är betydligt bättre kompisar och utgör faktiskt ett syskonpar, där Jupiter är en högre oktav av Merkurius, dvs har samma uttryck av energi som Merkurius, i den mån att det är kunskap som är gemensam för båda, hämtas in och används fullt ut, men på två helt olika sätt. Det är ändå en betydligt bättre fungerande duo än Månen och Saturnus utgör ihop. Skytten/Tvilling axisen utgör energier som nog är den mest lättsamma delen i hela Zodiaken. Inte bara är dessa tecken betydligt mer lättsamma och rörliga, de är också optimistiska och visionära, mentala, snabba, dock inte så praktiskt lagda. Det är en stor skillnad mot de senaste 18 månaderna vi levt it.

 

Nu kommer vi kunna vi prata, tänka, kommunicera, visualisera, hoppas på och tro på nya sätt och via nya medier, där ALLA kan få ta del av information att bli inspirerade av. Den här perioden ger både individen och samhällen nya sätt att utvecklas på, primärt genom kommunikationsutbyte och delad kunskap, gemensamma visioner och trosföreställningar (i en utopi). Men det gör att allt går snabbare, jag hoppas att det inte är viruset. Som bekant, symboliserar och visar Mån-Noderna på karma i stort och det är Mån-Noderna som visar på både individuell, och den stora massans karma, genom ödesdigra (avgörande) handlingar från individens/massans håll, genom Södra Noden (den som varit i Stenbocken i 2 år). Mån-Noderna visar vår tidigare historia och dess misstag/vinstervia Södra Noden, likväl som den Norra Noden samtidigt visar på/indikerar vår gemensamma och individuella karmiska framtid, OM vi medvetet agerar mot den på rätt sätt, så att vi inte missar chanser och möjligheter och behöver återvända till Södra Nodens läxor igen, för att lära oss, göra om och göra rätt. Det är nog det mest oroande vad gäller Corona.

 

För att lära oss läxan av Södra Nodens placering, måste vi titta på Norra Nodens placering, och därifrån kunna agera rätt, mot dess egenskaper och uttryck. Detta gäller både på individ och samhälls-nivå. Så, vad har vi för teman framför oss kommande 18 månaderna? Södra Noden i Skytten är en tydlig indikation på att man inte bara kan leva och ta beslut utifrån en teoretisk och optimistisk vision och tro på något. Att tro starkt på något är ett stort steg mot att uppnå just det (law of attraction etc), men själva tron på det räcker inte, eller hur? Du behöver för det första nog med fakta, information, och att du delar din idé med andra för få input på dess förmåga att bli verklig. Du behöver ha alla detaljer och info på plats innan du faktiskt kan agera ut din vision och göra verklighet utav den.

 

Detta är vad vi kommer vi se i samhället med Mån-Noderna i Skytten/Tvillingarna, där vi tydligt ser att endast TRO på något, endast HOPP om att det blir så, kommer INTE att räcka. Vi behöver istället ett stort utbyte av information och kunskap oss alla sinsemellan, för att arbeta mot vår gemensamma framtid, till ett bättre format. Utbyte av och öppna flöden av information kommer bli centralt för att skapa oss en trygg framtid. Vi kommer troligtvis se och märka ett betydligt högre och intensivare informationsutbyte kommande 18 månaderna, där all information blir mer tillgänglig för gemene man. Vi kommer möta en hel del falsk information, vilket är bra men svårt att vara uppmärksam på, detta för att att Tvillingarnas tecken inte alltid bryr sig om att hitta och hänvisa till källan för sina påståenden, och "faktan" kan bokstavligen vara tagna ur luften. Men, vi alla kommer både se och hitta nya sätt att kommunicera på med varandra, sprida sanning av olika slag, och vi kommer helt klart hitta nya sätt att förflytta oss lokalt, samt få det vi behöver lokalt. 

 

Skyttens tecken, där Södra Noden (förfluten karma) kommer att husera, handlar inte bara om stora visioner och ledare som inspirerar med sina visioner, och därmed leder den stora massan (detta kommer också bli utdaterat, då det inte längre är en ledares vision som kommer leda och inge trygghet och tro, utan det är den informationen och kunskapen som den stora massan har tillgång till, som visar vägen). Skyttens tecken handlar också om långa resor och möten mellan olika kulturer, intag av kunskap rent fysiskt. Södra Noden i Skytten kommer tydligt visa oss hur mycket i det förflutna det ligger att resa på det sättet som vi gjort senaste 18 åren (sen Södra Noden var i Skytten sist). Att resa långt och inom ett fåtal timmar (max ett dygn), kunna möta människor från andra sidan av världen inom 24h, är något utav en storslagen vision som mänskligheten utan tvekan gjort verklighet utav senaste 100 åren. Men detta kommer med all sannolikhet visa sig bli en del av vårt förflutna, åtminstone dem kommande 18 månaderna, och istället kommer lokala resor och möten bli en del av vår framtid via Norra Noden i Tvillingarna, som rör på sig lokalt, men kommunicerar på alla sätt den kan (digitalt). Du behöver inte fysiskt vara i Sydney för att prata med din syster som är där.

 

Så skiftet kommer inte bara handla om att gå från "storslagen vision till folket, utan konkreta detaljer hur den ska ske" till "utdaterade visioner, men mer information/detaljer till folket", men också handla om skiftet från "mötet med den stora världen" till "mötet med sin lokala värld". Skiftet från den abstrakta hoppet och tron på något, till att få/hitta information som faktiskt visar om det man hoppas/ tror på är legitimt och trovärdigt nog, eller inte alls. Många stora visioner som ledare har presenterat och lovat världen senaste åren kommer att gå i graven kommande 2 åren, och detta gäller även dina individuella visioner om ditt liv och din framtid, att det du hoppas och tror på kommer att förändras i takt med den information och kunskap som du får till dig via Norra Noden i Tvillingarna. Det är en period av att sätta dina teoretiska visioner/förhoppningar på prov, via att hämta in nog med information för veta om du faktiskt kan sätta dem i verklighet eller inte. Många av våra visioner/förhoppningar (Jupiter) känns bra i tanken, "jag vill så gärna kunna investera på börsen", det är en vision/förhoppning till exempel. Det är Skytten som styr den typ av en föreställning och driv till något. Men sen sätter du dig framför datorn och börjar samla information (Tvillingarna) för att lära dig hur du ska investera på börsen. Antigen lyckas du samla nog med information för att fortsätta vilja göra verklighet av din vision och investera på börsen, eller så inser du att du inte alls är så intresserad av all den konkreta kunskapen som behövs för att kunna investera på börsen framgångsrikt. Detta är en stor del av vad Mån-Nodernas transit kommer handla om i dessa två tecken, dvs, sätta alla abstrakta visioner på prov genom att samla in och ta del av konkret information/kunskap, kopplade till visionen ifråga. Det är bara så vi kan förstå vilka idealföreställningar och visioner som är de facto genomförbara, och vilka är bara tomma föreställningar utan någon genomförbar grund. Så, på individuell nivå, sätt dina drömmar/visioner på prov, för att förstå vilka drömmar och inre drivkrafter som är sanna och vilka som inte är det, på riktigt, i det verkliga livet. Och samla in konkret kunskap.

 

Resten av samhället/världen kommer utsättas för samma dynamik, men i en större skala förstås. Till ex, visionen (Jupiter) är "ekonomin måste klara sig hållas flytande". I praktiken ser vi ett tillskott av pengar till näringslivet från statliga myndigheter. Frågan är, har detta beslut/verkställande tillräckligt med verkligt informationsunderlag (Tvillingarna), för att mötas med visionen, eller inte?

 

Det får vi se. Och det kommer vi få se globalt. Många beslut har den senaste tiden behövt tas snabbt,i stor skala, och det kommer inom kort bli väldigt tydligt hur det ser ut när visionen möter verkligheten, om det funnits nog med riktig information och detaljerad kunskap som underlag för att visionen ska leva upp i verkligheten. De löften och visioner som inte bär, har inte haft all information tillgänglig och troligtvis tagits med tanken "hoppas på det bästa". Inte rätt väg att gå kommande 1,5 åren. 

 

Mest av alla blir förstås Tvillingarna och Skyttar påverkade av Mån-Nodernas transit (ni som har någon planet i dessa tecken, oavsett himlakropp + AS/DS/MC/IC), men även kommer alla eld och luft-tecken, samt resterande rörliga/flexibla tecken (Fiskarna/Jungfrun), ta emot aspekter från Mån-Noderna och påverkas mer än andra av deras transit. 

 

För alltid ers, Alex.