· 

Saturnus-återkomsten - i vilket hus? (Del 1)

Vi fortsätter på samma tema, Saturnus-återkomst!

 

För att förtydliga spannet (det blev lite väl brett tidspann såg jag) när just din Saturnus-återkomst sker, se nedan. Saturnus påverkan sträcker sig över flera månader, om inte år i många fall. Saturnus går retrograd ett par gånger per år och "backar" tillbaka över grader den redan passerat, vilket drar ut på transitens påverkan i ditt horoskop, och generellt.

 

Det jag också vill ta upp idag är huset (1-4 husen i detta inlägg) där återkomsten sker, dvs, i det huset du har din Saturnus natalt (det bör ni alla veta vid det här laget att man enkelt kollar upp här till exempel). De läxor och strukturer som Saturnus ger oss under återkomsten hänger tätt ihop med det huset där den huserar redan i ditt horoskop.

 

Men först ett förtydligande:

 

Är man född mellan Januari 1959 - Januari 1960 samt December 1988 - December 1989 (har Saturnus i 0-14e graden av Stenbocken natalt), så har min sin återkomst från den 26 December 2017 fram till 2 Februari 2019. Det är en EXCEPTIONELLT lång tid, sorry guys, det blir många uppläxningar från fader tid. Jag kan ju grina lite åt mig själv också då jag är född i augusti 1989, och påverkas av detta ihop med er, i allra högst grad.

 

Saturnus går nämligen retrograd flera gånger under 2018 och backar/rör sig framåt mellan 1-14e graden av Stenbockens tecken ett antal gånger, så ALLA som har planeter där (plus Saturnus i vissa fall) kommer att påverkas av transit-Saturnus energi (den är stark) i hög utsträckning. Dags att jobba lite hårdare än tidigare och bygga livsstruktur helt enkelt. Inga genvägar nu. 

 

Är man född från och med sista Januari 1960-Januari 1961 samt sista Januari 1990-Januari 1991 (har Saturnus i 14-23e graden av Stenbocken natalt), så kommer man att ha sin återkomst med årskiftet 2018/2019, fram till Januari 2020. Ni kan dock räkna med att känna av återkomstens energi redan under 2018, men mest intensivt ovanstående datum.

 

Om man är född från och med sista Januari 1961-Januari 1962 samt under Januari/Februari 1991 (har Saturnus i 20-30e graden av Stenbocken natalt) så har man sin exakta återkomst i slutet av 2020. Så ja, 61:or, 62:or 91:or, ni kan andas ut lite till:) Men 2019-2020 blir intensivt för er.

 

Nu till husen!

 

Saturnus stod ju i något hus exakt när du föddes, och du bör känna till din natala Saturnus hus-placering. Det är det huset som lär oss läxor livet ut, det är inom det området som vi har mest svårigheter och hårda nitar att gå på genom livet. Det är där shit is getting real om jag får uttrycka mig så, speciellt när man genomlever en återkomst. Det är det huset som gör att vi mognar som personer, tar ansvar och blir till fulländade individer som kan lära de yngre om livets lärdomar och minor. Nu är det så att Saturnus-återkomsten kan gå igenom flera hus om Stenbockens tecken hamnar i flera hus i era horoskop. Då kommer flera områden i livet att påverkas av återkomsten. Fundera också på vilket hus som är mitt emot det huset där Saturnus är (om du har Saturnus i första huset, så är oppositionshuset det sjunde till exempel, 2-9, 3-8, 4-9, 5-11, 6-12). Oppositionshuset (det som är mitt emot) kommer också påverkas av Saturnus-återkomsten då den skapar oppositioner till det automatiskt.

 

Saturnus på ASC eller i första huset

 

Din återkomst kommer att utvärdera dig själv och din förmåga att göra intryck på omgivningen. Du har horoskopiskt med dig en seriös och allvarsam inställning till livet, och det syns ofta på dig direkt. Du är en person som disciplinerar dig själv å det yttersta eller vet att det är vad du borde göra. Återkomsten här skärper till dig och ger dig möjlighet att hålla den där strukturen du så illa vill behålla. Det är DU som person som är på tapeten för utvärdering, inga andra saker i livet. Det är DU mot alla andra, vilket kan förstås skapa en del friktion. 

 

Du har sedan du varit liten varit "vuxen", och du växer ytterligare in i mognaden som har slagit dig följe hela ditt liv. Saturnus här kan påverka huden, tänderna och ditt utseende. Du hittar din stil under denna tid eller fäster den stil du redan här. Du kan bli ytterligare slankare, vare sig du vill eller inte. Saturnus i första huset och speciellt på ASC kan ge ett grymt eller "stone" yttre, vilket ger en utmaning till att visa och förmedla känslor. Man kanske inte alltid vill göra ett grymt intryck på andra, och det är din utmaning. Återkomsten i detta hus skapar en personlig utmaning, ifrågasätter vem du egentligen är och vad du behöver förändra i hur andra uppfattar dig. Det kommer ofrånkomligen att röra frågor kring ditt yttre, ditt uttryck, ditt minspel och det första intrycket du gör på omgivningen. Din interaktion med andra och hur andra ser dig blir din saker att utvärdera under din återkomst. 

 

Saturnus i andra huset

 

Har man Saturnus i andra huset natalt så har antigen problem med tillgångar och att hålla kvar vid saker, eller motsatsen, det som kallas för hoarding. Man tar inga risker med en sådan placering och kan krampaktigt hålla kvar vid vartenda öre och pappersmugg. Man kan gå så långt att ens tillhörighet och tillgångar är det som avgör livet och dess kvalité, medan människor runt omkring en tar mer och mer avstånd från någon som inte delar med sig och är galet strikt med sina ägodelar. Försök att låna något från en person som har denna placering. Antigen har man för mycket, eller så har man problem med att förvärva saker.

 

Läxan i detta liv blir att reglera sin relation till ägodelar och det som finns i ens direkta närhet. När återkomsten sker så man kan råka ut för saker där man behöver hantera förlust av ägodelar, skala av det man tror sig vara i behov av, eller tvärtom, lära sig att inte vara så snål med att köpa grejer. Det kan vara saker som rör att man av olika anledningar inte kan bo kvar där man har alla sina grejer, eller att man förvärvar så pass mycket saker att plats inte längre finns och att man är illa tvungen att gå igenom allt och göra sig av med mycket. Eller att det man har inte är tillräckligt. På ett personligt plan är läxan och utmaningen att hitta värdet eller snarare icke-värdet i sina ägodelar. Vissa av oss, speciellt ni med Saturnus i andra huset, lägger alltför mycket livs-värde i det ni äger. Och Saturnus-återkomsten kommer att lära er att inte göra det. Skala av. 

 

Saturnus i tredje huset

 

Med Saturnus i tredje huset så fokuseras livets utmaningen kring det som rör ens kommunikation till andra. Ens vänner, syskon/kusiner, och människor i direkt närhet. Livets läxa är att skapa en muntlig och mental kontakt med sin omgivning på ett vettigt sätt. Att kunna hålla kvar vid de människor som man tar kontakt med, eller att överhuvudtaget lära sig att ta kontakt med människor och ge något tillbaka i kommunikationen. Vissa med Saturnus i tredje kan ha just kommunikationsproblem, det kan röra sig om saker som att man har svårt att hitta orden, stammar eller är på något sätt begränsad i sin kommunikation. Det kan röra sig om att man har för lite eller för mycket utav kontakter. Återkomsten belyser detta område i livet. Hur kommunicerar jag? Hur lägger jag fram orden? Gör jag mig förståelig för andra? Kan jag ingå i sociala nätverk? Har jag några? Detta rör förstås också i alla största utsträckning sociala medier i dagens samhälle. Begränsas jag på något vis av de sociala medier jag använder? Ens retorik, ens mentala förmåga och tankestrukturer kommer att sättas under Saturnus-lampan och vara fokus. Syskon, kusiner och familj kommer att spela stor roll under denna återkomst.

 

Saturnus i fjärde huset

 

Saturnus i fjärde eller på IC natalt medför att ens anor och släkt spelar en stor roll i ens liv och för ens identitet. Det kan ibland röra sig om begränsningar från barndomen och hemmet, men också helt enkelt medföra att släkten spelar en stor vikt i ens personliga utveckling. På något är ens arv på tapeten ofta, både i person och ägodel. Man kan ibland vilja ta avstånd från sin familj med denna placering, eller vara hårt regelstyrd av familjen ifråga. Återkomsten utvärderar just ens barndom, ens föräldrar, ens hem och det man kallar för familj idag. Hur sträng är man som förälder egentligen? Hur mycket styrd blir man av sina egna föräldrar? Olika frågor som rör din närmsta familj och ditt hem kommer att utspelas under återkomsten. Vikten av din familj och relationen till den är väldigt stort under perioden som Saturnus rör sig i ditt fjärde hus och tvingar dig att mogna till och sätta egna gränser i de familjerelationer du har, oavsett om det rör dina föräldrar eller din egen bildade familj. Att ärva saker under denna period är mycket vanligt och man tvingas att hantera "vuxen"-frågor som rör just hemmet och familjen.

 

Det var allt för idag vänner, god fortsättning på er!

 

Mvh, astrologen.