· 

Peter Madsen och Kim Wall

Det är väl ingen som har lyckats undgå skräckhistorien om journalisten Kim Wall som troligtvis blev styckmördad av Peter Madsen under en u-båtsfärd i augusti. Det har ännu inte bevisats att han har mördat henne, men det finns väl ingen som följ fallet som tror något annat. 

 

Jag ville gärna göra en tolkning av Madsens (och delvis Kims) horoskop för att se om det är något som tyder på våld och mord-tendeser i deras samspel.

 

Det finns absolut faktorer i horoskopet som tyder på sådant i någons personlighet. Ofta hänger det ihop med placeringen av Mars (aggression och sexualitet) och aspekter till den planeten. Också om kvinno-planeterna Månen och Venus är skadade (dåligt aspekterade och placerade) i en mans horoskop, så kan det tyda på att mannen ifråga har ett agg mot kvinnosläktet i någon form. Saturnus och Uranus aspekter är ofta involverade, tillsammans med Pluto och Skorpionens tecken. Tyvärr blir inte tolkningarna så dimensionerade som jag hade önskat, eftersom jag känner till varken Peter Madsens eller Kim Walls födelsetid. Därav blir mina slutsatser baserade endast på vissa delar av den hela astrologiska bilden.

 

Madsen är född den 12 januari 1971, utgår i Köpenhamn.

 

Det första man ser i horoskopet är förstås en Mars i Skorpionen, som förstärks av en Jupiter ett par grader bort i samma stjärnkonstellation. Det kan i många fall tolkas som en sexuellt våldsam, manipulativ och maktutövande placering, om inte personen ifråga lär sig att hantera Skorpionens energi på rätt sätt. Det är förstås svårare när Jupiter expanderar den redan starka Mars i det tecknet. Ett tips, hade jag har varit kvinna så hade jag ALLTID varit på min vakt om jag hade behövt vara ensam med en man som har en Skorpion-Mars, och utöver det fler planeter i Skorpionen, speciellt med negativa aspekter från Uranus eller Pluto. Det är en rå och sexuellt aggressiv placering (ofta med specifika fetischer och tvångsbeteenden) i bästa fall, en person som attraheras till en blandning av våld och sex men också utövning av dessa med makt och tvång, i värsta fall kan det röra sig om våldtäkter, sadism och mord. Det är Skorpionens baksida.

 

I Madsens fall verkar inte Mars ta emot några aspekter från andra planeter (förutom att Mars står i direkta aspekter till Ödes-noderna i horoskopet, vilket gör att varje enskild handling som Madsen gjort/gör, direkt påverkar hans livsväg och öde).

 

Det kan potentiellt finnas trigon från Månen som kan vara i Kräftan (men också i Lejonet om Madsen är född sent på dygnet). ÄR det så att det finns ett harmoniskt flöde mellan en högst emotionell Måne i Kräftan och en väldigt impulsiv och misstänksam Mars i Skorpionen, så baseras handlingarna på impulsiva känslor, och det flödet är svårt att motstå. Jag reserverar mig dock med att inte veta exakt placering på Månen, därmed kan den vara placerad i Lejonet och istället göra trigoner till Madsens andra noterbara konfiguration i horoskopet. 

 

Vi ser en att Venus i Skytten står i konjunktion med Neptunus i samma tecken i hans horoskop. Här ser vi en sammansmältning av fantasier och sensualitet, samt en verklighetsfrånvändning. Om man har planeter i konjunktion eller aspekt med Neptunus, så är man INTE med i samma värld som alla andra lever i. Man lever inte efter samma regler och i samma realitet. Man är visserligen där fysiskt, men den planetens funktioner som rör Neptunus löses ofta upp i fantasier som inte rör verkligheten, men som känns verkliga för den personen. Den planetens funktion som är i aspekt till Neptunus vill också "rymma" från verkligheten på något vis, ofta genom dessa fantasier. Här har vi alltså relationen till kvinnor och framför allt den sensuella, sexuella relationen till kvinnor som är fylld av diverse fantasier och verklighetsfrånvändning. Madsen har troligtvis haft en del bisarra fantasier om kvinnor och kvinnlig sexualitet under årens gång. Med en Mars i Skorpionen skapas ofta en tvång kring att leva ut dessa i handling. 

 

Utöver detta är Madsen en Sol-Stenbock och Merkurius-Skytt.

 

Han kunde troligtvis helt enkelt inte hålla tillbaka när tillfälle gavs, ensam på en u-båt med en kvinna som triggade något av detta i honom. För helhetens skull skull tittade jag också kort på Kim Walls horoskop, för att se om det finns några nyckelfaktorer som knyter ihop hennes öde med Madsens fantasier och handlingar. Kim Wall behöver ha något i sitt horoskop som aspekterar några delar av Madsens horoskop, för att på något sätt trigga hans funktioner.

 

Hon är född den 23 Mars 1987.

 

Den absolut starkaste aspekten i hennes horoskop är hennes Sols konjunktion med Jupiter i Väduren. Otroligt stark och driftig, rå manlig energi med andra ord. Hon var också något excentrisk med sin Venus i Vattumannen, och väldigt envis med en Mars i Oxen. Också en Måne i Stenbocken som troligtvis var i konjunktion med Madsens Sol. Hon kändes för honom som en naturligt nära och bekant person, en av hans "egna". Har man aspekter som man och kvinna mellan respektive Sol och Måne, så känns man ofta naturligt som ett självklart par och i perfekt symbios.

 

Det finns också en exakt kvadratur mellan Kims Venus i Vattumannen och Madsens Mars i Skorpionen. Aspekten i sig skapar ofta en stark, sexuell laddning två personer sinsemellan. Intensiv och rå från Madsens sida, men kylig och distanserad från Kims. Icke desto mindre en stark sådan. 

 

Generellt sett är liknande aspekter mellan en mans Sol och Mars och en kvinnas Måne och Venus urtypen av vad man kallar för ett par i perfekt symbios med varandra på många plan, om båda vill det.  

 

Kims Mars i Oxen står dock exakt opposition till Madsens i Skorpionen, vilket i praktiken gör att de gillar helt olika typer av sexualitet, och är väldigt olika i sättet dem handlar på. Två titaner som krockar. Madsens falska upplevelse av att Kim är med på tåget kan i handling ha spelat ut sig i aggression och konflikt från bådas håll. Två Mars i opposition till varandra skapar alltid en konflikt i relationen mellan två personer, en konflikt där Skorpion-Mars tar till de värsta medel. 

 

Hennes Sol/Jupiter i Väduren gör exakta trigoner till Madsen Venus/Neptunus konjunktion. Han kan i detta fall (med alla dessa naturliga flöden de två sinsemellan) fått för sig att han kan leva ut sina fantasier med henne fritt, i ett naturligt flöde, och försökt sig på detta. Detta har troligtvis inte tagits emot särskilt väl av Kim i den faktiska verkligheten, vilket senare kan ha triggat igång Madsens starka Mars att leva ut dessa fantasier under tvång.

 

Med mina astrologi-glasögon verkar detta ha varit ett enormt sexuellt/sensuellt missförstånd som slutade i det absolut värsta scenariot. Madsen har troligtvis trott sig ha hittat sin själsfrände på många plan, och Kim kan till en början ha spelat med, antigen för att situationen krävde det eller för att den var hotfull. När det uppdagades för Peter Madsen att hon är motsatsen till vad han trodde och Kim satte emot hans yttringar, så skapades en konflikt som Peter inte kunde hantera på ett sätt som är normalt. Det brast för honom och hans Mars i Skorpionen, och slutade i mord. 

 

Det är en otrolig tragisk historia, och det är samtidigt otroligt makabert hur olika människor påverkar varandra, ibland till det absolut värsta.

 

Mvh, astrologen.