· 

17e April - en av de viktigaste dagarna 2018.

Som astrologer har diskuterat och väntat på denna dag! Idag sker två stora händelser uppe i skyarna, det enda lite större än det andra.

 

Det första är att Saturnus startar sin retrograda rörelse som kommer att vara fram till 6e September 2018. Förra året hade vi en liknande situation med Saturnus retrograd från Mars till Augusti, så fundera på hur ditt liv såg ut då, det blir lite bättre denna vända nämligen.  

 

Den stora skillnaden i år att den retrograda rörelsen sker i Stenbocken och inte i Skytten. I Stenbocken är Saturnus hemma i sitt eget tecken och visar sig från sin bästa sida. Nedan är ett utdrag ur en kommande artikel som jag håller på och skriver angående just retrograda planeter under 2018.

 

"Saturnus är vår lärare, vårt samvete, och styr över de läxor vi får lära oss under livets gång, på gott och ont. Många är rädda för Saturnus transiter eftersom dessa kan bringa svåra livssituationer och påverkar vår tid här på Jorden åt olika håll. Däremot ska man ha med sig att om man har lyssnat på sitt samvete, sitt inre röst, och tagit rätt beslut därefter, så är Saturnus bara en bekräftelse på att man har gjort saker rätt. Får man problem under Saturnus transiter så behöver man alltså förändra sina val, sitt beteende och sitt liv.

 

Under Saturnus ganska långa retrograde period så man vara aktsam för att ta stora och framför allt nya beslut. Denna period är istället bättre för att finslipa på redan existerande planer och se hur man kan vända det man har till ytterligare perfektion. Saturnus retrograd bidrar ofta till att man behöver bråka med regelverk, gå tillbaka till sådant man redan trodde var färdigt och slängas tillbaka i tiden till tidigare projekt. Det kan kännas frustrerande, men det är tanken. Att finslipa sådant som redan är gjort eller är på väg att bli gjort. Disciplin och rutiner är ledordet här. Att göra det som är rätt och inte det som är roligt och enkelt. Saturnus belönar hårt arbete och tiden man har lagt ner på något. Det finns inga genvägar och man kommer inte tillåtas att ta några. Den retrograda perioden är ett bra tillfälle att säga nej till saker som tar upp för mycket av ens tid och är inte viktiga i det långa loppet. Den tillåter att oss att bättre fördela vår tid och verkligen fokusera på det som är väsentligt på ett större plan. Ta tag i det där som har irriterat dig under en längre tid, och undvik att starta upp nya projekt.

 

Stenbockar, Jungfruar och Oxar kommer att finna sig väldigt hemma i denna transit och kunna lägga in ytterligare en växel i sina planer. Speciellt Jungfruar och Stenbockar kommer att uppskatta denna period. Vädurar, Kräftor och Vågar däremot kommer att fightas med att känna sig tillbakahållna. Vädurar i synnerhet, sakta ner!"

 

Inga nyheter här inte. Saturnus retrograd avstannar processer och ser till att vi inte påbörjar något nytt utan noggrann planering. Det blir med andra ord en lika lugn och långsam sommar som förra året. Den 6e September smäller det, och vi är åter på banan med att bygga våra liv. Precis som förra året, så var hösten otroligt intensiv för många, men sommaren desto långsammare. Ta inga stora beslut, avvakta och låt Saturnus ha sin gång. 

 

Det andra som sker som är väldigt spännande är Chirons byte av tecken. Långsamma transiter där en himlakropp är i ett tecken under 5-10 års tid är i synnerhet spännande och påverkar oss mycket, mycket mer. Inte bara på individnivå, men också människan som grupp och samhället i stort. 

 

Chirons påverkan brukar beskrivas på olika sätt, det brukar variera mellan att Chiron är förmågan att möta sina inre sår som inte tillåter en själv att komma till fullt uttryck, något som ofta skapar både psykisk och fysisk smärta. Till exempel kan man titta på i vilket hus Chiron är i ens födelsekarta och utgå från att det området som huset representerar är den delen av livet där man kommer behöva bearbeta många inre osäkerheter och smärtor. Livet ut kommer det att vara en struggle om att slicka igen sina sår inom just det området och bygga upp en säkerhet och trygghet inom just det området. Ens själsliga karma i detta liv, vi är alla här med vårt lidande av något slag. Det ser man återkommande i olika religioner. 

 

Det andra som Chiron representerar är kopplingen mellan vårt mänskliga lidande och vår högre ambition i livet , förståelse av samhället och vår plats här på Jorden. Dvs, hur placerar vi vår egen personlighet i förhållande till det hela stora, och vilka sår vi är sända hit för att hela i oss, för att hitta till vår inre sanning. 

 

Chiron har alltså varit i Fiskarnas tecken sedan 2010, och Fiskarnas tecken är synnerligen bra på att förstå det kollektiva psyket, men också tappa bort sig själva i det. Allt som rör oss som art och den intelligens som vi plockar på oss generation efter generation, har Fiskarnas tecken och det 12e huset tillgång till, vare sig man vill det eller inte. Därav har Fiskarna sådan enorm empati för världen, eftersom dem verkligen kan förstå allas livsöden och har egentligen tillgång till information och kunskap som inte ens behöver ha tilldelats dem konkret, utan det ligger och skvalpar i deras undermedvetna. Allas undermedvetna är öppet för Fiskarna, därav behöver Fiskarna också vara försiktiga med vilka energier och tankar de tillåter i sitt liv, dräneringen av psyket kan bli påtagligt för just det tecknet. Carl Jung myntade termen "kollektivt undermedvetet", som sägs bestå av arketyper som är återkommande för människoarten. Vissa behöver leva ett helt liv för att förstå dessa arketyper, medan vatten-tecken generellt och Fiskarnas tecken i synnerhet har direkt tillgång till det den dagen de föds. 

 

Så Chirons 8 år i Fiskarnas tecken har öppnat upp för att kunna placera ens egna personliga smärta i förhållande till den kollektiva smärtan, se och känna samhällets öppna sår. Gräva djupt och länge i sig själv för att hitta sina mest smärtsamma delar, men också använda diverse medel för att undkomma dem. Beroenden, tvångsbeteenden, ett dimmigt sinne, koppla bort smärtan. Det har liksom inte gått att undvika att ställa ansikte mot ansikte med sin egen och andras smärta under Chirons transit i Fiskarna, och det är svårt att möta sådant lidande. Många av dessa öppna sår kan ha rört teman: förlust, missbruk, beroenden, mentala störningar, spiritualitet och tro, galenskap, ensamhet och avskärmande från andra människor. Det är som att gå runt i en ständig dimma och inte veta vart man är på väg, helt utan kompass. Det enda man stöter på är sina egna och samhällets brister och öppna sår, något som man gärna vill skärma av sig från. 

 

Djup psykologisk smärta öppnar ofta upp för en högre tro, en önskan om att hitta en trygghet i att allt kommer att bli bra, hitta sin väg och en tro på en högre makt som kan lätta ens egna väg i livet. Fiskarnas tecken hänger tätt ihop med spiritualitet, religion och tro av olika slag, så slutet på denna period har landat många utav oss i en ny typ av tro på oss själva och om världen omkring oss.  Vi har varit på en lång sökande väg för att hitta svaren om oss själva, våra allra djupaste sår, vår egen tro och förhållningssätt till livet i sig. Alla har behövt öppna sina sinnen för sådant som inte alltid går att se eller ta på, alla har varit tvungna att hitta sin egen tro. Det är inte så underligt att de senaste 8 åren har handlat mycket om utforskandet av olika trossamfund och tyvärr också konflikter kring det. Nu är tiden för att hitta sin tro slut, och vi står redo med vår egen sanning om världen. Nu ska vi berätta om vad vi tror på för andra, men också slåss för saken. 

 

(titta på vilket hus som Chiron har rört sig i under sina 8 år i Fiskarna i ditt horoskop, där kan du få ett hum om vilket område av livet som varit extra utsatt för Chirons granskande)

 

Vad innebär Chirons transit in i Väduren för gemene man? Vad innebär det för samhället?

 

Att inte förglömma är att Chiron kommer att vara i Väduren 2018-2027, vilket är en hel del tid. 2018 kommer Chiron att röra sig mellan Fiskarnas slutgrader och början på Vädurens tecken, för att slutligen röra sig in Väduren 2019, då det riktiga arbetet påbörjas med Chiron i Väduren. 

 

På den globala nivån innebär Chiron i Väduren en förstärkning av egot och självet hos varje kollektiv. Vi rör oss inte riktigt än mot någon global fred dessvärre, utan tvärtom så kommer varje folkslag och land att ännu mer stå upp för sin egen rätt och självständighet, varje grupp människor som delar åsikter kommer att döda för att få igenom sitt eget perspektiv. Vädurens tecken styrs av Mars och klassificeras som ett krigartecken, vilket inte heller är särskilt goda nyheter. Viljan att få sin åsikt igenom är så stark att man är villig att döda dem som inte håller med, villig att vinna in i det sista. Förmågan att inte ta till sig andras perspektiv och åsikter är också väldigt stark hos Väduren, enkom för att tecknet har så stark tilltro på sin egen förmåga att tolka situationen. Detta kommer att vara ett ihållande tema med Chiron i Väduren, precis som senaste gång när Chiron var i Väduren 1968-1977 kunde vi beskåda Vietnam-kriget, våldsamma demonstrationer, och en hel rörelse av "flower-children" som tog sin start då, som en motreaktion på meningslöst våld. Denna vända kommer också att spä på våldsamhet och uppror, endast på grund av bristen att förstå och acceptera andras åsikter. 

 

På individ-nivå skapar Chiron frågan "Vem är jag?", inte längre "Vad tror jag på?", utan det här är en tid av självförverkligande och en grym styrka att skapa sin egen individuella väg i detta liv. Vädurens energi är betydligt mer aggressiv och drivande än Fiskarnas lugna och sökande karaktär, därför kan Chiron skapa en hel del fysiska åkommor som egentligen är olyckor, då man inte varit försiktig eller tålmodig nog. Väduren är inte försiktig, tvärtom jagar adrenalinkickar. Alla frågor som rör ens ståndpunkt, jaget och ens handlingskraft kommer att granskas ingående under dessa år, men också bidra med att slicka igen många sår som rör dessa områden. 

 

Fördelen är att dimman har klarnat upp ordentligt nu. Nu gäller att skapa en väg att vandra på och vi kommer få alla resurser att inte ge upp när det är som motigast. Vår egen själv-utveckling ÄR det viktigaste kommande åren, även om det kommer leda till smärta kring konflikter med våra närmsta och relationer till andra människor överlag kan komma att bli lidande. Vårt mål just nu är att skapa så självständiga och handlingskraftiga individer som det bara går av oss själva. Ens jag och individualitet är enorma teman för Vädurens tecken. 

 

Vi möter nu vår egna inre krigare, oavsett vilket tecken man tillhör annars. Alla har vi en krigare i oss, en krigare som står upp för rätten av att få vara precis den man är och gå den väg man önskar i detta liv. Inte alla kan välkomna denna krigare med öppna armar, och det är där det kan komma att göra ont. Frågor som vi kommer behöva att svara på inför oss själva är bl.a.

 

How well can we defend ourselves and our rights?

Are we able to express our needs with confidence that they will be met?

Do our own needs blind us to the needs and rights of others, making relationships difficult or impossible?

Can we manifest what we desire and feel confident in our own life adventure?  

 

(titta återigen på vilket hus som påverkas av Chirons transit i din egen karta, detta område i livet kommer det vara mest fokus på).

 

Som sagt så på verkas ALLA av Chirons transit men självklart kommer kardinala tecken att påverkas ännu mer. Alltså Vädurar, Vågar, Kräftor och Stenbockar. Ni kommer att behöva möta personlig emotionell, själslig och fysisk ångest, och hitta sätt att hela den på för att skapa ett helt jag. Chirons mål att är att integrerar psyke, fysik och själ till en komplett varelse, och det är det vi behöver se över kommande åren. Ett helt jag med förmåga att uttrycka sig om sitt jag. 

 

Vädurar, Skyttar och Lejon kommer att ta emot något mer harmoniska aspekter från Chiron och också uppleva allt ovanstående extra starkt. Det kommer inte heller förvåna mig om det dyker upp ensamvargar och människor som snabbt blir kända under dessa år som tillhör ovanstående tecken. Det är er tid att förändra världen, till det bättre eller sämre vet bara ni.

 

All kärlek, Alex.  

Write a comment

Comments: 4
 • #1

  Eva (Tuesday, 17 April 2018 14:51)

  Hej, jag har haft chiron i 10 e huset med fiskåren, och några jävligare år på arbetet har jag aldrig upplevt, kommer daker att ändras nu när chiron kliver in i fet 11e huset, huvudvärk har jag haft idag så det smäller om det.

 • #2

  Eva (Tuesday, 17 April 2018 14:52)

  Sorry för bokstavsfelen, iphone knapparnas fel�

 • #3

  Lina (Tuesday, 17 April 2018 20:41)

  Hej,
  Jag har chiron i elfte huset ( vädur) och nu ska den transitera genom elfte huset i 8 år. Vad innebär de? Har sol i stenbocken och ac tvilling.

  Tack på förhand

 • #4

  Alexandra Alvis (Wednesday, 18 April 2018 14:53)

  Hej alla som undrar vad det innebär att Chiron transiterar era horoskop. Detta är ett utmärkt tillfälle att beställa en "en fråga" konsultation, som kostar 200 kr. Då får man ett utförligt svar på vad Chiron berör i ens karta, ihop med aspekter och kommande 8 åren.

  Mejla mig om ni är intresserade!

  Kärlek, Alex.