· 

Månen i Fiskarna

Med lite fördröjning, föga förvånande när Månen går just genom Fiskarna, kommer tolkningen av denna position i ens eget horoskop.

 

Månen i Fiskarna är i stort en välmående Måne, om man gör rätt saker utav den. Vatten förknippas generellt sett med känslor och grundläggande intuitiva behov inom astrologin, och därför gör sig Månen väldigt fint i både Fiskarnas och Kräftans tecken. Den är inte helt fel i Skorpionen heller, men där styrs den av Pluto/Mars som har en något mer påstridig och hotfull inställning till omgivningen.

 

Precis som mitt inlägg, så kan Månen i Fiskarna vara lite... efter. Eller ge intrycket av åtminstone. Fiskarna är Zodiakens sista tecken, det 12:e tecknet som avslutar Zodiakens cykeln. Det är Mars-månad som generellt sett avslutar det "riktiga" året, innan Vädurens eldighet träder i kraft i april.

 

Fiskarnas stjärnkonstellation styrs av Neptunus, är rörligt till kvalité och styr det 12:e huset. Allt som har med dessa saker att göra (dvs om något i ert horoskop rör ovanstående nämna faktorer) rör det direkt det undermedvetna hos människan och kollektivet. Att ha Månen (eller andra planeter) i Fiskarna är att ha direkt tillgång till inte bara sitt eget undermedvetna och dess gömda korridorer, men också till alla andras. Men Månen är extra relevant i detta fall då det är just hon som ansvarar för vårt inre barn, vårt det, våra beteendemönster som vi inte kan styra medvetet. Det dunkla som är vårt undermedvetna.

 

Månen i Fiskarna kan ge intrycket av att ofta vara lite vilse i livet, det finns inget direkt pådrivande i detta tecken. Man vill inte nå några sociala eller materiella höjder. Istället tenderar människor med denna placering att flyta med i det som sker omkring dem, och i stort må väldigt bra emotionellt. Man känner av och förstår sitt känsloliv så tydligt och ger det så mycket utrymme att det sällan skapas några direkta låsningar eller problem som behöver lösas hos Månen i Fiskarna. Det är endast andras problem som behöver lösas också. 

 

OM placeringen är genomarbetad hos personen ifråga och välmående (välaspekterad och välhanterad av föräldrarna i barndomen och sedan av den vuxna individen) så ger den en monumental förmåga att förstå sig på andras känsloliv och beteenden, att sätta sig i andras skor inpå det absolut innersta livet. Man känner på sig andras problem som om dessa tydligt och högt hade proklamerats inför en, oavsett masken som personen mitt emot försöker bära upp. Man är mottaglig för allas elände och lycka, inte bara på individnivå utan på en strukturell samhällsnivå. Med denna gåva kan man ofta agera psykolog, lärare, rehabiliterare, leda med medial förmåga och lösa andras kluriga, ofta omedvetna problem. En hjälpare av något slag är helt klart det som Fisk-Månen är mest lämpad för. Av den anledningen ses denna placering som empatisk och hjälpsam, medkännande och intuitiv. Det är inget Fisk-Månar kan undgå, allt emotionellt klutter fäster på deras radar som på klister, och kan ibland bryta ner personens förmåga att hantera realiteten. Det är också nackdelen med denna placering, det kan bli väldigt tungt att känna och uppleva allas smärta jämt och ständigt, om man inte vet hur man ska hantera eller lösa den. Ur detta mynnar ut Fiskarnas största problem, nämligen verklighetsflykt.

 

Att fly den väldigt belastande egna och andras verklighet är något som Mån-Fiskar är i synnerhet bra på. Deras grundbehov stillas av att reda ut och ge utlopp för sina egna känslor till fullo, men även hjälpa andra människor att lösa sina emotionella problem, och får dem inte utlopp för det, så blir bördan så pass tung att utlopp letas i andra världar. Det är inte så sällan man springer på Mån-Fiskar som har beroenden av olika slag, i värsta fall. I bästa fall kan man fly den tungt emotionella verkligheten genom att vara kreativ och rikta sina starka receptorer ditåt. Mån-Fiskar är utan undantag kreativa varelser i hela sitt spektra, och bör hitta en daglig sysselsättning som antigen ringar in kreativitet eller hjälpsamhet.

 

Det är ofta fantastiska skådespelare (kan leva in sig i vilken situation och roll som helst på riktigt), dansare och sångare. Det är människor som skriver poesi, målar och skulpterar vackra ting, sjunger med smärtsamt vackra toner, och rör på sig i takt till musik som ingen annan kan. Det är skapare av det plågsamt vackra och nakna som genomsyrar allas våra känsloliv, Mån-Fiskar är naturliga receptorer för allas känslor och kan återspegla det så otroligt precist i sina verk. Allt detta skapas för att på ett väldigt riktigt sätt beskriva den smärta och lycka som det innebär att leva och existera. Mån-Fiskar kan spela på strängar som inga andra ens kan se, höra eller förstå. Det är väldigt varma människor som tenderar se det bästa hos andra, men blir också emotionellt överbelastade på en ständig basis. De förstår hur saker är, hur saker känns, innan att ens ha upplevt saken ifråga.

 

Att ge utlopp för sina behov genom att hjälpa andra att reda ut sina interna bekymmer, och att få vara kreativa och skapa sann verklighet i all sin ståtliga form är det som ofta låser Mån-Fiskarna i sin hjälplöshet och icke-agerande. Det är folk som behöver sina dagdrömmar, sin ensamhet och sin "uppkoppling" mot det andliga och universella. Dagens hektiska värld är inte anpassad för själar som endast vill känna, drömma, hoppas och hjälpa. Människan som varelse är inlåst i en samhällsstruktur som sällan motsvarar just Mån-Fiskens inre behov. Där Stenbocks-Månen hittar utlopp i jobb och Våg-Månen hittar sin trygghet i relation, går Mån-Fisken bet på få hjälp utifrån med att stilla sitt inre barns behov. 

 

Just alkohol och droger har en speciellt romantiserad funktion i Fiskarnas värld, det kan ofta vara deras sätt att stänga in sig från all världens ondo och smärta. I dessa tillstånd kan man känna allt och ingenting, när man väljer det. Man kan bedöva sin omgivnings emotionella flöde, likväl som man kan ta till sig den på flera olika plan när man är påverkad av något som påverkar hjärnans funktioner. Den värsta sortens Mån-Fisk är en planlöst vandrande, evigt olycklig och hoppfull alkoholist. Den bästa sortens Mån-Fisk är en hög-sensitiv, universellt hjälpande hand som kan ställa in sig på alla möjliga känslofrekvenser och reflektera alla omkring sig, en person som skapar tro och kärlek omkring sig. Lär andra om acceptans och medmänsklighet. Lite som Moder Teresa eller Jesus som blott med sin beröring frälser människor. Den person som inte lyckas hantera sin starka Fisk-Måne tenderar att förvandla allt runtomkring sig till en personlig verklighetsflykt som aldrig når sitt slut, en neurotisk och rädd placering som undviker andra levande varelser. 

 

Verkligheten är ju så smärtsamt påtaglig. Den verklighet som Mån-Fiskarna upplever på en daglig basis, skiljer sig markant från vad vi resten upplever. Deras liv är som en ständig dröm som tillåts ta vilken vändning som helst, suga upp allas upplevelser och låta dessa gjutas in i eget känsloliv. 

 

Mån-Fisken slutar aldrig hoppas, slutar aldrig drömma och slutar aldrig att känna. Denna placering är slutstationen för allas cykler, allas upplevelser, och är den funktionen som behandlar och omvandlar allt underliggande och oklart till en vacker och hoppfull existens. Det är där allas drömmar om en bättre framtid och sann lycka blir till, där allas smärta löses upp och det är Mån-Fiskarna som måste behandla och omvandla alla dessa känslor till något påtagligt och hanterbart för sig själva och sin omgivning. Det är av STÖRSTA vikt att Mån-Fisken trivs i sin dagliga miljö och omgivning. Av den anledning är val av jobb avgörande för Mån-Fisken. Den KAN inte röra sig i miljöer som är emotionellt påfrestande för den. Den kan inte skaka av sig saker, eller låta bli att notera och känna av negativa flöden. Den måste få vara i en accepterande, varm och stillsam miljö som tillåter Månens funktion att både få vara ifred och lyssna in på andra.

 

Mån-Fiskar är födda till "gamla själar" och agerar ofta på fel sätt mot denna enorma börda av "in-tuning" som de bär. Det är endast Kräftor och Oxar som står i direkt hierarki vad gäller mat, alkohol och drogproblem. Var ytterst försiktiga med beroenden, ni som har denna placering. Och ni som har Mån-Fiskar omkring er ska vara uppmärksamma på deras alkohol och matvanor. Vad gör era Mån-Fiskar för att få utlopp för all sin känslighet och förståelse? Om inget, så bör ni vara på er vakt. 

 

Trevlig Tisdag, astrologen.