· 

Till Tim Bergling - Avicii - 1989 - 2018

Det smärtar mig att behöva sammanfatta detta inlägg, och att göra den här tolkningen. Men jag kan inte låta bli att uppmärksamma förlusten av Tim Bergling. blott 28 år gammal, som gick bort under oklara omständigheter den 20e April 2018. 

 

Jag har tidigare lagt Tims horoskop av rent personligt intresse, eftersom jag har varit en hängiven följare av hans arbete och musik, och därtill skiljer det bara 2 veckor mellan våra födelsedagar. Jag har växt upp med hans musik och han har växt upp med oss, en hel generation av likasinnade.

 

Att få lägga det igen är tungt, och ingen kunde förutse att Tim skulle lämna oss så tidigt i livet.

När man tittar på hans födelsehoroskop ser man en harmonisk blandning mellan främst två energier, Jungfrun och Vågen, därtill en bra fördelning mellan utmanande och harmoniska aspekter. Han levde ett fint liv och han sysslade med det som han var menad för. Horoskopet i sig är inte "tungt", dvs fyllt med svåra aspekter. Tyvärr finns det ingen exakt födelsetid att tillgå vilket gör det svårt att uttala sig med pricksäkerhet, men jag gör den här tolkningen för alla som vill veta vem Avicii egentligen var, hur han var som person, och kanske kan det bringa tröst till hans följare och personer som var hängivna hans musik och persona, kanske även hans nära och kära. 

 

Tim Bergling föddes den 8e September 1989, i Stockholm. Hans planetpositioner är som följande:

 • Solen i 17e graden av Jungfrun
 • Månen i Skytten
 • Merkurius i 11e graden av Vågen
 • Venus i 26e graden av Vågen
 • Mars i 24e graden av Jungfrun
 • Jupiter i 8e graden av Kräftan

Exakta aspekter i horoskopet:

 • Sextil mellan Pluto i Solen
 • Kvadratur mellan Merkurius och Neptunus/Saturnus, också kvadratur från Merkurius till Jupiter
 • Sextil mellan Venus och Måne, därtill trigoner mellan Venus och Ödes-Noderna i Lejonet och Vattumannen.
 • Venus är i övrigt endast positivt aspekterad med många trigoner/sextiler, också i exakt konjuktion med Lilith
 • Mars kvadratur till Månen, inga andra aspekter till Mars
 • Troligtvis en kvadratur mellan Solen och Månen

 

Tittar man på planetplaceringar så ser man att majoriteten av energi som levde i Tim kanaliserades via Jungfruns, Vågens och Skyttens tecken. Det handlar om rörlig jord, kardinal luft och rörlig eld. Jungfrun är ett anpassningsbart, hårt arbetande och väldigt analyserande tecken. Det är ett emotionellt kyligt men hjälpsamt och väldigt förstående tecken som kan fokusera sin energi på otroligt omfattande arbete som kräver ihärdighet och tålamod. Jungfruar ger sällan upp innan fullkomlig perfektion är uppnådd, ofta på sin egen bekostnad.

 

Att ha sin Sol och Mars i Jungfrun talar om en ödmjuk, snabb, lugn och avståndstagande person som behöver mycket utrymme att processa information och sätta ihop den till konkreta beslut och avgöranden. Jungfruar är också ofta hypokondriska, oroliga, ångestladdade, nervösa, djurälskande, och noterar och kommer ihåg allt om alla. 

 

Månen i Skytten är också rörlig energi, precis som Jungfrun och det är en automatisk kvadratur mellan alla tecken som tillhör samma kvalité, i detta fall Skytten, Jungfrun, Tvillingarna och Fiskarna. Tims Måne var alltså i en hård och frustrerad aspekt till hans planeter i Jungfrun. Hans emotionella tillstånd speglades inte på ett fungerande sätt i hans persona utåt och det arbete han utförde. Där alla detaljer skulle ordnas och timmarna spenderades på att skapa perfektion, dog också lite av hans själ varje gång han drev sig själv till absolut perfektion, utan möjlighet att låta bli.

 

Månen i Skytten är en väldigt optimistisk placering och skapar en levnadslust utan dess like, och ett evigt letande efter svaren på livets alla gåtor. Den ger i grunden en glad och sökande natur som aldrig kan stanna för länge på en plats. Därav drar jag slutsatsen att Tims resande och miljöombyte gynnade hans själ och välmående. Däremot var han i ständig konflikt med sig själv kring behovet av att fokusera på detaljer, kontra impulsen att se det stora hela och sluta i tid. Det var en utmaning för honom att kombinera viljan att utforska sin omgivning med en inre tvång att slipa på sitt detaljarbete in ett och samma rum, in i absurdum. Dessutom lider Jungfruar ofta av både samvetskval och ångest kring sitt eget hälsotillstånd, vilket Månen i Skytten helst inte tänker på, utan lever gärna rövare medelst nya upplevelser, festande och dåliga rutiner. Som bekant var Tims hälsa väldigt utsatt de senaste åren. 

 

Vidare har vi två planeter i Vågens tecken, Merkurius och Venus. Vågar är storstora tänkare, hela deras existens går ut på att bedöma sin omgivning och sätta olika scenarion i perspektiv mot varandra i en oändlig ström av tänkbara utfall. Detta i kombination med Jungfruns ständigt snurrande hjärna och ett påslag av konstant informationsbearbetning skapar minst sagt ett behov av mycket tystnad och betänketid. Att få dra sig tillbaka och begrunda är något som Tim verkligen behövde göra. Han var en sökare, en sökare efter svar om sitt eget liv och existensen som faktum. Han hade troligtvis tämligen svårt att varva ner och sätt paus för allt tänkande. 

 

När man tittar på hur tätt aspekterad Venus är med Ödesnoderna, tillika Merkurius aspekter till Neptunus, förstår man att kreativiteten var Tims kall. Det fanns ingen annan väg som han kunde gå, kreativitet och talang för melodier fullkomligt forsade ur honom. Stark Venus i Vågen skapar ett väldigt gott öra och öga för allt konstnärligt. Alla aspekter från Neptunus till personliga planeter skapar en förmåga att nå andra, speciellt grupper, på undermedvetna och djupa plan. Det ger en förmåga att skapa något som berör andra djupt, något Tim onekligen lyckades med. 

 

Sextil mellan Solen och Pluto ger en naturlig förmåga att påverka stora grupper av människor med sin persona, och också stå på sig ordentligt. Merkurius kvadratur till Saturnus kan däremot lätt leda till tvångstankar av olika slag, som främst yttrar sig i tanke och tal. Man kan inte låta bli att sätta gränser för sig själv och skapa inre strukturer som man inte kan frångå. Samma gäller för alla med planeter i Jungfrun. Det är en aktiv kamp att bryta sina tvång när man har att göra med Saturnus, Jungfruns och Stenbockens tecken. Den eviga kampen att släppa taget om saker och glömma det som inte blev ultimat. 

 

Det fokus som ligger på Merkurius via en hel del kvadraturer från yttre planeter tyder på att det inte var helt enkelt att befinna sig i Tims huvud, därtill gav det honom förmågan att skapa texter och sätta samman noter till en perfekt symfoni. Hans planeter i Jungfrun visar på en arbetsnarkoman som behövdes med tvång slitas från sitt arbete, och som levde i en ständig oro över hur saker och ting skulle falla ut, därtill med ett väldigt aktivt sinne. Våg-planeterna visar på en person som kunde se det vackra i allt och uppskattade varenda vacker ton, miljö och bekantskap som kom i hans väg. 

 

Månen i Skytten visar på en själ med ett ständigt törstande efter kunskap, vidgade vyer och en högre förståelse av livets stora frågor om sig själv och andra. Tim Bergling var en sann humanist, en försiktig och vänlig själ som hade låga anspråk, ett vänligt bemötande och ett stort behov av utbildning och kunskap. Det förvånar mig inte så här i efterhand att han drog sig tillbaka från turnerandet för att hitta sig själv. Det är omöjligt att filosofera och skapa sig en bild av något när man är på ett så hektiskt schema som han agerade på. Dessutom bidrog troligtvis hans Jungfru-energi till att han hade enorma krav på sin egen prestation. Vågen-energin ger ett högt behov att djupa och nära relationer med andra, vilket var svårt i hans sits.

 

När jag tittar på horoskopet för dödstiden i Fredags, så ser jag att Tims utträde ur detta liv skedde under hans exakta Saturnus-återkomst. Dvs, Saturnus i skyarna just nu passerade den punkt som Saturnus var i när Tim föddes. Saturnus-återkomsten står ofta för omfattande förändringar i ens liv och styr också tiden och vår plats i den. Det ser inte bättre ut än att det var Tims tid att lämna detta liv, även om utfallet alltid kan bli annorlunda beroende på vilka val man har gjort fram till dess. Hans uttryck för hans enorma talang, den framgången och det kändisskapet han fick köpet ledde onekligen till detta avslut, men han följde sin själs sanna kall och gjord det han var menad för. Det är med ett tungt hjärta jag skriver detta, då det är så otroligt orättvist att någon som har lämnat ett så enormt avtryck på människor och musiken och någon som följde sin inre röst, behöver betala det med sin tid här på Jorden. Men det finns ingen rättvisa eller orättvisa i universum, utan vi genomför det vi ska och vi vet aldrig hur mycket tid som är tilldelad oss i just detta liv. 

 

Tim, du är för alltid älskad och aldrig glömd. Må din själ återvända till oss en ny form, som vi igen får ta del av. Du gjorde det du skulle, och du har satt ett evigt avtryck i historien.

 

All kärlek, Alex.