· 

Uranus transit in i Oxen - hur påverkas du?

Jag är tyvärr inte förvånad att de senaste veckorna har varit så centrerade kring död, och i många fall våldsam sådan.

 

Aspekter mellan Pluto och Mars är kopplade till både aggressivitet/sexualitet, stål, eld, samt mer konkret undervärlden (som Hades/Pluto styr), och därmed mångas död. Många unga människor fick sätta sitt liv till senaste veckorna och det smärtar mig att vissa av dessa har varit vänner och bekanta. 

 

Mars är nu förbi Pluto och rör sig vidare i Zodiaken, om än med viss påverkan från Pluto än så länge. Var försiktiga.

 

Något annat stort som händer inom kort är Uranus transit in i Oxen den 15e Maj. Uranus har varit i Vädurens tecken sedan 2010, och via Väduren skapat en impuls till förändringar, en krigslysten impuls till att uttrycka sig själv och sin individualitet via alla medel.

 

En ny gnista tändes inom var och en av oss 2010, och nu är det dags att grunda den gnistan i den materiella verkligheten. Förändringen kommer inte längre att vara en ambition, den kommer att bli realitet, vare sig man vill eller inte. Under Uranus transit i Oxen fram till 2025 kommer denna gnista av individualitet och ens rop på att uttrycka sin individualitet manifesteras i ens faktiska omgivning, grunda sig i ens liv för gott. 

 

Uranus ansvarar för den delen av var och en av oss som inte är en del av något annat än vår egna personliga väg och röst. Uranus ger gnistan av att inte tillhöra någon moral eller tro-system, den förbiser andras åsikter eller tyckande. Det är den planeten som särskiljer oss från diverse dogmer. Av den anledningen ses många Vattumän och Uranus-starka personer som "excentriska", vilket egentligen är ett svepord för "onormal". Uranus är alltså planeten som särskiljer var och en av oss från normen och från sådant som andra tycker och tänker, det som har sagt och tänkts före oss, det som trycks på oss av samhället. Uranus har inga riktlinjer, den är ett uttryck för precis vad som helst, och det finns inga rätt eller fel. 

 

Uranus är ett kall att särskilja sig från andra, oavsett vad andra tycker. Ta beslut på eget bevåg som kanske inte så många stödjer. Och så kommer det att bli med Uranus i Oxen, man kommer få kämpa med andras traditionella åsikter om ens förändringar, det är trots allt ett jord-tecken vi talar om här.

 

Nu när Uranus flyttar in i Oxen så kommer vi tar ner vår individualitet och envist kämpa för vår rätt att få vara den vi är och göra det vi vill, på jorden och direkt in i våran omgivning. Grunda en annorlunda verklighet helt enkelt, vilket kommer att kräva ett avslut många olika plan. Uranus tar alltid med sig förändring in i bilden, vare sig man vill vara med om den eller inte. Det finns ingen anledning att hålla fast vid sådant som inte längre är en del av ens personlighet och framtid. Släpp det, även om det är smärtsamt och även om det var en stor del av dig och ditt liv, och ÄVEN om du är den enda som tycker att det är rätt väg att gå. Stå upp för den du är, din individualitet, dina val och ditt liv. Bara du vet vad som är rätt för dig, inga samhällsramar ska få tvinga in dig i något du inte vill vara med om i detta liv. Detta kommer Uranus att hjälpa dig med, att skapa okonventionell förändring och faktiskt genomföra den envist och stadigt.

 

Vilket område i livet kommer Uranus att påverka under sin transit i Oxen? Vi tittar vidare. 

 

                                Om du har Oxens tecken på din ASCendent eller i första huset

 

Har du Oxens tecken som ASC så är du tämligen stabil i vem du är och vad du gillar och inte, men inte längre! Uranus transit via första huset kommer att förändra ditt yttre och framför allt din egna etablerade syn på vem du är och hur andra ser dig. Det rör sig inte bara om en förändring av din persona, men också ditt utseende. Den "publika" delen av dig som du enkelt projicerade utåt kommer att få sig någon form av förändring. Du kommer behöva att stå för en ny dig, och förändringen av dig kommer att bli omfattande och väl synlig för alla runtomkring dig. Saker du äger och som tidigare har varit en självklart del av din persona kommer att förändras i värde, och du kommer att skapa dig en ny del av din personlighet, där dina värderingar får sig en omgång av förändring. Du kommer att börja identifiera dig med andra saker än du gjort fram tills nu. Du har helt enkelt fått nog av ditt gamla jag.

 

                                                               Om du har Oxens tecken i andra huset

 

Här snackar vi kaka på kaka då andra huset styrs av just Oxens tecken, och har du Oxens tecken i andra huset i ditt horoskop, så är du väl införstådd med värdet av materiella tillgångar och tryggheten i det. Uranus genom hus nr 2 ser till att du skapar någon form av grundande och förändring i dina finanser, dina ägodelar och det du har omkring dig. Detta hus är också sättet du tjänar pengar på så Uranus transit kan förändra din inkomst och ditt levebröd. Men inte bara, utan också vad du värderar som en tillgång. Är pengar, status, välmående, relationer eller tid med värdefullt? Uranus genom detta hus belyser vad du egentligen behöver förändra för att ha rätt värderingar i ditt liv, både via skillnad i spenderande, inkomst och ägande.

 

                                                            Om du har Oxens tecken i tredje huset

 

Kommunikationens hur som får sig en törn av Uranus förändrar ofta ens sätt att förstå och kommunicera saker på. Man får ofta genombrott i skrivande under denna transit, men också någon form av förändring i relationer med en syskon och kusiner. Iinformation kan under denna transit förändra din världsbild å det yttersta. Du kommer att behöva lära dig nya saker under denna transit och anpassa det du tidigare trott är bombsäkert till nya rön. De diskurser som har varit normativt för dig kommer att förändras via ny information och ny kunskap. Förbered dig på en mental omvandling!

 

                                        Om du har Oxens tecken på din IC eller i fjärde huset

 

Här säger vi farväl till väletablerade hem och locations. Under denna transit kommer du att få rucka på din grund, det som du idag kallar ditt hem. Det rör sig om att flytta i många fall, men berör också relationen till dit föräldrarhem och dina föräldrar. En förändring kommer att göra att du behöver säga farväl till det som har varit din grund hittills, den plats där du emotionellt och fysiskt har känt dig hemma. Det behöver inte vara något negativt, men många har svårt att släppa taget om minnen och anknytningar, vilket man kommer behöva göra under denna transit. Uranus kommer på något sätt att slita dig från ditt förflutna eller ditt nuvarande och göra ett förflutet utav det. En ny tid på hemmafronten har tagit sin entré. 

 

                                                    Om du har Oxens tecken i femte huset

 

Uranus transit via femte huset belyser genombrott i kreativiteten och självuttryck. Du kan inte längre hålla tillbaka den du är och det uttryck du vill ge för det. Oavsett hur absurt eller excentriskt det kan vara i andras ögon, så MÅSTE du under denna transit visa för hela världen VEM du är. Antigen via ditt utseende, dina talanger eller dina barn. Det här är en inspirationstransit och har du tidigare blundat för dina talanger och den du är, så kommer dessa att ta sig uttryck på högst oväntade sätt. I detta hus kommer du istället för att tänka "jag måste", tänka "jag vill" och "varför inte?". Man lever bara en gång och Uranus i femte huset kommer att visa dig hur pass roligt man kan ha det. 

 

                                                          Om du har Oxens tecken i sjätte huset

 

Säg farväl till dina nuvarande rutiner och troligtvis också ditt nuvarande jobb. Uranus transit genom sjätte bryter upp sådant som behöver brytas upp, i detta hus är det väl-etablerade rutiner kring kost, hälsa och jobb. Det är dessa teman som kommer att få sig en riktig förändring, och kämpa inte emot! Förändringen kommer att tvingas på dig i mindre trevliga varianter (som en skada som behöver tas hand om), om du inte arbetar med förändringens gång. Sjätte huset är även förbättringens hus (styrs trots allt av Jungfrun) så vilka förändringar som än kommer så ÄR dessa är för att optimera din vardag. 

 

                                      Om du har Oxens tecken på din DSCendent eller i sjunde huset

 

På DSC ansvarar Uranus för plötsliga uppbrott från tämligen stabila, men också framför allt bekväma relationer. Har du Oxens tecken i sjunde så finns det en risk att du stannar i relationer endast för att det är bekvämt och kräver mer ansträngning att bryta än att stanna. Detta råder Uranus bot på utan tvekan. Ensam i stark blir plötsligt en tanke som känns väldigt nära och intressant. Om relationen du är i, är tråkig så kommer uppbrottet som på posten. Är du i en fortfarande intressant för dig relation, så blir det mycket mer äventyr framöver er sinsemellan. Singel? Nu händer det grejer! Du kommer att träffa massvis med intressant och framför allt ovanliga människor som kommer att förändra din syn på relationer. Bli inte förvånad om Vattumän kommer regnandes i din väg.  

 

                                                            Om du har Oxens tecken i åttonde huset

 

Dags att få lite mental klarhet i sådant som du tidigare har tryckt undan, allt det obehagliga som du inte velat möta. Detta är i synnerhet svårt för er som har lite vatten i horoskopet och rationaliserar känslor och upplevelser. Uranus transit kommer att ge väldigt klara och tydliga insikter kring sådant som du valt att inte bekanta dig med, i dig själva dvs och från tidigare upplevelser. Förbered dig på en omtumlande tid av intimitet med dig själv och ditt innersta. Det är en bra tid att betala av lån och lösa diverse käbbel med tidigare partners. Men framför allt, var redo att i sinnet möta sådant som ligger djupt nedbäddat i ditt undermedvetna.  

 

                                                       Om du har Oxens tecken i nionde huset

 

Uranus här omvandlar det du tidigare vetat och trott på till en helt ny struktur av en tro om livet och existensen. Under denna transit plockar du på dig så pass mycket ny kunskap och erfarenhet att du helt enkelt inte KAN hålla fast vid det som du tidigare känts vid och trott på. Här pratar vi inte bara åsikter utan större ämnen så som moralisk kompass, livsfilosofi och tro-system. Du kan mycket väl kosta på dig ett par utlandsresor för att hitta dig själv och din nya tro, likaså kommer du att träffa på människor som blir dina lärare och vägvisare. Det blir inte att sitta hemma under denna period.

 

                                             Om du har Oxens tecken på MC eller i tionde huset

 

Med Uranus transit över MC och tionde så förändras din publika bild och din professionella status. Om du blir av med ditt jobb under denna period så är överensstämmer inte detta jobb med personen som är DU. Det enda Uranus vill göra är att tillåta just dig att uttrycka just den du är, därför förändrar den och driver dig hela tiden till att vara den personen som du är, på alla plan i livet. Är du på rätt arbetsplats så kommer din roll att förändras på något vis, din yrkesroll kan komma att för alltid förpassas till det förflutna, eller ta ett nytt kliv. Din relation till auktoriteter och din egna auktoritära roll i ditt liv kommer hur som helst att förändras. 

 

                                                          Om du har Oxens tecken i elfte huset

 

Dina ideal står på spel här. 11e huset styrs naturligt av just Uranus och det är här du kopplar din egna individualitet till övriga delar av samhället. Genom att vara den du är, på gott och ont, hittar du dina klick av människor runt om i världen. Uttrycker du inte den du är så kan du heller inte attrahera likasinnade, och skapa värdefulla relationer. Endast genom att vara ärlig och öppen med din sanning och dina ideal, kan du bygga vänskap och ingå i grupper med andra likasinnade. Har du inte funnit dig själv i grupper av likasinnade hittills så kommer du under denna transit att behöva säga farväl till grupper av människor som inte delar dina intressen och din syn på livet och framtiden. En utmärkt transit för att hitta nya grupperingar av människor där du verkligen platsar in med dina ideal. Vänskap både hittas och avslutas under denna transit.  

 

                                                               Om du har Oxens tecken i tolfte huset

 

Alla transiter via 12e huset är en diffus historia som verkligen rör om det undermedvetna och djupa strömmar av drömmar, röster, tankar, bilder och sådant som du inte ens riktigt vet vart det kommer ifrån. Här påverkas inte ditt liv så tydligt på ett yttre plan, men vilket arbete genomförs på ett inre! Uranus tar upp till ytan sådant som du själv inte kan fiska upp från ditt undermedvetna, ofta via drömmar och i tillstånd av berusning och förvirring. Uranus i 12e huset är också avslutet på en cykel i ditt liv. Denna transit kommer att bearbeta dig på en så pass psykosomatisk nivå att du kliver ut som en ny person när Uranus senare går över din ASC in i första huset. Hela du har förändrats efter denna transit. Uranus kommer helt och hållet att vilja frigöra dig från sådant som har hållit ditt sanna jag tillbaka, och göra det så djupt som det bara går. Du kan vilja dra dig undan och verkligen kontemplera livet och dig själv under denna period.

 

Om du har Oxens tecken på kuspen mellan två hus, läs beskrivningen för båda husen. Under sin tid i Oxen 2018-2025 kommer Uranus alltså att påverka flera hus i ditt horoskop.

 

Intresserad av en mer djupgående analys av Uranus transit i ditt horoskop? Beställ en av mig för 300 kr (kap), mejla astroalvis@gmail.com. Vi tittar då bara inte på husplacering, men också aspekter från Uranus till dina planeter, och förhållandet mellan denna transit och resten av ditt horoskop.

 

Vi hörs, Alex.