· 

Juli 2019, den svåraste månaden på hela året?

Sommaren tuffar på i all sin prakt och vi står nu inför Juli-månad, fylld av minst sagt intensiva planetariska skeenden! Vissa menar på att Juli kan vara 2019 svåraste och mest avgörande månad! 

 

Så, vad händer planetariskt i Juli då? Är det en avgörande och svår månad? 

 

JA!

 

2a Juli öppnar upp med en Solförmörkelse i 10e graden av Kräftans tecken! Axisen Kräftan-Stenbocken utgör helt klart ledande teman för hela 2019 med den ansamling av planeter som står mitt emot varandra i dessa två tecken. Detta är grunden som läggs inför större skiften under början av 2020. Så en Solförmörkelse (och Nymåne) i Kräftans tecken som sker så nära Norra Noden (ens framtid) utgör ganska tunga influenser på oss som individer. Det gäller att "tune in" på vad som sker i ens liv och i ens psyke just nu och våga agera utifrån det som behöver korrigeras eller förändras. Det största misstaget man kan göra under denna process är att stänga av sina känslor, trycka undan eller ignorera dem på olika sätt. Detta är beteende som leder en bort från den sanningen som ens inre skriker till en just nu, i form av olika starka känsloupplevelser (Kräftan). Likt alla Nymånar är den som sker 2a Juli i Kräftans tecken också en nystart inom det segment av ens psyke som ansvarar för ens välmående och känsla av trygghet och tillhörighet. Mycket av teman som kretsar kring Solförmörkelsen/Nymånen i Kräftan handlar om förmågan att ta hand om sina styrkor och mående så pass väl att det leder en till en naturlig plats i samhället, där en får uttrycka sitt jag till fullo och bidra med något, samt utvecklas fritt. När du själv mår dåligt, vad kan du ge för nytta till andra och din omgivning? Troligtvis ingen alls. 

 

Eftersom Solförmörkelsen och Nymånen sker nästan i samma grad av Kräftans tecken som Norra Noden befinner sig, så handlar det tveklöst om att möta och acceptera det nya, den framtiden man ser framför sig och vill uppnå. Inte bara möta den som en vision eller dröm, men också möta den krassa verkligheten du lever i idag och inse vad som hindrar dig från att leva ut din framtid och din dröm, din personliga utveckling i denna värld. Att möta det i en själv och inse hur du skapar en fungerande inre plattform av trygghet och välmående, från vilken du våghalsigt kan hoppa mot dina drömmar och ambitioner. Titta på i vilket hus du har 10e graden av Kräftan för att veta vilket område i livet får tar emot dessa insikter. Om du har några planeter i 10e graden av Kräftan eller Stenbocken så blir denna astronomiska händelse en väldigt markant påverkan på ditt liv och framför allt på det som sker inuti dig, i sinnet, känslorna och själen. Du kommer tydligt minnas åter denna dag och vad som "klickade" till i dig. Med den här förmörkelsen kan man inte fly från sin framtid eller dåtid längre, man måste både ta emot det nya och okända och möta dem "misstag" och handlingar som gjort att man är där man är idag. Det är en insikt kring vad du kan förändra för att göra det bästa för dig själv för att bli stark och trygg nog att möta den framtid och förändring som pockar på din uppmärksamhet.

 

Den 3e Juli rör sig också Venus in i Kräftans tecken och joinar Solen, Månen och Norra Noden där. Det indikerar på att "det nya" som var och en av oss behöver möta kretsar också kring våra nära relationer, våra passioner och våra talanger, samt ens relation till sig själv och förmågan att vara sin bästa vän och agera utifrån sina bästa intressen. 

 

Den 8e Juli går Merkurius retrograd precis innan sitt möte med planeten Mars i Lejonets tecken. Denna vecka är som upplagd för att agera på spontana tankar och ingivelser i stunden och således hamna i situationer som varken är genomtänkta eller gynnsamma för en. Det gör inget, vi har fram till September på oss att korrigera beteenden och tankar åt rätt håll. Allt som händer, även det dåliga, har en mening. Att uppmärksamma oss på vad vi vill göra och inte vill göra, vad som är rätt eller fel för just dig. Learning by doing!

 

Dagen efter, 9e Juli, börjar också Chiron i Väduren röra sig retrograd. Det är en sällsynt företeelse att så många planeter och himlakroppar är retrograda samtidigt, vilket innebär en form av "rensopande" inför att ta ett stort hopp framåt i höst, både som individ men också som samhälle och grupp. Chiron utgör platsen där vi känner oss som mesta osäkra och malplacerade och i Vädurens tecken handlar det om en problematik kring ett fullt och fritt uttryck av "jaget", oberoende av vad andra tycker. Det är inte lätt att vara sig själv i dagens samhälle, och det märks tydligt att många är olyckliga idag. Med Chiron retrograd gäller det att möta den smärtan som flyter upp och de känslor av otillräcklighet eller hopplöshet som besöker ens sinne. Chirons transiter handlar alltid om helande via kris, och när den är retrograd börjar vi leta efter svar inom oss själva. Vad är det för fel på MIG? Tryck inte ner känslor, även om dessa gör ont och plågar dig. Enda vägen till helandet är genom att uppleva och integrera krisen fullständigt. 

 

Samma dag får vi en push mot insikter kring jagets plats i samhället, egots funktion och eventuella "fel" på det, och får därmed ta del av en personlig sanning för var och en av oss, då Solen som styr egot och känslan av jaget ställer sig i konjunktion med framtiden och ens karma (Norra Noden). 9e Juli kan involvera en hel del starka känslor och inte minst mycket tårar och tycka synd om sig själv. Låt det bara komma, det går över, och ut på andra sidan kommer du ut med tydligare förståelse för vad du vill, behöver och hur du kan ta dig dit. 

 

"If you have a bad habit, situation or something you want to get rid of, don’t fight it. Make friends with it. Thank it for what it has given you. And then let it go by itself."

 

Låt de starka känslorna komma, låt de ta över ditt jag, din själ och ditt sinne under Juli-månad. Känslorna, om än mycket plågsamma i stunden, har som funktion att tydligt visa dig vad du känner starkt kring och varför. Se dessa starka emotionella reaktioner som vägvisare kring vad du behöver och inte behöver i ditt liv.

 

Andra halvan av Juli är inte mindre intensiv vad gäller introspektion, utan kommer fortsätta med Mars-Uranus kvadratur, Sol-Pluto opposition (mycket viktig), en Mån-förmörkelse i Stenbockens tecken, Venus opposition Pluto, Merkurius möte med Solen i sista graderna av Kräftans tecken, Solens och Venus entré in i Lejonets tecken, samt ett avslut med en intensiv förändring av egot, som kvadraturen mellan Sol-Uranus skapar.

 

Mer om det när vi tagit oss igenom första halvan av den månad som kanske tydligast kommer visa oss vart vi vill, med vem och hur, samt hjälpa oss att göra oss av med det som stagnerar oss på väg mot vår framtid! 

 

Trevlig Söndag på er, och glöm inte att njuta av sommaren även om den är fylld av intensiva inre skiften.

 

Kärlek, Alex.

Write a comment

Comments: 2
  • #1

    Andrea (Tuesday, 02 July 2019 00:16)

    Det är så harmoniskt att få läsa dina inlägg varje gång. Ser fram emot nästa.

  • #2

    Kristina (Tuesday, 02 July 2019 10:42)

    Har just upptäckt din blogg. Så bra! Tack för att du tar dig tid att skriva den.