· 

Vad är astrologi?

 

 

 

 

 

Varför använder man sig av astrologi? Är astrologi samma som ens "stjärntecken?" Vad baserar man sina tolkningar på när man jobbar som astrolog? Vad betyder ordet astrologi?

Jag har under min verksamma tid som astrolog träffat på mycket människor som inte riktigt vetat vad deras inställning till astrologi är, och det beror till stor del på att ens förståelse av vad astrologi egentligen innebär, är begränsad för gemene man. För många som inte intresserar sig särskilt ingående, förpassas astrologi till "stjärntecken" och "dagliga horoskop" som man kan läsa i tidningen. Det är dock inte en endaste person som inte känner till sitt stjärntecken. Astrologi har visserligen förpassats till vilobänken som lära och vetenskap, men vissa moment hänger kvar även i vårt moderna samhälle och går inte att skaka av sig. Och alla känner till sitt stjärntecken. 

 

Ens stjärntecken är bara toppen av isberget, bokstavligen. Astrologiläran bygger på vår närmsta kosmiska omgivning, med andra ord, solsystemet och alla dess komponenter. Huvudrollerna spelar solsystemets himlakroppar (planeter, asteroider, stjärnor), tillsammans med Zodiaken, som består av 12 stjärnkonstellationer. Det är dessa som kallas för stjärntecken i folkmun. Varje "stjärntecken" eller egentligen stjärnkonstellation består av ett gäng stjärnor som människan, sedan sin start på jorden skapat konstellationer utav, och lagt viss symbolism och tolkning i utefter. All form av mytologi och skapelseberättelser, består av historier som är kopplade till det man observerade på dag och natthimlen. Jag kommer att återgå till just mytologins koppling till astrologin i ett senare skede i astroskolan.

 

"Zodiaken" i sig är egentligen en elliptisk (oval) "stjärnbana" eller "stjärnbakgrund" som alla planeter passerar när de gör sina oändliga cykler runt solen. Solen rör sig givetvis inte runt något annat förutom sin egen axel, men sett från jorden så gör solen också sin bana genom Zodiaken och det är det som utgör sättet vi egentligen räknar år på (numer vet vi ju att det är Jorden som rör sig runt Solen, inte tvärtom). Utifrån Solens, från jorden sett rörliga bana genom Zodiaken, har vi delat upp året i månader och årstider. När man säger att man är född i Lejonets stjärntecken, är man således född någonstans under perioden 22 juli-23 aug, då Solen rörde sig genom Lejonets stjärnkonstellation på himlen, och många av oss hade semester och njöt av Juli-vädret:)

 

Det vi kallar vårdagjämningen (när vi vrider fram klockan) har egentligen att göra med Solens entré i Zodiakens första tecken, Väduren (detta sker den 21 mars varje år). Det är då det egentliga zodiakala året börjar, när Solen har passerat Fiskens tecken som är det 12:e och sista tecknet i Zodiaken. Årets 12 månader är således Zodiakens 12 stjärnkonstellationer som Solen (sett från Jorden återigen) jobbar sig igenom under årets gång. Det är nog ingen nyhet att vår tidsupplevelse och kalender bygger på sättet vi ser planeterna och stjärnorna röra på sig himlen. Så astrologiläran är egentligen i grunden planeters och stjärnornas rörelse sett från jorden, tolkat i förhållande till människans vistelse på planeten Tellus. Ordet "astrologi" är ett sammansatt ord av grekiskans astro (stjärna) och logos (ord). Så astrologi betyder egentligen stjärnornas ord.

 

Varje stjärntecken i Zodiaken består av 30 matematiska grader och Solen rör sig i snitt 1 grad per dag, och således 30 grader på en månad. 30x12 blir föga förvånande 360 grader, vilket ger oss en full cirkel men även ett helt år (vi har genom tiderna kommit att korrigera detta då alla månader inte räknas vara lika långa (men trots allt runt 30 dagar) och året är räknat till 365 dagar, mer om varför vi valt att göra så, finns att läsa om här om man är intresserad). Människan har ju med tiden upptäckt att det inte alls är Solen som rör sig runt oss, utan det är Jorden som gör ett varv runt Solen, vilket tar ca 360 dagar och blir till ett jordiskt år. Mer om varför man inom astrologin har valt att behålla ett geocentriskt perspektiv (att planeter och stjärnor kretsar runt jorden och inte tvärtom), fastän den inte stämmer överens med den kosmiska verkligheten, i ett annat avsnitt.

 

Men för att jämföra, så är ett merkurianskt år, till exempel, desto kortare, eftersom Merkurius befinner sig närmre solen och slutför sin zodiakala bana mycket snabbare. Detta innebär även att planeten Merkurius astrologiskt sett, rör sig snabbare genom Zodiaken än alla andra planeter. Merkurius avhandlar ett stjärntecken på cirka 14 dagar, två veckor, innan det rör sig vidare in i nästa stjärnkonstellation (stjärntecken är alltså synonymt med stjärnkonstellationer, jag använder båda för variationens skull) och sätter en annan stämning för hur vi behandlar och förmedlar information när det byter tecken var tredje vecka.

 

Allt som överhuvudtaget görs inom astrologi bygger i grunden på aritmetik (räknelära). Tidigare jobbade astrologer med teleskop, linjaler, pennor och uträkningar för att kartlägga stjärnhimlen, men den moderna verkligheten erbjuder (som tur är) astrologer specifika datorprogram som på några sekunder ger en korrekt bild  utav stjärnhimlen med alla planeter och stjärnor samt aspekter sinsemellan uträknade och på rätt plats, när man matar in datum, tid och plats för horoskopet. Annars hade alla moderna astrologer behövt vara, som det tidigare var, i första hand matematiker.

 

Ordet horoskop består också av två ord, grekiskans horas och scope. Horas betyder "timma" och scope betyder "observera". Man observerar, med andra ord, den givna timmen, när man tittar på ett horoskop, en avbild av himlen vid en given tidpunkt. 

 

Matematiken är ständigt närvarande i en astrologs värld. Man utgår alltid från Zodiakens 360 grader, som återigen delas upp i 12 stjärntecken, 30 grader var, som i sin tur delas upp i 3 olika tillstånd med 4 tecken (årstider som löser av varandra) i varje (kardinal, rörlig och fast), samt de fyra elementen; vatten, eld, jord och luft. Mer om vad detta innebär framöver, allt går inte att avhandla i ett avsnitt :)

 

Beroende på vart planeter befinner sig i Zodiakens cirkel av 360 grader så gör planeter också ständigt aspekter till varandra. Det finns massvis med olika typer av aspekter som planeterna ständigt gör till varandra, men man tar oftast hänsyn till så kallade "majora" aspekter, dvs, de mest inflytelserika och stora aspekterna.

 

Dessa är:

 

  • opposition (180 grader, när två planeter står direkt mitt emot varandra, tänk fullmåne då Månen är i opposition till Solen)
  • trigon (120 graders vinkel mellan två planeter)
  • kvadratur (90 graders vinkel mellan två planeter)
  • sextil (60 graders vinkel mellan två planeter)

 

Tittar man på siffrorna och kan lägga ihop två och två så ser man att oppositionen är egentligen en dubbelkvadratur, och trigonen är en dubbelsextil. Detta innebär att dessa aspekter har liknande innebörd, men tolkas med viss differens. Mer om hur man tolkar aspekter och hur dessa fungerar längre fram i astroskolan.

 

För att sammanfatta mitt något otroligt långa inlägg (hur ska man få ner så mycket information om ett så stort ämne som astrologi:)), så består astrologiläran i grund och botten av Zodiaken (12 stjärnkonstellationer), solsystemets största himlakroppar (7 de facto planeter samt Sol, Måne och Pluto som numer inte definieras som planeter längre) som rör sig genom Zodiaken och aspekter som dessa bildar till varandra under sin resas gång, tillsammans med ett hussystem som läggs på det hela beroende på var på Jorden man beskådar himlen från. Man fyller detta skelett med diverse symbolik som man samlat på sig genom tusentals år av observation av himlens påverkan på människan och Jorden. Men mer om det i kommande avsnitt. För denna gång drar jag mig tillbaka och tackar min starka Merkurius för att jag klarar av att plita ner så mycket information på en och samma gång, utan att finna det särskilt ansträngande. 

 

Här är slutligen ett exempel på hur ett horoskop (timmens avbild) kan se ut. Horoskopet är lagt för den 13 augusti 2016, 21.00, Stockholm. Alltså detta nu.

Cirkeln är alltså Zodiaken i sig, många kan säkert känna igen sina egna stjärntecken i de separata blå fälten. "Gubbarna" som finns utspridda över hela cirkelfältet är dels planeter, dels asteroider och andra punkter på stjärnhimlen som är av relevans för en astrolog. Här kan många säkert känna igen två typiska symboler som hänger kvar även i det moderna samhället, nämligen symbolen för Mars (manlighet) och Venus (kvinnlighet). Mars går för närvarande genom Skytten och Venus rör sig genom Jungfruns tecken. Alla punkter i horoskopet gör aspekter till varandra (röda och svara streck). De röda är trigoner och sextiler (harmoniska aspekter) och de mörka är kvadraturer och oppositioner (utmanande aspekter).

 

De romerska siffrorna och avgränsningarna utanför de blåa fälten, är det som kommit att kallas för hussystem, som är ännu en viktig del när man tolkar horoskop. För att få till rätt hussystem så måste man veta den exakta tiden och platsen för det horoskopet som man vill tolka. Mer om detta framöver. :)

Om något verkar oklart tar jag gärna emot frågor och besvarar i nästa inlägg.