Rusningstorsdag.

Det kunde ha varit värre.... Skorpion-Månen har trots allt behandlat oss väl de senaste två dagarna. Åtminstone mitt emotionella tillstånd har varit över förväntan, även fast osäkerheten låg nära till hands. Men kan alltid tvinga sig själv att inte vara osäker, övervinna sig själv. Och imorgon kommer det inte att bli någon svårighet...

Två lugna med mycket funderande, insikt i sig sjäv

Write a comment

Comments: 0