· 

Coronavirus astrologiskt - vad händer?

Det går längre inte att undgå att Covid-19 påverkar stora delar av världen, med omkring 118,000 bekräftade fall worldwide, 3,000 avlidna och ca 40,000 tillfrisknade.  (edit, fler (4,300) avlidna, samt 62 000 tillfrisknade). Jag är benägen att hålla med andra astrologer om att det är en pandemi vi är inne i, som inte kommer att ebba ut kommande månader.

 

 

 

Siffrorna i sig är alarmerande, då Corona uppmärksammas första gången den 31a December 2019, och på drygt 9 veckor smittar över 100 000 människor worldwide. Det som är mest alarmerande är förstås den utbredda globala spridningen, som tydligt visar hur skört vårt resande är och hur stor påverkan det har på människan som grupp. Det finns gott om info online att ta del av för mer detaljer kring spridning och påverkan, men det är tydligt att det inte handlar om en mindre företeelse, utan en situation som dels är global och dels påverkar fler samhällsfunktioner än bara hälsosektorn. Informationsspridningen är så pass snabb idag att hela världen påverkas av stora nyheter likt denna. Ekonomin, produktionen och turism är bara ett fåtal branscher som får ta smällen av en situation likt denna, men det troliga är att hela samhällsstrukturer och primärt ekonomin som styr den globala samhällsstrukturen får utstå hårda test. 

 

Astrologer tittar på ett par viktiga datum i detta sammanhang: 

 

  • 31a December 2019 - första rapporteringar om ett virus från Wuhan, Kina. 
  • 7e Januari 2020 - Kina bekräftar att det rör sig om ett nytt virus, tidigare okänt. 
  • 13e Januari 2020 - första bekräftade fallet utanför Kina.
  • 20e Januari 2020 - en mängd andra länder bekräftar nya fall. 
  • 30e Januari 2020 - WHO utlyser "global emergency" i samband med Corona-viruset.
  • 14e Februari 2020 - första bekräftade dödsfallet i Europa.
  • 21a Februari 2020 - Italien rapporterar sina första fall, som kommer att stiga till 10 000 inom två veckor.

 

Vi ska titta lite närmre astrologiskt på ovan datum, men först vill jag ge lite astrologiskt sammanhang när det kommer till den här typen av virus. Som ni vet, så styrs ALLT på Jorden av en viss typ av energi och fysisk sammansättning. Allt som existerar på Jorden finner sin representation i planeter och stjärnor som omger vår planet via deras fysiska sammansättning.

 

Coronaviruset utspelar sig som en infektion där viruset angriper lungorna och bosätter sig där, vilket för cirka 10% av drabbade leder till antigen komplikationer eller döden. Primära symtom är hög feber och problem med luft-vägarna samt hosta. Viruset blir i sin tur angripet av kroppens immunförsvar som resulterar i hög feber och en inre kamp mellan viruset och kroppens försvar. Här ser man flera planeter och energier som spelar in och representerar denna kamp. Kardinala tecken (Stenbocken, Kräftan, Vågen och Väduren) styr akuta infektioner och inflammationer i kroppen, med bl.a. hög feber som följd, tillika planeten Mars som styr samma saker. Den röda ilskna planeten. Luftvägarna, andning, luft och lungor styrs av Merkurius och Tvillingarnas tecken (samt 3e huset). Kräftans tecken (och därmed Månen) har en stark faktor här eftersom tecknet och planeten bl.a styr vätskor i kroppen, specifikt kroppens förmåga att göra sig av med slem och vätska som inte ska vara i kroppen. Planeten Mars är kopplad till feber, eld och värme överlag. Virus och parasiter är generellt sett styrda av Mån-Noderna och deras aspektering till himlakroppar. Det är då väldigt tydligt att viruset skulle bryta ut den 31a December, då vi hade en historisk Merkurius, Solen, Södra Noden och Jupiter konjunktion i Stenbocken + Saturnus/Pluto i Stenbocken (rekord med 5 himlakroppar i Stenbocken), samt Norra Mån-Noden i Kräftan, och Mars i ett eld-tecken.

 

Men, vilka transiter styr då Coronaviruset och dess spridning? Är det Saturnus/Pluto som alla säger? Det är inte särskilt överraskande att Corona dyker upp under Nyårsnatten, även om ingen visste om det då.

 

Så här skrev jag strax efter nyår

 

"Inget speciellt hände i världen på Nyårsafton, och många som varit rädda för Saturnus/Pluto konjunktionen som är som mäktigast nu och hela året ut, kanske blir lite fundersamma över varför inget händer. 

 

Vi måste komma ihåg att vi har att göra med två långsamma yttre planeter som är i ett planerande och avvaktande jord-tecken (Stenbocken), så att bryta ner de strukturer som har varit fram till nu blir till en långsam process som har tagit sin start nu och kommer hålla på året ut, med flera retrograder av Saturnus och Pluto. Så vi har en lång väg att vandra i både individuell och samhälls-strukturell förvandling."

 

Saturnus och Pluto har utan tvekan ett finger med i spelet när det kommer till att utsätta diverse samhällsstrukturer för en enorm press, för att se vad som håller och inte håller, PÅ RIKTIGT. Detta tryck ser vi ett gott bevis på nu, när både vården, ekonomin och bl.a. turismen får stå under skarp granskning när force major är ett faktum. Har vi levt i en naiv bild kring hur pass fungerande vården och samhället är? Har vi levt i en villfarelse att vårt resande inte har någon större effekt på omgivningen? Har vi trott att vi är oövervinnliga i västvärlden, när vår ekonomi är stark och vi lever i bekvämlighet? Har vi levt i en falsk trygghet, invaggade i den av makthavare och politiker? 

 

Coronaviruset är väldigt tydligt en av Plutos nödvändiga läxor, som visar oss vad som fungerar i grunden och inte. Lögner och uppblåsta löften rullar inte med Pluto. Kina är världens starkaste ekonomi, och Plutos transit synar den i sömmarna. So far, so good. Men Sverige då? Det finns inget annat än ren sanning när Pluto är i farten, det går inte att ljuga och slänga fram fina siffror och hopp till honom. Pluto bryr sig inte om något förutom en fungerande struktur som uppehåller livets essäns i dess bästa och renaste form. Pluto kräver förändring tills existensen är så autentisk som den kan bli i förhållande till sin egen mening. Pluto VILL att saker och ting ska fungera enligt sin sanna mening, inga lögner och dimridåer. Pluto är inte Neptunus. Det som är löst sytt i sömmarna kommer att raseras under Plutos transiter, och det ser vi tydligt på de svajjande strukturer som ekonomin och samhällen får ta emot efter att bara drygt 100k människor insjuknar och paniken stiger på alla håll i världen. Är informationssamhället med global spridning av allas åsikter rätt väg att gå? Är det mänsklighetens sanna utveckling? Det kommer Pluto att berätta kommande 2-3 åren. 

 

Pluto och Saturnus möttes i en exakt konjunktion den 13e Januari 2020, vilket är dagen då första fallen rapporteras utanför Kina, och viruset blir en global angelägenhet. Flygindustrin och turismen börjar granskas av hela världen. Hur mycket flyger vi egentligen och vilken säkerhet kan erbjudas för globala resenärer? Hur påverkas världens samhällsstrukturer av vårt intensiva resande? Hur snabbt kan ett virus spridas 2020 när vi flyger kors och tvärs över Jorden? Vad händer om man stänger ner enorma flygplatser i Asien och begränsar in och utresa till länder? Svaren på dessa frågor börjar vi märka runt den 20e Januari, och nu finns det ingen återvändo från den avgörande konjunktionen mellan Saturnus/Pluto. Hela världen får ta del av en historisk karantän som begränsar rörligheten under den största reseperioden i Asien. Men är den så begränsande som Kina vill ge sken av? Inga andra länder stänger ner flygplatser förutom utvalda delar av Kina och ett fåtal länder i Oceanien. Den största strukturen, ekonomin, får ännu inte ruckas på. 

 

Den stora astrologiska frågan är, är det Saturnus/Pluto konjunktionen som styr Coronavirusets utveckling eller inte? Tittar man på de viktigaste datumen nämna ovan, så är det inte specifikt den transiten som styr Corona, utan Corona-viruset är bara en av många prövningar som Saturnus/Pluto kommer ställa mänskligheten inför kommande åren. 

 

När vi tittar på horoskopet för 31a Dec 2019, då Corona uppdagas, så ser vi en exakt och högst karmisk konjunktion mellan Solen, Jupiter och Södra Noden i Stenbockens tecken, där också Saturnus/Pluto håller till. Individen (Solen) och samhället (Jupiter) är inte klara med något från sitt förflutna (Södra Noden).

 

Det är ingen slump att man liknar Coronaviruset vid Spanska influensan. Dels för att båda är ett influensa-virus, och dels för att vi är med om något som mänskligheten redan varit med om (Södra Noden), och uppenbart hanterat ytterst dåligt (för den som är intresserad finns denna bra dokumentär om Spanish Flu). Makthavare och politiker prioriterade att se bra ut i WW1 framför människors säkerhet, och det slaget mot mänskligheten var förödande, där 30% av jordens befolkning blev smittade av enkom influensan och 5% av jordens befolkning dog. I dagens mått mätt skulle det innebära att 78 miljoner människor dör.

 

Vi lärde oss uppenbarligen inte läxan, och Södra Noden tar alltid med sig återkommande situationer, om den förra läxan inte är bearbetad och klar. Den här vändan finns tydliga kopplingar till börsen och världsekonomin, där varje land har sina egna intressen att följa. Bör tilläggas att Saturnus och Pluto befann sig i konjunktion med varandra i Kräftans tecken (opposition till Stenbocken där de är idag) år 1914, bara ett par år innan influensan bröt ut. Det är dock Jupiters inblandning i det hela som är intressant i Covid-19, inte minst för att Jupiter stod i konjunktion med Pluto när Spanska influensan bröt ut, precis som den gör nu när Corona bryter ut. Jupiter är inte bara lycka och guld och gröna skogar, utan han är gränslös och sprider saker vitt och brett, oavsett vad han berör. Jupiters transiter kan bl.a. innebära okontrollerad cellbildning, aka cancer, likväl spridning av bakterier, virus, etc. Jupiter expanderar ALLT han berör, även Plutos dödliga teman. Mån-Noderna styr som bekant virus, och deras placering i kardinala tecken (Kräftan och Stenbocken i detta fall) visar på en konkret och explosiv utveckling av viruset. Viktigt att notera att Mån-Noderna befann sig i Skytten/Tvillingarna när Spanska influensan bröt ut 1918, och det är dit Mån-Noderna är på väg nu (from Juni 2020). Därtill hade vi en stark Mars i Skorpionens tecken under Nyårsnatten 2019 som visar på kroniska och långdragna tillstånd. Det är med andra ord inte troligt att Covid-19 skulle passera obemärkt förbi eller dö ut snabbt, utan att påverka mänskligheten särskilt mycket. 

 

Södra Noden och Jupiter är enligt min bedömning, ihop med Mars, styrande planeter av viruset. Det visar sig tydligt när vi ser att Jupiter är konjunktion Södra Noden fram till 14e Januari 2020, och att Mars är i Jupiters hemmatecken Skytten, fram till 14e Februari. Den 21a Februari exploderar Italien med en mängd bekräftade fall och den dagen är Mars i konjunktion med Södra Noden i Stenbocken, och Månen är konjunktion Jupiter i Stenbocken. En avgörande vändning i Corona-historian.

 

Idag den 10e Mars, är 112 länder drabbade i hela världen. Kina, Iran, Italien och Sydkorea toppar listan med totalt 100k fall. Jupiter är på ingång mot en konjunktion med Saturnus/Pluto, som kommer att vara exakt den 20e Mars, då också Mars hinner ikapp gänget. Det finns med andra ord ingen anledning att tro att spridningen kommer att stanna av, utan kommer att fortsätta växa exceptionellt fram till mitten av Maj 2020 då Jupiter påbörjar sina retrograda fas. Jupiter kommer att ställa i konjunktion med Pluto innan han vänder retrograd, vilket tyder på att dödsfallen kommer att öka fram till mitten på Maj 2020. Under Jupiters retrograda period kan vi gott tänka oss att fallen kommer att avstanna worldwide, och samhällen kommer behöva mobilisera sig för att förstå vad som har gjorts fel i hanteringen av Corona fram till då. Resandet (som styrs av Jupiter) är en starkt bidragande faktor till att viruset sprids, och det är viktigt att makthavare inser det och sätter upp riktlinjer kring resande. 

 

I början på Juni 2020 ser vi också Södra Noden lämna Stenbocken och backa in i Skyttens tecken, som styrs av Jupiter, medan Norra Noden är i Tvillingarna. Dessa två teckens rörlighet och snabbhet är inte optimala för virusspridningen, och jag skulle tro att spridningen kommer att se ut att stanna av officiellt, men kommer i själva verket vara utanför samhällets och strukturens kontroll vid det laget.

 

Jupiter är retrograd mellan Maj och Oktober 2020, samtidigt som Mars äntrar sin långa period i Väduren from Juni 2020. Det troliga är att vi TROR att det är lugnt, men Mars i Väduren är aggressiv och hetlevrad, så infektionerna kommer inte att avstanna i den faktiska verkligheten. En annan oroande faktor är att Jupiter vänder stationär i 19e graden av Stenbockens tecken, där den möttes med Månen och Mars/Södra Noden den 21a Februari 2020, när Italien började falla under trycket av Corona-viruset. Man kan gott anta att spridningen kommer att återuppta sin styrka och intensitet from Oktober 2020. Vi ser en avgörande konjunktion mellan Jupiter/Saturnus i Vattumannen samt Södra Noden/Solen/Merkurius den 20e December 2020. Här finns en chans att vända trenden OM makthavare och samhällen tar sitt förnuft till fånga och börjar arbeta för INDIVIDENS bästa (Vattumannen) istället för att uppehålla sina strukturer och en falsk bild av att ekonomin är viktigare. Början på 2021 fortsätter med flera konjunktioner mellan Jupiter och andra planeter, vilket indikerar att viruset kommer att fortsätta härja. 

 

Det finns med andra ord inga astrologiska indikationer på att Corona skulle vara en fluga som sakta försvinner ur vårt medvetande och vår verklighet inom ett par mån, utan viruset är ett nödvändigt test för att testa de strukturer vi byggt upp sedan 1914, då Saturnus och Pluto sist möttes mitt emot Stenbockens tecken, i Kräftan. Tog världen hand om människorna då? Nej. Lärdes läxan? Troligtvis inte. Det positiva är att vi numer har en global informationsspridning, något som inte fanns under 1918-1920, vilket bidrar till att enskilda individer kan påverka stora massor till det bättre (Vattumannen).

 

Jupiter kommer lämna Vattumannens tecken samtidigt som Södra Noden lämnar Jupiters styrande tecken, Skytten, den sista December 2021, samtidigt som Merkurius och Venus är i konjunktion med Pluto i 25e graden av Stenbocken. Ett sista test för att se om människan, även den på toppen, ser till mänsklighetens och individens bästa, eller fortsätter uppehålla sin makt och pengar-struktur för att gynna sig själva. 

 

Vi står inför en avgörande period i mänsklighetens historia, och det gör mänskligheten alltid när yttre planeter möter varandra via konjunktion. Om vi alla drar vårt strå till stacken genom att TA ANSVAR för oss själva och människor omkring oss under denna period, så kommer vi kunna segla ur det här utan några större förluster. Egoistiska beslut är INTE rätt under denna period. Vattumannen behöver se till andras bästa, gruppens bästa, snarare än sina egoistiska drivkrafter (Lejonet). Och med planeter i Vattumannen inom kort, har vi möjlighet att påverka varandra, genom våra egna personliga beslut.

 

Enligt min mening, vore det naivt att tro att alla människor på Jorden är så förståndiga, och mänskligheten tenderar att återupprepa samma läxor fram till att dessa är lärda och integrerade. Det som inte fungerar i samhället kommer att falla fram till 2022, och det är vår lott att ta ansvar för de misstag som tidigare generationer gjorde. 

 

Allt väl, Alex.