· 

Månen i Stenbocken

Hej, 

 

hur mår ni?

 

Ganska intensivt med konjunktionen av Solen och Jupiter i Skorpionen just nu, dito Merkurius. Den förstärker alla personliga upplevelser, ger oss en extra emotionell dimension och möjlighet att gräva djupare inom oss genom varje situation som vi är med om.

 

Det kan kännas smärtsamt ända in i själen, gamla minnen kan flyta upp till ytan och kännas verkligare än någonsin. Verkligheten är påtagligt riktig, med alla dess underliggande nyanser och den personliga mening som vi själva lägger i den, som är väldigt kraftfull just nu. Allting påverkar oss väldigt mycket på ett personligt plan, och tankarna kan fastna och mala genom betydelsen i varje situation. Även om vi rusar framåt i vanlig takt, så fastnar allting någonstans långt inne i själen och känns väldigt, väldigt riktigt. Skorpioner, you feel me, jag vet. Gräv med hälsan i behåll, det är ingen idé att fastna i saker som man inte kan påverka. 

 

Det som jag vill gå igenom idag är nästa Mån-placering i ens personliga horoskop. Nämligen när man har Månen i Stenbocken i sitt horoskop, vad betyder det? 

 

I Stenbocken är Månens funktion generellt sett låst, den är låst i Saturnus iskalla famn, och ens undermedvetna flöden tenderar att anta en kylig och avvägd struktur, utan att man ger sig känslorna särskilt hän. Varje känsla genomlevs på ett ytterst medvetet och fyrkantigt, verkligt plan som konkretiseras i samband med vardagen och realiteten. Man noterar känslan, definierar den, och stoppar undan den där den hör hemma, i ett strikt regelstyrt bibliotek av känslor som man kan uppleva, och som man vara till hjälp för att bygga en fungerande vardag.

 

Månen i Stenbocken antar utmaningen med känslor genom att försöka lösa de på något vis, och förlitar sig på tidigare upplevelser för att kategorisera sitt känsloliv. Vad kan man göra för att förändra eller acceptera känslan? Det skapas omedelbart en önskan efter en plan för att styra sina känsloflöden till något produktivt, det är nästan så man ser känslan landa i en specifikt fack när Stenbockar upplever dessa. Produktionen är igång.

 

Just att producera resultat, konkreta resultat, är något som Stenbockar är överlägsna andra i människor. Att skapa något som tidigare har varit en plan är den ultimata tillfredsställelsen för en Mån-Stenbock. Också att hålla inne känslor och rationalisera dessa ger en viss inre harmoni.

 

Stenbocks-Månar kan ofta ge ett yttre väldigt torrt och cyniskt intryck, den mörka humorn och krassa upplevelsen av sin egna och andras verklighet är ständigt närvarande i kommunikation och relation till dem. Om Månen är starkt aspekterad i horoskopet och inte avvägs med andra mer "optimistiska" placeringar (Skytten, Vågen, Tvillingarna, Lejonet), så gör man som oftast ett bekymrat och allvarligt intryck på andra. Man är problemlösaren som låter alla känsloyttringar glida förbi obemärkt, man är väldigt bestämd och tydlig i varje situation. "Så här gör vi då", "ingen idé att tänka på det, jag föreslår att...". Att beklaga sig för en Stenbocks-Måne slutar oftast i en tydlig handlingsplan framåt, och hur man löser situationen i sig. Stenbocks-Månar har svårt att acceptera känslor i sin helhet och i sin funktion, just att bara få känna och bearbeta det som är och det som händer. Problemet måste ju lösas, så hur gör vi det bäst?

 

Som alla jord-tecken, är Stenbocken lösningsorienterad och svävar inte uppe i det blåa, där allt är möjligt och accepterat att få ta del av. Vissa saker får man göra, och vissa får man inte, det görs inga avkall på det. Stenbocks-Månar har skyhög moral och starka principer, och förändrar sällan sitt beteende. Det är som att Stenbockar föds vuxna på en gång, och gör rätt saker sedan barnsben, följer alla regler och lagar, och njuter av att göra det. Det är människor som alltid gör rätt för sig och behöver få göra rätt för sig för att må bra. Du blir aldrig lurad av en Stenbocks-Måne, och kan heller inte lura dem. Det räknas på varje krona och öre, varje handling och relationer till andra ses som ganska så konkreta samarbeten, där man ger och tar i tur och ordning. 

 

Det finns inget utrymme till fria uttryck av känslor och saker som får flyta upp till den medvetna ytan och bara få vara där och upplevas i sin helhet. Det Stenbock-Månar känner och påverkas av, kategoriseras snabbt och stoppas undan som en medveten påverkan inifrån, som behöver behandlas och tas hand om. Inte en skymf av vad som händer inuti Stenbockar får man utifrån ta del av. 

 

Så vad göra om man har en Stenbocks-Måne, och är så pass "låst" i sitt känsloliv? Många som har denna placering har ofta haft ett strängt hem, stränga föräldrar eller föräldrar som inte har accepterat vilda utbrott av känslor, eller skapat väldigt regelstyrd verklighet. Stenbocks-Månar mår absolut bäst av att ha en plan framåt, att få skapa en lösning kring det som påverkar dem. Känslor blir inte direkt överväldigande, men Stenbocks-Månar har väldigt nära till tungsinthet och tryckt stämning, som också kan flöda över till en depression. Saturnus som styr Stenbockens tecken är den planeten som styr Månen i denna placering, och sätter band på optimism, drömmande och abstrakta verkligheter. Den ger också närhet till "tung realitet", fokus på problem och i värsta fall, just depression. Men i de flesta ger det en pricksäker förmåga att forma verkligheten och sitt liv utefter konkreta önskemål, en vilja av stål och en gåva av att aldrig någonsin ge upp. 

 

Stenbocks-Månar har sällan förmånen att drömma och hoppas om att saker blir bättre av sig självt, utan har istället förmågan att konkret lösa den gåtan som är deras känsloliv, i praktiken. Stenbocks-Månar kan direkt påverka sina känslor och sitt vardagliga välmående genom att bestämma sig för hur man går vidare, och hur negativa eller jobbiga upplevelser ska lösas genom direkta handlingar. Stenbocken är i sig ett kardinalt tecken, och dess kvalité är att ständigt röra sig framåt, fatta och genomföra beslut, och inte stanna upp och fastna i saker och ting. Har man planeter i Stenbocken överlag så har man förträfflig förmåga att känna av tid och planera in saker på ett sätt som passar precis in i den tidsramen man är given, under hela livets gång. Man är aldrig sysslölös och "slappande" ger ingen märkbar avslappning. 

 

En vanlig "outlet" är förstås jobbet för en Stenbocks-Måne. På jobbet kan man enkelt stänga av alla problem och komma till sin fulla rätt, kanalisera sina interna bekymmer via konkreta uppgifter och ansvar som behöver bli genomfört och avrapporterat. Med denna placering ska man vara väldigt försiktig med att "stänga av" och blunda för det som man upplever på ett emotionellt plan, även om det är enklast så. Det kan kännas lockande att gräva ner sig i jobb och undvika det som påverkar en på ett känslomässigt plan. Det man ska göra är att sätta sig ner och låta känslorna få utlopp i form av en konkret handlingsplan som löser problemet som naggar. 

 

Det kan låta hårt att hantera sitt känsloliv och sin vardag på detta sätt, men det är så en sådan placering fungerar och det är vad man bör förvänta sig från människor i sin närhet som har sin Måne i Stenbocken. Låt dem vara allvarligt konkreta, tydliga och till synes känslokalla. Dem känner, men på sitt, medvetna plan som tar situationen vidare.

 

Vardagen för en Stenbocks-Måne bör ha utsikter om hur det blir framåt. Dessa människor är framtids-orienterade och försöker se nyttan i vad som görs idag, för att skapa imorgon. Ingenting görs utav bara hast, utan varje sak är noga genomtänkt och i sitt sätt direkt påverkande. Att slösa tid är det värsta en Stenbock vet, det läggs värde i varje handling. Detta kan förstås, av andra, upplevas som en väldigt rigid tillvaro, men den har helt klart sin fördelar. Att förlita sig på en Stenbocks-Måne är det enda man kan göra, det är människor som aldrig är sena, inte håller löften, slösar pengar i onödan eller förråder dig. Klippor som är utmärkt enkla att bygga vardagen och livet med.

 

Stenbocks-Månar tenderar att komma VÄL överens med Månen i Jungfrun, i Skorpionen, i Kräftan (oppositionstecken), samt i Väduren och Vattumannen. Man balanserar varandras energier och skapar vision och verklighet i ett, emotionella flöden som kan fästas i verklighet. 

 

Det är i sig en svårare Mån-placering än många andra, men har man den, så har man också förmåga att hantera den till det bättre. En Stenbocks-Måne som inte är genomarbetad är en deprimerad individ, en ständig pessimist som hittar lycka i att bygga framtidsplaner som aldrig blir av, och som aldrig tror på sann lycka, och surar å allas vägnar. 

 

En väl-hanterad Stenbocks-Måne är en stark kompass genom vardagen, som ständigt förbättrar sig själv och andra runt omkring sig. Som rycker upp sig själv och sina nära, skapar en tydlig struktur, tar på sig ansvar för sin omgivning och alltid lyckas bättre än alla andra med sitt hårda och ihärdiga arbete.

 

Har du Stenbocks-Månar omkring dig?

 

Lycko dig.

 

Trevlig kväll, astrologen.