· 

Sveriges horoskop och transiter - vart är Sverige på väg?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gren inom astrologin aka Mundane Astrology beskriver bl.a. en nations/land utveckling och karaktär. Detta förändras förstås över långa tidsperioder, då nationer och civilisationer försvinner ur tiden, formateras om och blir till något nytt och aktuellt. Sverige har ett grund-födelsehoroskop, daterat 6e Juni 1523, då Sverige de facto blev ett land med namnet Sverige. Horoskopet ovan visar dock den moderna födelsen av landet och nationen Sverige, så som vi är vana att se den idag. Födelsen av det moderna Sverige är daterat dagen då den parlamentariska konstitutionen (dvs hur landet ska styras) klubbades igenom. Med andra ord, dagen då Riksdagen fick se dagens ljus och påbörjade sin roll som ett styrande verktyg för det svenska samhället och nationen.

 

Utifrån ovan horoskop kan vi dra vissa slutsatser om det svenska samhället i stort, men också dess utveckling via hur transiterna påverkar dess födelsehoroskop. 

 

Om vi först gör en kort tolkning av Sverige som samhälle och nation, så börjar vi med att titta på Solens placering för att se hur landet har styrts av "head of state". I Sveriges fall, är det alltså Riksdagen som syns via en väl-aspekterad Sol i Skytten i 6e huset. Det visar på ett optimistiskt lagt styre som lägger tyngd på utbildning (Skytten) och arbete (6e huset), och inte minst tror det bästa om sina medborgare, om än med ett något högt övertro på sig självt.

 

Kvadraturen från Chiron i Fiskarna till Solen i Skytten pekar en vilja till en humanitär och altruistisk makt-struktur, som ogärna skadar sina medborgare med hårda reformer och begränsningar, men som också kan vara alltför godtroget naivt i sitt beslutstagande, och med det de facto skada medborgarna via denna kvadratur. Dessutom verkar landets styre sitta på en egen stor osäkerhet och tvivel på sin förmåga att leda landet, vilket är förstås en nackdel. Ambitionen har varit att skapa ett regelverk/samhälle utifrån perspektivet att ge så mycket som möjligt till samhället, där alla får tillgång till utbildning, jobb, vård, MÖJLIGHETER och därmed möjligheten till ett gott liv. Det är vad Skytten handlar om, att ge möjligheten till alla. Tanken är god, men detta perspektiv spelar inte ut sig i samhället, utan att tillfoga rejäl smärta och osäkerhet för medborgarna. Detta genom dels ett svagt beslutsfattande (där makthavare själva är osäkra), men framför allt för att beslutsfattandet varit alltför frånkopplad från den faktiska realiteten som medborgarna lever i. Skyttens och Jupiters vision måste hela tiden kalibreras och anpassas till hur verkligheten reagerar på den, för att den ska fortsätta gälla, men Sveriges samhällsstruktur har haft väldigt lite förändring senaste 50 åren. 

 

Sveriges styre har också handlat om rörlighet, plötsliga förändringar och snabba "släcka bränder" beslut, samt att besluten från staten också generellt varit ogenomtänkta och svåra att genomföra i den praktiska verkligheten, då dessa kantats av en alltför hög optimism, övertro, och visioner som låter fantastiska i teorin, men som inte är i linje med det som GÅR att genomföra i verkligheten. En typisk Jupiter-inställning, där det lätt glöms bort att Jupiter bara kan lova guld och gröna skogar, men att det är Saturnus som visar på det faktiska resultatet. Det Riksdagen dock har lyckats med, det är att skapa en tro hos varje medborgare, att denne kan känna en trygghet i att staten "got it's back", även om det i verkligheten sedan visar sig vara sisådär. Tillit och tro på staten är dock ett starkt, genomgående tema i Sverige, och det ser man tydligt via Skyttens egenskaper att leda med löften, gemensam tro och en vision där allas bästa står i fokus. 

 

För att se människorna i samhället, svenskarna, vi som bor i Sverige, tittar vi på Månens placering. Vi ser även här en väl-aspekterad Måne i Lejonet i 4e huset, som visar en stolt nation med en anrik historia och en bokstavlig kunglighet och klass som är bara Lejonets tecken förunnat. Inte en överraskning att Sverige konsekvent behållit sin status som ett kungarike, med Månen i Lejonets tecken i sitt födelsehoroskop. Medborgarna är alltså generellt sett stolta över sitt land, sitt samhälle, och medborgare är i harmoni med dem beslut som Riksdagen genomför, då medborgarna (Månen) har en direkt påverkan på dem beslut som Riksdagen (Solen) genomför. Med andra ord, Sverige är en fullt fungerande demokrati, där få saker döljs eller göms under ytan (eld-tecken är väldigt öppna och ärliga), och där majoriteten får helt enkelt leda landet framåt.

 

Trigonen mellan Solen (staten) och Månen (medborgarna) visar på att Sverige är en fullt fungerande en demokrati, med få konflikter mellan stat och medborgare, där inga saker döljs eller göms under ytan (eld-tecken är väldigt öppna och ärliga), och där majoriteten av befolkningen helt enkelt får leda landet framåt genom sina röster (lustigt nog är landets styre i eld-tecken, som visar på en röd demokrati).

 

Mycket riktigt har svenskar en etablerad kultur av att lita på statens beslut, och lita på att staten agerar utifrån medborgarnas bästa, där det politiska styret har haft som ambition att skapa ett tryggt hem och tillvaro för varje medborgare. Det ser man via Månen är i 4e huset, då svenskar alltid brunnit passionerat och emotionellt för sitt land, varit delaktiga i stora beslut som påverkat landet med hjärtats röst och känslor som kompass. Månen i 4e huset visar också på att svensken har genomgående trivts bäst i sitt egna hem och sin egna privata kärna, snarare än att vara ute i samhällets offentliga ögon. 

 

Merkurius placering visar på hur landet har byggt upp kommunikationen mellan dels medborgare och styret, men också den geografiska kommunikationen, i form av transport. Merkurius är konjunktion Jupiter i Stenbockens tecken i 8e huset, opposition Uranus i Kräftan i 1a huset. Det visar på en väldigt strukturerad och tursam utveckling av informationsflödet, transport och kommunikation i samhället. Innovation har varit centralt för dessa, och dessa teman kommer alltid leda Sverige till en finansiell expansion och utveckling. 

 

Landet har effektiva men traditionella sätt att kommunicera med sina medborgare, och utvecklingen av transport, kommunikation och informationssamhället har varit centralt för Sveriges utveckling. Det har fört svenskarna närmare varandra för att utbyta idéer, vilket har lett till en mycket snabb utveckling för landet!

 

Jupiter konjunktion Merkurius opposition Uranus är Sveriges största tillgång och är ensamt ansvariga för det innovativa och digitala tech-Sverige som exploderat i omgångar sedan 80-talet, något som också gjort landet rikt och ledande globalt (Jupiter). Landets största tillgång på alla sätt och vis, är dels ett fritt flöde av information, förflyttning inom landet och utbyte av information mellan medborgarna, ett fungerande socialt nätverk, med utbildning och kunskap som grund. Oppositionen från nytänkande Uranus beskriver utan tvekan den mängd start-ups och innovation som Sverige har levererat till övriga världen de senaste 100 åren. Uppfinningarnas land! Värt att ha i åtanke, är att Sverige på kort tid, gick från ett tämligen fattigt bondesamhälle, till ett av världens ledande industrisamhällen, med hjälp av vår innovation, och en arbetsmodell som både är produktiv men behåller medborgarna friska och glada. Det teknologiska och digitala hoppet som Sverige sedan gjorde, har också varit exponentiellt och placerat oss på toppen av den digitala åldern. Detta har skett genom den omfattande innovation som den svenska nationen har möjlighet till genom oppositionen från Uranus till Merkurius/Jupiter, där staten gärna belönar och uppmuntrar till utbildning, skapande och innovation. Sverige kommer alltid vinna på att utvecklas genom öppna informationsflöden, kommunikation, transport (Scania, Volvo till ex) och innovation. Där i ligger också vår finansiella guldgruva. 

 

Venus visar på hur det svenska folket har haft roligt och njutit av livet genom tiderna, och en oaspekterad Venus i Skorpionen i 6e huset pekar på att det tyvärr inte handlat så mycket om att ha roligt, utan fritiden har även den bestått av arbete, måsten och framför allt att säkra den finansiella säkerheten. Det gör mig inte förvånad, då det fortfarande verkar vara av intresse och nöje att diskutera arbete, befattningar, boendepriser, räntor, investeringar, även när man umgås på fritiden. 

 

Mars visar på hur vi som land har hanterat krig och konflikter, externt och internt. Det är vår militär och förmågan att vara aggressiva och handlingskraftiga (inte särskilt förvånad att Sovjetunionen visade sig ha Mars/Venus/Neptunus konjunktion i Lejonets tecken i sitt födelsehoroskop, go figure varför de älskade att kriga och erövra så mycket och hade så höga tankar om sig själva). Sveriges Mars är dock i positiva Skytten, precis som Solen, och försöker lösa konflikter på samma sätt som man styr landet, dvs med en optimism, hopp och tro, snarare än fysisk aggression eller handlingsplan. "Vi har en stark tro på att det kommer lösa sig" är ett typiskt uttalande från en Skytt-styrd regering. Vi hoppas på det bästa helt enkelt, tappa inte in tron! Dock, när det kommer till kritan, så kan landet snabbt mobilisera och anpassa sig till situationer i kris som kräver omedelbar handlingskraft och att säkra överlevnad för samhället (Skytten är ett eldigt, rörligt tecken), samtidigt behålla en optimistisk anda i det hela.

 

Sveriges Mars i Skytten är dock i trigon till Neptunus i Väduren, vilket gör att att landets sätt att hantera interna/externa konflikter på och försvara sig själv på, är av karaktären "pacifique", dvs frid och fred in i det sista, samt gärna inte ge hela bilden av situationen (Neptunus), för att inte spä på negativitet/pessimism bland medborgarna. Altruism, socialism och droger styrs bl.a. av Neptunus, och vi kan se alla dessa tre teman närvarande i vårt samhälle, speciellt Neptunus lustiga förmåga att till synes verka idealistiskt och perfekt, men i själva verket dölja en mängd hemligheter i de grumliga vatten som Neptunus representerar. När något är för bra för att vara sant, så är det inte sanning vi ser, och på det sättet agerar tyvärr Sveriges makthavare i många fall. 

 

Denna aspekt mellan Mars och Neptunus, visar tydligt på varför Sverige inte (officiellt) varit involverat i några krig på över 300 år. Det ligger helt enkelt inte i vår natur att kriga och skada andra. Istället vill vi undvika konflikter och aggression genom den idealism, empati och medkänsla som grund, som råder i samhället. Vad som sker i verkligheten är dock en helt annan femma. Ingen ska leva i villfarelsen att det svenska folket är fromma lamm som inte skulle kunna vara våldsamma eller aggressiva, utifrån någon hög moral om altruism, då både Mars och Neptunus är i eld-tecken, och i Väduren så kommer man döda för sina ideal och drömmar, utan tvekan. Samtidigt är en aspekt från Neptunus en väldigt naiv energi, som gör att landets inställning till värdsliga konflikter och krig är definitivt naivt, samt sällan verklighetsförankrat. Man utgår från ett föreställt ideal av hopp, tro och godhet, som samhället styrs mot när det kommer till krig, kris och konflikt, men på bekostnad av att på riktigt kunna skydda medborgarna och landet. Neptunus skapar dessutom förvirring kring i vilket riktning man ska agera och på vilket sätt, vilket jag återkommande tycker mig se i dem beslut och uttalanden som kommer från landets styre. "Vi tror på det bästa" är Sveriges generella motto när det kommer till att agera i kris och konflikt. 

 

 

Saturnus visar på hur väl strukturerat samhället är, om lag och regelverk är tillräckligt stabila för att landet ska rulla på i en fungerande form. I Skorpionen är Saturnus stark och skapar en inre, personlig känsla av struktur hos befolkningen att vara plikttrogna landets regelverk, socialt och officiellt. För Sverige handlar det också om finansiella och makt-kopplade toppar och dalar, då Skorpionen styr makt likväl pengar. Oppositionen från Pluto mot Saturnus visar på många toppar och dalar för landet, både finansiellt och hur mycket makt och påverkan Sverige har globalt. Vi kan alltså fortsätta förvänta oss återkommande toppar och dalar i Sveriges finansiella och ledande tillstånd globalt, likt det vi sett senaste 200 åren. Till följd av opposition från Pluto i Oxen (långsam, grundlig transformation av tillgångar) till Saturnus i Saturnus (stabilitet i samhället), så är Sverige alltid ett land i en mycket långsam, strukturell förändring som kretsar primärt kring våra tillgångar och överlevnad (Oxen/Skorpionen). Sverige kommer alltid långsamt men säkert, förändras och omstruktureras både vad gäller regelverk, sociala normer och samhällsstrukturer, som påverkar våra tillgångar och finansiella tillstånd. I 6e huset visar Saturnus återigen på samhällets trogna pliktskyldighet att jobba och ge tillbaka till samhället, men också att arbete utgör ett tema i samhället som ständigt utmanar medborgarnas välmående och hälsa genom Saturnus tunga närvaro då.  

 

Ascendenten i Tvillingarna beskriver människorna som bor i landet, och svenskarna verkar tyvärr inte ha anammat Tvillingarnas sociala chit-chatting, mer än att göra det online. Där har vi alla en åsikt. Däremot är Tvillingarna ett tecken som visar på en stor variation av olika typer av människor, i ständig rörelse och förändring, med tyngd på många unga och visar en befolkning där information sprids otroligt snabbt. Att Sverige skulle förbli en homogen grupp var uteslutet för längesedan, med sin Tvilling-Ascendent. Landets befolkning utgör naturligt en miljö där människor med en mängd variation av olika bakgrunder mixas i samhället, och accelererar samhället genom utbyte av information och innovation med varandra. Sverige har Uranus i 1a huset, och det visar tydligt på att innovation av all dess slag är centralt för vårt land och dess utveckling. Det ser vi tydligt genom historien och Sveriges förmåga till uppfinning, Alfred Nobel, musikexporten (via Neptunus) samt den tech-resan som Sverige har gjort. Detta kommer fortsätta att vara landets största talang och tillgång, om vi får möjlighet att använda vår förmåga till innovation och uppmuntran till det från styrande makt. 

 

Om vi då istället tittar på hur Sveriges horoskop påverkas av nuvarande transiter, kanske vi kan få ett hum om vart landet är på väg. 2008 och 2017 var viktiga år för Sveriges finansiella stabilitet och utveckling, då Pluto gick in i Stenbockens tecken 2008 och Saturnus gick in i det 2017. Både Pluto och Saturnus har sen dess påverkat landet största förmåga till växt och expansion, via Merkurius/Jupiter konjunktionen i 7e graden av Stenbockens tecken, på kuspen av 8e huset. Pluto visade oss tydligt 2008 hur enkelt vårt finansiella system kan falla, bara ordet om att det går neråt börjar sprida sig (Merkurius), så börjar det bli verklighet. Kom ihåg, all information, både bra och dålig, färdas otroligt snabbt i just vårt land.

 

Saturnus påbörjade sin verkliga förändring av samhället i December 2017. Det har varit tuffa år ekonomiskt för Sverige då Saturnus varit i dess 8e hus, och idag ser vi både Jupiter, Saturnus och Pluto göra sina sista grader i Stenbockens tecken och Sveriges 9e hus. Har Sverige hunnit med den globala utvecklingen (9e huset) senaste åren? Nej, det har vi inte. Vi har för längesen blivit omsprungna av många länder i världen när det kommer till samhällets utveckling och funktioner. Vi har inte förändrat något i våra grundstrukturer tillräckligt mycket för att fortsätta kunna vara i framfart, och det beror på Saturnus och Pluto tunga påverkan på Sveriges finansiella sektor (8e huset), samt att landet behöver vara i ständig förändring och innovation för att vara framgångsrik via Uranus i 1a huset.

 

Det intressanta är att Jupiter och Saturnus via transit kommer att mötas på Sveriges MC i December 2020, och fortsätta vara i Sveriges 10e hus flera år framöver. MC och 10e huset styr bokstavligen människor/organisationer som leder en nation och dess funktioner. MC och 10e huset visar landets konkreta styre i verkligheten. Vi står alltså inför en "make it or break it" situation när det kommer till vår regering from Dec 2020. Det viktigaste valet Sverige kan göra, är valet till förändring och att våga kliva från etablerade sätt att se vårt samhälle på. Vattumannen och Uranus som styr Vattumannen, är för Sverige framgångsrika strategier, som bygger på förändring genom innovation, kunskap och nytänk. Att göra annorlunda, att våga sticka ut från mängden. Om inte Sverige anammar ett nytt sätt att styra landet på, kliver ifrån "så har vi alltid gjort det", om inte någon i regering eller inom politik vågar sticka ut huvudet och bara banbrytande och stå ut från mängden, så kommer Vattumannen/Uranus arketypen istället leva ut sin energi i form av revolution, anarki, demonstrationer, och missnöje, där den enskilda individidens rebelliska ådra väcks, för att kunna påverka den ovilja till förändring och förvirring till agerande som man ser hos makthavare. Sverige är naturligt ett traditionellt land med en väldig tydlighet i sina regelverk, men vi som samhälle är samtidigt väldig formbara och anpassningsbara, vi är rörliga och i behov av återkommande förändring i samhället, för att fortsätta finnas kvar (Skytten/Tvillingen).

 

Vi kommer inte ha något annat val än att möta och anpassa oss till den strukturella förändring som statsstyret/regeringen står inför (för den kommer), och kommer tvinga på oss, först när Saturnus och Jupiter passerar Sveriges MC i December 2020, och ännu mer påtagligt när Saturnus och Jupiter på MC börjar påverka Månen i Lejonet (medborgarna) via en opposition under mitten av 2021. Då kan vi se en konkret påverkan på människorna i landet och deras välmående/hälsa, och om det inte sker något nytänk eller förändring i regeringens beslutsfattande fram till dess, kommer denna påverkan på medborgarna vara negativ. Staten vs medborgarna för att sammanfatta denna opposition kort. Sverige måste våga börja agera annorlunda och nytänkande, för att klara detta skifte någorlunda bra. Sverige står inför nästa val 2022 och det bästa du kan göra då, är att rösta på nytänk, innovation, någon som sticker ut och uttrycker nya reformer som kretsar kring Vattumannens arketyper.

 

En annan viktig transit som Sverige står inför, är att Uranus i Oxen är på väg mot Sveriges Pluto i Oxen i 12e huset, som är den planeten som utmanar Sveriges finansiella strukturer (via sin opposition till Saturnus i Skorpionen i 6e) till ständig transformation (tyvärr inte särskilt behaglig sådan och med många återkommande förluster). Uranus börjar påverka Pluto första gången under våren 2021, och kommer sedan vandra fram och tillbaka över Sveriges Pluto och Saturnus fram till 2023. För att göra det tydligt följer nedan nyckelord för vad dessa planeter, som är involverade i Sveriges närmsta framtid, representerar:

 

  • Saturn– The elderly, traditions, government, conservatism. Financial structures.
  • Uranus- Technology, innovation, unruly events, change, wild changes in weather.
  • Pluto– Nuclear power, upheaval of governments, terrorism, transformation.

  • Sixth House– The workers of the country, labor, public health, medical services.
  • Twelfth House– Prisons, hospitals, secret enemies, crime and criminals, the collective mind.

Det är alltså inte svårt att föreställa sig att Sverige står inför stora förändringar kopplade till statligt styre, finansiella strukturer, arbetslivet, vården, publik hälsa, kriminalitet och därmed en förändring i det kollektivt undermedvetna (12e huset). 12e huset är den inre intuitionen/känslan vi människor gemensamt delar och förmedlar kring det som sker i det samhället som vi lever i gemensamt.

 

Det är svårt att se Corona som något annat än destruktivt och fruktansvärt, men denna situation verkar utgöra den pushen som Sverige behöver för att hinna vakna till innan det är för sent att förändra något alls i sitt sätt att styra landet på. En förändring krävs, och den kommer utan tvekan att komma i sinom tid, mer eller mindre turbulent. Nu kanske landet får möjligheten att inse att förändringen faktiskt är nödvändig och hinner initiera den, innan Uranus smäller ner på hela samhället under 2021. Om regeringen och makthavare inte hinner förstå eller vill göra de uppenbara förändringar som både vården, arbetslivet och Sveriges ekonomiska strukturer behöver, så kan vi vara så säkra på att individen i grupp (Vattumannen) kommer att kliva in och göra sin röst hörd. Riktigt högt och tydligt. Att vi står inför en förändring i samhället, det är utan tvekan, men hur väl den ter sig, beror helt och hållet på vad vår optimistiska regering väljer att göra med den och hur starkt vi, medborgarna, kan göra våra känslor och röster hörda kring att en förändring behövs. 

 

Om du någonsin ville vara en rebell och påverka samhället med din röst och åsikt, så är din tid nu och från och med December 2020. 

 

Trevlig kväll på er.

 

All kärlek, Alex.