· 

GOTT NYTT 2020: hur påverkas du?

Och så var vi plötsligt på andra sidan. Det omtalade decennium-skiftet, på alla sätt och vis, har nu trätt i kraft och jag kan bara föreställa mig hur många galna nyårsnätter och historier alla varit med om och har att berätta. Inget speciellt hände i världen på Nyårsafton, och många som varit rädda för Saturnus/Pluto konjunktionen som är som mäktigast nu och hela året ut, kanske blir lite fundersamma över varför inget händer. 

 

Vi måste komma ihåg att vi har att göra med två långsamma yttre planeter som är i ett planerande och avvaktande jord-tecken (Stenbocken), så att bryta ner de strukturer som har varit fram till nu blir till en långsam process som har tagit sin start nu och kommer hålla på året ut, med flera retrograder av Saturnus och Pluto. Så vi har en lång väg att vandra i både individuell och samhälls-strukturell förvandling. 

 

Men den förvandlingen börjar hos varje individ, idag den 2a Januari, då Solen i Stenbocken är i konjunktion Södra Noden i Stenbocken och kickar därmed igång den individuella karman i var och en av oss, oavsett vad som sker på det yttre, globala planet. Var och en av oss har en individuell karma att lösa, beroende på var Stenbockens tecken är i just din Natal Chart (kolla upp den på astro.com).

 

Merkurius är också i nära konjunktion med både Solen och Södra Noden i Stenbocken, så nog har det inte gått miste någon av oss vilken sorts gammal karma det är som ska bort. Det är svår att bortse från helt enkelt. Insikterna är så tunga som de bara kan bli, och balansen mellan ens förflutna och ens framtid är som ett skuggland som upplevs högst fysiskt och i total realitet just nu, på ett fullt medvetet plan för oss alla.

 

Stenbocken har inga hemligheter att dölja, och snart är det dags att börja agera på ens konkreta insikter, då Mars bryter upp med Skorpionens hemlighetsfulla och mörka energi, och träder in på Jupiters hemmaplan, dvs Skyttens tecken, from imorgon den 3e Jan.

 

Nu kan du påbörja den långdragna process som var och en av oss behöver genomgå i och med Saturnus/Pluto konjunktionen i Stenbocken under 2020. Bryta ned strukturer i livet som inte funkar eller bygga på det som funkar bra och är rätt för dig. 

 

För att ta ner det på individ-nivå (trots att det kommer ske många olika "nedbryt" av diverse strukturer i världen till följd av denna konjunktion), vill jag ge er möjlighet att utvärdera placeringen av Saturnus/Pluto i just ditt horoskop och se vilket område i livet som kräver din absoluta uppmärksamhet under 2020.

 

Om du inte vet var någonstans i din chart du hittar 23-29e graden av Stenbockens tecken så gå in på astro.com och leta upp denna del av Zodiaken, samt titta på i vilket hus-nummer Stenbockens sista grader hamnar i. Det är där ditt arbete kommer ligga under 2020, speciellt OM du har planeter som är aspekterade av Saturnus/Pluto konjunktionen, dvs, om du har planeter i sista graderna av Stenbocken, Oxen, Jungfrun, Väduren, Vågen, Kräftan, Fiskarna, Skorpionen eller Tvillingarna. Generellt sett är det ingen som kommer undan denna konjunktion, och den påverkar alla stjärntecken via någon aspekt, men endast dina planeter om dessa är 23-29e graden av något tecken, dvs i sista dekaden av en stjärnkonstellation.

 

Via hus-placering påverkar denna transit oss alla och här kommer en kort guide kring vilket område som påverkas i ditt liv, utifrån vilket hus du har Stenbockens sista grader i. Jag utgår från hus-systemet Placidus och råder dig att göra likaså när du ställer din chart på till exempel astro.com.

 

Saturnus/Pluto konjunktion på Ascendenten eller i första huset:

 

Den här transiten är en början på en helt ny cykel i livet för dig och blir väldigt personlig och troligtvis ganska ego-centrerad, då det här är DIN början på en ny fas i livet. Transiten kretsar kring att förändra och bygga upp nya strukturer kring dels ditt utseende, men också det intrycket du gör på andra människor, och din relationer till andra människor, du kommer att förändras helt, både på det yttre och inre planet. Det är en nystart utan dess like att haka tag i. Den du har varit och det spontana intrycket du gjort på andra tidigare i livet genom din Ascendent och det som alla ser i första hand, kommer genomgå en nedbrytning och om-formatering till något helt nytt. Du kan påbörja ett helt nytt liv om du önskar. Om du är nöjd med hur du ser ut rent fysiskt, hur stark du är fysiskt och vilket intryck du gör på andra med ditt sätt att vara på, så kan du stärka dig själv under den här långa transiten, men det är trots allt en nystart kring hur du bemöter andra och varför andra bemöter dig på det sätt som de gör. Troligtvis går du igenom en förändring utseendemässigt under den här perioden, blir mer seriös i ditt sätt att bli uppfattad på av andra, likaså blir dina relationer starkt påverkade av din personliga transformation, den är väl-synlig för både dig och andra och nödvändig för att stärka och bygga upp dig själv under 2020. Det här är en nystart för dig, så ta vara på den med all kraft du har. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i andra huset:

 

Stenbockens kvalitéer styr ditt andra hus och i och med det styr din syn på värdet av dina materiella tillgångar och basala behov. I detta hus behöver transformation rakt av handla om hur du tillfredställer dina grundbehov genom (tyvärr) pengar och tillgångar av olika slag. Dina inkomstkällor är under granskning och det är definitivt en bra idé att se över sina inkomster och utgifter, samt ägandeskap av olika saker. Vad har du och vad är det värt? Har du nog med tillgångar för att kunna leva tryggt? Kan du ta ansvar för ditt eget leverne? Hur ser du till att säkra din materiella trygghet och därmed dina basala behov så som mat på bordet, tak över huvudet och tillgångar överlag. Din strukturella transformation kommer handla om inkomst och din förmåga att säkra din materiella överlevnad kort och gott. Det är ganska basic, du behöver ta ansvar för din överlevnad, om du är i vuxen ålder. Var uppmärksam på dina inkomstkällor och var inte frikostig med pengar, tvärtom var förberedd på att behöva spara och hitta nya sätt att tjäna pengar på, för dessa kommer komma din väg. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i tredje huset:

 

Din närmsta sociala krets och förmåga att kommunicera dig själv till din omgivning står under tryck och transformation. Här behöver vissa ytliga relationer falla bort, och många nära relationer i din närmsta sociala krets utvärderas, för att du ska se vilket värde som finns i din sociala omgivning och hur den och människor som finns i den påverkar eller hämmar din egen utveckling, likaså vilken sorts utbildning/kunskap du behöver för att bygga upp dig själv. Under denna transit kan du ha svårt att förklara i ord för andra varför du behöver avsluta vissa relationer och dra dig undan och förändra din närmsta omgivning, och ta in ny sorts kunskap. De relationer som inte fungerat till 100% eller skavt i er interaktion kommer att behöva avslutas eller om-formateras, bli mer genuina och ärliga. Det kan handla om allt från relationen till dina syskon, kusiner, grannar och överlag ditt sätt att knyta sociala band med din omgivning på. Du kommer att behöva bli mer seriös kring vilka människor du lägger tid på att kommunicera med, kontra inte, samt hur du kommunicerar med människor överlag, och vässa ditt sätt att kommunicera ditt jag på till din omgivning. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion på IC/fjärde huset:

 

Din familj, föräldrar eller äldre släktingar kommer behöva din tid och uppmärksamhet, likaså ditt hem och det du ser som din privata sfär och närmsta familj, oavsett blodsband eller ej. Ditt 2020 kommer handla om strukturella förändringar inom din familj och med starkt fokus på äldre släktingar som under det här året kan gå bort eller kräva mycket av din tid. Förändringar i hemmet och i familjen är något du behöver vara förberedd på och ta det med det allvar som det kommer att kräva av dig. Det kan handla om allt från omfattande flyttar, arv, formellt engagemang kring allt som berör din familj eller dem som är äldre i din släkt, likaså en för dig personlig inre växt som kräver att du börjar ta ansvar för din plats inom din familj och agera som en vuxen person gentemot din familj och det som utgör din släkt. Överlag är det här en period för dig att ta ditt ansvar för din familj och släkt. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i femte huset:

 

Här handlar det om ditt kreativa uttryck och förmågan till att "ha roligt" men också njuta av till exempel föräldraskap eller det som utgör din fritid. Saturnus och Pluto kommer att trycka på ett generellt ansvar kring din fritid och det du ser som njutningar, samt hur du fördelar din tid mellan ansvarstagande och planering, och dina tidigare beteenden kring att "leva för dagen", och insikten att det inte går att göra det på lång sikt utan en plan. Vi är alla unga en gång i tiden och ofta lever för dagen, men vi alla behöver en struktur kring ens framtid. Planering. Spontana uttryck av kreativitet, njutningar och "det roliga" behöver tas på allvar och ha någon form av struktur och plan om din kreativitet och "leva för dagen" tid ska klara sig på lång sikt. Är du en person som lever för det kreativa och spontana, så kommer du behöver strukturera om din fritid till något som fungerar i verkligheten, och inte bara i fantasin, och det kommer kräva hårt arbete att var kreativ under denna transit, samtidigt som din kreativitet faktiskt kan få sen dagens ljus och bli uppmärksammad under denna period. Om du är äldre så kanske är det dina barn flyttar hemifrån, och du kommer behöva lägga tid på det, likaså kanske är det dags för barnbarn om du är i det stadiet i livet. Oavsett är det din fritid och dina nöjen som står under fokus och omstrukturering under 2020, och att "leva för dagen" är inte längre nog för att du ska klara dig på lång sikt. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i sjätte huset:

 

Här behöver du ha full fokus på din vardag, dina rutiner och din hälsa. Saturnus/Pluto kommer uppmärksamma alla misstag och snedsteg när det kommer till dina rutiner och hur du strukturerat din vardag fram tills nu. Det gäller både ditt arbete, din vanor och dina beteenden till vardags. Är det några beteenden som skadar dig och stjälper dig, så kommer du behöver förändra dessa till något som istället bygger upp dig. Denna transit kommer visa dig både på hur enkelt det är att vara destruktiv i sina vanor, likväl ha vanor som bygger upp dig inifrån och ut. Du har möjlighet att bli den bästa du kan vara när Saturnus/Pluto går igenom ditt 6e hus, likaså kan du tydligt se vilka vanemönster som inte längre fungerar för att du ska må bra och fungera i din vardag, och dessa behöva du göra dig av med under 2020.

 

Saturnus/Pluto konjunktion på DC/sjunde huset:

 

Här behöver relationer i ditt liv tas på stort allvar och genomgå en rejäl granskning. Är du i rätt relation så är det hög tid att bli mer seriös och formell kring den. Är du i fel relation så kommer dessa yttre planeters tryck se till att du frigör dig från de relationsstrukturer som inte gynnar dig och din framtid. Både privata och professionella relationer, speciellt med auktoriteter (chefer till ex) kommer behöva utvärderas och förändras till en fungerande form. Kanske du själv kliver upp till en mer ansvarsfull roll i dina relationer, både på jobbet och privat. Allt "löst" och icke-fungerade i dina relationer kommer komma upp till ytan under 2020 och behöva falla bort, antigen genom din egen ansträngning eller yttre omständigheter som ser till att du tar dig själv på allvar i förhållande till andra och att de relationer du ingår i, är på lång sikt fungerande och gynnsamma för dig. Både giftermål och skilsmässor sker under denna transit, så blicka inåt och använd den objektiva rationalitet som Stenbocken erbjuder för att avgöra var du och "den andre" står och fungerar i ditt liv. Det är ingen idé att klamra sig fast i det förflutna som egentligen inte fungerar. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i åttonde huset:

 

Du behöver möta dina största rädslor face to face. Likväl alla beteenden som du upplever som tvångsmässiga i ditt liv behöver förändras och brytas ned till något nytt som fungerar för dig framåt. Oavsett vad det är som du fruktar personligen, kommer du behöva möta och förändra just under 2020. Skorpionens hus tvingar oss alltid att gräva på djupet, gräva i det som vi är mest rädda för att möta i verkligheten, och med Saturnus/Pluto här, så kommer du behöva möta dina rädslor i verkligheten, och inse att det går att förändra sina egna farhågor till något annat, och återuppstå från den man var till något nytt, eller fördjupa dig i den person du redan är. Hitta till din allra innersta kärna och förändra dig själv inifrån ut, om det är det som krävs för att du ska kunna leva och vara lycklig. Det här är en tung transit överlag och i 8e huset speciellt, då Pluto kräver någon form av personlig transformation och återfödelse i ett nytt format, oavsett var du står i livet. Möt dina rädslor med nykterhet och rak rygg, det är du som styr din framtid och ditt liv, låt dig inte kuvas av farhågor och subjektiva rädslor. Under 2020 behöver du möta den du är på riktigt, avskalad från allt som du trott gett dig trygghet tidigare. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i nionde huset:

 

Här är det dags att bygga något nytt, en ny tro och filosofi kring den du är och det liv du lever. Oavsett om du behöver flytta, utbilda dig eller hitta till en ny tro på livet, så är det nu du gör det. Leta efter ditt sätt att hitta tillbaka till en grund-tro på vem du är och den du vill vara. Din personliga väg och filosofi är under stor förändring och du kan leta efter och hitta svar överallt, bara du vågar expandera och leta efter dem. Stanna inte kvar i tryggheten av det gamla och ut-tjänade, för det är inte längre den du är. Du har nu möjlighet att helt bygga om ditt liv och din väg framåt, så ta tillfället i akt och se dig om i världen för att hitta din väg. Har du redan hittat rätt, så stabiliserar och fördjupar du din sanning, din personliga växt och tro. Är du stabil på den plats du är på i livet, och känner att den platsen är rätt, så har du extremt stora möjligheter att växa och fördjupa dig genom utbildning, nya erfarenheter och kunskap överlag. Sug åt dig allt du kan inom ditt område, och transformera och stabilisera dig inom din sanning och tro. Våga vara äventyrlig och föränderlig, för att på djupet hitta till din sanning.

 

Saturnus/Pluto konjunktion på MC/tionde huset:

 

Här är Saturnus hemma och uppmanar dig att ta ett steg till inom den professionella sektorn som du valt, den tron och sanningen du valt i 9e huset. Här är din transformation också väl-synlig för din omgivning, och antigen kliver du upp ett steg inom ditt yrke och den du valt att vara offentligt, eller så behöver du omstrukturera, planera om och hitta till den sanna vägen yrkesmässigt, detta kommer Pluto att kräva av dig. För lever och jobbar du för något som du inte tror på personligen och som inte utgör din inre sanning, så måste du hitta ett sätt att offentliggöra din sanning via din yrkes-persona och karriärsval. Är du på rätt spår yrkesmässigt och valt rätt område att bli expert på, så kommer du behöva lägga mycket tid på att bli ännu bättre på det du gör, och även skörda frukterna av det arbete du tidigare lagt ner för att nå där du är idag. Är du i valet och kvalet kring vad DU är, och ska bli expert inom, rådgöra andra inom, så är det dags att välja en konkret väg och följa den dedikerat under 2020. Bli den auktoritet du drömmer om, inom det område som lockar dig naturligt. Det finns inga genvägar eller undanflykter nu, gör din sociala röst hörd och bli en påverkande kraft genom konkreta beslut och åtaganden. Point of no return är 10e huset, så se till att stå på rätt väg som utgör din personliga sanning, och sprid din kunskap till andra. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i elfte huset:

 

Du har jobbat hårt i många år, både med dig själv, dina relationer, dina sociala nätverk, ditt arbete, vardag och insikter kring vem du är och vad din plats i samhället utgör. Det är dags att se dig om och se hur du påverkar andra samt hur andra påverkar dig. Vilka är dina vänner på riktigt? Vilka människor och grupper delar din tro och syn på livet? Hittar du dem på arbetsplatsen eller utanför? Hur går dina vänner och social tillhörighet ihop med ditt övriga liv? Har du någon social tillhörighet och människor att diskutera livet med, eller går du från arbetet till hemmet och sen tillbaka till jobbet? Vad får du ut av livet överlag är vad elfte huset transiten handlar om. Får du leva i din individuella frihet eller känner du dig låst av livet? Saturnus/Pluto i 11e huset kommer lyfta frågor kring din tillhörighet och din personliga frihet i den strukturen som du skapat hittills. Frågor kring din personliga frihet och förmågan att hitta till "din" plats i livet kommer att lyftas, och har du ingen sådan plats i livet än, så behöver du ge dig ut på jakt efter likasinnade individer som delar din tro på frihet och hur man spenderar sin tid och vad man får tillbaka från sin fritid. Känner du dig ensam, så sök dig till aktiviteter och grupper som delar dina intressen. Är du redan på rätt spår kring hur och med vilka du spenderar din fritid med, så kommer dessa relationer och utdelning från dina fritidsintressen att fördjupas och bli mer viktiga under 2020. Hitta din tillhörighet och dela den med andra är din resa det kommande året. 

 

Saturnus/Pluto konjunktion i tolfte huset:

 

Du är i slutet av en inre, lång, personlig resa, och allt som skett fram tills nu behöver utvärderas på djupet och integreras i ditt undermedvetna, för att du ska vara redo inför en ny cykel när Saturnus och Pluto rör sig vidare mot ditt första hus så småningom. Allas individuella resa är inte utan smärta, och det är vad 12e huset lyfter fram till verkligheten, alla dolda skelett i garderoben som du klivit över för att ta dig dit du är.  Tiden är ni inne att möta ditt förflutna fullt ut och djupdyka i de misstag du har gjort på resan hittills.

Allt detta, för att rena dig inför en ny cykel och en ny process. Saturnus/Pluto i 12e huset kan kännas riktigt smärtsamt för att det är en transit att reda ut allt som man förbisett eller försökt "gömma" inför sig själv på vägen hit. I 12e huset finns inte längre några gömmor, och allt flyter upp till ytan för att inse, bearbeta och integrera. Likt 4e och 8e huset är det här ett djupdyk i alla ens misstag och en acceptans och bearbetning av det som inte blivit som man tänkt sig, eller den smärtan man utsatt sig själv eller andra för på sin individuella resa. Ta dig tiden att besöka ditt undermedvetna och låt allting flöda ut och flöda fritt. Känner du dig på gränsen till galen eller har svårigheter att lösa dina inre problem själv, så ta hjälp av psykologer och kunniga människor som objektivt kan leda in dig på rätt spår. Det här är en tung och avslutande transit, som vill att du väver ihop allt som har varit fram tills nu, och gör dig redo att på alla plan påbörja en ny resa och en ny cykel i ditt liv. Ramla inte ihop, möt ditt förflutna med en stolt rygg, och vet med dig att du snart påbörjar en ny cykel i ditt liv. 

 

Med det sagt, oavsett var du har Saturnus/Pluto i din individuella resa, var redo att möta verkligheten och transformeras till din djupaste inre sanning som just du lever för. 

 

Dela gärna med dig utav din resa i kommentarerna och vet med dig att du har styrka att möta Saturnus och Pluto på ett sanningsenligt sätt och var redo för din personliga transformation.

 

Som alltid, all kärlek och lycka till, Alex.