· 

Asteroiden, kometen - Chiron

Idag tar vi en kortis in i Chirons värld!

 

Chiron håller sig i ett och samma tecken i fyra år innan det rör sig vidare, så på transit-nivå, påverkar den inte oss på daglig basis, utan övergripande.

 

Asteroiden Chiron upptäcktes sent, närmre sagt 1977, vilket är ofantligt sent inom astrologi-läran.

 

Asteroider generellt sett ger en extra krydda till den maträtten som planeter skapar. Om vi säger att planeterna är olika råvarukategorier, så är stjärntecknen den specifika ingridiensen, och husen är vart mat äter maten. Resten är saker så som fixerade stjärnor, asteroider, etc, kan liknas vid specifika kryddor. Fixerade stjärnor kan jag sträcka mig till är såsen eller dressingen i maträtten. Maträtten funkar fint ändå utan koriander, men man får en specifik nyans om man adderar det. Se därför inte asteroider och den typ av faktorer som något avgörande i era horoskop, utan endast tillägg till den maträtten som ni är.

 

Chiron rör sig typiskt i omloppsbana mellan Saturnus och Uranus och tycks ha samlat på sig deras egenskaper. Saturnus energi lyser upp problemen, och Uranus energi ger en lösning till dem, och öppnar upp för förändring.

 

Chirons kvalitéer är att bringa ut den bästa potentialen i en, men samtidigt belysa problemområdet i första hand. Chiron är en lärare som guidar till rätt kunskap för att lösa ditt personliga dilemma, ta ut din fulla potential och hela ditt personliga sår. Ett sätt att hela sig själv eller grupper på är att lyfta fram problem och störningar upp till ytan, och det är sådant som Chiron hjälper till med under sina transiter, och i personliga horoskop. Chiron kan peka på det som har saknats eller saknas i ens persona, för att se till att du hittar det för att nå ditt fulla potential. Chiron belyser personliga dilemman, och pekar åt problemens riktning. Chiron pekar alltså på negativa sidor beroende på vilket tecken det faller i.

 

Chiron i Väduren kan peka på icke-uppskattning gentemot sig själv, att man känner att man är värdelös och inte har mandat nog att ta viktiga beslut på egen hand. Det kan handla om huvudvärk, skador mot huvudet eller ett psykologiskt drama som vänder sig mot jaget. Här är det viktiga att värdesätta det man hinner med och värdesätta ens förfaranden, ge sig själv credd för det man åstadkommer på egen hand.

 

Chiron i Oxen pekar på problem där man känner att man inte har fått tillräckligt, ofta i materiell form. Här handlar om känsla av värde, av sig själv, i förhållande till vad man har samlat på sig under livet. Här är det viktigt att tillåta sig själv att njuta av livet och inte fastna i att man har blivit berövad på något.

 

Chiron i Tvillingarna tyder ofta på något form av issue med mental förmåga, kommunikationsfärdigheter eller nervsystemet. Man kan känna att man har svårt att kommunicera med andra och uttrycka sina tankar tydligt. Lista det du vet och den information du bär på, lär dig att värdesätta det du redan kan. Testa på att prata mer, skriva och läsa för att utveckla den förmågan.

 

Chiron i Kräftan känner sig ofta oälskad och är ständigt osäker på om man passar in och har ofta att göra med att man är "awkward" eller stel med andra. Tillåt andra att bry sig om dig, för du själv är bra på att bry dig om andra. Vårda dig själv och ge inte bort all kärlek till andra endast. Inse att du är värd att älskas också, att bli omhändertagen och var inte så osäker.

 

Chiron i Lejonet saknar ofta den uppmärksamhet som man gärna vill ha. Man känner att man inte syns på det sättet som man hade velat, och att ens talang är förbisedd. Du har gåvan att hjälpa andra att få fram sin kreativitet, men känner att din egen inte är uppskattad eller bra nog. Försök att nå ditt inre barn och lek loss.

 

Chiron i Jungfrun fokuserar ofta på hälsoproblem och kan också lida av dessa. Känslan är att många problem med hälsa är oöverkomliga vilket ger en känsla av hopplöshet och att man fastnar i onödiga detaljer. Försök att undvika hypokondri, jobba med att hjälpa med deras hälsa, och fastna inte i negativa hälsomönster.

 

Chiron i Vågen har ofta problem och smärta i relationer, och tror sig inte hitta några bra relationer någonsin. Man känner att man inte är värd en bra relation, och fastnar ofta i dåliga sådana. Här är läxan att lära sig att man inte behöver en relation för att vara värd något. Du är bra på egen hand också.

 

Chiron i Skorpionen kan ofta tidigt i livet komma i kontakt med döden och andra svåra förluster. Eller så har man en ständig oro och rädsla för att bli av med ägodelar eller personer som står en nära, för alltid. Det skapar en konflikt i att hålla fast för mycket i både människor och saker, klänga sig fast. Man måste lära sig att släppa det. Förluster är inte alltid negativa, utan det är genom dessa som man växer som person.

 

Chiron i Skytten skapar en problematik kring ideologier och värderingar. Man är på en evig spirituell resa utan att hitta trygghet i någon av lärorna alls. Känslan kan vara att man är menad för något stort, men hittar aldrig rätt väg dit. Leta inte efter extern visdom, utan var trygg i den som du redan har.

 

Chiron i Stenbocken måste bevisa sitt värde genom hårt arbete, som tenderar att bli alltför mycket utav. Man kan känna att man inte får den uppskattning man bör få för allt jobb man utför. Det är alltid för mycket kontroll och organisation involverat i denna placering. Lär dig ditt värde utanför arbetet, och uppskatta det som du redan har åstadkommit.

 

Chiron i Vattumannen kan ofta vara obekväma i stora grupper och vill hålla sig på sin individuella kant. Så fort man råkar ut för någon form av ett socialt "nej" från andra så tar det väldigt hårt på ens självvärde. Att lära sig att vara sig själva i en större grupp och vara uppskattade för den man är, är viktigt.

 

Chiron i Fiskarna är alltid i existensiell kris. Man känner sig alltid skyldig till hela världens elände, utan att ha personlig del i det hela. Man kan ofta tappa tron på världen, universum och mänskligheten. Man kan också agera martyr i detta fall. Man behöver klarhet och tydlighet i detta fall för att reda ut varför man känner skuld inför hela världen, och begränsa skuldkänslorna.

 

Sammantaget så visar Chiron vart ens värderings-fråga kring sig själv ligger, vart man känner att man saknar något, och det är också det man ska fokusera på att hitta och tydliggöra.

 

Lite haspigt idag, men nu måste jag rusa vidare!

 

Trevlig kväll.

 

Mvh, astrologen.