· 

Månen i ditt horoskop. Månen i Vågen.

 

Idag startar jag en 12-delar serie i bloggen, som kommer att behandla Månens placering i ens horoskop. Jag kommer att skriva om Mån-placeringen i horoskopet utifrån det tecknet som Månen befinner sig i just den dagen. Lättare att berätta om just den energin då. :)

 

Jag märker att det ofta blir överkurs när jag skriver mina inlägg, och det är svårt att veta vart man ska lägga ribban för att det ska bli intressant och greppbart för alla. Men det är aldrig för tidigt eller för sent att återvända till the basics. :)

 

Och the basics är ju förstås planetplaceringarna i ens horoskop, som är det första man bör läsa på om när man börjar tolka sitt eget eller andras horoskop.

 

Till tre-enigheten som ens kärn-persona består av räknas ofta Solen, Månen och Ascendenten till. De tre viktigaste faktorerna i ens horoskop.

 

Månen är ett spännande ämne i sig eftersom den är otroligt viktig ur den synvinkeln att man inte kan styra eller påverka dess funktioner överhuvudtaget. Sol-arketypen, ens medvetna jag, kan man påverka och förändra, formatera om (även om grundenergin alltid finns där), få det att se ut som något annat och skala av eller på. Ascendentens kvalitéer kan man i många fall träna bort och träna på. Månen däremot.... där går vi bet allihop. :) Den har oss i sitt grepp. 

 

Månen är barnet i oss, egentligen den vi var som barn och de behov som vi nu kräver i vårt vuxna liv för att må bra. Precis som vi krävde det från vår mamma när vi var barn, så finns dessa behov kvar även i vuxen ålder. Det är det oresonliga barnet som är kvar i ditt vuxna medvetande. Det är en icke-rationell arketyp, Månen är ett spontant energi-utbrott som har som funktion att täcka våra mesta basala behov för att nå välmående.

 

Tillgodoser vi inte Månens behov (beroende på vilket stjärntecken Månen är i, ihop med aspekter till den), så mår vi helt enkelt inte bra. Allehanda depressioner, hela känslo-spektrumet och vårt välmående styrs direkt av hur Månen står placerad i horoskopet och hur vi hanterar den. Månen är det undermedvetna lagret av vårt sinne, funktionen som bearbetar och reagerar på alla intryck som vi får ta emot utifrån, under livets gång.

 

Det är vår första, spontana reaktion och förnimmelse på precis allting som händer omkring oss. Den reaktionen går inte att styra. Det är en trotsig 3-åring som behöver få sina behov tillfredsställda för att växa och vara tillfreds. Tar vi inte hand om barnet inom oss, så mår vi därefter. Månen kommer fram med sina egenskaper när vi är med våra allra närmsta, det är sättet vi är på hemma, i vår familj, det är våra vardagsrutiner och vår "filt" från den yttre omgivningen. Månen går inte att tvinga till något den inte är ämnad för, och det går inte heller att styra om basala behov och undermedvetna flöden och beteenden. Som vi ju vet är barn tämligen oförmögna att resonera med, det är vissa behov som behöver bli tillfredsställa, punkt.

 

Månen är det som har blivit inpräntat i oss under vår barndom och oavsett om man tror på Freuds teorier om det mänskliga psyket eller inte, så kan ingen förneka att vår barndom har en stor del i hur vi faller ut som vuxna individer. Månen styr också således de första 8 åren av barnets liv, och symboliserar också Modern i horoskopet. Utifrån sin Mån-placering kan man ofta få en bild av hur ens mamma utövade sitt moderskap i förhållande till en själv, samt hur man själv blir som mamma.

 

Månen är som bekant den kvinnliga arketypen, och styr bland annat menstruationen hos kvinnor, och allt som hör till det kvinnliga könet och förmågan till barnafödande. Därmed brukar man säga att kvinnor i första hand identifierar sig med sin Mån-placering, medan män identifierar sig med sin Sol-placering. I en mans horoskop symboliserar Månen förstås också det undermedvetna, hans känsloflöden, barndom, etc, men pekar ofta i det vuxna livet på vad mannen behöver från sin motpart för att vara tillfreds med livet. Vad han behöver för typ av partner på en basal nivå. 

 

Med andra ord, så är Månen nästan enkom ansvarig för vårt välmående och det emotionella tillstånd vi befinner oss i, vår inre harmoni. Är man i obalans och går igenom tunga perioder i livet, så är det Månen man ska titta på. Det tecknet som Månen är i horoskopet, och de aspekter som Månen tar emot från andra planeter, är lösningen till gåtan på "vad ska jag göra för att må bra?", "vad behöver jag för att mitt inre barn ska le och vara glad?", "vad är min personliga lycka?".

 

Man kan också följa Månens cykler i sin vardag, och beroende på i vilket tecken Månen är i varannan dag, göra saker som är med lämpande just då, för att pricka in sitt välmående. Man blir förstås väldigt påverkad av Fullmånen och Nymånen i första hand, speciellt om dessa faller i den tecknet där man har sin egen Mån-placering. 

 

P.S. jag refererar ofta till Månen som hon då det är en kvinnlig planet, det betyder inte att män är uteslutna från att ta till sig denna tolkning. 

 

Månen i Vågen

 

Till äran av den annalkande Nymånen i Vågen (imorgon kl 15.00), så vill jag börja denna 12-delars serie med just denna placering: Månen i Vågen. För att känna till din exakta Mån-placering så behöver du veta mer eller mindre din exakta födelsetid. Vet du inte vart din Måne är, så kan du kolla upp det här, eller skriva din födelsedata i kommentarerna, så tar jag en snabb kik.

 

Månen i Vågen är i sig en harmonisk och bra placering. Den är redan grundläggande välmående och håller sig balanserad och nöjd. Mindre uppförsbacke än för många andra Mån-positioner. Månens kvalitéer (mjukhet, känsloflöden, omhändertagande) gör sig bra i den lugna, förstående och diplomatiska Vågen.

 

Problemet med Månen i Vågen är att den är tämligen beroende av andra för att må bra och få sina behov tillfredsställda. En Våg-Måne ler nämligen inombords och suckar av nöjdhet när hon får lufta sina känslor, tankar och upplevelser med någon annan. En person som står en nära och som ses som en partner. En Våg-Måne behöver dela sin vardag med någon för att må bra, på alla plan. Hon vill gärna inte göra saker ensam överhuvudtaget, för då finns ju ingen hon kan reflektera över det hela med.

 

En ensam Våg-Måne är en deprimerad Våg-Måne. Får hon inte utlopp för att diskutera och få gensvar på sin kärlek gentemot världen, så mår hon inte bra. Det mest grundläggande behovet som en Våg-Måne har är att skapa nära relationer till andra levande varelser, och bevara en perfekt balans av alla delar i livet i sin egen vardag. Kärleken ÄR det största av allt för en Våg-Måne, därav förknippar man ofta personer med denna placering till sensuella romantiker och drömmare. Man vägrar tro att något annat kan vinna över eller vara bättre än ren kärlek två människor sinsemellan. Det är det enda som ger den ultimata tillfredsställelsen och välmåendet till personen som har en Måne i Vågen. Det finns inget annat som får hen att må så bra, som en nära, personlig och intim relation. Med intimt menar jag både det sensuella, men framför allt det mentala utbytet, som skapar känslor hos Våg-Månen ifråga. 

 

Månen i Vågen behöver diskutera, lufta sina känslor och få höra om andras. Men endast när hon är trygg med att öppna upp sig och berätta allt, då kommer hon att berätta ALLT. Månen i Vågen kan ofta upplevas som tämligen ytlig, alltid leende och vänlig men ganska distanserad, ofta används ordet känslokall. Det är endast om man inte har vunnit Våg-Månens förtroende, som hon agerar kyligt och kan upplevas som känslokall och stängd. Våg-Månar är otroligt varma och sensuella, vänliga och "kännande" individer. Bara för att Vågen är ett luft-tecken, behöver det inte vara enkom ytligt och lättsamt. Vågen kan känna så det gör ONT. 

 

För att vinna Våg-Månens förtroende behöver man ge och uppvisa villkorslös kärlek som svar på hennes handlingar, och inget annat. Uppskattning i vardagliga termer. Det är nämligen nyckelordet för en Våg-Måne och hennes behov, hon kommer att gå all in och ge dig ALLT för att du ska vara nöjd i er tillvaro ihop. Endast när motparten är nöjd, mår hon bra. Därav kommer också den något mytomspunna veligheten som Vågar är kända för. Det är inte nödvändigtvis så att en Mån-Våge inte kan bestämma sig (även om just att bestämma sig tar lite längre tid för Vågar, då alla alternativ ska övervägas, och det bästa väljas), det är bara det att det egentligen inte spelar roll hur utfallet av situationen blir, så länge motparten blir nöjd. Situationen behöver sällan falla ut till Våg-Månens önskande och tyckande, snarare tvärtom, och det är hon helt ok med. 

 

Vågar är samhällets speglar, varje individs spegel och personliga terapeut. Deras största önskan är att lyssna in på varje person, förstå deras behov och skapa en atmosfär där personen är nöjd med tillvaron och får med sig något från mötet. Våg-Månar har överseende med nästan alla människor. Det finns inget ont i en människa, det finns alltid ett sätt att rättfärdiga det goda i någon. Man blir nästan ställd av hur mycket Vågar går i god för människor som uppenbarligen inte behöver gås i god för.

 

En Mån-Våge uttrycker aldrig direkt missnöje, hon kommer lida i det tysta, tills hon upplever att den villkorslösa kärleken mot henne inte längre är så villkorslös, utan istället utnyttjade, varpå hon ställer sig upp och går utan ett ord. Alla känslomässiga band kapade direkt. Kärleken får aldrig bli nedsmutsad av trasiga och destruktiva relationer, det kan Våg-Månen inte hantera, även om hon kämpar in i det sista med att upprätta en rättvis balans i en relation. Jag ger dig uppoffring, du ger mig uppskattning.

 

Det går att få en Våg-Måne ur balans och in i nedstämdhet med ensamhet och icke-uppskattning, men hon kommer att hitta den vackra och rena kärleken i andra saker runt omkring sig. I naturen, i konsten, i musiken, i berättelserna och andra kanaler. Hennes tro på kärleken, på den ultimata relationen försvinner aldrig, det är grundbulten för denna Mån-placering. Det är förstås en nackdel om man aldrig hittar rätt, eller att människor gör en besviken gång på gång.

 

Deprimerade Våg-Månar mynnar ut från olyckliga relationer eller icke-existerande uppskattning från sin omgivning i allra främsta hand. Här kommer den andra mytomspunna egenskapen hos Vågar på tal, nämligen deras flörtighet! Alla är rädda för att vara ihop med Vågar av olika slag, då dessa så lätt börjar charma in sig hos andra. Glöm inte att Vågen är lojal mot sina närmsta! Det enda Mån-Vågen är ute efter är uppskattning från andra, det är deras Akilles häl, men det brukar sällan vara mer allvarligt än så. Mån-Vågen öppnar inte upp sig för vem som helst, släpper inte folk tätt inpå. Det är bara ett spel för galleriorna. Integriteten är ganska hög hos denna placering, även om man inte kan tro det.

 

En olycklig relation för en Våg-Måne (alla typer av relationer) är den där hon inte får någon uppskattning för alla sin uppoffringar. Här är ju dock det kluriga, Våg-Månen kommer aldrig att direkt säga att hon uppoffrar något. Hon gör det i det fördolda och förväntar sig sedan någon form av uppskattning för det. Det räcker ofta med en puss i pannan, lång kram, några vänliga ord, att man på något sätt uppmärksammar gärningen och ger tillbaka med kärlek. Uppoffringen i sig känns inte av för Våg-Månen, men bristen på respons på den är något som hon kommer att bära med sig länge, tills hon slutligen bryter av relationen ifråga. Våg-Månen bygger ett emotionellt band genom ordutbyte mellan två människor, därav är bristen på respons och tystnad rena dödsstöten för en sådan placering. 

 

Våg-Månar behöver alltså vara väldigt försiktiga och välja sina relationer med omsorg. Människor som noterar och tackar för era små uppoffringar i vardagen, som uppskattar (eller åtminstone inte fnyser åt) varje del av era känslor/tankar/förnimmelser och som ger er gränslöst med kärlek tillbaka, är människor som får er att må bra och tryggar ert inre barn. Tyvärr är Mån-Vågar beroende av andra människor för att må bra, så självklart ska man söka sig till relationer och försöka sig på dessa, även om man är ensam (vilket faktiskt inte händer så ofta med Mån-Vågar). Andra medel för att hitta inre harmoni är att njuta av all skönhet som finns i vår värld och historia. Djupdyka i romantiska klassiker, banbrytande kärlekshistorier i form av filmer, böcker, teaterföreställningar, musik, operor, balett, vackra målningar med en historia bakom sig, etc. Mån-Vågen drar en djup suck av njutning när hon får ta del av andras historier, även om det inte sker direkt från en annan person i ett samtal. Man ska dock akta sig för att överromantisera verkligheten och relationer, där faller Mån-Vågen ofta i en fälla. Allt är inte lika skimrande som på film, och framför allt så kan det inte vara så skimrande som på film om inte man berättar för motparten vad man är missnöjd med. Vågar lider ofta i det tysta och tar beslut långt innan något märks på utsidan. Var inte rädd för att skapa ett visst obehag i din egen relation genom att faktiskt ta upp problem. Personen mittemot uppskattar oftare att få höra vad den gör för fel, än att fortsätta göra fel i ovisshet. Ingen kan på förhand veta exakt vad någon annans behov är. 

 

Våg-Månen mår också bra av samtalsterapi (tala om sina känslor med någon annan är ytterst viktigt), och att känna sig vacker och välskött, i brist på bättre på ord. Det betyder ett väl-omhändertaget yttre och inre. Ja, Mån-Vågar ÄR ytliga. Manikyr, pedikyr, en fint lagt frisyr, fina kläder/skor, framför allt smycken av olika slag, och ett välvårdat yttre (och inre) bidrar de facto till ert välmående, så skäms inte för det. :)

 

Den dagliga balansen i en Våg-Månes liv är YTTERST viktig. Den så kallade tårtbits-teorin. Man måste få hämta välmåendet från alla delar i livet, och är det någon del som inte får sig uppmärksamhet, så tappar Mån-Vågen direkt den inre harmonin. Skapa relationer in i absurdum Mån-Vågar, ha ett brett socialt nätverk, människor som står er riktigt, riktigt nära som ni kan vara öppna med. Njut av livet som bara ni kan, och i ert fall: att tiga om problem är silver, men att tala om dessa är guld!

 

Trevlig kväll, 

 

Mvh, astrologen.