· 

Jupiter/Uranus oppositionen

Hej!

 

Som nämnt igår så byter Jupiter snart från Vågens till Skorpionens tecken.

 

När yttre planeter; Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto byter stjärnbild eller gör aspekter till varandra eller andra planeter, så räknas det som tämligen stora astrologiska (och astronomiska) händelser och påverkar ofta människan på en övergripande nivå, mer som folkslag och art, som en civilisation. Säga vad man vill, men vi påverkas i första hand av varandra.

 

Man drar sig åt diverse håll som ett kollektiv, beroende på vart yttre planeterna befinner sig och hur dem aspekterar varandra. Uranus har till exempel sedan 2010 befunnit sig i krigsslystna Väduren, vilket har bidragit med en hel del klart oväntade konflikter runt om världen. Neptunus har hållit i sig i sin stjärnbild, Fiskarna, sedan 2011, vilket har plötsligt gett religionen/ideologin (det som Fiskarna bl.a styr) en uppsving och uppmärksamhet.

 

De yttre planeterna i solsystemet rör sig mycket långsammare runt solen, och varje förändring och aspekt från deras sida diskuteras och analyseras flitigt av astrologer runt om i världen. Nästa stora händelse är till exempel Saturnus byte från Skytten till Stenbocken vid årsskiftet 2017/2018, som ses som en ganska stabil och bra händelse (mer om det en annan gång). 

 

Jupiter tar i snitt 12 år på sig att ta ett varv runt Solen och därmed röra sig igenom de 12 stjärnbilderna. Detta innebär att planeten i snitt spenderar 1 år i varje tecken i Zodiaken. Den har alltså varit i Vågen tecken sedan mitten på augusti 2016. Mycket av Jupiters funktion är expansion, opportunitet, utvärdering av moraliska principer, övergripande "filosofiska" frågeställningar, intelligens, utbildning, samt ens personliga position gentemot samhällets normer och ens position i samhället därmed.

 

Jupiter berör allt som har med högre utbildning att göra, social status, moralisk klokhet, intelligens, och samhällsstrukturer på mental nivå hos individ och kollektiv. Jupiter är samtidigt den stora lyckobringaren som get pengar, fastighet, tur och flyt.  Sammanfattningsvis så har vi försökt vara rättvisa sedan förra sommaren. Vi har försökt att vara goda, rättvisa mot vår omgivning och göra det som i grunden är rätt. Ideologier av olika former har stått i centrum och bråkat med varandra om platsen på toppen, om än utan direkt krig.

 

Nackdelen är att "det rätta" är olika för alla, och alla vi har vår personliga moraliska kompass, som vi sedan slår ihop med andras som liknar våran. I ett annat inlägg kommer jag beskriva hur vi påverkas av att Jupiter byter tecken till Skorpionen i början av oktober. Det kommer att bli ganska turbulent period som rör sig kring pengar och tillgångar om man sammanfattar det kort. Vågen vill trots allt bibehålla en balans och harmoni och fokuserar på det goda och det fina i människan. Det gör inte Skorpionen. 

 

Innan detta sker så kommer Jupiter att göra en opposition till Uranus i Väduren, resterande två veckor av September. Denna opposition bryter loss den harmonin och balansen som Jupiter i Vågen trots allt försökt upprätthålla mellan olika åskådningar och värderingsfrågor runtom i världen. Det blir en snabb förändring av det explosiva slaget, där nya värderingsmodeller dyker upp eller så tar en av dessa radikalt över. Finansfrågorna blir centrala. På ett personligt plan för er som har planeter som berörs av detta (återkommer om det) så innebär det en plötslig möjlighet att fånga lyckan, turen och möjligheten i handen, samt att något oväntad möjlighet faller i er i knät.

 

Möjligheten i sig kan uppenbara sig ur ingenstans och inte alls kännas rätt, men den kommer att förändra din sociala status i arbetslivet, samhället, och ditt "ansikte utåt" mot omgivningen, samt rent av din lycka känsla av lycka. Det kan till och med bli en något hotfull och abrupt stämning runt den 29e September, när denna aspekt är som starkast, men denna förändring som slänger dig från den topp/dal du är på nu, kommer att peta in dig i en ny fas i livet. 

 

Det kan röra sig om hårda förhandlingar, avtal, tal om pengar/samarbeten, relationer av olika slag, eller uppbrott av dessa. Pengar och valuta kommer på något sätt av få sig en omskakning i slutet av september, och det kan mycket väl röra sig om någon form av ekonomisk marknad som får sig en törn eller omförhandlas till något annat.

 

Sista skriet av Jupiter i Vågen kommer dock att vilja vara diplomatiskt, villigt att samarbeta och vara i stort rättvist, så man ska inte förvänta sig något alltför orimligt, utan alla vill samarbeta tillsvidare. Detta är en del i ett större skifte, då Uranus är på väg ut ur Väduren, där den har varit sedan 2010.

 

Vi kan kort och gott börja förvänta oss en annan värld än vad vi är vana vid i början av 2018. Detta kommer sakta att jobba in sig fram till 2020, då Saturnus gör en konjunktion med Pluto och samhällsstrukturen som vi känner till den, kommer att få en stort transformation.

 

Så var förberedda på någon sorts förhandlingar och förändringar i er tur eller/och sociala status kommande 10 dagarna! Om ni inte blir direkt påverkade (inte har några planeter/punkter i 26-29e graden av något tecken) så kommer ni vara omgivna av människor som är påverkade av detta.

 

Trevlig kväll!

 

Mvh, astrologen.