· 

Mån-noderna

Idag tänkte jag ta upp ett ämne som kanske inte är det första man börjar fundera på när man börjar med astrologi.

 

En bra generell hänvisning när man börjar rota runt i sin egen karta (börja alltid där) är att först titta på planetplaceringar. I vilka tecken är dina personliga planeter? Titta på Solen, Månen, Merkurius, Venus och Mars, Ascendenten, IC, MC och Descendenten. Titta övergripande på din karta, vart finns det mest koncentration? Samla sedan ihop de stjärntecken där du har mest koncentration av planeter och aspekter, det är din grund. Din energi-grund som du står på. Fundera på vilket element dessa tecken tillhör. Är du en koncentration av luft, vatten, jord eller eld? Saknar du något element? Läs på om varje planet i det specifika stjärntecknet. Det ger en bra överblick över det som man består av. 

 

Steg nr 2 är att börja kika på aspekterna och figurerna som planeter i ditt horoskop skapar till varandra, och hur ditt psyke och dina "lager" av dig själv, förhåller sig till varandra. Titta främst på exakta aspekter, det är de starkaste och mest påverkande. Börja sedan titta på vilka hus som dina planeter står i, och du ser vilka delar av livet som påverkas mest av din inre energi, och vart det mesta av ditt liv spelar ut sig. Sen kan man börja titta på fixerade stjärnor, olika punkter i horoskopet, etc.

 

De flesta astrologer refererar till ett horoskop som en teaterscen, ditt livs teater. Planeterna är skådespelare med olika roller (det medvetna, det undermedvetna, ens sinnesförmåga och tal, ens handlingskraft och förmåga till action, ens sensualitet och kärlek till sig själv och omgivningen, ens samhällsfunktioner, etc). Zodiaken (12 stjärntecknen) är scenen där allting utspelar sig, på olika sätt, beroende på vilka stjärntecknens kvalitéer du har i dig, och aspekterna är relationen mellan skådespelarna på scenen. Är dessa i en konflikt, eller är det en mysig, harmonisk scen? Husplaceringarna är vart någonstans i livet detta utspelar sig i största mån. I hemmets trygga vrå? I relation med andra? När du reser? Studerar? Etc.

 

Detta är en uppställning och en förståelse av horoskopet som jag har burit med mig sedan jag startade med astrologi, och den ger en bra förståelse för hur ens horoskop och dess delar fungerar.

 

Som en del av denna teaterscen finns då också två stationära punkter; mån-noderna, också så kallade ödes-noder.

 

Vad är dessa punkter och vad betyder dem?

 

Det är två punkter, Norra Noden och Södra Noden som alltid står i opposition i din karta, och har en växelverkan sinsemellan. För att förklara lite kort, rent teoretisk vad dessa punkter innebär astronomiskt sett, så är det punkter i Månens väg runt Jorden, där den möter horisonten vid nedstigning och uppstigning. Dessa förflyttas alltid i förhållande till Månens väg och står på en specifik plats i din födelsekarta. 

 

Den södra Noden ser ut så här:

 

 

 

Den norra Noden ser ut så här:

 

 

 

Alltid i opposition till varandra, alltså i två motsatta stjärntecken, och i samma grad i dessa två tecken.

 

Vi börjar med den Södra Noden, den upp och nervända hästskon. Ödes-noderna ses generellt sett som en symbolisk väg som du behöver följa i livet för att nå full lycka och slutföra det som du är menad för i detta livet, på en själslig nivå.

 

Den Södra Noden är ditt förflutna, den karman och det bagaget du tar med dig från dina förra livstider. Det är det som du ÄR i dagsläget, och det som kommer alltid att dra dig tillbaka till din trygghet, det är det som är välbekant, det som är duktig på och där du hittar ditt hem i ditt inre. Om till exempel har din Södra Nod i Vågen i 7e huset, så är du en person som är duktig på att bygga relationer, du försöker alltid skapa bra stämning runt omkring dig och i situationer som du befinner dig i. Det är naturligt för dig agera så, på gott och ont. Du är en medlare, du lägger mycket fokus på relationer i detta liv och är naturligt duktig på att skapa social, harmonisk miljö. Det betyder samtidigt att du förmodligen kör över dig själv i din ambition att alltid göra alla nöjda, och undvika att stöta ihop med någon. Vi tittar då på din Norra Nod som är i motsatstecknet Väduren i första huset. Den kräver av du tar ett kliv, ett obehagligt kliv för någon som har Södra Noden i Vågen, att skita i alla andras åsikter och bryta sociala regler. Vara självisk, och se till dina egna intressen. Våga säga ifrån, och kanske till och med köra över andra, något som är otroligt svårt för alla Vågar. Samma sak gäller om det är en motsatt relation, den Södra Noden i Väduren och Norra i Vågen. Då ÄR du en person lätt kör över andra, är ofta så ivrig att du inte hör andra, mycket självständig och vandrar genom livet på egen hand. Din ödesväg är istället att sträva mot att bli mer som en Våg, skapa nära relationer och lyssna till andras råd och hålla tillbaks.

 

Växelverkan mellan Noderna visar på var ifrån du kommer och vad du redan är (Södra Noden), till dit du ska (Norra Noden). Norra Noden är alltså dit du ska sträva och det du ska lära dig, det okända och obekväma i många fall, som inte är naturligt för dig. Norra Noden kan ses och kännas som något ouppnåeligt, som ett högt berg som kräver en svår väg att ta sig igenom, en ansträngning som bryter mot det som är bekvämt för dig. En utmaning. 

 

Norra Noden (dit du ska) är samtidigt en självklar, naturlig, inneboende strävan. Du VET att det är dit du borde, att du måste få säga ifrån för att inte bli överkörd, men du måste tvinga dig själv att bli den personen som din Norra Nod vill att du ska bli, för det kräver en förändring som inte är naturlig för dig. Men du kommer alltid att känna denna strävan inifrån och tycka att det är självklart när du se dina Noder, att det är klart det är dit du ska.

 

Så för att sammanfatta; den Södra Noden är ett självklart beteende, något du inte kan komma ifrån och något som inte känns främmande, det är den du är och det du kan. Den Norra Noden är den du ska bli och dit du ska sträva. Titta först på vilka stjärntecken dina Noder faller i, och vad dessa stjärntecken har för kvalitéer och symbolik. Titta på stjärntecknet där din Södra Nod är, det är DU, det är din comfort-zone och på gott och ont, det du redan representerar. 

 

Titta sedan på Norra-Noden som står precis på andra sidan Zodiaken. Tänk efter, visst är många av det stjärntecknets kvalitéer det du saknar och tycker är jobbigt?

 

Det finns många olika variationer på hur Noderna ser ut i personliga horoskop. Ha som utgångspunkt att om Noderna står i någon aspekt till dina planeter i ditt horoskop (speciellt Sol, Måne, Merkurius, Venus eller Mars), så är det en ödesväg som du behöver gå som är oundviklig och som du hela tiden kommer bli pushad mot och vilja nå. Noderna i aspekt till personliga planeter är mer "krävande" och det finns ett ständigt inre driv att utvecklas mot den Norra Noden. Skapar man inte det i sitt liv, och jobbar inte igenom Noden, så kommer en del av ens psyke att bli lidande. Är dina Noder i aspekt med yttre planeter (Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, Pluto) så kommer du automatisk bli inslängd i situationer i livet som tvingar dig att bli till det som din Norra Nod kräver, det är nästan inget du kan påverka själv, utan måste finna dig i. Generellt sett: människor med många aspekter från yttre planeter i horoskop, brukar oftast bli levererade situationer utifrån som tvingar in dem i det som deras horoskop är. Har man inga aspekter från yttre planeter till sina personliga planeter, så har man mer utrymme och frihet att skapa sig den verkligheten som man vill ha, eller stanna i avsaknad utav den, vilket är samtidigt en stor utmaning då mycket av det ansvaret ligger på en själv. 

 

Noderna är kraftiga på så sätt att det är en energi som du aldrig kan komma ifrån, det är en ständig inre påtryckning från det som vi kallar för själen, som ibland viskar och ibland skriker. Om du inte aktivt strävar till att röra dig dit din Norra Nod kallar så kan du hamna i olika psykosomatiska avvikelser, för du gör inte det som ditt väsen kräver av dig. Vi alla har en inre röst som ett kompass som berättar för oss om vi är nöjda med vår tillvaro eller inte. När du inte är nöjd med din tillvaro, ta en titt igen på din Norra Nod. Vilket stjärntecken, vilket hus? Det är dit du ska. Se Södra och Norra Noden alltid som en helhet, en väg som du vandrar på. Från Södra till Norra. Är Södra Noden i Kräftan så har du med dig från start att vara väldigt mån om din familj, och din trygghet, din lilla vrå där du är i samspel med ditt känsloliv. Du har ett väldigt intensivt känsloliv som kan skymma den krassa verkligheten och lägga en dimridå över det som faktiskt behövs göras. Din väg att gå är alltså till Stenbocken (motsatstecknet där Norra Noden är). Du behöver mer ihärdighet, att se på världen mer praktiskt och cyniskt, slita dig loss från känslorna, och ihärdigt jobba på din disciplin och den mjukhet som gör dig så sårbar. Du måste helt enkelt blir mer kall. Till exempel. Tolka dina Noder på det sättet, utifrån vilken symbolik som de stjärntecken som de faller i, har. Sedan tittar du på husplacering, ligger Södra Noden i andra huset? Du är duktig på att samla på dig tillgångar och hålla dig i trygghet hemma. Norra Noden kommer alltså naturligt falla i 11e huset, du behöver utforska nya miljöer, nya upplevelser, våga slit dig loss från hemmets trygga vrå och att vara fast i att äga saker för att vara lycklig. Du behöver inte äga någonting för att hitta sann lycka.

 

Så tolkar ni Noder. 

 

Nu ska ni få ett liten hemläxa av mig. Slå in dina födelsedata här , leta efter Nod-symbolerna i din karta, eller läs under sammanfattning av aspekter på samma sida, vart dina Noder står. Kommentera nedan i vilket stjärntecken och hus dessa är, samt om dem aspekterar några av dina personliga planeter. Jag svarar med en kortare kommentar hur just du ska tolka dina Noder.

 

Trevlig eftermiddag!

 

Mvh, astrologen.