· 

Oppositionstecken

Hej alla fina människor! 

 

Idag gör vi en liten specialare. Ingen prognos (så mycket har inte förändrats sen sist:)), men däremot vill jag idag ta upp något som jag tror många nybörjare missar när man "läser" sitt och andras horoskop. Det finns en tendens att ta en aspekt eller en planetplacering och grotta ner sig i just den, istället för att "koppla ihop" sin karta till en fungerande helhet, som sig bör. 

 

Är man inte bekant med vad aspekter innebär, så är det gott och kort vinklar mellan stjärnkonstellationernas cirkel (Zodiaken) och planeternas placering i stjärnkonstellationerna. 

 

Oftast pratar man om trigoner (120 grader vinkel), kvadraturer (90 grader), sextiler (60 grader) och oppositioner (180 grader), men det finns många fler vinklar/aspekter förstås. Vi ska inte gå in på info om dessa just idag, däremot ska vi diskutera oppositionen i sig, som alltid är närvarande. 

 

Som synligt på bilden och som den enda logiska slutsatsen är oppositionen inget annat än två saker som är mitt emot varandra, dvs 180 grader ifrån varandra (en halv cirkel). ALLA stjärntecken är alltså i opposition till ett annat, vilket medför två saker:

 

- Dessa två tecken (energier) är varandras kompletta motsatser och har lite förståelse för den andres egenskaper och uttryck.

- Dessa två tecken (energier) kompletterar således varandra med var sitt "nödvändigt" som den andra saknar. 

 

Så alla tecken jobbar i en form av axis/axel (dragkamp) med sitt oppositionstecken, under alla omständigheter. Det är inte ovanligt att man drar till sig människor som har många planeter i ett oppositionstecken till sitt eget. Man vill dels döda dem för att de är så annorlunda från en själv, men det finns något i deras personlighet som en dras till, för att vi själva saknar det. 

 

För att illustrera detta vill jag kort gå igenom de 6 axis/axlarna som finns i Zodiaken, och förhållandet mellan varje oppositions-axeln, som kom ihåg ALLTID fungerar i förhållande till varandra. 

 

Först ut är förstås det allra första tecknet i Zodiaken, Väduren och dess oppositionsmotståndare Vågen som är det sjunde tecknet i Zodiaken. Vädurar och Vågar är en intressant dragkamp som illustrerar just oppositionen väldigt väl. Vädurar är som bekant ganska omöjliga att vika, övertala eller på något sätt påverka deras plan of action eller beteende. Vädurar springer så snabbt och är så säkra på att deras sätt is the only sätt att de fullkomligt missar goda råd på vägen. Vågar däremot är Zodiakens diplomat, som kommer se till att lyssna på varje enskild individ, tömma deras perspektiv på information och sedan potentiellt applicera det på sina egna planer. Det gör att Vågen dels fastnar i att prata om allt med alla, men har istället ett mycket vidare perspektiv när det kommer till det mesta. Helt olika energier, men båda behöver varandra. Väduren behöver Vågen för att se fler vägar istället för att envist stångas på en och samma väg, medan Vågen behöver Väduren för att våga röra sig framåt snabbare och mer konkret mot sitt mål, och kanske inte lyssna på varje individs åsikter om saken.

 

Vidare går vi till tecken nummer två, Oxen. Oxens oppositionstecken och således motsats, är Skorpionen. Det är det 8e tecknet i Zodiaken (man räknar hus på samma sätt, så 8e huset är Skorpionens hus, andra är Oxens, etc). Det här är en av få axlarna som är tämligen harmoniska i förhållande till varandra. Oxen förstår inte riktigt djupet av Skorpionens upplevelse av världen, men är väldigt intrigued kring hur Skorpionen tar reda på saker och bygger på sin emotionella kunskapsbank genom att gräva djupt i andras psyken och erfarenheter. Oxens driv är nämligen också att bygga på med saker, men de dras hellre till sådant som går att se och ta på, och gärna sådant som går att visa upp för andra och använda varje dag. Skorpionen däremot is all about att komma åt det som INTE går att se att ta på, vilket är en trevlig addering till Oxen som bokstavligen plockar upp allt från marken som är konkret och användbart. Båda tecknen är otroligt fokuserade på den sexuella aspekten av livet (troligtvis den sexigaste axeln i Zodiaken), men av helt olika anledningar förstås. Oxen är besatt av njutning och fysisk närhet som en grundfunktion att tillfredsställa (som hunger och törst), medan Skorpionen vill upplösas och sammanstråla emotionell och själsligt via sex, i en helt ny icke-fysisk dimension. Så, i grund och botten, ett oppositionspar som kompletterar varandra bra och söker efter liknande saker i livet, om än har ganska svårt att förstå den andres motiv. 

 

Det tredje tecknet är Tvillingarna, och oppositionstecknet till Tvillingarna är hus och tecken nummer 9: Skytten. OCKSÅ ett förvånansvärt harmoniskt oppositionspar, trots att oppositioner i sig inte ses som särskilt harmoniska aspekter. Den här axisen är nog Zodiakens mest nyfikna och äventyrliga. Tvillingen söker efter information i sin närmsta omgivning, medan Skytten tar det ett steg längre och söker information om det STORA HELA. LIVET. EXISTENSEN. När dessa två sammanstrålar skapas en bekväm miljö av att dela med sig av kunskap och diskutera livets små och stora frågor. Tvillingen kan ibland bli lite väl trivial för Skytten och fokusera och prata om "oviktiga" saker (tåget var sent och bilkön lång), medan Skytten kan bli lite väl djupgående och filosofisk för Tvillingen, som egentligen bara vill berätta hur dagen har varit. Återigen, två skilda energier som på gott och ont kompletterar varandra. Det man gillar med varandra är troligtvis också det man stör sig på mest med varann. 

 

Det fjärde tecknet är Kräftans tecken, och här börjar vi hamna i lite knepigare oppositions-par. Kräftans oppositionstecken är det 10e tecknet i Zodiaken, det är Stenbocken. Kräftan och Stenbocken har helt olika drivkrafter. Kräftan är ett ganska avvaktande tecken som gärna håller sig i säkra för den miljöer, medan Stenbocken tvärtom strävar efter att överkomma mål och hinder och hamna på nya höjder. Detta är förstås en bra komplettering till varandra, men samtidigt kämpar man med att förstå motparten. För Kräftan är det ofta ingen kompromiss mellan arbete och familjen, självklart kommer familjen först. Stenbocken däremot.... håller inte alltid med på den punkten. Har Stenbocken hittat sitt mål att gå efter, så kommer planering och exekution av det vara på första plats, alla andra får komma senare. Kräftan lever sitt liv genom linsen av "hur känns det?", medan Stenbocken har istället som motto "hur ska vi planera nästa steg?". Det är, som ni märker, ganska olika platser att komma från, även om dessa två ihop rör sig ganska stadigt fram på både det emotionella och praktiska planet. 

 

Vi går vidare till det femte tecknet, Lejonet. Finns det någon härligare plats i Zodiaken än femte huset och Lejonets tecken? Det ter sig föga troligt eftersom det är hjärtats plats, det är platsen där vårt hjärta slår som mest passionerat och starkast, och vad är väl finare än riktig passion, vad det än må vara. Lejonet och Vattumannen som är oppositionstecknet, är inte helt oharmoniska, men det Lejonet behöver från Vattumannen är förståelsen för andra och förmågan att kliva ett steg åt sidan från sitt egna ljust skinande ego. Lejon har med all rätt en tendens att utgå från sin egen energi och perspektiv (livet pulserar ju som starkast genom dem!), men Lejonet glömmer att alla andra inte alls har det lika bra och trevligt som Lejonet har det i sitt eget skinn. Vattumannen hjälper Lejonet att se hur OLIKA människor är, och förstå varje individ på dennes nivå och framför allt att inte se ner på "svagare" individer. Lejonet hjälper däremot Vattumannen att få en starkare känsla för sitt ego och sin kärna, eftersom Vattumannen tenderar att inte ha så stark tillgång till just sitt personliga ego, utan skiftar mellan många andras. Allt för en högre förståelse om omvärlden.  

 

Det sjätte tecknet i Zodiaken är Jungfrun. Oppositionstecknet är det sista tecknet i Zodiaken, Fiskarna. Här stöter vi återigen på en ganska svår kombination av energier. Som båda VERKLIGEN behöver varandra. Jungfrun som arketyp är en energi som är väldigt enkelspårig. Den skapar, gör och tänker hela tiden, medan den rör sig på en specifik väg ganska långsamt. Jungfrun kommer inte så LÅNGT på sin väg dessvärre, för att de gärna ordnar och donar i sin direkta omgivning, och har en tendens att fastna i det världsliga. Jungfruan är helt och hållet fokuserade på sin egen vardag, rutiner och det som sker i deras direkta omgivning och den snara framtiden. Det finns inte så mycket utrymme för att titta upp från skorna som behöver rengöras och fråga sig själv "vad finns där uppe i himlen?". Jungfrun är ofta så pass upptagen att hon är helt ointresserad av vad som sker utanför hennes direkta problem-värld. Kolla upp i skyarna? Vem vet vad som finns där? Jag behöver skriva en to-do lista för kommande veckan och dessutom måste vi köpa en ny soffa. Här kommer Fiskarnas tecken in och balanserar upp och tillför Jungfrun en förmåga att inte bara drömma sig bort då och då, men också sluta oroa sig så mycket och omfamna den heliga tron på att allt kommer att lösa sig oavsett vilken väg man tar även om den där listan inte blir gjord. Fiskarna tar med lite magi in i Jungfruans ganska cyniska och hårda värld. Till nackdel ser vi dock irriterade Jungfruar som bara väntar och väntar på att Fisken ska komma till skott med vad den än pratar om eller tar för sig, och Fiskarna i  sin tur har svårt för Jungfruns saklighet och får sig en verklighets-chock i interaktion med dem. 

 

Där har vi alla oppositions-axlar!

 

Föga förvånande, 12 stycken stjärnkonstellationer utgör 6 stycken oppositionsaxlar och ska alltid tolkas i förhållande till varandra när man tittar på ett horoskop. SPECIELLT om man har planeter i oppositionstecken i sin egen karta eller i en karta med någon annan, kan man se det till stor del som en positiv, om än frustrerande, inverkan på ens liv. Det man saknar finns ofta i oppositionstecken till det tecken där man själv har planeter. Sträva efter att utveckla oppositiontecknets egenskaper för att utveckla dig själv!

 

Med det sagt, ha en trevlig Måndag!

 

Kärlek, Alex.