· 

Månen och Solen i ditt horoskop och deras aspekt till varandra

Hej på er! 

 

Nu börjar vi allt bli ett litet gäng här inne, en liten sekt som suktar efter astrologisk kunskap varje dag. :) Väldigt roligt att få dela detta med er tycker jag. 

 

När jag började att fördjupa mig i astrologi 2010 så var jag väldigt ensam i min hobby och mitt intresse. Jag plöjde böcker och läste absurt långa artiklar på nätet om allt som rörde astrologin och horoskop. Jag träffade ALDRIG någon som hade någon mer intresse för det hela, mer än sitt eget soltecken. 

 

Så förblev det fram tills augusti 2016 då jag startade denna blogg och därmed gick med i olika grupper på Facebook (mig hittar ni som Alexandra Alvis Astrology) och började följa konton på Instagram (jag finns som astroalvis) som hade samma djupa intresse som mig. En hel värld av likasinnade öppnade sig för mig. Jag var inte längre ensam i att tänka på planeter, aspekter och Zodiaken dagarna i ända. 

 

Min ambition med denna blogg var att sprida ordet, och framför allt att sprida mina ord. Sprida min förvärvade kunskap, dela med mig till andra, utmana min egen kunskap.

 

Hjälpa andra människor att förstå sig själva och sitt liv. Det gör jag idag genom att tämligen enkelt men också med mycket nedlagd tid, tolka så komplicerade saker som horoskop utgör. Många av er redan vet att jag tar betalt för det och så kommer det att förbli. Jag kommer fortsätta att beskriva enskilda delar av astrologin i bloggen och det kommer troligtvis att röra vissa utav er. Men inget kommer någonsin gå upp till att få just din individuella födelsehoroskop tolkat. Du är en helhet som utgöras av olika delar, likaså din födelsekarta. Saker som jag väljer att dela med mig utav i bloggen är sådant som jag själv tycker är intressant att diskutera och tolka. Det som inte utgör det får ni gärna mejla om och helt enkelt beställa en konsultation. Tro mig, det är värt det. Jag själv vänder mig till kollegor och gör tolkningar titt som tätt. Det temat blir aldrig uttömt. 

 

Att kunna se sin själ för vad den är, det är en enorm tillgång. Veta vem man är ut och in och varför man reagerar på omgivningen som man gör är flytande guld i containrar. Men att icke förglömma, se andras själ för vad den är? Se rakt igenom människor? Kan man be om en bättre superkraft än det. 

 

Nu till dagens tema! 

 

Solen och Månen i ditt horoskop. De två viktigaste faktorerna som utgör dig. Förhållandet mellan Solen och Månen i ett horoskop utgörs av vilka stjärntecken dessa befinner sig i. Ständigt hamnar Solen och Månen i trigon, sextil, kvadratur, opposition och konjunktion till varandra när Månen rusar genom himlen under sin månatliga cykel, och Solen därmed under sin årliga cykel genom Zodiaken. 

 

Solen och Månen är i en automatisk trigon till varandra när de båda är i stjärntecken som tillhör samma element. Dvs båda är i till exempel Lejon, Väduren eller Skytten (eld), Stenbocken, Oxen eller Jungfrun (jord), Tvillingarna, Vågen eller Vattumannen (luft), Kräftan, Fiskarna, Skorpionen (vatten). Det finns en enorm fördel med att ha en trigon mellan sin Sol och Måne. Det finns ett naturligt harmoniskt flöde mellan stjärntecken som tillhör samma element, dessa fattar varandra utan att någon energi behöver spillas och den bidrar med en helhet i det som utgör ens kärna. Det man identifierar sig som (Solen) krockar inte med det man känner, upplever och framför allt behöver (Månen).

 

Vi vill gärna tro att vi vet vilka vi är och hur vi stillar våra behov, men sanningen är att vi ofta inte alls gör det, utan går på någon form av omedveten instinkt som slänger in oss i olika beteenden. I detta fall, med en trigon mellan Sol och Måne, så är det inga konstigheter mellan den man tror sig och vill vara och det man tillför sig själv för att må bra och fortsätta vara den personen. Mycket trevlig aspekt att ha helt enkelt, två energier som göder av varandra och förstärker varandra. Säg att man har en Tvilling-Sol och en Vattuman-Måne. Tvilling-Solen is all about att ta till sig ny information och dela med sig utav den till andra, medan Vattuman-Månen brinner för djup kunskap inom ett ämne och andra människor. Bra kombo va? Man är på samma spår liksom, förstärker varandra. Ett annat exempel är en Skorpion-Måne kombinerat med en Fisk-Sol. Fisk-Solen vill förstå och hjälpa andra, medan Skorpion-Måne vill gärna gräva i andras psyken och lära känna någon på DJUPET, och på så sätt hjälpa. Dessa två ambitioner går hand i hand, precis det som en trigon mellan Sol och Måne alltid skapar. Personliga och själsliga ambitioner som går hand i hand. 

 

Nästa mysiga aspekt är konjunktionen mellan Sol och Måne i ett horoskop. Det innebär så mycket som en vanlig Nymåne. Månen står så pass nära Solen att vi inte ens ser den på natthimlen, den skyms av Solen. I praktiken befinner sig båda himlakropparna på samma ställe i Zodiaken (stjärnbältet som omger solsystemet) och är därmed i samma stjärntecken. Är man född under en Nymåne så tenderar man inte heller att ha problem med att skapa sin egen trygghet som överensstämmer med ens behov och identitet. Däremot tenderar man helt klart till att bli väldigt ensidigt i detta utövande och i sina beteenden, istället för att göda olika beteenden med varandra. Man blir VÄLDIGT prominent i en typ av energi som det stjärntecknet representerar.

 

Skytten som har Sol och Måne i Skytten KOMMER att vara ute i världen och ute på äventyr, det finns inte så mycket annat den vill göra, det är dennes kall inifrån. Inga andra behov. Jungfrun med både Sol och Måne i Jungfrun kommer att pyssla loss hemma och hitta njutning i att damma av i huset, det är vad hon vill och behöver. Men ofta inte mer än så. Det finns helt klart en inre harmoni och förmåga att rädda sitt skinn undan omvärlden, men man kan lätt fastna i beteenden och vanor och ha enormt svårt att bryta dessa och byta mönster, eftersom man inte tror sig behöva något annat. Däremot har man en enorm tillgång till just den energin som förmedlas via Solen/Månen och det stjärntecknet. Människor som är födda under Nymånen upplevs lite ovanliga och speciella och har ett väldigt tydligt uttryck av det stjärntecknet som Solen/Månen befann sig i när hen föddes. 

 

En annan "bra" aspekt är den som kallas för sextilen (egentligen kan ni applicera alla dessa aspekter på alla planeter i ert horoskop, inte bara Solen och Månen). Sextilen springer ur att två himlakroppar befinner sig i stjärntecken vars element stämmer överens med ett annat. Dvs jord/vatten göder av varann, likaså luft/eld. Så sextiler skapas mellan alla stjärntecken som tillhör jord och vatten, respektive eld och luft. En sextil i horoskopet mellan en Sol och Måne är i princip obemärkt. Saker funkar som de ska helt enkelt med sextiler. Man är en fungerande person som inte reflekterar särskilt mycket kring hur ens medvetna jag och omedvetna jag går ihop och fungerar. Detta för att inga problem eller konflikter uppstår mellan dessa två delar av ens personlighet, och allt flyter på. Sextiler generellt sett går förbi tämligen obemärkta, eftersom de varken tillför eller drar iväg energi, den är där kort och gott. 

 

Nu till det mer knepiga; kvadratur. Det är nämligen den "tråkigaste" aspekten man kan ha mellan sin Sol och Måne, och där kan ni ta mig på orden eftersom vederbörande har en ganska exakt sådan. Kvadraturer uppstår mellan tecken som har 90 grader till varandra i Zodiaken, eller tillhör samma kvalité, dvs: kardinala tecken (Vädur, Våg, Stenbock, Kräfta), fasta tecken (Oxen, Skorpionen, Lejon, Vattumannen) och rörliga tecken (Jungfrun, Tvillingarna, Fiskarna och Skytten). Som ni ser så är det ett stjärntecken från varje element som också tillhör en kvalité och ovannämnda kommer väl inte så bra överens i sin egen grupp, vilket skapar en friktion i hur man ska uttrycka sin personlighet om man har Sol/Måne i dessa.

 

Det är en slitning mellan vad man vill och vad man behöver kort och gott. Ett bra exempel är Stenbock och Våg som är i en kvadratur till varann. Sol-Stenbocken behöver nå en viss typ av mål, jobba hårt och hålla på resurser med Mån-Vågen vill och behöver njuta av livet, äta och dricka gott, gärna slösar pengar på det. Inre slitning, välkommen.

 

Eller Sol-Skorpionen som vill hålla inne på information och skydda sitt känsliga inre från andra människor kontra samma person med Lejon-Månen som prompt behöver synas och bli bekräftad av andra i sitt beteende för att må bra. Jungfru-Solen som vill ha kick-ass struktur och identifierar sig med att ha rätt info, och Mån-Tvillingen som skapar kaos överallt den går och slänger ur sig saker som kan rakt av vara påhittade. Osv, osv. Denna inre slitning beror på att man behöver stilla både Solens och Månens behov för att må bra, men det är beteenden som motsäger sig varandra, vilket gör att man undrar "vem är jag egentligen?" och "hur fan ska jag göra för att må bra?", eller "vad tusan sysslar jag med egentligen?" Knepigt minst sagt, men leder också till ständig utveckling av ens vanor och personlighet. 

 

Sist men verkligen inte MINST, så har vi oppositionen i Zodiaken. Denna är enklast att se tror jag, då den alltid uppstår mellan två stjärntecken som är mitt emot varandra. Varje stjärntecken har ett oppositions-tecken mitt emot. Det ser man enkelt på cirkeln som Zodiaken utgör. Har man en opposition mellan Solen och Månen i sitt horoskop, så är man född under en Fullmåne. Bara det, hör ni. Fullmånen förknippas ju med en massa creepy saker och visst är det speciellt att ha en sådan relation mellan sin Sol och Måne.

 

Finurligt nog så skapar den en balans, då oppositionstecknen må vara olika, men samtidigt fyller på varandras svagheter, och hjälper energierna att fungera i samspel. Är man född med en opposition mellan Sol/Måne så har man en väldigt kraftfull förmåga att skapa en inre balans mellan två helt olika delar av sin personlighet. Dessa två fungerar inte utan varandra, vilket däremot ibland kan leda till att man lär sig att stänga av den ena delen av sin personlighet helt, och bara använda sig utav en motor, om jag får uttrycka mig så. Skapar något som kan kallas för att vara "two-faced" på en lägre nivå. Oftast har dessa personer en väldigt stark förmåga att spela ut två väldigt skilda energier och kombinera dessa till en väldigt kraftfull kärna. Tänk er själva: Sol-Stenbock å ena sidan, iskallt rationell och ambitiös, men Kräft-Måne å andra sidan, ett kraftigt empatisk djup och förmåga att känna av andra människor. En Sol-Lejon som gillar att glänsa i andras blickar och fokusera på sig själv, men också en Vattuman-Måne som tillför kunskap, självdistans och medkänsla för andra. En Jungfru-Sol som är cynisk och tror det sämsta om människor (av ren erfarenhet) med en Fisk-Måne som ser varenda persons själ och godhet rakt igenom. En Sol-Oxe som tenderar att fokusera på sina ägodelar och det som är i direkt fysisk närhet ihop med Skorpion-Måne som bygger upp ett rike av känslor, förnimmelser och en gåva att känna på sig sådant som inte syns. 

 

Det ger en otrolig kraft att ha förmågan att kombinera så vitt skilda energier i sitt eget horoskop, via oppositionen. Så människor födda under Fullmånen tenderar att vara grymt kraftfulla individer helt enkelt om de lär sig att använda sig av båda energierna, och inte stänga av någon del som känns obekant (för att den är på andra sidan). 

 

Hoppas det var tydligt för er!

 

Har du någon aspekt mellan din Sol och Måne? Hur känns den?

 

Trevlig Lördag på er,

 

Hälsningar, Alex.