Aspekter i horoskopet; kvadratur, opposition, trigon, sextil, konjunktion.

Hej!

 

Kul att ni gillade videon, det var ett trevligt inslag i mitt frenetiska och ofta opersonliga skrivande. Jag gillar att vara personlig, det är en stor del för mig att få skriva av mig, men det blir väldigt terminologiskt när man sysslar med astrologi.

 

Det ska dock gudarna veta att jag gillar att skriva (tack starkt positionerad Merkurius i Jungfrun), men jag gillar även att se mig själv på film (tack Jupiters konjunktion med ASC), hehe. 

 

På tal om aspekter så tänkte jag idag gå igenom dem största och viktigaste i ens horoskop. Astrologi är ett mångfacetterat och knepigt ämne, och det tar åratal att börja greppa sin karta. När man precis tror sig har förstått vad ens horoskop säger till en, så dyker det upp ny information som förändrar ens hela världsbild av en själv. Detta sker så långt man lever är jag benägen att tro. Allt i astrologin hänger dock ihop och är fruktansvärt rimligt när man förstår grunderna. Därför kommer jag i och med förklaringen av aspekterna gå igenom vissa andra grundläggande saker. 

 

Det första man ska tolka i sitt eget horoskop, det är förstås planetplaceringarna. I vilka stjärnkonstellationer faller de sju viktigaste planeterna; Sol, Måne, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Det, tillsammans med placering för Ascendent, Descendent, MC samt IC. Vidare i vilka hus planeterna hamnar i. Vilka hus är välfyllda, medan vilka är helt tomma. Vidare tittar på aspekter planeterna sinsemellan.

 

Planeter är i stort sätt energi som alltid förmedlar en och samma arketyp. Sol=jaget, Månen=detet, det undermedvetna, Venus=kärlek/relationer, Mars=handling/agression, etc. 

 

Men det stjärntecken som planeten hamnar i färgar denna arketyp men sina kvalitéer. De 12 tecknen delas i fyra element; jord, eld, vatten och luft. Stjärntecken som faller i samma element är lika till sina "färger" och kvalitéer. Jord förstår alltid jord liksom. Vidare delas de 12 stjärntecken i tre olika "kvalitéer"; rörlig, kardinal och fast. 

 

Eld och luft kommer alltid bra överens, är ofta utåtagerande, medan jord och vatten är mer introverta energier som suger åt sig och bearbetar. I korthet så tenderar lufttecken att arbeta mer mentalt med sin energi, medan eld-tecken skapar handlingar och rörelse framåt, vision. Jord-tecken grundar allt i en praktisk verklighet, dvs genomför skitgörat ;)). Vattentecken skapar emotionella skikt och förmedlar sådant som man varken kan tänka sig till, agera mot eller få ner i en plan. Vatten känner med, förstår och förmedlar.

 

Luft: Tvillingarna, Vågen, Vattuman

Eld: Vädur, Lejon, Skytten

Jord: Oxen, Jungfrun, Stenbocken

Vatten: Kräftan, Fiskarna, Skorpionen.

 

När planeter rör sig runt i de 12 stjärntecken som Zodiaken består av så skapar dem aspekter till varandra, beroende på i vilket tecken som planeterna hamnar i. Tecknen har nämligen en form av synergi sinsemllena beroende på sitt element och kvalité.

 

Som tidigare nämnt så kommer till exempel luft och eld-tecken rätt bra överens och om två planeter hamnar i säg Väduren och Tvillingarna, så skapas det en harmonisk aspekt dessa två emellan, nämligen en sextil. En sextil innebär att dessa energier förstår varandra lätt och har liknande typ av kvalitér. Dvs ofta utåtagerande, tar sig för, och hjälper varandra helt enkelt. Så har du en sextil mellan din Sol i Tvillingarna och Mars i Väduren säg, så jobbar dessa två planeter fint ihop. Tvilling-Solen starka mentala förmåga att bearbeta information stöds av Vädur-Mars starka driv och handlingsstyrka. Här finns inga tveksamheter eller inre slitningar. Det är en trevlig, hjälpsam aspekt, där planeterna stöttar varandra. Alltså skapas det alltid en sextil mellan jord-vatten, luft-eld.

 

Varje tecken står mitt emot ett annat tecken i Zodiaken, och skapar en så kallad axis, något som man kan se som en parhäst-funktion. Hamnar två planeter i en sådan axis, mitt emot varandra, så hamnar också planeterna därmed i opposition till varandra. Oppositionen är en ganska speciell aspekt, eftersom den egentligen inte skapar några direkt konflikter eller obehag hos personen i fråga, utan snarare sammansmälter två totala motsatser, som också gärna slår ut varandra i sina funktioner. Som yin/yang kan man tänka sig. Den enda kan inte vara utan varandra, men man är också varandras motsatser. Följande tecken står mitt emot varandra i Zodiaken:

 

Väduren-Vågen

Oxen-Skorpionen

Tvillingarna-Skytten

Kräftan-Stenbocken

Lejonet-Vattumannen

Jungfrun-Fiskarna

 

Dessa brukar ha en rätt speciell relation till varandra. Man kan inte vara med varandra, men inte heller utan. Man dras ofta till det oppositionstecknet där man har mycket planeter. Säg så här, jag har ett gäng planeter i Jungfrun och många personer som står mig nära har planeter i Fiskarna. Som rationell och logisk Jungfru kan jag närmre inte stå ut med Fiskarna emotionella dravel som baseras på egna känslor, men det är också egenskaper som jag själv saknar. Man är varandras motsats kort och gott. Således också om man har två planeter i sitt horoskop som står mitt emot varandra, så kan man växla mellan dessa två planeter, två ytterligheter, men man är aldrig "både och". Man kan använda endast en energi åt gången, för att sedan växla till den andra i ett annat fall. Så tillgång till två helt olika energier, men som aldrig kan användas ihop. Säg att din Venus är i Kräftan medan Mars är i Stenbocken. I relationer och kärlek kan man vara varm, men också emotionellt rörig och krävande. Men så fort det krävs någon form av handlingsyttring så blir man plötsligt iskallt logisk och pragmatisk, samt väldigt tydlig och rimlig. 

 

Har man trigoner i sitt horoskop så ska man se det som mycket harmonisk och trivsam energi, något som fungerar av sig "självt". Man har då helt enkelt planeter i samma element, vilket skapar en enhetlighet i ens personlighet, planeternas funktioner arbetar på samma sätt. Trigoner skapas när man har planeter i samma element, dvs till exempel i jord (Stenbocken -Jungfrun - Oxen), luft (Tvillingarna - Vågen - Vattumannen), vatten (Kräftan - Skorpionen - Fiskarna), eller eld (Lejonet - Väduren - Skytten(. Säg att du har Solen i Lejonet och Mars i Väduren, båda planeterna fungerar på ett eldigt, "framåt" sätt, som tillåter deras energier att samarbeta och skapa naturliga flöden. Det är fördelaktigt att ha många tritoner i horoskopet, men det skapar samtidigt en känsla av att "vara nöjd" som det är, vilket inte skapar rörelse framåt.

 

Sedan har vi också kvadraturer, något som ofta tolkas om negativ och "svår" energi. Kvadraturer skapas när mellan stjärntecken av samma kvalité. Kvalitéer vi har i Zodiaken är följande.

 

Rörlig: Tvillingarna, Skytten, Fiskarna, Jungfrun

Kardinal: Vågen, Väduren, Kräftan, Stenbocken

Fast: Vattumannen, Lejonet, Skorpionen, Oxen.

 

Som ni ser så finns det ett tecken av varje element (eld, jord, vatten, luft) som tillhör en viss kvalité. Rörliga stjärntecken tenderar att vara väldigt anpassningsbara och liksom adaptera sig till varje situation, istället för att förändra den.

 

Kardinala stjärntecken är Zodiakens motor, det är stjärntecken som ofta är pådrivande och snarare förändrar situationer än anpassar sig.

 

Fasta tecken vill ha saker som dem är. Det är svårrörlig energi som behåller saker i sitt tillstånd.

 

Har man då planeter i till exempel Tvillingarna och Jungfrun så skapas en kvadratur dessa två emellan. Kvadraturer kan tolkas som ett inre obehag, en inre slitning mellan två energier. Som ni ser så hamnar också två tecken i samma "kvalité" alltid i opposition till varandra. En kvadratur är inte så trevlig för individen ifråga att hantera, eftersom man på ett inre plan vill olika saker och slits mellan två olika tillstånd. Man kämpar sig hela tiden fram med kvadraturer, men det är också en energi som skapar förändring och resultat. Har man till exempel en kvadratur mellan Venus i Lejonet och Saturnus i Skorpionen, så tenderar man att hela tiden omvärdera och ifrågasätta sitt eget värde och varför andra skulle älska en. Denna konflikt är inte särskilt trevlig att hantera men den skapar också en vilja att förändra sig själv så att andra vill älska en. Är det istället en trigon mellan en Venus i Lejonet och en Saturnus i Skytten så är man ganska nöjd som man är, oavsett om man de facto är värd att älskas eller inte. Man låter det hela vara. 

 

Sedan har vi sista viktiga aspekten, och det är konjunktionen. Konjunktion skapas när två planeter är i samma tecken, ofta Solen och Merkurius, eller Solen och Venus, eftersom Merkurius och Venus är så pass nära Solen i Sol-systemet och kan inte hamna mer än två tecken bort i Zodiaken från Sol-placeringen. Ju mer planeter man har man i samma stjärntecken, desto starkare förmedlar man och känner av dess energi. Planeterna fungerar på ett likadant sätt. Man är väldigt utpräglad av en och samma energi. Konjunktioner gör också att planeterna funktioner alltid fungerar ihop. Har man en konjunktion mellan Venus och Merkurius till exempel, så kopplas alltid vad man gillar och inte gillar ihop med vad man tänker kring saker och ting, eller vice versa.

Man har alltid en bakgrund av "tycker om och inte" kopplat till tankarna. Ens mentala förmåga kretsar kring vad man gillar och inte, samt ens relationer till andra.

 

Har man en konjunktion mellan Saturnus och Venus så tenderar man att sätta en massa gränser kring sina relationer och vad man själv får tycka om och inte. Energierna mellan två planeter sammansmälter ALLTID i sitt uttryck i en konjunktion. Därför ses konjunktioner som väldigt starka men också tämligen begränsande.

 

Sen har vi då kombinationer av aspekter. En konjunktion av Solen och Venus i Stenbocken kan till exempel ta emot en kvadratur av Mars i Väduren. Då slits man mellan att vilja agera direkt och tanklöst, på ren instinkt, medan ens Sol och Venus konjunktion begär att man först gör upp en plan och tänker efter. Detta är en så kallad kvadratur-struggle. :)

 

Hoppas att jag var mer eller mindre tydlig med allt detta. Ställ gärna frågor om något är svårt att förstå. Titta på ditt eget horoskop, vilka aspekter tycker du är knepiga? Dela med er.

 

På återhörande, astrologen.