· 

Månen i Vattumannen

Idag går vi igenom sista graderna av en Måne i Vattumannen. Vad innebär en sådan placering hos den som har den i sitt natala horoskop?

 

Månen i Vattumannen är på besök hos planeten Uranus som styr det tecknet, är luft till sitt sätt att agera ut sina känslor på och fast i sin kvalité. 

 

Med ett ord så brukar man sammanfatta Månen i Vattumannen som "detached", ganska frånkopplad från sina känslor och verkligheten i stort.

 

Det är en lugn och kylig placering för personen ifråga, som har en förmåga att ta ett kliv tillbaka och beskåda sina känsloflöden utifrån ett objektivt perspektiv, utifrån ett "världs" perspektiv. Man noterar känslan, definierar den och förstår den på ett rationellt, mentalt plan, jämför den med alla världens plågor och förstår att den inte behöver ges mer uppmärksamhet eller fästas. Sen kan man välja att inte göra så mycket mer med det. Detta är den stora frustrationen som denna placering ger till människor omkring sig. Förvänta dig inte någon individuell kärlek från en Vattuman-Måne, dessa människor kommer att älska hela världen och vilja förstå den i sin helhet, genom varje individ som kommer i deras väg. Du personligen är en av många för en Vattuman-Måne, som vet hur oändligheten, universum och livets gåta fungerar. Deras känslor kan inte fokuseras på en och samma person för alltid och att ge sig hän emotionellt till en och samma varelse är inget Vattuman-Månar sysslar med. Deras funktion är att ge förståelse och kärlek till många människor, och de hamnar ofta i polygama eller ovanliga relationer utifrån sett. 

 

Vattuman-Månar behöver ofta längre tid på sig än andra för att "landa" i känslorna. Det är människor som behöver tid för reflektion och för att sammanfatta sin direkta upplevelse av olika situationer, för att sedan kunna återge sina känslor i ord kring det hela. Känslor skapas på ett medvetet plan, plockas ut ur det undermedvetna i sin helhet och bedöms, klargörs och sätts i ett större perspektiv. Därmed kan denna placering upplevas som ganska kylig utifrån, en person som gärna drar sig undan och dröjer med emotionell respons. Placeringen i sig är rätt svår att få grepp om för andra människor, den är ofta obegriplig i sitt sätt hantera relationer och känsloheta situationer på. Mån-Vattumannens känsloliv är ett system, en vetenskap för personen som har den placeringen, som man forskar i och skapar teorier och praktiker kring. Men känslorna tar aldrig över och personen med placeringen har generellt svårt för väldigt starka känsloyttringar från andras sida, dramatiska tårar eller andra typer av scener. Vi kan väl diskutera saken?

 

Mån-Vattumän tillåter dock alla känslor att ha sin plats och dömmer inte ut något för att vara oaccepterat eller okonventionellt. Alla förnimmelser får möjlighet att bli en del av känslovetenskapen, även sådana som kan ses som riktigt märkliga ur andras synpunkt. Därför har denna placering en tendens att hamna i okonventionella relationer och skapa emotionella band till människor som är utanför deras egna samhällsgrupp. Ett bra exempel är en tidigare vän till mig som hade denna placering, han ingick i en tämligen intim och nära relation med en kvinna som var strax över 70 år gammal. Han själv var 27. Det fanns vad jag vet inga sexuella band i den relationen, men dem sågs flera gånger per vecka, han sov över, umgicks med henne och tog ansvar för den relationen och deras band. 

 

Ett annat klassiskt exempel är relationer mellan familjemedlemmar, vitt skilda religionsgrupper eller samhällsklasser. Där en annan Mån-placering hade rationaliserat bort sina känslor i förhållande till samhällets syn på relationer och vad som är accepterat, så kommer Vattumannen att ta sig stor frihet att göra som hen känner för och bry sig mycket lite om andras åsikter. Samhällets eller andras syn och åsikter om relationer, känslor och nära band är inget som berör Vattuman-Månar, det är inga människor som låter sig påverkas av andras åsikter och synpunkter. De har ett stort register av inre kunskap från födelsen och förlitar sig starkt på sin egen intelligens och förståelse. Det fina är att människor med denna placering inte bara tillåter det hos sig själva, utan hos andra människor omkring sig. Om Stenbocks-Månen dömer dig och hänvisar till lagar och konventionalitet som bör följas, så accepterar Vattumannen din historia utan att höja på ögonbrynen. Det är för att Vattumannen ser den riktiga personen bakom ålder, klasstillhörighet och det yttre, Vattumän bryr sig inte om allt det som är vårt skal. Det är ens essäns som Vattumän-Månar blir kära i, skapar relation till och vill vara med. Varje individ får vara en individ och en del i det stora hela som alla Vattuman-Månar har en direkt koppling till, och inget som skapas av det stora hela, det heliga, bör dömas ut av någon annan. Det är ett riktigt fint drag hos våra kära Vattumän. Ett drag som inte är så trevligt är däremot deras förmåga att kyligt dra sig undan så fort dem känner sig oförstådda och oaccepterade, och denna känsla skapas enkelt då dem ibland kommer med så sjuka och märkliga tankar och teorier att omgivningen inte kan göra något annat än att fnysa eller backa undan. Det krävs en Vattuman för att förstå en Vattuman. 

 

Vattuman-Månar har ett kallt huvud i stort, och skapar nära band med andra genom att bygga relationen på ord och personlighetsutbyte. Det är människor som verkligen vill lära känna den du är och älskar dig för den du är. Det är människor som tar dig gärna med alla dina små konstigheter och uttryck, ovanliga beteenden och egenheter. Vattumän älskar egenhet och måste få vara sig själva och uttrycka sig själva till 100% i en relation, och kommer att låta dig göra det också. De kommer aldrig att döma dig eller kritisera dig för vad du gör eller hur du beter dig. Du får en frihet att göra vad du vill, och vara den du vill, om du ger precis samma sak tillbaka till en Vattuman-Måne. Men framför allt om du tar dig tid att lyssna på deras uttalanden och ibland helt overkliga teorier om det som ter sig vara bevisat för längesedan. Ett bra exempel är när min ovannämnda vän drog upp en tanke om att mänskligheten har levt och utplånats flera gånger om under sin tid på Jorden, då vi har varit här så pass länge. Att vi tidigare har varit supercivilisationer med avancerad teknik, telepatisk förmåga och rest ut i kosmos, för att sedan utplånas och börja om som grottmänniskor. För någon med mycket Jord i horoskopet är det omöjligt att acceptera teorier som går helt emot det som redan är bevisat, men Vattumannens styrka är att ge alternativa och innovativa förklaringar till det som redan är. Och det måste man acceptera. 

 

Det finns inga Vattuman-Månar som njuter av att vara bundna till något eller inte få göra som de vill, få dra sig undan, reflektera och tänka och se världen ur ett större perspektiv. Ta sin tid och komma tillbaka när de vill. Komma tillbaka gör dem alltid, men att försöka bibehålla en statisk relation med ständig närvaro och regler är något som Vattuman-Månar mår dåligt av. Deras inre harmoni och välmående kommer från att få möjlighet att se den stora bilden, hjälpa människor runt dem, bidra med sin vishet och sin universella förståelse för att förstå och hjälpa mänskligheten som en enda organism. Nära och kära, familj och vänner kan ibland slå sig blodiga i sin kamp att hålla fast en Vattuman-Måne i hemmets trygga vrå, med full fokus mot sina närmsta enkom, familjemiddagar, högtider och Söndagar på IKEA. Så funkar inte denna placering, som kan ge mer uppmärksamhet och hjälp till vilt främmande människor, snarare än respektera familjens satta struktur och traditioner. Vattumän är frihetskämpar, som kämpar för varje individs rätt att få vara och göra som den är.

 

Vattuman-Månen är en excentrisk och intelligent placering som är öppen för förslag och reagerar på den kollektiva verkligheten i sin vandring genom den bisarra verkligheten som hen upplever. Det är människor som slåss av emotionella insikter som när blixten slår ner i ett träd. Känslor och upplevelser kan upplevas som elektriska i sig, och ge en direkt förståelse kring andras historia och tillvaro, ihop med sin egen. Vattuman-Månar strävar efter intellektuell klarhet och behöver därför definiera något så diffust som känslor. Denna placering ger utmärkta psykologer och rådgivare, astrologer, vetenskapsmän, tekniker och i stort människor som förstår abstrakta och grundläggande strukturer  i fysik, kemi, historia, filosofi, etc.  I vissa fall galna genier som lever på gatan och går mot alla samhällets normer om ett "vanligt" liv. Majoriteten med denna placering går mot normen om medel, normen om kärnfamiljen och tillvaron i stort. Dessa individer väljer alltid sin egen väg i livet, och har inget emot att inte platsa in. De skulle aldrig stoppa sina känslor för att man "inte får" känna så. 

 

Denna placering mår bra av att få forska, hjälpa människor och djur, meditera, "connecta" med det universella som lever i oss alla och får vara sig själva och leka i denna underliga värld och liv som har givits oss, skapa förståelse, klarhet och ge tillbaka sin kunskap till världen. Låt ingen hålla er tillbaka Vattuman-Månar, gå er egen väg och lita på er egen intuition, ni har en sällsynt gåva att förstå livet och dess essäns som ingen annan kan. 

 

Trevlig Söndag, astrologen.