· 

JUPITER - hur agerar den och påverkar ditt födelsehoroskop?

JUPITER! DEN STORA LYCKOBRINGAREN, RIGHT?!

 

Nej, inte alltid dessvärre.

 

Snarare, Jupiter is the planet of plenty and the planet of waste.

 

Jupiters placering via tecken, hus och aspektering visar sannerligen på tursamma möjligheter och stor expansion, men kan också peka på var vi tappar som mest på grund av högmod, övertro, frosseri och girighet. Jupiter kan både visa sig vara en tjock gubbe som har spenderat hela sitt liv på att frossa i mat och spenderat pengar, men inte utvecklats på något personligt plan, då han inte tagit vara på några möjligheter för att frosseriet och personlig njutning kommit först. Men Jupiter kan också visa sig som en vis lärare, en guru som leder andra, någon som skapar fred och sprider kunskap omkring sig, någon med värdighet och en stark tro som grund. Alla planeter, tecken och aspekter har två vägar att gå, det finns alltid ett val att ta. Saturnus är inte alltid tung och hemsk, och Jupiter är inte alltid tursam och gör att man vinner på lotto. Det är vad DU väljer med din Jupiter när den gång på gång presenterar möjligheter till dig under livets gång, i en bred palett. Det du väljer kommer också att bli din verklighet. Sen ska vi inte sticka under stolen med att Jupiter kan självklart vara starkare och svagare placerad i ett horoskop, vilket antigen ökar dess förmåga till att erbjuda möjligheter och expansion, eller dämpar den.

 

Men även en hård-aspekterad Jupiter i ett "svagt" för Jupiter tecken, kommer utgöra DIN största talang,  DIN största utveckling, DINA största möjligheter, bara du väljer rätt saker och inte vibrerar lågt med Jupiters negativa kvalitéer. Här kommer lite fakta om Jupiter!

 

Till att börja med, vilka tecken påverkar Jupiters naturliga energi som mest?

  • Starkast i Skytten/Fiskarna
  • Stark i Kräftan/Oxen/Vågen
  • Svagare i Tvillingarna (märkligt nog)
  • Svagare i Stenbocken

Det här är urgamla definitioner som astrologer tagit med sig till nutid, och jag är inte beredd att hålla med om allt, men det är ett separat inlägg.

 

Men, varför är en planet svagare i ett tecken och starkare i ett annat kan man fråga sig då?

 

JO, det beror på vem den är på besök hos, via sin närvaro i ett tecken. Styrkan på planet i tecken tolkas i relation till den planeten som naturligt styr tecknet ifråga, och därmed visar dessa två planeters relation till varandra. Ex: Varför anses Merkurius vara svag i Fiskarna? Inte enbart för att Fiskarns är i opposition till Jungfrun, men primärt för att rationella och faktabaserade Merkurius förstår ingenting av Neptunus förvirrade och dimmiga energi (Neptunus styr Fiskarnas tecken). Merkurius är inte van att resonera kring diffusa känslor, och agerar därmed "out of it's game" i Fiskarnas tecken, alltså räknas som "svag" där. Den vill ha fakta och konkretisering, inte "feels" och antaganden. (Moderna astrologer försöker undvika att använda orden så som svag och stark, svår och lätt när det kommer till placeringar, men det vi egentligen vill förmedla, är hur naturligt planeten kan uttrycka sina naturliga kvalitéer i varje tecken).

 

Därmed, klart Jupiter till ex trivs hemma hos Månen som styr Kräftan, och är starkare där än hemma hos Saturnus, i Stenbocken. Månen är mjuk, tillåtande, empatisk och vill alla väl, dessutom gränslös i sina känslor, likt Jupiter är gränslös i sig. Jupiter hemma hos Saturnus, när den är i Stenbocken, är förstås svagare i sitt uttryck, då den är hemma hos sin totala motsats i princip, allt som Jupiter står för är Saturnus motsatta kvalitéer. 

 

Därför pratar vi om starka och svaga placeringar av planet i tecken. Hos vem är planeten på besök hos och hur kommer dessa två planeter överens? Tänk typ Mars och Venus, deras energier är ju inte kompisar. Mars vill ha blod och krig och Venus vill ha kärlek och fred. Därför är Mars svag i Vågen/Oxen som styrs av Venus, medan Venus är svag i Väduren som styrs av Mars. Den här typen av tankesätt är bra träning där man behöver lära sig vilka planeter som styr vilka tecken, och vilka egenskaper en planet naturligt uttrycker, samt hur dessa är överens med en annan planets egenskap. Kompisar eller fiender? Detta kommer underlätta enormt för dig, som studerar astrologi, att snabbt läsa av en chart och se svagheter och styrkor i planetplaceringarna.

 

Vidare med fakta om Jupiter! 

 

- Jupiter (Zeus i grekisk mytologi), är den största planeten i vårt Sol-System och tar 12 år på sig att slutföra ett varv runt Zodiaken och Solen. Alla har således sina Jupiter-återkomster var 12e år under livets gång, från födelseögonblicket. Detta göra att vart 12e år i livet, kan du "re-set", och påbörja en ny cykel i livet, kopplad till det området i livet som Jupiter ockuperar i din natal chart.

 

- Jupiter har förmågan att attrahera och expandera ALLT, den ger ALLA möjligheter, en palett att välja fritt från.

 

- Jupiter styr följande saker: Skytten, 9e huset, levern, blodcirkulationen, färgerna indigo, blått och lila. Metallen tenn, kalcedon (mineral), åldern 35-42, dag Torsdag, domare, juridik, jurister/advokater, religioner, tro, präster, missionärer, profeter, professorer, lärare, farmare och uppfödare. Jupiter styr alltså som har att göra med kunskap och utbildning, ledare/chefer, sport/idrott (vinnare och pris), samhällsskick (social klass), kyrkor, statliga ledare, nybyggnation, domare, lagar, moral, filosofi, äktenskap, generositet, tro på det bästa, hopp och optimism. Jupiter styr också natur och naturliga aka "alternativa" metoder. Jupiter i samhället är ledaren, läraren, gurun, filosofen, mentorn. Med andra ord, människor som har en prominent Jupiter i sitt horoskop tenderar att dras till ovan nämnda saker och utvecklas mycket genom dem. Ingen surprise för mig som har Jupiter på Ascendenten, att jag till ex alltid ÄLSKAT färgen indigoblå, från barnsben och genomgående i livet. 

 

- Jupiters funktion är att individen ska kunna etablera sig i samhället, inte så mycket enligt "det man ska", så som Saturnus påtalar, utan på ett sätt där ens sociala omgivning avgör ens "plats" i samhället. Jupiter är en social energi och söker sig till grupper som delar dess tro, värderingar och moral, för att kunna sprida dessa vidare, och skapa olika samhällsskikt. Den spelar ut sig på en inter-social nivå, alltså utgör en brygga mellan individen och grupper i samhället. Där Saturnus sätter konkreta strukturer via lagverk och "korrekt" socialt beteende i samhället, så är Jupiters samhällsfunktion mer av ett lärande och filosofiskt slag, it brings people together baserad på ens världsåskådning, byggd på den kunskap och erfarenhet som en har plockat på sig. Därför styr Jupiter och Skytten, 9e huset, naturligt utbildning och lärosäten. Jupiter måste varit mycket prominent i transiterna under Upplysningeran (1700-1800talet), då världen såg många filosofer och vetenskapsmän forska i olika teorier, bygga och dela kunskap med varandra, samt då akademin blev central i samhället. 

 

Jupiter bygger sociala broar, samhällsskikt och grupper i samhället via värderingar, trosföreställningar, gemensam kunskap, kulturer, kutymer och rättvisa (kom ihåg att inga av dessa behöver vara goda, utan det beror helt på hur Jupiter är placerad natalt och i transit). Det handlar bara om utveckling och expansion genom kunskap, sen vilken kunskap det är, det bryr sig inte Jupiter om. Den högsta sanningen vill Pluto åt, Jupiter kan tro på vad som helst, bara han är övertygad nog om saken. Därför ser vi också många religiösa sekter styrda av Jupiter-starka personer. 

 

- Jupiter i din chart visar bl.a. din egen utveckling i samhället, din personliga talang, samt den plats i horoskopet som du har möjlighet att hela dig själv genom, bli din egen lärare och guru. Det tecknet som Jupiter ockuperar ger ett hum om vilken typ av "terapi", både bokstavlig och alternativ, som du kan gynnas av. Huset Jupiter är i, visar under vilka omständigheter (i vilka sammanhang i livet) som du kan behålla din bästa hälsa, ditt bästa jag.

 

"In your chart, the position of this planet shows in what aspect of your life you’ll seek opportunities and the capacity you have to benefit from it. The position of Jupiter in your natal chart by sign, house and aspect indicates the measure of your confidence, growth, prosperity and fulfilment."

 

Om Jupiter i din natal chart får till sig hårda aspekter och är placerad i ett tecken där han inte trivs så bra, så får man ofta individer som naturligt tenderar att bete sig oansvarigt, tar gärna oberäknade risker, med en blind tro att allt mirakulöst kommer gå vägen, överdrivna beteenden av all dess slag (beroende på tecken Jupiter är i), lättja, girighet, skryt och en övertro på allt man tar sig för, en dumstridig optimism, samt ofta dålig förmåga att hålla på sina tillgångar. Ett bra exempel, är min Jupiter på Ascendenten. Den är stark i Kräftan och jag har haft mycket tur genom livet, men den är väldigt hårt aspekterad av både Saturnus, Uranus och Venus, vilket gör att allt beskrivet ovan, har stämt bra in på mitt liv hittills. :)

 

Om Jupiter i din natal chart är placerad i ett tecken där han trivs, och tar emot harmoniska aspekter, så ökar den ofta ens tillgångar på olika sätt. Den ger en bred och klok förståelse för omvärlden, öppenhet inför olika perspektiv, mycket kunskap, visdom, erfarenheter, mycket gynnsamma möjligheter från samhället, en vitalitet och en stark tro på sig själv och det man tar sig för. En självsäkerhet utan dess like, vilket ta en fram i samhället. En väldigt starkt placerad Jupiter brukar även peka på någon med helande förmågor.

 

Nedan ser ni väldigt begränsade exempel på hur Jupiter kan uttrycka sig i olika tecken, så ta det inte för 100% sanning, utan mer som en hänvisning.